Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik Ledersamling Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger"

Transkript

1 Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik Ledersamling Kongsvinger

2 Lærer, forfatter & skoleforsker

3 Hvordan kan vi observere forståelse?

4 Vi kan snakke med elevene Brevik & Gunnulfsen (2012)

5 Vi kan spørre hvordan de leser

6 Læreren kan med fordel være «i» teksten sammen med elevene

7 Paradoks? Elev og lærer møtes aldri i teksten samtidig? 1. Eleven bruker masse tid på skrivingen sin (elev ferdig med tekst) 2. Lærer bruker masse tid på å vurdere elevens tekst (lærer ferdig med tekst) 3. Eleven får tilbake teksten 4. Lærer og elev ferdige med teksten Responsen fra lærer må skje før eleven føler seg "ferdig med teksten" På samme måte som leseprosessen deles inn i før-under-etter lesing, bør vi bryte ned skriveprosessen i mindre biter Marte Blikstad-Balas (2013)

8 Dette sier lærere om Ny GIV-elever: Lager seg roller (masker) Føler seg misforstått Stille med følelsesmessig kaos Liten faglig mestring, men mestrer noe annet Lav selvtillit & lav selvinnsikt Har lyst til å lykkes

9 Vi kan be elevene visualisere forståelsen sin Tanke -kart VET ØNSKER Å LÆRE LÆRT Hva vet jeg om temaet? Tidslinje Hva ønsker jeg å lære/skrive om? Hva har jeg lært om temaet? Norge USA

10 «Vi er primært opptatt av hva elevene kan og bør gjøre i sitt læringsarbeid, ikke hvem eller hva de er.» Ny GIV, AFK (2013:4) Lewis Helle Martine Brevik & Gunnulfsen (2012)

11 Eirik Brevik & Gunnulfsen (2012)

12 Tidslinje

13 Venn-diagram

14 Venn-diagram

15 Venn-diagram

16 «Underveisvurdering av elevenes strategibruk» Ny GIV, AFK (2013:5)

17 En halv er - tenk hvor aparte, to-tredjedeler av tre kvarte. Piet Hein

18 Visualisering av forståelse Kilde: Stortingsrepresentant Hadja Tadjik

19 «Vi deler opp lesing i tre faser; 1) førlesing, 2) under lesing og 3) etter lesing» Ny GIV, AFK (2013:8)

20 Kunnskap må bli kompetanse «I den politiske debatten blander vi ofte sammen begrepene kunnskap og kompetanse. Kunnskap er den informasjonen man har tilegnet seg gjennom utdanning og erfaring. Kompetanse er evnen til å gjøre noe på en hensiktsmessig måte. Kunnskap alene er ikke nok, man må også vite å sette kunnskapen i bruk. Man må evne å gjøre om kunnskap til kompetanse. De beste skoleelevene har mye kunnskap, men det er ikke sikkert de har den rette kompetansen. En mulig forklaring på den paradoksale mangelen på sammenheng mellom skoleresultater og verdiskaping kan være at de beste elevene har opparbeidet god kompetanse i pugging og i det å besvare skoleeksamener. [ ] Det viktigste ikke å huske alle kunnskap, men å vite hvor man kan finne dem. [ ] En innovativ bedrift trenger ikke primært ansatte som kan reprodusere gårsdagens kunnskap. Den trenger folk som kan utvikle morgendagens kunnskap. Den trenger folk som kan løse problemer raskt på en selvstendig måte.» Av Per Koch, spesialrådgiver i Innovasjon Norge (2013)

21 Dag Otto Lisbeth M Brevik 2012

22 «Hvordan veilede elevene på en måte som gjør at deres bruk av læringsstrategier bringer dem fremover i læringsarbeidet?» Ny GIV, AFK (2013:5)

23 «At elevene behersker og bruker aktivt ulike læringsstrategier er en forutsetning for at de utvikler sin kompetanse i lesing, skriving og regning. Dette gjelder ikke bare i Ny GIV-sammenheng. I den ordinære opplæringen har læringsstrategier en like sentral plass.» Ny GIV, AFK (2013:5)

24 «Systematisk og godt samarbeid mellom alle lærerne» Ny GIV, AFK (2013:5)

25 «Tydelig instruksjon og modellering» Ny GIV, AFK (2013:5)

26 Læreren som modell Læreren observerer forståelse Læreren gir tydelige mål, kriterier, tilbakemeldinger på mestring og forslag til videre arbeid (fremovermelding) Læreren modellerer strategier Viktig å bruke metaspråk Sett navn på strategiene Forklar hva elevene skal gjøre og når strategien egner seg Elevene må «tvinges» til å bruke strategiene Først da får de erfaring i å anvende en strategi. Først da kan de velge kritisk.

27 Metakognisjon: bruk fagbegreper! LÆREREN: Ja Bruker dere læringsstrategier? Begrepsbruk Fagbegreper Metaspråk ELEVENE: Nei OBSERVASJON: Læreren bruker, men setter ikke ord på det

28 Læreren som modell «Vær helt sikker på at du forstår hva hensikten med oppgaven er før du går i gang med skrivingen, fordi hensikten vil styre mange av de valgene du må gjøre mens du skriver" (typisk råd til elev, eks fra skrivetrappa) Kanskje heller: Vær helt sikker på at du som lærer forklarer hensikten med oppgaven, og at du styrer mange av de valgene elevene må gjøre mens de skriver eller leser Marte Blikstad-Balas (2013)

29 «Bruk av spesifikke lese-, skrive- og regnestrategier vil være en rød tråd i lærernes veiledning og underveisvurdering.» Ny GIV, AFK (2013:8) Dette mestrer jeg Dette mestrer du (tilbakemelding) Dette må jeg jobbe mer med Dette bør du jobbe mer med (fremovermelding)

30 Lærerens forståelse av elevenes mestring?

31 Elevens forståelse av egen mestring?

32 Hvordan lærer dine elever? Din «svakeste» elev Din «sterkeste» elev Den «ikkekommuniserende»

33 Hvordan lærer dine elever? Hva gjør eleven trygg? Når er han best? Før, under eller etter? Hva må eleven jobbe med? Hva er eleven god til? Hva må du hjelpe eleven med?

34 Ny klasseromspraksis?

35 Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Elevene lærer best når de (Udir 2009) Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

36 1. MÅL & KRITERIER: Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Fire prinsipper for vurdering (Vurderingsforskriften, kap. 3, 1. august 2009) 2. TILBAKEMELDING: Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. FREMOVER- MELDING: Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg 4. EGENVURDERING: Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

37 Referanser Black, P. and Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising standards through Classroom Assessment. London: School of Education, King s College. See also Phi Delta Kappan, 80(2): Blikstad-Balas, M. (2013). Norskdidaktikk-forelesning om «Skriving som grunnleggende ferdighet» Akershus Fylkeskommune (2013). Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE. Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter. STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE. Brevik, L. & Gunnulfsen, A-E. (2012). Les mindre forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster, trinn. Oslo: Gyldendal Udir (2010). Education Act (Act of 17 July 1998 no. 61 relating to Primary and Secondary Education and Training) with amendments as of 25 June In force as of 1 August 2010

38

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Vurdering som fremmer læring og elever med behov for tilpasset opplæring

Vurdering som fremmer læring og elever med behov for tilpasset opplæring VURDERING I INKLUDERENDE MILJØER NO Vurdering som fremmer læring og elever med behov for tilpasset opplæring Målet med dette dokumentet er å gi et sammendrag av de viktigste sakene som kom opp under the

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Fem teser om. på elevtekster

Fem teser om. på elevtekster Fem teser om funksjonell respons på elevtekster Af Trygve Kvithyld, Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og Arne Johannes Aasen,

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Morsmål som ressurs i opplæringen

Morsmål som ressurs i opplæringen Foto: Audun Barstein Heidrunsson Morsmål som ressurs i opplæringen Vibece M. Selvik og Jon Olav Ringheim, Nygård skole, Bergen Morsmål som støtte i opplæringen Hvem var med i prosjektet? 2 spor 1-klasser

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

60 Nummer 15 marts 2014

60 Nummer 15 marts 2014 Fem prinsipper for god skriveopplæring Trude Kringstad og Trygve Kvithyld, rådgivere ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap - Refleksjoner om beskyttelse og involvering Av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe Vi står

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer