Delårspresentasjon 4. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 4. kvartal

2 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Resultat hittil i år Ytterligere styrket basisdrift resultat før skatt 172 (133) mill. kr. Resultatforbedring på 39 mill. kr. økt med 29 % fra 2011 Nettorenten økt med 34 mill. kr. Netto provisjonsinntekter økt med 12 mill. kr. Redusert tap finansielle instrumenter 6 mill. kr. Driftskostnader økt med 15 mill. kr. Styrket egenkapitalavkastning hittil i år 7,2 (5,6) % Stabil utlåns- og innskuddsvekst størst vekst i personmarkedet 3

4 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Ytterligere styrket basisdrift, ingen store engangseffekter Resultat før skatt 46 (27) mill. kr. Nøkkeltallsforbedring Fortsatt økt nettorente 1,54 (1,42) % Godt forsikringssalg netto provisjonsinntekter 0,29 (0,27) %. Lave nedskrivninger på utlån 0,08 (0,13) % 4

5 Hovedtrekkene Banken Tromsø Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Helgeland Polarsirkel- og Himmelblålandet Mo i Rana Finansieringen Trondheim Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 5

6 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen Mo i Rana 6

7 Banken Sterk markedsposisjon Helgeland Sparebank Markedsandel i % hovedbankforbindelse Helgeland 2012 HSB PM 56 % BM 60 % Ungdom 56 % Andre banker HSB Andre banker 7

8 Banken Hyggelig statsrådbrev 8

9 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund E6 Mo i Rana 9

10 Regionen Økt feltaktivitet 10

11 Regionen Økt landaktivitet 11

12 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 12

13 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket gjennom hele 2012 Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % Fortsatt god vekst i provisjon fra forsikringssalg 13

14 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket gjennom hele 2012 Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % Fortsatt god vekst i provisjon fra forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån 14

15 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % -0,1 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket gjennom hele 2012 Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % Fortsatt god vekst i provisjon fra forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter Lave effekter over resultat i

16 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultat (mill.kr.) I % av GFVK I % av GFVK Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 322 1,50 % 356 1,51 % Netto provisjonsinntekter 60 0,28 % 72 0,31 % Andre driftsinntekter 5 0,02 % 7 0,03 % Ordinære driftskostnader 218 1,02 % 233 0,99 % Resultat basisdrift 169 0,78 % 202 0,86 % Nedskrivning utlån og garantier 27 0,13 % 27 0,11 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -9-0,04 % -3-0,01 % Resultat før skatt 133 0,62 % 172 0,74 % Resultat etter skatt 93 0,43 % 123 0,52 % Netto utvidet resultatposter -5-0,02 % 21 0,09 % Periodens resultat 88 0,41 % 144 0,61 % Ytterligere styrket basisdrift Økt nettorente i kroner og økte provisjonsinntekter både i kroner og prosent styrker basisdriften Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll - uendret antall årsverk fra 2011 med 117 Overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon vil gi lavere kostnader fra 2013 Lave nedskrivninger på utlån Positiv utvikling i finansmarkedet har gitt betydelig verdiøkning over egenkapitalen fremkommer under utvidet resultat med 21 mill. kr. 16

17 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,42 % 1,46 % 1,48 % 1,53 % 1,54 % Netto provisjonsinntekter 0,27 % 0,28 % 0,31 % 0,33 % 0,29 % Andre driftsinntekter 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,05 % Ordinære driftskostnader 0,82 % 1,03 % 1,01 % 0,93 % 0,97 % Resultat basisdrift 0,90 % 0,74 % 0,80 % 0,95 % 0,91 % Nedskrivning utlån og garantier 0,13 % 0,10 % 0,16 % 0,12 % 0,08 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,31 % 0,09 % -0,10 % 0,05 % -0,08 % Resultat før skatt 0,46 % 0,73 % 0,54 % 0,88 % 0,75 % Kostnader i % av inntekter 57,5 % 55,1 % 59,2 % 48,3 % 54,1 % Ytterligere styrket basisdrift Økt nettorente i % fra Q til Q Stabile netto provisjonsinntekter Kostnader i % av inntekter på normalisert nivå 17

18 Resultatet Egenkapitalavkastning 10 % 9 % 8 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Økt egenkapitalavkastning Måltall Risikofri rente + 5 % = 6,6 % Resultat 7,2 % (5,6 %) 7 % 6 % 5 % Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % 18

19 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 19

20 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Stabil utlånsvekst Volum brutto utlån 19,8 (18,2) mrd. kr. 12 mnd. utlånsvekst: 9,3 % (9,1 %) Vekst PM: 10,1 % (9,3 %) Vekst BM: 7,9 % (8,9 %) Forvaltningskapital Utlån 20

21 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Styrket innskuddsvekst Volum per var 11,2 (10,4) mrd. kr. 12 mnd. vekst innskudd ble 7,5 % (5,5 %) Vekst PM: 7,8 % ( 8,8 %) Vekst BM: 6,9 % (-0,2 %) Forvaltningskapital Utlån Innskudd 21

22 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 22

23 Utlånene Brutto utlån Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring Godt diversifisert utlånsportefølje Eiendomsdrif t Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraf t Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % ,8 (18,1) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 12,7 (11,5) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,3 (1,2) mrd. kr. er utlån til landbrukskunder, tradisjonelt et lavrisikosegment Svært lojal kundemasse Økt personmarkedsandel 63,9 (63,5) %, godt over måltall som er > 60 % 83,5 % er lånt ut til kunder på Helgeland 23

24 Utlånene Kredittvekst PM 25 % 20 % 15 % 10 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd. vekst 10,1 % God vekst i PM og noe høyere enn gjennomsnittet for norske husholdninger Vekst i boligpriser kombinert med høy aktivitet i boligmarkedet Boligpriser fortsatt på et lavere nivå enn landet for øvrig 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 24

25 Utlånene Kredittvekst BM 25 % 20 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd. Vekst 7,9 % Veksten i BM har avtatt noe i løpet av % 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 25

26 mill. kr. Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement 250 Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. 1,6 % Redusert mislighold og tapsutsatte engasjement ,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % God porteføljekvalitet, vekst uten økt risiko Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av utlån har vært fallende siden 2008 sentralisert kredittbehandling gir resultater ,0 % Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 26

27 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 27

28 Innskuddene Kundeinnskudd Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Banken har en lojal kundemasse Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrif t Bygg, anlegg og kraf t Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og f inansf oretak Av totale innskudd på 11,2 mrd. kr. er 7,3 mrd. kr. (6,8) eller 65,5 % (65,3) innskudd fra personkunder God diversifisering av innskudd fra bedriftene 91,8 % av kundeinnskuddene er fra kunder på Helgeland 0 % 5 % 10 % 15 %

29 Innskuddene Innskuddsdekning Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Fallende innskuddsdekning konsern 80 % 70 % 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank Innskuddsdekning i konsernet ble 56,5 % - fortsatt over minstekrav på 55 % Målsetting innskuddsdekning er 60 % Innskuddsdekning i morbanken ble 77,6 % Tiltak for å styrke innskuddsdekningen: Nye spareprodukter lanseres Intensivert markedsføring Nye produkt har fått god mottakelse i markedet 29

30 Innskuddene Innskuddsvekst PM 25 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 7,8 % Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 30

31 Innskuddene Innskuddsvekst BM 25 % 20 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 6,9 % Veksten i BM er igjen høyere enn landsgjennomsnittet 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 31

32 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 32

33 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) Betryggende finansiering OMF OMF, bytte Sertifikater Seniorlån Durasjon innlånsporteføljen er 2,3 år Likviditetsindikator 1 er 109 % - Referansebankene hadde pr % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 4,3 mrd (38 % av innlånsporteføljen) 26 % av brutto utlån (eller 40 % av PM lån) er overført til Helgeland Boligkreditt AS Banken har ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt AS 33

34 Finansieringen Likviditetsbuffere Stat/LCR 1 OMF 1 Kommuner OMF 2 Finans, Norge Finans, Utl. Kraft Industri Fondsobl./Ansv. Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 3,8 mrd. kr., tilsvarende 15,4 % av FVK, og består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje er 2 år 57 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 86 % har rating A- eller bedre Minstekrav til rating på utsteder er BBB- Ingen eksponeringer i kriselandene i Eurosonen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 34

35 Andel i % av totale lån Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Helgeland Sparebank LTV-fordeling God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmasse består av: Kvalifiserte utlån mill. kr. Innskudd: 274 mill. kr. Fyllingsgrad: 119 % Samlet LTV: 53,5% Innlån: OMF 4,3 mrd kr Durasjon innlån 2,6 år (alle har soft call) Lønnsomhet 2012: Resultat e. skatt 29,7 mill. kr. Ingen tap 5 % 0 % Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (standardmetoden) 35

36 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 36

37 Soliditeten Kapitaldekning 15,0 % 14,5 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % Tilfresstillende soliditet Kjernekapital styrket ved fondsobligasjon 220 mill.kr. I mars 2012 Kjernekapitalen ble 13,1 % godt over måltall på 12 % Ren kjernekapital ble 11,5 % godt over minstekrav på f.t. 9 % Ren kjernekapital pr øker til 11,6 % pga justering pensjoner direkte mot EK: Endring i bankens pensjonsordning bidrar positivt Implementering IAS 19 gir netto positivt bidrag (tidl. estimatavvik og endring til OMF-rente ved diskontering av pensjoner) Netto positiv effekt EK 19 mill.kr. 37

38 Soliditeten Kapitaldekning - utsikter Regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning forventes økt betydelig i perioden frem mot 2019 fortsatt usikkerhet om nivå og utforming av regelverk Avklaring på norske regulatoriske krav ventes i løpet av året Konsernets kapitalmål vurderes årlig i bankens strategiprosess neste gang våren 2013 Konsernet forbereder seg på skjerpende kapitalkrav tiltak for å styrke kapitaldekningen: Styrke inntjeningen økte marginer utlån Redusert vekst Redusert utbyttenivå Optimalisering av beregningsgrunnlaget 38

39 Mill.kr. Soliditeten Disponering av resultat Helgeland Sparebank Disponering resultat 2012 Noe redusert utbytte Resultat pr EK-bevis: kr 4,10 i morbank og kr 4,90 konsern Styret foreslår noe redusert utbytte for 2012 for å styrke kapitaldekningen: Kontantutbytte kr 1,30 per egenkapitalbevis Utdelingsgrad 29,3 % Kontantutbytte EK-bevis 8 Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond 19 Overf. grunnfond Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital pr : Eierbrøk 74,9 % 39

40 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 40

41 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Tilpasning til økte kapitalkrav og opprettholdelse av bankens posisjon på Helgeland Styrke inntjeningen gjennom Differensiert reprising i BM - marginøkning opp mot 50 basispunkter Generelt forsterket risikoprising Ytterligere vekst i provisjonsinntekter ved godt produktsalg Opprettholde god kostnadskontroll Redusert vekst Avlastning av utlån BM gjennom konkrete tiltak Økt bruk av leasing/salgspant Syndikering andre banker Avlastning via kredittselskap (som banken har eierskap i ) 41

42 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Forsterket fokus på risikovektet balanse Forprosjekt IRB pågår Særskilt fokus på muligheter for bedret risikostyring og økte muligheter for risikoprising Fortsatt tett oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement Sentralisert kredittbehandling videreføres Konkrete langsiktige program for å styrke innskuddsdekningen Nye spareprodukter tilpasset nye likviditetskrav Generell markedstilpasning av spareprodukt 42

43 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Helgeland har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping Økt sysselsetting Lav ledighet Stigende boligpriser Helgeland har et robust og allsidig arbeidsmarked Statlige nasjonale virksomheter ekspanderer Økt olje- og gassaktivitet både til havs og på land Stabilt for eksportrettet prosess- og gruveindustri Høgere laksepriser igjen i eksportmarkedene God kvalitet og effektivitet i landbruket gjennom automatisering og kompetansetiltak Ungdom vender tilbake til økt antall tjenestejobber både i offentlig og privat sektor 43

44 Kontaktinformasjon Administrerende direktør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

45 Vedlegg 45

46 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Citibank NA New York ,7 % MP Pensjon ,3 % Nervik, Steffen ,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % Hartviksen, Harald ,5 % Skagen Vekst ,2 % Ernst Invest AS ,4 % Helgelandskraft AS ,8 % Tromstrygd ,4 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Coop Norge SA ,3 % Haslum Industri AS ,2 % Institutt for sammenligning ,3 % Terra utbytte ,1 % Storkleiven AS ,3 % Sparebanken Vest ,1 % Brage Invest AS Terra Forv ,3 % Bergen Kommunale PEN ,1 % Sivesind Invest AS ,3 % Sum 10 største eiere ,7 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 50,-. 46

47 Egenkapitalbeviset HELG kursutvikling God kursutvikling hittil i 2013 Svak utvikling i 2012, men likevel på linje med øvrige EK-bevis Positiv kursutvikling hittil i 2013 i tråd med OSEEX 47

48 Eier- og utbyttepolitikk "Helgeland Sparebank sitt mål er å oppnå økonomiske resultater som gir eierne av kapitalen en god og stabil langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Det er en målsetting for banken å likebehandle bankens to eiergrupperinger". "Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Dette forutsetter at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Bankens behov for kjernekapital, samt bankens resultatutvikling og markedssituasjon vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av". Økte regulatoriske krav til bankers egenkapital vil likevel føre til en noe redusert utbyttegrad i noen år fremover 48

49 Banken Et regionalt finanshus Eiendomsselskap 100 % 34 % 48 % ANS Bankbygg Mo i Rana 97 % Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS Mosjøen 100 % Helgeland Utviklingsselskap AS Mosjøen 100 % AS Sparebankbygg Brønnøysund 100 % Storgata 73 AS Brønnøysund 43 % 8,9 % 6,5 % 10 % 49

50 Banken Norges 12. største sparebank av kontor i 14 kommuner på Helgeland En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,7 milliarder finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 50

51 Regionen Indeks Nordland 2012 om Helgeland Helgelandsregionen har hatt en sterk vekst i omsetning etter Gode eksportkonjunkturer både for metaller og laks har sammen med en raskt voksende petroleumsaktivitet, stimulert til vekst. Utviklingen er også god innenfor varehandel, transport og bergverk. Attraktive karrieremuligheter relatert til petroleum, driver frem en omstilling av arbeidsmarkedet. Endringene er merkbare, med flere tjenestejobber og flere nye arbeidsgivere innenfor petroleumssektoren. Etter hvert som petroleumsaktiviteten øker, vil dette skape mange nye jobber på Helgeland, og øke kampen om arbeidskraften. På Helgeland har tilgangen på attraktive jobber tiltrukket seg flere unge arbeidstakere. Dette slår spesielt positivt ut i Rana og Brønnøysund. 51

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015 Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Den ledende Sparebanken på Vestlandet 2006 2012 205.000 Personkunder 6.700 Bedriftskunder

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer