En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn Status Helgeland og Vefsn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn"

Transkript

1 Næringslivsseminar Vekst i Vefsn Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1

2 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 2

3 Utviklingstrekk er rik på naturressurser. Vi er i dag tyngdepunktet i Nord-Norge innen prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og nå olje- og gassaktivitet I privat sektor skjer en todeling der kompetanse og kapital flyttes fra tradisjonelle til oljerelaterte næringer I offentlig sektor vil helsesektoren om tjue år ha behov for halvparten av ungdomskullet hvis veksten fortsetter Nye kunnskapsintensive virksomheter vil dominere fremtiden og tiltrekke seg ungdom med høyere utdanning En drivkraft for vekst på 3

4 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 4

5 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Rik på naturressurser Mineraler kraft fisk Storstilt industrialisering Topp 1970: Sviktende konjunkturer Økende effektivisering Offentlig havbruk olje Vekst En drivkraft for vekst på 5

6 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Norge 52,0 % Nordland 7,4 % ,4 % Indre 48,1 % Ytre -16,0 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En drivkraft for vekst på 6

7 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Norge og Norge : 17,9 % Nordland : 9,6 % : 20,5 % : - 6,7 % Befolkningsendring i % Norge 52,0 % Nordland 7,4 % ,4 % Indre 48,1 % Ytre -16,0 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En drivkraft for vekst på 7

8 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Vefsn (høyre akse) Vefsn mer stabilt Aluminium anode skole Veveri slakteri sagbruk Topp 1996: Norge Nordland Vefsn (høyre akse) 0 7,4 % 52,0 % 12,4 % Indre 48,1 % Ytre -16,0 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En drivkraft for vekst på 8

9 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Region Mosjøen (SSB) Økonomisk region Vefsn Grane Hattfjelldal Vefsn Vefsn (høyre akse) 0 45,8 % Region Mosjøen 28,7 % 12,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % En drivkraft for vekst på 9

10 Introduksjon Utviklingen på i et historisk perspektiv Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Vefsn og Vefsn : 47,4 % Vefsn : - 1,1 % R-Mosjøen : 34,7 % R-Mosjøen : - 4,4 % Vefsn Vefsn (høyre akse) 0 45,8 % Region Mosjøen 28,7 % 12,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % En drivkraft for vekst på 10

11 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 11

12 Befolkning vokser i befolkning Befolkningsutvikling Vefsn (høyre akse) 0 En drivkraft for vekst på 12

13 Befolkning vokser i befolkning Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Vefsn -2,2 % Vefsn (høyre akse) Region Mosjøen -2,4 % 0,6 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % En drivkraft for vekst på 13

14 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 14

15 Sysselsetting øker sysselsettingen Sysselsettingsutvikling Vefsn (høyre akse) 0 En drivkraft for vekst på 15

16 Sysselsetting øker sysselsettingen Sysselsettingsutvikling Sysselsettingsendring i % Vefsn Vefsn (høyre akse) -0,3 0 % Region Mosjøen -1,5 % 2,6 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % En drivkraft for vekst på 16

17 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 17

18 Ledighet Lav ledighet på Ledighetsutvikling Vefsn (høyre akse) 0 En drivkraft for vekst på 18

19 Ledighet Lav ledighet på Ledighetsutvikling Ledighetsendring i % Vefsn -6,3 % Vefsn (høyre akse) 0 Region Mosjøen -4,3 % -4,8 % -7 % -6 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % 0 % En drivkraft for vekst på 19

20 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 20

21 Utdanning Flere med høgere utdanning på Utdanningsutvikling universitet/høgskole Vefsn (høyre akse) 0 En drivkraft for vekst på 21

22 Utdanning Flere med høgere utdanning på Utdanningsutvikling universitet/høgskole Utdanningsendring i % uni./høgskole Vefsn ,3 % Vefsn (høyre akse) Region Mosjøen 5,8 % 11,6 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % En drivkraft for vekst på 22

23 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 23

24 Demografi Flere eldre og færre ungdom på Demografiutvikling region Mosjøen år år år 60 år + En drivkraft for vekst på 24

25 Demografi Flere eldre og færre ungdom på Demografiutvikling region Mosjøen Sparebank Demografiendring i % år -6,0 % -4,1 % ,7 % år 0-19 år år ,1 år % 60 år år -3,2 % 1,4 % 60 år + 8,6 % 8,2 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Region Mosjøen En drivkraft for vekst på 25

26 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 26

27 Boligpris Økende boligpriser på Boligprisutvikling per kvm Vefsn En drivkraft for vekst på 27

28 Boligpris Økende boligpriser på Boligprisutvikling per kvm Vefsn Boligprisendring i % per kvm Vefsn ,4 % 49,3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % En drivkraft for vekst på 28

29 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 29

30 Gjeld Utviklingen på i et risikoperspektiv 0,6 % Sparebank HSB-gjeldsandel i % av Norge 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % En drivkraft for vekst på 30

31 Gjeld Utviklingen på i et risikoperspektiv 0,6 % Sparebank HSB-gjeldsandel i % av Norge 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 25 % Sparebank Vefsn-gjeldsandel i % av HSB 0,1 % 0,0 % 23,0 % 20 % 22,4 % % ,5 % 21,7 % 21,5 % 10 % 5 % 0 % En drivkraft for vekst på 31

32 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 32

33 Appendiks ssykehuset HF ssykehuset Årsverksutvikling Totalt (høyre akse) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse 0 En drivkraft for vekst på 33

34 Appendiks ssykehuset HF ssykehuset Årsverksutvikling ssykehuset 600 Årsverksendring i % Mo i Rana 19,6 %: Fra 364 til 435 årsverk = Totalt (høyre akse) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Mosjøen 27,7 %: Fra 234 til 298 årsverk = 65 Sandnessjøen 20,7 %: Fra 295 til 356 årsverk = 61 Totalt 30,5 %: Fra 923 til årsverk = 281 Ambulanse 259,4 %: Fra 28 til 101 årsverk = 73 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % En drivkraft for vekst på 34

35 Tema Utviklingstrekk Introduksjon Befolkning Sysselsetting Ledighet Utdanning Demografi Boligpris Gjeld Appendiks Oppsummering En drivkraft for vekst på 35

36 Oppsummering Banken en drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av kontor i 14 kommuner på En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,7 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge En drivkraft for vekst på 36

37 Oppsummering Regionen perspektiver og utfordringer vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten trues av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi idrett, kultur, kunst, musikk, media, teater, festivaler, reiseliv og mattradisjoner samt design og arkitektur En drivkraft for vekst på 37

38 Takk for oppmerksomheten! Strategisk næringsplan Et steg foran En drivkraft for vekst på 38

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked. Regiondirektør Einar Røsås

Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked. Regiondirektør Einar Røsås Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked Regiondirektør Einar Røsås Min bakgrunn Lærer Teknisk utdannelse Skoleleder Fagforeningsleder Bedriftsleder Ledet nasjonalt utdanningspolitisk utredningsarbeid

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer