Fylkesbygget 23.september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesbygget 23.september 2010"

Transkript

1 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel Harald Simonsen Marked og arbeid NAV Hordaland

2 Hovedutfordringer fram mot 2030 Ny teknologi Nye fagfelt Nye produksjonsområder/måter Etterspørsel etter ulik type arbeidskraft vil være avhengig av næringspolitikken Aldrende befolkning Økt behov for arbeidskraft særlig innen helse- og omsorg Flere med helseproblemer står utenfor arbeidslivet (?) NAV, Side 2

3 NAV, Side 3

4 Langsiktig trend fram mot 2030 : Økt mangel på arbeidskraft kan motvirkes ved Økt yrkesdeltakelse blant eldre Høyere gjennomsnittlig pensjonsalder Økt sysselsetting av personer med funksjonshemninger Økt arbeidsinnvandring Redusert sykefravær Høyere andel heltidsarbeidende Er disse faktorene konjunkturavhengige? NAV, Side 4

5 NAV, Side 5

6 NAV, Side 6

7 Tilbudet av arbeidskraft etter utdanning Problemstilling Hvordan vil utdanningsnivået i folkemengden endre seg dersom framtidige generasjoner velger utdanning slik tilsvarende generasjoner av kvinner og menn gjorde i årene ? Hvordan vil tilbudet av arbeidskraft bli fram mot 2030 gitt at personene i årene framover vil tilpasse seg slik personer med tilsvarende karakteristika gjorde i årene ? Hvordan vil utviklingen i yrkesdeltakingen endre seg i framtida NAV, Side 7

8 Flere med høyere utdanning 45,0 % 41,9 % 40,0 % 35,0 % 33,3 % 30,0 % 28,2 % 25,0 % 23,4 % 24,4 % 20,0 % 19,7 % 15,0 % 10,0 % 8,8 % 9,3 % 5,9 % 5,0 % 3,9 % 0,0 % Grunnskole Vidaregåande nivå Høgare utdanning, t.o.m. 4 år Høgare utdanning, over 4 år 0,5 % 0,8 % Forskarutdanning Ukjent eller uoppgitt utdanning NAV, Side 8

9 Oppsummert: Flere vil ha høyere utdanning Færre vil ha videregående utdanning Uendret tall på personer med grunnskoleutdanning, men det vil bli flere menn, og færre kvinner, i denne gruppen Flere kvinner med høyere utdanning, særlig blant de med mer enn 4 år høyere utdanning og forskerutdanning Aldring av folkemengden i yrkesaktiv alder vil gi lavere yrkesdeltakelse dersom ikke framtidige generasjoner er mer yrkesaktive enn tilsvarende personer er i dag NAV, Side 9

10 Regionalt utviklingsprogram for Hordaland NAV, Side 10

11 NAV, Side 11

12 Presentasjon mai 10. mai Sogn og Fjordane Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Viak og Partnerne bak Næringsbarometeret: NAV, Side 12

13 Datagrunnlag Arbeidskraftundersøkelsen som NAV gjennomførte i februar og mars 1525 bedrifter fra Hordaland og Sogn og Fjordane har svart NAV sin database og annen offentlig statistikk. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljø og bransjeorganisasjoner Tidligere bedriftsundersøkelser NAV, Side 13

14 Samlet vurdering Moderat vekst på kort sikt Forventningsindeksen viser et kraftig oppsving sammenlignet med samme tid i fjor Samtidig er bedriftenes optimisme noe mindre enn i november Det er store forskjeller mellom næringene Hele 40 prosent av bedriftene i industrien og bygg og anlegg melder om at ordresituasjonen fortsatt forverrer seg Hele 50 prosent møter utfordringene i kjølvannet av nedgangskonjunkturen med økt innsats på kompetanseutvikling NAV, Side 14

15 Samlet vurdering Flere venter vekst i omsetning i år NAV, Side 15

16 Slik er situasjonen nå NAV, Side 16

17 BT 25.mai 2008 Ikke trendy - Vi trenger en bredere forståelse av hva kompetanse er, for det handler ikke bare om det du kan lære på universitet og høgskole, sier direktør Tommy Johansen i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Han mener trendyrker innenfor media og kommunikasjon, kunst og kultur og IKT stiller de praktiske fagene helt i skyggen. Nå tar EBA konsekvensen av den svake rekrutteringen og gir språkopplæring til polske arbeidere for å få dem til å bli værende i Norge. Samtidig arbeider de overfor norsk ungdom med å synliggjøre de karrieremulighetene som ligger i et håndverksfag. - Vi må bli flinkere til å få frem at et håndverksfag kan være veien videre til for eksempel ingeniørtittelen. En ingeniør med fagbrev i bunn er veldig ettertraktet i dag, sier Tommy Johansen. NAV, Side 17

18 Slik er situasjonen nå NAV, Side 18

19 Svenskene invaderer? NAV, Side 19

20 Slik er situasjonen nå NAV, Side 20

21 Arbeidskraftbehov og rekruttering Over 4000 flere sysselsatte i privat sektor Sogn og Fjordane Hordaland Industri Bygg og anlegg Varehandel Overnatting og servering Transport Forretningsmessig tjenesteyting, bank og finans Offentlig sektor Personlig tjenesteyting Andre næringer I alt Ventet vekst i tallet på sysselsatte fordelt på næring i Kilde: Næringsbarometeret Foto: Oskar Andersen NAV, Side 21

22 Regional utvikling Regionale ulikheter i sysselsettingsutviklingen NAV, Side 22

23 Regional utvikling NAV, Side 23

24 NAV, Side 24

25 Strategisk næringsplan for Bergensregionen og perspektiver mot 2025 NAV, Side 25

26 Strategisk næringsplan for Bergensregionen og perspektiver mot 2025 NAV, Side 26

27 Kort sikt: Fortsatt behov for arbeidskraft! Mange kommer som arbeidstakere og tjenesteytere Næringslivet trenger folk til industrien, servicebransjen, transport, bygg- og anlegg etc. Dessuten offentlig sektor (eks. helse og omsorg) NAV, Side 27

28 men behovene er ikke statiske Tidsdimensjonen Konjunkturbestemt (kort sikt) Strukturelle endringer (lang sikt) Konklusjon: Arbeidsinnvandring løser kortsiktige behov, men ikke de strukturelle utfordringer Kompetansedimensjonen Trenger stadig mer høykompetent arbeidskraft, færre ufaglærte Demografien Færre til å forsørge flere NAV, Side 28

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer