Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: Tid: 08:30 16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen Marita Mentzoni Terje Dyrseth Morten Svindland Anna-Mette Fuglseth Jeanette Varpen Unhjem Toril Hovdenak Odd Einar Folland Solfrid Vatne Grete Notøy NESTL LEDER Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Informasjonssjef

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 11/41 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/42 Styreprotokoll /368 ST 11/43 Orienteringssaker OS 11/23 Orientering om virksomheten, 5, /108 OS 11/24 Sykefravær 3. kvartal /392 OS 11/25 Prosjektbeskrivelse om Alumni ved HiMolde 2011/725 OS 11/26 Program styreseminar /732 ST 11/44 Utkast til styreinstruks for høgskolestyret 2011/736 ST 11/45 Tertialrapport 2. tertial 2011 og 2011/135 regnskapsoversikt pr ST 11/46 Utkast til årsplan /734 ST 11/47 Forslag til endringer i studieprogrammet for 2011/558 studieåret 2012/13 ST 11/48 Foreløpig om budsjett /97 ST 11/49 Budsjettinnspill satsingsforslag utenfor 2011/726 rammen ST 11/50 Eventuelt ST 11/41 Godkjenning av innkalling og saksliste Den bebudede informasjon om oppfølgingen av resultatet fra evalueringen av administrativ omorganisering, ble etterlyst. Denne hadde falt ut av sakskartet sammen med en orientering om status for arbeid med faglig organisering, men ble tatt inn og gjennomført som en del av orienteringssakene. Det ble videre informert om at sakenes saksnummer og saksnummer sakene har i sakslisten ikke stemmer overens. Sekretariatet sjekker dette. ST 11/40 er ikke i bruk.

3 ST 11/42 Styreprotokoll Protokollen ble enstemmig godkjent ST 11/43 Orienteringssaker Orienteringssakene ble tatt til etterretning OS 11/23 Orientering om virksomheten, 5, 2011 OS 11/24 Sykefravær 3. kvartal 2011 OS 11/25 Prosjektbeskrivelse om Alumni ved HiMolde OS 11/26 Program styreseminar ST 11/44 Utkast til styreinstruks for høgskolestyret Høgskolestyret ber høgskoledirektøren sluttføre arbeidet med en styreinstruks med utgangspunkt i det foreliggende utkast og med følgende forslag til justeringer. Styret fant det framlagte utkastet til styreinstruks i det formatet det ble fremlagt, til å være et nyttig redskap for styrets arbeidet og styrets medlemmer. Det ble foreslått å ta inn virksomhetens formål innledningsvis med henvisning til de rammene som gjelder for virksomheten, samt gitt noen mindre merknader som tas med i sluttføringen av instruksen. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

4 ST 11/45 Tertialrapport 2. tertial 2011 og regnskapsoversikt pr Tertialrapport for 2. tertial 2011 tas til etterretning. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt ST 11/46 Utkast til årsplan 2012 Høgskolestyret slutter seg til det framlagte utkast til årsplan, planene om videreutvikling av institusjonens virksomhetsmål i følge bl.a. styrets diskusjoner om langsiktige mål og strategier, samt de prioriterte handlinger for Styret slutter seg i det i det store og hele til det fremlagte utkastet, men peker på at planen i større grad må skille mellom mål og aktivitet. Videre ble det gitt noe mer detaljerte tilbakemeldinger knyttet til bl.a. det videre arbeidet med å sikre kvalitet i sykepleierutdanningen og bachelor- og masterutdanningene i logistikk. Det ble også knyttet en merknad til høgskolen oppfølging av departementets mål om å redusere antallet midlertidige stillinger. Disse og andre merknader til planen tas med i det videre arbeidet. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. ST 11/47 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2012/13 1. Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2012/13 med følgende endringer: 1. Oppstart av nytt master i økonomi og administrasjon forutsatt godkjenning av NOKUT og KD. Studiet finansieres av nye studieplasser tildelt i Videreføring av deltidsstudium bachelor i vernepleie (180 stp) under forutsetning av at ekstern delfinansiering av en stilling kommer på plass, og at studiet drives innenfor avdelingens budsjettramme.

5 3. Videreføring av videreutdanning i psykososial arbeid med barn og unge (60 stp) under forutsetning av finansiering fra Helsedirektoratet. 4. Oppstart av ny videreutdanning i samhandling i profesjonelt miljøarbeid, under forutsetning av at kostnadene tas innenfor avdelingens budsjettramme 5. Avdeling ØIS arbeider videre med planene om en bedre samkjøring av masterstudiene i Team sport management og i Event management, med tanke på nytt opptak til begge studiene høsten Det forutsettes at omleggingen ikke skal ha budsjettmessige konsekvenser. 6. Masterstudium i logistikk og SCM i samarbeid med University of Westminster avvikles. 2. Styret godkjenner oppstart av nytt årsstudium i beredskapsledelse (60 stp) våren 2012, under forutsetning av at studiet i sin helhet er eksternt finansiert. 3. Styret overlater til Studieutvalget å fastsette studieplan for nye studier eller ved vesentlige endringer i studieplaner. Studieplaner for nye studier skal kvalitetssikres av studieutvalget. Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2012/13 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i møtet i desember. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt ST 11/48 Foreløpig om budsjett 2012 Høyskolestyret gir sin tilslutning til foreløpig budsjett for 2012, slik det framkommer i saksutredningen. Det skal søkes å finne rom for igangsetting av nye, vesentlige strategisk tiltak i 2012 gjennom omdisponeringer innenfor rammen. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2012 søkes opprettholdet som for Styret fastslår videre at investeringsnivået for 2012 primært søkes opprettholdt, men kan vurderes opp imot vesentlige strategiske tiltak dersom det ikke på annen måte finnes rom for disse innenfor rammen. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

6 ST 11/49 Budsjettinnspill satsingsforslag utenfor rammen Høyskolestyret slutter seg til de framkomne forslag om tiltak utenfor rammen for Styret foreslo å endre prioriteringen av de foreslåtte tiltakene som følger: 1. Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 2. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal 3. Nye studieplasser generelt 4. Tiltak for å fremme psykisk helse, egnethet og mestring i studentmassen Den endrede prioriteringen ble enstemmig vedtatt ST 11/50 Eventuelt Ingen saker meldt under eventuelt.

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01.

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Vedtakssaker. 49/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra 18.09.2014 3

Vedtakssaker. 49/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra 18.09.2014 3 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 30.10.2014 kl. 9:45 Sted: A284 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 49/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer