v/ Line Tyrdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.01.2013 v/ Line Tyrdal"

Transkript

1 Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring v/ Line Tyrdal

2 Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there. Assessment Reform Group (2002)

3 Begreper Læring Undervisning Vurdering Undervisning Vurdering VFL på 2 minutter Læring

4 CASE Elevene har hatt en prøve i matte De får den tilbake med kommentarer: Dette får du til:.... Dette må du jobbe mer med/dette mangler du:... Er dette underveisvurdering eller sluttvurdering? Er det vurdering for læring? ( Marianne Dahl, Rosenvilde vgs)

5 Summativ eller formativ? Ikke avhengig av vurderingsformen i seg selv Mange vurderingssituasjoner er både summative og formative Ved formativ vurdering kan 1. læreren endre sin undervisning 2. eleven endre sine strategier

6 Prinsippene fra udir Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen VFL Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene er involvert i eget læringsarbeide ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

7 Bevis på læring Når? Hvordan? Hvorfor?

8 Bevis på læring Spørsmål som stilles Dialog i klasserommet mellom elever og mellom lærer og elever Kroppsspråk Underveistester Utsjekk og innsjekk Logg Oppsummeringer Prøver og andre vurderingssituasjoner ( eks. foredrag, innleveringer) (Trude Slemmen)

9 Hva er en god tilbakemelding? Hva slags tilbakemelding lærer du mest av?

10 Tre kriterier for en framoverrettet tilbakemelding: 1. Eleven må vite hva en god presentasjon er Mål, kriterier, modeller 2. Eleven må vite hvordan egen prestasjon samsvarer med mål og vurderingskriterier Tilbakemelding fra lærer, egenvurdering, medelevurdering 3. Eleven må vite hva han konkret skal gjøre for å minske gapet mellom prestasjon og mål (Sadler, 1983 i Helle) Framovermelding fra lærer, egenvurdering, medelevvurdering

11 MÅL Aktiv bruk av kompetansemålene Hva skal vi lære og hvorfor skal vi lære dette? Hvordan blir det vurdert? Åpenhet om hva målet er, hvilke kriterier som ligger til grunn, hva som skal vurderes og hvordan.

12 Noen utfordringer for mye fokus på innhold framfor ferdigheter og læringsstrategier ( sml. evalueringen av LK06) for detaljert? for mange? kvantitet framfor kvalitet?

13 Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kompetansemål som grunnlag for vurdering grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse ferdighetene er integrert i kompetansemålene ( fra Veileder til arbeid med lokale læreplaner ) Diskuter: Hvordan stemmer dette med deres erfaringer? Er det i denne sammenhengen forskjeller mellom de grunnleggende ferdigheter?

14 Verb i LK 06 (eksempler): Bruke et begrep Vise sammenhenger Presentere Skape fortellinger Skildre Drøfte Fortelle Sammenlikne Registere Beskrive Samtale Vise eksempler på Gjøre greie for Forklare

15 stor vekt på ferdigheter for elever som strever mer drilling mindre vekt på kreativitet og kritisk tenkning lærerne snakker mer ( ca. 80%av tiden) ( Checking for understanding, Fisher/Frey) Hvilke typer oppgaver jobber hvilke elever med?

16 Kriterier for Ny Giv-elevene Få, men sentrale Modellering gjennom eksempler Vurder behovet for gradering Sjekklister vs.kriterier

17 Hubbards klargjøringskjede: 1. Hvis det er viktig, kan det observeres 2. Hvis det kan observeres, kan det beskrives 3. Hvis det kan beskrives, kan det beskrives med ulike grader av mestring Jeg vet hva god kvalitet er når jeg ser det.

18 Diskuter Hvilke dilemmaer dukker opp i filmen? Hva tror dere målet med oppgaven er?

19 Hva er hva? Sjekkliste? Kriterier? Kjennetegn?

20 Hva er hva? Sjekkliste? ( hva må til for å levere oppgaven) Kriterier? ( krav til en oppgave, kan beskrive kvalitet) Kjennetegn? ( gradering) Lav grad av måloppnåelse Finne ukjente størrelser ved å sette inn i formler Middels grad av måloppnåelse Finne ukjente størrelser ved å omforme enkle formler Høy grad av måloppnåelse Finne ukjente størrelser ved å omforme formler

21 Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie and Timperley, 2007)

22 Motivasjon Motivasjon = troen på å lykkes x verdien av å lykkes Kilde: Evidence-based teaching, Petty

23 To utfall av tilbakemeldinger: Å øke innsatsen Å redusere forventningene Valget påvirkes mer av affektive enn av kognitive strategiene. ( Lars Helle)

24 LÆRER ELEV ELEV... feedback is most powerful when it is from the student to the teacher... ( John Hattie, 2009)

25 En sannhet som man oppdager med sine egne øyne, om den enn er ufullkommen, er verdt ti sannheter som man får fra andre, for foruten å øke ens erkjennelse, har den også økt ens evne til å se Fridtjof Nansen, vitenskapsmann og polfarer

26 create nowhere to hide in order to get high quality information ( Dylan Wiliam )

27 Grønt gult - rødt

28 3 2-1 Soufia Aslam

29 To ting jeg har lært: Utsjekk Et spørsmål jeg har: HUSKEKORT: Skriv 3 ting du lærte i forrige time

30 OPPSTART AV TIMEN ETTER - gjør nå HUSKEKORT: Skriv 3 ting du lærte i forrige time Regn ut: 4/x + 3/x Måltest Regn ut: 492: 123 Faktoriser: 114 Faktoriser: 38xy Faktoriser: 120x 3 y 2 Faktoriser: 18x xy 2

31 Hverandrevurderingå hjelpe hverandre til å forstå Film

32 Lærerens tilbakemelding Beskrivende eller vurderende? Skriftlig eller muntlig? Før eller etter elevens egenvurdering? Med eller uten karakter?

33 Elevene bruker ikke tilbakemeldingene fordi de er uinteresserte i å forbedre seg?... det er noe ved tilbakemeldingen som gjør at eleven ikke bryr seg om lærerens kommentar? ( Lars Helle, 2011)

34 Tidspunktet Hvem vurderer? Hva innholder tilbakemeldingen? Relasjonen mellom den som gir og den som tar imot tilbakemeldingen

35 Hvis de gjør noe feil, er det greit, og det får ikke videre konsekvenser. Men slik er det ikke mer når du går ut av barneskolen, og begynner på ungdomsskolen. Da blir du vurdert gjennom alt det du gjør og sier, og det blir samlet til en karakter. (http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=1103)

36 Begrunnelse for karakter Mål /kriterier ( oppgaven) Du kan løse likninger med to ukjente Du må øve mer på å gjøre overslag Tilbakemeldinger Læringsstrategier/ prosess Evnen til selvregulering Tenk på hvordan du leser oppgaven. Kan du vurdere å bruke en modell? Hva gjorde du da du sto fast? Hvilken strategi valgte du?? Tilbakemeldinger på ulike nivåer ( Hattie) Evner og forutsetninger Du har hode for matematikk! Så flink du er! Svært liten eller negativ effekt på presentasjon. ( Olga Dysthe)

37 Fixed mindset Min intelligens er fast Jeg har en viss mengde av den og det er det. Jeg føler meg flink når ting er enkelt og jeg ikke behøver å bruke så bruker mye ressurser Jeg vil ikke avsløre feil eller mangler Selv om jeg jobber godt vil jeg ikke takle et problem eller en hindring Jeg lykkes med minimal innsats, hvis ikke gir jeg opp Suksess er en konsekvens av talent Growth mindset Intelligens er noe jeg kan øke med egen innstats. Jeg liker å lære noe nytt. Jeg liker utfordringer Suksess er et resultat av læring, langsiktig jobbing og øving Hvis man ikke lykkes, kan man endre metode, prøve hardere eller be om hjelp

38 Effekt av karakterer vs. tilbakemeldinger (Hattie) Type tilbakemelding Læringseffekt Holdning til læring A Bare kommentar 30% Positiv for alle B Bare karakter Ingen effekt Positiv for de 25% som fikk best karakterer, negativ for de 25% som fikk dårligst karakterer C Kommentar og karakter gitt sammen Ingen effekt Positiv for de 25% som fikk best karakterer, negativ for de 25% som fikk dårligst karakterer

39 2/3 ytringer i et klasserom kommer fra læreren 0,8-1,5 sek ventetid på spørsmål Lærer svarer ofte selv TID Black og Wiliam

40 Stopp-tenk Stopp Gi elevene et sentralt spørsmål, oppgave Ta tempen på elevenes forståelse Mulighet for tilbakemelding med en gang Hvem forstår hva? Hvem skal gjøre hva? ( legge om metode, elever forklare hverandre, la noen begynne å jobbe)

41 Det viktigste er ikke hvordan vi skaffer informasjon, men at vi skaffer oss den Det kritiske punktet er hvordan vi bruker informasjonen, det er det som avgjør om vurderingen er formativ eller summativ

42

43 Kilder Geoff Petty: Evidence-based teaching (2009) Lars Helle:Tilbake- og framovermelding (hefte fra Akershus fylkeskommune) Trude Slemmen: Vurdering for læring i klasserommet ( 2009) John Hattie: The power of feedback, 2007 Olga Dysthe: df Nordlandsforskning: Sammenhengen mellom undervisning og læring, 2012 ( evaluering av Kunnskapsløftet)

Læringsmål for dagen. Forskriftene. Begrepsavklaring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 04.10.2010

Læringsmål for dagen. Forskriftene. Begrepsavklaring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 04.10.2010 Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Vurdering For Læring - ungdomstrinn Stokmarknes oktober 2010 Læringsmål for dagen Kjenne til bakgrunnen for ny forskrift hva sier forskningen? Kunne gjøre

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Vurdering og selvregulert læring

Vurdering og selvregulert læring Vurdering og selvregulert læring n av therese nerheim hopfenbeck Opplæringslova sier at elever skal involveres i eget vurderingsarbeid. Det pekes på at elevenes deltakelse kan fremme både motivasjon og

Detaljer

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori

Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori FoU-rapport PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og differensiering. Våren 2014. Kandidatnummer: Antall ord: 3011 Sammendrag Denne rapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger Vurdering for læring Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger 2 3 Presentasjon av Vurdering for læring Vurdering er kanskje en av lærerens vanskeligste og viktigste oppgaver.

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Vurdering for læring i kroppsøving. Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013

Vurdering for læring i kroppsøving. Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013 Vurdering for læring i kroppsøving Lars H. Eide Norges idrettshøgskole, 24. april 2013 Mål for innlegget mitt 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 v/beate Syr Gjøvik videregående skole Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante, og er dermed lite motiverte,

Detaljer

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Lærer, forfatter & skoleforsker Hvordan kan vi observere forståelse? Vi kan snakke med elevene Brevik & Gunnulfsen

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Fem teser om. på elevtekster

Fem teser om. på elevtekster Fem teser om funksjonell respons på elevtekster Af Trygve Kvithyld, Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og Arne Johannes Aasen,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer