Resultatfremleggelse Shippingklubben Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Resultatfremleggelse Shippingklubben Delårspresentasjon 1. kvartal

2 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende banksjef Lisbeth Flågeng Viseadministrerende banksjef Inger Lise Strøm Banksjef stab 2

3 Hovedtrekkene Banken Tromsø Regionen Resultatet Helgeland Midt i Norge Polarsirkel- og Himmelblålandet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Tyngdepunkt i Nord-Norge Prosess og verkstedindustri Kraftproduksjon Havbruk Olje og gassaktivitet Trondheim Mo i Rana 3

4 Hovedtrekkene Resultat og nøkkeltall Q1/2012 (Q1/2011) Resultat Stabil bankdrift resultat før skatt 42 (40) mill. kr. Nøkkeltall Økt nettorente fra 1,42 % i Q4/2011 til 1,46 (1,57) % i Q1/2012 God kostnadskontroll 1,03 (1,15) % Moderate tap 0,10 (0,12) % Godt forsikringssalg 0,28 (0,25) % - netto provisjonsinntekter - Overgang fra Terra til Frende skadeforsikring inngangen til 2011 Kapital Økt kjernekapitaldekning 13,3 (11,2) % - Nytt fondsobligasjonslån dette kvartalet Økt egenkapitalavkastning 7,2 (6,6) % - Måltall risikofri rente + 5 % = 7,0 % 4

5 Hovedtrekkene Folketall 2012 Banken Regionen Mo i Rana Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Mo i Rana Mosjøen Brønnøysund Sandnessjøen Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen 5

6 Banken En kort oversikt Markedsandel i % hovedbankforbindelse Helgeland 2011 HSB 54 % DnB, NB og PB 26 % SB1NN 15 % Andre (Nordea, Handels m.fl.) 5 % Kundebarometer på tilfredshet og lojalitet (indeks) Tilfredshet Lojalitet Visjon - Forretningsidé - En lønnsom og ledende bank Forvaltningskapital - Norges 13. største sparebank Distribusjonsnett - 16 kontor i 14 kommuner Markedsandel - Over 50 % PM Kundebarometer - Gode resultat 6

7 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Sandnessjøen Brønnøysund Mo i Rana Mosjøen E6 7

8 Regionen En kort oversikt Bodø Tromsø Helgeland Befolkningsutvikling Helgeland Boligpris per kvm Helgeland - Vokser i befolkning og verdiskaping Boliger og eiendom - Økende byggeaktivitet og priser Olje og gassaktivitet - Feltene Norne, Skarv og Luva Infrastrukturinvesteringer - Kraft, Toventunnelen og E6 Flyplasstruktur - Storflyplass Helgeland Øvrig aktivitet - Tradisjonsnæringer og statlig virksomhet 8

9 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 9

10 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Stabil bankdrift Nettorente Økte innlånskostnader Økt priskonkurranse Nettoprovisjon Fra Terra til Frende 2011 Resultat Forbedret fra 11 til Q1/12 1,0 % 0,5 % 0,0 % Q1/

11 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Kostnader Utlånstap Stabil bankdrift Nettorente Økte innlånskostnader Økt priskonkurranse Nettoprovisjon Fra Terra til Frende 2011 Resultat Forbedret fra 11 til Q1/12 Kostnader God kostnadskontroll Utlånstap Moderate tap 0,0 % Q1/

12 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Kostnader Utlånstap Finans. instr Q1/2012 Stabil bankdrift Nettorente Økte innlånskostnader Økt priskonkurranse Nettoprovisjon Fra Terra til Frende 2011 Resultat Forbedret fra 11 til Q1/12 Kostnader God kostnadskontroll Utlånstap Moderate tap Finansielle instrumenter Positivt bidrag Q1/12 12

13 Resultatet Resultatregnskap Resultat (mill. kr.) Q1/2011 I % av GFVK Q1/2012 I % av GFVK Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 80 1,57 % 84 1,46 % Netto provisjonsinntekter 13 0,25 % 16 0,28 % Andre driftsinntekter 1 0,03 % 2 0,03 % Ordinære driftskostnader 58 1,15 % 59 1,03 % Resultat basisdrift 36 0,70 % 43 0,74 % Tap utlån og garantier 6 0,12 % 6 0,10 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 10 0,20 % 5 0,09 % Resultat før skatt 40 0,78 % 42 0,73 % Årsverk Stabil bankdrift Basisdriften Økt nettorente i kroner og økte provisjonsinntekter styrker basisdriften God kostnadskontroll bidrar også i basisdriften 13

14 Resultatet Resultatregnskap Resultat i % av GFVK Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,57 % 1,55 % 1,48 % 1,42 % 1,46 % Netto provisjonsinntekter 0,25 % 0,30 % 0,30 % 0,31 % 0,28 % Andre driftsinntekter 0,03 % 0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,03 % Ordinære driftskostnader 1,15 % 1,08 % 1,04 % 0,82 % 1,03 % Resultat basisdrift 0,70 % 0,79 % 0,74 % 0,94 % 0,74 % Tap utlån og garantier 0,12 % 0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,10 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 0,20 % 0,00 % -0,03 % -0,31 % 0,09 % Resultat før skatt 0,78 % 0,66 % 0,60 % 0,50 % 0,73 % Ordinære driftskostnader i % av inntekter 55,8 % 57,8 % 59,4 % 56,6 % 55,1 % Stabil bankdrift Basisdriften Økt nettorente fra Q4/2011 til Q1/2012 Nedgang i ordinære driftskostnader i % av inntekter i Q1/

15 Resultatet Egenkapitalavkastning 16 % 14 % 12 % Egenkapitalavkastning og måltall Økt EK-avkastning Måltall Risikofri rente + 5 % = 7 % Resultat 7,2 % (6,6 %) 10 % 8 % 6 % 4 % Q1/2012 Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % 15

16 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 16

17 Balansen Balanse- og vekstutvikling FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Jevn vekst Balansen Vekst både i PM og BM FVK på 23,0 mrd. kr Q1/2012 Forvaltningskapital 17

18 Balansen Balanse- og vekstutvikling FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Jevn vekst Balansen Vekst både i PM og BM FVK på 23,0 mrd. kr. Utlån 18,4 mrd. kr. Innskudd 10,6 mrd. kr Q1/2012 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 18

19 Balansen Balansetall Balanse (mill. kr.) Q1/2012 Forvaltningskapital Utlån Innskudd Utlånsvekst 12 mnd 9,1 % 9,3 % - Personmarked 9,3 % 8,5 % - Bedriftsmarked 8,9 % 10,6 % Innskuddsvekst 12 mnd 5,5 % 5,4 % - Personmarked 8,8 % 8,2 % - Bedriftsmarked -0,2 % 0,6 % 19

20 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Brutto utlån per Personmarked Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlån fordelt på næring 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % Q1/2011 Q1/ (16.862) MNOK Utlån til personkunder Utgjør 11,5 (10,6) mrd. kr., hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,2 (1,1) mrd. kr. er til landbrukskunder, tradisjonelt et lavrisikosegment. Markedsandel PM ca. 50 %, SMB godt over 50 % Måltall PM 60 % andel, BM 40 %. Personmarkedsandel 62,4 (62,9) %. Svært lojal kundemasse, 83,1 % lånt ut til kunder på Helgeland 21

22 Kredittvekst BM 25 % 20 % 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd. vekst BM 10,6 % Veksten i HSB høyere enn gjennomsnitt i foretakene. (SSB tall per februar) 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Q1/2012 SSB Norge HSB Helgeland 22

23 Kredittvekst PM 20 % 15 % 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd. vekst 8,5 % Veksten i HSB noe høyere enn gjennomsnitt for husholdningene. (SSB tall per februar) 10 % 5 % 0 % Q1/2012 SSB Norge HSB Helgeland 23

24 Eksponering per risikoklasse 100 % 80 % Risikoklassifisering BM Stabil BM portefølje Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. 60 % 54 % 52 % 56 % 56 % 40 % 20 % 26 % 20 % 31 % 17 % 29 % 30 % 15 % 14 % 0 % Q1/2012 Lav risiko Middels risiko Høy risiko 24

25 Eksponering per risikoklasse 100 % 80 % Risikoklassifisering PM 87 % 87 % 87 % 87 % Lav risiko og god kvalitet PM portefølje Meget høy andel på lav risiko. 60 % 40 % 20 % 0 % 11 % 11 % 11 % 11 % 3 % 2 % 2 % 2 % Q1/2012 Lav risiko Middels risiko Høy risiko 25

26 Mislighold og tapsutsatte engasjement Netto misligh. og tapsutsatte eng. 1,6 % 1,4 % 1,2 % Vekst uten økt risiko Vekst de tre siste årene har ikke gitt økt mislighold og tapsutsatte engasjement. Reduksjon i første kvartal. mill. kr ,0 % 0,8 % 0,6 % 50 0,4 % 0,2 % Q1/12 0,0 % Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 26

27 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 27

28 Kundeinnskudd per Personkunder Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Kundeinnskudd Banken har en lojal kundemasse 91,6 % av kundeinnskuddene fra kunder på Helgeland. 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % Q1/2011 Q1/

29 Kundeinnskudd per Innskudd og innskuddsdekning PM/BM 3,1 4,9 3,0 5,5 3,3 5,8 3,6 6,3 3,6 6,8 3,8 6,9 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Stabil andel PM kunder Av total innskudd på 10,6 mrd. kr. er 6,9 mrd. kr. eller 64,6 % innskudd fra personkunder. Innskuddsdekning uendret fra årsskiftet med 57,5 %. Innskuddsdekning i morbanken ble 74,9 %. 0 0 % Q1/2012 PM BM Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 29

30 Innskuddsvekst BM 25 % 20 % 12 mnd innskuddsvekst i foretakene Lavere vekst i BM Innskuddsveksten fortsatt lavere enn gjennomsnitt i foretakene. (SSB tall per februar) 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Q1/2012 SSB Norge HSB Helgeland 30

31 Innskuddsvekst PM 20 % 15 % 12 mnd innskuddsvekst husholdningene God vekst PM Sparing i husholdningene høyere enn landsgjennomsnittet. 12 mnd. vekst HSB 8,2 %. (SSB tall per februar) 10 % 5 % 0 % Q1/2012 SSB Norge HSB Helgeland 31

32 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 32

33 Innlån fra fremmedkapitalmarkedet per Forfallstruktur innlån (mill.kr.) God finansiell situasjon Durasjon innlånsportefølje ca. 2,3 år. OMF utgjør 2,6 mrd. kr. av sum innlån 10,1 mrd. kr. Innskuddsdekning 57,5 %, uendret fra årsskiftet. Andel utlån overført til boligkredittforetaket utgjør 21,9 %. 0 Q2/12 Q3/12 Q4/ Seniorlån Sertifikater OMF, bytte OMF 33

34 Likviditetsbufferkapital per OMF Norge Finansfor. Norge Statsgar./Komm. Industri, Norge OMF Utland Finansfor. Utland Verdipapirportefølje sektorfordelt God kvalitet likviditetsbuffere Likviditetsbuffer i rentebærende papirer (inkl. deponi i NB og kontanter) utgjør 3.7 mrd. kr. tilsvarende 16,2 % av FVK. Porteføljens durasjon er 1,8 år. Ca. 55 % av porteføljen er OMF eller kommune- /statsgaranterte papirer. FO, Norge Kraft, Norge 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 34

35 Likviditetsbufferkapital per AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- Verdipapirportefølje fordelt etter rating God kvalitet likviditetsbuffer Minstekrav til kredittkvalitet utsteder er BBB-. 78 % av porteføljen har rating A- eller bedre- 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35

36 Økt kapitaldekning i første kvartal 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Utvikling kapitaldekning 12,8 % 12,8 % 13,8 % 13,1 % 13,1 % 14,1 % 12,6 % 12,6 % 13,0 % 11,8 % 11,8 % 12,1 % 11,6 % 11,6 % 11,9 % 11,6 % 13,3 % 13,6 % Kjernekapitalen økt Banken gjennomførte en vellykket utstedelse av fondsobligasjon i mars på MNOK 220. Fondsobligasjonen har økt både samlet kapitaldekning og kjernekapitaldekning med 1,7 %. 6 % 4 % 2 % 0 % Q1/2012 Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % Målsetting kjernekapitaldekning er 12 % Ren kjernekapital utgjør fortsatt 11,6 %, godt over minstekrav på 9%. Egenkapital i % av FVK er 7,3 % (eks fondsobligasjon) 36

37 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 37

38 Oppsummeringen Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland vokser både i befolkning og verdiskaping - Lav arbeidsledighet og avhengig arbeidsinnvandring Aker Solutions fikk 300 søkere til 20 ingeniørstillinger - Skjev kompetanse og bredere kunnskapsbehov Helgeland kunnskapssenter til 250 millioner kroner under bygging Visjonen til er å være en drivkraft for vekst på Helgeland - Gavefondsmidler i større grad innrettet mot kunnskapstiltak Vårt hovedmål er å ta vår andel av veksten i regionen og opprettholde posisjonen som en ledende og lønnsom bank med over 50 % markedsandel - Stor kundelojalitet og kundetilfredshet 38

39 Oppsummeringen Fremtidsutsikter og prioriteringer Balansere målsettingen om å opprettholde en solid markedsposisjon kontra en tilfredsstillende inntjening Styrke nettorenten gjennom endringer på utlåns- og innskuddsrenter samt økt prisdifferensiering mot kunder Øke provisjonsinntektene gjennom bankens sterke salgsorganisasjon Sikre finansieringen av banken gjennom økt fokus på innskudd og overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt AS Videreføre stabil kostnadsutvikling og lave utlånstap 39

40 Kontaktinformasjon Administrerende banksjef Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Postboks Mo i Rana Viseadministrerende banksjef Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Banksjef stab Inger Lise Strøm /

41 Vedlegg 41

42 Banken Et regionalt finanshus Eiendomsselskap 100 % 34 % ANS Bankbygg Mo i Rana 97 % Helgeland Eiendomsselskap AS Mosjøen 100 % Helgeland Utviklingsselskap AS Mosjøen 100 % AS Sparebankbygg Brønnøysund 100 % Storgata 73 AS Brønnøysund 43 % 8,9 % 6,5 % 48 % 10 % 42

43 Banken Norges 13. største sparebank av kontor i 14 kommuner på Helgeland En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,7 milliarder finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 43

44 Banken En samfunnsengasjert lokalbank Dette er ikke første gang trår til og berger prosjekter som har kommet skeivt ut økonomisk. Samtidig er det sparebanken som ofte gjør det mulig overhode å starte opp med bygging og utvikling av idrettsanlegg i regionen, gjennom bankens uttalte politikk som lokal støttespiller. En god, lokal bank er et stort aktivum for et lokalsamfunn, fordi banken er tett på, kjenner markedet og menneskene, og ser hva som vil gagne ikke bare banken, men lokalsamfunnet som den er en del av. Leder Rana Blad

45 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Sparebanken Vest ,1 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % Nervik, Steffen ,6 % MP Pensjon ,5 % Hartviksen, Harald ,5 % Skagen Vekst ,2 % Tromstrygd ,4 % Sparebanken Øst ,1 % Coop Norge SA ,3 % Helgelandskraft AS ,8 % Institutt for sammenligning ,3 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Arnesen, Dag Fredrik Jebsen ,3 % Nordea Bank ,4 % Sivesind Invest AS ,3 % Haslum Industri AS ,2 % Brage invest AS ,3 % Terra utbytte ,1 % Andersson Lars A ,2 % Sum 10 største eiere ,3 % Sum 20 største eiere ,5 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 50,-. 45

46 Regionen Indeks Nordland 2012 om Helgeland Helgelandsregionen har hatt en sterk vekst i omsetning etter Gode eksportkonjunkturer både for metaller og laks har sammen med en raskt voksende petroleumsaktivitet, stimulert til vekst. Utviklingen er også god innenfor varehandel, transport og bergverk. Attraktive karrieremuligheter relatert til petroleum, driver frem en omstilling av arbeidsmarkedet. Endringene er merkbare, med flere tjenestejobber og flere nye arbeidsgivere innenfor petroleumssektoren. Etter hvert som petroleumsaktiviteten øker, vil dette skape mange nye jobber på Helgeland, og øke kampen om arbeidskraften. På Helgeland har tilgangen på attraktive jobber tiltrukket seg flere unge arbeidstakere. Dette slår spesielt positivt ut i Rana og Brønnøysund. 46

47 Regionen Sentrale uviklingstrekk Q1/2012 på Helgeland Prosessindustrien i Mo i Rana og Mosjøen klarer seg bra. Dette til tross for ustabile markeder og pressede priser. Verkstedindustrien er over kneika. Miras-konsernet er konsolidert etter konkursen og Momek Group øker aktiviteten. Mineralindustrien blomster. Rana Gruber og Brønnøy Kalk er eksempler. En stor dolomittforekomst utenfor Mosjøen gir nye muligheter Havbruket langs Helgelandskysten opplever igjen økt etterspørsel og stabile priser. Prisnivået gir nå positive marginer. Landbruket på Helgeland går godt spesielt innenfor melke- og svineproduksjon. Store investeringer i automatiserte driftsbygninger. Oljeaktiviteten øker. Statoils planer for Luva gir økt aktivitet i Sandnessjøen og Brønnøysund. Westcon Nesna er klar for riggvedlikehold. Tjenesteproduksjonen er ny stor vekstmulighet. Over 300 søkere til 20 nye ingeniørstillinger hos Aker Solutions i Sandnessjøen. Kunnskapssenteret er under bygging i Mo i Rana. Universitetet i Nordland og høgskolene signaliserer vilje til økt satsing på Helgeland. Infrastruktursatsningen er i gang. Stikkord er Toven-tunellen, E6- finansieringen og flyplassutbyggingen i Mo i Rana og Sandnessjøen. Mosjøen Veveri er konkurs. Banken har overtatt eiendommen. Eiendommen kan gi nye muligheter for by- og næringsutvikling i Vefsn. 47

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 21.02.12 Resultat Helgeland Sparebank 2011 Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1 Helgeland Sparebanks distribusjonsnett Himmelblålandet Vågaholmen Herøy Lurøy

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

Hendelser 3. kv. 2007

Hendelser 3. kv. 2007 Hendelser 3. kv. 2007 Stor fremgang på skadeforsikringsområdet Doblet markedsandel (fra ca 9% til 19%) Stor gave fra Helgelandsfondet til Peter Dass museet FRENDE forsikring lansert KTU 2007 (Kundetilfredshetsundersøkelse)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer