Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11."

Transkript

1 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

2 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 1989 Årets undersøkelse: Prosam-rapport 216 Utført av Norfakta Markedsanalyse AS personer over 18 år, bosatt i Oslo og Akershus fordelt likt på 4 undersøkelser i februar, mai, august og november 45 % intervjuet på fasttelefon, 55 % på mobiltelefon Gjennomført i uke 6 (februar), uke 21 (mai), uke 35 (august) samt uke 45 (november) Rapport skrevet i november

3 Holdninger til innføring av bompenger i Oslo og Akershus

4 Om lag 6 av 10 tror bompenger ble innført for å få mer penger til veibygging/bedre standard på veinettet Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo-området? Få mer penger til veibygging \ bedre standard på veinettet 61 Bedre flyt i trafikken \ mindre trafikk i sentrum \ begrense biltrafikken 11 Ekstra skatt \ tjene penger 6 Finansiere Oslopakke 1, Oslopakke 2 eller Oslopakke 3 6 Styrke kollektivtrafikken 5 Miljøtiltak 2 Grådighet - staten suger penger av nordmenn 1 Annet 2 Vet ikke

5 % tror at bompenger er innført for å få inn penger til det offentlige/11 % tror at det er innført for å begrense biltrafikken Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få penger til veibygging Begrense biltrafikken Få inn penger til off.

6 Om lag 6 av 10 er nå positive til innføringen av bompenger Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Meget negativt Ganske negativt Ganske positivt Meget positivt Vet ikke/ubesvart % 3 36% 9% 8% % 3 37% 9% 7% % 3 36% 1 6% 1 25% 44% 1 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 Andelen positive har aldri vært større (61 %) Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Negativ Positiv

8 Andelen som er positive fortsetter å øke. 58 % er nå positive mens 36 % stiller seg negative Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? (Bærum og Asker: n=177 i 2007, 164 i 2008, 155 i 2009, 151 i 2010, 151 i 2011, 148 i 2012, 141 i 2013, 142 i 2014 og 157 i ) Negativ Positiv Vet ikke

9 Om lag halvparten som er positive vektlegger at bomringene gir mer penger til bygging av nye veier og tunneler/grei måte å få inn penger på/et sted må pengene komme fra Q3: Hvorfor synes du det var positivt? Få mer penger til veiutbygging (og tunneler) \ grei måte å få inn penger på \ et sted må pengene komme fra Begrenser trafikken generelt De som bruker veiene bør betale for det Mer penger til kollektivtrafikken \ bidrar til bedre kollektivtilbud Miljøhensyn Folk reiser mer kollektivt Bedre gjennomgangstrafikk/trafikkflyt gjennom Oslo Annet Vet ikke/ubesvart 3% 2 26% 25% 18% 13% 18% 16% 17% 14% 8% 16% % 9% 9% 9% 7% 50% 49% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10 Om lag 3 av 10 mener at det å begrense biltrafikken er positivt Q3: Hvorfor synes du innføringen av bompenger i Oslo-området er positivt? Mer penger til veibygging (2 utsagn) Begrense trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for dette Bedre kollektivtilbud (2 utsagn)

11 Om lag halvparten som stiller seg negative til bomringene vektlegger at de allerede betaler nok skatt og avgifter fra før Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt\avgifter fra før \ økonomisk urettferdig for bilistene \ urettferdig Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Det offentlige burde betalt Pengene blir brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Har ikke medført bedre fremkommelighet \ mindre trafikk \ hensikten er ikke oppnådd Geografisk beliggenhet (bomstasjonene ligger for nærme \ for langt fra sentrum) \ må gjennom bomringen selv om jeg ikke skal til Oslo Tåpelig/slitsomt/sjenerende/upraktisk/unødvendig/irriterende Begrenser egen reiseaktivitet/reiser mindre Bommene vil ikke bli fjernet Forbedre kollektivtilbudet først/har i dag ingen reelt alternativ til bil Deler byen Bomstasjonene skaper køer \ miljøproblemer pga ekstra kø Annet Vet ikke/ubesvart 17% 16% 15% 19% 9% 9% 5% 10% 1 13% 8% 9% 15% 13% 9% 6% 8% 4% 3% 5% 7% 6% 5% 4% 0% 4% 3% 5% 3% 0% 0% 25% 18% 19% 2 0% 49% 60% 65% 60% % 20% 40% 60% 80%

12 Om lag halvparten vektlegger skatt/avgifter Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt\avgifter fra før \ økonomisk urettferdig for bilistene \ urettferdig Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Pengene blir også brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Bomstasjonene skaper køer \ miljøproblemer pga ekstra kø

13 Effekt av informasjon på holdninger til bomringene

14 Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes øker andelen positive kraftig Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Q5: Bompengene brukes sammen med offentlige midler til tiltak i Oslo og Akershus innen veibygging og kollektivtransport. Eksempler på dette er Operatunnelen, Ring 3, E6 sørover, E16 i Bærum, Kolsås-banen, nye t- banevogner, økt frekvens, kollektivfelt og oppgradering av kollektivknutepunkt. Med bakgrunn i hvordan inntektene har blitt brukt til nå, hva synes du om innføringen av bompenger i Oslo-området? Er det? Meget negativt 8% 1 Ganske negativt 18% 25% Ganske positivt 44% 49% Meget positivt 1 20% Før informasjon Vet ikke/ubesvart 6% 9% Etter informasjon 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

15 Informasjon gir fortsatt stor effekt ( vet ikke er med som kategori i prosentueringen) Q2 og Q5: Andelen positive til innføringen av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til 80% 70% 60% 58% 58% 60% % 60% 56% 6 56% 69% 50% 40% 45% 43% 49% 43% 38% 40% 44% 4 35% 45% 46% 48% 30% 20% 10% 0% Positiv før informasjon Positiv etter informasjon

16 Andelen som er enige i at bompenger fører til at man reiser mindre med bil har økt noe siden 2014 Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt uenig 34% 4 38% 45% Delvis uenig 16% 16% 18% 17% Delvis enig Helt enig Berøres ikke av bomringen % 7% 7% 9% % 26% Vet ikke/ubesvart 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

17 Andelen som mener de ikke reiser mindre med bil har aldri tidligere vært så liten Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt/delvis uenig Helt/delvis enig

18 Tilfredshet med tilbudet til de reisende

19 Omlag 7 av 10 er fornøyde med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier. Meget misfornøyd 9% 1 7% 6% 2012 Ganske misfornøyd Ganske fornøyd 23% 24% 30% 30% % Meget fornøyd 6% 6% 6% 7% Ubesvart/vet ikke 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

20 Andelen som er fornøyd med standarden på hovedveinettet er stabil Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

21 Andelen som er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus har økt Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Ubesvart/vet ikke 9% 9% 6% 5% 25% % 1 15% 18% 2 6% 6% 6% 5% % 49% 49% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

22 Andelen fornøyde fortsetter å øke Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet Oslo og Akershus? Er du Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

23 Flere har blitt fornøyde med standarden på sykkelveinettet siden 2007 Q11: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd Ubesvart/vet ikke

24 8 av 10 er fornøyde med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Ubesvart/vet ikke 3% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 16% 13% 13% 1 13% 17% 14% 17% % 63% 67% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

25 84 % er nå fornøyde med tilretteleggingen for gående Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget/ganske fornøyd 63% 7 77% 80% 8 84% Meget/ganske misfornøyd 24% 19% 16% 16% 13% Ubesvart/vet ikke 5% 7% 4% 3% 3% 4% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde/misfornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående 13% 84% Kollektivtilbudet 20% 74% Hovedveinettet 30% 67% Fornøyd Sykkelveinettet 25% 56% Misfornøyd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående Kollektivtilbudet Hovedveinettet Sykkelveinettet 23% 2 24% 24% 24% 25% 7 63% 77% 80% 8 84% 59% 56% 60% 64% % 74% % % 57% % 67% 67% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

28 Vurdering av finansiering og prioriteringer

29 Økning også siden 2013: 72 % mener nå at det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet Q9: Deler av inntektene fra bomringen går i dag til kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Målet er raskere utbygging av kollektivtilbudet enn med bare ordinære bevilgninger. Satsingen skal blant annet gi økt kapasitet, hastighet og flere avganger. Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Det er riktig Det er galt Ikke sikker/ingen mening/ubesvart 4% 5% 4% 4% 34% 34% 29% 24% 6 60% 67% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

30 Andelen som mener det er riktig at bompenger brukes til kollektivutbygging har økt ytterligere med 5 prosentpoeng siden målingen i 2014 Q9: Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Andel som svarer at det er riktig

31 Om lag halvparten av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det tilrettelegges for dette Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere 48% 47% 46% 47% Like ofte (som i dag) Sykler ikke Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 16% 15% 15% 16% 35% 37% 36% 35% % 10% 20% 30% 40% 50% 60%

32 Flere sier de vil sykle oftere hvis det blir bedre tilrettelagt for det siden 2007 Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Sykler ikke Vet ikke

33 Ingen endring: Om lag 2 av 10 vil gå oftere dersom det tilrettelegges for dette Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Går ikke Ikke sikker/vet ikke 5% 4% 16% 2 18% 17% 17% 18% % 80% 80% 79% % 20% 40% 60% 80% 100%

34 Andelen som mener at bilister bør prioriteres opp blir stadig mindre Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 3% 25% 2 18% 18% 18% 20% 25% 33% 34% 34% 30% 40% 39% 46% 46% 47% 49% 49% % 10% 20% 30% 40% 50% 60%

35 Om lag 8 av 10 vil prioritere syklister opp Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 6% 6% 5% 6% 5% 5% 2 16% 16% 16% 19% 17% 7 76% 77% 76% 74% 77% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

36 Andelen som mener at fotgjengere bør prioriteres opp er på samme nivå som i perioden Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 3% % 5 50% 50% 50% 47% 48% 48% 48% 63% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

37 Andelen som mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp ser ut til å ha økt noe siden 2013/2014 Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 17% 1 13% 16% 17% 15% 80% 84% 84% 80% 80% 83% % 20% 40% 60% 80% 100%

38 Oppsummering prioritering av de ulike trafikantgruppene Q15_1 - Q15_4: Prioriteringer av de ulike trafikantgruppene Kollektivtrafikanter 15% 83% Syklister Fotgjengere 5% 17% 50% 48% 77% Opp Ned Som i dag Bilister 25% 25% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

39 Flest vil prioritere opp kollektivtrafikanter og syklister Færrest vil prioritere opp bilister Q15_1 Q15_4 Andelene som mener trafikantgruppene bør prioriteres opp Kollektivtrafikanter Syklister Fotgjengere Bilister 33% 34% 34% 30% 25% 40% 54% 5 50% 50% 50% 63% 80% 84% 84% 80% 80% 83% 7 76% 77% 76% 74% 77% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

40 Restriktive tiltak, støy og holdninger til elbil

41 8 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet Q30: Synes du det er riktig eller galt å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med 2012) Det er riktig 70% 75% 79% 8 Det er galt Ikke sikker/ ingen mening 4% 4% 5% 5% 25% 2 16% 14% Ubesvart 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 7 av 10 er for miljøfelt, og stor økning blant de som er for lavutslippssone Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med 2012/ andel som mener tiltak er riktig) Piggdekkavgift 76% 74% 78% 8 Miljøfelt (kjørefelt for samkjøring (2+) og null- og lavutslippsbiler Miljøfartsgrense (ned fra 80 til 60 km/t i vinterhalvåret) Lavutslippssone med forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Økte bompenger på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring 24% 26% 26% 26% 2 25% 37% 33% 36% 39% 48% 64% % Ingen av disse tiltakene 7% 6% 9% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

43 Totalt sett så er 8 av 10 for innføring av piggdekkavgift Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med 2012/n=857 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål fra og med 2013/n=144 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift Miljøfelt (kjørefelt for samkjøring (2+) og nullog lavutslippsbiler Miljøfartsgrense (ned fra 80 til 60 km/t i vinterhalvåret) Lavutslippssone med forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Økte bompenger på enkeltdager Ingen av disse tiltakene 3% 4% 10% 1 18% 39% 36% 47% 48% 4 55% 60% 63% % 8 78% Andel som er i mot å gjøre tiltak Andel som er for å gjøre tiltak 0% 20% 40% 60% 80% 100%

44 3 av 10 opplever plager med hensyn til støy Q32: Når du er hjemme, hvor mye plaget er du av støy fra vegtrafikk? (nytt spørsmål 2012) Voldsomt plaget Mye plaget Middels plaget Litt plaget Ikke plaget Ikke aktuelt 3% 4% 3% 6% 6% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 19% % % 66% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

45 Det er flertall mot elbilers tilgang til å benytte kollektivfelt og gratis parkering Q32a_1 Q32a-3: Synes du det er riktig eller galt med følgende fordeler for elbil : Gratis å passere bomringen/tilgang til å benytte kollektivfelt/gratis parkering på offentlige parkeringsplasser? (nye spørsmål fra og med 2014) 59% Gratis å passere bomringen 40% Riktig Galt Tilgang til å benytte kollektivfelt 4 56% Har ingen mening/kan ikke ta stilling Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser 47% 5 0% 20% 40% 60% 80%

46 Differensierte bomsatser

47 Færre enn før er i for tidsdifferensiering Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 46% 46% 5 43% Imot Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 19% 2 17% 17% 35% % Ubesvart 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

48 Andelen som er for er redusert med 8 prosentpoeng siden undersøkelsen i 2014 Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For Mot Ingen mening 2007 (Stockholm nevnt som eksempel) 6 30% 8% 2008 (Stockholm nevnt som eksempel) 64% 2 14% % 36% 17% % 34% 16% % 46% 8% % 35% 19% % % 43% 40% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

49 Om lag halvparten er for et miljødifferensiert takstsystem Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For Mot 45% 44% 43% 48% 49% 48% 40% 46% 38% 35% 34% 35% Ingen mening 9% 14% 19% 17% 16% 17% % 10% 20% 30% 40% 50% 60%

50 Blant respondenter som har tatt et standpunkt: 58 % er for et miljødifferensiert takstsystem/52 % er for et tidsdifferensiert takstsystem Q33: Andelene som er for/mot et tidsdifferensiert takstsystem/q34: Andelene som er for/mot et miljødifferensiert takstsystem kun respondenter som har tatt et standpunkt ( ingen mening er tatt ut av prosentueringen) For miljødifferensiert takstsystem I mot miljødifferensiert takstsystem For tidsdifferensiert takststystem I mot tidsdifferensiert takstsystem 53% 49% 53% 58% 59% 58% 47% 5 47% % 49% 57% 60% % 5 43% 40% 39% 48% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

51 Transportmiddelvalg

52 44 % brukte privatbil som fører ved siste reise til jobben, tett etterfulgt av kollektivtransport med 38 % Q35: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører Kollektivtransport Gange Sykkel Privatbil som passasjer Yrkesbil % 29% 8% 3% 4% % 30% 6% 6% % 37% 5% 5% % 38% 8% 3% % 3% % 36% 7% 9% % 36% 9% 5% % 9% 9% 44% 38% 8% 6% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

53 Mest nevnte årsak til at bil ble benyttet; praktisk/enkelt samt tar kortest tid Q36a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt 3 33% 33% 3 30% 34% 40% 39% Tar kortest tid Ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben Ingen alternativ 10% 19% 10% 13% 2 20% 19% 18% 13% 1 5% 8% 15% 14% 1 13% 10% 10% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 28% 28% 40% 36% 39% 35% 37% 56% % 10% 20% 30% 40% 50% 60%

54 De som reiste kollektivt vektlegger at dette er praktisk/enkelt og tar kortest tid Q36b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Tar kortest tid Billig Miljøhensyn Har ikke parkering ved jobben Slipper kø Ikke annet alternativ Liker å kjøre kollektivt På grunn av været 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55 De som gikk eller syklet vektlegger trening/mosjon, praktisk/enkelt samt at de har kort vei til jobben Q36c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Trening/mosjon Praktisk/enkelt Har kort vei til jobben Tar kortest tid Billig Miljøhensyn Liker å sykle Liker å gå 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

56 Halvparten av de som gikk nevner har kort vei til jobben Q36c: Hvorfor gikk du sist gang du reiste til jobben (filtrert på gående)? (n=60) Har kort vei til jobben Praktisk\enkelt Trening\mosjon Tar kortest tid Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen Er den billigste måten å reise på Liker å gå Vane Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn Mer komfortabelt\behagelig Liker å sykle Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Har ikke bil\førerkort Andre svar Vet ikke Gange (gikk)

57 62 % av de som syklet nevner trening/mosjon Q36c: Hvorfor syklet du sist gang du reiste til jobben (filtrert på syklende)? (n=49) Trening\mosjon 62 Tar kortest tid 44 Praktisk\enkelt 37 Er den billigste måten å reise på Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn Mer komfortabelt\behagelig Har kort vei til jobben Liker å sykle Syklet Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen Vane Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt Andre svar Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen

58 Evt. endringer i reisemønster

59 46 % er villige til å endre arbeidstid eller studietid Q36000: Er du villig til å endre arbeidstid eller studie-/skoletid for å slippe kø og trengsel på reisen til og fra, dersom det ble lagt bedre til rette for det? (n=1001) Ja 46% Nei 4 Ingen mening 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

60 64 % kan tenke seg å sitte på andre Q36001: Kan du tenke deg å sitte på med andre istedenfor å kjøre selv, dersom det ble bedre lagt til rette for det? (n=359 andel som benytter bil) Ja 64% Nei 34% Ingen mening 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

61 80 % kunne tenke seg å ta opp andre passasjerer Q36002: Kan du tenke deg å ta opp andre passasjerer dersom det ble lagt til rette for det? (n=359 andel som benytter bil) Ja 80% Nei 18% Ingen mening 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Oppsummering

63 Oppsummering (side 1 av 3) 61 % er positive til innføringen av bompenger. Dette resultatet er det høyeste målt siden undersøkelsens start i Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 13 prosentpoeng. 35 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 0,9 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/ henting i barnehage. 67 % er fornøyde med hovedveinettet. 74 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 25 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 84 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. Det ser ikke ut til at anleggsarbeidene i Smestadtunnelen og Østensjøbanen har gitt endringer i tilfredshet med transportsystemet. 72 % mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet.

64 Oppsummering (side 2 av 3) 47 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (83 %), etterfulgt av syklister (77 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (25 %) og færrest vil prioritere opp (25 %). 81 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Flest er for piggdekkavgift (81 %) samt miljøfelt (72 %). 59 % mener det er riktig at elbiler skal passere gratis i bomringen. 42 % mener det er riktig at elbiler henholdsvis bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt. 47 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.

65 Oppsummering (side 3 av 3) 52 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 58 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre?

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? q:\nipo\svv1506.rtf Introduction Goddag, mitt navn er og jeg ringer fra Norfakta Markedsanalyse. Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? RETT PERSON:

Detaljer

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 210 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 226 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten,

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Rapport 158 Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: Staten: Statens vegvesen Region øst Statens

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 15.09.2014 2 1. Hva er problemet med køer? Køer oppstår i rushtiden og skaper følgende problemer: Luftforurensning og støy og dermed

Detaljer

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Bedre byluft forum, 13. april 2016 Britt Ann K. Høiskar og Ingrid Sundvor Gabriela Sousa-Santos og Mathias Vogt NILU- Norsk Institutt

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar 2013 Oslopakke 3-sekretariatet 1 1 Dagsorden 1. Status samferdsel i Oslo og Akershus 2007-2012 A. Tiltak innenfor Oslopakke 3 2007-2012 B. Tiltak utenfor

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01.

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Oslopakke 3 Dansk Folketings transportutvalg Oslo, 4. januar 2012 06.01.2012 1 Innhold Kort om de tidligere Oslopakkene og utviklingen i Oslo/Akershus

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Myter og fakta om køprising

Myter og fakta om køprising Myter og fakta om køprising James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 1 Problemstillingen 1. Fagfolk er enig om at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og derigjennom redusere miljøulempene trafikken

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

Bilen og byen problemet eller løsningen?

Bilen og byen problemet eller løsningen? Bilen og byen problemet eller løsningen? Fra moralisering til faktisk transportadferd Arendalsuka 16. august 2016 Kjell Werner Johansen, TØI Vi reiser 80 milliarder kilometer i Norge, 65 av dem med bil

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken GRØNNE BYOMRÅDER Et hefte om å begrense biltrafikken Dette heftet setter søkelyset på miljøproblemene fra biltrafikken i byområdene og deres omland. Heftet har til hensikt å bringe mer kunnskap om utfordringene,

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø?

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Veitrafikk hovedkilde til lokal luftforurensning Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring

Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring Elektronisk på https://www.regjeringen.no/no/dokument /hoyringar/id1763/?ownerid=791 Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring Det vises til Samferdselsdepartementets

Detaljer

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1.1 Omfang Prioritering i trafikksignaler gjennomføres først og fremst for å fremme visse kjøretøygrupper i trafikken som kollektivtrafikk, gods eller utrykningskjøretøy.

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen Nr.: Fra: Resolusjon : nr: Endring: Komiteens Årsmøtets innstilling vedtak 1 Høyre 2 Høyre 25 kule: at finansieringen av t- baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt James Odeck, Vegdirektoratet og Norges teknisk-naturvitensskapelig universitet (NTNU), Norge 1 Disposisjon 1. Hva er problemet med køer? 2. Hva

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Internasjonale erfaringer med vegprising

Internasjonale erfaringer med vegprising Internasjonale erfaringer med vegprising Morten Welde Statens vegvesen Vegdirektoratet London Stockholm Edinburgh Vegprising i London, innført februar 2003 Målsetning med ordningen: Redusere køproblemene

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Bypakker basert på forpliktende avtaler

Bypakker basert på forpliktende avtaler Bypakker basert på forpliktende avtaler Hva er fallgruvene? Veien videre nå? Bård Norheim Bakgrunn: Klimameldingen Kollektivtransport og gang/sykkel skal ta transportveksten Gi kollektivtransporten en

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug Revidert Oslopakke 3 Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug 17.11.217 Problemstillinger Supplerende analyser ved bruk av UA-modellen: Tar hensyn til

Detaljer

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune. Agenda. Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet.

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune. Agenda. Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet. Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune Agenda Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet. Resultat så langt. Kunne vi gjort det annerledes? Norges første Bymiljøavtale.

Detaljer

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene?

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? NTP 2018-2029 Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? Alberte Ruud, NTP-sekretariatet Bystrategikonferansen SVV Region sør 8. mars 2016 Økonomiske rammer Milliarder

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Konklusjon Oslopakke 3 er ment å løse vekst-utfordringer framfor klimapolitiske utfordringer.

Detaljer