Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015"

Transkript

1 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november

2 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2

3 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne analysen har vært å kartlegge hvilke transportmidler forbruker som handler i Oslo sentrum (innenfor Ring 1) benytter for å komme til Oslo sentrum. I tillegg stilles det spørsmål om hvor mye de har/kommer til å handle for denne dagen. Undersøkelsen er gjennomført på gatenivå i Oslo sentrum innenfor Ring 1, og i området Storgata/Torggata Intervjuperiode og datainnsamlingsmetode Undersøkelsen er gjennomført i ukene Målgruppe Undersøkelsen er gjennomført blant handlende i i Oslo Sentrum. Disse er identifisert gjennom de som bærer handleposer. De er blitt kontaktet av YouGovs intervjuere på gaten, og i shoppingsentre innenfor Ring 1 Offentliggjøring av resultater Ved enhver offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal YouGov tydelig angis som kilde. I forkant av offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal YouGov motta pressemeldingen eller annen bruk av resultatene til godkjenning. Formålet med dette er kun å sikre at vi analyseteknisk sett kan stå inne for bruken av resultatene. Ved pressemeldinger skal dette skje i henhold til reglene fra ESOMAR, og derfor må følgende tekst være inkludert: Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden uke gjennomført 1020 personlige intervjuer med handlende i Oslo Sentrum, hvis intervjuobjekter er indentifisert gjennom å være i besittelse av handleposer 3

4 Spørsmål i undersøkelsen Deltakerne ble stilt følgende spørsmål: Hvordan kom du deg til Oslo Sentrum? Hvor mye har du handlet for, eller kommer til å handle for i dag? Hvor ofte handler du i Oslo Sentrum? Jobber du i Oslo Sentrum? 4

5 Hvor vi har intervjuet N= % 4% 5 13% 6% 6% 33%

6 Hvordan lese grafikken De aller fleste grafikkene er bygget opp som en grafisk tabellrapport Basetallene presenteres i klamme, der vi f.eks. ser at utvalget består av 665 kvinner og 357 menn Videre ser vi forskjellen mellom de ulike grupperingene ut fra størrelsen på stolpene. For eksempel er det en større andel menn enn kvinner som brukte bare bil, 13% vs. 5% 6

7 7 Utvalget Sammensetningen av bakgrunnsvariablene

8 Utvalget på kjønn og alder N=1022 Kvinne 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 65 % Utvalget er tilnærmet identisk med hvordan utvalget var i 2010 Mann 35 % Under 25 år år 28 % 35 % år år 60 år + 12 % 15 % 8

9 Utvalget på geografi 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Oslo % Utvalget er tilnærmet identisk med hvordan utvalget var i 2010 Oslo 4-5 Oslo 6-8 Oslo > 18 % 13 % 17 % 15 % 12 % Jobber i sentrum 3 Jobber ikke i sentrum 64 % 9

10 10 Transportmåter Hvordan kom dere til Oslo sentrum?

11 9% totalt Brukte bil Benyttet bare bil Benyttet bil i kombinasjon med kollektivt Bil og gange Benyttet bare buss Benyttet kombinasjoner av kollektivt Benyttet bare Trikk Benyttet bare bane Benyttet bare tog Benyttet bare båt Gikk hele veien Gått og benyttet kollektivt Syklet Annet (Taxi) 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 7 % 8 % 11 % % 11 % 5 % 20 % 17 % % 1 Måling 2015 Måling 2010 Bilandelen er marginalt høyere enn 2010-målingen Trikke- og bussandelen er høyere i år sammenlignet med 2010-målingen Sykkel- og gå-andelen var høyere enn ved forrige måling. Dette skyldes sannsynligvis forskjeller i årstiden undersøkelsen er blitt gjennomført. Dette kan også forklare økningen i andel trikk og buss For øvrig er andelene like i de to målingene 11 0 % 20 % 30 %

12 7% brukte bare bil Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 3 % 5 % 4 % 5 % I tillegg er det altså 2% som Brukte bare bil benyttet bil i kombinasjon med 7 % enten gange eller buss 8 % 8 % 9 % 11 % 13 % 14 % 17 % Andelen stiger med alder 18% blant de i alderen år brukte bil De som kommer langveisfra brukte bil i større grad enn de som bor i Oslo 4-8 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> 5 % 9 % 11 % 12 % 18 % 12 Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 7 % 8 % 0 % 2 % 4 % 8 % 12 % 14 % 1 18 % 20 %

13 19% brukte bare buss Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Brukte bare buss 12 % 14 % 19 % 17 % 19 % 20 % 22 % 24 % Kvinner brukte buss i større grad enn menn Andelen synker svakt med alder Andelen er høyest blant de som bor i Oslo 4-8 Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 18 % 15 % 1 18 % 21 % 2 13 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 12 % 14 % 18 % 17 % 19 % 21 % 23 % 23 % 2 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 %

14 16% brukte bare trikk Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Brukte bare trikk 1 17 % 14 % 14 % 13 % 13 % 12 % 22 % Andelen er høyest blant de som bor i Oslo 1-5 De som handler hyppig benyttet seg av trikk Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 7 % 1 24 % 2 14 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 7 % 8 % 8 % 15 % 20 % 18 % 15 % % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 %

15 11% brukte bare tog Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 1 % 1 % 2 % 11 % 13 % 12 % 8 % Brukte bare tog 13 % 18 % 2 39 % Naturlig nok høyest andel blant de som bor lengst unna sentrum Her er tog-andelen høyere enn bil (hhv. 6% og 14%) Andelen stiger med synkende shoppingfrekvens Andelen er høyere blant de som ikke jobber i sentrum 15 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 8 % 12 % 14 % 18 % 23 % 2 25 % 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

16 19% brukte bare bane Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Brukte bare bane 19 % 20 % 17 % 23 % 18 % 17 % 15 % 20 % Høyest andel blant de som bor i Oslo 6-12 Shoppefrekvensen er relativt høy blant de som brukte bane Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 7 % 11 % 15 % 13 % 32 % 42 % 16 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 13 % 12 % 9 % 23 % 19 % 22 % 19 % 19 % 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

17 10% brukte bare beina Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 5 % 3 % 2 % 11 % 9 % 8 % 7 % Gikk hele veien 9 % 14 % 12 % 12 % 24 % Høyest andel blant de som bor i Oslo % av de som bor langt unna sentrum (postnr. 2100) sier de gikk. Den høye «gå andelen» skyldes at de jobber i Oslo sentrum, og har derfor ikke inkludert arbeidsreisen sin i transportmåten Høyere andel blant de som jobber i Oslo sentrum enn de som ikke jobber der 17 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 13 % 11 % 8 % 5 % 7 % 17 % 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 %

18 5% kombinerte ulike kollektivtilbud Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 1 % 1 % Kombinerte buss, bane, trikk 2 % 4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 9 % 9 % Høyest andel blant de som bor i Oslo 4-12 De som handler ofte kombinerte de ulike kollektivtilbudene enn de som handler sjeldnere Høyere andel blant de som jobber i Oslo sentrum enn de som ikke jobber der 18 Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler 7-11 ganger årlig <62> Handler 4-6 ganger årlig <43> Handler 1-5 ganger årlig <65> Handler sjeldnere <48> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 7 % 7 % 0 % 2 % 4 % 8 % 12 %

19 Verdien på Handleposen Ca. hvor ofte handler du i Oslo sentrum? Ca. hvor mye har du handlet for, eller tror du kommer til å handle for I dag? 19

20 79% handler minst 1 gang i måneden Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> Ukentlig 2-3 ganger i mnd 1 gang i måneden Sjeldnere I 2010 var andelen som 32 % 30 % 17 % 21 % shoppet ukentlig 46%, og 2-3 ganger i måneden var 18%. 34 % 30 % 33 % 31 % 37 % 27 % 30 % 33 % 35 % 43 % 39 % 23 % 13 % 23 % 25 % 45 % 32 % 2 31 % 35 % 22 % 30 % 22 % 32 % 12 % 31 % 35 % 35 % 25 % % 18 % 17 % 17 % 19 % 18 % 15 % 20 % 21 % 15 % 29 % 39 % 19 % 17 % 1 21 % 17 % 52 % 17 % 29 % 1 14 % 12 % 19 % 27 % 15 % 12 % 2 Slår vi disse to frekvensene sammen, er handle-frekvensen tilnærmet på samme nivå Kvinner er mer ivrige shoppere enn menn Shoppe frekvensen synker med stigende alder Oslofolket shopper hyppigere i Oslo sentrum enn de som ikke bor i Oslo De som jobber i sentrum shopper hyppigere enn de som ikke jobber i sentrum 20 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

21 Handleposens verdi 30 % 25 % 20 % 15 % 5 % Ca. Hvor mye har du handlet/kommer til å handle for? 25 % 25 % 20 % 19 % Spennvidden på handleposen strekker seg fra 0,- (de som bare skulle bytte varer) til den høyeste på ,- Ubesvart på handlebeløpet er 1%, og tas ikke med i beregningen. Snittverdien på kjøpet er 1.246,- Median er 875,- I den videre analysen benyttes snittverdien, da det ville være naturlig at du får en som kjøper en Luis Vutton veske på en hverdag % Under 500 kroner

22 Big spender handleposen > 3.000,- Big spender n=100 Big spender Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> 7 % 14 % Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler sjeldnere <218> 4 % 8 % 1 15 % Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123> 22 8 % 14 % 8 % 5 % 8 % 13 % 9 % 12 % 19 % Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> Brukte bare bil <72> Brukte bare buss <196> Brukte bare trikk <168> Brukte bare tog <119> Brukte bare bane <203> Gikk hele veien <107> Kombinerte buss, bane, trikk <82> Kombinerte gange med andre måter Brukte bare taxi <10> 9 % 7 % 9 % 11 % 11 % 2 % 7 % 15 % 33 % 0 % 20 % 30 % 40 % 0 % 5 % 15 % 20 %

23 Gjennomsnittlig verdi på handleposen er 1246 Total <1022> Kvinne <665> Mann <357> Under 25 år <354> år <286> år <126> år <149> 60 år + <102> Dagens handlebeløp Menns handlepose er 316 kroner høyere enn kvinners handlepose Gjennomsnittbeløpet øker med stigende alder, til shopperen er 60 år, hvor snittbeløpet er lavere Kun få forskjeller på geografi 23 Oslo 1-3 <245> Oslo 4-5 <184> Oslo 6-8 <133> Oslo 9-12 <174> Postnr <153> Postnr > <123>

24 Bilisten har den høyeste gjennomsnittlige handleposen Handler ukentlig <329> Handler 2-3 ganger i mnd <305> Handler 1 gang i måneden <170> Handler sjeldnere <218> Dagens handlebeløp Gjennomsnittbeløpet er ca. 1180,- høyere enn gjennomsnittbeløpet for de som benyttet buss, trikk, tog og bane Jobber i sentrum <364> Jobber ikke i sentrum <658> Brukte bare bil <72> Brukte bare taxi <10> Brukte bare bane <203> Brukte bare trikk <168> Som tallene inne i klammene viser, noen av basene er små, og må derfor tolkes med forsiktighet Syklet <10> 1246 Brukte bare tog <119> 1197 Brukte bare buss <196> 1156 Kombinerer gange med andre måter <30> 1051 Kombinerer tog med andre måter <27> Kombinerte buss, bane, trikk <64> Gikk hele veien <107>

25 Hvilken transportgruppe er den mest verdifulle? Bilisten har den høyeste gjennomsnittlige handleposen, men er han/hun den mest verdifulle for handelen i Oslo sentrum? Bilisten handler ikke så ofte som de som benytter kollektiv transport For å svare på dette, Kombinerte vi gjennomsnittlig beløp mer handlefrekvens Vi forutsetter at hver handletur har samme gjennomsnittsbeløp, og vi tar videre utgangspunkt i månedlige handlefrekvens. Dette utgjør 78% av utvalget (se s.20) Videre er dette den mest definerte handlefrekvensen i tid (1 måned) som handelsstanden kan forholde seg til 25

26 Frekvenser i antall (n=789) Brukte bare bil Brukte Brukte bare buss bare trikk Brukte bare tog Brukte bare bane Brukte bare båt Går hele veien Brukte bare sykkel Kombinert Kombi. båt e buss, og andre bane, trikk måter Kombi. tog med andre måter Kombi. gange med andre måter Brukte bare taxi Ukentlig ganger i mnd gang i mnd Tabellen over viser antall personer innenfor de ulike transportmåtene som handlet enten ukentlig, 2-3 ganger i måneden eller 1 gang i måneden Beregningen gjøres ved å multiplisere gjennomsnittsbeløpet for den enkelte transportgruppen med antall ganger som respondentene handler i løpet av en måned. Totaltallet for de spesifikke transportmåtene utgjør rangeringen av de ulike transportmåtene 26

27 Frekvenser i antall alder (n=189) à 10% av totalutvalget Brukte bare bil Brukte Brukte bare buss bare trikk Brukte bare tog Brukte bare bane Brukte bare båt Går hele veien Brukte bare sykkel Kombi. Kombi. båt buss, og andre bane, trikk måter Kombi. tog med andre måter Kombi. gange med andre måter Brukte bare taxi Ukentlig ganger i mnd gang i mnd Tabellen utregnes på samme måte som på forrige side, men her er det tatt utgangsgpunkt i en interessant målgruppe for handelsstanden, nemlig den aldersgruppen som i snitt brukte mest penger den dagen de handlet (1675 kroner) 27

28 Rangeringen Totalt (n=789) Alder år (n=189) Transportmåte Brukte bare bane Brukte bare trikk Brukte bare buss Brukte bare bil Gikk hele veien Brukte bare tog Kombinerte buss, bane, trikk Kombinerte gange med andre måter Kombinerte tog med andre måter Brukte bare taxi Kombinerte båt og andre måter Andel av totalverdi 21,8 % 19,4 % 17,7 % 12,3 % 8,5 % 8,1 % 4,7 % 2,7 % 1,7 % 1, 0, Den kollektivreisende shopperen er altså den mest verdifulle, men det er verdt å merke seg at bilisten på fjerdeplass står for 12,3% For de transportgruppene på nedre halvdel i tabellen er grupper som har små baser, og her skal tall og plassering tolkes med forsiktighet. Sagt på en annen måte, forskjellen mellom disse er ikke signifikante. Tabellen til høyre viser den gruppen som i snitt handlet mest den dagen de var på shopping, men som representerer kun 10% av de handlende Transportmåte Brukte bare bil Brukte bare trikk Kombinerte buss, bane, trikk Brukte bare tog Brukte bare buss Brukte bare bane Gikk hele veien Brukte bare taxi Kombinerte tog med andre måter Brukte bare båt Kombinerte båt og andre måter Brukte bare sykkel Kombinerte gange med andre måter Andel av totalverdi 17,8 % 12,4 % 10,4 % 8,7 % 8,1 % 7,2 % 4,3 % 4,2 % 2,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,3 % 28 Brukte bare båt Brukte bare sykkel 0,4 % 0,3 %

29 Kontakt YouGov Per Ståle Ekrol Research Team Manager YouGov Norge YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel: Västergatan Malmö Tel:

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (4 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et skoleår. 0 3 2 7 2 0 0 11 4 3 28 1 0 3 2 1

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner?

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Tom Erik Julsrud tej@toi.no Arbeidsreiser en voksende transportutfordring

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Innholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Spørreskjema Grafer transport Grafer handlevaner Grafer økonomi Ordsky hva gjør deg mest glad? Ordsky hva irriterer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kjennskap til UKM (forkortelsen)

Kjennskap til UKM (forkortelsen) Kjennskap til UKM (forkortelsen) Vet du hva forkortelsen UKM står for? Ja, Ungdommens Kulturmønstring 63 Ja, annet Kjennskapen til hva UKM står for (uhjulpet) øker jo mindre området respondenten bor i

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE

BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE Av Vidar Pedersen Aon Norway AS 14.oktober 2013 INNHOLD Innledning... 3 Oppsummering av grunnlaget fra KLP... 3 AFP - Uttakshistorikk... 4 Forutsetninger for beregningen...

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til.

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. Ane Birgitte Berg, Alida Tobiassen, Karoline Nilsen, Iselin Meisler og Charlotte Omreit. SNAPCHAT Snapchat et verktøy for alle? Bakgrunnen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge Ellen K. Nyhus Agderforskning Om studien Del av OECD sin internasjonale kartlegging av finansiell kompetanse Norsk del av prosjektet ledet

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Bakgrunn og problemstilling

Bakgrunn og problemstilling TØI rapport 545/2001 Forfattere: Alberte Ruud, Irene Tuveng, Bd Norheim Oslo 2001, 81 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet Bakgrunn og

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Rapport om elektriske bysykler i Drammen

Rapport om elektriske bysykler i Drammen Rapport om elektriske bysykler i Live Nerdrum 25.02.2019 I belønningsordningen «Buskerudbyen» er det ønske om å opprette et nettverk av elektriske bysykler. Tanken er at dette både skal være et separat

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig?

I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig? I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig? Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI I tette byer er vi mindre avhengig

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Regional interaksjon på Østlandet. Langpendling og intercitytogenes rolle

Regional interaksjon på Østlandet. Langpendling og intercitytogenes rolle Regional interaksjon på Østlandet. Langpendling og intercitytogenes rolle Inge Brechan Byutvikling og transport Utfordringer i Østlandsområdet Oslo, 24. mai 212 29.5.212 Side 1 Bosted og/eller arbeidssted

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forbrukerundersøkelse - merkeordninger. Gjennomført i november 2016

Forbrukerundersøkelse - merkeordninger. Gjennomført i november 2016 Forbrukerundersøkelse - merkeordninger Gjennomført i november 2016 Agenda Bakgrunn, formål og metodebeskrivelse Screening Resultater Veien videre/avsluttende kommentarer Side 2 Bakgrunn, formål og metodebeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen Det regner ikke bare nedover i Bergen. Også bortover, oppover, hitover og ditover... Bilde: Endre Hovland Fra kommunens nettsider Holdninger til klimatiltak blant bergensere Spørreundersøkelse

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Analyse av seks virksomheter i tre soner Tom Erik Julsrud tej@toi.no Hvordan kan en redusere veksten i arbeidsrelaterte bilreiser i Oslo og Akershus? Bakgrunn Veksten i jobbreise

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010 Omdømmerapport Markedsinfo as Formål og gjennomføring De årlige omdømmeundersøkelsene for Elvebyen Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme, herunder østlendingers*)

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid

Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid Frokostmøte Dokkhuset 29. september 2009 Terje Tretvik SINTEF Transportforskning Teknologi og samfunn 1 Sykling i Norge et internasjonalt

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

Hva skjer når ansatte må betale for parkering?

Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Petter Christiansen pch@toi.no Framtidens byer, Fredrikstad 05.03.2013 Arbeidsgivere Arbeidsgivere har en rekke virkemidler som kan påvirke ansattes reisemåte

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN 2009-2010 BASERT PÅ UNDERSØKELSE I TIDSROMMET 13.01.2009 06.10.2010 FORORD Nasjonale reisevaneundersøkelser gjennomføres hvert 4. år i Norge. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer