horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 horisont Helgeland E t m a g a s i n f o r d e g s o m b o r o g v i r k e r p å h e l g e l a n d Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

2 horisont helgeland Stolthet og kunnskap Magasinredaktør: Jan Erik Furunes Utgitt av: Helgeland Sparebank Postadresse: Postboks 68, 8601 Mo i Rana Telefon: E-post: prosjektledelse: Kunnskapsparken Helgeland Idé, layout, design og foto: Mye i Media Målet med denne andre utgaven av HORISONT HELGELAND er å bygge stolthet og kunnskap om Helgeland. Vi ønsker å sette søkelyset på regionens mange kvaliteter på tvers av kommunegrenser, lokalpatriotisme og politiske stridstema. Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Banken har sine røtter i regionen gjennom en 150 år lang historie. Vi er den eneste banken med hovedkontor i regionen med en solid og lokalbasert egenkapital. Vi er derfor opptatt av fremtidsutsiktene for Helgeland. Helgeland er rik på naturressurser som mineraler og vannkraft. Dette var også det politiske fundamentet for industrialiseringen og befolkningsveksten på Indre Helgeland inn mot 60-tallet. Tilbakeslaget kom i 1970 med konjunkturnedgang og redusert etterspørsel for industrien. I 2008 midt i den globale finanskrisen kom skiftet med befolkningsoppgang som har fortsatt fram til Drevet fram av bl.a. vekst i offentlig/statlig sektor og olje/gassaktiviteten utenfor Helgeland. Dette gir også Ytre Helgeland kombinert med en offensiv havbruksnæring nye vekstmuligheter. Helgeland er i dag det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge innen miljøvennlig prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og nå olje- og gassaktivitet. I forrige utgave av HORISONT HELGELAND ble følgende status- og utfordringsbilde tegnet et bilde som fortsatt står ved lag i dag: Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter må styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi Helgeland Sparebank vil takke Kunnskapsparken Helgeland, Mye i Media, førsteamanuensis Erlend Bullvåg, Universitetet i Nordland, og flere ledere i privat og offentlig virksomhet på Helgeland som har bidratt til denne utgav en av HORISONT HELGELAND. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger. Ett av to finansielle tyngdepunkt i Nord-Norge Helgeland er det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge. Mindre kjent er at Helgeland Sparebank er ett av to finansielle tyngdepunkt med hovedkontor i landsdelen. Nordlandsbanken med hovedkontor i Bodø har for lengst blitt en del av det Oslo-dominerte DNB-konsernet. Igjen står SpareBank 1 Nord-Norge med hovedkontor i Tromsø og Helgeland Sparebank med hovedkontor i Mo i Rana (delte funksjoner med Mosjøen). I tillegg finnes det fem mindre Eika-banker (tidligere Terra) Harstad, Narvik, Ofoten, Lofoten og Gildeskål. Helgeland Sparebank er med andre ord den eneste alliansefrie banken igjen i Nord-Norge. Banken har lånt ut over 20 milliarder kroner til bedrifter og husholdninger på Helgeland og dermed bidratt til utvikling og vekst både i medgangs- og motgangstider. Banken har tilbakeført en stor del av overskuddet til idrett, kultur og kunnskap på Helgeland i form av sponsing og gaver. Helgeland Sparebank vil fortsatt være en drivkraft for vekst i regionen så lenge banken har sitt eierskap og en solid kundeoppslutning på Helgeland. En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland. Forvaltningskapital på 26 milliarder og markedsandel over 50 %. En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen. En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt. En solid egenkapital på 1,9 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen. En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner. En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge. innhold horisont Jan Erik Furunes Administrende direktør, Helgeland Sparebank rik på ressurser side 4 - Del 1 utviklingstrekk side 14 - del 2 fremtidsutsikter Side 24 - del 3 2 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 3

3 del 1 Helgeland er rik Helgeland er rik på naturressurser og vi produserer en rekke varer som verden trenger. I dag går % av eksporten til Europa, mens prisene styres av etterspørselen globalt. Fremvoksende økonomier som Kina, Russland, India og Brasil har også behov for våre råvarer, tjenester og kunnskap, og vil i fremtiden spille en enda viktigere rolle for utviklingen i vår region. på RESSURSER Verden er i stor endring og det skjer en dramatisk maktforskyvning i folketall og økonomi fra vest til øst. Det forventes at jordas befolkning vil øke til 9 milliarder i 2050, at Europas andel av befolkningen vil bli kraftig redusert og at Asias middelklasse vil øke med 2 milliarder. Som følge av befolkningsvekst og økt levestandard vil de mest kritiske ressursene være mat, vann og energi. Frem mot 2050 vil verdens energiforbruk øke med 80%, halvparten av befolkningen vil mangle rent vann, og for å dekke matbehovet må verden produsere dobbelt så mye mat som i dag. Dette gir både utfordringer og nye muligheter for næringslivet på Helgeland og de rike ressursene vi rår over. 4 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 5

4 matproduksjon på Helgeland Verdenskjent LAKS Ti prosent av Norges produksjon av laks skjer på Helgeland. Hadde ett års produksjon av laks fra Lovund blitt brukt til sushi, ville bitene nådd halvannen gang rundt jorda. kukommune nr 1 Sømna er kukommune nr 1 med 1730 melkekyr. Dette tilsvarer 16,7 % av dyretallet på Helgeland. sauekommune nr 1 Hattfjelldal og Hemnes med 7943 sau er de to kommunene med flest sauer. Dette utgjør 25,1 % av dyretallet på Helgeland. grisekommune nr 1 Vega er grisekommune nr 1, med 1226 griser, som tilsvarer 18,9 % av dyretallet på Helgeland. Verdens beste sushi-kokk, Alex Cabaio, foretrekker laks fra Lovund men det har ikke alltid ligget i kortene at fisk fra øya skulle være lovprist på sushi-restauranter rundt om i verden. For 40 år siden var øya Lovund i Lurøy kommune truet av fraflytting, men takket være to lærere som så store muligheter i lakseoppdrett, er nå befolkningen doblet. Fra Træna eksporteres det årlig tonn med fisk. Sild, makrell, lodde og hvitlaks går primært til Japan og Kina, mens torsk, hyse og sei havner på middagsbordene i Europa. I 2012 ble det levert griser til slakteri på Helgeland. Produksjonen har økt med 41,6 % siden Hver uke sendes tre tonn levende kamskjell ut fra Herøy. Dykkerne henter opp skjellene fra dypet i området rundt Herøy. Helgeland var i 2012 best i landet på melkeproduksjon og leverte 96,98 % elitemelk. Det leveres ca. 64 millioner liter melk årlig til meieriene på Helgeland. I 2012 ble det levert totalt 10,7 millioner egg til eggpakkeri på Helgeland. Dette er nok til å dekke det årlige forbruket til drøyt nordmenn. Mat fra Helgeland har høstet flere priser de senere år. Blant annet ble Straumbotn gårdsmeieri kåret til årets nyskaper i nord-norge i Daglig tar lakseslakteriet på Lovund imot opptil 230 tonn laks, og den totale omsetningen er på over 1 milliard kroner i året. Dette gjør Nova Sea til en av de største bedriftene på Helgelandskysten, med en årlig eksport av 30 millioner kilo ren og sunn mat. Den største lakseprodusenten på Helgeland er Marine Harvest på Herøy. Torsk fra Dønna Lam fra Aldra Kjekjøtt fra Hattfjelldal PRIMÆRNÆRINGEN på Helgeland sysselsetter totalt 2471 personer, dette er 1400 flere personer enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes Helgelands sterke posisjon innenfor fiskeri og havbruk. Havbruksnæringen utgjør viktige hjørnesteinsbedrifter i flere øysamfunn og gir betydelige ringvirkninger på Helgeland. Hvert årsverk i havbruksnæringen skaper nesten to årsverk i andre deler av næringslivet og legger grunnlag for servicebedrifter, veier og annen infrastruktur på hele Helgeland. Det blir færre aktører i primærnæringen, men det produseres et større volum, og mer effektivt enn tidligere. Det satses på store automatiserte driftsbygninger i landbruket og samdrift bøndene i mellom. Et godt eksempel er svineproduksjonen som har hatt en markant økning på Helgeland de siste årene. Kilder: Statistisk sentralbyrå, Statens landbruksforvaltning, Nordlandsmat, Tine, Laks.no, Modolv Sjøset 6 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 7

5 Energi og mineraler på Helgeland KRAFT På Helgeland er det utbyggingsplaner for ca. 7 TWh innen vann- og vindkraft, dette tilsvarer en dobling av dagens produksjon. Helgeland er blant de største utbyggingsregioner i landet for småkraft med dertilhørende nettutbygging. OLJE Petroleumsrelatert leveranser på Helgeland økte fra 650 mill. kroner i 2008 til 1310 mill. kroner i Dette gjør Helgeland til den største leverandørregionen i Nord-Norge. bergverk Ørtfjell i Dunderlandsdalen er en av to jernmalmgruver som er i kommersiell drift i Nord-Norge. Totalt er det anslått verdier i Ørtfjell for i underkant av 250 mrd. kroner. gjenbruk i verdensklasse Helgeland har de siste ti årene hatt overskudd på ENERGI lik 1 TWh per år, ca. like mye som det årlige strømforbruket til boliger. Leverandørbedrifter til olje- og gassnæringen på Helgeland forventer å fordoble omsetningen frem mot I 2012 utvant mineralnæringen på Helgeland mineraler for 1,1 mrd. kroner. Dette tilsvarer 5,5 millioner solgte tonn. Omtrent 40 % av alle øl- og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av metall fremstilt ved Alcoa i Mosjøen. Rana Kraftverk er Nord-Norges største kraftverk målt i produksjon og er Norges sjette største kraftverk. Aasta Hansteen blir den neste store olje- og gassutbyggingen utenfor Helgelandskysten. Her skal det investeres for i underkant av 60 mrd. kroner. Industrien på Helgeland foredler store mengder fornybar energi. Høye fjell, isbreer og mye nedbør har skapt et enormt energi-reservoar for industriell utvikling på Helgeland. For industrien i Mo Industripark, er det helt avgjørende med god tilgang på vann. Vannet fra reservoarene brukes flere ganger før det renner ut i havet. På vei mot havet går vannet gjennom to kraftverk, i tillegg til at det brukes i fiskeoppdrett og til å kjøle ned ovnene i industrien. Totalt blir vannet utnyttet fire-fem ganger før det renner ut i fjorden. I tillegg til utnyttelse av vannenergien utnyttes overskuddsenergien fra industrien til fjernvarme. Fjernvarmen er med på å varme opp sykehus, skoler, idrettsanlegg, leiligheter, kontorer, næringsbygg og gågater. Alcoa i Mosjøen Malm fra Storforshei Øvre Forsland Vannkraftanlegg, Leirfjord naturressurser er et av Helgelands største konkurransefortrinn. Regionens tilgang på energi og mineraler har lagt grunnlaget for mange virksomheter og arbeidsplasser. Helgeland er en av landets ledende vannkraftregioner og produserer store mengder fornybar energi. I utbygging av vannkraftverk fokuseres det på at kraftverkene skal tilpasses omgivelsene og sikre gode rekreasjonsmuligheter. Mineralnæringen har lange tradisjoner på Helgeland, og de to største aktørene er Rana Gruber på Storforshei og Brønnøy Kalk i Velfjord. Mineralene blir solgt på verdensmarkedet, hvor det brukes i produksjon av for eksempel biler, mobiltelefoner og kosmetikk. Kalk er for øvrig en viktig del av papirproduksjon og et magasin i butikken inneholder mest sannsynlig kalk fra Velfjord. Helgeland har i dag den sterkeste verkstedindustrien i Nord-Norge. Dette gjør regionen til en viktig aktør for utvikling av olje- og gassindustrien i Nord-Norge de neste årene. Den økte aktiviteten knyttet til feltene Norne, Skarv og nå Aasta Hansteen, har ført til optimisme på hele Helgeland. Lokal vannkraft gir oss et betydelig miljøfortrinn sammenlignet med metallurgisk industri i Europa, som er basert på kullkraft, kjernekraft eller langtransportert energi med store overføringstap. Industrien i Europa har selvsagt tilgang på vindkraft. Det som er problemet er stabil tilgang på miljøvennlig kraft, noe som gir fortrinn for nordlandsbedriftene. Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat, Helgelandskraft, Levert, Norges geologiske undersøkelse, Brønnøy Kalk, Mo Industripark, Alcoa, Sektoranalyse for mineralnæringen i Nord-Norge, Kunnskapsparken Helgeland 8 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 9

6 Kompetanse på Helgeland privat sektor Kunnskapsbedriftene leverer tjenester til globalt konkurransedyktige bedrifter lokalt på Helgaland. Krevende kunder innen IT, industrielt vedlikehold, oppdrett, logistikk og teknisk rådgivning, gir konkurransedyktig kunnskapssektor. Offentlig sektor Offentlig sektor på Helgeland har høy kompetanse innen IKT, dokumentasjonsvitenskap, juridiske fag, regnskap og kundeservice. Denne kunnskapen brukes daglig for å utføre viktige nasjonale oppgaver. forskning og utdanning Forskning og utdanning er en viktig forutsetning for fremtidig vekst og innovasjonsevne. Helgeland har fått et løft gjennom å samle utvikling, forskning og utdanningsmiljø i Campus Helgeland. Nasjonalbiblioteket tar vare på vår nasjonale kulturarv og digitaliserte i bøker, avishefter og fotografier. Brønnøysundbedriften Akva Design er tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris 2013 for å ha utviklet lukkede merder. Dette kan bidra til å løse problemet med lakselus og rømning. I 2012 solgte Widerøe Internett i Mosjøen 1,3 millioner flyseter på nett. En stor andel av disse var på andre flyselskapers ruter. Med turnusordning og distrikskontor i Thailand yter bedriften service 24/7. Statens innkrevingssentral mottok i 2012 Rosingprisen for mest brukervennlige nettside og i 2013 sølv i Farmandprisens konkurranse om beste nettsted for offentlige virksomheter. UiN sitt nye senter for industriell forretningsutvikling i Campus Helgeland har som visjon å være ledende på forskning og utvikling i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og teknologi. Omlag 115 millioner digitale skjemaer og meldinger er sendt inn til Brønnøysundregistrene via Altinn siden starten i Dette sparer næringslivet i Norge for tidsbruk tilsvarende 1 mrd. kroner årlig. verdensomspennende kortløsninger Den skarpeste kompetansen i hele Europa på å forhindre kortsvindel finner du på Helgeland. Brønnøysundregistrene Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana Statens innkrevingssentral, Mo i Rana Kunnskapsintensivt arbeidsliv preger fremtiden. Arbeidsplassene blir stadig mer kompetansekrevende og de menneskelige ressursene har økende betydning for verdiskapingen. Høgskoler, universitet, forsknings- og utviklingsmiljø er dermed viktig for å få tilgang til kompetent arbeidskraft og FoUkompetanse. For det private næringslivet medfører dette både utfordringer og muligheter i forhold til blant annet rekruttering. Bedriftene klarer på tross av høyt kostnadsnivå i Norge å møte den internasjonale konkurransen med bruk av teknologi og høy kompetanse. Offentlige arbeidsplasser styrker kompetansebasen i regionen og bidrar til at det lokale arbeidsmarkedet blir mer robust. Store statlige organisasjoner som Statens innkrevingssentral, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene og NAV er viktige kunnskapsbedrifter som sysselsetter over 2000 personer på Helgeland. Kilder: Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket, NOU nr 3, Statens innkrevingssentral, Fiskeridirektoratet, Widerøe, Universitetet i Nordland Nærmere bestemt i Mo i Rana, der ansatte på EVRY Card Services AS overvåker betalingskort fra hundre banker i 11 land med formål å redusere misbruk av kort. Med to millioner transaksjoner per dag blir det avdekket 3000 svindelsaker i måneden. Bedriften personaliserer dessuten 13 mill. kort i året, og tar imot samtaler blant annet for å sperre bankkort. Selskapets viktigste produktområder er produksjon av plastkort, personalisering av kort, sperretjenester samt overvåkning av betalingskort med formål å redusere misbruk av kort. Dette krever spisskompetanse, som bedriften jevnlig leter etter i hele verden. Av og til trenger man ikke å lete lenger enn til Helgeland. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 11

7 Opplevelser og reiseliv på Helgeland verdens vakreste reisemål Reiseliv 25 % av de tilreisende til Helgeland er utenlandske turister. De kommer for å oppleve blant annet Polarsirkelen, Himmelblålandet og kystriksveien. kultur Nordland Teater er en viktig og spennende aktør som leverer kulturopplevelser i hele Nordland. De arrangerer årlig Vinterlysfestivalen i Mo i Rana. Med over 7000 besøkende er den en av landets største teaterfestivaler. festivaler Helgeland tilbyr et bredt spekter av festivaler gjennom hele året. I 2012 ble Trænafestivalen kåret til Årets festival av bransjen selv. Festivalen ligger langt til havs, men har besøkende fra hele verden. På Helgeland finner du Oksskolten, Nord- Norges høyeste fjell. Den rager 1916 moh. I tillegg kan vi smykke oss med Norges nest største innsjø, Røssvatnet, og ikke minst Norges nest største isbre, Svartisen. Helgelands mest besøkte turistattraksjon er Polarsirkelsenteret på Saltfjellet med sine drøyt besøkende årlig. Den nest mest besøkte turistattraksjonen på Helgeland er Laksforsen i Vefsna. Hvert sekund passerer det om lag 700 m 3 vann. Det gjør fossen til et fantastisk skue. Tre av Norges 44 nasjonalparker ligger på Helgeland. Totalt utgjør nasjonalparkene Saltfjellet og Svartisen, Børgefjell og Lomsdal/Visten, 4651 km 2 med fantastisk naturlandskap. Seks av de ti lengste grottene i Norge befinner seg på Helgeland. Det gjør også det lengste vannfylte grottesystemet i Norge. Grottedykkere fra hele verden kommer for å utforske Jordbrugrotta og andre vannfylte grottepassasjer. Vegaøyene er en av syv attraksjoner i Norge som har fått verdensarvstatus av UNESCO for sin unike kultur- og naturhistorie. Nesnaartisten Ida Maria på Trænafestivalen Hildurs Urterarium, Brønnøysund Kiting på Raudvatnet spennende opplevelser tiltrekker fastboende og lokker turister fra hele verden til Helgeland. Helgeland utgjør omtrent 5% av Norges samlede areal, og har en eventyrlig kystlinje på 9800 km og over øyer. Dette gir muligheter for et variert tilbud av spennende opplevelser i samspill med naturen. Reiselivsnæringen på Helgeland sysselsetter omlag 2300 personer og omsatte i 2012 for 2,5 milliarder kroner. Helgeland er rik på natur, men har også et yrende kultur- og festivalliv. Organisasjoner og frivillige bidrar til at nesten hver eneste bygd har egne bygdedager i tillegg til de mange større festivalene og kulturarrangementene i regionen. Dette er med på å gjøre regionen attraktiv som bosted. Til lands, til vanns og i lufta. Det høres ut som et eventyr, men det behøver ikke å være for godt til å være sant. På Helgeland kan du oppleve alt dette i løpet av en ferie. Regionen er et godt eksempel på nærhet til et variert tilbud. Det er kort vei fra innland til kyst, og her har du det beste utgangspunktet for en aktiv ferie. Med sekken på ryggen og fjellskoene på ligger opplevelsene i ren og vakker natur og venter. Om du befinner deg ved et fjellvann eller på havet, er det lett å få napp på Helgeland. Ønsker du større adrenalinkick, er muligheten for kiting, klatring, grotting, eller dykking aldri langt unna. Du finner overnattingssteder med kortreist mat, og spektakulære steder å campe er heller ikke vanskelig å oppdrive. Ikke en sky på himmelen. Ikke et vindpust Nå ja, slik er det ikke alltid. Kilde: Polarsirkelsenteret, Helgeland reiseliv, Miljødirektoratet, Norges grotteforbund, Statens kartverk og Norsk polarinstitutt 12 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 13

8 utviklingstrekk på Helgeland hva venter i Horisonten? del 2 Regioninndeling Helgeland Brønnøysund Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad sandnessjøen Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna mosjøen Vefsn Grane Hattfjelldal mo i rana Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy basert på forskning av: Førsteamanuensis erlend Bullvåg, universitetet i nordland Signalene om en ny kurs på Helgeland er klare. Helgelandssamfunnet har mange muligheter som krever felles løft i hele regionen. Muligheter i industrien, samferdselen, helsesektoren, petroleumsvirksomheten og kraftsektoren er store og kan ikke bæres av enkeltbedrifter og enkeltkommuner. Utfordringen er å heve blikket fra fokus på enkeltsaker, den enkelte kommune og kommuners kamp mot andre helgelendinger. Et slikt fokus bidrar til at utviklingen av Helgelandsregionen som helhet, svekkes og de store løftene uteblir. Regionen må søke sammen skal større løft for regionen realiseres innenfor næring og industri, samferdselssatsinger, effektivisering av bo og arbeidsmarked, helse og samferdsel. Alternativt må en akseptere en gradvis og nærmere uopprettelig svekkelse av Helgelandssamfunnets utvikling. Uten en kursendring vil både befolkningsutvikling, samfunnsfornyelse og næringsutvikling svekkes for hele Helgeland, på tross av fremgang i enkelte næringer og samfunn. 14 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 15

9 Regionene er rangert fra best utvikling til svakest utvikling. Rangeringen er gjort etter hvor sterk veksten i befolkningen er siste 5 år, etter hvor sterk bolysten blant unge i alderen 25 til 45 år er siste 5 år, etter vekst i sysselsetting siste 5 år, etter vekst i næringslivets omsetning de siste 5 år og etter verdiskaping per omsatt krone. Basert på summen av plasseringer er regionene rangert fra 1 til 4, der 1 er best og 4 angir den svakeste utviklingen i sum av kriteriene. I sum har Sandnessjøen den sterkeste utviklingen fulgt av Brønnøy, med Mo i Rana tett bak. Svakest utvikling har Mosjøen. Geografi Befolknings- Bolyst unge Vekst i Vekst i Verdiskaping Sum utvikling voksne sysselsetting næringslivet Brønnøysund (2) Sandnessjøen (1) Mosjøen (4) Mo i Rana (3) Helgeland vs Nordland Lavere Lavere Høyere Høyere Lik Befolkningsutvikling regioner Helgeland siste fem år. Vekst 2008 til 2013 Befolkningsendring i (antall) % siste 5 år Mo i Rana 953 2,7 % Sandnessjøen 252 2,0 % Brønnøysund 173 1,3 % Mosjøen ,5 % Helgeland ,5 % Nordland ,0 % Norge ,6 % hvem vil bo på Helgeland? Helgeland er sammen med Salten de to befolkningsmessig tyngste regionene i Nordland. De siste fem årene er det blitt flere innbyggere i ni av 18 helgelandskommuner. Træna har den sterkeste utviklingen. Helgeland passerte innbyggere i 2012, en vekst på 1,5 % på fem år sammenlignet med 6,6 % i Norge i samme periode. Sterkest vekst i antall personer har kommunene Rana (+660), Brønnøy (+324) og Alstahaug (+154). Svakest utvikling i folketallet har Vefsn (-172), Bindal (-86) og Grane (-78). I alt har Helgeland fått 1136 flere innbyggere enn i Mo i Rana har dermed mer en halvparten av befolkningsveksten på Helgeland. Perioden før 2008 var svært negativ målt i befolkningsvekst. På tross av høy aktivitet i næringslivet, falt befolkningen i alle helgelandskommuner. Fra 2008 vokser igjen befolkningen, men langt langsommere enn i landet for øvrig. Mosjøen har den svakeste utviklingen Befolkningsutvikling 2003 til 2013 Norge Helgeland fra Økt petroleumsvirksomhet og urbanisering gir bedre jobbmuligheter på ytre deler av Helgeland. Fra 2008 til 2013 er det blitt 1,5 % flere helgelendinger, mens det i samme periode ble 2 % flere nordlendinger og 6,6 % flere nordmenn. God trivsel i befolkningen til tross, både Helgeland og Nordland taper i kampen om innbyggerne. Regionene Mo i Rana (2,7 % og over fylkessnittet) og Sandnessjøen (2 %) har den sterkeste befolkningsveksten på Helgeland de siste 5 årene. Svakest utvikling har Mosjøen med en nedgang på 1,5 %. Ser vi frem mot 2018, og tenker oss at Helgeland skal ha samme befolkningsvekst som landsgjennomsnittet, krever det at den årlige veksten øker fra dagens om lag 250 nye innbyggere hvert år, til 1000 nye innbyggere per år. En bred felles strategi for å beholde flere og øke tilflyttingen til Helgeland er helt nødvendig. Er Helgeland attraktivt for unge voksne? Attraktivitet gir en region bolyst. Bolyst arter seg som god balanse mellom inn- og utflytting av de ulike aldersgruppene i befolkningen. Størst mobilitet har vi i aldersgruppen 25 til 45 år, og attraktivitet for denne gruppen har svært stor betydning for samfunnsutviklingen og rekruttering til arbeidsmarkedet. Helgeland har i alt innbyggere i denne aldersgruppen i De utgjør 23 % av befolkningen. Siden 2003 er det blitt 3036 færre (-15 %) i aldersgruppen 25 til 45 på Helgeland. Forklaringen er tredelt. Lavere rekruttering i form av mindre ungdomskull siste 10 år står for om lag 20 % av reduksjonen. Utflytting til jobb eller bosted utenfor regionen står for om lag 60 % av nedgangen, og at innbyggerne blir eldre enn 45 år forklarer 20 % av reduksjonen. Bevegelsene indikerer at holdningene til å bo på Helgeland er svake hos de unge voksne, både på Helgeland og i landet for øvrig. Befolkningen i gruppen unge voksne går ned med 10 % i Nordland i samme periode, og i Norge øker denne aldersgruppen med 4,9 % de siste 10 år. Helgeland har således i et 10 års perspektiv nesten 20 % svakere utvikling i gruppen mellom 25 og 45 år enn Norge totalt. En bred felles strategi for å beholde og øke tilflytting av aldersgruppen 25 til 45 år, er helt nødvendig på Helgeland. Ny aktivitet på Helgeland er bra for unge voksne Etter 2008 har den sterke nedgangen i aldersgruppen 25 til 45 flatet ut. Selv om befolkningen totalt sett stiger på Helgeland, er det på 5 år blitt 4,3 % færre unge voksne. Fortsatt forlater flere unge Helgeland enn Nordland (nedgang på 2,9 %). Av de som forlater havner flest på Vestlandet og i Oslo-området. I Norge totalt øker mengden av 25- til 45-åringer. Det er dermed ikke tilgangen totalt som er utfordringen, men å få flere til å velge å bo på Helgeland Vekst i aldersgruppen 25 til 45 år siste fem år per region, Helgeland, Nordland og Norge 6,0 4,0 2,0 0,0 Mosjøen -10,9 % Brønnøysund -3,7 % Mo i Rana -3,1 % Sandnessjøen 0,6 % Helgeland -4,3 % Nordland -2,9 % Norge 4,3 % , ,0-6, ,0-10,0 Befolkning Helgeland Befolkning Norge -12,0 16 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 17

10 Sterkest befolkningsutvikling i Rana og svakest i Mosjøen Regionene på Helgeland utvikler seg svært forskjellig. I tallene er det både svært positive signaler og symptomer på underliggende utfordringer. For aldersgruppen 30 til 45 år, har økt olje- og gassvirksomhet sørget for mange nye innbyggere på Helgeland. Bidraget kommer i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Det er likevel et paradoks at på tross av økende petroleumsvirksomhet, så faller det totale folketallet i Sandnessjøen i Sandnessjøen er den eneste regionen på Helgeland som har vekst i antall innbyggere mellom 25 og 45 år de siste fem årene. Veksten er på 0,6 %. Svakest er utviklingen i Mosjøen-regionen med en nedgang i denne aldersgruppen på hele 10,9 %. Utviklingen har gått fra svak til enda svakere. Forskjeller mellom regionen og svakere utvikling enn i Nordland totalt, aktualiserer bred innsats for å skape positive holdninger til å bo på Helgeland. Når det er blitt 5 % flere i aldersgruppen nasjonalt, er en nedgang på 14,6 % siste 10 år på Helgeland et signal om behov for prioritering av innsatsen for økt bolyst i langt større grad enn i dag. Sviktende dynamikk Det er stor uttømming fra regionen i forbindelse med første jobb etter studier eller fagopplæring. Mens det er netto vekst i aldersgruppene fra 30 til 45. Uten økt bolyst for de unge som skal starte en karriere, danne familie eller følge ektefelle, vil Helgeland få store utfordringer med både samfunnsstruktur og arbeidsmarked i det kommende tiåret. Økt bolyst for de unge, er derfor Helgelandssamfunnets utfordring nr. 1! Hva skal til for å øke bolysten for unge? Når Helgeland scorer lavt på bolyst totalt sett, er det viktige utfordringer ved både regionens tilbud til befolkningen og i holdninger til å bo på Helgeland. De viktigste faktorene som skaper bolyst er i følge Norsk institutt for by og regionsforskning tilgang til relevant arbeid, tilhørighet gjennom familie (røtter), tilhørighet gjennom eierskap til fast eiendom eller familiebedrift og at regionen byr på trivselsfaktorer i form av utdanningsmuligheter, godt flytilbud og gode veiforbindelser. Trivsel i hverdagen er også viktig i form av gode muligheter for å bygge sosiale nettverk, urbanitet, sosiale og kulturelle muligheter på fritiden, natur og fritidsaktiviteter. I regioner med lignende egenskaper som Helgeland, er den desidert viktigste faktor for bolyst tilgang til relevant arbeid i forhold til utdanning, og da ofte for begge forsørgere i en familie. I regioner som ligner på Helgeland avgjøres 70 til 80 % av bolysten av hvilke jobber som er tilgjengelige. Hvor viktig relevante arbeidsplasser er for bolyst, er utviklingen i Sandnessjøen et godt eksempel på. Den sterke veksten rundt Horvnesbasen, BP s etablering, Aker Solutions inntreden, god vekst i bygg, anlegg og havbruk gir netto vekst i aldersgruppen mellom 30 og 45 år. De mellom 20 og 30 år har dessverre fortsatt stor utflytting også fra Sandnessjøen. Avfallshåndtering Kundeservice Ingeniørkunst Høgteknologi Unge voksne på Helgeland 2003 til Antall personer i alderen år Unge voksne Befolkning totalt Antall personer totalt på Helgeland næringslivets utvikling og utfordringer Enhver region er avhengig av at nye bedrifter etableres og vokser frem. Nye bedrifter har sitt utspring i fra både helt nyetablerte bedrifter, og bedrifter som er produkter av at foregående bedrifter omorganiseres for mer effektivt å kunne nå markedet. Et godt eksempel på en slik endring er Miras industripartner, som er resultat av reorganisering av virksomheter etter konkursen i Miras-konsernet. Hva som ikke regnes som nyskaping er dannelse av holdingselskaper og morselskaper. 18 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 19

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

230 mill. over hele landet Side 6

230 mill. over hele landet Side 6 Nr. 3-2014 - 97. årgang Gavedryss for 230 mill. over hele landet Side 6 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 3 2 0 1 4 1 N Y H E T E R DNB, Nordea og Kom mu - nal banken systemviktige Finansdepartementet

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

full gass i nordland

full gass i nordland full gass i nordland vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling,

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

MONO. Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13. Side 14-15

MONO. Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13. Side 14-15 MONO EN kanal for næringslivet 1/2014 Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13 Konkurransefortrinn Nye pensjonsregler gir arbeidsgiver mulighet til å mer enn

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2010 Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Personlige eiere lokal tilhørighet

Personlige eiere lokal tilhørighet lokal tilhørighet NHOs politikk for personlige eiere NHOs politikk for personlige eiere Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer