Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. kvartal

2 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Ytterligere styrket basisdrift resultat før skatt 51 (42) mill. kr. Resultatforbedring på 9 mill. kr. økt med 21 % fra Q1/2012 Nettorenten økt med 11 mill. kr. Netto provisjonsinntekter økt med 1 mill. kr. Finansielle instrumenter redusert med 2 mill. kr. Driftskostnader på samme kronenivå Nedskrivinger utlån på samme kronenivå Styrket egenkapitalavkastning hittil 8,4 (7,2) % 3

4 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Polarsirkel- og Himmelblålandet Helgeland er rik på naturressurser Et industrielt tyngdepunkt i nord Prosess- og verkstedindustri Kraftproduksjon Havbruk Olje- og gassaktivitet Trondheim Helgeland Tromsø 4

5 Regionen Økende oljeaktivitet Den landbaserte oljeaktiviteten øker og et mer blandet bilde trer fram for den øvrige eksportnæringen: Feltaktivitet er Norne (Statoil 1997), Maruk (Eni 2012), Skarv (BP 2013) og Aasta Hansteen (Statoil 2016) Aker Solutions skal bygge subseautstyr til Statoilfeltet Aasta Hansteen i Sandnessjøen Wasco Energy etablerer seg i Mo i Rana med oppdrag å ferdigstille rørledningene til Aasta Hansteen Eksportindustrien innenfor metaller sliter tyngre med høy kronekurs og vanskeligere markedsforhold Oppdrettsnæringen er inne i en vedvarende høykonjunktur med stor etterspørsel og høye priser 5

6 Regionen Store infrastrukturinvesteringer Den var knyttet stor spenning til regjeringens fremleggelse av ny Nasjonal Transportplan: Klarsignal til full opprustning av E6 gjennom regionen med oppstart neste år Flyplassen i Sandnessjøen vil bli utvidet og en ny storflyplass i Mo i Rana får positiv omtale Finansieringen av flyplassen i Mo i Rana vil bli tema i stortingsmeldingen om Avinor før sommeren Campus Helgeland er snart ferdigstilt og i operativ drift med en rekke høgskoletilbud til høsten Helgeland Sparebank har vært med på å finansiere doktorgradsstipendiater og forskningsaktivitet 6

7 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Mo i Rana DNB har overtatt NORDLANDSBANKEN og NORDEA har avviklet 7

8 Banken Solid markedsposisjon Helgeland Sparebank har fortsatt en solid markedsposisjon i regionen (markedsundersøkelsen 2012): Personmarked 56 % Ungdomsmarked 56 % Bedriftsmarked 60 % Landbruksmarked 80 % Kundebarometer på tilfredshet (76) og lojalitet (83) forteller om fornøyde kunder God kompetanse, rask behandling og ansattetrivsel i Skandinavia-toppen bidrar til bankens posisjon Banken er en betydelig støttespiller og bidragsyter til idrett, kultur og kunnskap i regionen 8

9 Banken Gode tilbakemeldinger Sparebanken ble bondevenn I hver en krok og over hele Norge snakkes det om Helgeland Sparebank. Det er unikt at en bank er så engasjert, og det er ingen som fortjener denne utmerkelsen mer enn akkurat dere, sier Leif Egil Amundsen i Nord-Rana Bondelag og Bernt Bjerke i Ytre-Rana Bondelag. Reportasje: Bondebladet

10 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 10

11 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og Q Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg 1,0 % 0,5 % 0,0 %

12 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og Q Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån 0,0 %

13 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % -0,1 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og Q Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter Lave effekter over resultat i Q

14 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning utlån og garantier Netto verdiendring finansielle instrumenter Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Ytterligere styrket basisdrift Økt nettorente i kroner og prosent styrker basisdriften Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll uendret antall årsverk fra 2010 med 177 Fortsatt lave nedskrivninger på utlån Positiv utvikling i finansmarkedet har gitt betydelig verdiøkning over egenkapitalen fremkommer under utvidet resultat med 11 mill. kr. 14

15 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,46 % 1,48 % 1,53 % 1,54 % 1,55 % Netto provisjonsinntekter 0,28 % 0,31 % 0,33 % 0,29 % 0,28 % Andre driftsinntekter 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,02 % Ordinære driftskostnader 1,03 % 1,01 % 0,93 % 0,97 % 0,96 % Resultat basisdrift 0,74 % 0,80 % 0,95 % 0,91 % 0,89 % Nedskrivning utlån og garantier 0,12 % 0,16 % 0,12 % 0,08 % 0,10 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 0,09 % -0,10 % 0,05 % -0,08 % 0,05 % Resultat før skatt 0,71 % 0,54 % 0,88 % 0,75 % 0,83 % Kostnader i % av inntekter 55,1 % 59,2 % 48,3 % 54,1 % 50,9 % Ytterligere styrket basisdrift Økt nettorente i % fra Q til Q sikringsfondsavgift er belastet med 5 punkter Stabile netto provisjonsinntekter Reduksjon kostnader i % av inntekter 15

16 Resultatet Egenkapitalavkastning 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % Styrket EK-avkastning Måltall Risikofri rente + 5 % = 6,8 % Resultat 8,4 (7,2) % 16

17 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 17

18 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Redusert utlånsvekst Volum brutto utlån per var 20,1 (18,4) mrd. kr. 12 mnd. utlånsvekst: 9,0 (9,3) % 3 mnd utlånsvekst: 1,3 (1,6) % Styrer mot samlet utlånsvekst ned mot 5 % for Forvaltningskapital Utlån 18

19 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Styrket innskuddsvekst Volum per var 11,4 (10,6) mrd. kr. 12 mnd. vekst innskudd ble 8,0 (5,4) % 3 mnd innskuddsvekst: 2,2 (1,7) % Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

20 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Utlånene Brutto utlån Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring 0 % 5 % 10 % 15 % Godt diversifisert utlånsportefølje 20,1 (18,4) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 12,8 (11,5) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån 2,1 (2,0) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse Økt personmarkedsandel 63,9 (62,4) %, godt over måltall som er > 60 % 83,3 % er lånt ut til kunder på Helgeland 21

22 Utlånene Kredittvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd. vekst 11,7 (8,5) % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Noe høyere vekst enn gjennomsnittet for norske husholdninger Vekst i boligpriser kombinert med befolkningsøkning og høy aktivitet i boligmarkedet gir god vekst Boligprisene er likevel fortsatt på et lavere nivå enn landet for øvrig 0 % SSB Norge HSB Helgeland 22

23 Utlånene Kredittvekst BM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd. vekst 4,7 (10,6) % 25 % 20 % Veksten i BM har vært avtagende siden % 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 23

24 Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. God porteføljekvalitet vekst uten økt risiko mill. kr ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån har vært fallende siden 2008 svak økning i siste kvartal. Sentralisert kredittbehandling har gitt gode resultater og videreføres. 50 1,0 % 0,5 % ,0 % Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 24

25 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 25

26 Innskuddene Kundeinnskudd Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd på 11,4 mrd. kr. er 7,5 mrd. kr. (6,9) eller 65,5 (64,6) % innskudd fra personkunder God diversifisering av innskudd fra bedriftene 91,7 % av kundeinnskuddene er fra kunder på Helgeland 0 % 5 % 10 % 15 %

27 Innskuddene Innskuddsdekning Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Styrket innskuddsdekning i konsernet 80 % 70 % 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank Innskuddsdekning konsern ble 57,0 % - fortsatt over minstekrav på 55 % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % Innskuddsdekningen har økt med 0,5 % i kvartalet nye produkter har fått god mottakelse i markedet Arbeidet med å øke innskuddene fortsetter: Flere nye spareprodukter blir lansert Intensivert markedsføring Nedgang innskuddsdekning i morbank skyldes tilbakeføring av fritidseiendommer fra bankens boligkredittselskap. 27

28 Innskuddene Innskuddsvekst PM 25 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 9,4 (8,2)% Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 28

29 Innskuddene Innskuddsvekst BM 25 % 20 % 15 % 10 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 5,5 (0,6)% Lojal kundemasse gir god vekst i BM fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge som er fallende 20 største innskudd er stabile over tid og utgjør 1,6 mrd eller 13 % av totale innskudd 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 29

30 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 30

31 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) Betryggende finansiering OMF OMF, bytte Sertifikater Seniorlån Durasjon innlån er 2,3 år Likviditetsindikator 1 ble 107 % Referansebankene hadde pr % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 4,3 mrd (38 % av innlånsporteføljen) Banken har en moderat overføringsgrad, 23 % av brutto utlån (eller 36 % av PM lån) er overført Helgeland Boligkreditt Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt 31

32 Finansieringen Likviditetsbuffere Stat/LCR 1 OMF 1 Kommuner OMF 2 Finans, Norge Finans, Utl. Kraft Industri Fondsobl./Ansv. Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 3,9 mrd. kr. tilsvarende 15,7 % av FVK. Bufferkapital består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2 år 56 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 79 % er ratet A- eller bedre Minstekrav til rating på utsteder er BBB- Ingen eksponeringer i kriselandene i Eurosonen 32

33 Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS Andel i % av totale lån 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Helgeland Sparebank LTV-fordeling God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån mill. kr. Innskudd: 274 mill. kr. Fyllingsgrad: 116 % Samlet LTV: 53 % Innlån: OMF 4,3 mrd kr Durasjon innlån 2,4 år (alle har soft call) Lønnsomhet Q1 2013: Resultat etter skatt 10,9 mill. kr. Ingen tap Ren kjernekapitaldekning: 15,7 % (standardmetoden 35 % boliglånsvekter) 33

34 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 34

35 Soliditeten Kapitaldekning 15,0 % 13,5 % 12,0 % 10,5 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kapitaldekning % Kjernekapital% Tilfresstillende soliditet Ren kjernekapital ble 11,4 % (11,5 % pr ) fortsatt godt over regulatorisk krav på 9 % Kjernekapitalen ble 13,0 % (13,1 % pr ) ble styrket ved fondsobligasjon 220 mill. kr. i mars 2012 Totalkapitaldekningen ble 13,1 % (13,2 % pr ) Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån. Det ventes ingen vesentlig innstramming i boliglånsvektene for standardmetodebankene. 35

36 Soliditeten Kapitalstruktur 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Helgeland Sparebank Kapitalstruktur og nye regulatoriske krav fra ,6 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 Nytt Minstekrav ren kjernekapital Tilpasning av kapitalstruktur fortsetter Ren kjernekapital skal i første omgang styrkes gjennom økte marginer utlån redusert vekst, primært i BM redusert utbyttegrad optimalisering av beregningsgrunnlag 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 11,4 1,5 9,0 12,5 12,5 12,5 HSB Q Juli 2013 Juli 2014 Juli 2015 Juli 2016 Gjeldende minstekrav ren kjernekapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Fondsobligasjoner SIFI buffer ren kjerne Minstekrav ren kjernekapital Fondsobligasjon på 220 mill. kr. fra mars 2012 ventes å innfri kravene i CRD IV Totalkapitaldekning vil bli styrket i 2013 ved opptak ansvarlig lån inntil 300 mill. kr. Nye kapitalmål og kapitalplan vil bli fastsatt før sommeren konsernet styrer mot 12,5 % ren kjerne fra 1. juli

37 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 37

38 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Tilpasning til nye kapitalkrav og styrking av egenkapitalavkastningen Øke inntjeningen gjennom bedre nettorente - Økte utlånsrenter i PM med inntil 30 punkter med full virkning fra mai - Økte utlånsrenter i BM med inntil 50 punkter med full virkning fra april - Reduserte innskuddsrenter i BM på deler av porteføljen Videreføre og øke differensiert risikoprising på utlån i BM Bedre kostnadseffektiviteten gjennom hele organisasjonen - Kontinuerlig benchmarking mot andre sammenlignbare banker Redusere utlånsveksten ned mot 5 % dette året - Avlastning utlån i BM gjennom konkret tiltaksplan - Bruk av Eiendomskreditt og syndikering med andre banker - Bruk av Brage på leasing og salgspant 38

39 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Forsterket fokus på risikovektet balanse - Forprosjekt på IRB i samarbeid med andre banker Sentralisert kredittbehandling i BM og generelt høy kvalitet i kredittarbeidet - Lavere BM-risiko i HSB sammenlignet med Nordland (FT/NB sebraanalyse) - Redusert PM-risiko i HSB sammenlignet med Norge (Lindorff bonitetsanalyse) Øke innskuddsdekningen utover dagens nivå - Nye spareprodukter og intensivert markedsføring Konsolidere bankens posisjon som ledende i regionen på bred basis - Et regionalt finanshus - Et bredt distribusjonsnett - En samfunnsengasjert lokalbank - En attraktiv kunnskapsvirksomhet 39

40 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Den landbasert oljeaktiviteten øker og deler av eksportnæringene sliter - Todeling av norsk økonomi mer tydelig også regionalt Bankens strategi med bred diversifisering i BM-markedet ligger fast - De store oljeaktørene og metalleksportbedriftene er ikke kunder - Noen store kunder innenfor fisk og oppdrettsnæring - Hovedmarkedet til banken er SMB, leverandørbedrifter og landbruk De betydelige statlige infrastrukturinvesteringene vil virke positivt - E6, flyplass, jernbane og havneutbygging - Høgskolebygg og kunnskapssatsing Et mer variert og allsidig næringsliv har vokst fram, befolkningen øker og flere ungdommer med høyere utdanning vender tilbake til regionen 40

41 Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

42 Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 42

43 Utviklingstrekk Helgeland alle muligheter Hovedbudskapet i Horisont Helgeland utgitt av Helgeland Sparebank i 2012: Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi 43

44 Utviklingstrekk Horisont Helgeland sammendrag I Horisont Helgeland vises sentrale utviklingstrekk fra 2007 året før den globale finanskrisen inntraff og utviklingen følges fram til Et kort sammendrag av de grafiske framstillingene: Helgeland øker i befolkning. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk i regionen. Befolkningsveksten på Helgeland er lavere enn i landet. Det samme gjelder de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med eldrebølge er dette en del av utfordringsbildet. Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på Helgeland kan være en utfordring. Denne gjelden er en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt arbeidsledighet. 44

45 Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran 45

46 Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 34 % 48 % 8,9 % 6,5 % 10 % 46

47 Lokalbanken Lønnsom og ledende Helgeland alle muligheter regionen vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: Et regionalt finanshus Et bredt distribusjonsnett En samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet 47

48 Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 25 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,8 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 48

49 Lokalbanken Jevn kapitalvekst Helgeland Sparebank Forvaltningskapital (mill. kr.) Fusjon 1. april

50 Lokalbanken Færre årsverk Helgeland Sparebank Årsverk Q1: 231 Fusjon 1. april Q4:

51 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Citibank NA New York ,7 % MP Pensjon PK ,3 % Nervik, Steffen ,6 % Sparebank 1 SMN VPS ,5 % Hartviksen, Harald ,5 % Helgelandskraft AS ,8 % AS Swedbank Clients ,5 % Sparebankstiftelsen DNB ,8 % Tveteraas Eiendomsse ,4 % Skage Vekst ,6 % Tromstrygd ,4 % Terra utbytte VPF ,1 % Institutt for sammenligning ,3 % Sparebanken Vest ,1 % Storkleiven AS ,3 % Bergen Kommunale pensjonska ,1 % Sivesind Invest AS ,3 % Haslum Industri A/S ,0 % Brage Invest AS Terra Forvaltn ,3 % Sum 10 største eiere ,8 % Sum 20 største eiere ,1 % 51

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank

Detaljer