Vurdering for læring i kroppsøving. Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering for læring i kroppsøving. Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013"

Transkript

1 Vurdering for læring i kroppsøving Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013

2 Mål for innlegget mitt

3 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa (Forskrift til opplæringslova, 2010).

4 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg (Forskrift til opplæringslova, 2011).

5 3-12. Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven er ein del av undervegsvurderinga Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling (jf. opplæringslova 2-3 og 3-4)

6 Egenvurdering Det finnes ikke annet enkelttiltak lærerne kan benytte i sin praksis som har bedre effekt for elevenes læringsutbytte enn elevenes egenvurdering (Hattie, 2009). Hvordan jobber vi med egenevurdering?

7 Størst effekt på elevers læring Område Effektstørrelse Effektvurdering Egenvurdering 1,44 Stor effekt Formativ vurdering 0,90 Stor effekt

8 Halvårsvurdering Fra 8. trinn stilles det krav til at halvårsvurderingen dokumenteres skriftlig. Det er allikevel viktig å tenke på at man ikke trenger å gi karakter annet enn til halvårsvurderingen. Da skal karakteren dokumenteres skriftlig. Resten av året kan man i utgangspunktet praktisere formativ vurdering, og det er også den som gir best læringseffekt ifølge flere forskere.

9 Hvordan få vurdering til å fungere? elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen sin får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget og andres arbeid (Black og Wiliam, 1998)

10 Når elevene får tilbakemeldinger på hva de kan gjøre bedre til neste time, mener jeg at dette kan betraktes som en lekse til neste gang. Det ser imidlertid ikke ut som elever og lærere i undersøkelsen har tolket det slik. 6 av 8 lærere svarer at de sjelden gir lekser i kroppsøving. Samtidig svarer 7 av 8 lærere at de ofte eller svært ofte forteller elevene hva de må gjøre for å bli bedre i kroppsøving.

11 Oppfølging av underveisvurdering Leksehjelp i kroppsøving, spesielt viktig på 10. trinn Eleven får underveisvurdering i kroppsøving, men hvordan forbedre seg til neste time? Layup i basketball hvem har tilgang på basketkurv, ball og annet utstyr. Viktig at forholdene blir lagt til rette for elevene

12 Elevsvar fra min masteroppgave Jeg liker at jeg får tilbakemelding på Fronter, sånn at ingen andre ser hva jeg sliter med, og at vi slipper å diskutere. I tillegg til at det er oversiktlig, sånn at hvis vi har aktiviteten flere uker senere, så kan jeg logge meg på Fronter å finne ut hva jeg slet med sist vi hadde det, å jobbe med de gamle feilene. Det er også greit å vite hva du må bli bedre på for å få en god karakter (Skole I, karakter 5).

13 Tilbakemeldingene jeg sjeldent får står det at du ikke må snakke med sidepartneren. Det eneste vi nesten har i gymmen er bare dansing, så kjedelig (Skole III, karakter 5). Burde få mer tilbakemelding om hva akkurat jeg kan jobbe mer med, kanskje en liten kommentar etter hver time (Skole IV, karakter 4). Jeg syntes det er bra å få tilbakemeldinger fordi da kan man gjøre ting bedre og kanskje oppnå å få en bedre karakter i faget. Jeg er svært fornøyd (Skole I, karakter 2).

14 Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det Alice spurte: Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? Det kommer an på hvor du skal, sa katten. Det spiller ingen rolle, sa Alice. Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: Alice i eventyrland

15 Utpakking av kompetansemål Kompetansemålene må pakkes ut for å kunne gi elevene konkrete mål som er lette å forholde seg til Her vil det være store forskjeller fra skole til skole Økonomi, lokale forhold, læreres kompetanse og elevenes interesser vil spille inn Planene våre for hver undervisning inneholder delmål som kan vurderes underveis for å oppnå de overordnede målene i kunnskapsløftet Dette arbeidet er tidkrevende, men det gir resultater!

16 Oppstart av kroppsøvingstimer Tavlemaling på veggen i salen Mål på tavla før hver time starter

17 Avslutning av kroppsøvingstimer Repetisjon av mål i løpet av timen Felles avslutning foran tavla Hva har vi lært i dag?

18 Tilbakemelding på Fronter Etter hver time får elevene enten en kort tilbakemelding på Fronter, gjennomfører egenvurdering eller kameratvurdering Tilbakemeldingene går konkret på hva som må til for å forbedre seg til neste time Elevene får enkelte ganger mulighet til å være igjen etter timens slutt i tillegg til at det tilrettelegges for leksehjelp i kroppsøving

19

20 Hva ser vi etter når vi lager kriterier?

21 Noen tanker om volleyball: Funksjonelt, slik jeg ser det, må først og fremst relateres til spillet volleyball og dets logikk. Dernest vil det også kunne handle om hvordan eleven gjør funksjonell bruk av egne forutsetninger og ferdigheter relatert til dette spillets logikk. Jeg vil argumentere for at det å spille for å forbedre spill og trene teknikk som kan føre til bedre volleyballspill på sikt, i en kroppsøvingstime er viktigere enn «resultat» av kamper. Innenfor den logikken er «knyttneveslag» ikke funksjonelle etter min mening, de er upresise, og derfor uegnet for samspillet på banen. «Knyttneveslag» er uhensiktsmessig både i mottak, opplegg og som angrepsslag, i en kontekst der spillet begynner å fungere, og da begynner det å bli vanskelig å se hvilken rolle de skulle spille i volleyball i forhold til vurdering, annet enn som et utslag av at «du klarte ikke noe bedre i den sammenhengen»... Hentet fra foredrag med Petter Erik Leirhaug

22 Noen tanker om volleyball, forts.: Med denne refleksjonen ser du at jeg er sterkt uenig i at «det å få ballen over nettet» er en god beskrivelse av høy måloppnåelse i forhold til å «gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter» i lagidretten volleyball. Å få ballen over nettet er ganske enkelt ikke en ferdighet, og heller ikke et tegn på godt spill. Kvalitet i spillet kommer til syne blant annet i hvordan ballen kommer over nettet. En beskrivelse av høy måloppnåelse må også ta hensyn til hvilke valg vi gjør for undervisninga, hvilke ferdigheter vi øver på. Øver vi på å bruke f eks bagger-/fingerslag, serve, smash og blokk, så vil det være høy måloppnåelse å kunne bruke disse meningsfullt i spill. Å bytte ut teknikkene vi trener på med alternative slag er på en måte å gi opp å forbedre egen teknikk. I tillegg vil det å praktisere eventuelle utvalgte samspillsferdigheter - som vi også har øvd på - være en del av vurderinga. Hentet fra foredrag med Petter Erik Leirhaug 22

23 Høydehopp

24 Hva skal vurderes? Lukasz Mamczarz fra Polen, bronsjemedaljevinner, London 2012 (Foto: Sebastian Widmann)

25 Skal alle ha like tester/prøver?

26 Resultater Vi har ikke noen vitenskapelig belegg for å si at bruk av Fronter gir noen effekt på elevenes mestring, men vi kan på generelt grunnlag si at det ser ut til at elevene på skolen kommer bedre forberedt til timene nå enn tidligere. Vi bruker Fronter bevisst for å systematisere tilbakemeldingene til elevene, slik at de får den underveisvurderingen de har krav på. Karakterstatistikk og statistikk fra skolens egen elevundersøkelse viser at karaktersnittet i kroppsøving har gått ned de siste årene. Samtidig har trivselen i faget steget og klagefrekvensen ved standpunkt har gått ned.

27 Elevundersøkelsen ved Abildsø skole trinn Svært fornøyd/fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd 82 elever 84% 16%

28 LHE

29 LHE

30 LHE

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Omvendt undervisning. Dagens arbeidsop. Dagens tema. Lekser til i morgen: Lesestykke og spørsmål. hjemme

Omvendt undervisning. Dagens arbeidsop. Dagens tema. Lekser til i morgen: Lesestykke og spørsmål. hjemme Omvendt undervisning n av elisabeth engum Når lærerens tavleundervisning blir lagt til video for bruk hjemme, mens det som er blitt betraktet som typisk hjemmearbeid blir lagt til skolen, kan det utløse

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer