Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test of English as a Foreign Language (TOEFL)"

Transkript

1 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen består av fire delprøver: leseforståelse, lytteforståelse, muntlig produksjon og skriftlig produksjon. På TOEFL-testen kan du få et resultat på maksimum 120 poeng (30 poeng per delprøve), og jo flinkere du er i engelsk, jo høyere poengsum får du poeng tilsvarer nivå C1, mens poeng tilsvarer nivå B1. Du burde altså være på minst nivå B1 i følge Det felles europeiske rammeverket på språk. Hva betyr det? Du må minst kunne forstå vanlig tekst og tale og være i stand til å gjøre deg forstått bade skriftlig og muntlig. Det vil si at du må kunne forstå hovedpoengene i en samtale eller radio- og TV-programmer, og kunne følge argumenter hvis emnet er forholdsvis kjent. Du må kunne lese og forstå artikler og andre tekster på akademisk nivå og kunne skrive en sammenhengende tekst om forskjellige temaer. Hva kan denne veiledningen hjelpe deg med? I denne veiledningen går vi ikke i detaljer på hvor godt du må snakke engelsk - for dette anbefaler vi at du får testet dine språkkunnskaper, f.eks. i en gratis prøvetime med en av våre lærere. Derimot ønsker vi å gi deg råd om hvor vanskelighetene ligger ved de enkelte oppgavetypene og hvordan du kan takle disse. Leseforståelse Lesetesten måler din evne til å forstå akademiske tekster på universitets- og høyskolenivå. Du må kunne forstå både detaljer og hovedbudskapet i teksten, og forstå retoriske funksjoner som årsak og virkning, likheter og forskjeller, og argumentasjon. Leseprøven består av 3 til 5 utdrag fra akademiske tekster, hver på ca. 700 ord. Tekstene er utdrag fra lærebøker som introduserer et tema eller et fag. Utdragene kan være fra hvilket som helst fag, og du trenger ikke å være kjent med dette temaet for å kunne løse oppgaven. All informasjonen du trenger finner du i oppgaveteksten. Til hver tekst får du 12 til 14 spørsmål. Spørsmålene er flervalgsoppgaver (multiple choice). Det finnes tre forskjellige spørsmålstyper:

2 Fire svaralternativer med ett korrekt svar (klassisk flervalgsoppgave). Fire svaralternativer med ett korrekt svar, hvor du må sette inn en setning på korrekt sted i teksten. Oppsummeringsspørsmål med mer enn fire svaralternativer og mer enn ett korrekt svar Du kan få spørsmål om tekstens hovedpoeng, detaljert informasjon, ordforråd og generelle ideer, og du må kunne trekke konklusjoner, sammenfatte og ordne informasjon i tabeller. Noen av tekstene presenterer informasjon om temaet fra mer enn ett perspektiv eller synspunkt. Dette er noe du bør legge merke til, siden du også kan få spørsmål om tekstens generelle organisering eller struktur. Les gjennom hele teksten før du begynner å svare på spørsmålene. Nå har du sannsynligvis en god idé hvor du kan finne svarene. Ikke begynn å svare på spørsmålene før du har lest hele teksten du må forstå hovedbudskapet i tillegg til detaljert informasjon. Husk å lese gjennom alle svaralternativene før du svarer. Husk å være fullstendig objektiv når du svarer på spørsmålene. Bare informasjon som finnes i oppgaveteksten er relevant, og ikke din egen mening. Les nøye igjennom instruksene du får på denne delprøven. Denne informasjonen kan fortelle deg hvor mange tekster du vil få og hvor lang tid du vil ha på å svare på spørsmålene. Pass på at du ikke bruker for lang tid på én oppgave, slik at du har tid til å svare på alle spørsmålene. Lytteforståelse Denne delprøven måler din evne til å forstå bade hovedpoeng og viktige detaljer i et universitets- eller høyskolemiljø. Du må kunne organisere informasjonen du hører og forstå forhold mellom forskjellige ideer, hensikten og holdningen til de som snakker og mulige konsekvenser av det som blir sagt. Lytteøvelsen består av 4 til 6 akademiske forelesninger eller diskusjoner på 3 til 5 minutter hver. Til hver forelesning får du 6 spørsmål. Du trenger ikke å ha forkunnskaper om emnet for å kunne besvare spørsmålene.

3 I tillegg får du høre 2 til 3 samtaler mellom to personer, hver på 3 minutter. Til hver samtale får du 5 spørsmål. Du kan for eksempel få høre en samtale mellom en student og en foreleser på kontoret. Disse samtalene pleier å være akademiske, for eksempel om pensum, karakterer, eksamen, innleveringer og lignende. Du kan også få høre en samtale mellom en student og en av universitetets ansatte. Disse samtalene kan for eksempel handle om biblioteket, spørre om veien, studentboliger, betale skolepenger og lignende. Til hver samtale får du se et bilde av situasjonen og personene som snakker. Du får bare høre hver samtale eller forelesning én gang. Derfor er det veldig viktig at du tar notater mens du lytter, og at du bruker notatene dine for å svare på spørsmålene. Ikke prøv å skrive ned alt du hører, bare stikkord. Du kan få flere forskjellige spørsmålstyper: Klassiske flervalgsoppgaver (multiple choice) med fire svaralternativer og ett korrekt svar. Flervalgsoppgaver med fire svaralternativer, men mer enn ett korrekt svar. Spørsmål hvor du må ordne ordene i korrekt rekkefølge. Spørsmål hvor du må putte informasjon inn i kategorier i en tabell De fleste spørsmålene du får vil være typiske flervalgsoppgaver med fire svaralternativer og ett korrekt svar. Hvordan kan du forberede deg? Lytt til intervjuer, forelesninger og nyhetsprogrammer i radio og fjernsyn og ta notater. Ikke skriv ned alt du hører, bare stikkord. Begynn med kjente temaer og gå så over til temaer du ikke vet noe om. Lytt til programmer med akademisk innhold det er denne typen tekster og lytteøvelser du vil få på TOEFL-testen. Muntlig produksjon Denne delprøven måler din evne til å snakke engelsk i et universitets- eller høyskolemiljø, både i klasserommet og utenfor. Oppgavene i denne delprøven er typiske situasjoner fra studenthverdagen, som for eksempel på biblioteket, i kantina, i bokhandelen eller lignende, og skal være så realistiske som mulig.

4 Du må du kunne svare på spørsmål, delta i en samtale eller diskusjon og uttrykke dine meninger, og kunne sammenfatte informasjon du leser eller hører. Du får seks oppgaver på den muntlige delprøven: først to uavhengige oppgaver og etterpå fire integrerte oppgaver. De to første oppgavene kalles uavhengige oppgaver fordi du svarer på grunnlag av dine egne ideer, meninger og erfaringer, altså uavhengig fra en tekst eller lignende. I disse oppgavene trenger du ikke å være objektiv her skal du fortelle om og begrunne din egen mening. I den første oppgaven skal du foreta og forsvare et personlig valg fra en bestemt kategori, for eksempel steder, kjente personer eller aktiviteter. I den andre oppgaven skal du velge mellom to motsatte handlemåter eller oppførsler. Til hvert spørsmål får du 15 sekunder forberedelsestid og 45 sekunder til å svare. Oppgave 3 6 kalles integrerte oppgaver fordi du må kombinere snakking med lytting og lesing, slik som du gjør i virkeligheten. I to av oppgavene skal du lese en kort tekst og så lytte til en del av en forelesning eller en samtale fra en typisk situasjon på universitetet. Du må så svare på et spørsmål hvor du bruker relevant informasjon både fra det du har lest og fra det du har hørt. Du kan bli bedt om å ta stilling til et spørsmål eller problem, beskrive eller forklare temaet, eller gi et sammendrag av det du har lest og hørt. Til hvert spørsmål får du 30 sekunders forberedelsestid og 60 sekunder til å svare. I de resterende to oppgavene skal du lytte til en del av en forelesning eller en samtale fra en typisk situasjon på universitetet. Du må så svare på et spørsmål om det du har hørt, du må for eksempel ta stilling til et spørsmål eller problem, eller å gi et sammendrag av situasjonen. Til hvert spørsmål får du 20 sekunders forberedelsestid og 60 sekunder til å svare. Du kan ta notater mens du lytter (eller leser) som kan hjelpe deg når du svarer på spørsmålet. Ikke kast bort forberedelsestiden på å skrive ned hva du vil si ordrett. Skriv kun stikkord, og prøv å svare på en naturlig måte. Snakk så klart og flytende som mulig, og vær oppmerksom på uttale, trykk og intonasjon. Det er viktig at du svarer fullstendig på spørsmålet, og at argumentene dine har en logisk rekkefølge. Pass på at du bruker grammatikk og vokabular korrekt, og prøv å bruke hele eller mesteparten av tiden du har tilgjengelig.

5 Skriftlig produksjon Denne delprøven måler din evne til å skrive engelsk i en akademisk sammenheng. To får to oppgaver, en integrert oppgave og en uavhengig oppgave. I den integrerte oppgaven skal du først lese et utdrag av en akademisk tekst på ca ord, og så lytte til en person som snakker om det samme temaet. Din oppgave er å skrive et sammendrag av det du har hørt, og forholdet til teksten du har lest. Det er svært viktig å ta notater mens du lytter, siden du kun får lytte én gang. Det er også lurt å skrive ned noen stikkord mens du leser teksten. Du skal så skrive et kort sammendrag på ca ord. Du kan skrive mer hvis du vil, men det er ikke nødvendig. Det må være en sammenhengende tekst, og inneholde de viktigste punktene fra både lese- og lytteteksten. Tenk gjennom hva du vil si før du begynner, og i hvilken rekkefølge du vil si det. Det er svært viktig at du skriver med dine egne ord! Hvis du bare siterer teksten du har lest, får du null poeng. Les gjennom hele teksten en gang til etter at du har skrevet den. Dette hjelper deg å finne unødvendige feil i teksten din. Vær oppmerksom på hva slags feil du gjør ofte, og se etter dem spesielt. Hvordan kan du forberede deg? Lytt til samtaler, intervjuer og lignende i radio og fjernsyn og prøv å lage notater. Les en artikkel eller tekst om det samme temaet og prøv å skrive et sammendrag. Du kan også lytte til akademiske forelesninger på internett. Stopp lydfilen med jevne mellomrom og skriv et kort sammendrag av hva du har hørt. Lytt til forelesningen en gang til for å sjekke at hva du har skrevet er korrekt. I den uavhengige oppgaven må du skrive en lengre, sammenhengende tekst hvor du uttrykker, forklarer og begrunner din mening. Det er viktig at du forsvarer din mening, og at du ikke bare lister opp dine preferanser og meninger.

6 Les grundig gjennom spørsmålet og vær sikker på at du forstår hva du må gjøre. Tenk igjennom hva du vil si før du begynner å skrive. Lag gjerne et lite tankekart eller plan på hva du vil skrive. Husk at det er bedre å bruke enkle, men riktige setninger enn kompliserte, men feil setninger. Styr unna grammatiske konstruksjoner som du ikke behersker godt. Men selvfølgelig bør du bruke komplekse strukturer som du kan - det forventes at du ikke bare skriver korte hovedsetninger. Les gjennom hele teksten en gang til etter at du har skrevet den. Dette hjelper deg å finne unødvendige feil i teksten din. Vær oppmerksom på hva slags feil du gjør ofte, og se etter dem spesielt. Hvordan kan du forberede deg? Lag en liste med forskjellige temaer om samfunns-, miljø- og utdanningsspørsmål og skriv tekster om dem. Øv deg på å skrive under realistiske forhold: du kan kun bruke 30 minutter på å planlegge, skrive og lese gjennom teksten. Les gjennom tekster skrevet at journalister, forfatter og lignende og legg merke til hvordan de argumenterer for sitt syn og hvordan de formulerer seg. Skapago tar forbehold om feil og unøyaktigheter. Veiledningen er basert på våre erfaringer og er ingen offisiell rådgiver - vi kan dessverre ikke garantere at du består TOEFL hvis du følger våre råd. Du må gjerne kopiere denne veiledningen så lenge du ikke forandrer på innholdet eller fjerner Skapagos logo. Dersom du publiserer veiledningen på nettet, må du sette en link til Er du i tvil, ta kontakt med oss: Lykke til med TOEFL!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER Når man som student skal ta fatt på studiene, er det viktig å innarbeide gode vaner og rutiner i sitt arbeid med studiene. Gode studievaner er essensielt om

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer

Detaljer