Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag"

Transkript

1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag Lisbeth M Brevik NOVEMBER 2014

2 Plan for dagen To ord om vurdering for læring LESING SKRIVING - Mange praktiske eksempler på tvers av fag

3 VURDERING FOR LÆRING

4 Kilde: Marte Blikstad-Balas LÆRER START SLUTT LÆRER

5 Kilde: Marte Blikstad-Balas Er det «mer jobb» med VFL? Hvor skjer det viktigste vurderingarbeidet?

6 - Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? spurte Alice «Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det» Kilde: Black & Wiliam, Det kommer an på hvor du skal, sa katten. - Det spiller ingen rolle, sa Alice. - Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: «Alice i Eventyrland»

7 Litt på spissen: VFL og skatteoppgjør? Marte Blikstad-Balas 2013

8 LESING

9

10 Å lese To grunnleggende prosesser: avkoding og forståelse Vanskelig å beskrive på en eksakt og dekkende måte, fordi det omfatter og påvirkes av en lang rekke faktorer Kulbrandstad (2003, s. 47): «Lesing er mange forskjellige ting samtidig» Bråten (2007, s. 11): «Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst»

11 Hva påvirker leseforståelsen? Hvordan vurderer vi lesing?

12 Å lese Begynneropplæring Å knekke lesekoden Å lese i teknisk forstand Automatisere avkoding Spesialundervisning Ulike former for lesevansker, for eksempel dysleksi Videre leseopplæring Videreutvikling av leseferdigheter Skape engasjement for lesing Lesestrategier

13 Leseforståelse Kilde: Brevik og Gunnulfsen (2011)

14 Hva forteller dette oss om leseforståelse?

15 Eller dette?

16 Og dette?

17 Hva er dette? En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer, Fugler vil sjelden komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Kilde: Ivar Bråtens bok Leseforståelse (2007)

18 Å lage drager En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer, Fugler vil sjelden komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Kilde: Ivar Bråtens bok Leseforståelse (2007)

19 Lesing som verktøy i fagene Nike-lesing Sherlock Holmes-lesing Brevik (2014): Fra Nike til Sherlock Holmes:

20 Lenke: Lesing av fagtekst to ganger + skjønnlitterær tekst Hva gjør læreren for å få elevene til å bli bevisste sine strategier?

21 skumlese Fra Lisbeth M Breviks bok «Core English» (2012)

22 skanne Fra Lisbeth M Breviks bok «Core English» (2012)

23 dybdelese Fra Lisbeth M Breviks bok «Core English» (2012)

24 Hva gjør læreren for å modellere god lesing? Modellering av lesing https://www.teachingchannel.org/videos/theories-of-character

25 Metakognisjon Kvalitetskontroll av leseforståelsen Metakognitiv strategibruk innebærer å ha kunnskap om hvilke ulike lesestrategier som finnes, hvilke som fungerer best i ulike situasjoner og hvordan de kan brukes

26 Elevenes metakognisjon Intervjuer: Elev: Intervjuer: Elev: Intervjuer: Elev: Hva gjør du hvis du leser og det er noe du ikke har forstått? det kan hende jeg leser, og så tenker jeg på noe helt annet, da har jeg ikke forstått hvor lenge kan det går før du oppdager det? det kan vare ganske lenge også. hva gjør du når du oppdager at du har tenkt på noe annet? da lukker jeg igjen boka og tenker at jeg har lest det. (Kilde: Astrid Roe, 2008, s. 93, ungdomstrinnet, PISA+)

27 Hva kjennetegner gode lesere? De er strategiske (de har et mål) De har aktiv deltakelse i leseprosessen De har oversikt og kontroll over tankeprosessene sine (altså kan gode lesere oppdage eventuell mangelfull konsentrasjon) De har opparbeidet et stort repertoar av strategier og tilpasser lesingen til teksten og situasjonen De skiller mellom lesing for å lære og lesing som underholdning De organiserer lesingen sin ut i fra tekstens oppbygning

28 Hva kjennetegner svake lesere? Kjennetegn ved svake lesere er blant annet at de ikke forstår at de ikke forstår og at de oppfatter suksess som et resultat av flaks. De slutter å tenke på det de har lest i det lesingen er avsluttet. Overdrevent fokus på ytre faktorer (teksten, lyset, stolen ) Ofte mangler en plan for lesingen Lesingen er passiv og uten mye refleksjon Svake lesere kan sjelden identifisere hvor i teksten årsakene til den manglende forståelsen ligger Hva betyr dette for deg som lærer?

29 Teknisk tegning (traktorskuffe) Lage monteringsveiledning? Japansk tegnestil Lese engelsk undertekst?

30 Lesefaser Før lesing Underveis Etter lesing Hva gjør du (oftest)?

31 Lesestrategier: FØR UNDER ETTER Marte Blikstad-Balas 2013 FØR LESINGEN - aktivere tidligere kunnskap - definere mål og hensikt UNDER LESINGEN - overvåke egen forståelse på en rekke måter - bruke tekstens struktur for å navigere (assosiasjoner til bilder, underoverskrifter) - komme med antakelser og forslag - ta grep ved manglende forståelse ETTER LESINGEN - oppsummere, reflektere, vurdere

32 FØR Hva pleier du å gjøre før dere leser en tekst i dine timer?

33 «Jo mer eleven tar med seg inn i lesesituasjonen, jo mer kan eleven ta med seg ut av lesesituasjonen»

34 V-Ø-L Førlesefasen Etterlesningsfasen Hva vet jeg om emnet? Hva ønsker jeg å vite om emnet? Hva har jeg lært om emnet? Eks. Brevik & Gunnulfsen, 2012

35 Marte Blikstad-Balas 2013

36 Hvem skal ut? Kilde: Marte Blikstad-Balas Hva kan være poenget med en slik oppgave?

37 Ordsky hva tror dere denne teksten handler om? Marte Blikstad-Balas 2013

38 Marte Blikstad-Balas 2013

39 Understreking/utheving

40 Tankekart (før) Kilde: Brevik & Gunnulfsen, 2011 liten diktatur MAUR svart mange søt

41 UNDER Gi eleven noe å lete etter! Hvilken mening skal hentes ut av teksten?

42 Kolonnenotat Kilde: Skjæveland + Mossige, i heftet Læringsstrategier i alle fag

43 Marte Blikstad-Balas 2013

44 ETTER

45 Tankekart (etter) Kilde: Brevik og Gunnulfsen, 2011 liten tue svart sti MAUR søt diktatur mange

46 Storyboard /dreiebok Kilde: Brevik og Gunnulfsen, 2011

47 Sammenligne Batman Ulv Rev Spiderman Superman

48 Diskutere/debattere det vi har lest: hva betyr det?

49 De tre lesefasene Praktiske øvelser & ulike lesestrategier

50 Altså Elevene må vurdere egen lesing aktivt være tilstede i teksten Sørg for at at du kan «se» elevens lesing - Førlesing - Her: tankelesing, aktivering av forkunnskaper, quiz - Underveislesing - Her: stoppe underveis, koble med forkunnskaper og det de har lest allerede, BISON, oppsummering underveis - Etterlesing - Her: Bearbeide, organisere, visualisere, oppsummere, boksskjema, stafett

51 SKRIVING

52 Hva forteller dette om skriving?

53 Og dette?

54 FØR SKRIVING UNDERVEIS I SKRIVINGEN ETTER SKRIVING Planlegge skrivingen - mål? - teksttype? - poeng? Produksjon - støtte - veiledning - strukturerende hjelp Revisjon - se over teksten - vurdere egen tekst - revisjonskompetanse

55 Skriving i skolen Tenkeskriving Innover-rettet skriving Eksplorerende skriving Utforskende skriving Skriving som strategi Notater Idedugnadsøvelser fartsskriving, alt du vet om, tankekart, osv Presentasjonsskriving Utover-rettet skriving, skriving som skal vurderes, leses av læreren og andre Sammendrag Rapporter Fortellinger Bokstavark og mønsterøvelser (Vurderes ikke) osv. (Kan vurderes)

56 Paradoks - Elev bruker mye tid på å lage en tekst (eleven ferdig!) - Lærer bruker mye tid på å gi tilbakemelding på tekst (lærer ferdig!) - Eleven får tilbakemeldingen (alle ferdige!) Eleven og læreren må møtes i teksten! Respons har liten eller ingen effekt etter at skrivingen er avsluttet

57 Elevene trenger hjelp til å strukturere innhold - Mange foretrekker å skrive fortellinger, fordi «tidstråden» er der (Først og så og så og så og så til slutt ) - Stoffet som skal skrives ned må ha en struktur, denne må i stadig større grad konstrueres av eleven (i hvert fall i saktekster) - Her må VI gi elevene noen gode alternativer Marte Blikstad-Balas 2013

58 Planlegging: hva slags skriving?

59 FØR SKRIVING

60 FØR SKRIVING - Pass på at alle har noe å skrive om - Hva er det som skal med i teksten? Hvor kan eleven finne informasjon? - Hva slags type oppgave er det? Finnes det noen eksempeltekster elevene kan se på for inspirasjon eller som kan gjennomgås på tavla?

61 FØR SKRIVING Aktivere forkunnskaper (som ved lesing!) Ofte innebærer førskriving det samme som førlesing: - Samtaler i klassen? - Hva slags tekst er det vi skal lese/skrive? Hva er typisk for sånne tekster? - Vis gjerne gode eksempler eller modeller skrivingen spesielt viktig å trene eleven i å fokusere på en leser

62 Et av poengene med skrivestrategier «ASSOSIASJONSSKRIVING» Planlagt skriving med et mål (eleven vet hva som skal sies i teksten, og hvordan)

63 Før skriving - for eksempel storyboard Hva skal skje i teksten din?

64 Planleggingsfase: hva skal med i teksten? Tidslinjedisposisjon: Beskrive den norske rødreven Først finner elevene ut hva de vil ha med i teksten sin - skriv det på post-it-lapper Reven spiser: - fugler - insekter - egg - frukt og bær (hamstrer) Revens fiender: - ulv - gaupe - jerv - kongeørn

65 Planleggingsfase hvilken rekkefølge? Hvilken rekkefølge skal dette disponeres i? Hva skal teksten starte med? Og så? Og så? Og til slutt? Sett momentene i rekkefølge Forklar og diskuter med medelever eller lærer Reven er pattedyr Matvanene Revens fiender Reven er med i mange eventyr + avslutning? + mennesker?

66 Jonathan Safran Foer Tree of Codes

67 UNDER- VEIS

68 Underveis i skriveprosessen Som med lesing handler strategiene underveis i skriving om å bidra til at eleven hele tiden er tilstede i teksten og «sjekker hvordan det går». - Skriverammer - Setningsstartere

69 5-avsnitts artikkel

70 5-avsnitts artikkel

71 Teksbinding gi eleven alternativer

72 Sammenligne rev og ulv, med konkrete strategier underveis

73 Venn-diagram ULV REV

74 Begrepsvegg

75 «Seeds of scrience, roots of reading»

76 Bindeord (struktur)

77 Skriveramme

78 Sammenligning: Ulv og rev Avsnitt 1 (introduksjon): En ulv og en rev har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. Avsnitt 2 (likheter): Avsnitt 3-4 (ulikheter): Ulven og rever er altså like, men det er også flere ting som skiller dem. Avsnitt 4 el 5 (konklusjon): Selv om reven og ulven altså kan være ulike, er deres mange likheter et bevis på at de er beslektede arter.

79 ETTER

80

81 Vurdering for læring (VfL) og skriving START SLUTT Hjelp elever der eleven er i skriveprosessen!

82 Oppsummering av alt Det viktigste er å hjelpe eleven der eleven er, på et tidspunkt eleven fremdeles er i leseprosessen eller skriveprosessen Del læringsaktiviteter inn i mindre biter motiverende med delmål Finn elevenes personlige motivasjon eller hensikt «skolsk» og privat Se etter bevis på læring

83 Takk for meg!

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen - eleven(e)s redning eller utstøting og segregering? 17. November

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Lærer, forfatter & skoleforsker Hvordan kan vi observere forståelse? Vi kan snakke med elevene Brevik & Gunnulfsen

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Artikkelen presenterer hovedfunnene i en masteroppgave i spesialpedagogikk. Funnene viser at det er nær sammenheng mellom elevenes

Detaljer

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Lese- og skrivestrategier

Lese- og skrivestrategier Lese- og skrivestrategier Høsten 2014 Forord Dette heftet skal brukes til skolering i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter høsten 2014. Skoleringen er en del av et treårig prosjekt i, også

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer