Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:"

Transkript

1 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy Barn født i 2010 Noah Ingeborg Olivia Barn fodt i 2011 Vebjorn Isak 23 Mai 30 Oktober 06 November 26 Juli 06 August 07 August 30 August 04 September 10 November 22 Mars 27 April 21 Juli 10 Juni 23 September 19 November 17 Januar 16 Mai De voksne på humlesvingen er: Kristin Lines Pedagogisk leder, jobbet her i 14 år Glenda Gamboa Assistent, jobbet her i 16 år Katrine Torsvik Assistent, jobbet her siden Januar

2 Dagsrytme: I forbindelse med trygghet er det viktig for barna å vite noenlunde hva som skal skje. Vi har derfor en fast dagsrytme: Kl Barnehagen åpner Kl Frokost Kl Faste aktiviteter starter (gi beskjed hvis barnet kommer senere) Kl Lunsj Kl Frukt/yogurt, knekkebrød Garderobe levering og henting Vi prøver at det alltid er en voksen som tar imot barn og foreldre i garderoben. Vi vil vise hvert enkelt barn oppmerksomhet slik at han/hun kjenner seg velkommen. Det er likevel ikke alltid vi har anledning til å møte dere i garderoben. De som følger barnet bør gi beskjed dersom det har hendt noe spesielt som påvirker barnets dagsform. Vi ønsker at barna skal utvikle mest mulig selvstendighet, og oppfordrer dem til å kle av og på seg selv, og vaske hender. De minste trenger selvsagt en del hjelp. Vi ser det også som et mål at barna også her skal lære å hjelpe hverandre. Det er dere som kjenner barnet best, og vi er interessert i tilbakemelding fra dere om barnets opplevelser i barnehagen. Ved henting og levering er det mulig for personalet og foreldre å utveksle informasjon, men dere kan også be om en samtale uten barnet tilstede, da ikke alt er like greit å snakke om i garderoben. Måltid: Måltidene skal først og fremst være rolig og koselig stund med god tid til å prate med hvert enkelt barn ved bordet. Sett utenfra kan nok måltidet med 18 barn samlet ved bordet virke bråkete og litt kaotisk, men de skal få snakke sammen, og det kan virke som bråk når de er så mange. Men herjing, roping og skriking tillates ikke. Vi ønsker å lære barna vanlig bordskikk; sitte i ro, prate rolig, vente på tur og takke for maten. De må også rydde av etter seg, og til og med de minste er kjempeflinke til å bære kopp og fat ut på kjøkkenet. Hos oss smører alle maten sin selv. De får selvfølgelig hjelp når det trengs, men de lærer veldig fort. Her blir også barna flinke til å hjelpe hverandre, sende pålegg og lignende Av og til får de være med å handle inn mat og dekke bordet. Foreldresamarbeid Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi er åpne for innspill fra dere, uansett hva det måtte gjelde. Den viktigste biten av foreldresamarbeidet er den daglige, uformelle kontakten ved levering og henting. Den litt mer formelle biten av foreldresamarbeidet er foreldremøte på høsten og foreldresamtaler en til to ganger i året. Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering er viktige tema i rammeplanen. Vi tenker at dagsrapporter, bilder og månedsbrev er dokumentasjon som er tydelig for dere i hverdagen. Månedsbrev Før hver måned blir det levert ut månedsbrev. Her vil det stå litt om planer for neste måned, og en oppsummering/evaluering av forrige måned. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg som er preget av lydhørhet, tålmodighet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og skal komme til utrykk i lek og læring, i stell, måltider og påkledning. Oppdragelse Oppdragelse skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. I barnehage skal barna lære å tilpasse seg fellesskapets normer, verdier og regler. De skal oppmuntres til selvstendighet og tro på seg selv. Læring Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser, samt gi dem varierte opplevelser, kan vi sammen med barna undersøke, utforske og stille spørsmål og sammen finne svar. Dette gir motivasjon til videre læring. Vi har i år bestemt oss for tre hovedtemaer, som vi vil holde på med gjennom hele året. Gårdsdyr om dyrene, hva de spiser, hva vi bruker dem til. Skogen vår. Solsystemet/jorden. Det siste temaet vil være primært for førskolebarna, mens de mindre får med seg litt gjennom felles samlinger. 2

3 Musikk Vi er glade i sang og musikk. Barn har en naturlig trang til å synge og bevege seg til musikk, og dette oppmuntrer vi til. Vi har sangstunder, bruker rytmeinstrumenter, danser, har sangleker og lytter til forskjellig musikk. Vi har også et kor i barnehagen, for barna som er født i 2006 og Da samles de fra alle avdelingene. De er delt i to grupper som øver annenhver tirsdag. Gruppene lærer de samme sangene, og samles av og til for å øve sammen. Koret har konsert hvert år for foreldre og søsken, og vi har sunget for de eldre på bedehuset, og har fått oppdrag på midtbygda sykehjem. De fleste barna syns dette er veldig spennende, og de mindre barna gleder seg til de blir store nok til å være med! Sosial kompetanse: Utvikling av sosial kompetanse er et hovedmål for alle avdelingene i barnehagen. Dette kan dere lese mer om i årsplanens generelle del. Aktuelle temaer vil være: Empati og rolletaking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Prososiale holdninger og handlinger - felleskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Selvkontroll Det lønner seg ofte å vente på tur og å inngå kompromisser i konfliktsituasjoner, og i lek og samarbeid med andre. Selvhevdelse Hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress, og bli på lek og samtaler som allerede er i gang. Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor. I praksis vil dette si at vi bruker mye tid på barnas sosiale situasjoner - snakker om hvordan man skal snakke til/oppføre seg mot hverandre, og hjelper dem å finne løsninger på konflikter, samt gode løsninger og strategier på hvordan ta kontakt/få være med i lek. Vi vil bruke en bokserie: Ti små vennebøker av Linda Palm og Lisa Sollenberg. Det er ti bøker med hver sitt tema. Vi tanker å konsentrere oss om et tema pr måned. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi har laget en plan på hvert av fagområdene, her kan dere se mer detaljert hva vi tenker å gjøre med fagområdene i forhold til barnas alder. (vedlegg) Vi vil selvfølgelig også ta hensyn til barnas individuelle utvikling i dette arbeidet. Barns medvirkning Barns medvirkning er ikke det samme som selvbestemmelse. Det går mer på slikt som å bli sett, hørt og bli tatt på alvor. Litt om hva og hvordan vi tenker og om barns medvirkning: Gi barna reelle valg ut fra alder og modning: Hjelpe dem med å ta konsekvenser av sine valg. Møte dem på det de velger Å ta barna på alvor: Se alle barna Gi barna tid til å fortelle Være en god lytter. 3

4 Veilede barna i her og nå situasjoner Gi dem forklaring/begrunnelse for hvorfor vi ikke alltid kan gjøre som de ønsker. Lek: Barn lærer gjennom lek, og vi synes det er viktig å gi rom for leken, og være klar over dens betydning. Med lek menes en spontan prosess som er styrt av barnet selv, en aktivitet som springer ut fra barnets møte med den nære omverdenen. Gjennom lek får barna bearbeidet sine opplevelser, de lærer seg å mestre forskjellige ferdigheter. Barna leker fordi de har lyst, og fordi det er spennende. Store deler av dagen er viet til barns frie lek, de voksnes oppgave blir å legge forholdene til rette for lek, og å gi barna opplevelser, og inspirere til lek. Vi deltar også i leken, men da på barnas premisser. Vi ønsker glade barn som er kreative i leken, så voksenstyrte aktiviteter skal ikke dominere hverdagen i barnehagen, men være en liten del av den. Naturopplevelser Vi voksne er glade i å være ute i naturen, og vi vil bruke dette i arbeidet med barna. Vi går på tur med hele avdelingen, eller i gruppene. Noen ganger tar med oss lavvo og stormkjøkken, eller lager bål. Da er vi ute en stor del av dagen, lager mat og koser oss. Barna tar ofte med ting de finner ute, og dette kan vi bruke til å leke med, eller kanskje lage noe av. Vår erfaring er at barna koser seg ute på tur, det er færre konflikter og mye fin lek. Dette henger nok sammen med at alle finner utfordringer uavhengig av alder og utviklingsnivå. Naturen er en flott lekeplass som ingen lekeapparater kan måle seg med. Har kan barna klatre, balansere hoppe o.l.. Det er masse plass, og i tilegg mye spennende å utforske, som dyr, insekter, forskjellige vekster og merkelige stubber, trær og hytter. Barn er nysgjerrige og har masse spørsmål om rare ting de kommer over ute. Vi vil bruke bøker om natur og dyreliv, internett, og ellers svare etter beste evne. Vi tror at når barna lærer å bli glad i naturen, vil de også ønske å ta vare på den senere i livet. Tradisjoner: Bursdagsfeiring bursdagsbarnet får velge hva vi skal lage til lunsj, vi synger bursdagssang, lager krone, og barnet får sette lys på filtkaken og sitte på bursdagsfrosken. Karneval felles underholdning for hele barnehagen, barna kommer utkledd denne dagen. 17 Mai vi feirer ikke 17 Mai, men bruker tid på forberedelser: Pynter barnehagen, lager flagg, samling om temaet. Jul Juleverksted, foreldrefrokost, adventstund, julebakst. Påske lager påskepynt, snakker om hva påsken er, foreldrefrokost. Lucia førskolebarna får gå i tog gjennom barnehagen, dele ut lussekatter og synge. Høstfest felles underholdning for hele barnehagen. Vi lager lapskaus til lunsj. Overnattingstur for førskolebarna i mai/juni. Grillfest for barn og foreldre i juni. Korkonsert i mars/april. Praktiske opplysninger Barna må ha tøfler/innesko i barnehagen Ekstra klær på plassen, da de ofte blir våte når vi er mye ute. Det er viktig å merke klærne så det blir lettere å holde orden, og mindre sjanse for at noe blir borte. Ekstra varme klær til vinteren. Barna kan ta med seg leker hjemmefra hver fredag. Det kan skje at ting forsvinner eller blir ødelagt, barnehagen kan dessverre ikke ta ansvar for disse tingene. De barna som bruker bleier: Det er fint om barna kan ha vanlige bleier, ikke up and go liggende i barnehagen. Dette er mer praktisk, og letter bleieskift for oss når barna har mye klær på. Det er fint om dere sjekker barnas plass av og til, for å se om det er nok skift og varme klær. 4

5 August Mads blir 4 år Emilie blir 4 år Karen blir 4 ar I August blir det fokus på å komme i gang med et nytt barnehageår. De nye barna trenger å bli trygge i barnehagen, og sammen med de andre barna og voksne. Dette blir derfor en rolig måned, hvor vi ikke har noen felles aktiviteter med de andre avdelingene, vi bruker tid i barnehagen, og går små turer i nærmiljoet etter hvert. Vi feirer bursdager, deler barna i grupper, og har samlinger for å bli bedre kjent med hverandre. 5

6 September Iris blir 4 år planleggingsdag Ingeborg blir 2 år fotografen kommer Nå starter vi med faste ukeplaner og felles aktiviteter. Hovedtema: Høst. Vi vil gå turer på mandager, der vi vil fokusere på hva som skjer med planter og insekter om høsten. Samlinger med høstsanger, og rim regler. 4 årsgruppen vil samles hver torsdag, de skal være sammen med Glenda, og vil denne måneden fokusere på å venne seg til å jobbe i en gruppe. Hovedfokus blir bordaktiviteter som klipping, tegning og liming. De vil også ha antall, rom og form som tema. Tall, former (firkant, trekant, sirkel), begreper (størst, minst) blir sentrale temaer her. 6

7 Oktober planleggingsdag høstfest Sebastian blir 5 år?.10-foreldremøte Vi fortsetter temaet høst, og vil lage høstbilder, bl.a med naturmateriale vi har samlet inn på turene våre i skogen. Vi vil også lage høstmat, som grønnsaksuppe, lapskaus, eplekake og fårikål. 4 åringene vil fortsatt jobbe med tema antall, rom og form Førskolebarna skal ha solsystemet som eget tema denne måneden. Vi skal bruke bøker, plansjer og internett for å lære litt om planetene i solsystemet vårt. Vi skal også lage modeller, for å se forskjell i størrelser på disse planetene. Oppmuntre barna til å fantasere litt og lage historier selv. Er det f.eks noen som bor på disse planetene? 7

8 November Fotballturnering for førskolebarn i vestlandshallen Robin blir 5 år planleggingsdag Theodor blir 4 år Olivia blir 2 år Juleverksted: 20, 21, 27 og Vi skal lære litt om gårdsdyr, og hvordan de lever, også litt om hva sunn mat er, og hva kroppen trenger. Dette vil vi gjøre både i planlagte samlinger, ved hjelp av bøker, og gjennom mer uformelle samtaler med barna, f.eks under måltid. Her kan vi bevisstgjøre barna på hva som er i maten vi spiser, og hvor den kommer fra. Slutten av måneden vil handle om juleforberedelser. Det blir fire juleverksted hvor vi besøker andre avdelinger, og barna får lage en julegave, som vi pakker inn og gjemmer til jul. 8

9 Desember Adventstund i bedhuset Vi inviterer til frokost på Humlesvingen Nissefest I desember er det ingen felles aktiviteter med de andre avdelingene. Både koret og førskolegruppen har fri denne måneden. Det er fordi vi gjerne vil ha tid på avdelingen. Denne måneden vil vi bruke på å lage julepynt, bake pepperkaker, synge julesanger, og lære om hvorfor vi feirer jul. Vi vil ha adventsamling hver dag, da leser vi en historie fra juleboka, og trekker adventskalender. 9

10 Januar Vebjørn blir 2 år Denne måneden vil vi fokusere på musikk og eventyr. Vi skal lytte til forskjellige typer musikk, prøve rytmeinstrumenter, og enkle sangleker. Vi skal også forberede oss til samedagen neste måned. Her vil barna få kjennskap til litt av den samiske kulturen, som; tradisjonelle klær, musikk, sameflagget, og få høre litt om hva norges urbefolkning er hvordan de levde før og nå. Vi kommer til å dele barna i grupper, og de får alderstilpassete opplegg. Vi skal lære litt om hvordan dyrene i naturen klarer seg om vinteren, (ekorn, rev, bjørn, fugler) Alle skal få lage fuglemat som vi skal henge opp ute. 10

11 Februar planleggingsdag fest i barnehagen - samenes dag karneval Vi fortsetter med musikk som tema. Vi skal forberede oss til karnevalet; høre på og synge karnevalssanger, lage masker, og alle skal få prøve å lage rytmeinstrumenter. Førskolebarna skal jobbe spesielt med kunst. Prøve forskjellige malingsteknikker, se på kjente malerier, (i dette temaet bruker vi internett for å finne informasjon sammen med barna) og lære om noen norske kunstnere. 11

12 Mars Tobias blir 4 år Skjærtorsdag Langfredag Førskolebarna skal besøke Bergen kunstmuseum. I denne måneden fokuserer vi på påsken. Hvorfor feirer vi påske? Lære sanger, og lage påskepynt. Vi fokuserer på temaet vår. Alle skal få være med å plante forskjellige frø, og følge med på hvordan de vokser. Vi skal ut på tur og lete etter vårtegn, og se om insektene begynner å komme frem. 12

13 April påskedag Korkonsert i bedehuset Sverre blir 4 år Denne måneden vil vi fokusere på gårdsdyr. Felles samlinger med sanger, eventyr og rim/dikt om temaet. 4 åringene vil ha sauen som tema. Hvordan lever sauen, hva er ull. Og har vi noe som er laget av ull? Forberedelser til besøk på Salhus trikotasjemuseum. Der får de bl.a prøve å karde og tove ull, og få omvisning for å se de gamle strikkemaskinene. Førskolegruppen skal ha eget tema om mennesker og verden. Her vil vi lære om bl.a barns rettigheter, menneskers verdi uavhengig av hvor i verden man kommer fra, forskjeller og ulikheter. Vi vil bruke bøker, verdenskartet, og internett i dette temaet. 13

14 Mai Stengt Kristi himmelfartsdag planleggingsdag Isak blir 2 år Mai frokost Grunnlovsdag Pinsedag Einar blir 6 år førskolebarna drar på tur til Sætervika Fortsetter temaet vår. Vi skal mye på tur i skogen, og lage mat ute. Alle skal få hjelpe til å lage herbarium. Vi skal lage en miniatyrskogbunn i et akavarium, ved hjelp av planter, mose og insekter som barna finner. Etter et par dager skal vi tømme alt ut, og studere insektene som har bodd her. Barna skal få prøve å tegne/male noe fra herbariet. Forberedelser til 17 Mai; hvorfor feirer vi 17 Mai? Lære sanger, og hvordan flagget til Norge ser ut. 3 og 4- åringene skal på gårdsbesøk her får de oppleve noen av dyrene vi har lært om i løpet av året. 14

15 Juni planleggingsdag Noah blir 3 år Denne månedens tema er sommer. Vi kommer til å være mye ute i skogen, finne blomster, dyr og insekter. Vi vil også utforske livet i fjæra. Vi vil bruke bøker, sanger, rim/regler, og ta turen ned til sjøen, og se hva vi finner der. Denne måneden blir det grillfest for barn og familie dette tar vi litt på sparket når været er bra. Førskolebarna skal ha avslutningsfest. De skal ha møte der de blir enige om hva denne dagen skal inneholde av aktiviteter og mat. 15

16 Juli Troy blir 4 år Lelany blir 5 år Denne måneden er det ingen felles aktiviteter, eller egne grupper og tema på avdelingen. Mange har ferie, både barn og voksne, så avdelingene blir slått sammen. Dere får vite hvem deres barn skal være sammen med, og på hvilke avdelinger, og hvilke voksne som vil være med dem de forskjellige ukene. 16

17 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Pekebøker. - Bli kjent med - Høre på - Ha tilgang på bøker, - Enkle rim, regler enkle bøker med hverandre og vente og å bli lest for og sanger. tekst/bilde på tur. - Spille ulike spill - Dyrelyder - Lære enkle - Samtale, fortelle som memory og lotto. - Sette navn på ting sanger, og formulere - Øve på å være trygg når man bevegelsessanger, ønsker verbalt. på å stå frem foran kommuniserer med - rim og regler. - Spille enkle spill andre barnet. - Bruke ord fra - Dramatisere enkle - Bruke ellinger, - Få bruke språket dagliglivet eventyr. rim og regler aktivt verbalt og - Lære ord for - Bli kjent med - Øve på å fortelle nonverbalt. følelser. bøker med mer historier - Lytte til lyder. tekst. - Vi synliggjør tall og - Lære om farger, bokstaver, og begreper vi oppmuntrer til møter i dagliglivet. lekeskriving. Kommunikasjon, språk og tekst. Lesing av bøker, rim/regler, eventyrstund, samlingsstund, fortellinger, samtaler, sang og månedens dikt. Vi må være verbalt aktiv og sette ord på konkrete gjenstander når vi snakker om dem. La barna bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker, erfaringer, til å løse konflikter, samt skape positive relasjoner i lek. La barna bli kjent med symboler som tall og bokstaver. - Kunne fortelle en historie med en viss sammenheng - Oppmuntres til å kjenne igjen bokstaver og, og å skrive navnet sitt - Spille ulike spill. Memory, rime, terningsspill - Høytlesing fra en fortsettelses-bok - Leke aktivt med språket; dikte, rime, lage sanger/historier. 17

18 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Få prøve enkle - Gå turer i - Bruke saks og lim - Få prøve ulike teknikker knotte-puslespill, nærmiljøet og i i formingsaktiviteter i formings-aktiviteter male, tegne naturen - Få mulighet til ballspill, - Få erfaring med - Mulighet til å øve - Kle på seg det hinderløyper og klatring bevegelse på på å sykle, hoppe, meste selv - Trene opp utholdenhet forskjellig danse, klatre - Erfaring med ved lengre turer underlag ute i - Øve på å kle på turer i mer ulendt - Få litt kjennskap til alle årstider seg selv, vaske terreng kroppen, og - Smake på ulike hender selv - Danseleker og likheter/ulikheter typer mat, øve på - Enkle puslespill, bevegelse til - Få litt kjennskap til hva å spise selv forming og bygge musikk kroppen trenger for å - Få oppleve med duplo - Få lære å ta vare holde seg frisk musikk, - Smake på på naturen ved å - Lego/konstruksjonslek bevegelse-sanger forskjellige typer rydde opp etter for å trene finmotorikken mat seg. - Bevegelse til musikk Kropp, bevegelse og helse: Kropp, bevegelse og helse Ulike bevegelsesleker, dans, gå på turer i skog og variert terreng. Det er med på å utvikle grovmotorikken. I skogen skal vi også bruke sansemotorikken aktivt gjennom å se, lukte, høre, smake, ta kjenne og føle. Lære renslighet, og danne grunnlag for et godt kosthold og gode spisevaner. - Øve på å klippe, lime. - Øve på riktig blyantgrep - Lære litt om sunt kosthold, vitaminer. - Allsidige fysiske aktiviteter i all slags vær - Øve på å finne frem riktige klær og kle på seg selv 18

19 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Oppleve - Formidling av - Dramalek - Forming med ulike formidling av eventyr, gjennom - Dramatisere materialer som eventyr bruk av bilder, enkle eventyr naturmaterialer, garn, - Være med på flanellograf. - Prøve forskjellige musikksamlinger - Musikksamlinger. instrumenter malingsteknikker. - Leke med - Male med pensel. - Besøk på instrumenter - Bevege seg etter trikotasjemuseet i - Erfare ulike typer musikk Salhus fingermaling - Utkledningsklær, - Forme i dramatisere eventyr. sand/snø - Oppleve høytider og tradisjoner Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom formingsaktiviteter som maling, tegning, klipping, liming, dramatisering, rollelek, sang, instrumenter, bevegelse og sanseopplevelser. Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barna skal få erfaring i hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen. - Uttrykke seg med ulike formingsteknikker/materialer - Dramatisere eventyr, evnt. Fremføre for de andre. - Lage kunstutstilling -Besøk på kunstmuseum. - sang og ringleker. - Studere skulpturer i nærmiljøet (i byen) Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Være ute i - Turer i skogen skogen. - Få erfaring med - Erfare naturen dyr, planter, bær. i ulike - Konstruksjonslek; årstider/ulikt for eksempel.duplo, vær. togbane -Bruke skogen aktivt som lekeplass. - Øve på å komme seg frem i ulendt terreng. - Studere insekter, planter og vekster. - Lære navn på blomster og trær. - Lære om gårdsdyrene våre. - Gårdsbesøk. - Konstruksjonslek lego, bygging. - Erfare hvordan vi bruker tekniske apparater i hverdagen - Ta vare på naturen, for eksempel, plukke opp søppel. - Lære litt mer om hva som skjer med planter og insekter/dyr i de forskjellige årstidene. - Gårsdyrene; hvordan lever de? Hva spiser de? Hva bruker vi dem til? - Dyrenes livssyklus (For eksempel, fra egg til kylling, hvilke dyr spiser vi? Hva annet får vi fra dyrene?) - Gårdsbesøk - Hvordan bruker vi teknikk i hverdagen. 19

20 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Få oppleve - Oppleve - Få kjennskap til god omsorg, grensesetting og kristne høytider og trygghet, trygge voksne. tradisjoner. lydhøre voksne. - Oppleve tradisjoner - Trygge, tydelige - Øve på å være i forbindelse med voksne som god mot høytider. hjelper barna å hverandre - Turtaking lære å ta hensyn til hverandre. Etikk, religion og filosofi - er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livsyn legger grunnlaget for etiske normer. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og hvert hjems kulturelle, religiøse, verdimessige tilknytning. - Å ta hensyn til hverandre - Få være med å diskutere regler om sosialt samspill. - Å dele. - Lære å respektere hverandre og naturen. - Kjenne til hvorfor man feirer tradisjonelle høytider. - Hjelpe hverandre - Bli møtt med interesse og respekt fra voksne når de lurer på ting. - Innblikk i andre kulturer. - Snakke litt om livet. Fra fødsel til det å bli gammel. - Lære litt om andre kulturer. - Filosofere omkring temaet fantasi/virkelighet. - Øve i større grad på å mestre konflikthåndtering på egen hånd. 20

21 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Erfare - Bli kjent med - Oppleve å bli - Bli kjent med Gruppefølelse nærmiljøet, skogen hørt og sett av de urbefolkningen i Norge og tilknytning vår, lekeplasser i andre. samene. gjennom nærheten. - Være med å - Lære å bestemme samlinger og - Oppleve å bli tatt påvirke sin egen sammen med andre, øve felleskap på på alvor, at du er hverdag, ta enkle på å inngå avdelingen. viktig i gruppen. valg selv. (for kompromisser/finne frem - Bli kjent med eksempel, leke til felles løsninger. utemiljøet i inne eller ute?) - Få kjennskap til at det barnehagen. - Utforske miljøet finnes forskjellige i nærheten av familiesammensetninger. barnehagen. - Oppleve at begge kjønn får samme muligheter. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barnet møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. De skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. -Innblikk i hva menneskerettigheter er. Barnekonvensjonen. - At mennesker er like uavhengig av kultur/hudfarge. Motvirke mobbing. - Besøke sykehjem/eldretreff på bedhuset. - Kjennskap til skolen sin. - Bruke internett til å finne informasjon. - Snakke om ting barn har fått med seg gjennom media. - Trafikkopplæring gjennom opplegget Tarkus fra Trygg Trafikk. 21

22 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år -Telle og - Bygge med duplo, - Leke med perler, - Kjennskap til benevne togbane. farger og mønster. geometriske former. kroppsdeler, - Enkle tellesanger, - Dekke på bordet. - Bygge med lego. klær, sko under dikt. - Sortere leker i - Kjennskap til påkledning. - Rydde leker i forskjellige kasser. tallbegreper. - Plassere ting i kasser, begynnende - Eventyr og sanger - kasser/bokser, forståelse for med tallbegrep. Lokalisering/orientering; og ta ut igjen. sortering. - Begreper lage kart. - Leke med - Bygge i som størst og - Hvor bor jeg? (f.eks i klosser sandkassen. minst forhold til barnehagen) - Begynnende - Turer, bli godt - Spille spill med forståelse for kjent i skogen vår. tallsymboler. lokalisering, oppdagelsesturer i og utenfor barnehagen. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. - Øve på tall og mengder. - Spille f.eks yatzy. - Volum (f.eks likt innhold, men forskjellig form) - Vekt og lengdemål - Lokalisering; få kjennskap til verdenskart, solsystemet vårt. 22

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer