LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR 2015"

Transkript

1 LOKAL LÆPLAN I NOSK 1. TINN Y SKOL HØST/VÅ 2015

2 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Bokstavinnlæring A U G U S T Bokstavene I og L Zeppelin 1A arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetoder: Muntlig kommunikasjon leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. Skriftlig kommunikasjon leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Bokstavnavn og lyd til bokstaven: I og L Hvordan en skriver stor og liten I og L uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive navnet sitt. Skrive stor og liten I og L Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk lese Lytte ut lyden I og L i talte ord og finne bokstaven I og L i skrift. Finne ord som har I og L i begynnelsen. regne Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og bruke digitale verktøy Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Bortover, oppover, nedover, liten og stor bokstav, bokstavnavn og lyd og spore Språk, litteratur og kultur leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Høy Middels Lav Høy : leven kan fortelle om egne opplevelser, f.eks fra helga. leven kan ta ordet leven kan vente på tur. leven kan finne ord som begynner på I og L. leven kan finne ord som har I og L inni seg. leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. leven kan rime leven kan månedens begreper leven kan spore. leven kan skrive stor og liten I og L leven kan skrive navnet sitt. Språk, litteratur og kultur leven kan samtale om personer og handlinger i bildebøker.

3 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Bokstavinnlæring: Høy Middels Lav S P T M B Bokstavene O, V S, U,, A Zeppelin 1A arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetoder: uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. Bokstavnavn og lyd til bokstavene O, V, S, U, og A Hvordan en skriver stor og liten O, V, S, U, og A Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i lita bok uttrykke seg Skrive stor og liten O, V, S, U, og A. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk lese Lytte ut lyden O, V, S, U, og A i talte ord og finne bokstavene O, V, S, U, og A i skrift. Finne ord som har O, V, S, U, og A i begynnelsen. «Lese» ordbilder i lita bok. regne Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og bruke digitale verktøy Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Bortover, oppover, nedover, liten og stor bokstav, bokstavnavn og lyd Nye: Stor, større, størst, mellomste, minste liten, sirkel, lengste, korteste, stavelser, korte og lange ord Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Høy : leven kan fortelle om egne opplevelser. leven kan ta ordet. leven kan vente på tur. leven kan finne ord som begynner på O, V, S, U, og A leven kan finne ord som har O, V, S, U, og A leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. leven kan rime leven kan gjenfortelle fra lita bok leven kan «lese» ordbilder i lita bok leven kan månedens begreper leven kan spore leven kan skrive stor og liten O, V, S, U, og A Språk, litteratur og kultur: Samtale om personer og handlinger i bildebøker. leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier.

4 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Bokstavinnlæring: Høy Middels Lav O K T O B Bokstavene Ø,, T, N og J Zeppelin 1A arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetoder: Bokstavnavn og lyd til bokstavene Ø,, T, N og J Hvordan en skriver stor og liten Ø,, T, N og J Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene småhefte uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive stor og liten Ø,, T, N og J.Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk. Skrive ord med innlærte lese regne Lytte ut lyden Ø,, T, N og J i talte ord og finne bokstavene Ø,, T, N og J i skrift. Finne ord som har Ø,, T, N og J i begynnelsen «Lese» ordbilder i lita bok. Lese ord med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og former bruke digitale verktøy Bruke bildeog ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Bortover, oppover, nedover, liten og stor bokstav, bokstavnavn og lyd Stor, større, størst, mellomste, minste liten, sirkel, lengste og korteste Nye: firkant, trekant, høyre og venstre Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Høy : leven kan fortelle om egne opplevelser. leven kan ta ordet. leven kan vente på tur. leven kan finne ord som begynner på Ø,, T, N og J leven kan finne ord som har Ø,, T, N og J inni seg. leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. leven kan rime. leven kan gjenfortelle fra småhefte. leven kan «lese» ordbilder i småhefte. leven kan månedens begreper. leven kan skrive stor og liten Ø,, T, N og J leven kan skrive og lese ord med innlærte bokstaver. Språk, litteratur og kultur: Samtale om personer og handlinger i bildebøker. leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive og lese ord med innlærte leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier.

5 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Høy Middels Lav N O V M B Bokstavinnlæring: Bokstavene F, Å, Y, M, G og K Zeppelin 1B arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetode: Bokstavnavn og lyd til bokstavene F, Å, Y, M, G og K Hvordan en skriver stor og liten F, Å, Y, M, G og K Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive stor og liten F, Å, Y, M, G og K Kombinere ulike uttrykksmidl er som tegning, bilder, symboler og verbalspråk. Skrive ord med innlærte lese regne Lytte ut lyden F, Å, Y, M, G og K i talte ord og finne bokstavene F, Å, Y, M, G og K i skrift. Finne ord som har F, Å, Y, M, G og K i begynnelsen «Lese» ordbilder i lita bok. Lese ord med innlærte Større, først, så, til slutt, punktum og spørsmålstegn Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og former Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur bruke digitale verktøy Bruke bildeog ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Høy : leven kan fortelle om egne opplevelser. leven kan ta ordet. leven kan vente på tur. leven kan finne ord som begynner på F, Å, Y, M, G og K leven kan finne ord som har F, Å, Y, M, G og K i seg Bokstavnavn og lyd til bokstavene F, Å, Y, M, G og K først, midterst og sist. leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. leven kan rime leven kan gjenfortelle fra småhefte leven kan «lese» ordbilder i småhefte leven kan månedens begreper leven kan skrive stor og liten F, Å, Y, M, G og K leven kan skrive og lese ord med innlærte bokstaver Språk, litteratur og kultur: Samtale om personer og handlinger i bildebøker. leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive og lese ord med innlærte leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier.

6 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Bokstavinnlæring: Høy Middels Lav D S M B Bokstavene D, H, P og B Zeppelin 1B arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetode: Bokstavnavn og lyd til bokstavene D, H, P og B Hvordan en skriver stor og liten D, H, P og B Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive stor og liten D, H, P og B. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk. Skrive ord med innlærte Bak, foran, ved siden av, oppå, inni, under. lese Lytte ut lyden D, H, P og B i talte ord og finne bokstavene D, H, P og B i skrift. Finne ord som har D, H, P og B i begynnelsen «Lese» ordbilder i lita bok. Lese ord med innlærte regne bruke digitale verktøy Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bildeog ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Høy : leven kan fortelle om egne opplevelser. Ta ordet, vente på tur. leven kan finne ord som begynner på D, H, P og B. leven kan finne ord som har D, H, P og B inni seg. leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. leven kan rime leven kan gjenfortelle fra småhefte leven kan «lese» ordbilder fra småhefte leven kan månedens begreper leven kan skrive stor og liten D, H, P og B leven kan skrive og lese ord med innlærte bokstaver Språk, litteratur og kultur: Samtale om personer og handlinger i billedbøker. Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive og lese ord med innlærte leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier.

7 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ J A N U A Bokstavinnlæring Bokstavene Æ, C, Q, W, X, Z Zeppelin 1B arbeidsbok s Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Bokstavnavn og lyd til bokstavene Æ, C, Q, W, X og Z Hvordan en skriver stor og liten Æ, C, Q, W, X og Z Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene Muntlig kommunikasjon leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. Skriflig kommunikasjon leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Språk, litteratur og kultur leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Høy Middels Høy : Lav levene kan skrive stor og liten Æ, C, Q, W, X og Z levene vet de starter en setning, fra venstre mot høyre. leven kan bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. levene kan skrive ord med de innlærte bokstavene. Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid uttrykke seg muntlig Stor og liten bokstav, bokstavlyd, bokstavnavn, rim, ord, rett linje og bue, høyre, venstre, innover, utover Oppå, inni, under, først,sist, i midten. Språkleker. (Zeppelin) uttrykke seg lese regne bruke digitale verktøy levene kan fortelle om egne opplevelser, eks. fra helga. Ta ordet, vente på tur. leven kan finne ord som begynner på Æ, C, Q, W, X og Z leven kan finne ord som har Æ, C, Q, W, X og Z inni seg. Kan gjenfortelle innhold og lese/med-lese fra småbøkene mot slutten av uka. leven kan lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesning.

8 Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. Skrive stor og liten Æ, C, QW, W, X og Z. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk. Skrive ord med innlærte Lytte ut lyden lydene i talte ord og finne bokstavene i skrift. Finne ord som har Æ, C, Q, W, X og Z i begynnelsen «Lese» ordbilder i småhefte. Lese ord med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på IKT: leven kan rime leven skal kunne vite hvor lærte bokstaver er på tastaturet TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetere bokstavene: Høy Middels Alfabetet Lære hele alfabetet Bokstavnavn og lyd til bokstavene Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Hvordan en skriver stor og liten bokstav Høy er: Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte Skriftforming Skrive ord og setninger. F B U A Muntlig kommunikasjon leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. Skriftlig kommunikasjon leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Språk, litteratur og kultur leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Lav leven vet de starter en setning, fra venstre mot høyre. leven kan skrive ord med de innlærte bokstavene. leven kan lytte til andre og gi respons i samtale Gi utrykk for egne følelser og erfaringer Gjenfortelle innhold i småbøker.

9 Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. Store og små bokstaver, bokstavlyd og bokstavnavn, venstre, høyre, ord, mellomrom, setning, punktum, mønster, liten, mindre, minst, forskjellig, lavest, like høy som, høyere enn, lavere enn. Språkleker: im, musa i osten, Min hatt den har tre kanter, Brettebok, annerledes diktlesing, Vi finner ting-ord, små ting, hvilket navn, opprop, alle som har navn på, nye navn, første bokstav i navnet. ( Zeppelin lærerveiledning) uttrykke seg Skrive stor og liten K, Ø og B. Skrive enkle ord. Skrive stor og liten bokstav. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk Skrive ord og små setninger med innlærte lese regne bruke digitale verktøy Lytte ut lyden (aktuell bokstav) i talte ord og finne bokstaven i skrift. Finne ord som har aktuell bokstav i begynnelsen. Lese ordbilder i lita bok. Lese ord med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på Innlogging og enkel bruk av It s Learning. IKT: leven skal kunne vite hvor de bokstavene de har lært er på levene skal kunne skrive ord på leven skal kunne gå inn på It s learning, og bruke sitt brukernavn og passord TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetere bokstavene Høy Middels Lav Vokaler og konsonanter Forskjellen på vokaler og konsonanter Veileda lesing:småhefte (simsalabim) Bokstavnavn og lyd til bokstavene Hvordan en skriver stor og liten bokstav Høy er: Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte Skrive ord og setninger. Skriftforming M A S Forfatter: Inger Hagerup Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta leven kan skrive lesbare leven kan skrive leven kan samtale om personer og handlinger i leven kan skrive små ord og få med alle lydene leven kan skrive av ord og setninger fra lese-leksa. leven skriver bokstavene med riktig skriveretning. levene skriver bokstavene på riktig plass i huset. leven kan fortelle om egne opplevelser,

10 Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid Å uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive Y, G og H. Skrive enkle ord. Skrive stor og liten bokstav. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. ord, setning, punktum, stor og liten bokstav, rekkefølge, først, sist, i midten, lukt, smak, å drikke av, spise med, sitte på, skrive med osv. i naturlige situasjoner, alle, noen, ingen. Språkleker: Musa i osten, Mitt skip er lastet med, Zeppelins språkleker lese regne bruke digitale verktøy Lytte ut lyder i talte ord og i skrift. Lese ordbilder i småhefte. Lese ord med innlærte bokstavene. Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på. IKT:. eks fra helga, ta ordet og vente på tur. Lytte til høytlesing og fortelling Gjenfortelle innhold i småbøker, og lese/med-lese fra småbøkene på slutten av hver uke. leven kan lytte til andre, stille spørsmål og uttrykke meninger over innholdet leven kan lytte til andre å gi respons Lage slutten på ei historie. Hva skjer.. leven kan skrive av et lesestykke på ark og over på dataen. leven kan bruke skilletegn. leven kan bruke stor og liten bokstav på dataen. TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ A P I L epetere bokstavene: Brev Veileda lesing: Småhefte(Simsalabim) Lesekorpser Skriftforming Forfatter: Anne Cath Vestly Bokstavnavn og lyd til bokstavene Hvordan en skriver stor og liten bokstav Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte Lære om brevforma Ulike eventyr Skrive setninger og små fortellinger Verdensbokdag Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. Høy Høy er: Middels Lav leven kan skrive stor og liten bokstav leven skriver bokstavene i riktig skriveretning leven skriver bokstavene på riktig plass i bokstavhuset leven kan skrive enkle ord. leven kan telle lyder i 3-4 lyds-ord leven kan skrive fra venstre mot høyre leven bruker de små bokstavene når han/hun skriver leven bruker stor bokstav ved navn. Skrive brev til hverandre Lytte til andre og gi respons i samtale

11 Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Varm/kald, myk/hard, søt/sur, levende/ikke levende, motsetninger, fortelling, eventyr, fellesbegreper for ting som hører sammen, for eksempel tulipan rose = blomst. Stol bord = møbler. Språkleker: Se språkleker i Zeppelin lærerveiledning uttrykke lese regne bruke seg digitale verktøy Skrive enkle ord og setninger. Skrive stor og liten bokstav. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk. Skrive ord og enkle setninger med innlærte Lytte ut lyder i talte ord og i skrift. Lese ordbilder i småhefte. Lese ord og små setninger med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på IKT: Gi utrykk for egne følelser og erfaringer Gjenfortelle innhold i småbøker og handling fra fortelling/eventyr Kunne fortelle hvor mange lyder der er i 3-4 lyds-ord, og navngi lydene etter rekkefølge i ordet. Kunne si om lydene kommer først, i midten eller sist. leven kan begrepene: varm/kald, søt/sur, lukt leven kan sortere ting i levende/ikke levende leven kan noen fellesbegreper på ting som hører sammen. ks: tulipan, rose= blomster, stol,bord=møbler.. leven vet at man leser og skriver fra venstre mot høyre leven kan fortelle minst 2 eventyr Skrive av ord/setninger fra enkel tekst/skrive egne ord/setninger på tastatur. Kjenne igjen alle bokstavene på TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Høy Middels Lav M A I epetere bokstavene: Faktatekster im og regler Veileda lesing:småhefte (Simasalabim) Skriftforming Forfatter: Anne Cath Vestly Bokstavnavn og lyd til bokstavene Hvordan en skriver stor og liten bokstav Gjenfortelle innhold og «lese» ordbildene i småhefte Lære hva faktatekst er, skrive om 17.mai. Ulike eventyr. Skrive setninger og små fortellinger. Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Høy er:, leven kan skrive stor og liten bokstav leven kan skrive alle bokstavene på riktig plass i bokstavhuset leven skriver alle bokstavene i riktig skriveretning levene skriver fra venstre mot høyre leven kan skrive en enkel faktatekst

12 Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid Skrive fortellinger uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. uttrykke seg Skrive enkle ord. Skrive stor og liten bokstav. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Øverst, nederst, over, under, sammensatte ord, Google, bred, smal, bredest, smalest, like bred som, bredere enn, smalere enn. Språkleker: Se Zeppelin lærerveiledning lese regne bruke digitale verktøy Lytte ut lyder i talte ord og skrift. Lese ordbilder i småhefte. Lese ord og små setninger med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på. IKT: Kan lytte til andre og gi respons i samtale, under framføringer og ved høytlesing. Kan gi utrykk for egne følelser og erfaringer. Kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven kan skrive egne personlige tekster leven kan legge til et bilde til teksten leven kan søke på informasjon og programmer på Google. TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetisjon av alfabetet Høy Middels Lav Arbeidshefte/øvingshefte

13 J U N I Veileda lesing:småhefte ( Simsalabim) im og regler Skriftforming - epetere alfabetet - Skrive setninger og små fortellinger - Høy er: Forfatter: Torbjørn gner Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Arbeidsmetode: Stasjonsarbeid Skrive fortellinger uttrykke seg muntlig Lytte til andre og kunne fortelle om egne opplevelser og faglige emner. Lytte etter informasjon og argumentasjon. Uttrykke og begrunne egne meninger. Ta ordet etter tur og gi tilbakemelding. Gjengi innhold med egne ord og stille oppklarende spørsmål. leven kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Ta ordet og kunne vente på tur. leven kan lytte når andre forteller, hente ut informasjon, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. leven kan uttrykke og begrunne egne meninger. leven kan gjenfortelle innhold i småbøker og «lese» ordbilder i disse. leven kan skrive lesbare leven kan skrive bokstaver i riktig skriveretning. leven viser forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. leven kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven viser forståelse for hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. epetere: fortelling, stor bokstav, liten bokstav, navn, punktum, mellomrom, setning, bokstavnavn, bokstavlyd uttrykke seg Skrive enkle ord. Skrive stor og liten bokstav. Kombinere ulike uttrykksmidler som tegning, bilder, symboler og verbalspråk lese regne bruke digitale verktøy Lytte ut lyder i talte ord og skrift. Lese ordbilder i småhefte. Lese ord og små setninger med innlærte Telle bokstaver i ord. Telle ord i setninger. Bruke enkle strategier for klassifisering av mengder og Bruke bilde- og ikonbasert navigasjon. Finne innlærte bokstaver på, leven kan skrive stor og liten bokstav leven kan skrive alle bokstavene på riktig plass i bokstavhuset leven skriver alle bokstavene i riktig skriveretning levene skriver fra venstre mot høyre leven kan skrive en enkel faktatekst. IKT: Kan lytte til andre og gi respons i samtale, under framføringer og ved høytlesing. Kan gi utrykk for egne følelser og erfaringer. Kan samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. leven kan skrive egne personlige tekster leven kan legge til et bilde til teksten leven kan søke på informasjon og programmer på Google.

14 Kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/hovedområde/kompetansemål. FAGPLAN NOSK 1. ÅSTINN Kunne utrykke seg muntlig uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Samtaler om tekster har en avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Kunne uttrykke seg uttrykke seg i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. GUNNLGGND FDIGHT Kunne lese Kunne regne i norsk Kunne bruke digitale verktøy lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekst Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i samfunnet. HOVDOMÅD regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Å lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse. Hovedområdet e tekster dreier seg om kommunikasjon, det vil si å lese og skrive norsk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. leven utvikler skrivekompetanse gjennom å lese og lesekompetanse gjennom å skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på bokmål og nynorsk med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon. Det arbeides med å stimulere til leseog skrivelyst og til å utvikle elevenes lese- og skrivestrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige løpet. Det er også lagt vekt på elevens forståelse av sin egen utvikling som leser og skriver. Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. Det er lagt vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. levene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekst De får mulighet til å utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. I tillegg forholder de seg til tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i forhold til impulser utenfra.

15 KOMPTANSMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke bokstavlyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse bruke enkle strategier for leseforståelse bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Formål Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og et stort mangfold av tekster. Norskfaget skal legge til rette for utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og forutsetninger. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. t hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring. Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det samfunnet de er en del av. Internasjonale perspektiver i norskfaget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av tidligere grenser språklig, kulturelt, sosialt og geografisk. I denne sammenheng byr norsk kulturarv på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning nettopp når kommunikasjonen får nye former og perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen. I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk. Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, e og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. t norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig utvikle tanker, utforske nye verdener og stå fram med egne meninger og vurderinger. tter hvert vil de unge få orientere seg i og tolke skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid og samtid og fordype seg i selvvalgte emner. Slik får de mulighet til å utvikle perspektiv på teksthistoriens lange linjer, brudd og konflikter.

ÅRSPLAN I NORSK 1. TRINN RYE SKOLE 2017/2018

ÅRSPLAN I NORSK 1. TRINN RYE SKOLE 2017/2018 ÅSPLAN I NOSK 1. TINN Y SKOL 2017/2018 TID MN LÆINGSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Bokstavinnlæring A U G U S T Bokstavene I og L Zeppelin 1A arbeidsbok s. 4-11 Veileda lesing:småhefter (Simsalabim) Arbeidsmetoder:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 1.klasse Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Bokstavinnlæring (LOESIAMRFUDÅ N) (kjenne navnet og lyden til

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2017-2018 : NORSK 1.trinn Faglærer: Marit Nodenes Heggland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker fra Zeppelin lærerveiledning og Salto. Salaby

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: JUNE BRATTFJORD LÆREVERK: VI KAN LESE for 3. trinn av Odd Haugstad (lesebok,

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Kunne gjenkjenne, avkode og skrive bokstavene: I L O V S U E A Ø R T N J (i l o v s u e a ø r t n j) Liv i fortellerstolen, s.

Kunne gjenkjenne, avkode og skrive bokstavene: I L O V S U E A Ø R T N J (i l o v s u e a ø r t n j) Liv i fortellerstolen, s. Lærebok: Zeppelin, Turid Fosby Elsness (lesebok og arbeidsbok) Min første skolebok (fungerer som skrivebok/arbeidsbok i flere fag). Leseperm her setter vi inn lesetekster som er tilpasset hver enkelt elev.

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK Andreutkast fra læreplangruppe. Mai 2012 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Lillian Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettsteder:

Detaljer

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Når Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Oppgåver i, Searching 10, https://www.learnenglishfeelgood.com/ + anna ad hoc NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover HALVÅRSPLAN HØST 2015 TRINN: 1. trinn FAG: Norsk UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover Zeppelin arbeidsbok Lytte, ta ordet etter

Detaljer

Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i norsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I NORSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læreverk:

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Helårsplan for Norsk

Helårsplan for Norsk Helårsplan for Norsk 9. trinn, 2016/2017 Lærere: Torgeir Vinsand og Tor Kristian Tøsdal Læreverk: Kontekst 8-10 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE 1 Innledning Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er at alle elevene ved Olsvik skole skal bli funksjonelle språkbrukere muntlig og skriftlig.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet Lokal læreplan i norsk for 1.trinn Skoleåret 17/18 Uke Hovedområde Kompetansemål LK06 Læringsmål med utgangspunkt i de 5 grunnleggende ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Hele året

Detaljer

Metoder og læringsressurser

Metoder og læringsressurser Tema Kompetansemål Læringsmål 34 ns bokstav: I (i) og LL Tema: Skal vi være venner Skolestart og vennskap. Leke, improvisere og Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Arbeide kreativt med

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 Bokstav: i Zeppelin arbeidsbok Elektronisk tavle

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 Bokstav: i Zeppelin arbeidsbok Elektronisk tavle HALVÅRSPLAN HØST 2016 TRINN: 1. trinn FAG: norsk UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 Bokstav: i Zeppelin arbeidsbok 34 Bokstaver: i og s Begreper: rett linje nedover, rett linje

Detaljer

Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige:

Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige: Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige: Bokmål Læreplan i norsk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2008 http://www.udir.no/kl06/nor1-01

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Forslag til læreplan i norsk

Forslag til læreplan i norsk Forslag til læreplan i norsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer