Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen"

Transkript

1 Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

2

3 AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

4 FLYTRAFIKK: UTVIKLINGEN SISTE 15 ÅR 4,5 millioner passasjerer i landsdelen i I dag 6 millioner Årlig vekst på 1,8 prosent men store variasjoner 70 prosent av veksten kommer fra 3 lufthavner

5 FLYTRAFIKK: UTVIKLINGEN SISTE 15 ÅR 10 lufthavner har mindre trafikk enn for 15 år siden 9 lufthavner har mindre enn passasjerer Bedre veier og rimeligere billetter skaper «lekkasjer» til større lufthavner

6 BEFOLKNINGS- OG NÆRINGSUTVIKLING Forventes en positiv utvikling innenfor mange næringer Det er særlig veksten innenfor olje, gass og reiseliv som vil gi en økning i flytrafikken Det forventes befolkningsvekst på 10 prosent og veksten kommer i byer og sentrale strøk i landsdelen

7 BEFOLKNINGEN VOKSER ØKT SENTRALISERING Vekst: 49 kommuner +16,1 % Tilbakegang: 38 kommuner - 8,7 % Nord-Norge alle kommuner +11,8 % Vekst: 25kommuner +15,5 % Tilbakegang: 19 kommuner - 8,1 % Nordland alle kommune + 10,9 % Kilde: SSB

8 Reiseliv og luftfart er gjensidig avhengig av hverandre Lave innbyggertall i Nord-Norge gjør at det er lang avstand mellom reiselivsproduktet og store markeder Det finnes ingen alternativ transport Gode reiselivsprodukter viktig for å opprettholde et godt rutetilbud til landsdelen

9 Nye lufthavner på Helgeland og i Lofoten Lange rullebaner muliggjør bruk av større fly Store fly muliggjør store grupper Lavere setekostnader legger grunnlaget for lavere priser og økt antall passasjerer De flotte reiselivsproduktene blir tilgjengelige for direkteflyvninger fra hele Europa. Direkteflyvninger til Oslo åpner for weekendreiser fra hele Sør Norge

10 ØKENDE TRAFIKKLEKKASJE TIL DE STORE FLYPLASSENE EVENES ET REELT ALTERNATIV FOR MANGE Km Kjøretid Passasjerlekkasje(000) Leknes : Svolvær : Stokmarknes :

11 FLYTRAFIKK: UTVIKLINGEN MOT 2040 Nord-Norge er avhengig av et godt luftfartstilbud 6 millioner passasjerer i dag kan bli til 12 millioner i 2040.

12 PASSASJERUTVIKLING HØYT SCENARIO 12,00 LAVT SCENARIO 12,00 10,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Svalbard Finnmark Troms Nordland 8,00 6,00 4,00 2,00 2, Høy 2020 Høy 2040 Høy Lav 2020 Lav 2040 Lav

13 TIL EUROPA OG LENGER Trafikkvekst gir grunnlag for ruter til flere europeiske destinasjoner fra Bodø og Tromsø Det er potensial for interkontinentale sommerruter mellom Tromsø og New York/Tokyo Interkontinentalt tilbud i Bodø? Et bedre interkontinentalt rutetilbud ved Oslo Lufthavn er en suksessfaktor for Nord-Norge. Kan gi flere turister, 1 million sparte reisetimer og mellom 20- og tonn mindre CO2-utslipp

14 Nye flytyper bringer verden nærmere Tokyo BOO/EVE/ANX/TOS/LKL Med direkteflyvning: 7379 km/9:30 Tokyo BOO/EVE/ANX/TOS/LKL Raskeste reisemulighet i dag: 9734km/15:30 Kilde: Great Circle Mapper/ Finn.no

15 Tokyo Tromsø New York Oslo London Barcelona Roma

16 Bodø Oslo London Roma

17 AVINOR EN HJØRNESTEINSBEDRIFT I NORD Den totale sysselsettingen ved lufthavnene i nord er 3200 årsverk Totalt genererer lufthavnene i nord årsverk Luftfarten vil fram mot 2040 kunne skape nye årsverk i landsdelen, hovedsakelig utenfor Avinor

18 INVESTERINGER I NORD-NORGE Nord-Norge har 28 lufthavner og kapasiteten er god ved de aller fleste av dem 9 lange rullebaner I sum planlegger Avinor å investere 8-13 milliarder kroner i landsdelen fram mot 2040

19 Videreutvikler lufthavnene Bodø og Tromsø rustes opp Oppgradering og kapasitetsøkende tiltak Øvrige lufthavner utvikles videre, men viktig å prioritere midler i henhold til behov

20 DE STØRSTE INVESTERINGENE Tiltak Oppgradering, modernisering alle lufthavner 0,5-1,0 1,0-2,5 Utvidelse Tromsø 0,3-0,5 0,5-0,8 Utvidelse Bodø 0,3-0,5 Sum kapasitetsutvidelse 0,6-1,0 1,0-1,8 Sum NTP prosjekter 1,6-2,3 3,2-4,4 Totale investeringer 2,7-4,3 5,2-8,7

21 OMSTILLING OG NYTENKNING ER NØDVENDIG Avinor finansierer underskuddet ved lufthavnene i nord med 820 millioner kroner i året Ny teknologi og nye driftskonsepter vil redusere driftsunderskuddene Lufthavnene utvikles i tråd med det politiske oppdraget

22 LUFTROMMET I NORD ET ROM AV MULIGHETER

23 FLYSIKRINGSTJENESTEN Fjernstyrte tårn vil sikre effektiv drift av de mindre lufthavnene og gi muligheter offshore Avinor er i bresjen for utviklingen og ser muligheter for eksport av den teknologien vi er med på å utvikle Satellitteknologi vil gi mer effektive ruteføringer, innflygninger, bedre sikkerhet - og vil styrke redningstjenesten Nord-Norge tilbyr et attraktivt luftrom for interkontinentale flygninger, og vekstpotensialet er stort

24 KORTESTE VEIEN GÅR GJENNOM DET NORDLIGE LUFTROMMET

25 LUFTFART OG KLIMA Luftfarten står for 2,5 prosent av klimautslippene i Norge Avinor jobber sammen med industrielle aktører for å utvikle bærekraftig produksjon av biodrivstoff for norsk luftfart (er satt av 100 millioner) Direkteflygninger gir lavere utslipp Flyprodusentene utvikler stadig mer energieffektive fly Bransjens ambisjon er at de samlede utslippene skal være lavere i 2025 enn i dag tross trafikkvekst

26 OPPSUMMERING: Luftfarten har avgjørende betydning for utviklingen i nordområdene Avinor vil videreutvikle alle lufthavnene men satse mest der etterspørselen er størst Avinors samfunnsoppdrag skal løses på en enda mer effektiv måte i årene framover - til beste for landsdelen

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer