horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 horisont Helgeland E t m a g a s i n f o r d e g s o m b o r o g v i r k e r p å h e l g e l a n d Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

2 horisont helgeland Stolthet og kunnskap Magasinredaktør: Jan Erik Furunes Utgitt av: Helgeland Sparebank Postadresse: Postboks 68, 8601 Mo i Rana Telefon: E-post: prosjektledelse: Kunnskapsparken Helgeland Idé, layout, design og foto: Mye i Media Målet med denne andre utgaven av HORISONT HELGELAND er å bygge stolthet og kunnskap om Helgeland. Vi ønsker å sette søkelyset på regionens mange kvaliteter på tvers av kommunegrenser, lokalpatriotisme og politiske stridstema. Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Banken har sine røtter i regionen gjennom en 150 år lang historie. Vi er den eneste banken med hovedkontor i regionen med en solid og lokalbasert egenkapital. Vi er derfor opptatt av fremtidsutsiktene for Helgeland. Helgeland er rik på naturressurser som mineraler og vannkraft. Dette var også det politiske fundamentet for industrialiseringen og befolkningsveksten på Indre Helgeland inn mot 60-tallet. Tilbakeslaget kom i 1970 med konjunkturnedgang og redusert etterspørsel for industrien. I 2008 midt i den globale finanskrisen kom skiftet med befolkningsoppgang som har fortsatt fram til Drevet fram av bl.a. vekst i offentlig/statlig sektor og olje/gassaktiviteten utenfor Helgeland. Dette gir også Ytre Helgeland kombinert med en offensiv havbruksnæring nye vekstmuligheter. Helgeland er i dag det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge innen miljøvennlig prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og nå olje- og gassaktivitet. I forrige utgave av HORISONT HELGELAND ble følgende status- og utfordringsbilde tegnet et bilde som fortsatt står ved lag i dag: Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter må styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi Helgeland Sparebank vil takke Kunnskapsparken Helgeland, Mye i Media, førsteamanuensis Erlend Bullvåg, Universitetet i Nordland, og flere ledere i privat og offentlig virksomhet på Helgeland som har bidratt til denne utgav en av HORISONT HELGELAND. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger. Ett av to finansielle tyngdepunkt i Nord-Norge Helgeland er det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge. Mindre kjent er at Helgeland Sparebank er ett av to finansielle tyngdepunkt med hovedkontor i landsdelen. Nordlandsbanken med hovedkontor i Bodø har for lengst blitt en del av det Oslo-dominerte DNB-konsernet. Igjen står SpareBank 1 Nord-Norge med hovedkontor i Tromsø og Helgeland Sparebank med hovedkontor i Mo i Rana (delte funksjoner med Mosjøen). I tillegg finnes det fem mindre Eika-banker (tidligere Terra) Harstad, Narvik, Ofoten, Lofoten og Gildeskål. Helgeland Sparebank er med andre ord den eneste alliansefrie banken igjen i Nord-Norge. Banken har lånt ut over 20 milliarder kroner til bedrifter og husholdninger på Helgeland og dermed bidratt til utvikling og vekst både i medgangs- og motgangstider. Banken har tilbakeført en stor del av overskuddet til idrett, kultur og kunnskap på Helgeland i form av sponsing og gaver. Helgeland Sparebank vil fortsatt være en drivkraft for vekst i regionen så lenge banken har sitt eierskap og en solid kundeoppslutning på Helgeland. En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland. Forvaltningskapital på 26 milliarder og markedsandel over 50 %. En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen. En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt. En solid egenkapital på 1,9 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen. En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner. En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge. innhold horisont Jan Erik Furunes Administrende direktør, Helgeland Sparebank rik på ressurser side 4 - Del 1 utviklingstrekk side 14 - del 2 fremtidsutsikter Side 24 - del 3 2 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 3

3 del 1 Helgeland er rik Helgeland er rik på naturressurser og vi produserer en rekke varer som verden trenger. I dag går % av eksporten til Europa, mens prisene styres av etterspørselen globalt. Fremvoksende økonomier som Kina, Russland, India og Brasil har også behov for våre råvarer, tjenester og kunnskap, og vil i fremtiden spille en enda viktigere rolle for utviklingen i vår region. på RESSURSER Verden er i stor endring og det skjer en dramatisk maktforskyvning i folketall og økonomi fra vest til øst. Det forventes at jordas befolkning vil øke til 9 milliarder i 2050, at Europas andel av befolkningen vil bli kraftig redusert og at Asias middelklasse vil øke med 2 milliarder. Som følge av befolkningsvekst og økt levestandard vil de mest kritiske ressursene være mat, vann og energi. Frem mot 2050 vil verdens energiforbruk øke med 80%, halvparten av befolkningen vil mangle rent vann, og for å dekke matbehovet må verden produsere dobbelt så mye mat som i dag. Dette gir både utfordringer og nye muligheter for næringslivet på Helgeland og de rike ressursene vi rår over. 4 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 5

4 matproduksjon på Helgeland Verdenskjent LAKS Ti prosent av Norges produksjon av laks skjer på Helgeland. Hadde ett års produksjon av laks fra Lovund blitt brukt til sushi, ville bitene nådd halvannen gang rundt jorda. kukommune nr 1 Sømna er kukommune nr 1 med 1730 melkekyr. Dette tilsvarer 16,7 % av dyretallet på Helgeland. sauekommune nr 1 Hattfjelldal og Hemnes med 7943 sau er de to kommunene med flest sauer. Dette utgjør 25,1 % av dyretallet på Helgeland. grisekommune nr 1 Vega er grisekommune nr 1, med 1226 griser, som tilsvarer 18,9 % av dyretallet på Helgeland. Verdens beste sushi-kokk, Alex Cabaio, foretrekker laks fra Lovund men det har ikke alltid ligget i kortene at fisk fra øya skulle være lovprist på sushi-restauranter rundt om i verden. For 40 år siden var øya Lovund i Lurøy kommune truet av fraflytting, men takket være to lærere som så store muligheter i lakseoppdrett, er nå befolkningen doblet. Fra Træna eksporteres det årlig tonn med fisk. Sild, makrell, lodde og hvitlaks går primært til Japan og Kina, mens torsk, hyse og sei havner på middagsbordene i Europa. I 2012 ble det levert griser til slakteri på Helgeland. Produksjonen har økt med 41,6 % siden Hver uke sendes tre tonn levende kamskjell ut fra Herøy. Dykkerne henter opp skjellene fra dypet i området rundt Herøy. Helgeland var i 2012 best i landet på melkeproduksjon og leverte 96,98 % elitemelk. Det leveres ca. 64 millioner liter melk årlig til meieriene på Helgeland. I 2012 ble det levert totalt 10,7 millioner egg til eggpakkeri på Helgeland. Dette er nok til å dekke det årlige forbruket til drøyt nordmenn. Mat fra Helgeland har høstet flere priser de senere år. Blant annet ble Straumbotn gårdsmeieri kåret til årets nyskaper i nord-norge i Daglig tar lakseslakteriet på Lovund imot opptil 230 tonn laks, og den totale omsetningen er på over 1 milliard kroner i året. Dette gjør Nova Sea til en av de største bedriftene på Helgelandskysten, med en årlig eksport av 30 millioner kilo ren og sunn mat. Den største lakseprodusenten på Helgeland er Marine Harvest på Herøy. Torsk fra Dønna Lam fra Aldra Kjekjøtt fra Hattfjelldal PRIMÆRNÆRINGEN på Helgeland sysselsetter totalt 2471 personer, dette er 1400 flere personer enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes Helgelands sterke posisjon innenfor fiskeri og havbruk. Havbruksnæringen utgjør viktige hjørnesteinsbedrifter i flere øysamfunn og gir betydelige ringvirkninger på Helgeland. Hvert årsverk i havbruksnæringen skaper nesten to årsverk i andre deler av næringslivet og legger grunnlag for servicebedrifter, veier og annen infrastruktur på hele Helgeland. Det blir færre aktører i primærnæringen, men det produseres et større volum, og mer effektivt enn tidligere. Det satses på store automatiserte driftsbygninger i landbruket og samdrift bøndene i mellom. Et godt eksempel er svineproduksjonen som har hatt en markant økning på Helgeland de siste årene. Kilder: Statistisk sentralbyrå, Statens landbruksforvaltning, Nordlandsmat, Tine, Laks.no, Modolv Sjøset 6 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 7

5 Energi og mineraler på Helgeland KRAFT På Helgeland er det utbyggingsplaner for ca. 7 TWh innen vann- og vindkraft, dette tilsvarer en dobling av dagens produksjon. Helgeland er blant de største utbyggingsregioner i landet for småkraft med dertilhørende nettutbygging. OLJE Petroleumsrelatert leveranser på Helgeland økte fra 650 mill. kroner i 2008 til 1310 mill. kroner i Dette gjør Helgeland til den største leverandørregionen i Nord-Norge. bergverk Ørtfjell i Dunderlandsdalen er en av to jernmalmgruver som er i kommersiell drift i Nord-Norge. Totalt er det anslått verdier i Ørtfjell for i underkant av 250 mrd. kroner. gjenbruk i verdensklasse Helgeland har de siste ti årene hatt overskudd på ENERGI lik 1 TWh per år, ca. like mye som det årlige strømforbruket til boliger. Leverandørbedrifter til olje- og gassnæringen på Helgeland forventer å fordoble omsetningen frem mot I 2012 utvant mineralnæringen på Helgeland mineraler for 1,1 mrd. kroner. Dette tilsvarer 5,5 millioner solgte tonn. Omtrent 40 % av alle øl- og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av metall fremstilt ved Alcoa i Mosjøen. Rana Kraftverk er Nord-Norges største kraftverk målt i produksjon og er Norges sjette største kraftverk. Aasta Hansteen blir den neste store olje- og gassutbyggingen utenfor Helgelandskysten. Her skal det investeres for i underkant av 60 mrd. kroner. Industrien på Helgeland foredler store mengder fornybar energi. Høye fjell, isbreer og mye nedbør har skapt et enormt energi-reservoar for industriell utvikling på Helgeland. For industrien i Mo Industripark, er det helt avgjørende med god tilgang på vann. Vannet fra reservoarene brukes flere ganger før det renner ut i havet. På vei mot havet går vannet gjennom to kraftverk, i tillegg til at det brukes i fiskeoppdrett og til å kjøle ned ovnene i industrien. Totalt blir vannet utnyttet fire-fem ganger før det renner ut i fjorden. I tillegg til utnyttelse av vannenergien utnyttes overskuddsenergien fra industrien til fjernvarme. Fjernvarmen er med på å varme opp sykehus, skoler, idrettsanlegg, leiligheter, kontorer, næringsbygg og gågater. Alcoa i Mosjøen Malm fra Storforshei Øvre Forsland Vannkraftanlegg, Leirfjord naturressurser er et av Helgelands største konkurransefortrinn. Regionens tilgang på energi og mineraler har lagt grunnlaget for mange virksomheter og arbeidsplasser. Helgeland er en av landets ledende vannkraftregioner og produserer store mengder fornybar energi. I utbygging av vannkraftverk fokuseres det på at kraftverkene skal tilpasses omgivelsene og sikre gode rekreasjonsmuligheter. Mineralnæringen har lange tradisjoner på Helgeland, og de to største aktørene er Rana Gruber på Storforshei og Brønnøy Kalk i Velfjord. Mineralene blir solgt på verdensmarkedet, hvor det brukes i produksjon av for eksempel biler, mobiltelefoner og kosmetikk. Kalk er for øvrig en viktig del av papirproduksjon og et magasin i butikken inneholder mest sannsynlig kalk fra Velfjord. Helgeland har i dag den sterkeste verkstedindustrien i Nord-Norge. Dette gjør regionen til en viktig aktør for utvikling av olje- og gassindustrien i Nord-Norge de neste årene. Den økte aktiviteten knyttet til feltene Norne, Skarv og nå Aasta Hansteen, har ført til optimisme på hele Helgeland. Lokal vannkraft gir oss et betydelig miljøfortrinn sammenlignet med metallurgisk industri i Europa, som er basert på kullkraft, kjernekraft eller langtransportert energi med store overføringstap. Industrien i Europa har selvsagt tilgang på vindkraft. Det som er problemet er stabil tilgang på miljøvennlig kraft, noe som gir fortrinn for nordlandsbedriftene. Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat, Helgelandskraft, Levert, Norges geologiske undersøkelse, Brønnøy Kalk, Mo Industripark, Alcoa, Sektoranalyse for mineralnæringen i Nord-Norge, Kunnskapsparken Helgeland 8 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 9

6 Kompetanse på Helgeland privat sektor Kunnskapsbedriftene leverer tjenester til globalt konkurransedyktige bedrifter lokalt på Helgaland. Krevende kunder innen IT, industrielt vedlikehold, oppdrett, logistikk og teknisk rådgivning, gir konkurransedyktig kunnskapssektor. Offentlig sektor Offentlig sektor på Helgeland har høy kompetanse innen IKT, dokumentasjonsvitenskap, juridiske fag, regnskap og kundeservice. Denne kunnskapen brukes daglig for å utføre viktige nasjonale oppgaver. forskning og utdanning Forskning og utdanning er en viktig forutsetning for fremtidig vekst og innovasjonsevne. Helgeland har fått et løft gjennom å samle utvikling, forskning og utdanningsmiljø i Campus Helgeland. Nasjonalbiblioteket tar vare på vår nasjonale kulturarv og digitaliserte i bøker, avishefter og fotografier. Brønnøysundbedriften Akva Design er tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris 2013 for å ha utviklet lukkede merder. Dette kan bidra til å løse problemet med lakselus og rømning. I 2012 solgte Widerøe Internett i Mosjøen 1,3 millioner flyseter på nett. En stor andel av disse var på andre flyselskapers ruter. Med turnusordning og distrikskontor i Thailand yter bedriften service 24/7. Statens innkrevingssentral mottok i 2012 Rosingprisen for mest brukervennlige nettside og i 2013 sølv i Farmandprisens konkurranse om beste nettsted for offentlige virksomheter. UiN sitt nye senter for industriell forretningsutvikling i Campus Helgeland har som visjon å være ledende på forskning og utvikling i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og teknologi. Omlag 115 millioner digitale skjemaer og meldinger er sendt inn til Brønnøysundregistrene via Altinn siden starten i Dette sparer næringslivet i Norge for tidsbruk tilsvarende 1 mrd. kroner årlig. verdensomspennende kortløsninger Den skarpeste kompetansen i hele Europa på å forhindre kortsvindel finner du på Helgeland. Brønnøysundregistrene Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana Statens innkrevingssentral, Mo i Rana Kunnskapsintensivt arbeidsliv preger fremtiden. Arbeidsplassene blir stadig mer kompetansekrevende og de menneskelige ressursene har økende betydning for verdiskapingen. Høgskoler, universitet, forsknings- og utviklingsmiljø er dermed viktig for å få tilgang til kompetent arbeidskraft og FoUkompetanse. For det private næringslivet medfører dette både utfordringer og muligheter i forhold til blant annet rekruttering. Bedriftene klarer på tross av høyt kostnadsnivå i Norge å møte den internasjonale konkurransen med bruk av teknologi og høy kompetanse. Offentlige arbeidsplasser styrker kompetansebasen i regionen og bidrar til at det lokale arbeidsmarkedet blir mer robust. Store statlige organisasjoner som Statens innkrevingssentral, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene og NAV er viktige kunnskapsbedrifter som sysselsetter over 2000 personer på Helgeland. Kilder: Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket, NOU nr 3, Statens innkrevingssentral, Fiskeridirektoratet, Widerøe, Universitetet i Nordland Nærmere bestemt i Mo i Rana, der ansatte på EVRY Card Services AS overvåker betalingskort fra hundre banker i 11 land med formål å redusere misbruk av kort. Med to millioner transaksjoner per dag blir det avdekket 3000 svindelsaker i måneden. Bedriften personaliserer dessuten 13 mill. kort i året, og tar imot samtaler blant annet for å sperre bankkort. Selskapets viktigste produktområder er produksjon av plastkort, personalisering av kort, sperretjenester samt overvåkning av betalingskort med formål å redusere misbruk av kort. Dette krever spisskompetanse, som bedriften jevnlig leter etter i hele verden. Av og til trenger man ikke å lete lenger enn til Helgeland. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 11

7 Opplevelser og reiseliv på Helgeland verdens vakreste reisemål Reiseliv 25 % av de tilreisende til Helgeland er utenlandske turister. De kommer for å oppleve blant annet Polarsirkelen, Himmelblålandet og kystriksveien. kultur Nordland Teater er en viktig og spennende aktør som leverer kulturopplevelser i hele Nordland. De arrangerer årlig Vinterlysfestivalen i Mo i Rana. Med over 7000 besøkende er den en av landets største teaterfestivaler. festivaler Helgeland tilbyr et bredt spekter av festivaler gjennom hele året. I 2012 ble Trænafestivalen kåret til Årets festival av bransjen selv. Festivalen ligger langt til havs, men har besøkende fra hele verden. På Helgeland finner du Oksskolten, Nord- Norges høyeste fjell. Den rager 1916 moh. I tillegg kan vi smykke oss med Norges nest største innsjø, Røssvatnet, og ikke minst Norges nest største isbre, Svartisen. Helgelands mest besøkte turistattraksjon er Polarsirkelsenteret på Saltfjellet med sine drøyt besøkende årlig. Den nest mest besøkte turistattraksjonen på Helgeland er Laksforsen i Vefsna. Hvert sekund passerer det om lag 700 m 3 vann. Det gjør fossen til et fantastisk skue. Tre av Norges 44 nasjonalparker ligger på Helgeland. Totalt utgjør nasjonalparkene Saltfjellet og Svartisen, Børgefjell og Lomsdal/Visten, 4651 km 2 med fantastisk naturlandskap. Seks av de ti lengste grottene i Norge befinner seg på Helgeland. Det gjør også det lengste vannfylte grottesystemet i Norge. Grottedykkere fra hele verden kommer for å utforske Jordbrugrotta og andre vannfylte grottepassasjer. Vegaøyene er en av syv attraksjoner i Norge som har fått verdensarvstatus av UNESCO for sin unike kultur- og naturhistorie. Nesnaartisten Ida Maria på Trænafestivalen Hildurs Urterarium, Brønnøysund Kiting på Raudvatnet spennende opplevelser tiltrekker fastboende og lokker turister fra hele verden til Helgeland. Helgeland utgjør omtrent 5% av Norges samlede areal, og har en eventyrlig kystlinje på 9800 km og over øyer. Dette gir muligheter for et variert tilbud av spennende opplevelser i samspill med naturen. Reiselivsnæringen på Helgeland sysselsetter omlag 2300 personer og omsatte i 2012 for 2,5 milliarder kroner. Helgeland er rik på natur, men har også et yrende kultur- og festivalliv. Organisasjoner og frivillige bidrar til at nesten hver eneste bygd har egne bygdedager i tillegg til de mange større festivalene og kulturarrangementene i regionen. Dette er med på å gjøre regionen attraktiv som bosted. Til lands, til vanns og i lufta. Det høres ut som et eventyr, men det behøver ikke å være for godt til å være sant. På Helgeland kan du oppleve alt dette i løpet av en ferie. Regionen er et godt eksempel på nærhet til et variert tilbud. Det er kort vei fra innland til kyst, og her har du det beste utgangspunktet for en aktiv ferie. Med sekken på ryggen og fjellskoene på ligger opplevelsene i ren og vakker natur og venter. Om du befinner deg ved et fjellvann eller på havet, er det lett å få napp på Helgeland. Ønsker du større adrenalinkick, er muligheten for kiting, klatring, grotting, eller dykking aldri langt unna. Du finner overnattingssteder med kortreist mat, og spektakulære steder å campe er heller ikke vanskelig å oppdrive. Ikke en sky på himmelen. Ikke et vindpust Nå ja, slik er det ikke alltid. Kilde: Polarsirkelsenteret, Helgeland reiseliv, Miljødirektoratet, Norges grotteforbund, Statens kartverk og Norsk polarinstitutt 12 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 13

8 utviklingstrekk på Helgeland hva venter i Horisonten? del 2 Regioninndeling Helgeland Brønnøysund Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad sandnessjøen Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna mosjøen Vefsn Grane Hattfjelldal mo i rana Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy basert på forskning av: Førsteamanuensis erlend Bullvåg, universitetet i nordland Signalene om en ny kurs på Helgeland er klare. Helgelandssamfunnet har mange muligheter som krever felles løft i hele regionen. Muligheter i industrien, samferdselen, helsesektoren, petroleumsvirksomheten og kraftsektoren er store og kan ikke bæres av enkeltbedrifter og enkeltkommuner. Utfordringen er å heve blikket fra fokus på enkeltsaker, den enkelte kommune og kommuners kamp mot andre helgelendinger. Et slikt fokus bidrar til at utviklingen av Helgelandsregionen som helhet, svekkes og de store løftene uteblir. Regionen må søke sammen skal større løft for regionen realiseres innenfor næring og industri, samferdselssatsinger, effektivisering av bo og arbeidsmarked, helse og samferdsel. Alternativt må en akseptere en gradvis og nærmere uopprettelig svekkelse av Helgelandssamfunnets utvikling. Uten en kursendring vil både befolkningsutvikling, samfunnsfornyelse og næringsutvikling svekkes for hele Helgeland, på tross av fremgang i enkelte næringer og samfunn. 14 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 15

9 Regionene er rangert fra best utvikling til svakest utvikling. Rangeringen er gjort etter hvor sterk veksten i befolkningen er siste 5 år, etter hvor sterk bolysten blant unge i alderen 25 til 45 år er siste 5 år, etter vekst i sysselsetting siste 5 år, etter vekst i næringslivets omsetning de siste 5 år og etter verdiskaping per omsatt krone. Basert på summen av plasseringer er regionene rangert fra 1 til 4, der 1 er best og 4 angir den svakeste utviklingen i sum av kriteriene. I sum har Sandnessjøen den sterkeste utviklingen fulgt av Brønnøy, med Mo i Rana tett bak. Svakest utvikling har Mosjøen. Geografi Befolknings- Bolyst unge Vekst i Vekst i Verdiskaping Sum utvikling voksne sysselsetting næringslivet Brønnøysund (2) Sandnessjøen (1) Mosjøen (4) Mo i Rana (3) Helgeland vs Nordland Lavere Lavere Høyere Høyere Lik Befolkningsutvikling regioner Helgeland siste fem år. Vekst 2008 til 2013 Befolkningsendring i (antall) % siste 5 år Mo i Rana 953 2,7 % Sandnessjøen 252 2,0 % Brønnøysund 173 1,3 % Mosjøen ,5 % Helgeland ,5 % Nordland ,0 % Norge ,6 % hvem vil bo på Helgeland? Helgeland er sammen med Salten de to befolkningsmessig tyngste regionene i Nordland. De siste fem årene er det blitt flere innbyggere i ni av 18 helgelandskommuner. Træna har den sterkeste utviklingen. Helgeland passerte innbyggere i 2012, en vekst på 1,5 % på fem år sammenlignet med 6,6 % i Norge i samme periode. Sterkest vekst i antall personer har kommunene Rana (+660), Brønnøy (+324) og Alstahaug (+154). Svakest utvikling i folketallet har Vefsn (-172), Bindal (-86) og Grane (-78). I alt har Helgeland fått 1136 flere innbyggere enn i Mo i Rana har dermed mer en halvparten av befolkningsveksten på Helgeland. Perioden før 2008 var svært negativ målt i befolkningsvekst. På tross av høy aktivitet i næringslivet, falt befolkningen i alle helgelandskommuner. Fra 2008 vokser igjen befolkningen, men langt langsommere enn i landet for øvrig. Mosjøen har den svakeste utviklingen Befolkningsutvikling 2003 til 2013 Norge Helgeland fra Økt petroleumsvirksomhet og urbanisering gir bedre jobbmuligheter på ytre deler av Helgeland. Fra 2008 til 2013 er det blitt 1,5 % flere helgelendinger, mens det i samme periode ble 2 % flere nordlendinger og 6,6 % flere nordmenn. God trivsel i befolkningen til tross, både Helgeland og Nordland taper i kampen om innbyggerne. Regionene Mo i Rana (2,7 % og over fylkessnittet) og Sandnessjøen (2 %) har den sterkeste befolkningsveksten på Helgeland de siste 5 årene. Svakest utvikling har Mosjøen med en nedgang på 1,5 %. Ser vi frem mot 2018, og tenker oss at Helgeland skal ha samme befolkningsvekst som landsgjennomsnittet, krever det at den årlige veksten øker fra dagens om lag 250 nye innbyggere hvert år, til 1000 nye innbyggere per år. En bred felles strategi for å beholde flere og øke tilflyttingen til Helgeland er helt nødvendig. Er Helgeland attraktivt for unge voksne? Attraktivitet gir en region bolyst. Bolyst arter seg som god balanse mellom inn- og utflytting av de ulike aldersgruppene i befolkningen. Størst mobilitet har vi i aldersgruppen 25 til 45 år, og attraktivitet for denne gruppen har svært stor betydning for samfunnsutviklingen og rekruttering til arbeidsmarkedet. Helgeland har i alt innbyggere i denne aldersgruppen i De utgjør 23 % av befolkningen. Siden 2003 er det blitt 3036 færre (-15 %) i aldersgruppen 25 til 45 på Helgeland. Forklaringen er tredelt. Lavere rekruttering i form av mindre ungdomskull siste 10 år står for om lag 20 % av reduksjonen. Utflytting til jobb eller bosted utenfor regionen står for om lag 60 % av nedgangen, og at innbyggerne blir eldre enn 45 år forklarer 20 % av reduksjonen. Bevegelsene indikerer at holdningene til å bo på Helgeland er svake hos de unge voksne, både på Helgeland og i landet for øvrig. Befolkningen i gruppen unge voksne går ned med 10 % i Nordland i samme periode, og i Norge øker denne aldersgruppen med 4,9 % de siste 10 år. Helgeland har således i et 10 års perspektiv nesten 20 % svakere utvikling i gruppen mellom 25 og 45 år enn Norge totalt. En bred felles strategi for å beholde og øke tilflytting av aldersgruppen 25 til 45 år, er helt nødvendig på Helgeland. Ny aktivitet på Helgeland er bra for unge voksne Etter 2008 har den sterke nedgangen i aldersgruppen 25 til 45 flatet ut. Selv om befolkningen totalt sett stiger på Helgeland, er det på 5 år blitt 4,3 % færre unge voksne. Fortsatt forlater flere unge Helgeland enn Nordland (nedgang på 2,9 %). Av de som forlater havner flest på Vestlandet og i Oslo-området. I Norge totalt øker mengden av 25- til 45-åringer. Det er dermed ikke tilgangen totalt som er utfordringen, men å få flere til å velge å bo på Helgeland Vekst i aldersgruppen 25 til 45 år siste fem år per region, Helgeland, Nordland og Norge 6,0 4,0 2,0 0,0 Mosjøen -10,9 % Brønnøysund -3,7 % Mo i Rana -3,1 % Sandnessjøen 0,6 % Helgeland -4,3 % Nordland -2,9 % Norge 4,3 % , ,0-6, ,0-10,0 Befolkning Helgeland Befolkning Norge -12,0 16 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 17

10 Sterkest befolkningsutvikling i Rana og svakest i Mosjøen Regionene på Helgeland utvikler seg svært forskjellig. I tallene er det både svært positive signaler og symptomer på underliggende utfordringer. For aldersgruppen 30 til 45 år, har økt olje- og gassvirksomhet sørget for mange nye innbyggere på Helgeland. Bidraget kommer i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Det er likevel et paradoks at på tross av økende petroleumsvirksomhet, så faller det totale folketallet i Sandnessjøen i Sandnessjøen er den eneste regionen på Helgeland som har vekst i antall innbyggere mellom 25 og 45 år de siste fem årene. Veksten er på 0,6 %. Svakest er utviklingen i Mosjøen-regionen med en nedgang i denne aldersgruppen på hele 10,9 %. Utviklingen har gått fra svak til enda svakere. Forskjeller mellom regionen og svakere utvikling enn i Nordland totalt, aktualiserer bred innsats for å skape positive holdninger til å bo på Helgeland. Når det er blitt 5 % flere i aldersgruppen nasjonalt, er en nedgang på 14,6 % siste 10 år på Helgeland et signal om behov for prioritering av innsatsen for økt bolyst i langt større grad enn i dag. Sviktende dynamikk Det er stor uttømming fra regionen i forbindelse med første jobb etter studier eller fagopplæring. Mens det er netto vekst i aldersgruppene fra 30 til 45. Uten økt bolyst for de unge som skal starte en karriere, danne familie eller følge ektefelle, vil Helgeland få store utfordringer med både samfunnsstruktur og arbeidsmarked i det kommende tiåret. Økt bolyst for de unge, er derfor Helgelandssamfunnets utfordring nr. 1! Hva skal til for å øke bolysten for unge? Når Helgeland scorer lavt på bolyst totalt sett, er det viktige utfordringer ved både regionens tilbud til befolkningen og i holdninger til å bo på Helgeland. De viktigste faktorene som skaper bolyst er i følge Norsk institutt for by og regionsforskning tilgang til relevant arbeid, tilhørighet gjennom familie (røtter), tilhørighet gjennom eierskap til fast eiendom eller familiebedrift og at regionen byr på trivselsfaktorer i form av utdanningsmuligheter, godt flytilbud og gode veiforbindelser. Trivsel i hverdagen er også viktig i form av gode muligheter for å bygge sosiale nettverk, urbanitet, sosiale og kulturelle muligheter på fritiden, natur og fritidsaktiviteter. I regioner med lignende egenskaper som Helgeland, er den desidert viktigste faktor for bolyst tilgang til relevant arbeid i forhold til utdanning, og da ofte for begge forsørgere i en familie. I regioner som ligner på Helgeland avgjøres 70 til 80 % av bolysten av hvilke jobber som er tilgjengelige. Hvor viktig relevante arbeidsplasser er for bolyst, er utviklingen i Sandnessjøen et godt eksempel på. Den sterke veksten rundt Horvnesbasen, BP s etablering, Aker Solutions inntreden, god vekst i bygg, anlegg og havbruk gir netto vekst i aldersgruppen mellom 30 og 45 år. De mellom 20 og 30 år har dessverre fortsatt stor utflytting også fra Sandnessjøen. Avfallshåndtering Kundeservice Ingeniørkunst Høgteknologi Unge voksne på Helgeland 2003 til Antall personer i alderen år Unge voksne Befolkning totalt Antall personer totalt på Helgeland næringslivets utvikling og utfordringer Enhver region er avhengig av at nye bedrifter etableres og vokser frem. Nye bedrifter har sitt utspring i fra både helt nyetablerte bedrifter, og bedrifter som er produkter av at foregående bedrifter omorganiseres for mer effektivt å kunne nå markedet. Et godt eksempel på en slik endring er Miras industripartner, som er resultat av reorganisering av virksomheter etter konkursen i Miras-konsernet. Hva som ikke regnes som nyskaping er dannelse av holdingselskaper og morselskaper. 18 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 19

11 Listen over de største nye bedriftene på Helgeland domineres av bedrifter innenfor bygg og anlegg, vedlikehold av biler, varehandel, fiskeri og havbruk. I samme periode har det kommet til flere større underavdelinger. Det er verdt å nevne Asco, som er sentral i driften av forsyningsbasen på Helgeland, Aker Solutions som øker aktiviteten sterkt i Sandnessjøen, Wasco Ltd som etablerer fabrikk i Mo i Rana for produksjon av rør til det store Polarled-prosjektet, og BP som har etablert en fremskutt driftorganisasjon for olje og gass i Sandnessjøen. I sum er det sterkest dynamikk i Rana- og Sandnessjøen-regionene, der en finner de raskest voksende nykommerne. Hvor vokser aktiviteten i næringslivet på Helgeland? Næringslivet med hovedkontor på Helgeland når i 2013 en omsetning på 33,6 milliarder. Aktiviteten vokser med 3,2 %, klart sterkere enn fylkesgjennomsnittet på 1,9 % og bedre enn snittet for Norge på 1,4 %. Økende petroleumsvirksomhet stimulerer nå både bedrifter som leverer tjenester, verkstedindustrien og transportsektoren. Eksportindustrien i regionen møter fortsatt svak etterspørsel og lave priser grunnet finansuroen i Europa. Havbruksindustrien går meget godt i 2013 med periodevis høye laksepriser og økende volumer. Etterspørselen mot lokalmarkedsbedriften vokser svakere enn i landet for øvrig fordi befolkningsveksten er lav. Industri, bygg og anlegg er sammen med varehandelen, reiseliv Hvordan utvikle næringslivets aktivitet i de forskjellige delene av Helgeland? Næringslivet i de fire sentrumsregionene på Helgeland utvikler seg forskjellig. Det er Brønnøy med omland som har den sterkeste veksten i bedriftenes omsetning med 33,5 % siden En stor del av dette skyldes økt aktivitet i Torghatten ASA, økende petroog transport de to største inntekstområdene for næringslivet på Helgeland. Tjenesteleverandørene til bedrifter står for 17 % av omsetningen, mens havbruk med 8 % og tjenester til private (2%) utgjør de minste sektorene. Helgeland har noe høyere andel av industri-inntekter og lavere andel av inntekter fra tjenesteproduksjon mot bedrifter enn gjennomsnittet for Nordland. Omfanget av handel, reiseliv og transport er høyere enn fylkesgjennomsnittet. Helgeland er hjemsted til et av landets aller største transportselskaper, Torghatten ASA, som bidrar sterkt til denne posisjonen. Forskjellene i utvikling mellom hovednæringene er store fra 2008 frem til På fem år vokser Helgeland totalt sett med 6,2 % fra 31,6 til 33,6 milliarder i omsetning. Til sammenligning var veksten i Nordland 8,9 % og i AS Norge 4,5 %. Utviklingen er sterkere enn nasjonalt, og noe svakere enn i Nordland for øvrig. Den store suksesshistorien på Helgeland er veksten i havbruks-næringene. Omsetningen er økt fra 2008 med 57,1 % og utsiktene er gode etter sterk satsing på effektiv produksjon hos aktørene. Økt petroleumsvirksomhet og økt behov for innfasing av ny teknologi og effektivisering har gitt sterk vekst i bedriftsrettede tjenester med en vekst på 27,8 % siste 5 år. Industrien og bygg- og anleggssektoren har fortsatt betydelige negative effekter av finansuroen. Bedriftene har god kapasitetsutnyttelse, men produksjonsverdiene er fortsatt lavere enn de var i Avventende investeringsbeslutinger omkring forretningsbygg og boligbygg har sammen med svært strenge teknologiske krav til byggene gitt en svak oppbremsing i bygg- og anleggssektoren. I 2013 øker aktiviteten innen bygg- og anleggssektoren på Helgeland gjennom store investeringer i regi av Statkraft og omfattende veibyggingsprosjekter. Varehandelens aktivitet styres av befolkningens velstandsutvikling. Veksten er på 9,7 % siden 2008, noe som er betydelig svakere enn fylkesgjennomsnittet på 22,4 % i samme periode. Næringslivet på Helgeland utgjør 26,3 % av omsetningen i næringslivet i Nordland. Helgeland har mange råvareintensive- og produksjonsbedrifter som har svart på utfordringene i markedene med effektivisering og reduksjon i sysselsettingen. På samme tid er veksten i tjenestesektoren lavere enn andre deler av Nordland og Norge. Konsekvensen er svakere jobbskaping, som igjen gir lavere befolkningsvekst. Uten veksten i sysselsetting i offentlig sektor, ville varehandelen, reiselivet og de som yter tjenester til private, vært i en langt vanskeligere situasjon. leumsaktivitet og vekst i hotell og havbruk. Sandnessjøen med omland opplever også sterk fremgang. Veksten rundt og på forsyningsbasen på Horvnes og i havbruk, gir god økning i omsetningen. Mosjøen med omland har en moderat vekst på 5,9 %. Mye av veksten skyldes metallproduksjon og varehandel. Periodevis svake aluminiumspriser og lavere investeringer ved Alcoa, har gitt mindre vekstimpulser. Rana med omegn er den eneste regionen der omsetningsvolumet faller. Nedgangen er 2,8 %. Årsaken er svakere priser på eksport av metaller og malm, mens det er god vekst i både varehandel, verkstedindustri, tjenesteproduksjon mot bedrifter og havbruk. Verdiskaping per omsatt 100 kroner og andel av verdiskapingen på Helgeland Andel Omsetning Verdiskap. pr pr sektor 100 NOK kr Vareh., reiseliv og transport 33,8 % 11,6 mrd 35,4 Industri, bygg og anlegg 30,2 % 12,8 mrd 28,6 Tjenester for bedrifter 25,2 % 5,6 mrd 54,0 Havbruk og primærnæringer 7,2 % 2,7 mrd 32,2 Tjenester for private 3,5 % 0,7 mrd 60,2 Helgeland 100 % 33,6 mrd 36,2 Hovedbransjenes andel av omsetningen på Helgeland Industri, bygg og anlegg 38 % Varehandel, reiseliv, transport 35 % Tjenester til private 2 % Havbruk og fiskeri 8 % Tjenester mot bedrifter 17 % Havbruk har hatt størst omsetning på Helgeland de fem siste årene. Omsetningsvekst i næringslivet fra 2008 til 2013 (nominelle kroner) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % Vekst i omsetning 2008 til 2013 per region på Helgeland 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -20,0 % Havbruk og fiskeri Industri, bygg og anlegg Varehandel, reiseliv og transport Tjenester mot bedrifter Tjenester til private SUM Helgeland -5,0 % Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Helgeland Nordland Norge 20 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 21

12 Hvor skapes verdiene på Helgeland? Verdiskaping er en viktig indikator på bidraget bedriftenes aktivitet gir til eiere og samfunn. Interessentene er lønnsmottakere, det offentlige som mottar skatter og avgifter, kapitaleierne som mottar overskudd, og lånegiverne som mottar renteinntekter fra bedriften. Verdiskaping måles som nøkkeltallet EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) pluss lønn. Helgeland har 12,1 milliarder av fylkets totale verdiskaping på 44,9 milli- Bransjevis andel i % av verdiskapingen på Helgeland (12,1 milliarder) arder kroner. For hver 100. krone som omsettes legger bedriftene igjen 36 kroner til sine interessenter. Verdiskapingen på Helgeland er lik fylkesgjennomsnittet på 35,8 kroner, og godt over landsgjennomsnittet på 31,8 kroner per omsatt 100-lapp. Verdiskaping per region per omsatt 100-lapp og regionens andel av verdiskapingen på Helgeland 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Varehandel, reiseliv og transport 34 % Industri, bygg og anlegg 30 % Havbruk og primærnæringer 7 % Tjenester for private 4 % Tjenester for bedrifter 25 % 0,0 % Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Helgeland Nordland Norge Andel av verdiskapingen på Helgeland Verdiskaping per omsatt 100-lapp Det største bidraget i form av verdiskaping kommer fra varehandel, reiseliv og transport med 4,1 milliarder. Per omsatt 100 kroner, gir dette 35,4 kroner igjen til interessentene. Bransjen har mange ansatte og betydelige kapitalkostnader noe som gir en betydelig verdiskaping. Det nest største bidraget har industri, og bygg og anlegg med 3,7 milliarder. Per omsatt 100. krone legges det igjen 28,6 % til interessentene. Industri, bygg og anlegg har den laveste verdiskapingen per omsatt 100. krone på Helgeland. Bransjen er kapitalkrevende, og både industri, bygg og anlegg har sterkt marginpress, noe som gir lavere verdiskaping. Verkstedindustrien har fått mange nye oppdrag relatert til oljeutvinning. Verdiskaping i kroner per omsatt 100-lapp for hovedbransjer på Helgeland 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Varehandel, reiseliv og transport Industri, bygg og anlegg Tjenester for bedrifter Havbruk og primærnæringer Tjenester til private Helgeland Tjenesteyterne mot bedrifter og eiendomsforvaltere bidrar med en verdiskaping på 3,1 milliarder kroner og er tredje største bidragsyter på Helgeland. Verdiskapingen utgjør 54 kroner per 100 kroner omsatt. Tjenestesektoren bidrar med store finansinntekter til långivere. De har stor andel lønn i kostnadsbildet og har ofte de best betalte medarbeiderne. Dermed blir verdiskapingen høy. Havbruk og primærnæringene skaper verdier for 880 millioner kroner på Helgeland. Det er 7 % av verdiskapingen. Det tilsvarer 32,2 kroner per omsatt 100-lapp. Havbruksnæringen har effektivisert drift og økt teknologibruken sterkt de siste årene. Verdiskapningen i form av lønn er derfor redusert, mens eiere, långivere og skatteinnbetalinger er økt. Verdiskapingen reduseres noe av store investeringer i bransjen, og ventes å øke sterkt de neste årene. Produsentene av tjenester rettet mot private har en verdiskaping på 440 millioner kroner. Det utgjør 3,5 % av verdiskapingen på Helgeland. Private tjenesteytere har likevel den høyeste verdi- skapingen per omsatt krone med 60,2 kroner per omsatt 100-lapp. En svært stor del av verdiskapingen er lønn siden bransjen har mange små bedrifter. Eksempler er frisører, helsearbeidere og renholdere. Helgelands bedrifter mot 2020 Frem mot 2020 er det behov for flere nye større næringslivssatsninger på Helgeland. Mulighetene for vekst i havbruk, bruk av naturgass i metallindustri, økt aluminiumsproduksjon, verkstedindustri rettet mot petroleumsindustri, vedlikehold av petroleumsinstallasjoner og fornyelse innen helsesektoren er store. Et viktig spørsmål er om dagens strategier og evne til å løfte frem nye satsninger er tilstrekkelig. Enkeltkommuner og enkeltbedrifter vil ha store utfordringer med å tilrettelegge for mulighetene på egenhånd. Dermed møter Helgeland en stor utfordring med å finne arbeidsmåter som gir mulighetene fart. 22 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 23

13 del 3 fremtidsutsikter på Helgeland Det er absolutt mulig å føre Helgeland til topps, med et konsentrert blikk rettet mot utfordringer og muligheter. Det er seks næringslivstopper fra regionen helt klare på. 24 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 25

14 næringslivet snakker i horisont helgeland Hvorfor ikke selge oss som en region med stort mangfold? Aino Olaisen Helgeland i verden og verden i Helgeland Er du like mye en del av verden om du bor på Lovund eller i London? Er økt entreprenør-ånd essensielt for videre utvikling på Helgeland? Er det mulig å samarbeide om ett og alt i regionen? Seks samfunnsbyggere og helgelendinger forteller hva de mener om fremtidens Helgeland. Stedet er No3 i Mo i Rana. Benket rundt bordet sitter Ove Brattbakk, administrerende direktør i Helgelands- Kraft, Aino Olaisen, daglig leder i Vigner Olaisen, Brynjar Forbergskog, konsernsjef i Torghatten ASA, Øystein Barth-Heyerdahl, daglig leder i Helgeland V&M, Birgitte Strid, teatersjef ved Nordland Teater, og Terje Lillebjerka, konstituert administrerende direktør i Mo Industripark. Utstyrt med kniv og gaffel går de løs på mat laget av gode råvarer fra Helgeland og andre deler av verden, så vel som spørsmål om utfordringer og muligheter i regionen vår. Avstanden er en utfordring når vi skal tenke Helgeland som en region. Brattbakk går hardt ut, og får støtte fra Olaisen. Samferdsel er en utfordring, nikker hun. Det er ikke vanskelig å bli enig om dette. Samtalen kommer snart inn på, med glimt i øyet, om eventuelt flytende tuneller kunne være noe for Helgeland. Med så mange suksess-entreprenører rundt bordet er det ikke vanskelig å se mulighetene. Helgeland er stort, med noen motstridende interesser. Kanskje det hadde vært best å bli enig om å være uenig i noen saker? Det som kjennetegner Helgeland er mangfold. Vi må akseptere at sånn er det. Helgeland er Norge i miniatyr, sier Brattbakk. Olaisen mener at dette er et godt salgsargument; hvorfor ikke selge oss som en region med stort mangfold? Innen olje- og gassbransjen er det mulig for Helgeland å opptre som en region. Det er ikke bare mulig, vi gjør det. På den årlige olje- og energimessa i Stavanger fikk Helgeland stor oppmerksomhet og vi fikk klar tilbakemelding om viktigheten av at vi som region opptrådte sammen. Konflikter gjør at bransjen skygger unna, påpeker Barth-Heyerdahl. Vi er ikke kommet til første rett ennå, men første konklusjon synes klar; samarbeid er mulig, om ikke i ett og alt. Bestemmer Statoil og BP seg for oppbygging av subsea-miljø i Sandnessjøen, er dette virkelig viktig for å skape kompetanse i regionen; dette kan føre til oppbygging av subsea-utdanning i Sandnessjøen. Fremtiden ser lovende ut i denne bransjen. Folk flytter hjem for å jobbe her, sier Barth-Heyerdahl. En av de store utfordringene næringslivet på Helgeland har, er nettopp å skaffe nok kompetanse. Dette må tas på alvor. Vi ser at der vi tilbyr gode arbeidsplasser får vi mange søkere. Jeg kan vise til et eksempel der det ble søkt etter ingeniører, og det kom inn hundre søknader, sier Forbergskog, som mest av alt etterlyser entreprenørånd blant folk. Dette er en grunnleggende utfordring på Helgeland. Jeg savner entreprenørskap og tro på hva folk kan få til på egenhånd. Da er det en annen ånd på Møre. Det er ikke den mest sentrale plassen i verden det heller, men innstillinga er dette skal vi få til. Samme ånd syns jeg Aino Olaisen og Lovund-samfunnet legger til grunn, fortsetter han. Lokalt eierskap er helt essensielt for den utviklinga vi har hatt. Hovedkontorfunksjonen og lokalt eierskap inngår vi ikke kompromisser på, sier Olaisen bestemt. Jeg synes det er flott at unge reiser ut, men så er det vår oppgave å skape så interessante arbeidsplasser at de kommer tilbake. Like viktig er kommunikasjon og samferdsel. Jeg har stor tro på at infrastruktur er viktig for at folk skal komme tilbake. Både når det gjelder flyplass, men også båt, veier og tuneller. Det er på grunn av dette vi på ytre Helgeland føler at vi sliter mest med å få folk, ikke på grunn av lønnsvilkår eller interessante oppgaver, sier Olaisen. I en undersøkelse gjort av Helgeland Sparebank viser det seg at når barn blir spurt om hva de synes er verdens fineste plass, er svaret ofte Syden. Her har voksne et stort ansvar for å synliggjøre verdiene vi har rundt oss. Jeg var på roadtrip på Helgeland i sommer, og når det gjelder dette med å bygge stolthet har vi mye å hente. Det var flott; gårder, husdyr, vilt og fjell. Men på spisestedene var det utrolig mye pizza og kebab. Det krever ikke så mye å gjøre det lille ekstra. Hva med å servere viltburger i stedet for vanlig burger? Hvorfor ikke selge 26 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 27

15 næringslivet snakker i horisont helgeland Det er viktig at vi gjør hverandre gode. Ove Brattbakk Vi må se opp til folk som får ting til. Brynjar Forbergskog mer av det vi har her. Vi er stolte, men ikke flinke nok til å selge produktene. Det er noen gode plasser vi kan vise fram, men det er langt mellom dem, sier Olaisen. Jeg har tyske svigerforeldre, og de elsker å være her. De spiser ikke kebab for maten er jo rundt oss; fisk i havet og bær i skogen. Det kan hende at vi tar det litt for gitt, mener Strid. Reiselivet må profesjonaliseres og det må bygges opp et aktivitetstilbud, men vinterhalvåret er langt, og det kan være en utfordring å gjøre store investeringer. Likevel, de som er dyktige får det til. Vi har noen gode eksempler, som Hildurs Urterarium og Vega. Aktørene må være profesjonelle og vise til kvalitet, sier Forbergskog. Er ikke vinter og uvær eksotisk da, spør Lillebjerka. Jo, det er kjempeeksotisk. De røffe omgivelsene er en bonus for de tilreisende, sier Strid. Når vi tenker ferie skal det være sol og varmt, men det er ikke sånn for alle. Men turistene må komme seg hit, påpeker Olaisen. Kanskje er det stolthet vi må fokusere på å bygge? På Nordland Teater føler vi et nasjonalt ansvar. Hvis vi blir bedre, må andre teatre strekke seg etter oss, og da løfter vi landet sammen. Det kan hjelpe å ha en mer kry holdning. Alle har faktisk et ansvar, sier Strid. Det er viktig at vi gjør hverandre gode, understreker Brattbakk. Vi bor i en spennende region, for vi kan tilby alle mulige slags former for aktiviteter, sier Olaisen, mellom skjeene med jordskokksuppe og kamskjell plukket i vårt eget område. National Geographic har kåret Helgelandskysten til den fineste plassen i verden to ganger, påpeker Lillebjerka. Er det noe som ikke er tilstede på Helgeland som vi har i Norge for øvrig? undrer Brattbakk. Vi er indrefileten, slår Olaisen fast. Indrefilet av rein er kommet på bordet. Det blir faktisk stille, mens kortreist mat og informasjon om alt Helgeland har å by på siger inn. Kraft. Mineraler. Fisk. Landbruk. Det omsettes for mer enn 30 milliarder i året, med potensial til betydelig vekst innen mange områder. Det gjøres og planlegges flere investeringer i milliardklassen. Likevel ser vi at befolkningsøkningen ikke går like raskt som ellers i landet, sier Lillebjerka. Hvordan får vi opp entreprenørånden? Vi må se opp til folk som får ting til. Vi må ha fokus på entreprenørånd for å utvikle ting og få ungdommen tilbake, fremholder Forbergskog. Jeg jobber med entreprenører i Kystinkubatoren, og opplever at folk har det bekvemt. Spranget fra å gå fra en trygg tilværelse til å bli entreprenør er stort. Dette er nok et velstandssyndrom. Jeg har tro på at entreprenørånd må skapes fra ungene går på skolen, med elevbedrifter. Her må næringslivet samarbeide med skolene, er Olaisens klare budskap. Gleden av å lykkes er jo helt fantastisk, skyter Barth- Heyerdahl inn. Hva er oppskriften bak Torghatten ASA, som nå har 3500 ansatte over hele landet, spør Brattbakk. Den er ikke spesielt komplisert. I sin tid la vi en strategi om hvor vi ville. Vi var et lite selskap med 150 ansatte på begynnelsen av 90-tallet, da samferdselsloven ble liberalisert. Vi evaluerte hva dette ville innebære, og satte oss ambisiøse mål. Vi gjorde vedtak på at vi skulle bli et av Norges ledende selskap innen kollektivtransport. Man må ha evnen til å se sannsynlige fremtidsscenarier. Det er viktig, forteller Forbergskog, som mener at samfunnet er sårbart når det er bygd opp på offentlige midler. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 29

16 næringslivet snakker i horisont helgeland Det kan hjelpe å ha en mer kry holdning. Birgitte Strid Gleden av å lykkes er jo helt fantastisk. Øystein Barth-Heyerdahl Omstilling skjer ikke før lyset er slått av, sier han, og Brattbakk kommer med eksempler på gode omstillingsprosesser i industrisamfunnene på Helgeland. I skyggen av Alcoa ser vi at det nå må tenkes nytt i Vefsn. Blant annet er det planer om å etablere filmindustri i kommunen, Vefsnwood. På Mo har enormt mye skjedd siden jernverket ble lagt ned, sier Brattbakk. Vi har passert innbyggere på Helgeland. Er vi i 2025? spør Olaisen retorisk. Inntil videre er arbeidsinnvandring en nødvendighet på Helgeland. På Nova Sea på Lovund er 15 nasjoner representert. Det er mest svensker, men også flere polske familier som har slått seg ned. Vi har god erfaring med å bruke arbeidskraft fra forskjellige land, og opplever at familiefolk er lettere å integrere i samfunnet enn enslige menn, sier Olaisen. Hvorfor er Lovund der dere er i dag? Dere har en enorm stolthet, som dere ikke er redd for å markedsføre, undrer Brattbakk. Stoltheten er helt essensiell. Vi kan ikke fire på kravene som bedrift må vi heller gjøre det så attraktivt på Lovund at folk flytter hit, enn å flagge ut. Vi bygger hus, skaper fritidstilbud og har spyttet sju millioner inn i en flerbrukshall. Dette gjør vi ikke kun for å være snille, det er nødvendig. Vi ønsker å være ledende innenfor vår sektor og har måltall for hvor mange innbyggere vi ønsker, forteller Olaisen. Slike mål må vekke følelser i folk. Først da husker de det, sier Forbergskog. Prosessindustrien er den næringen med størst omsetning i regionen, med over tusen arbeidsplasser på Helgeland. Den største hemskoen opp gjennom årene har vært kraftprisene. Det har vi fått på plass, men nå er markedet dårlig. Spørsmålet er bare; når snur situasjonen rundt oss? Ferrolegeringsbedrifter er direkte leverandører til stålverkene i Europa, der noen markeder ikke har vært så dårlige på tretti år. Men dette kommer til å snu. Jeg tror ikke noen av verkene på Helgeland er blant de som gir opp. Det å være i en industripark gir åpenbare kostnadsfordeler vi har en helt eksepsjonell ressursutnyttelse i Mo Industripark. Bedriftene ligger nært hverandre og vi ligger nært en by. Her er det høgteknologiske arbeidsplasser og høgteknologiske bedrifter, som har alle muligheter for å overleve. Vi ser at leverandørindustrien blomstrer. Det malaysiske selskapet Wasco ble svært overrasket over å finne Mo Industripark. Her var alt, sa de. Industriparkkonseptet er et spleiselag og skjebnefellesskap. Å få inn nye bedrifter gir bedre fordeler. Flere deler regningen, og det styrker overlevelsesevnen. Et annet spennende prosjekt vi ser på er en serverhall eller datalagersenter i Mo Industripark. Her ligger alt godt til rette; kortreist kraft, god infrastruktur på fibersida, rikelig tilgang på kjølevann og muligheter for å bygge fjellhall, forteller Lillebjerka. Er vi kanskje mer globale enn vi tror når det gjelder organisering av arbeidslivet på Helgeland? Vi må alliere oss med verden på Helgeland. Vi har internasjonale næringer som trenger kompetanse. Vi må utnytte mulighetene internett gir. Hvorfor ikke sitte på Campus Helgeland med kontakt til Oxford? Vi må ikke bare tenke at vi skal få folk fra Lofoten og Stjørdal. Vi har hele verden som lekeplass, sier Olaisen. Aktivitet avler aktivitet, men det er litt sånn høna og egget. Noen må tørre å gjøre det først. Vi trenger gründere som tør og som står på. Ånden har du i deg, men man må få muligheten til å bruke den. I Sandnessjøen tok BP en risiko, og Helgeland har innfridd forventningene. Olje- og gassnettverkbygginga har vi all grunn til å være stolt over, sier Barth-Heyerdahl. Når det gjelder vår drift er målet å bli bedre på prosessen etter at fisken er kommet opp på kaikanten. Norge 30 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 31

17 næringslivet snakker i horisont helgeland Det malaysiske selskapet Wasco ble svært overrasket over å finne Mo Industrpark. Her var alt, sa de. Terje Lillebjerka skal bli verdens ledende sjømatnasjon, og for å klare det må vi i sterkere grad videreforedle fisken selv. For at vi skal få lønnsomhet i det trenger vi god teknologi, sier Olaisen. De eneste botemidlene mot de høye kostnadene i Norge er kunnskap og fortrinnene vi har i naturen, sier Forbergskog. Bakdelen med mer teknologibaserte tjenester i alle næringer er færre mennesker i jobb. Men vi trenger hele tida mer av annen kompetanse, som elektrikere og automasjonsfolk. Vi vil ha mer folk inn på laboratoriearbeid, mattrygghet, salg og markedsføring. Det er nok å gjøre, sier Olaisen. Utfordringa ligger i å få tak i kvalifisert arbeidskraft, men det ligger et potensial hvis vi skaper gode arbeidsplasser. Nordnorsk ungdom vil tilbake, men det må være arbeidsplasser til begge, sier Forbergskog. Jeg har fått alle ungene mine hjem. De legger vekt på at det er køfritt, og kort vei til jobb og barnehage. De slipper å bruke tid på logistikk. Mine venner i storbyene tilbringer noen år i bilen, sier Barth-Heyerdahl. Sjokoladekaka med selvplukkete bær fra distriktet som serveres til dessert kunne nok fått de fleste hjem... Vi må få lokal ungdom tilbake, i tillegg til at vi åpner for hele verden. Internett er den mest distriktsvennlige oppfinnelsen siden båten. Det gir en helt annen mulighet for folk de er like mye en del av verden om de bor på Lovund eller i London, avslutter Olaisen. En region i vekst Helgeland er et av landets mest ressursrike områder, og en region i vekst. De største fortrinn er naturressurser i form av energi (vannkraft), mineraler, fisk og et unikt landskap for reiselivsopplevelser. De senere årene har funn av betydelige oljeog gassressurser utenfor Nordlandskysten gitt grunnlag for betydelig verdiskaping og sysselsetting. En sterk industrikultur gir dessuten et godt grunnlag for utnyttelse av disse ressursene. Etableringen av en rekke statlige arbeidsplasser kombinert med det private næringslivets evne til innovasjon og nytenking har gitt mange sterke bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked. Dette har også ført til at helgelendingene vender heim igjen. God samferdsel og infrastruktur er avgjørende for denne utviklingen. Men vi ser en stadig mer åpen global økonomi, med en sterk internasjonal konkurranse også gir utfordringer for næringslivet. Den økonomiske utviklingen i Europa, som er et viktig marked, påvirker også næringslivet på Helgeland. Jeg tror at de viktigste utfordringene og mulighetene for Helgeland ligger i å bli enda mer innovativ og styrke kunnskapsnivået, mer samarbeid mellom bedrifter og kommuner, tenke mer helhetlig i regionen, bevisst bruk og utvikling av miljøteknologi, og finne gode samferdsels- og infrastrukturløsninger. Det må utvikles nye bedrifter med grunnlag i de naturressursene som finnes her. Spesielle muligheter ligger innen olje og gass, også med utvikling av bedrifter som produserer produkter basert på naturgass. En analyse Nordland fylkeskommune har gjort viser at en kombinasjon av mineraler og naturgass gir grunnlag for industriklynger med omsetning på inntil 25 mrd kroner i omsetning med over 4000 ansatte. Jeg tror at vi kan lage liknende scenarier innen oppdrett, reiseliv og andre vekstnæringer. Selv om framtiden til tider kan se utfordrende ut, så har jeg stor tro på Helgeland som den fortsatt største industriregionen i Nordland og Nord-Norge. Med bakgrunn i de forannevnte naturressurser, utvikling av stadig bedre utdannings- og kompetansemiljøer, innovtive helgelendinger med sterk tro på framtiden er jeg overbevist om et Helgeland i vekst. Som fylkesråd for næring har jeg også et sterkt ønske om å bidra til at dette blir virkelighet. Arve Knudsen, Fylkesråd for næring 32 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 33

18 Disse finner du i Campus Helgeland: Utdanningsinstitusjoner Universitetet i Nordland Høgskolen i Nesna Høgskolen i Narvik Bibliotek Rana bibliotek Nordland fylkesbibliotek Universitetsbibliotek Vekstmiljø Kunnskapsparken Helgeland Rana utviklingsselskap Rana næringsforening Indre Helgeland regionråd Universitetet i Tromsø Omstillingskompetanse EH Consulting Adecco Frikult Aktuarfirmaet Lillevold & partners RKK Rana Andre aktører ORIN - Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord Rana kommune Prosjektavdelingen Rana kommune Byggdrift Karrieresenteret Mo i Rana Nordland fylkeskommune utdanningsavdelingen Polarsirkelen videregående skole studieverksted Studentsamskipnaden i Nordland Hva finner du i Campus Helgeland I Campus Helgelands første studieår er det ca. 350 hel- og 450 deltidsstudenter fordelt hovedsakelig på de tre utdanningsinstitusjonene; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik. I tillegg til de faste studietilbudene er det mulig å ta andre studier og kurs. I Campus Helgeland finner du et toppmoderne bibliotek bestående av Rana bibliotek, Nordland fylkesbibliotek og Universitetsbibliotek. Det er også et utviklingsorientert vekstmiljø i 4. etasje som skal bidra til å oppnå Campus Helgelands visjon. Vekstmiljøet vil bidra til å gjøre Campus Helgeland enda mer attraktivt og sikre gode koblinger mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Samlokaliseringen av mange ulike aktører gir en unik mulighet til å skape et robust og attraktivt fag- og studiemiljø for ungdom og Motor for kompetanse utvikling og nyskaping på Helgeland Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik er nå samlokalisert i Campus Helgeland midt i sentrum. Campus Helgeland har som visjon å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde for samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning. Innen 2017 er det satt som mål at det skal være 1000 studenter ved Campus Helgeland, 500 hel- og 500- deltidsstudenter. Det skal også være et sterkt forskningsmiljø med 8-10 doktorgradsstipendiater. Næringslivet skal være representert ved et sterkt vekstmiljø som er pådriver for regional utvikling. voksne. Det tilbys et bredt utvalg studier på bachelor- og masternivå i Campus Helgeland. Her kan du ta økonomi- og ledelsesfag, IKT- og mediefag, sosialt arbeid, sykepleie, lærerutdanning, ingeniørfag, bibliotekfag og juridiske fag. I tillegg er det en rekke kurs, studier og seminarer skreddersydd for næringsliv og offentlig sektor. Les mer på Kunnskapsparken Helgeland en annerledes park Kunnskapsparken Helgeland jobber med å fremme vekst og kompetanseheving på Helgeland i samarbeid med private og offentlige virksomheter. Kompetanse Kompetanse regnes som en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst. Men vekst kommer ikke av seg selv. En av hovedoppgavene til Kunnskapsparken er å øke tilbudet på opplæring på alle nivå og bidra til at bedriftene får bedre tilgang og kjennskap til forsknings- og utdanningsmiljøer. De bidrar også til å øke forskningsaktiviteten i regionen ved å bistå bedrifter med initiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, etablering av kontakt med relevante FoU-miljøer og virkemiddelapparat. Gjennom økt kunnskap ønsker de å oppnå økt vekst. Rekruttering og bolyst I dagens Nordland forlater omtrent hver tredje ungdom fylket. Kunnskapsparken Helgeland jobber derfor med prosjekter som skal bidra til å gjøre regionen enda mer attraktiv for dagens unge. Flere tusen barn og ungdommer blir hvert år kjent med jobb- og karrieremuligheter i regionen gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, omvisninger og presentasjoner. Resultatet er økt kunnskap Samspill skaper vekst! og stolthet over det vi har å by på. Et viktig tiltak for å trekke unge med høy kompetanse til Helgeland er traineeordningen Kandidat Helgeland. Til nå har 33 unge nyutdannede blitt ansatt i bedrifter som satser offensivt på Helgeland! Møteplasser for utvikling For å oppnå vekst, er det nødvendig med samarbeid på tvers av ulike miljøer. Derfor er Kunnskapsparken Helgeland en viktig arena hvor aktører innen næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og utdanning kan møtes og sammen skape vekst. Kunnskapsparken Helgeland er motor, megler og møteplass i kompetansearbeidet. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland En drivkraft for vekst på Helgeland 35

19 myeimedia.no En drivkraft for vekst på Helgeland! Postboks 68, 8601 Mo i Rana Telefon Følg oss! Magasinet kan lastes ned fra

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND Fra grenda Stein på Sømna En aktiv landbruksregion med fjell, skog, dyrkajord, dype fjorder og et mildt klima pga nærheten til Golfstrømmen. Landbruket på Sør-Helgeland Side

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Næringslivet I Nordland Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Nordland Fylke Geografisk størrelse NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland: 1200 medlemsbedrifter 21 500satte Norge: 19 900 medlemsbedrifter

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på Kystens Energi Svolvær 10. februar 2011 Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser Bilde 1: Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit til

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Industriutvikling for fremtiden Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Bred definisjon på innovasjon Innovasjon = å skape ny verdi Innovare (lat.) = å fornye Innovasjon er en ny vare, tjeneste,

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Helgelandskonferansen 2014

Helgelandskonferansen 2014 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS. Nova

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015 Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland Brønnøysund 27. mars 2015 Alle hadde nedgang i folketallet fra 2000 til 2008. Alle har vekst fra 2008 til 2015. Bare Ranaregionen har vekst i folketallet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til:

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til: Sammendrag Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige

Detaljer