Norge blir til. - IKT i naturfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge blir til. - IKT i naturfag"

Transkript

1 Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG... 4 AKTUELLE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN... 4 NETTRESSURS... 4 UNDERVISNINGSOPPLEGG... 6 DIDAKTISK RELASJONSMODELL... 7 AVSLUTNING... 8 LITTERATUR... 9

3 Innledning Med utgangspunkt i naturfag, har vi i denne gruppeoppgaven tatt for oss et undervisningsopplegg vi har funnet på viten.no. Selve opplegget handler om den geologiske utviklingen av landskapet vi har i Norge i dag. Tanken er at elevene skal jobbe med utgangspunkt i nettressursen, og lage en eller annen form for presentasjon av Norges geologiske utvikling. For å vise eksempel på hva vi tenker på, har vi laget en kort animasjon (vedlagt fil) av platedrift, og kollisjon mellom to plater. Vi vil også redegjøre for aktuelle læreplanmål vi har valgt å koble til undervisningsopplegget vårt, samt en kort beskrivelse/vurdering av selve opplegget, nettstedet vi har valgt å bruke, samt en kort presentasjon av det faglige innholdet i animasjonen vår. Til slutt har vi laget en oppgave i programmet Hot Potatoes (vedlagt fil) som vil kunne være aktuelt å gi elevene for og teste effekten av undervisningsopplegget vårt.

4 IKT i naturfag Aktuelle kompetansemål fra læreplanen Vi har som nevnt tatt utgangspunkt i naturfag for vårt opplegg, og har i den forbindelse koblet det til følgende kompetansemål: Etter 7.trinn: Forskerspiren - bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide, og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid - trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon - Etter 10.trinn: Mangfold i naturen - forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene (Utdanningsdirektoratet, 2013) Nettressurs Vår nettressurs er hentet fra Viten.no. Norge blir til er et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner, interaktive oppgaver om platedrift, landformer, istid og jordarter. Landskap i Norge (Hentet fra viten.no)

5 Viten er en nettside som tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag, hvor de fleste er laget for ungdomstrinn og videregående skole. Viten ble etablert av Doris Jorde og Alex Strømme i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom UIO og NTNU. Driften av Viten og utvikling av nye programmer og ressurser, ble i 2003 underlagt Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. De ønsker å bringe frem gode eksempler på digitale læringsressurser i naturfag gjennom Viten (viten.no). Hver nettressurs, eller program som Viten kaller det, består som oftest av en lærerveiledning, elevenes arbeidsbok, lenkesamlinger og ulike faglige ressurser som tekst, bilde, animasjoner, videoer m.m. Som lærer registrerer du deg via en lærerregistrering. Nå får du muligheten til å opprette elevgrupper, slik at hver elev får sin Skjermdump fra viten.no personlige innlogging på Viten. På denne måten kan du sjekke fremgangen, arbeidet og arbeidsbøkene til hver enkelt elev under arbeidet med programmene. De ulike programmene varierer litt mellom dyp og grunn læring, men de aller fleste gir elevene en relativ dyp læring ut fra det trinnet de befinner seg på. Alle programmene er kvalitetssikret og koblet direkte til mål fra læreplanen. Du kan også, som vi har valgt å gjøre, kun benytte deg av deler av programmene i undervisningen. Vi mener Viten er en god nettbasert læringsressurs, som byr på gode programmer, varierte metoder og gode vurderingsmuligheter for læreren. Hvert program er i seg selv et ferdig undervisningsopplegg, men en kan også som sagt med fordel bruke deler av dem for enten å bygge opp under egne opplegg, eller som faglig påfyll og hjelp til elever under elevarbeid og prosjekter.

6 Undervisningsopplegg Vi har altså tenkt å bruke en bit av programmet Norge blir til fra Viten.no i vårt undervisningsopplegg. Vi forutsetter dessuten at elevene har hatt om teoriene om jordas geologiske utvikling og platedrift før, slik at de kan bruke disse teoriene i arbeidet med dette opplegget. Elevene skal først hver for seg gjennomføre den delen av programmet som handler om Norges geologiske utvikling, før de går sammen i grupper og jobber videre der. De skal i løpet av øktene hente ut informasjon fra nettressursen, bøker, internett osv., og produsere en presentasjon ved hjelp av digitale verktøy. Dette kan være en powerpoint, prezi, bildefortelling, video/animasjon, blogg eller andre ting. Vi valgte å lage en enkel animasjon av kollisjonen mellom platene som dannet den Kaledonske fjellkjeden, og dermed grunnlaget for landskapet i Norge i dag. Denne kan vises som en trigger før elevene setter i gang med arbeidet sitt. Til slutt skal arbeidet presenteres for medelever. Vi har også lagd et kryssord i programmet Hot Potatoes som vi tenker å gi elevene i ettertid av opplegget, i arbeidet med å teste effekten av opplegget vårt. Skjermdump fra Hot Potatoes

7 Didaktisk relasjonsmodell Lærer: Magne, Eirik og Eivind Veileder: Norge blir til Dato: XX.XX.XX Time/klasse: 4-5 økter i 8-10.klasse Fag: Naturfag Emne: Mangfold i naturen/forskerspiren Mål Læreforutsetninger Faginnhold Når vi er ferdig med disse øktene er målet at elevene skal: forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene kunne ut fra disse teoriene gi en forklaring på hvorfor landskapet i Norge er blitt som det er i dag trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide, og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid Arbeidsformer Praktisk arbeid i grupper og alene Arbeid med nettressurs Overføring av faglig innhold til presentasjoner ved hjelp av digitale verktøy Presentere dette for medelever og lærer(e) Forutsetter at elevene på forhånd av denne aktiviteten har jobbet noe med IKT før. Og at de har noe kjennskap til presentasjonsverktøy som Word, PowerPoint/Prezi, Photostory Siden dette er en bit av et større undervisningsopplegg, forutsetter vi at elevene allerede har jobbet med noen av teoriene om jordas geologiske utvikling og platedrift Rammefaktorer X antall elever Lærer (+ evt. assistent) Datamaskin med tilgang til internett Notatbøker og skrivesaker Egnet programvare Ulike lærebøker, internett, bibliotek m.m Prosjektor til fremvisning Mangfold i naturen, jordas og Norges geologiske utvikling Interaktiv nettressurs Egenprodusert presentasjon av Norges geologiske utvikling Presentasjon ved hjelp av digitale verktøy Vurdering Felles gjennomgang med tydelige læringsmål God planlegging før gjennomføring Hvordan elevene fordeler de ulike arbeidsoppgavene (utvikle egen arbeidsplan) Samarbeid Presentasjon og det ferdige produktet Egenvurdering eller felles fra de ulike gruppene i ettertid Samtaler underveis

8 Avslutning Vi har i denne gruppeoppgaven utforsket og vurdert Viten.no i forbindelse med et tenkt undervisningsopplegg med IKT i naturfag. Dette er en god og ikke minst godt kvalitetssikret nettressurs i fra Naturfagssenteret med mange muligheter. Videre har vi laget oss et tenkt undervisningsopplegg hvor vi har tatt utgangspunkt i denne nettressursen fra Viten.no. Elevene skal selv jobbe med nettressursen, før de i grupper lager en eller annen form for presentasjon av Norges geologiske utvikling ved hjelp av digitale verktøy. I gruppeoppgaven har vi også fått forsøke å lage en animasjon, som vi produserte ved hjelp av et tegneprogram og imovie, og denne tenkte vi at kunne brukes som en trigger til undervisningsopplegget vårt. En animasjon er en måte elevene kunne presentert noe fra dette opplegget, og vi tror å jobbe med animasjon/video/bildefortelling kan være ekstra motiverende for mange elever. Spesielt for elever som ellers sliter med å uttrykke seg skriftlig i fagene. På denne måten får de en mulighet å vise sine faglige kunnskaper gjennom bilder, video og lyd. Til slutt fikk vi prøvd oss i programmet Hot Potatoes. Dette er et godt og lettbrukt program, som enkelt lar deg produsere oppgaver som kryssord, quizer, flervalgsoppgaver m.m som kan være aktuelt i undervisningen. Både som oppgaver lærer lager til elever for å teste effekten av undervisningsopplegg, men også som elevene kan utforske og produsere oppgaver til hverandre.

9 Litteratur Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: Viten.no. (Udatert). Norge blir til. Oslo: Naturfagssenteret. Hentet fra: Viten.no. (Udatert). Om Viten. Oslo: Naturfagssenteret. Hentet fra:

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013

Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013 Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013 Innholdsfortegnelse Valg av undervisningsopplegg... 3 Bakgrunn... 3 LK06 og læringsplakaten... 4 Undervisningsopplegg...

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN

Detaljer

"Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?"

Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene? "Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?" Prosjektet IKT og fag Høgskolen i Østfold Erik Lund (erik.lund@hiof.no) Nettbasert studium i digitale

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012

Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012 Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Valg av tema/emne 1.2. Begrunnelser og avgrensning 2.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer