Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen"

Transkript

1 Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

2 Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller Hvordan logge seg inn? Endre passord Skoleadministrators hjemmeside Hvordan bruke Kunnskap.no Brukere Legge til brukere enkeltvis Importere mange brukere samtidig Forandre passord og informasjon om brukeren Slette brukere Grupper Lage grupper Gi gruppene tilgang til læremidler Gi lærere ansvar for grupper Internpost Læremidler MASKINKRAV CyberBook as, Forskningsparken, 0349 Oslo Telefon: Faks: E-post: Kunnskap.no CyberBook as 2

3 HVA ER KUNNSKAP.NO? Kunnskap.no er CyberBooks interaktive nettbasere læringsmiljø. Over 900 skoler og mer enn brukere har tilgang til nettressursene på Kunnskap.no. Læremidlene på Kunnskap.no CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Gir elevene mestringsfølelse Svar og resultat lagres Kartlegger og vurderer Støtter interaktive tavler Integrert med Feide, itslearning og Fronter Gir elevene mestringsfølelse Forskning viser at visualisering er en uslåelig metode for å formidle abstrakte teoretiske sammenhenger. Dette er kjernen i læremidlene på Kunnskap.no i tillegg til at oppgavene er selvrettende. Elevene får umiddelbar, direkte tilbakemelding og kan jobbe selvstendig med fagstoffet. Det å kunne arbeide selvstendig gir elevene selvtillit og mestringsfølelse, som igjen styrker læringsevnen. Svar og resultat lagres Alle oppgaver i læremidlene er selvrettende og gir umiddelbar tilbakemelding på flere måter avhengig av nivå. Svarene lagres, slik at både elev og lærer kan se på disse etterpå. Videre telles antall feil elevene har gjort i en oppgave og om de har sett i fasiten. Kartlegger og vurderer Læremidlene på Kunnskap.no kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering. Støtter interaktive tavler Fang elevenes oppmerksomhet ved å vise innholdet på interaktive tavler. Det omfattende medieinnholdet med lyd, bilder, animasjoner og interaktive oppgaver er svært godt egnet for faglige gjennomganger. Læremidlene passer for alle interaktive tavler uten at du må laste ned tilleggsprogrammer. Kunnskap.no CyberBook as 3

4 Integrert med Feide, itslearning og Fronter Kunnskap.no er CyberBooks egen portal. Hvis du ikke ber om noe annet, får du tilgang til læremidlene via Kunnskap.no. Fylker og kommuner kan nå få tilgang til Kunnskap.no via FEIDE. Fylket og kommunen må da være FEIDEklarert. Kunnskap.no kan også nås via itslearning. Etter at CyberBook har lagt ut ressursene, går lærerne inn i Fag og opprette aktiviteten Kunnskap.no til sine grupper. Elevene kan deretter jobbe med læremidlene på Kunnskap.no og lærerne får tilgang til de detaljerte elevrapportene. Fronter- løsningen innebærer at elever og lærere må importeres inn på Kunnskap.no med samme brukernavn som på Fronter. De kan deretter logge seg inn på Kunnskap.no via Fronter (single sign-on). Brukerroller Brukerne på Kunnskap.no har ulike roller: Skoleadministrator legger inn brukerne og gir elevene tilgang til læremidler Lærer har tilgang til elevenes resultater og kan skreddersy kurs, tester og oppgaver Elev jobber med læremidlene og får tilgang til egne resultat Kunnskap.no CyberBook as 4

5 1. Hvordan logge seg inn? Åpne siden portal.kunnskap.no og skriv skolenavnet, brukernavnet og passordet du har fått fra CyberBook. 2. Endre passord Klikk Min profil øverst til høyre Skriv det nye passordet to ganger Klikk Endre passord 3. Skoleadministrators hjemmeside Administratormenyen består av skillearkene: Brukere, Grupper, Læremidler, Internpost, Timeplan og Vurdering. Brukere Her legger du til og fjerner brukere, tildeler brukerne roller og gir brukerne nye passord hvis de har glemt dem. Grupper Uansett hvor stor skolen er, må elevene legges inn i grupper. Her oppretter du grupper, gir elevene tilgang til CyberBooks læremidler og gir lærerne ansvar for gruppene. Læremidler Du kan klikke deg inn på Læremidler for å se hvor mange lisenser skolen har tilgjengelig. Internpost Skriv meldinger til brukerne på skolen enkeltvis eller alle brukerne. Timeplan Vurdering Her definerer og konfigurer du karakterer eller andre vurderingsformer. Kunnskap.no CyberBook as 5

6 4. Hvordan bruke Kunnskap.no 4.1. Brukere Via skillearket Brukere kan du: legge til brukere eller fjerne brukere fra skolen Legge til brukere enkeltvis Hvis det begynner nye elever eller lærere på skolen etter at Kunnskap.no allerede har tatt i bruk, kan det være behov for å legge dem inn enkeltvis. Det samme gjelder hvis antallet brukere på skolen er mindre enn 15. Ellers bør brukerne importeres. Det sparer deg for mye arbeid. Kunnskap.no tillater norsk tegnsetting og skiller mellom små og store bokstaver. Brukernavnene trenger kun å være unike på din skole. 1. Velg fanen brukere og klikk Ny bruker øverst til høyre 2. Klikk på pilen og velg rolle 3. Fyll ut boksene. E-post er ikke nødvendig. Klikk Legg til bruker øverst til høyre. Husk å legge inn både elev- og lærerbrukere. Kunnskap.no CyberBook as 6

7 4.1.2 Importere mange brukere samtidig 1. Gjør klar en csv-fil med brukerdata. A. login Norsk tegnsetting tillatt. Kunnskap.no skiller mellom små og store bokstaver. Brukernavnet trenger kun å være unikt på din skole. B. firstname Fornavn. C. name Etternavn. Det er en fordel å operere med kolonnene firstname og name. Består tilgjengelige brukerdata på skolen av fornavn og etternavn i ett felt, går det an å kutte ut kolonnen firstname og bare ha en kolonne som heter name. D. class Klasse. Det er viktig å skille mellom klasser eller grupper på større skoler, slik at lærerne får tilgang til rapporter om sine og ikke andres elever. E. password Elevene kan endre passord når de logger seg på. Framgangsmåten er den samme som i pkt Lagre en kopi av filen som.xls (Microsoft Excel arbeidsbok). Du kan få bruk for den senere. 3. Lagre filen som sdv-fil eller csv-fil I de siste versjonene av Office går det an å lage filer som csv (semikolondelt) med en gang. Hvis det er tilfelle på din maskin, kan du hoppe over trinn 4. Legg merke til at det ikke skal stå noe annet enn semikolondelt etter sdv eller csv. Riktig: sdv (semikolondelt) og csv (semikolondelt) Feil: sdv (Macintosh) eller csv (ms-dos) Kunnskap.no CyberBook as 7

8 Lagring av sdv og csv: Filen lar seg ikke lagre med en gang. Du må trykke på OK/Ja osv., helt til det ikke dukker opp nye tilsvarende meldinger. Lukk dokumentet ved å trykke på krysset øverst til høyre i Excel. Trykk Ja/Lagre/OK osv. til filen faktisk lukkes. Finn fram til sdv (semikolondelt) eller csv (semikolondelt) og trykk Lagre. 4. Måtte du først lagre som sdv-fil? Da må du endre filnavnet til csv. Høyreklikk på Start og klikk deretter Utforsk Kunnskap.no CyberBook as 8

9 Klikk Gi nytt navn og skriv csv over sdv 5. Velg fanen Brukere øverst til venstre rett etter innlogging. Klikk på pilen og velg hvilken rolle brukerne skal ha Klikk Bla gjennom og finn fram csv-dokumentet Velg koden windows-1252 Trykk Importer Hvis du lykkes med importen, skal følgende beskjed dukke opp: Brukere lagt til brukernavn1 brukernavn2 brukernavn3 osv. Alle brukerne ble importert Kunnskap.no CyberBook as 9

10 Blir ikke alle brukerne importert, får du beskjed om hvem det er. Noter deg brukernavnene og forsøk å legge dem inn på nytt: Kunnskap.no CyberBook as 10

11 4.1.3 Forandre passord og informasjon om brukeren 1. Klikk på brukerens navn 2. Skriv nytt passord 3. Lagre passord Forandrer du på Etternavn, fornavn eller e-post, trykker du Lagre øverst i stedet Slette brukere 1. Klikk på fanen brukere 3. Sett en hake foran brukeren eller brukerne du vil slette og trykk Fjern øverst til høyre 2. Sorter brukerne etter gruppetilhørighet ved å trykk på pilen som peker ned og å markere den aktuelle gruppen Kunnskap.no CyberBook as 11

12 4.2 Grupper Alle administratorer må legge inn elever i grupper for at elever og lærere skal kunne bruke CyberBooks læremidler, enten skolen har en, ti eller flere hundre elever. Prosessen foregår i de tre trinnene som er beskrevet nedenfor: Lage grupper, Gi gruppene tilgang til læremidler Gi lærere ansvar for grupper Lage grupper Elevene kan legges inn i grupper gjennom import eller ved at du legger dem inn en og en. Hvis du importerer elevene, kan du hoppe over punkt 4.2.1, men du må fremdeles koble gruppen opp mot lærer(e) og CyberBooks læremidler (4.2.2 og 4.2.3) Forutsetningen for ålage gruppe, er at du har lagt til brukere, se punkt Velg skillearket Grupper og klikk Ny gruppe øverst til høyre. Skriv navn og Legg til gruppe 2. Klikk Endre gruppesammensetning Kunnskap.no CyberBook as 12

13 3. Marker elevene som skal være med i gruppen 4. Trykk Legg til elever 5. Klikk på Grupper igjen for å komme til oversikten Gi gruppene tilgang til læremidler CyberBooks læremidler selges som lisenser. Elever som får tilgang til CyberBooks læremidler bruker en lisens hver. Skolen har tilgang til et visst antall lisenser så lenge avtalen med CyberBook varer. Dvs. at hvis elever slutter på skolen, kan andre elever overta lisensene inntil avtalen utløper. 1. Velg skillearket Grupper og klikk på en av gruppene Kunnskap.no CyberBook as 13

14 2. Trykk Lag fagmappe 3. Gi den et navn, f.eks. Norsk, Engelsk eller Matmatikk og trykk Lag fagmappe 4. Klikk på en av fagmappene Kunnskap.no CyberBook as 14

15 5. Trykk på pilen ved siden av Velg læremiddel og marker ressursen som skal legges til 6. Trykk Tildel 7. Følg framgangsmåten i punktene 5 og 6 til alle aktuelle ressurser er lagt til. Ressursene listes opp under læremidler. Når du har gitt elevene tilgang til læremidler, kan de klikke seg rett inn på ressursene uten at læreren trenger å gjøre noe annet enn å henvise elevene til aktuelle kapitler og sider de skal jobbe med. Kunnskap.no CyberBook as 15

16 Slik ser Kunnskap.no ut for eleven rett etter innlogging. Under Læremidler er alle læremidlene administrator har lagt ut klare til bruk: Gi lærere ansvar for grupper 1. Velg skillearket Grupper og klikk på en av gruppene Kunnskap.no CyberBook as 16

17 2. Trykk Lag fagmappe 3. Gi den et navn, f.eks. Norsk, Engelsk eller Matmatikk og trykk Lag fagmappe 4. Klikk på en av fagmappene Kunnskap.no CyberBook as 17

18 5. Klikk på pilen ved siden av Velg lærer og marker læreren som skal legges til 6. Trykk Legg til lærer 7. Følg framgangsmåten i punktene 5 og 6 til alle aktuelle lærere er lagt til. Navnet på lærerne skal dukke opp under Lærere med ansvar for gruppen. Kunnskap.no CyberBook as 18

19 5. Internpost Ved hjelp av internposten kan du kommunisere med skolens lærere på Kunnskap.no. 1. Klikk på fanen Internpost 2. Klikk Send post 3. Som administrator kan du sende post alle lærere på skolen, og enkeltlærere. Klikk på pilen ved siden av boksen for å velge adressat. Skriv meldingen og klikk Send. Kunnskap.no CyberBook as 19

20 6. Læremidler Skillearket Læremidler hjelper deg å holde oversikt over skolens lisenser. 1. Klikk Læremidler 2. Oversikten viser deg bl.a. hvor mange lisenser som er tatt i bruk, øverst er det 28 av i alt 200 lisenser 3. Helt til venstre i oversikten kan du se hvor lenge skolen har tilgang til lisensene. Er til-datoen rød, er lisensen utløpt. Kunnskap.no CyberBook as 20

21 MASKINKRAV Nettsted: portal.kunnskap.no Operativsystem: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac Nettleser: For lydopptak kreves Internet Explorer 5.5 eller nyere. Ellers kan de fleste nettlesere benyttes. Pentium II 300MHz 64MB RAM eller mer Flash 7.0 eller nyere. Kan lastes ned gratis fra Lydopptak Komponentene som kreves for å gjøre lydopptak lastes ned fra Trykk "kjør" to ganger og deretter "ok". Dette krever administratorrettigheter på maskinen, og ofte er det bare IKT-ansvarlig som har rettighetene. Filen kan også rulles ut av den eller de som drifter maskinene: Maskinsjekk Fungerer ikke læremidlene som de skal? 1. Klikk Sjekk programvare øverst til høyre på framsiden av 2. Det skal stå ok etter alle maskinkravene som er listet opp Står det feil under Lydopptak? Prøv følgende: 1. Du må bruker Internet Explorer 2. Last ned komponentene for lydopptak, se ovenfor 3. Lukk nettleseren og åpne den igjen 4. Fjern popupblokkeringer, se innstillinger nedenfor 5. Gjennomfør innstillingene for Active X, se nedenfor Står det feil ved siden av Flash-spiller?: Last ned spilleren gratis fra Ble popup-vindu blokkert? Popup-blokkeringer må slås av for: portal.kunnskap.no Popup-blokkering i Internet Explorer. Klikk Verktøy velg Popup-blokkering Innstillinger for Popupblokkering Skriv portal.kunnskap.no i feltet Adresse til webområde som skal tillates trykk Legg til. En del maskiner har Google eller Yahoo toolbar. Sørg for at popupblokkeringene slås av i disse også, eller at de fjernes. Brukerstøtte Kontakt CyberBook as på telefon eller e-post Kunnskap.no CyberBook as 21

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM Innhold Kapittel 1 Opprette konto... 1 Kapittel 2 Din egen startside... 2 Innstillinger... 3 Notat... 3 Inviter venner til ditt nettverk... 5 Finn din skolegård... 7 Kapittel

Detaljer