Katalog trinn Læremidler. Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katalog 1.-4. trinn Læremidler. Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2"

Transkript

1 Katalog trinn Læremidler Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2

2 Ny generasjon læremidler Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten Internett, spillgrafikk og levende animasjoner. De bruker digitale medier for å lære. Læremidlene på Kunnskap.no treffer elevene der de er. Gi elevene nye muligheter på Kunnskap.no På Kunnskap.no får elevene tilgang til selvrettende oppgaver og animasjoner de kan jobbe med hjemme og på skolen. Svar og resultat lagres, slik at både elev og lærer kan se på disse etterpå. På flere plattformer Nettressursene kan brukes på trykkfølsomme skjermer, interaktive tavler, pc-er og nettbrett. Flere er også tilgjengelige på ipad. Utprøving på nett Vi åpner for gratis utprøving av læremidlene med elever i fire uker. Send oss en e-post med navn, arbeidsplass og antall elever det er aktuelt for, så gjør vi demoskolen klar til bruk. Vi sender deg også en lærerbruker med tilgang til elevenes resultat. Det er lagt ut en oversikt over gratis innføringskurs på Hvis skolen eller kommunen ønsker andre kurs eller presentasjoner, er det bare å kontakte oss. Brukerstøtte CyberBook gir gratis brukerstøtte til lærere som har tatt i bruk læremidlene våre på e-post og telefon Bestilling Lisenser og bøker kan bestilles direkte fra CyberBook per telefon, e-post, i nettbutikken eller hos BS Undervisning. Du finner en prisliste bakerst i katalogen. Kontakt CyberBook Telefon: E-post: Nettbutikk:

3 9 Katalog trinn g Innhold INNHOLD Jeg kan regne Friends 10 Mattika 14 NorskPluss Barn 18 Språkstien 22 Pris og bestilling 24

4 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Jeg kan regne 1-4 Læreverket som forebygger lærevansker i matematikk. Jeg kan regne gjør det abstrakte konkret og lettere å forstå. INNHOLD Bli kjent med tallene 1-5 Tell og klikk. Jeg kan regne består av fem moduler: Oransje - tallene 0-10 Gul - tallene 0-20 Blå - tallene Grønn - tallene Rød - tallene over 1000 Hver modul inneholder:: Tall Kjøp og salg Klokke og tid Måling Geometri Mønster Lærere sier: Det jeg syns er fint med Jeg kan regne er den unike nivåinndelingen i farger. Noen elever jobber noen med tall fra , mens andre jobber med tall fra Utviklingen for tilpasning til norsk spesialundervisning er støttet av Utdanningsdirektoratet. Prøv selv: Statistikk Mattenøtter Addisjon og subtraksjon Divisjon og multiplikasjon, (grønn og rød modul) Arbeidsark Tallet 3 Tell antall sommerfugler. Addisjon 0-5 To fugler sitter på en gren. En fugl til kommer. 4

5 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Addisjon 0-5 En katt til kommer. Mattenøtter: tall Finn klossebygg med like farger. Subtraksjon 0-5 En fisk forsvinner ut til høyre. Arbeidsark: addisjon og subtraksjon 0-10 Fargelegg like summer med samme farge. Tallet 10 Flytt et og ett egg opp i kartongen. En begynnelse på plassverdisystemet. Arbeidsark: tallene 0-10 Øv deg på å skrive tallet 7, både på interaktiv skjerm og på papir. 5

6 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Tallene 11, 12 og 13 Lær om tallene med støtte i tier- og enermengder. Hele og halve timer Tegn inn timeviserne selv. Subtraksjon over 10 Bruk bildet og regn ut. Å sammenligne lengder Flytt ormene etter størrelse. Å bruke søylediagram Les av diagrammet og regn ut. Lek med figurer Fargelegg figurer som er like. 6

7 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Tallene 0-50 Flytt paller med ti og ti kasser og enkelt kasser inn på lageret. Sammenligne tall mellom 0 og 50 Plasser tallene i riktig rekkefølge. Tallene 0-50 Plassverdisystemet: Bruk figuren og finn tallene. År, måned, dag Flytt på timeviseren og studer døgnet. Sammenligne tall mellom 0 og 50 Hvilket tall er størst? Bruk pallene og eskene i lagrene. Oppfatte ting fra forskjellige vinkler Hvordan ser vesken ut for de forskjellige personene? 7

8 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Plassverdisystemet Om plassene til hundrere, tiere og enere. Lek, eksperimenter og forstå. Tierovergang med minne Vi regner selv. Plassverdisystemet Bruk figurene og finn tallet. Multiplikasjon Lek, eksperimenter og lær ved å flytte opp fargeblyanter, penner eller tusjer det antallet du selv vil på hyllene. Tierovergang med minne Hvordan finner vi ut hvor mange biler det er på hyllen og i boksen. Multiplikasjon Hvor mange skjell er det til sammen? 8

9 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1-4 Brøknotasjon Det er tre bursdagskaker og eleven kan velge selv. Ta kakestykker av kaken og legg på tallerkenene og se hva som blir igjen av kaken etter hvert og hvordan det skrives. Tallene over 1000 Bruk figuren og finn tallet. En hel som brøk Hvor stor brøkdel av figurene er fargelagt? Omkrets av et polygon Flytt på gjerdestolpene og se hvordan omkretsen endrer seg. Desimaltall og tideler Hvor stor del av figurene er fargelagt? Skriv det både som brøk og desimaltall. Mattenøtter: symbolregning Hvilke tall står symbolene for? Begynn med det regnestykket med to like figurer. 9

10 9 Engelsk trinn g Friends Friends Lær engelsk sammen med engelske skolebarn i Friends. Bli med inn i klasserom, i bursdagsselskap og dyrebutikker m.m. Innhold i engelsk for nettbrett og pc Interaktive oppgaver, tegnefilmer, karaoke, språklab, arbeidsark og spill Selvrettende tester med fokus på måloppnåelse Lærerveiledning med metodiske tips til hver leksjon Friends har en gradvis progresjon med særlig fokus på språklig produksjon. Nettressursen visualiserer lærestoffet og forenkler arbeidet med å tilpasse opplæringen. Lærerveiledningen inneholder arbeidsark og forslag til undervisningsopplegg for hvert kapittel. Friends kan brukes som komplett læremiddel eller supplement. Ved bestilling av Friends skoleavtale får skolen også tilgang til innhold for 5. og 6. trinn. Komponenter Nettressurs for nettbrett og pc Lærerveiledning INNHOLD 1. trinn Hilse, enkle spørsmål, høflighetsuttrykk 1. trinn Tall fra 1-10, enkle dialoger om alder 1. trinn England og USA, enkle dialoger om bosted Prøv selv: 10

11 9 Engelsk trinn g Friends 1. trinn Farger, sanger, spill 2. trinn Hus, adjektiv, klær 1. trinn Eiendeler, entall og flertall 2. trinn Snakke om hva man gjør, ansikt 2. trinn Skole, klasseromsspråk, leker, preposisjoner 2. trinn Kropp, aktivitetsverb 11

12 9 Engelsk trinn g Friends 2. trinn Ville dyr 3. trinn Mat, ubestemt artikkel, høflighetsuttrykk 3. trinn Fritidsaktiviteter, ukedager, transportmidler, klokka 3. trinn Strandliv, there is/there are, eiendomsord 3. trinn Daglige rutiner, bursdag 3. trinn Eventyr, alfabetet 12

13 9 Engelsk trinn g Friends 4. trinn Fritidsaktiviteter, landskap, natur 4. trinn London og New York, etasjer og ordenstall 4. trinn Mat, mengdeord, i butikken, på restaurant 4. trinn Ville dyr, husdyr, adjektiv og adverb 4. trinn Daglige rutiner, karaoke, været 4. trinn Fortellinger, eventyr, fortid 13

14 9 Matematikk trinn g Mattika Mattika Lær matematikk overalt på nettbrett og pc. I Mattika lærer elevene matematikk med konkrete, praktiske eksempler fra deres hverdag. Kapitlene inneholder: La oss prate: Elevene oppfordres til å snakke om egne erfaringer med nye matematisk emner Animasjoner: I animasjonene kan elevene utforske og leke med nye emner Grønne oppgaver: Tre sider med oppgaver i emnet. Alle oppgaver gir eleven umiddelbar tilbakemelding. Rød oppgave: Vanskelig oppgave der eleven må bruke matematikken utover det normale. Arbeidsark: Fra 1-3 arbeidsark med oppgaver som kan skrives ut og gjøres på papir. Resultat: Oppsummering i hva eleven har lært med medaljer for hver side som er løst. Elevene får en ekstrapremie om alle sidene er løst rett. Mattika passer både for elever som trenger faglige utfordringer og elever med lærevansker. Det er godt egnet for stasjonsundervisning. Komponenter Nettressurs for nettbrett og pc Lærerveiledning Prøv selv: INNHOLD Velg din venn Elevene kan velge hvem de vil ha som venn, som følger dem gjennom oppgavene. Fra venstre mot høyre: Are, Mattika, Sara, Tom, Eva, Alex Innholdet i hvert kapittel Hvert kapittel består av ni sider: La oss prate matematikk, animasjon eller bildeserie, tre sider med interaktive oppgaver, en side med vanskeligere oppgave, arbeidsark og resultatside. Addisjon og subtraksjon 0-4 Det var fire egg i reiret to andunger ble klekket ut og så to til. Se hvordan regnestykkene forteller historien på sin måte. Bla fram og tilbake til du er fortrolig med historien. 14

15 9 Matematikk trinn g Mattika Addisjon og subtraksjon oppgave Fortell historiene selv med tall. Hent regneutrykkene og sett dem inn slik at de passer med bildene og historien bak. Addisjon med tierovergang rød oppgave Rød oppgave er for elever som trenger utfordringer. Her må eleven ikke bare regne ut, men utforske og bruke matematikken. Oppgaven viser om eleven har god matematikkforståelse. Addisjon med tierovergang Se animasjonen for å lære hvordan man adderer forbi hele tiere. Addisjon 2-sifrede tall Eleven kan stikke hull på to ballonger med tall på. Tallene settes opp i et regnestykke, som steg for steg går gjennom hvordan de adderes. Addisjon med tierovergang oppgave Eleven øver på å finne tallet for å få hele tiere før han/hun i neste oppgave skal addere forbi tiere. Det gis løpende auditiv tilbakemelding ganske svak og ikke påtrengende. Addisjon 2-sifrede tall - oppgave Øv på å addere i kolonner bruk tierstavene som støtte. Her har eleven valgt Are som sin venn. Eleven kan hele tiden invitere hvem av vennene som skal være med. 15

16 9 Matematikk trinn g Mattika Addisjon og multiplikasjon Vi er ute i skogen og ser ekorn inne i hi, pinnsvin som samler epler og ugler som sitter i trærne. Det er like mange i hver gruppe og animasjonen viser hvordan multiplikasjon henger sammen med addisjon. Addere brøker - oppgave Med støtte i klosser og fargene deres skal eleven sette opp og regne ut hvor stor brøkdel som er farget. Her har eleven valgt Are som venn. Addisjon og multiplikasjon - oppgave Grønn øvingsoppgave. Eleven skal skrive regneuttrykkene både som addisjon og som multiplikasjon. Addere desimaltall Eleven styrer selv animasjonen. Det er ti ruter i hver seksjon av huset et vindu svarer da til 0,1. Hver gang eleven klikker på et nytt vindu, øker tallet under huset med 0,1. Addere brøker En sjokolade er delt i seks like store deler. Animasjonen viser hvordan man først kan dele ut noen ruter og deretter flere ruter. Sammen med forklaringer og bilder vises det hvordan dette skrives som brøk. Addere desimaltall - oppgave Med støtte i klosser og fargene deres skal elevene selv regne ut hva summen av de to desimaltallene blir. Her har eleven valgt Are som venn. 16

17 9 Matematikk trinn g Mattika Arbeidsark Hvert kapittel har fra ett til tre arbeidsark med flere matematikkoppgaver. Arbeidsarkene har ulike formål: Lett: For mer regnetrening Geni: Gir utfordringer Gruppe: Løses i grupper Arbeidsark Gruppe Arbeidsarket skrives ut og klippes ut i striper. Stripene deles ut til elevene i gruppen, og når en elev har regnet en stripe riktig får eleven et rødt eple. Den som har fått flest epler vinner! Arbeidsark Lett Eleven skal regne ut og fargelegge like mange sirkler som svaret sier. Ved subtraksjon er det mulig først å fargelegge like mange som det første tallet, og så sette strek over det antall sirkler som trekkes fra. Belønninger underveis motiverer til innsats Når eleven har gjort en side med oppgaver helt riktig uten å gjøre feil, klikker vennen på mobilen sin og tryller fram en animasjon som til slutt blir et bilde på oppgavesiden. Arbeidsark Geni Regn ut og fargelegg fisk. Belønninger og medaljer På resultatsiden får eleven oversikt over hvilke oppgavesider som er gjort ferdig. Når alle oppgavene på en side er løst rett får eleven en medalje. Er alle sidene løst rett, får eleven et bilde som belønning. 17

18 9 Norsk trinn g NorskPluss Barn NorskPluss Barn Marie Aalen NorskPluss Barn er et nytt nettbasert læremiddel med gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 2 i Læreplan i grunnleggende norsk. INNHOLD Modul 1: kapittel Vi hilser på hverandre - Test 1: Vi hilser på hverandre - I klasserommet - Test 2: Ting i klasserommet Fokus på kommunikasjon i skole og hverdagsliv Inspirerende tegnefilmer og oppgaver i hvert kapittel Kapittelprøver med tilbakemelding på måloppnåelse Digital bildeordbank Bokmål Sjarmerende gjennomgangsfigurer stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaokesanger og filmsnutter, til eventyr og spill. NorskPluss Barn har en egen bildeordbank med 30 tema, oppgaver og språklab. Bildeordbanken kan brukes av alle elever uavhengig av leseferdigheter. Komponenter Nettressurs for nettbrett og pc Bildeordbank Lærerveiledning Prøv selv: Modul 1: kapittel I klasserommet - Test 3: Aktiviteter i klasserommet - Farger -Test 4: Farger Modul 1: kapittel Leker - Test 5: Leker - Utseende og følelser - Test 6: Hvordan og hvor 18

19 9 Norsk trinn g NorskPluss Barn Modul 2: kapittel Repetisjon - Test 1: Repetisjon - Klær - Test 2: Klær - Aktiviteter 1 - Test 3: Fritid Modul 3: kapittel Fritid 1 - Ukedagene - Test 1: Ukedager og fritid... - Tall fra Klokka - Test 2: Klokka og tall fra 1-20 Modul 2: kapittel Kroppen 1 - Familien - Test 4: Familie - Kroppen 2 - Test 5: Kroppen Modul 3: kapittel Bursdag - Test 3: Bursdagsselskap - Mat 1 - Test 4: Frukt Modul 2: kapittel Idrett - Hus og hjem - Test 6: Rom i huset - Test 7: Møbler - Dyr og fugler - Test 8: Dyr Modul 3: kapittel Mat 1 - Test 5: Mat og drikke - Natur og ville dyr - Bilde og fortelling - Test 6: Dyr 19

20 9 Norsk trinn g NorskPluss Barn Modul 4: kapittel Fritid 2 - Mat 2 - Test 1: Mat - I butikken Modul 5: kapittel Gavene som forsvant - Vær og natur 2 - En sjørøverhistorie - Gullhår - Test 1: En sjørøverhistorie og Gullhår Modul 4: kapittel På kafé - Test 2: I butikken og på kafé - Daglige rutiner - Kjæledyr Modul 5: kapittel Askepott - Perfektum - Test 2: Det har vi gjort Modul 4: kapittel Vær og natur 1 - Test 3: Vær og landskap - I byen - Aktiviteter 2 Modul 5: kapittel Sammenligning - Test 3: Hverdag - Helse - Test 4: Helse 20

21 9 Norsk trinn g NorskPluss Barn Bildeordbank Mine leker, musikkinstrumenter, kropp, farger, ville dyr, dyr i dyrepark, husdyr, hus og hjem. Bildeordbank Kaker og søtsaker, mat og drikke, yrker, sport, tematisk ordliste, verb. Bildeordbank Utstyr vi bruker, preposisjoner, pronomen, møbler, skolesaker, klær og skole, utstyr i hjemmet. Bildeordbank Mitt nærmiljø, sett ord på følelsene, forstå bilder, sett ord på bildene, utføre sammensatte oppgaver. Bildeordbank Vær og vind, familie. Frukt og bær, grønnsaker, transport, tid, følelser, adjektiv, adverb. Bildeordbank Finn antonymene, fargelegg med riktig farge, enkle setninger, lag tidslinjer, bruk språket, mini-dialoger. 21

22 9 Norsk trinn g Språkstien Språkstien Språkstien er et nettbasert læremiddel med språkstimulerende og morsomme oppgaver basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder. Arbeid med fonologisk bevissthet Fra lyd til bokstav Selvrettende oppgaver Fire nivå I Språkstien leker, improviserer og eksperienterer elvene med rim, rytme, språklyder og ord. Samtidig får de trening i å bruke tastatur og i å benytte datamaskinen til tekstskaping. Bokmåls- og nynorskversjon. INNHOLD Språkstien gir systematisk trening i: Rimord Setninger Stavelser Sammensatte ord Korte og lange ord Bokstavlyder Oppgavene er på fire nivå: Stjerne (lettest), Sol, Måne og Planet (mest krevende). Prøv selv: I Stjerne kombinerer elevene bilder ved hjelp av lyd. I Sol bilde,tekst og lyd. I Måne bilde,tekst og lyd. Og i Planet tekst ved hjelp av lyd. 22

23 9 Norsk trinn g Språkstien I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Finn rimord. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Finn ordet som begynner med en annen bokstavlyd enn de andre. Ugla er gjennomgangsfigur i Språkstien. Hun gir elevene direkte tilbakemeldinger på oppgavene. Grønn planet betyr riktig. Hvor mange grønne planeter fikk du?. 23

24 Priser og bestilling Jeg kan regne 1-4 ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva Skoleavtale: inntil 100 elever kommer 5.500,- Skoleavtale: over 100 eleverw kommer 6.500,- Lærerveiledning, digital kommer GRATIS Friends ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva Skoleavtale, årlig lisens ,- Lærerveiledning, digital GRATIS Mattika ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva Skoleavtale, årlig lisens kommer 4.500,- NorskPluss Barn ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva Skoleavtale, årlig lisens ,- 5 elevlisenser, årlig lisens ,- Språkstien ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva Skoleavtale, årlig lisens ,- Lærerveiledning ,- Skoleavtale: Med en skoleavtale får alle skolens elever og lærere tilgang til læremidlet. Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse. Hvis skolen ikke ber om noe annet, vil innloggingen foregå direkte via Kunnskap.no. En eventuell tillkobling til FEIDE koster kr 750,- eks. mva per skole og er en engangskostnad. Elevlisenser: Ved bestilling av elevlisenser får elevene personlige arbeidsbøker på Internett de kan jobbe med hjemme og på skolen. Lisensene er knyttet til et bestemt antall elevbrukere og ikke enkeltpersoner. Dvs. at hvis elever slutter, kan andre elever overta lisensen. Lærerlisenser er inkludert i prisen. 24

25 FEIDE Hvis skolen ikke ber om noe annet, vil innloggingen foregå direkte via Kunnskap.no. Tillkobling til FEIDE koster kr 750,- eks. mva per skole og er en engangskostnad. Utprøving på nett Vi åpner for gratis utprøving med elever i fire uker. Send oss en e-post med navn, arbeidsplass og antall elever det er aktuelt for, så gjør vi demoskolen klar til bruk. Vi sender deg også en lærerbruker med tilgang til elevenes resultat. Kontakt CyberBook for bestilling Lisenser og bøker kan bestilles per telefon, e-post, i nettbutikken eller hos BS Undervisning. Telefon: E-post: Nettbutikk: Be gjerne om tilbud på kommuneavtale 25

26

27

28 Layout: Remi Jakobsen Prøv også våre læremidler i... Engelsk In Use språklæring og kommunikasjon A1-B1 for ungdom og voksne All Right språklæring og kommunikasjon A1-B1 for ungdomstrinnet Skills grammatikk- og vokabulartrening A1-C2 for ungdom og voksne Gilbert språklæring og kommunikasjon for 5-7. trinn og spes.ped. Matematikk Universell Matematikk Ungdom matematikk for trinn Universell Matematikk 6-7 matematikk for trinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom naturfag for trinn IKT LIKT grunnleggende dataopplæring for trinn og voksne CyberBook AS Forskningsparken Gaustadalléen Oslo Telefon: Spesialundervisning Trollord begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon for trinn Grunnleggende norsk NorskPluss Ungdom for trinn

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap 1.-4. trinn Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten Internett, nettbrett og dataspill. De bruker digitale medier for å lære. BrettKunnskap-serien

Detaljer

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Grunnskole Videregående Voksenopplæring NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Forsidefoto: Atle Møller NorskPluss-serien Nettbaserte læremidler i norsk som andrespråk NorskPluss-serien gir store muligheter

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Velkommen til vår verden!

Velkommen til vår verden! Velkommen til vår verden! Sjarmtroll.no Kreativ læring og skaperglede www.sjarmtroll.no Bli med og spre kunnskap og glede Vi vet alle hvor viktig det er å gi barn kjærlighet og omsorg for å skape trygge

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Kengurukonkurransen 2012

Kengurukonkurransen 2012 Kengurukonkurransen 2012 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2012 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for åttende gang i Norge.

Detaljer

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN

Detaljer

katalog 20 katalog k t l 0 20 9 0 barnetrinnett

katalog 20 katalog k t l 0 20 9 0 barnetrinnett katalog 2009 barnetrinnet Kontakt oss! Sentralbord: 22 03 41 80 Kundeservice: 22 03 42 01 E-post: undervisning@gyldendal.no Faks: 22 03 41 82 GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. BRUKERVEILEDNING Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Pålogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene...

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Ny plan nye lærebøker

Ny plan nye lærebøker Et løfte om kunnskap Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom to permer. Et læreverk er en egen verden du kan velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer