Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal satsing på Vurdering for læring"

Transkript

1 Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013

2 Første dag

3 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få økt forståelse, kunnskap og inspirasjon om egenvurdering, elevinvolvering og selvregulert læring Få idéer og råd til progresjon i nettverksarbeidet Få idéer til egenvurdering i praksis

4 Hva har vært bra og hvorfor? Nyttig med oppsummering fra forrige samling Stor overføringsverdi Bra med gjentakelse Har fått kunnskap, forståelse, motivasjon. Inspirerende foredrag (Hayward, Lund og praksisfortelling) Utfordringer i nettverk og eksempler på løsninger Nyttig med info om aktuell forskning Variert program Nyttig dag 2 for å forstå rollen som ressursperson og samtidig bekreftelse på ståsted Gallery Walk fungerer bedre og bedre, bl.a. takket være at flere er forberedt Nyttig gruppearbeid høy læringsfaktor

5 Hva kan gjøres bedre og hvordan? Alle må være forberedt på Gallery Walk Trenger mer forklaring på Gallery Walk Beregne mer tid til Gallery Walk, tid til refleksjon i grupper Gruppene delt etter rolle (lærer, skoleeier, rektor)?behov for å diskutere på likt nivå Samme gruppe neste gang - hvordan har de løst utfordringene? Flere praksiseksempler Mer fokus på skolebasert kompetanse Udirs lokaler lite hensiktsmessige Gjerne en film neste gang om tilbakemeldinger Vanskelig å få med alt når det foregår på engelsk, foredragsholderne klarer ikke helt å fenge Forelesningsarkene bør oversettes til norsk Fint om Lund kan legge ut presentasjonene på forhånd Gruppestørrelse på 6 optimalt

6 Deltakerne skal Mål for 4. samling få inspirasjon og ideer til gjennomføring av satsingen lokalt få inspirasjon og ideer til hvordan man praktisk kan jobbe med prinsippene for god underveisvurdering få økt innsikt i prinsipp 2 og 3 (tilbakemeldinger og råd om forbedring)

7 Kapittel 3 i forskrift til opplæringslova «Det skal være kjent for eleven, lærlingen og lærekandidatane kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse.» 3-1 «Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane.» 3-2 «Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget.» 3-13

8 Fire prinsipper for god underveisvurdering 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

9 Gordon Stobart

10 «Gallery Walk» (Talk) En arbeidsmetode som gir øvelse i å: modellere en arbeidsmetode spre gode eksempler få respons på eget praksiseksempel gi læringsfremmende respons Alle deltakere legger frem et praksiseksempel hver maks 5 min. pr innlegg 2 min. til skriftlig respons 1 min. muntlig respons 10 grupper ca. 6 deltakere pr gruppe gruppen velger selv en leder/tidtaker noen grupper blir utfordret til å presentere i plenum

11 Film om tilbakemeldingspraksis

12 Dag

13 Dag 2,

14 Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) NTNU

15 Spørsmål og påstander i rapporten kan benyttes som. Mestring og motivasjon for arbeidet med vurdering Kjennskap til nasjonale føringer for underveisvurdering/sluttvurdering Om individuell vurdering i skolen Undersøke lærers vurderingspraksis Undersøke skolens vurderingspraksis

16 Problemstillinger Hvordan individuell vurdering foregår i grunn- og videregående skole? 1)Hvordan kommer skoleeiers, skolelederes og læreres vurderingskompetanse til uttrykk gjennom fortolkninger, forståelser og praksiser? 2)Hvilke vurderingspraksiser finnes i norske klasserom? 3)Hvilken betydning har vurderingspraksisene for elevenes opplevelser av læringsprosesser og læringsutbytte?

17 Analysemodell Nyere forskning Prinsipp for opplæringa Læreplanen Forskriften Rundskriv Annen informasjon Intensjoner Forståelser Kunnskaper, ferdigheter og forståelser som trengs for en kompetent ansvarlig vurderingspraksis Faglig kompetanse Mål og kriterier Vurderingssituasjoner Lærervurdering Medelevvurdering Egenvurdering Foreldreinvolvering Operasjonalisering

18 Metode Datagrunnlag for rapport 1: Fokusgruppeintervju: lærere, skoleeiere, skoleledere Kvantitative kartleggingsstudier, nettbasert spørreskjema lærere og skoleledere/skoleeiere Dokumentanalyse Videre: Casestudier (klasseromsobservasjon, intervjuer, dokumentstudier i 8 skoler)

19 Generelle funn - forskrift Om lag 70 prosent av lærerne sier at de har god kjennskap til innholdet i vurderingsforskriften Stor oppslutning om intensjonene i underveisvurdering 36 prosent av lærerne mener de i stor grad har praksis jf forskrift 88 prosent av lærerne føler seg trygg på arbeid med vurdering 86 prosent av lærerne mener de har nok kompetanse til å drive med underveisvurdering

20 Variasjoner mellom nivå Lærere i vgs sier seg mest enige i at de jobber etter forskriften (lærere med flest studiepoeng sier seg mest enig) opplever i størst grad at underveisvurdering er en integrert del av deres undervisning Lærere i barneskolen sier i størst grad at de setter tydelige mål for elevenes læring opplever i størst grad at de har endret sin vurderingspraksis de siste årene

21 Funn variasjoner mellom fag Lærerne i kroppsøvingsfaget opplever i noe mindre grad enn i de andre fagene at underveisvurdering er en integrert del av deres undervisning at de setter tydelige mål for elevenes læring at de benytter vurderingsresultater for å tilpasse egen undervisning I dette faget er det også flest lærere som etterlyser nasjonale føringer for vurdering

22 Funn knyttet til deltakelse i satsingen Vfl? Generelt: Få signifikante funn som viser forskjeller mellom deltakere i satsingen og andre Lærere som deltar i satsingen Vfl er noe mer enige i at forskriften om underveisvurdering har bidratt til at de har endret sin vurderingspraksis bruker i større grad vurderingsresultater til å videreutvikle egen vurderingspraksis samtaler i noe større grad om vurdering (NB: Gjelder også deltakere i annen etter- og videreutdanning) oppgir i noe større grad at de har en felles forståelse av god vurderingspraksis på skolen (48% vs. 36 %)

23 Hele rapporten finner du på: pdf?epslanguage=no (høyreklikk og åpne hyperkobling)

24 Nettverksarbeid med Torbjørn Lund Hvordan drive utviklingsarbeidet videre etter at den nasjonale satsingsperioden er avsluttet?

25 Gruppearbeid Hvordan kan vi best videreutvikle og sikre implementering av underveisvurdering i vår kommune? Hvilke arenaer har vi tilgjengelig der møter på tvers av nivåer kan diskutere vurderingspraksis?

26 Neste samling 8. og 9. april 2013 Tema: Videre arbeid med vurdering for læring. De viktigste utfordringene framover. Forberedelse til neste samling: Lese forskningsrapport om Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser (kap. 2.3, 3.2 og 3.3 om det teoretiske grunnlaget) NTNU (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser (delrapport 1)

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Handlingsplan for «Vurdering for læring» Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Vurdering for læring Skoleeiers plan Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 0. Innledning... 3 1. Organisering... 4 2. Utviklingsområder... 6 3. Mål... 7 4. Tiltak... 8 5. Utfordringer...

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Vurdering for læring Hva har vi gjort i Karmøy

Vurdering for læring Hva har vi gjort i Karmøy Vurdering for læring Hva har vi gjort i Karmøy Forberedelse til satsingen. Harstad Informasjon om VFL-satsing sendt alle skolene. Informasjonsmøte for skoleledere Ressurspersonene deltok som observatører

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Etter innlegget er mitt MÅL at du: Kan forklare hva Lærende nettverk er og hvordan en kan bruke dette i utviklingsarbeidet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

Læringsmål for dagen. Forskriftene. Begrepsavklaring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 04.10.2010

Læringsmål for dagen. Forskriftene. Begrepsavklaring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 04.10.2010 Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Vurdering For Læring - ungdomstrinn Stokmarknes oktober 2010 Læringsmål for dagen Kjenne til bakgrunnen for ny forskrift hva sier forskningen? Kunne gjøre

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Drivdalen skole Vurderingsområde: Engelsk. Organisering og innhold i undervisning på alle trinn. Dato: 25.10. 28.10

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer