PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE."

Transkript

1 PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens utfordringer. ( jfr rammeplanen) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (jfr. Barnehageloven 2, tredje til sjette ledd) I løpet av de årene barna går i barnehagen skal barna oppleve mestring, samtidig er det viktig at barna får oppgaver som gir dem mulighet til å lære nye ting og får god selvfølelse. Barna må få ulike utfordringer og de skal oppleve at de lærer stadig mer, og vi må finne en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Progresjon skal følge barnet, og ikke en bestemt aldersgruppe. Noen ganger deler vi barnegruppa inn i aldershomogene grupper, andre ganger på tvers av alder. Mye læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter, annen læring skjer i planlagte, tilrettelagte aktiviteter. Tema barna jobber med er tilpasset alder og modning, og de vil møte mange av de samme tema senere med nye oppgaver og læring ut fra deres ståsted. Noen aktiviteter hører til de ulike aldersgruppene, f.eks å være med på kongla, dramatisering m.m, alle barna i barnehagen vil få tilbud om det samme, men ikke hvert år. Det skal være forskjell på hva en 1 åring gjør og opplever og hva en 5 åring får oppleve/ gjøre. Vi må ha noe å glede oss til, noe vi kan se frem mot. Å arbeide med progresjon vil også kreve at vi som voksne i barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon. (Jfr. Plan for pedagogisk dokumentasjon) Vi skal være lyttende til det barna forteller oss både gjennom samtaler, leik og kunstneriske aktiviteter. Her vil vi få innblikk i hva barna er opptatt av, det kan være nye tema eller det kan være at vi må arbeide mer med ett tema fordi dette er barna ikke ferdige med enda.

2 Vi har satt opp en oversikt over fagområdene, og de opplevelser og erfaringer som barna skal få oppleve i barnehagen i de ulike aldersgruppene. Barn lærer ulikt og de har ulike erfaringer med seg, slik at aldersinndelingen er fleksibel. Målene bygger på hverandre. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år Bli kjent med lyder og rytmer. Bli kjent med bøker, sanger og hverandre Observere, lytte, erfare, sette ord på ting, sanger, rim og regler, bildebøker og leik. Bli lest for. 2-3 år Bli bedre kjent med enkle rim og regler. Bli kjent med enkle eventyr Bruke språket aktivt Rim og regler, sanger, bildebøker tilgjengelige, eventyr Bli lest for. Skille ut enkle lyder, rolleleik Øve på å følge enkle instruksjoner 3-4 år Lære primærfarger Bli kjent med bokstaver, symboler og tall Leike og tøyse med språket Øve på å holde oppmerksomheten Spille spill(turtaking) 4-5 år Øve på å sortere/ kategorisere Leikeskriving, leike med lyder og bokstavlyder Lære å rime på egenhånd Kunne fortelle/ gjenfortelle 5-6 år Skrive navnet sitt Ha kjennskap til alfabetet og tall. Kjenne igjen noen bokstaver/ tall Ordleiker og enkle stavelser Skape en tekst fra opplevelser, bilder eller tegninger som voksne skriver ned. Vitser og gåter Øve på å sette ord på følelser/ meninger

3 Kropp, bevegelse og helse 1-2 år Få kjennskap til ulike smaker og konsistenser, mat og drikke. Lære å spise og drikke selv Utforske uteområdet vårt Legge til rette for grovmotorisk leik Benevne kroppsdeler og lære litt om egen kropp. Bevegelsessanger Hinderløype ute og inne 2-3 år Selvstendighetstrening Øve på å smøre maten selv Øve på finmotoriske aktiviteter Øve på kroppslig mestring, ex. påkledning, håndvask, bleieslutt, gå turer i variert terreng Mye utetid 3-4 år Klippe og perle Fast turdag med økende utfordringer 4-5 år Beherske av- og påkledning, og ha en forståelse for hva en må ha på seg i forhold til været. Øve på å tørke seg selv på do Kjennskap til hva som er sunn mat som kroppen har godt av å spise for å være i aktivitet Fast turdag med sekk 5-6 år Snakke om og vise respekt for ulikheter for hvem vi er og hva vi greier/mestrer Fotballturnering

4 Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år Bli kjent med tradisjonelle barnesanger Bli kjent med ulike formingsmateriell Gi barna mulighet for å uttrykke seg estetisk Introdusere enkle instrumenter Delta på bhg`s kunstutstilling med fingermaling 2-3 år Gi barna erfaring med ulike rytmer og bevegelser Gi barna erfaringer med enkle dramatiseringer ved hjelp av figurer og flanellograf Bli kjent med enkle eventyr som f.eks bukkene bruse og gullhår. Delta på bhg`s kunstutstilling med melismaling 3-4 år Utvikle repertoaret av barnesanger Bli kjent med flere eventyr Bli bedre kjent med ulik maling og malingsteknikker Delta på bhg`s kunstutstilling med trykkteknikker 4-5 år Få mer kunnskap om farger og fargeblanding Forme figurer ut fra eventyr, tema og barns intersser Ha lesestund på biblioteket Delta på bhg`s kunstutstilling med fargeblandingsbilder Bli kjent med gamle barnesanger, f.eks Prøysen- og M. Munthe-sanger 5-6 år Forme bokstaver og tall med ulike materialer Ha besøk av kunstner/ besøke kunstutstilling Få kjennskap til en internasjonal kunstner, se på bilder/ internett m.m Ha ansvaret for bhg`s kunstutstilling og deltar med sitt eget kunstverk. Utvikle repertoaret av gamle barnesanger

5 Natur, miljø og teknikk 1-2 år Bli kjent med og utforske barnehagens uteområde Få erfaringer med ulike værtyper. 2-3 år Få kjennskap til dyr, planter og trær som er i barnehagens nærområde. Utforske barnehagens nærområde på turer. Få kjennskap til årstidene vi har Få erfaring med konstruksjonsleik som duplo og treklosser Få erfaringer med magneter på ulike underlag 3-4 år Bli kjent med dyrene på Fundtaunet og hva de kan gi oss. Få kunnskap om enkel søppelsortering som plastikk, papir, mat og restavfall. Få erfaringer med vann i ulike former 4-5 år Få mer kunnskap om planter og dyr/insekt, fiske- og fuglesorter vi har i Meråker Utvikle konstruksjonsleiken med smålego og jovo m.m Gjennomføre enkle eksperiment Lære å spikke 5-6 år Tekstskaping om dyr/ fisker/ fugler eller planter. Få erfaringer om saging og snekring Fiske/ isfisketur Ulike typer eksperiment

6 Etikk, religion og filosofi 1-2 år Vise hverandre omsorg, være god mot hverandre Lære å hilse hei / ha det. Lære å takke for maten 2-3 år Lære å ta hensyn til hverandre, turtaking, begynnende konfliktløsning. Kjennskap til ulike bordvers. Deltar i markeringer av jul og påske. 3-4 år Lære å ha respekt for hverandre. Konfliktløsning. Bli kjent med en av kirkene i Meråker 4-5 år Utvikle evnen til å stille spørsmål, undre seg og resonere. Videreutvikle det de har begynt å lære i samspill med andre og om empati. Kjennskap til noen høytider og tradisjoner i forbindelse rundt dem. 5-6 år Lære å sette sine egne behov til side, og handle til beste for andre. Respektere og akseptere mangfoldet blant oss. Gi rom for undring og gode samtaler Få kjennskap til luciafeiring. Dramatisere Julekveldsvisa på adventssamling i kirka.

7 Nærmiljø og samfunn - Her kommer også barnehagens plan for arbeid med samisk i barnehagen. 1-2 år Bli kjent og trygg på egen avdeling og uteområdet. Små turer i nærmiljøet etter hvert. 2-3 år Bli kjent med hele uteområdet i barnehagen og nærmiljøet. Se på endringer i naturen. 3-4 år Bli kjent med Tarkus og hvordan vi oppfører oss i trafikken. Lære om naturvern og sortering av søppel. 4-5 år Bli bedre kjent med biblioteket, ha noen lesestunder der. Få kjennskap og kunnskap om noen av dyrene som vi har i nærmiljøet. 5-6 år Bli kjent med verdensbarnedagen. Utvide den kjennskap og kunnskap av dyrene vi har i nærmiljøet. Bli kjent med og benytte seg av noen av nærmiljøets ressurser.( turposter, Vardetun, skoleområdene/ idrettsanlegg) Antall, rom og form Se egen plan for antall, rom og form i barnehagen

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer