LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen"

Transkript

1 LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen - eleven(e)s redning eller utstøting og segregering? 17. November 2011

2 UDIR «Tilpasset opplæring handler om at læreren i sin virksomhet skal ta hensyn til den enkelte eleven. En måte å gjøre dette på er ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter».

3 MELD TIL STORTINGET NR 31 ( ) KVALITET I SKOLEN "Departementet legger til grunn at tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. (...) Departementet vil understreke at tilpasset opplæring ikke innebærer at hver enkelt elev har krav på individuell plan for sin opplæring, eller at mer tid bør benyttes til individuelt arbeid."

4 SKOLENS MANDAT ELEVENS MULIGHET Mestring Læringsmiljø Variasjon Læring Motivasjon

5 ALTERNATIVE OPPLÆRINGSARENAER Friluftsgruppe Kjøkkengruppe Kantinedrift AI Aktiv Ung Aktiv365 MOT Snart.. Valgfag

6 STRATEGIER FOR LÆRING ELLER IKKE.. Snakk med elevene om deres strategivalg. Og begrunn dine egne..

7 Framtida nå les og forstå! LESING AV FAGTEKSTER I ALLE FAG PÅ ALLE TRINN

8 EN LITEN ØVELSE.. Eks fra Yggdrasil, 6.trinn Halve gruppa lukker øynene i 20 sekunder De andre ser på dette i 20 sek Skriv stikkord om hva det handler om

9 Fra Yggdrasil 6, Aschehoug

10 SKRIV STIKKORD 20 SEKUNDER

11 NY GRUPPE LUKKER ØYNENE..

12 Fra Yggdrasil 6, Aschehoug

13 SKRIV STIKKORD 20 SEKUNDER

14 Fra Yggdrasil 6, Aschehoug

15 HUSKE ELLER FORSTÅ? Les og husk kan historisk sett synes å ha vært et forventet oppdrag for elever i norsk skole. Det å lese og forstå krever en ganske annen bevissthet. Dette skiller i så måte mellom leseferdighet som en type kompetanse og leseforståelse som en annen type kompetanse. Begge kompetansene har betydning for skriving som grunnleggende ferdighet.

16 LÆREBOKAS SJANGRE Forfatter Forord, innholdsfortegnelse Stikkordregister, ordforklaringer Tekst/bilder/illustrasjoner/figurer/ tabeller/ kommentator Innledninger, læringsmål Oppsummeringer, sammendrag Oppgaver

17 TEKSTORGANISERING Teksten blir lettere å lese når vi forstår forfatterens plan. Viktig at leseren forstår hvordan forfatteren har organisert teksten sin

18 AKTIV LESING AKTIV LÆRING FØRLÆRING- HVA SKAL LÆRES? Bli lesedetektiver! Hvordan kan jeg bruke denne teksten, mitt arbeid med teksten, for å lære best mulig? Hva er forfatterens plan? Hva bør være min plan?

19 ØVELSE 5: (HALVPARTEN AV GRUPPA SKAL LUKKE ØYNENE) SE PÅ ORDENE OG PRØVE Å HUSKE SÅ MANGE SOM MULIG I LØPET AV10 SEKUNDER)

20 Sau Bil Okse Banan Eple Tulipan Sykkel Rose Lilje Hortensia Tog Katt Gris Plomme Ferje Pære

21 NY BESKJED

22 ØVELSE 5: (DE ANDRE LUKKER NÅ ØYNENE. SE PÅ ORDENE OG PRØVE Å HUSKE SÅ MANGE SOM MULIG I LØPET AV10 SEKUNDER)

23 Sau Okse Gris Katt Sykkel Bil Tog Ferje Tulipan Rose Hortensia Lilje Eple Plomme Banan Pære

24 HVILKE GRUPPER HUSKET FLEST BEGREPER?

25 LEKSER FØR OG NÅ.. les side og gjør oppgave 1-10 side Velg ut fem viktige årstall mellom 1814 og Lag en tidslinje. Begrunn valgene dine. 2. Skriv ned avsnittsoverskriftene i et tokolonneskjema. Skriv tre stikkord til hver overskrift slik at du kan gjenfortelle innholdet for noen. 3. Skriv en kort tekst om innføringen av parlamentarismen.

26 FØRLESING, UNDERVEISLESING, ETTERLESING Førlesing: Aktivisere elevenes forkunnskaper Underveislesing: Lese på eget nivå Etterlesing: Bearbeide fagteksten

27 FORSKNING: Svake lesere og elever som ikke er metakognitive: Hopper ofte over overskriftene, bilder og faktaruter. Vil slippe det de ikke må. Tror ofte at teksten er viktigst. Tekst = lesing. Sterke lesere og metakognitive elever: Sammenholder tekst, bilde, overskrifter, faktaruter mm

28 UNDERSØKELSER VISER AT DE FÆRRESTE ELEVENE: Reflekterer over hva teksten handler om, og hva de vet fra før. Får oversikt over teksten (ser på bilder, nøkkelord, overskrifter, blar gjennom kapittelet) Stiller spørsmål ved formålet (Mortensen- Buan 2006: 170)

29 FORSKNING: Arbeid med lesing for læring skjer ikke i norskfaget. Norskfaget og leseopplæring bereder grunnen for annen læring i skolen. Lesehastighet og flyt alene gir ikke forståelse for fagtekster. Elever tror lesing kun handler om norskfaget.

30 MOTIVASJON Barn og unge som vet at de er gode lesere, eller som tror de er det, har større sjanser til å lykkes med en tekst enn elever som har lave forventninger til egen forståelse (Bråten 2007; Taube 1995). Motivasjon kan handle om leserens tro på at han eller hun skal lykkes med å forstå teksten.

31 Å FORSTÅ HVA ELEVEN FORSTÅR Oppgave: Tegn en trekant

32 KOMMUNAL PLAN FOR INNFØRING AV LESESTRATEGIER FOR FAGTEKSTER 1. Trinn Skumme, tankekart, tidslinje 2. Trinn Skanne 3. Trinn Lage spørsmål, ordbank 4. Trinn Kontekst Tabellen er ikke utfyllende. Dette er grunnlaget for den verktøykassa elevene skal utvikle med strategier for lesing av fagtekster. 5. Trinn VØL-skjema, ordbok 6. Trinn Avsnitt, storyboard 7. Trinn Oppsummering, venndiagram trinn Strategier: Skumme, skanne, lage spørsmål, kontekst, ordbok,avsnitt, oppsummering Diagrammer: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL-skjema, storyboard, venndiagram, sosiogram

33 ANALYSE AV FAGTEKSTER I LÆREBØKER PÅ TVERS AV FAG Hva må elevene lese for å forstå? Hva er målet med lesingen? Hva skal hun lære? Hvordan vil vi hente ut kompetansen? Hvordan kan teksten bidra til følelse av mestring?

34 MODELL FOR SPREDNING DE GODE LESEFORTELLINGENE

35 HVOR MANGE VITAMINER INNEHOLDER MELK? Melk inneholder mange vitaminer Melk er en god kilde til en rekke næringsstoffer. Til sammen ti vitaminer og mineraler kroppen trenger hver dag, blant annet flere B-vitaminer. Tiamin Tiamin kalles også vitamin B 1. Som de andre B-vitaminene er det et vannløselig vitamin. Tiamin er nødvendig for å forbrenne karbohydrater i cellene. Tiamin spiller også en rolle i nedbrytningen av alkohol i kroppen. Melk inneholder en del tiamin. Riboflavin Riboflavin kalles også vitamin B 2. Det er et vitamin som bidrar i prosesser som regulerer energiomsetningen i kroppen, som kalles kroppens forbrenning. Riboflavin finnes i de fleste animalske matvarer, men melk og ost er spesielt gode kilder. Omtrent 50 % av alt riboflavinet vi får i oss kommer fra melk og meieriprodukter.

36 DRØFT LIKHETER OG FORSKJELLER MELLOM TIAMIN OG RIBOFLAMIN SOM VI FINNER I MELKEPRODUKTER. Melk inneholder mange vitaminer Melk er en god kilde til en rekke næringsstoffer. Til sammen ti vitaminer og mineraler kroppen trenger hver dag, blant annet flere B-vitaminer. Tiamin Tiamin kalles også vitamin B 1. Som de andre B-vitaminene er det et vannløselig vitamin. Tiamin er nødvendig for å forbrenne karbohydrater i cellene. Tiamin spiller også en rolle i nedbrytningen av alkohol i kroppen. Melk inneholder en del tiamin. Riboflavin Riboflavin kalles også vitamin B 2. Det er et vitamin som bidrar i prosesser som regulerer energiomsetningen i kroppen, som kalles kroppens forbrenning. Riboflavin finnes i de fleste animalske matvarer, men melk og ost er spesielt gode kilder. Omtrent 50 % av alt riboflavinet vi får i oss kommer fra melk og meieriprodukter.

37 FØRLESING ELLER UNDERVEIS? Skumme skanne hurtiglese letelese (eller dybdelese)?

38

39 Å LAGE SPØRSMÅL

40 LA ELEVENE VÆRE AKTIVE I EN DEL AV HVER ENSTE LÆRINGSØKT

41 Å LAGE SPØRSMÅL TIL QUIZ

42 Tidslinje i presentasjoner Formannskapslovene ble innført

43 TOKOLONNESKJEMA

44 TOKOLONNESKJEMA

45 OPPGAVE GITT PÅ FORELDREMØTE Påstand Argumenter/bevis Elevene bør ikke ha lekser hjemme (foreldre finner minst to argumenter) Elevene bør ha lekser hjemme (elever finner minst to argumenter)

46 STORYBOARD

47

48

49 ORDBANK - ORDSKY (WORD CLOUD)

50 ORDBANK «Det er veldig enkelt å lære seg de ulike temaene når jeg bruker ordbank og tankekart.» Elev 6. trinn En ordbank er en samling med ord og uttrykk. Dette er et alternativ til gloseboka, som elevene kan lage i alle fag. De kan lage en ordbank per tema, tekst, ordklasse osv. Du kan også sammen med elevene lage felles ordbanker på veggplakater.

51 KONTEKST Jeg skjønner ingenting Hva gjør du når eleven sier dette? Ofte er det slik at eleven i sin lesing har stoppet opp en, to eller tre ganger ved vanskelige ord i en tekst. Hvis de ikke er trent med å lese ut fra kontekst, så vil de føle at de ikke skjønner noen ting. I realiteten er det nettopp det ene ordet de ikke forstår. Når de har lært seg å sortere ut fra kontekst vil de likevel føle at de forstår noe. At de forstår sammenhengen.

52 VØL-SKJEMA SOM PRESENTASJONSSTRATEGI EN ØVELSE PÅ MUNTLIG EKSAMEN

53

54 KRITISK TENKNING KRITISK SKRIVING

55

56 ELEVENES OPPGAVE: VELGE OG BEGRUNNE Storyboard Tankekart VØL-skjem Sammendrag Venndiagram Nøkkelord BISON Avsnitt Skanne/ skumme Tidslinje Tokolonnenotat Ordbank Spørsmål

57 Våre barn og unge skal lære å lære for livet!

Ann Elisabeth Gunnulfsen

Ann Elisabeth Gunnulfsen 1. trinn skumme, tankekart, tidslinje 2. trinn skanne 3. trinn lage spørsmål, ordbank 4. trinn kontekst 5. trinn VØL-skjema, ordbok 6. trinn avsnitt, storyboard 7. trinn oppsummering, venndiagram 8. -

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Lærer, forfatter & skoleforsker Hvordan kan vi observere forståelse? Vi kan snakke med elevene Brevik & Gunnulfsen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing

Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Tips til aktiviteter du kan bruke

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer