BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016"

Transkript

1 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

2 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING KOMMUNERAPPORT VEKTING FEILMARGINER Buskerudbysamarbeidet Epinion Norge AS har gjennomført en befolkningsundersøkelse på oppdrag fra Buskerudbysamarbeidet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningen i Buskerudbyens kjennskap og holdninger til tema knyttet til reisevaner, miljø og byutvikling. CATI; telefonintervju Det er gjennomført totalt ca telefonintervju med befolkningen over 15 år i Buskerudbyen. Utvalget er kvotert til ca. 500 intervju per medlemskommune i Buskerudbyen; - Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og Kongsberg. Utvalget er trukket tilfeldig på husstandenes fasttelefon og mobiltelefon. Feltarbeidet ble gjennomført i løpet av uke 4-7 (25.januar 18.februar) Det ble gjennomført en pretest av undersøkelsen ved å foreta 42 testintervju for å sikre stabilitet i spørreskjemaet og kvaliteten i datainnsamlingen. Undersøkelsen er gjennomført iht. Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler. Grafikken i denne rapporten illustrer kun svarene fra Øvre Eiker kommune. På utvalgte steder i rapporten kan resultatene for kommunen sammenlignes med resultatene for hele Buskerudbyen. Da markert med snittverdi «Total». Resultatene per kommune er i etterkant av datainnsamlingen vektet på kjønn, alder i henhold til befolkningsstrukturen i den aktuelle kommunen. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,9 4,5 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginer for utvalgte undergrupper og eventuelle krysstabuleringer er større. 2

3 3

4 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I ØVRE EIKER Kjønn- og aldersfordeling (N=510) 40% 35% 35% 30% 25% 21% 25% Kvinne; 49% Mann; 51% 20% 19% 15% 10% 5% 0% Under 29 år år år Eldre enn 65 år 4

5 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I ØVRE EIKER Utdanning hovedgjøremål (N=510) Yrkesaktiv 61% 4 år + på høyskole/universitet 26% Pensjonist 20% 1-3 år på høyskole / universitet 30% Skoleelev/student 9% Arbeidsledig 5% Videregående skole 36% Trygdet 3% Hjemmearbeidende 1% Ungdomsskole/folkeskole 7% Annet: 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5

6 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I ÆVRE EIKER Har du / eller disponerer du bil? Hvor ofte reiser du utenfor egen kommune? (N=510) 45% Nei; 6% 40% 35% 39% 30% 25% 25% 20% 18% 19% 15% Ja; 94% 10% 5% 0% Daglig (mer enn 5 ganger i uken) 4-5 ganger i uken 1-3 ganger i uke Mindre enn 1 gang i uken 6

7 7

8 KJENNSKAP TIL BUSKERUDBYEN Har du hørt om Buskerudbyen? (N=510) 100% 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 22% 10% 0% Ja Nei Vet ikke 1% 8

9 KJENNSKAP TIL BUSKERUDBYEN Har du hørt om Buskerudbyen? (N=510) / Grafen illustrerer "Ja" andelen per demografi 100% 90% 85% 90% 80% 77% 77% 78% 77% 70% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 9

10 ASSOSIASJONER TIL BUSKERUDBYEN Hva forbinder du med Buskerudbyen? (N=393) / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen Satsing på kollektivtrafikk Samarbeid (kommunesamarbeid/fellessatsing) Drammen/Drammensregionen Sammenslåing av byer/kommuner Bompenger Øvre/Nedre Eiker Samferdsel Byplanlegging/utvikling Kongsberg Sykkelvei/ tilrettelegging for sykkel /sykkel Lier Buskerud / byer, områder i Buskerud Gangvei/Gangsti/tilrettelegging for gående Fokus på miljø/miljøsatsing Kommunikasjon Redusert biltrafikk Bedre infrastruktur Hokksund Buskerudbypakke2 / Bypakke2 / Bypakke Lyskryss Kø Annet: Vet ikke 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 5% 4% 4% 7% 10% 12% 14% 15% 19% 23% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 10

11 HAR BEFOLKNINGEN LEST, HØRT OM, ELLER MOTTATT INFORMASJON Har du lest, hørt om, eller fått noen informasjon om Buskerudbyen i løpet av de siste 12 månedene? / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen (N=393) 100% 90% 80% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 22% 20% 10% 7% 0% Ja Nei Vet ikke/husker ikke 11

12 HVOR HAR DE LEST, HØRT OM, ELLER MOTTATT INFORMASJON Hvor har du lest, hørt om eller fått informasjon i løpet av de siste 12 mnd.? (N=279) / Kun spurt de som oppgir å ha lest, hørt om, eller fått noen informasjon om Buskerudbyen i løpet av de siste 12 mnd. Papiravis 67% Nettavis 29% Brosjyrer i postkassen 11% Via venner/bekjente/kolleger 10% Andre sosiale medier 6% Radio/Lokal radio 4% TV/ Nyhetene/ Lokal TV 3% Facebook 3% Nettsiden til Buskerudbyen 2% Annet: 9% Vet ikke/husker ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 12

13 INNTRYKK AV BUSKERUDBYEN 13

14 INNTRYKK AV BUSKERUDBYEN Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? (N=393) / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen Vet ikke 1 - Svært dårlig Svært godt Øvre Eiker SNITT Total % 13% 15% 36% 21% 5% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 14

15 INNTRYKK AV BUSS-/ TOGTILBUDET 15

16 INNTRYKK AV BUSS-/TOGTILBUDET I DIN KOMMUNE Hva er ditt generelle inntrykk av buss - /togtilbudet i din kommune? (N=510) Vet ikke 1 - Svært dårlig Svært godt Øvre Eiker SNITT Total % 11% 17% 32% 27% 10% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 16

17 INNTRYKK AV BUSS-/TOGTILBUDET I DIN KOMMUNE PER DEMOGRAFI Hva er ditt generelle inntrykk av buss -/togtilbudet i din kommune? (N=501) / Grafen illustrerer snitt per demografi 5,0 4,0 3,5 3,0 3,1 3,0 3,2 3,2 2,8 3,1 2,0 1,0 Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 17

18 REISEVANER BLANT YRKESAKTIVE OG STUDENTER 18

19 AVSTAND TIL ARBEIDSPLASS / SKOLE Anslagsvis, Hvor lang vei har du til din arbeidsplass / skole? (N=362) / Kun spurt de som er yrkesaktive eller studenter 100% 80% 60% 40% 40% 20% 6% 6% 18% 10% 21% 0% Vet ikke Under 1 km 1-4,9 km 5-9,9 km km Over 20 km 19

20 HVILKE TRANSPORTMIDDEL BRUKES VANLIGVIS TIL ARBEID/SKOLE Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid / skole? (N=362) / Kun spurt de som er yrkesaktiv eller student 100% 90% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 15% 10% 3% 6% 0% 1% Bil Buss Tog Sykkel Til fots Annet: Ingen (Hjemmekontor/ nettstudie) 20

21 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE 21

22 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE Hvor tilfreds er du med tilretteleggingen av infrastruktur for gående i din kommune? (N=510) SNITT Vet ikke 1 - Svært misfornøyd Svært fornøyd Øvre Eiker Total 2% 6% 15% 33% 30% 14% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 22

23 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE PER DEMOGRAFI Hvor tilfreds er du med tilretteleggingen av infrastruktur for gående i din kommune? (N=510) / Grafen illustrerer snitt per demografi 5,0 4,0 3,3 3,2 3,4 3,5 3,2 3,3 3,4 3,0 2,0 1,0 Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 23

24 BILKØ, TRAFIKK OG MILJØ 24

25 UTVIKLING AV BILKØ DE SISTE 1-2 ÅRENE Opplever du at det har det blitt mer eller mindre bilkø de siste 1-2 årene på den strekningen du vanligvis ferdes? (N = 510) 70% 60% 59% 50% 40% 37% 30% 20% 10% 0% 4% Mindre Likt Mer 25

26 OM NOE, HVA ER DU VILLIG TIL Å GJØRE FOR Å REDUSERE KØENE? Om noe, Hva er du selv villig til å gjøre for å redusere køene? Jeg vil nå lese opp noen ulike tiltak og vil at du skal svare ja eller nei på hvert av dem. Villig til å...? (N=510) Gå oftere 61% Sykle oftere 59% Ta bussen oftere 43% Betale bompenger 30% Betale rushtidsavgift 27% Betale mer på bussen 19% Betale mer for parkering 19% Ikke noe 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 26

27 OM NOE, HVA ER DU VILLIG TIL Å GJØRE FOR Å REDUSERE KØENE? Om noe, Hva er du selv villig til å gjøre for å redusere køene? Jeg vil nå lese opp noen ulike tiltak og vil at du skal svare ja eller nei på hvert av dem. Villig til å...? (N=520) / per demografi Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Eldre enn 65 år Gå oftere 61% 55% 66% 66% 54% 63% 66% Sykle oftere 59% 59% 59% 74% 60% 63% 40% Ta bussen oftere 43% 40% 46% 45% 34% 44% 58% Betale bompenger 30% 30% 30% 36% 29% 24% 33% Betale rushtidsavgift 27% 29% 26% 31% 30% 21% 28% Betale mer på bussen 19% 21% 17% 9% 20% 20% 28% Betale mer for parkering 19% 20% 18% 20% 20% 16% 20% Ikke noe 14% 15% 13% 9% 18% 16% 10% 27

28 ER BILKØ ET PROBLEM I DET DAGLIGE? I hvilken grad opplever du at bilkø er et problem i det daglige? (N=510) Vet ikke 1 - I svært liten grad I svært stor grad SNITT Øvre Eiker Total % 40% 23% 19% 10% 7% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 28

29 PÅSTANDER OM TRANSPORTSYSTEM OG BEFOLKNINGSVEKST Prognoser viser at Buskerudbyen vil få sterk befolknings- og trafikkvekst i årene som kommer. På bakgrunn av det, vennligst angi hvor uenig eller enig du er i de følgende utsagnene (N=510) Vet ikke 1 - Helt uenig Helt enig SNITT Øvre Eiker Total Vi trenger et mer effektivt 1% 2% 3% transportsystem for fremtiden 13% 23% 58% Vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem for fremtiden 1% 4% 4% 12% 21% 57% Dagens transportsystem vil takle en vekst i biltrafikken på 40% 8% 28% 25% 23% 8% 7% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 29

30 HOLDNINGER TIL BOMPENGER 30

31 HOLDNINGER TIL BOMPENGER I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg vi nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 510) 70% 60% 61% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 0% UTSAGN A: - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet UTSAGN B: - Jeg er helt i mot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger 31

32 HOLDNINGER TIL BOMPENGER I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg vi nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 510) / demografi UTSAGN A - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet UTSAGN B - Jeg er helt imot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger Under 29 år 62% 38% år 64% 36% år 58% 42% Eldre enn 65 år 60% 40% Mann 56% 44% Kvinne 66% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 HOLDNINGER TIL BOMPENGER Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? (N = 510) 60% 55% 50% 40% 36% 30% 20% 10% 9% 0% UTSAGN A: - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier UTSAGN B: - Bompenger bør bare brukes til veier UTSAGN C: - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger 33

34 HOLDNINGER TIL BRUK AV BOMPENGER Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? (N = 510) / demografi UTSAGN A - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier UTSAGN B - Bompenger bør bare brukes til veier UTSAGN C - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger Under 29 år 51% 41% 9% år 56% 35% 9% år 58% 34% 8% Eldre enn 65 år 55% 33% 12% Mann 55% 36% 9% Kvinne 56% 35% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34

35 HVORDAN BEST MØTE KOMMENDE UTFORDRINGER MED TRAFIKKVEKST Dersom vi fortsetter å kjøre bil slik som i dag viser prognosene at vi vil få over 40% vekst i biltrafikken innen Hvordan tror du denne utfordringen best kan løses? Jeg vi nå lese opp 5 utsagn for deg, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N=510) 70% 60% 58% 50% 40% 30% 25% 20% 12% 10% 4% 2% 0% UTSAGN A: Ved kun å bygge flere og bredere veier UTSAGN B: Ved å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet UTSAGN C: Ved å både bygge ut veier, kollektivtilbudet og sykkelveinettet. UTSAGN D: Ved å gjøre bilkjøring dyrere UTSAGN E: Vi trenger ikke gjøre noe 35

36 HVORDAN BEST MØTE KOMMENDE UTFORDRINGER MED TRAFIKKVEKST Dersom vi fortsetter å kjøre bil slik som i dag viser prognosene at vi vil få over 40% vekst i biltrafikken innen Hvordan tror du denne utfordringen best kan løses? Jeg vi nå lese opp 5 utsagn for deg, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 520) / demografi UTSAGN A Ved kun å bygge flere og bredere veier UTSAGN B Ved å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet UTSAGN C Ved å både bygge ut veier, kollektivtilbudet og sykkelveinettet. UTSAGN D Ved å gjøre bilkjøring dyrere UTSAGN E Vi trenger ikke gjøre noe Under 29 år 17% 28% 48% 6% 1% år 9% 22% 64% 3% 2% år 9% 24% 63% 1% 3% Eldre enn 65 år 13% 27% 50% 6% 3% Mann 19% 23% 51% 5% 3% Kvinne 4% 26% 65% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36

37 INFORMASJONSKANALER BUSKERUDBYEN KAN BENYTTE FOR Å INFORMERE BEFOLKNINGEN 37

38 INFORMASJONSKANALER Hvilke informasjonskanal ville du foretrekke at Buskerudbyen benyttet for å gi informasjon til deg og resten befolkningen i buskerudbyregionen om transport, miljø og byutvikling? (N=508) Papiravis 37% Nettavis 34% Brosjyrer i postkassen 17% TV/ Nyhetene/ Lokal TV 14% Facebook Andre sosiale medier 12% 11% Nyhetsbrev på Epost/ Epost 10% Nettsiden til Buskerudbyen Radio/Lokal radio 7% 7% Twitter 2% Informasjonsmøter Annet: Ønsker ikke informasjon/ Ingen 2% 2% 6% Annet svar: - SMS - Reklame - Internett generelt Vet ikke/husker ikke 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 38

39 INFORMASJONSKANALER Hvilke informasjonskanal ville du foretrekke at Buskerudbyen benyttet for å gi informasjon til deg og resten befolkningen i buskerudbyregionen om transport, miljø og byutvikling? (N=508) / per demografi Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Eldre enn 65 år Papiravis 37% 38% 35% 20% 32% 40% 58% Nettavis 34% 33% 35% 42% 36% 36% 19% Brosjyrer i postkassen 17% 16% 18% 13% 19% 18% 17% TV/ Nyhetene/ Lokal TV 14% 14% 14% 18% 11% 14% 13% Facebook 12% 9% 15% 27% 14% 4% 2% Andre sosiale medier 11% 11% 12% 19% 16% 4% 5% Nyhetsbrev på Epost/ Epost 10% 8% 11% 14% 14% 6% 2% Nettsiden til Buskerudbyen 7% 10% 5% 1% 13% 9% 2% Radio/Lokal radio 7% 8% 6% 7% 6% 8% 9% Twitter 2% 1% 2% 3% 2% 0% 1% Informasjonsmøter 2% 2% 1% 0% 1% 2% 3% Annet: 6% 7% 5% 7% 5% 5% 8% Ønsker ikke informasjon/ Ingen 2% 2% 2% 0% 2% 2% 4% Vet ikke/husker ikke 4% 5% 3% 4% 1% 6% 7% 39

40 HACK KAMPMANNS PLADS AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: KLUBBGATEN STAVANGER NORWAY T: E: W: HAINBURGERSTRASSE 20/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE ASKER KOMMUNE 10. MAI 2016 AGENDA 1 Om undersøkelsen 2 Holdning til kommunesammenslåing 3 Preferanse for fremtidig kommunestruktur 4 Preferanse for aktuelle alternativer

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 RESULTATER KONGSBERG KOMMUNE 15 MARS 2016 AGENDA 1. OM UNDERSØKELSEN 2. NÅVÆRENDE BOFORHOLD 3. ENDREDE BOFORHOLD VED FUNKSJONS- NEDSETTELSE 4. ØNSKEDE BOFORHOLD 5. BETALINGSVILJE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-452 BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-142 BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: 18-615 KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-585 TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-866 ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner, reiseformål

Detaljer

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP 4. Ja n 2018 HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) GRAFISK RAPPORT JANUAR 2018 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Direktoratet for Samfunnssikkerhet og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-111 BINDAL. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN.

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1, reisevaner,

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Rødknappen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Hakkebakkeskogen barnehage avd Stokka 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Egenes Idrettsbarnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post

KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post Stavanger kommune Runde 1 av 3-2015 Kvalitativ rapport fra Epinion Norge AS BAKGRUNN OG PRAKTISK INFORMASJON 2 Forbrukerrådets servicetest - Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DESEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-412 RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er en tilleggsundersøkelse i forbindelse med en større Reisevaneundersøkelse

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-412 RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er en tilleggsundersøkelse i forbindelse med en større Reisevaneundersøkelse

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer