Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:"

Transkript

1 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy Barn født i 2010 Noah Ingeborg Olivia Barn fodt i 2011 Vebjorn Isak 23 Mai 30 Oktober 06 November 26 Juli 06 August 07 August 30 August 04 September 10 November 22 Mars 27 April 21 Juli 10 Juni 23 September 19 November 17 Januar 16 Mai De voksne på humlesvingen er: Kristin Lines Pedagogisk leder, jobbet her i 14 år Glenda Gamboa Assistent, jobbet her i 16 år Katrine Torsvik Assistent, jobbet her siden Januar

2 Dagsrytme: I forbindelse med trygghet er det viktig for barna å vite noenlunde hva som skal skje. Vi har derfor en fast dagsrytme: Kl Barnehagen åpner Kl Frokost Kl Faste aktiviteter starter (gi beskjed hvis barnet kommer senere) Kl Lunsj Kl Frukt/yogurt, knekkebrød Garderobe levering og henting Vi prøver at det alltid er en voksen som tar imot barn og foreldre i garderoben. Vi vil vise hvert enkelt barn oppmerksomhet slik at han/hun kjenner seg velkommen. Det er likevel ikke alltid vi har anledning til å møte dere i garderoben. De som følger barnet bør gi beskjed dersom det har hendt noe spesielt som påvirker barnets dagsform. Vi ønsker at barna skal utvikle mest mulig selvstendighet, og oppfordrer dem til å kle av og på seg selv, og vaske hender. De minste trenger selvsagt en del hjelp. Vi ser det også som et mål at barna også her skal lære å hjelpe hverandre. Det er dere som kjenner barnet best, og vi er interessert i tilbakemelding fra dere om barnets opplevelser i barnehagen. Ved henting og levering er det mulig for personalet og foreldre å utveksle informasjon, men dere kan også be om en samtale uten barnet tilstede, da ikke alt er like greit å snakke om i garderoben. Måltid: Måltidene skal først og fremst være rolig og koselig stund med god tid til å prate med hvert enkelt barn ved bordet. Sett utenfra kan nok måltidet med 18 barn samlet ved bordet virke bråkete og litt kaotisk, men de skal få snakke sammen, og det kan virke som bråk når de er så mange. Men herjing, roping og skriking tillates ikke. Vi ønsker å lære barna vanlig bordskikk; sitte i ro, prate rolig, vente på tur og takke for maten. De må også rydde av etter seg, og til og med de minste er kjempeflinke til å bære kopp og fat ut på kjøkkenet. Hos oss smører alle maten sin selv. De får selvfølgelig hjelp når det trengs, men de lærer veldig fort. Her blir også barna flinke til å hjelpe hverandre, sende pålegg og lignende Av og til får de være med å handle inn mat og dekke bordet. Foreldresamarbeid Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi er åpne for innspill fra dere, uansett hva det måtte gjelde. Den viktigste biten av foreldresamarbeidet er den daglige, uformelle kontakten ved levering og henting. Den litt mer formelle biten av foreldresamarbeidet er foreldremøte på høsten og foreldresamtaler en til to ganger i året. Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering er viktige tema i rammeplanen. Vi tenker at dagsrapporter, bilder og månedsbrev er dokumentasjon som er tydelig for dere i hverdagen. Månedsbrev Før hver måned blir det levert ut månedsbrev. Her vil det stå litt om planer for neste måned, og en oppsummering/evaluering av forrige måned. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg som er preget av lydhørhet, tålmodighet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og skal komme til utrykk i lek og læring, i stell, måltider og påkledning. Oppdragelse Oppdragelse skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. I barnehage skal barna lære å tilpasse seg fellesskapets normer, verdier og regler. De skal oppmuntres til selvstendighet og tro på seg selv. Læring Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser, samt gi dem varierte opplevelser, kan vi sammen med barna undersøke, utforske og stille spørsmål og sammen finne svar. Dette gir motivasjon til videre læring. Vi har i år bestemt oss for tre hovedtemaer, som vi vil holde på med gjennom hele året. Gårdsdyr om dyrene, hva de spiser, hva vi bruker dem til. Skogen vår. Solsystemet/jorden. Det siste temaet vil være primært for førskolebarna, mens de mindre får med seg litt gjennom felles samlinger. 2

3 Musikk Vi er glade i sang og musikk. Barn har en naturlig trang til å synge og bevege seg til musikk, og dette oppmuntrer vi til. Vi har sangstunder, bruker rytmeinstrumenter, danser, har sangleker og lytter til forskjellig musikk. Vi har også et kor i barnehagen, for barna som er født i 2006 og Da samles de fra alle avdelingene. De er delt i to grupper som øver annenhver tirsdag. Gruppene lærer de samme sangene, og samles av og til for å øve sammen. Koret har konsert hvert år for foreldre og søsken, og vi har sunget for de eldre på bedehuset, og har fått oppdrag på midtbygda sykehjem. De fleste barna syns dette er veldig spennende, og de mindre barna gleder seg til de blir store nok til å være med! Sosial kompetanse: Utvikling av sosial kompetanse er et hovedmål for alle avdelingene i barnehagen. Dette kan dere lese mer om i årsplanens generelle del. Aktuelle temaer vil være: Empati og rolletaking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Prososiale holdninger og handlinger - felleskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Selvkontroll Det lønner seg ofte å vente på tur og å inngå kompromisser i konfliktsituasjoner, og i lek og samarbeid med andre. Selvhevdelse Hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress, og bli på lek og samtaler som allerede er i gang. Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor. I praksis vil dette si at vi bruker mye tid på barnas sosiale situasjoner - snakker om hvordan man skal snakke til/oppføre seg mot hverandre, og hjelper dem å finne løsninger på konflikter, samt gode løsninger og strategier på hvordan ta kontakt/få være med i lek. Vi vil bruke en bokserie: Ti små vennebøker av Linda Palm og Lisa Sollenberg. Det er ti bøker med hver sitt tema. Vi tanker å konsentrere oss om et tema pr måned. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi har laget en plan på hvert av fagområdene, her kan dere se mer detaljert hva vi tenker å gjøre med fagområdene i forhold til barnas alder. (vedlegg) Vi vil selvfølgelig også ta hensyn til barnas individuelle utvikling i dette arbeidet. Barns medvirkning Barns medvirkning er ikke det samme som selvbestemmelse. Det går mer på slikt som å bli sett, hørt og bli tatt på alvor. Litt om hva og hvordan vi tenker og om barns medvirkning: Gi barna reelle valg ut fra alder og modning: Hjelpe dem med å ta konsekvenser av sine valg. Møte dem på det de velger Å ta barna på alvor: Se alle barna Gi barna tid til å fortelle Være en god lytter. 3

4 Veilede barna i her og nå situasjoner Gi dem forklaring/begrunnelse for hvorfor vi ikke alltid kan gjøre som de ønsker. Lek: Barn lærer gjennom lek, og vi synes det er viktig å gi rom for leken, og være klar over dens betydning. Med lek menes en spontan prosess som er styrt av barnet selv, en aktivitet som springer ut fra barnets møte med den nære omverdenen. Gjennom lek får barna bearbeidet sine opplevelser, de lærer seg å mestre forskjellige ferdigheter. Barna leker fordi de har lyst, og fordi det er spennende. Store deler av dagen er viet til barns frie lek, de voksnes oppgave blir å legge forholdene til rette for lek, og å gi barna opplevelser, og inspirere til lek. Vi deltar også i leken, men da på barnas premisser. Vi ønsker glade barn som er kreative i leken, så voksenstyrte aktiviteter skal ikke dominere hverdagen i barnehagen, men være en liten del av den. Naturopplevelser Vi voksne er glade i å være ute i naturen, og vi vil bruke dette i arbeidet med barna. Vi går på tur med hele avdelingen, eller i gruppene. Noen ganger tar med oss lavvo og stormkjøkken, eller lager bål. Da er vi ute en stor del av dagen, lager mat og koser oss. Barna tar ofte med ting de finner ute, og dette kan vi bruke til å leke med, eller kanskje lage noe av. Vår erfaring er at barna koser seg ute på tur, det er færre konflikter og mye fin lek. Dette henger nok sammen med at alle finner utfordringer uavhengig av alder og utviklingsnivå. Naturen er en flott lekeplass som ingen lekeapparater kan måle seg med. Har kan barna klatre, balansere hoppe o.l.. Det er masse plass, og i tilegg mye spennende å utforske, som dyr, insekter, forskjellige vekster og merkelige stubber, trær og hytter. Barn er nysgjerrige og har masse spørsmål om rare ting de kommer over ute. Vi vil bruke bøker om natur og dyreliv, internett, og ellers svare etter beste evne. Vi tror at når barna lærer å bli glad i naturen, vil de også ønske å ta vare på den senere i livet. Tradisjoner: Bursdagsfeiring bursdagsbarnet får velge hva vi skal lage til lunsj, vi synger bursdagssang, lager krone, og barnet får sette lys på filtkaken og sitte på bursdagsfrosken. Karneval felles underholdning for hele barnehagen, barna kommer utkledd denne dagen. 17 Mai vi feirer ikke 17 Mai, men bruker tid på forberedelser: Pynter barnehagen, lager flagg, samling om temaet. Jul Juleverksted, foreldrefrokost, adventstund, julebakst. Påske lager påskepynt, snakker om hva påsken er, foreldrefrokost. Lucia førskolebarna får gå i tog gjennom barnehagen, dele ut lussekatter og synge. Høstfest felles underholdning for hele barnehagen. Vi lager lapskaus til lunsj. Overnattingstur for førskolebarna i mai/juni. Grillfest for barn og foreldre i juni. Korkonsert i mars/april. Praktiske opplysninger Barna må ha tøfler/innesko i barnehagen Ekstra klær på plassen, da de ofte blir våte når vi er mye ute. Det er viktig å merke klærne så det blir lettere å holde orden, og mindre sjanse for at noe blir borte. Ekstra varme klær til vinteren. Barna kan ta med seg leker hjemmefra hver fredag. Det kan skje at ting forsvinner eller blir ødelagt, barnehagen kan dessverre ikke ta ansvar for disse tingene. De barna som bruker bleier: Det er fint om barna kan ha vanlige bleier, ikke up and go liggende i barnehagen. Dette er mer praktisk, og letter bleieskift for oss når barna har mye klær på. Det er fint om dere sjekker barnas plass av og til, for å se om det er nok skift og varme klær. 4

5 August Mads blir 4 år Emilie blir 4 år Karen blir 4 ar I August blir det fokus på å komme i gang med et nytt barnehageår. De nye barna trenger å bli trygge i barnehagen, og sammen med de andre barna og voksne. Dette blir derfor en rolig måned, hvor vi ikke har noen felles aktiviteter med de andre avdelingene, vi bruker tid i barnehagen, og går små turer i nærmiljoet etter hvert. Vi feirer bursdager, deler barna i grupper, og har samlinger for å bli bedre kjent med hverandre. 5

6 September Iris blir 4 år planleggingsdag Ingeborg blir 2 år fotografen kommer Nå starter vi med faste ukeplaner og felles aktiviteter. Hovedtema: Høst. Vi vil gå turer på mandager, der vi vil fokusere på hva som skjer med planter og insekter om høsten. Samlinger med høstsanger, og rim regler. 4 årsgruppen vil samles hver torsdag, de skal være sammen med Glenda, og vil denne måneden fokusere på å venne seg til å jobbe i en gruppe. Hovedfokus blir bordaktiviteter som klipping, tegning og liming. De vil også ha antall, rom og form som tema. Tall, former (firkant, trekant, sirkel), begreper (størst, minst) blir sentrale temaer her. 6

7 Oktober planleggingsdag høstfest Sebastian blir 5 år?.10-foreldremøte Vi fortsetter temaet høst, og vil lage høstbilder, bl.a med naturmateriale vi har samlet inn på turene våre i skogen. Vi vil også lage høstmat, som grønnsaksuppe, lapskaus, eplekake og fårikål. 4 åringene vil fortsatt jobbe med tema antall, rom og form Førskolebarna skal ha solsystemet som eget tema denne måneden. Vi skal bruke bøker, plansjer og internett for å lære litt om planetene i solsystemet vårt. Vi skal også lage modeller, for å se forskjell i størrelser på disse planetene. Oppmuntre barna til å fantasere litt og lage historier selv. Er det f.eks noen som bor på disse planetene? 7

8 November Fotballturnering for førskolebarn i vestlandshallen Robin blir 5 år planleggingsdag Theodor blir 4 år Olivia blir 2 år Juleverksted: 20, 21, 27 og Vi skal lære litt om gårdsdyr, og hvordan de lever, også litt om hva sunn mat er, og hva kroppen trenger. Dette vil vi gjøre både i planlagte samlinger, ved hjelp av bøker, og gjennom mer uformelle samtaler med barna, f.eks under måltid. Her kan vi bevisstgjøre barna på hva som er i maten vi spiser, og hvor den kommer fra. Slutten av måneden vil handle om juleforberedelser. Det blir fire juleverksted hvor vi besøker andre avdelinger, og barna får lage en julegave, som vi pakker inn og gjemmer til jul. 8

9 Desember Adventstund i bedhuset Vi inviterer til frokost på Humlesvingen Nissefest I desember er det ingen felles aktiviteter med de andre avdelingene. Både koret og førskolegruppen har fri denne måneden. Det er fordi vi gjerne vil ha tid på avdelingen. Denne måneden vil vi bruke på å lage julepynt, bake pepperkaker, synge julesanger, og lære om hvorfor vi feirer jul. Vi vil ha adventsamling hver dag, da leser vi en historie fra juleboka, og trekker adventskalender. 9

10 Januar Vebjørn blir 2 år Denne måneden vil vi fokusere på musikk og eventyr. Vi skal lytte til forskjellige typer musikk, prøve rytmeinstrumenter, og enkle sangleker. Vi skal også forberede oss til samedagen neste måned. Her vil barna få kjennskap til litt av den samiske kulturen, som; tradisjonelle klær, musikk, sameflagget, og få høre litt om hva norges urbefolkning er hvordan de levde før og nå. Vi kommer til å dele barna i grupper, og de får alderstilpassete opplegg. Vi skal lære litt om hvordan dyrene i naturen klarer seg om vinteren, (ekorn, rev, bjørn, fugler) Alle skal få lage fuglemat som vi skal henge opp ute. 10

11 Februar planleggingsdag fest i barnehagen - samenes dag karneval Vi fortsetter med musikk som tema. Vi skal forberede oss til karnevalet; høre på og synge karnevalssanger, lage masker, og alle skal få prøve å lage rytmeinstrumenter. Førskolebarna skal jobbe spesielt med kunst. Prøve forskjellige malingsteknikker, se på kjente malerier, (i dette temaet bruker vi internett for å finne informasjon sammen med barna) og lære om noen norske kunstnere. 11

12 Mars Tobias blir 4 år Skjærtorsdag Langfredag Førskolebarna skal besøke Bergen kunstmuseum. I denne måneden fokuserer vi på påsken. Hvorfor feirer vi påske? Lære sanger, og lage påskepynt. Vi fokuserer på temaet vår. Alle skal få være med å plante forskjellige frø, og følge med på hvordan de vokser. Vi skal ut på tur og lete etter vårtegn, og se om insektene begynner å komme frem. 12

13 April påskedag Korkonsert i bedehuset Sverre blir 4 år Denne måneden vil vi fokusere på gårdsdyr. Felles samlinger med sanger, eventyr og rim/dikt om temaet. 4 åringene vil ha sauen som tema. Hvordan lever sauen, hva er ull. Og har vi noe som er laget av ull? Forberedelser til besøk på Salhus trikotasjemuseum. Der får de bl.a prøve å karde og tove ull, og få omvisning for å se de gamle strikkemaskinene. Førskolegruppen skal ha eget tema om mennesker og verden. Her vil vi lære om bl.a barns rettigheter, menneskers verdi uavhengig av hvor i verden man kommer fra, forskjeller og ulikheter. Vi vil bruke bøker, verdenskartet, og internett i dette temaet. 13

14 Mai Stengt Kristi himmelfartsdag planleggingsdag Isak blir 2 år Mai frokost Grunnlovsdag Pinsedag Einar blir 6 år førskolebarna drar på tur til Sætervika Fortsetter temaet vår. Vi skal mye på tur i skogen, og lage mat ute. Alle skal få hjelpe til å lage herbarium. Vi skal lage en miniatyrskogbunn i et akavarium, ved hjelp av planter, mose og insekter som barna finner. Etter et par dager skal vi tømme alt ut, og studere insektene som har bodd her. Barna skal få prøve å tegne/male noe fra herbariet. Forberedelser til 17 Mai; hvorfor feirer vi 17 Mai? Lære sanger, og hvordan flagget til Norge ser ut. 3 og 4- åringene skal på gårdsbesøk her får de oppleve noen av dyrene vi har lært om i løpet av året. 14

15 Juni planleggingsdag Noah blir 3 år Denne månedens tema er sommer. Vi kommer til å være mye ute i skogen, finne blomster, dyr og insekter. Vi vil også utforske livet i fjæra. Vi vil bruke bøker, sanger, rim/regler, og ta turen ned til sjøen, og se hva vi finner der. Denne måneden blir det grillfest for barn og familie dette tar vi litt på sparket når været er bra. Førskolebarna skal ha avslutningsfest. De skal ha møte der de blir enige om hva denne dagen skal inneholde av aktiviteter og mat. 15

16 Juli Troy blir 4 år Lelany blir 5 år Denne måneden er det ingen felles aktiviteter, eller egne grupper og tema på avdelingen. Mange har ferie, både barn og voksne, så avdelingene blir slått sammen. Dere får vite hvem deres barn skal være sammen med, og på hvilke avdelinger, og hvilke voksne som vil være med dem de forskjellige ukene. 16

17 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Pekebøker. - Bli kjent med - Høre på - Ha tilgang på bøker, - Enkle rim, regler enkle bøker med hverandre og vente og å bli lest for og sanger. tekst/bilde på tur. - Spille ulike spill - Dyrelyder - Lære enkle - Samtale, fortelle som memory og lotto. - Sette navn på ting sanger, og formulere - Øve på å være trygg når man bevegelsessanger, ønsker verbalt. på å stå frem foran kommuniserer med - rim og regler. - Spille enkle spill andre barnet. - Bruke ord fra - Dramatisere enkle - Bruke ellinger, - Få bruke språket dagliglivet eventyr. rim og regler aktivt verbalt og - Lære ord for - Bli kjent med - Øve på å fortelle nonverbalt. følelser. bøker med mer historier - Lytte til lyder. tekst. - Vi synliggjør tall og - Lære om farger, bokstaver, og begreper vi oppmuntrer til møter i dagliglivet. lekeskriving. Kommunikasjon, språk og tekst. Lesing av bøker, rim/regler, eventyrstund, samlingsstund, fortellinger, samtaler, sang og månedens dikt. Vi må være verbalt aktiv og sette ord på konkrete gjenstander når vi snakker om dem. La barna bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker, erfaringer, til å løse konflikter, samt skape positive relasjoner i lek. La barna bli kjent med symboler som tall og bokstaver. - Kunne fortelle en historie med en viss sammenheng - Oppmuntres til å kjenne igjen bokstaver og, og å skrive navnet sitt - Spille ulike spill. Memory, rime, terningsspill - Høytlesing fra en fortsettelses-bok - Leke aktivt med språket; dikte, rime, lage sanger/historier. 17

18 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Få prøve enkle - Gå turer i - Bruke saks og lim - Få prøve ulike teknikker knotte-puslespill, nærmiljøet og i i formingsaktiviteter i formings-aktiviteter male, tegne naturen - Få mulighet til ballspill, - Få erfaring med - Mulighet til å øve - Kle på seg det hinderløyper og klatring bevegelse på på å sykle, hoppe, meste selv - Trene opp utholdenhet forskjellig danse, klatre - Erfaring med ved lengre turer underlag ute i - Øve på å kle på turer i mer ulendt - Få litt kjennskap til alle årstider seg selv, vaske terreng kroppen, og - Smake på ulike hender selv - Danseleker og likheter/ulikheter typer mat, øve på - Enkle puslespill, bevegelse til - Få litt kjennskap til hva å spise selv forming og bygge musikk kroppen trenger for å - Få oppleve med duplo - Få lære å ta vare holde seg frisk musikk, - Smake på på naturen ved å - Lego/konstruksjonslek bevegelse-sanger forskjellige typer rydde opp etter for å trene finmotorikken mat seg. - Bevegelse til musikk Kropp, bevegelse og helse: Kropp, bevegelse og helse Ulike bevegelsesleker, dans, gå på turer i skog og variert terreng. Det er med på å utvikle grovmotorikken. I skogen skal vi også bruke sansemotorikken aktivt gjennom å se, lukte, høre, smake, ta kjenne og føle. Lære renslighet, og danne grunnlag for et godt kosthold og gode spisevaner. - Øve på å klippe, lime. - Øve på riktig blyantgrep - Lære litt om sunt kosthold, vitaminer. - Allsidige fysiske aktiviteter i all slags vær - Øve på å finne frem riktige klær og kle på seg selv 18

19 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Oppleve - Formidling av - Dramalek - Forming med ulike formidling av eventyr, gjennom - Dramatisere materialer som eventyr bruk av bilder, enkle eventyr naturmaterialer, garn, - Være med på flanellograf. - Prøve forskjellige musikksamlinger - Musikksamlinger. instrumenter malingsteknikker. - Leke med - Male med pensel. - Besøk på instrumenter - Bevege seg etter trikotasjemuseet i - Erfare ulike typer musikk Salhus fingermaling - Utkledningsklær, - Forme i dramatisere eventyr. sand/snø - Oppleve høytider og tradisjoner Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom formingsaktiviteter som maling, tegning, klipping, liming, dramatisering, rollelek, sang, instrumenter, bevegelse og sanseopplevelser. Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barna skal få erfaring i hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen. - Uttrykke seg med ulike formingsteknikker/materialer - Dramatisere eventyr, evnt. Fremføre for de andre. - Lage kunstutstilling -Besøk på kunstmuseum. - sang og ringleker. - Studere skulpturer i nærmiljøet (i byen) Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Være ute i - Turer i skogen skogen. - Få erfaring med - Erfare naturen dyr, planter, bær. i ulike - Konstruksjonslek; årstider/ulikt for eksempel.duplo, vær. togbane -Bruke skogen aktivt som lekeplass. - Øve på å komme seg frem i ulendt terreng. - Studere insekter, planter og vekster. - Lære navn på blomster og trær. - Lære om gårdsdyrene våre. - Gårdsbesøk. - Konstruksjonslek lego, bygging. - Erfare hvordan vi bruker tekniske apparater i hverdagen - Ta vare på naturen, for eksempel, plukke opp søppel. - Lære litt mer om hva som skjer med planter og insekter/dyr i de forskjellige årstidene. - Gårsdyrene; hvordan lever de? Hva spiser de? Hva bruker vi dem til? - Dyrenes livssyklus (For eksempel, fra egg til kylling, hvilke dyr spiser vi? Hva annet får vi fra dyrene?) - Gårdsbesøk - Hvordan bruker vi teknikk i hverdagen. 19

20 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Få oppleve - Oppleve - Få kjennskap til god omsorg, grensesetting og kristne høytider og trygghet, trygge voksne. tradisjoner. lydhøre voksne. - Oppleve tradisjoner - Trygge, tydelige - Øve på å være i forbindelse med voksne som god mot høytider. hjelper barna å hverandre - Turtaking lære å ta hensyn til hverandre. Etikk, religion og filosofi - er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livsyn legger grunnlaget for etiske normer. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og hvert hjems kulturelle, religiøse, verdimessige tilknytning. - Å ta hensyn til hverandre - Få være med å diskutere regler om sosialt samspill. - Å dele. - Lære å respektere hverandre og naturen. - Kjenne til hvorfor man feirer tradisjonelle høytider. - Hjelpe hverandre - Bli møtt med interesse og respekt fra voksne når de lurer på ting. - Innblikk i andre kulturer. - Snakke litt om livet. Fra fødsel til det å bli gammel. - Lære litt om andre kulturer. - Filosofere omkring temaet fantasi/virkelighet. - Øve i større grad på å mestre konflikthåndtering på egen hånd. 20

21 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Erfare - Bli kjent med - Oppleve å bli - Bli kjent med Gruppefølelse nærmiljøet, skogen hørt og sett av de urbefolkningen i Norge og tilknytning vår, lekeplasser i andre. samene. gjennom nærheten. - Være med å - Lære å bestemme samlinger og - Oppleve å bli tatt påvirke sin egen sammen med andre, øve felleskap på på alvor, at du er hverdag, ta enkle på å inngå avdelingen. viktig i gruppen. valg selv. (for kompromisser/finne frem - Bli kjent med eksempel, leke til felles løsninger. utemiljøet i inne eller ute?) - Få kjennskap til at det barnehagen. - Utforske miljøet finnes forskjellige i nærheten av familiesammensetninger. barnehagen. - Oppleve at begge kjønn får samme muligheter. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barnet møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. De skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. -Innblikk i hva menneskerettigheter er. Barnekonvensjonen. - At mennesker er like uavhengig av kultur/hudfarge. Motvirke mobbing. - Besøke sykehjem/eldretreff på bedhuset. - Kjennskap til skolen sin. - Bruke internett til å finne informasjon. - Snakke om ting barn har fått med seg gjennom media. - Trafikkopplæring gjennom opplegget Tarkus fra Trygg Trafikk. 21

22 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år -Telle og - Bygge med duplo, - Leke med perler, - Kjennskap til benevne togbane. farger og mønster. geometriske former. kroppsdeler, - Enkle tellesanger, - Dekke på bordet. - Bygge med lego. klær, sko under dikt. - Sortere leker i - Kjennskap til påkledning. - Rydde leker i forskjellige kasser. tallbegreper. - Plassere ting i kasser, begynnende - Eventyr og sanger - kasser/bokser, forståelse for med tallbegrep. Lokalisering/orientering; og ta ut igjen. sortering. - Begreper lage kart. - Leke med - Bygge i som størst og - Hvor bor jeg? (f.eks i klosser sandkassen. minst forhold til barnehagen) - Begynnende - Turer, bli godt - Spille spill med forståelse for kjent i skogen vår. tallsymboler. lokalisering, oppdagelsesturer i og utenfor barnehagen. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. - Øve på tall og mengder. - Spille f.eks yatzy. - Volum (f.eks likt innhold, men forskjellig form) - Vekt og lengdemål - Lokalisering; få kjennskap til verdenskart, solsystemet vårt. 22

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 1 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2006 Jone Stian Mari Marie Jonas Tiril Barn født i 2007 Einar Trym Sebastian Robin

Detaljer

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2006 Jone Stian Mari Marie Jonas Tiril Barn født i 2007 Einar Trym Sebastian Robin Barn

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON Hensikten med progresjonsplanen er å vise hvordan vi arbeider med Rammeplanens ulike fagområder, og hvordan vi arbeider forskjellig med de ulike aldersgruppene i barnehagen. Progresjon betyr framskritt,

Detaljer

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 MÅNED TEMA MÅL/INNHOLD DIVERSE AUGUST -Tilvenning -Ta imot nye barn og foreldre. -Skape trygghet. -Få den nye gruppen til å fungere sammen, skape samhold og tilhørighet

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Hvert fagområde i rammeplanen dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 FAGOMRÅDE 1 Kommunikasjon, språk og tekst I Hemne kommune bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som kartlegging av enkelt barns språkkompetanse.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi Skogstjerna.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter.

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Avdeling Fredrikkefryd Barnegruppa Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Ansatte pr 1.1.2015 På Fredrikkefryd arbeider 2 pedagogiske ledere i

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012 PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012 FAGOMRÅDE 1 Kommunikasjon, språk og tekst I Hemne kommune bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som kartlegging av enkelt barns språkkompetanse.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Januar Fagområder vi fokuserer ekstra på:

Januar Fagområder vi fokuserer ekstra på: Januar Kommunikasjon, språk og tekst -vinter Eventyr Antall, rom og form 1 åringen Synge kjente barnesanger og høre mye musikk. Bevege seg til musikk. Oppleve dramatisering av enkle eventyr. Utforske snøen,

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer