FEILMARGINER VED FORDELINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEILMARGINER VED FORDELINGER"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen år, hvorav 98 er fra Kongsvinger, 240 fra Hamar og 162 fra Elverum. Utvalget trekkes fra DM-husets abonnementsdatabase, mobilnumre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i juni 2014 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (uering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer en som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 500 personer vil feilmarginene variere fra 2,6 poeng ved en 10/90-fordeling til 4,4 poeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. Resultatene brytes ned på bakgrunnsvariabler, og undergrupper signifikanstestes mot motsatsen. Det vil si at for eksempel gruppen år testet mot resten, eller Hamar mot de andre kommunene. Det blir kun vist resultater for undergrupper med fem eller flere svar. Vekting Undersøkelsen er vektet for kjønn og alder.

2 Bruk av busstilbudet Oppsummering Elleve oppgir at de tar buss daglig, og elleve tar buss 1 4 ganger i uka. 16 oppgir at de tar buss 1 3 ganger i måneden og 61 tar buss sjeldnere enn 1 3 ganger i måneden eller aldri. Det er en større andel i alderen år som tar buss sjeldnere enn 1 3 ganger i måneden. Videre er det en mindre andel av personer bosatt i Elverum som tar bussen daglig, sammenlignet med andre kommuner. Blant de 22 ene som oppgir at de kjører buss minimum en til fire ganger i uka er de vanligste årsakene til at man kjører buss at det er praktisk/lettvint (49 ), at man ikke har bil (43 ), at det er en billig (ti ) og at det er en rask/effektiv fremkomstmåte (ti ). Blant de som sjeldent eller aldri kjører buss oppgir 49 at det er mest praktisk å bruke bil, 16 at de bruker andre fremkomstmåter (som å gå og sykle) og 13 at bussen går for sjeldent. Ungdomskort til buss Halvparten har benyttet seg av ungdomskort til buss. Det er en større andel av de mellom år som har benyttet seg av dette. En mindre andel av personer bosatt i Hamar har benyttet seg av ungdomskort tidligere, og en større andel av de som er bosatt i Elverum. Blant de 50 ene som har benyttet seg av ungdomskortet svarer 74 at de kjørte buss mye oftere da de hadde dette kortet, og ti kjørte buss noe oftere. Sju kjørte buss ca. like ofte da de hadde ungdomskort. Hva skal til for at man skal bruke bussen oftere? Det er en stor andel som oppgir flere avganger som en faktor som spiller inn om man skal ta bussen oftere. 21 ønsker flere avganger i ukedagene på dagtid, 18 ønsker flere avganger i ukedagene på kveldstid og 15 ønsker flere avganger i helger. 23 sier det må bli billigere dersom de skal ta bussen mer, ni ønsker flere holdeplasser i nærheten og åtte ønsker omlegging av ruten. Det er en større andel av personer i Kongsvinger som mener bussen må bli billigere dersom de skal bruke den mer sammenlignet med Hamar og Elverum. 24 vet ikke eller er usikre på hva som skal til for at de skal bruke bussen oftere. Ung voksen 46 vil benytte seg av ung voksen, som gir samme rabatt som studenter får. 49 vil ikke benytte seg av dette. Det er en betydelig større andel av de som kjører buss daglig eller 1 4 ganger i uke som kan tenke seg å kjøpe dette produktet sammenlignet med de som kjører buss sjeldnere.

3 Om utvalget Kjønn Frekvens Valid Kumulativ Mann Kvinne Total FORDELING () Alder Frekvens Valid Kumulativ år år år år Total Hovedbeskjeftigelse Frekvens Valid Kumulativ Yrkesaktiv Skoleelev/student Annet Total Kommune Frekvens Valid Kumulativ Kongsvinger Hamar Elverum Total Hvor ofte kjører du buss? Frekvens Valid Kumulativ Daglig ganger i uka ganger i mnd Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd Aldri Total

4 Hvor ofte kjører du buss? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Daglig % 11 % 11 % 1-4 ganger i uka % 11 % 11 % 1-3 ganger i mnd % 16 % 16 % Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd % 27 % 27 % Aldri % 34 % 34 % Total % Hvor ofte kjører du buss? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 12% 10% 16% 26% 37% (n=257) # # Kvinne 11% 12% 17% 29% 31% (n=243) # # Alder år 13% 18% 17% 25% 28% (n=114) # # år 16% 10% 12% 22% 39% (n=152) # # år 9% 9% 22% 26% 35% (n=148) # # år 6% 7% 14% 42% 31% (n=86) # # Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv 10% 8% 16% 28% 38% (n=354) # # Skoleelev/student 20% 18% 17% 20% 26% (n=101) # # Annet 7% 15% 11% 41% 26% (n=46) # # Kommune Kongsvinger 15% 12% 8% 26% 39% (n=98) # # Hamar 14% 11% 17% 24% 35% (n=239) # # Elverum 6% 10% 20% 33% 31% (n=162) # # Total 11% 11% 16% 27% 34% (n=500) # # Signifikant høyere Signifikant lavere Daglig 1-4 ganger i uka 1-3 ganger i mnd Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd Aldri Valid N

5 Hvorfor bruker du buss? (Kun stilt til de som kjører buss daglig eller 1-4 ganger i uka) Flere svar mulig. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Frekvens Prosent Praktisk/ lettvint % 47 % 47 % Billig reisemåte % 10 % 10 % Har ikke bil % 43 % 43 % Dårlig vær/vinter 2 2 % 2 % 2 % Miljøvennlig 9 8 % 8 % 8 % Har kort avstand til busstopp 3 3 % 3 % 3 % Sosialt (treffer venner/bekjente på bussen) 2 2 % 2 % 2 % Ønsker å støtte opp rundt busstilbudet 2 2 % 2 % 2 % Slipper å lete etter parkeringsplass 2 2 % 2 % 2 % Slipper å skrape is på vinteren 0 0 % 0 % 0 % Avslappende 2 2 % 2 % 2 % Hyppige avganger 2 2 % 2 % 2 % Rask/effektiv fremkomstmåte % 10 % 10 % Annet, noter % 12 % 12 % Usikker/vet ikke 3 3 % 3 % 3 % Total %

6 Hvorfor bruker du buss? (Kun stilt til de som kjører buss daglig eller 1-4 ganger i uka) Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 41% 16% 40% 2% 7% 3% 2% 2% 3% 0% 2% 3% 5% 16% 5% (n=58) ### Kvinne 53% 4% 47% 2% 9% 2% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 12% 9% 0% (n=57) ### Alder år 47% 6% 47% 3% 6% 0% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 12% 15% 0% (n=34) ### Hovedbeskjeftigelse år 51% 15% 32% 2% 7% 7% 2% 2% 2% 0% 2% 5% 5% 15% 5% (n=41) ### år 43% 11% 46% 0% 7% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 18% 7% 0% (n=28) ### år 42% 8% 58% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% (n=12) ### Yrkesaktiv 40% 13% 35% 1% 7% 3% 3% 1% 3% 0% 1% 3% 7% 13% 3% (n=68) ### Skoleelev/student 53% 5% 47% 3% 5% 3% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 13% 13% 3% (n=38) ### Annet 60% 10% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% (n=10) ### Kommune Kongsvinger 48% 4% 48% 4% 7% 4% 0% 4% 4% 0% 4% 4% 11% 15% 4% (n=27) ### Hvor ofte kjører du buss? Praktisk/ lettvint Billig reisemåte Har ikke bil Dårlig vær/vinter Miljøvennlig Har kort avstand til busstopp Hamar 47% 13% 39% 2% 11% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 8% 11% 2% (n=62) ### Elverum 41% 11% 48% 0% 0% 4% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 11% 15% 4% (n=27) ### Daglig 47% 12% 40% 4% 12% 4% 0% 2% 4% 0% 2% 4% 9% 11% 5% (n=57) ### 1-4 ganger i uka 46% 7% 46% 0% 4% 2% 4% 2% 0% 0% 2% 0% 9% 15% 0% (n=54) ### 1-3 ganger i mnd - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n< 5) ### Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n< 5) ### Aldri - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n< 5) ### Total 47% 10% 43% 2% 8% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 10% 12% 3% (n=115) ### Sosialt (treffer venner/bekjente på bussen) Ønsker å støtte opp rundt busstilbudet Slipper å lete etter parkeringsplass Slipper å skrape is på vinteren Avslappende Hyppige avganger Rask/effektiv fremkomstmåte Annet, noter Usikker/vet ikke Valid N Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Svar på åpne kommentarer; Hvorfor bruker du buss? Frekvens Det er vanskelig å bruke bil 1 for langt å gå 1 For å komme fra A-B 1 for å komme meg til jobb eller skole 1 Fordi jeg går på høyskole 1 har ikke bil 1 Har ikke lappen 1 kjører den 1 lett å komme seg frem 1 Min samboer låner ofte fra meg min bil, derfor har jeg ikke mulighet til å kjøre min bil. 1 på grunn av skole 1 Sykler når det er sommer 1 til og fra jobb 1 Total 13

8 Hvorfor bruker du ikke/sjelden buss? (Kun stilt til de som kjører buss 1-3 ganger i måneden eller sjeldnere) Flere svar mulig. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Frekvens Prosent Mest praktisk å bruke bil % 49 % 49 % Bussen går for sjelden % 13 % 13 % Bussen er for upålitelig 8 2 % 2 % 2 % Det tar for lang tid å kjøre buss 10 3 % 3 % 3 % Dyr reisemåte 15 4 % 4 % 4 % Tungvint 24 6 % 6 % 6 % Har lang avstand til busstopp 19 5 % 5 % 5 % Bruker andre fremkomstmåter- går/sykler % 16 % 16 % For mye folk/trangt på bussen 0 0 % 0 % 0 % Utrivelig 1 0 % 0 % 0 % Annet, noter % 23 % 23 % Usikker/vet ikke 2 1 % 1 % 1 % Total %

9 Hvorfor bruker du ikke/sjelden buss? (Kun stilt til de som kjører buss 1-3 ganger i måneden eller sjeldnere) Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 50% 10% 2% 2% 6% 5% 3% 16% 0% 1% 25% 1% (n=198) ### ## ### ### ### ### Kvinne 48% 16% 3% 3% 2% 8% 8% 16% 0% 0% 20% 0% (n=186) ### ## ### ### ### ### Alder år 54% 10% 5% 3% 6% 5% 1% 11% 0% 0% 23% 1% (n=79) ### ## ### ### ### ### Hovedbeskjeftigelse år 46% 8% 1% 3% 4% 4% 8% 18% 0% 0% 24% 0% (n=112) ### ## ### ### ### ### år 48% 17% 2% 3% 4% 7% 6% 15% 0% 0% 19% 1% (n=120) ### ## ### ### ### ### år 50% 16% 1% 1% 3% 9% 3% 20% 0% 1% 26% 0% (n=74) ### ## ### ### ### ### Yrkesaktiv 49% 13% 2% 2% 3% 5% 6% 15% 0% 0% 23% 0% (n=285) ### ## ### ### ### ### Skoleelev/student 52% 11% 3% 5% 8% 11% 2% 20% 0% 0% 14% 2% (n=64) ### ## ### ### ### ### Annet 44% 11% 0% 3% 3% 8% 3% 14% 0% 0% 33% 0% (n=36) ### ## ### ### ### ### Kommune Kongsvinger 62% 14% 4% 1% 7% 7% 7% 11% 0% 0% 11% 3% (n=71) ### ## ### ### ### ### Hvor ofte kjører du buss? Mest praktisk å bruke bil Bussen går for sjelden Bussen er for upålitelig Det tar for lang tid å kjøre buss Dyr reisemåte Hamar 46% 10% 2% 3% 2% 6% 6% 19% 0% 0% 25% 0% (n=178) ### ## ### ### ### ### Elverum 46% 16% 1% 2% 5% 7% 2% 14% 0% 1% 26% 0% (n=136) ### ## ### ### ### ### Daglig - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n< 5) ### ## ### ### ### ### 1-4 ganger i uka - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n< 5) ### ## ### ### ### ### 1-3 ganger i mnd 30% 16% 0% 3% 1% 5% 3% 30% 0% 0% 22% 1% (n=77) ### ## ### ### ### ### Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd 52% 13% 1% 2% 4% 8% 4% 17% 0% 0% 20% 1% (n=137) ### ## ### ### ### ### Aldri 56% 11% 4% 2% 5% 5% 7% 9% 0% 1% 25% 0% (n=171) ### ## ### ### ### ### Total 49% 13% 2% 3% 4% 6% 5% 16% 0% 0% 23% 1% (n=385) ### ## ### ### ### ### Tungvint Har lang avstand til busstopp Bruker andre fremkomstmåtergår/sykler For mye folk/trangt på bussen Utrivelig Annet, noter Usikker/vet ikke Valid N Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Svar på åpne kommentarer; Hvorfor bruker du ikke/sjeldent buss? Frekvens Blitt lei av det. 1 Bor en plass man er avhengig av bil. 1 Bor i sentrum 3 Bor ikke her egentlig 2 Bor sentralt 12 Bor så sentralt, går for det meste 1 Bor såpass nærme 1 Bruker andre transportmidler 1 Bruker bil 9 bruker helst bil og sykkel 2 bruker tog 2 Bussen går i upraktiske tider for meg. 1 Bussen går ikke dit 1 Bussruten passer ikke min hverdag 1 Busstider passer ikke med arbeidstider 1 Det tar for lang tid 1 dyrt og upraktisk 1 Dårlig bussforbindelse til jobb 1 dårlig og kjedelig 1 Dårlig tilbud 1 Er ikke noe glad i det. 1 Feil tid og ruter 1 For dårlig bussforbindelse 1 for dårlig busstilbud 1 For dårlig kollektiv tilbud 1 for langt unna jobb, og andre steder jeg skal 1 fordi jeg går til jobben 1 Føler seg tryggest når han kjører selv. 1 går ikke buss dit 1 går ingen busser i nærheten 1 går kun skolebuss 1 går sjelden 1 Går til jobb, ellers så kjøre hun bil. 1 har firmabil og jobber til ugunstige tider 1 Har ikke behov 5 har kort vei til hvor hun skal 1 Ikke nødvendig med buss 1 Jeg bor nå for tiden i Oslo. 1 Jobben gjør at jeg ikke kan kjøre buss. 1 jobber med bil 1 kan gå eller sykle 1 kan gå på jobb 1 kjører taxi 1 Kommer seg ikke hjem igjen 1 må bruke bil på jobb 1 må bruke bil til jobb 1 Passer bedre med t-bane 1 pleier sjelden å reise langt 1 reiser ikke så mye 1 Sykler 3 tidene passer ikke 1 trenger ikke buss 2 Tungvint å bytte buss 1 uavhengig 1 unødvendig 1 varierende behov, veldig ulike destinasjoner så det blir tungvindt med buss 1 Vil ikke kjøre buss 1 Total 88

11 Har du tidligere benyttet deg av ungdomskort til buss? (Kortet varer opp til 20 år, koster 230 kroner og man kan kjøre så mye man vil i Hedmark og Oppland i 30 dager) 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Ja % 50 % 50 % Nei % 48 % 48 % Vet ikke 10 2 % 2 % 2 % Total % Har du tidligere benyttet deg av ungdomskort til buss? (Kortet varer opp til 20 år, koster 230 kroner og man kan kjøre så mye man vil i Hedmark og Oppland i 30 dager) Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 50% 49% 1% (n=257) # # Kvinne 51% 46% 3% (n=243) # # Alder år 67% 32% 1% (n=113) # # år 59% 40% 1% (n=153) # # år 41% 55% 4% (n=148) # # år 29% 69% 2% (n=86) # # Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv 49% 49% 2% (n=353) # # Skoleelev/student 58% 40% 2% (n=101) # # Annet 43% 54% 2% (n=46) # # Kommune Kongsvinger 53% 46% 1% (n=98) # # Hamar 43% 55% 2% (n=239) # # Elverum 60% 38% 2% (n=162) # # Hvor ofte kjører Daglig 58% 40% 2% (n=57) # # du buss? 1-4 ganger i uka 52% 46% 2% (n=54) # # 1-3 ganger i mnd 53% 48% 0% (n=80) # # Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd 47% 51% 2% (n=136) # # Aldri 49% 48% 3% (n=171) # # Total 50% 48% 2% (n=500) # # Signifikant høyere Signifikant lavere Ja Nei Vet ikke Valid N

12 Hvis ja på forrige spørsmål: Kjørte du oftere eller sjeldnere buss da du benyttet deg av ungdomskortet enn det du gjør i dag? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Frekvens Prosent Mye oftere % 74 % 74 % Noe oftere % 10 % 10 % Ca. like ofte 17 7 % 7 % 7 % Noe sjeldnere 8 3 % 3 % 3 % Mye sjeldnere 8 3 % 3 % 3 % Vet ikke 6 2 % 2 % 2 % Total % Hvis ja på forrige spørsmål: Kjørte du oftere eller sjeldnere buss da du benyttet deg av ungdomskortet enn det du gjør i dag? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 75% 11% 6% 3% 2% 2% (n=127) # # Kvinne 75% 9% 7% 3% 4% 2% (n=123) # # Alder år 78% 8% 5% 1% 7% 1% (n=76) # # år 69% 11% 9% 5% 1% 4% (n=91) # # år 77% 12% 5% 2% 3% 2% (n=60) # # år 80% 8% 4% 4% 4% 0% (n=25) # # Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv 76% 10% 6% 3% 3% 2% (n=174) # # Skoleelev/student 71% 9% 9% 3% 5% 3% (n=58) # # Annet 70% 15% 10% 0% 0% 5% (n=20) # # Kommune Kongsvinger 71% 8% 14% 2% 4% 2% (n=51) # # Hamar 73% 12% 7% 5% 3% 1% (n=104) # # Elverum 77% 9% 3% 3% 3% 4% (n=97) # # Hvor ofte kjører Daglig 29% 15% 24% 18% 6% 9% (n=34) # # du buss? 1-4 ganger i uka 46% 21% 18% 0% 11% 4% (n=28) # # 1-3 ganger i mnd 90% 7% 2% 0% 0% 0% (n=42) # # Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd 86% 11% 2% 0% 2% 0% (n=64) # # Aldri 85% 6% 2% 2% 2% 2% (n=84) # # Total 74% 10% 7% 3% 3% 2% (n=252) # # Signifikant høyere Signifikant lavere Mye oftere Noe oftere Ca. like ofte Noe sjeldnere Mye sjeldnere Vet ikke Valid N

13 Hvis ja på forrige spørsmål: Kjørte du oftere eller sjeldnere buss da du benyttet deg av ungdomskortet enn det du gjør i dag? Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=meget godt inntrykk, 0=Meget dårlig inntrykk. Vet-ikke kategorien er tatt bort Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikanSignifikanIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=125) 89 88,59 Kvinne (n=121) 88 87,63 Alder år (n=75) 88 87,79 Hovedbeskjeftigelse Kommune Hvor ofte kjører du buss? år (n=87) 87 87, år (n=59) 90 89, år (n=25) 90 89,58 Yrkesaktiv (n=171) 89 88,91 Skoleelev/student (n=57) 85 84,87 Annet (n=18) 91 90,89 Kongsvinger (n=51) 85 84,85 Hamar (n=102) 88 87,71 Elverum (n=93) 90 90,35 Daglig (n=31) 61 61, ganger i uka (n=27) 74 74, ganger i mnd (n=42) 97 97,03 Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd (n=64) 95 94,65 Aldri (n=82) 93 92,9 Total (n=246) 88 88,

14 Hva skal til for at du skal bruke buss som fremkomstmiddel mer en du gjør per dags dato? Flere svar mulig. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Frekvens Prosent At bussen er punktlig/pålitelig 15 3 % 3 % 3 % Flere avganger i ukedagene på dagtid % 21 % 21 % Flere avganger i ukedager på kveldstid % 18 % 18 % Flere avganger i helger % 15 % 15 % Flere holdeplasser i nærheten 47 9 % 9 % 9 % Ruten - omlegging av ruten 41 8 % 8 % 8 % Mer effektiv transportmåte tidsmessig 9 2 % 2 % 2 % Service og hjelp fra bussjåfør 1 0 % 0 % 0 % Bussjåførens kjørestil (Trafikksikkerhet) 1 0 % 0 % 0 % Bedre renhold på bussen 0 0 % 0 % 0 % Bedre standard på bussen 2 0 % 0 % 0 % Bedre setekapasiteten (muligheten til å få sitteplass) 0 0 % 0 % 0 % Billigere å kjøre buss % 23 % 23 % Bedre ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss 2 0 % 0 % 0 % Bedre ruteinformasjon på holdeplass 4 1 % 1 % 1 % Annet, noter % 23 % 23 % Vet ikke/usikker % 24 % 24 % Total %

15 Hva skal til for at du skal bruke buss som fremkomstmiddel mer en du gjør per dags dato? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 3% 18% 16% 13% 7% 7% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 24% 1% 1% 27% 24% (n=256) Kvinne 2% 25% 20% 17% 12% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 19% 23% (n=244) Alder år 4% 23% 25% 19% 6% 4% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 29% 0% 1% 20% 24% (n=113) Hovedbeskjeftigelse år 3% 23% 18% 14% 9% 7% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 25% 1% 1% 25% 19% (n=153) år 1% 22% 18% 18% 11% 11% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 18% 1% 1% 23% 24% (n=148) år 3% 15% 10% 7% 12% 9% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 22% 30% (n=86) Yrkesaktiv 3% 21% 16% 15% 10% 8% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 21% 1% 1% 23% 23% (n=353) Skoleelev/student 4% 21% 23% 16% 7% 8% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 31% 0% 1% 23% 18% (n=101) Annet 0% 22% 22% 13% 11% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 20% 39% (n=46) Kommune Kongsvinger 4% 16% 15% 8% 6% 8% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 36% 0% 0% 16% 23% (n=98) Hvor ofte kjører du buss? At bussen er punktlig/pålitelig Flere avganger i ukedagene på dagtid Flere avganger i ukedager på kveldstid Flere avganger i helger Flere holdeplasser i nærheten Ruten - omlegging av ruten Hamar 3% 19% 18% 16% 10% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 27% 26% (n=240) Elverum 2% 28% 22% 17% 10% 10% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 1% 2% 21% 20% (n=162) Daglig 4% 16% 16% 16% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 0% 16% 37% (n=57) 1-4 ganger i uka 7% 17% 19% 15% 6% 4% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 24% 0% 0% 15% 33% (n=54) 1-3 ganger i mnd 1% 23% 19% 15% 9% 9% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 25% 1% 4% 22% 22% (n=81) Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd 1% 24% 20% 17% 12% 9% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 18% 0% 0% 26% 18% (n=137) Aldri 4% 22% 17% 13% 12% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 1% 1% 25% 21% (n=171) Total 3% 21% 18% 15% 9% 8% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 1% 23% 24% (n=500) Mer effektiv transportmåte tidsmessig Service og hjelp fra bussjåfør Bussjåførens kjørestil (Trafikksikkerhet) Bedre renhold på bussen Bedre standard på bussen Bedre setekapasiteten (muligheten til å få sitteplass) Billigere å kjøre buss Bedre ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Bedre ruteinformasjon på holdeplass Annet, noter Vet ikke/usikker Valid N Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Svar på åpne kommentarer; Hva skal til for at du skal bruke buss som fremkomstmiddel mer en du gjør per dags dato? Frekvens At barna blir eldre 1 At byen er større, bruker for tiden sykkel 1 at en må kjøre buss 1 at jeg bor et annet sted 2 at jeg tjener økonomisk på det 1 Bare hvis jeg har behov da tror jeg hadde hatt behov 1 bare hvis jeg reiser til andre steder 1 Bedre forbindelse mellom Hamar og Oslo 1 Bedre tilbud 2 bedre tilbud og lavere priser 1 Bedre tilrettelagt for å ha med barn 1 behov 1 Bil må bli dyrere isåfall 1 bilen ryker 1 Billigere 3 billigere enn å kjøre bil i lengden 1 Bli mer aktiv 1 blir høyere avgidter på bil, bomringer osv 1 Blir mindre aktiv 1 bo i Norge 1 Bo lengre unna 1 bo mer usentralt 6 bodd mer sentralt 2 bor sentralt, så trenger ikke buss 1 Bruker bare buss hvis jeg må. 1 bruker buss mer enn nok 1 Bruker kun buss hvis jeg skal reise lengre avstander, siden jeg bor så sentralt 1 bruker ofte å gå, men skal flytte og skal benytte seg av buss 1 Buss mellom der jeg bor går sjeldent 1 bussen må komme til døren min og kjøre meg gratis (gratis drosje egentlig) 1 Busser til flere steder 1 da må det bli dyrt å kjøre bil 1 Da må han flytte, kan gå overalt, bor sentralt 1 da må jeg flytte 1 Dem kjører jo ikke i skogen, så er ikke så mye som kan gjøres. 1 dersom jobbbytte 1 diesel prisen går over 30 kr literen 1 direkte buss hamar-elverum 1 Dårligere råd 1 en drosje som står der når jeg er klar. jobbe for mye. 1 endre jobb 1 er 17 år igjen og går på skole 1 Er ikke aktuelt 6 er ikke aktuelt for han må ha bil på jobben 1 Er rett og slett ikke noe glad i det. 1 Express til gjøvik fra hamar 1 firmabil 1 flere avganger 1 flere avganger i ferien 1 Flere direkte ruter 1 flere gunner tilåp bruke buss 1 flytter tilbake til oslo 1 Få en jobb som er nærmere 1 Går ikke busser dit han pleier å reise 1 har behov for det 1 Har to hunder, så det er mer praktisk å kjøre bil 1 Hvis det blir forbudt å kjøre bil 1 hvis jeg ikke har råd til å ha bil 1

17 Ikke aktuelt, vil sykle 1 ikke akutulet ettersom at han må kjøre firmabil til jobb. 1 ikke behov 1 Ikke tilgang til bil 1 Jeg bor i Oslo. 1 Jeg har nesten aldri hos meg kontanter dvs. jeg har stort sett bare bankkort hos meg, derfor ville det være fint hvis jeg kunne kjøpe bussbillett gjennom min mobiltelefon (ved hjelp av app). 1 jobbe et annet sted 1 jobber til ugunstige tider 1 Kommer ann på rutetilbudet. 1 Kommer ikke til å bruke buss uansett 1 Kun hvis jeg har behov for det 1 Lenger avstander 2 lengre vei til jobben 1 Lettere for han å ta tog 1 Litt vanskelig, kjører fra hamar-lillehammer, så det er lettere med bil 1 Mer praktisk 1 Mindre venting 1 må bli mer avhengig av buss 1 Må dra lenger, ingenting ellers som kan gjøres noe med 1 Må ikke være småbarnsmor lenger 1 Må miste førerkortet 2 Måtte ha bodd mindre sentralt, og at jobben måtte ha vært lengre unna. 1 Måtte hatt behov 1 Ny bussrute til stedet jeg bor 1 når jeg får jobb 1 Perfekt, veldig fornøyd med det som er nå 1 problemet er at det går en ekspressbuss, men den er lagt til en holdeplass langt unna 1 raksere 1 reise mer 1 Dersom det tar for lang tid med sykkel 1 skal begynne på skole og derfor benytte seg av buss 1 skifte jobb 1 starter på buss igjen så skal nok starte med buss også 1 større behov 1 Syntes det er litt dyrt. 1 Tar fortsatt for lang tid 1 Tilbud 1 Tog som er naturlig for han, jobber i Oslo. Med mindre han skal til Elverum 1 Trenger ikke bruke buss 1 trenger ikke buss. reiser bare noen ganger pga. foreldre. 1 trenger mer behov for transport 1 Tror ikke det er mulig, da må det bli på kveldstid, hvis han skal noe da. 1 utvidet ruter 1 Total 118

18 Hedmark Trafikk lanserer 1. juli et ung voksen produkt for deg mellom år. Ung voksen gir deg samme rabatt som studenter får; 40 rabatt av ordinær voksenpris på periodebilletter. Er dette et produkt du kunne tenkt deg og kjøpe? 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Ja % 46 % 46 % Nei % 49 % 49 % Vet ikke 27 5 % 5 % 5 % Total % Hedmark Trafikk lanserer 1. juli et ung voksen produkt for deg mellom år. Ung voksen gir deg samme rabatt som studenter får; 40 rabatt av ordinær voksenpris på periodebilletter. Er dette et produkt du kunne tenkt deg og kjøpe? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 40% 54% 6% (n=256) # # Kvinne 51% 44% 5% (n=243) # # Alder år 54% 42% 4% (n=113) # # år 47% 50% 3% (n=153) # # år 44% 47% 9% (n=148) # # år 36% 58% 6% (n=86) # # Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv 44% 50% 6% (n=353) # # Skoleelev/student 54% 43% 3% (n=102) # # Annet 43% 52% 4% (n=46) # # Kommune Kongsvinger 48% 49% 3% (n=98) # # Hamar 45% 48% 7% (n=240) # # Elverum 46% 49% 5% (n=162) # # Hvor ofte kjører Daglig 70% 28% 2% (n=57) # # du buss? 1-4 ganger i uka 70% 26% 4% (n=54) # # 1-3 ganger i mnd 57% 32% 11% (n=81) # # Sjeldnere enn 1-3 ganger i mnd 41% 55% 4% (n=136) # # Aldri 29% 65% 6% (n=171) # # Total 46% 49% 5% (n=499) # # Signifikant høyere Signifikant lavere Ja Nei Vet ikke Valid N

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Hedmark Trafikk Rapport Dato: 14.12.2012 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 15

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Formål Med bakgrunn i totalmarkedsundersøkelsen 2006, ble kvalitativ research (fokusgrupper) gjennomført i Elverum og Kongsvinger. Undersøkelsen har til hensikt å

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand

Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Reisevaner kan endres Hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand Arvid Strand Sentrale mål i areal- og transportpolitikken Reduserte klimagassutslipp Økte andeler av transporten

Detaljer

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne Sammendrag: Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne TØI rapport 1465/2016 Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud Oslo 2016 75 sider Basert på data

Detaljer

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Problemstillinger. Transportøkonomisk institutt. 22.06.2009 Side 2

Problemstillinger. Transportøkonomisk institutt. 22.06.2009 Side 2 Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter og barrierer. Susanne Nordbakke, TØI Lisa Hansson, VTI/Linköpings Universitet Presentasjon på BISEKS seminar den 4. mai 2009. 22.06.2009

Detaljer

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Delprosjekt 1: Sykling og betydningen av topografi og arealbruk (Skedsmo

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

segmenteringsmodell og kundesegmenter En holdningsbasert segmenteringsmodell

segmenteringsmodell og kundesegmenter En holdningsbasert segmenteringsmodell segmenteringsmodell og kundesegmenter En holdningsbasert segmenteringsmodell HAR IKKE BIL AMBASSADØRER MITT ALTERNATIV HAR BIL BEVISSTE VENNER OVERBEVIS MEG MEG OG MIN BIL POSITIVE HOLDNINGER TIL Å REISE

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Kongsberg Næringspark

Kongsberg Næringspark Kongsberg Næringspark Reisevaneundersøkelse 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kapitteloverskrift Underoverskrift Fakta om Kongsberg Næringspark: Forvalter 238 100 m2 bygningsmasse

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com 5 Kjønn 9 89 Jente Gutt 8 7 6 5 5..7 : DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 6 Alder - fødselsår 8 yngre 995 5 99 99 5 99 6 99 7 99 5 8 9 989 988 987 986 5 6 985 eldre 5 5 5 6 7 8 9..7 : DIN mening

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT. Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportforskning

SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT. Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportforskning SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning September 2010 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 SUMMARY

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15 Bybuss Lillehammer 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Onsumvegen Hauklivegen Jørstadmoen Jorekstad 1 Baklivegen Jørstadmoen leir Moavegen Gudbrandsdalsvegen Fåberg 4 2 Storhove/HiL Ekrom Nedre

Detaljer