Delårspresentasjon 1. halvår En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. halvår

2 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør 2

3 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 3

4 Hovedtrekk 1. halvår Resultat God basisdrift resultat før skatt 146 (117) mill. kr. Nettorente økt med 23 mill. kr. Nettoprovisjon økt med 6 mill. kr. Driftskostnader økt med 5 mill. kr. Utlånstap økt med 16 mill. kr. Finansinvesteringer avkastning økt med 23 mill. kr. Lønnsomhet Styrket egenkapitalavkastning 10,7 (9,2) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 12,0 (11,3) % totalkapital 15,7 (15,0) % Finansiering God og langsiktig finansiering offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet 4

5 Hovedtrekk 1. halvår Utlån Redusert 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav Personmarked 4,0 (8,9) % Bedriftsmarked -2,7 (6,4) % Innskudd Økt 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % innskuddsdekning 65,9 (59,5) % Personmarked 8,3 (8,8) % Bedriftsmarked 20,4 (9,1) % Særtrekk 2. kvartal Utlånstap: Enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri nedskrevet med 13,5 mill. kr. Finansinvesteringer: Nets-gevinst inntektsført med 16,8 mill. kr. 5

6 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 6

7 Helgeland Norges vakreste kystlinje 7

8 HSB bred kunnskapssatsning Antall underviste elever skoleåret 2013/14 Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010 Ungdomsskole elever Videregående skole 185 elever Forskning 8,4 mill. kr. Høgskoletilbud 5,2 mill. kr. Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken undervist over elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi. Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO. Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet. Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet). Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien. 8

9 HSB dokumentert drivkraft Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken "Gjennom hele utviklingsfasen av Nova Sea, har selskapet hatt stor nytte av samarbeidet med nåværende. Til tross for vanskelige tider, og balansekunst på randen av konkurs, har banken bidratt med kapital, risikovilje og visjoner. Spesielt skal tidligere banksjef Arnt Krane trekkes fram. Viktigheten av å ha en bankforbindelse som har vært tett på selskapet er udiskutabel. Aino Olaisen på vegne av selskapet Vigner Olaisen AS Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken "Vi er så takknemlige for å ha HSB som samarbeidspartner og bidragsyter! Når det skal arrangeres ridestevne er vi i Utskarpen som idrettslag og bygd helt avhengig av HSB sitt økonomiske bidrag for å kunne få til et slikt stevne det hadde ikke vært mulig uten HSB. De bidrar til at bygda vårres lever og at det kan foregå her hvor vi bor. Det setter alle sambygdinger pris på! Karina Langstrand på vegne av Hestesportgruppa i Utskarpen IL 9

10 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 10

11 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Engangseffekt Resultat f ør skatt Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Målet for 2014 er et resultat bedre enn 2013 Noe usikkerhet nettorente Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Effekt av offisiell rating 11

12 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i % 133 6,5 % 201 9,2 % Engangseffekt ,6 % 172 7,2 % ,4 % 10,7 % Resultat f ør skatt Egenkapitalavkastningsprosent Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Målet for 2014 er et resultat bedre enn 2013 Noe usikkerhet nettorente Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Effekt av offisiell rating Egenkapitalavkastning Mål minst 10 % Resultat 10,7 (9,2) % 12

13 Nøkkeltall 2 % 1 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Utflating i 2014 Q2 = Q1 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Økning i 2014 Q2 > Q1 0 % Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 13

14 Nøkkeltall 2 % 1 % 0 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Utflating i 2014 Q2 = Q1 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Økning i 2014 Q2 > Q1 Driftskostnader Fallende nivå fra 2009 Utflating i 2014 Q2 < Q1 Utlånstap Moderat nivå fra 2009 Økning i

15 Nøkkeltall 2 % 1 % 0 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Utflating i 2014 Q2 = Q1 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Økning i 2014 Q2 > Q1 Driftskostnader Fallende nivå fra 2009 Utflating i 2014 Q2 < Q1 Utlånstap Moderat nivå fra 2009 Økning i 2014 Finansinvesteringer Lavt risikonivå styrende Økning i 2014 bl.a. Nets 15

16 Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Tap på utlån og garantier Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Fortsatt god og stabil basisdrift i banken Tap på utlån siste kvartal er relatert til ett enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri Netto verdiøkning finans siste kvartal er et resultat av Nets-gevinst og resultatbidrag fra tilknyttet selskap Utvidet resultat dermed noe redusert fra Q1 til Q2 16

17 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK ,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 % 1,75 % Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Nettorente Nettorenteprosent Kommentar Nettorenten noe ned inn mot 2014, men nivå opprettholdt fra Q1 til Q2 Endringer i nettorente primært et resultat av Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Priskonkurransen spesielt fra KLP og SPK møtt med individuelle tilpasninger Banken har varslet ytterligere markedstilpasning av innskuddsrenten 17

18 Driftskostnad Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt ,7 % 41,5 % 42,2 % ,6 % 38,1 % Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent Kommentar Relativt flat kostnadsutvikling i kroner fram mot 2004, men kostnadsprosenten ned i Q2 Kostnadsvekst i 1. halvår Mål maksimalt 3,5 % Resultat 4,1 % Utfordringen 2. halvår er økt arbeidsgiveravgift fra Kostnadsprogram iverksatt for å effektivisere driften Deriblant avvikles all kontanthåndtering over kasse i alle kontorene fra

19 Nøkkeltall Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Drif tskostnader Utlånstap Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK 0,28 % 0,32 % 0,10 % 0,23 % 0,95 % 1,14 % 0,95 % 0,96 % 1,65 % 1,76 % Kommentar Resultat, nettorente, nettoprovisjon og finansinvesteringer forbedret Driftskostnader nærmest uendret og noe økt utlånstap Finansinv. 0,05 % 0,23 %

20 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Forvaltningskapital FVK-utvikling (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for utflating FVK er avlastning BM-engasjement Forvaltningskapital 21

22 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for utflating FVK er avlastning BM-engasjement Utlån 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr. 12 mnd vekst 332 mill. kr. 6 mnd vekst 116 mill. kr Forvaltningskapital Utlån 22

23 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for utflating FVK er avlastning BM-engasjement Utlån 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr. 12 mnd vekst 332 mill. kr. 6 mnd vekst 116 mill. kr. Innskudd 1. halvår 13,7 (12,2) mrd. kr. 12 mnd vekst mill. kr. 6 mnd vekst 731 mill. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 23

24 Balansetall Utlån Likviditetsbuf f er Balansetallfordeling i % av FVK 17,4 % 17,7 % 79,8 % 79,3 % Kommentar Innskuddsvekst har redusert behovet for innlån Den uvektede egenkapitalen i balansen er også styrket Innskudd 47,5 % 52,3 % Innlån 36,9 % 42,4 % Egenkapital 7,2 % 7,9 %

25 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 25

26 Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % 6 mnd vekst 0,6 (3,3) % ,4 % 1,6 % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 26

27 Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) PM 65,8 % BM 34,2 % Helgeland 84,2 % Norge 15,8 % 5,4 % 1,6 % Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % 6 mnd vekst 0,6 (3,3) % PM-andel Mål minst 60 % Resultat 65,8 (64,3) % Helgeland-andel Resultat 84,2 (83,1) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 27

28 Utlånsvekst BM og PM 15 % Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd) 15 % Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd) 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % -5 % % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % hvorav BM -2,7 (6,4) % og PM 4,0 (8,9) % Strengere prioritering og nedtrapping avlastning i BM i Q2/2014 forventet utlånsvekst er justert ned 28

29 Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 3,5 % 3,3 % 3,8 % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 1,9 % 1,7 % 6,3 % 6,3 % 12,5 % 12,7 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3) mrd. kr. 29

30 Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 3,5 % 3,3 % 3,8 % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 1,9 % 1,7 % 6,3 % 6,3 % Industri 20 % Eiendom 37 % 12,5 % 12,7 % Mat 28 % Tjenester 15 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3) mrd. kr. Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av BM-lånene 30

31 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån fallende siden 2009 Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye samt kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak 31

32 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 32

33 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % 6 mnd vekst 5,6 (8,8) % 12,5 % 6,7 % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 33

34 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) PM 63,0 % BM 37,0 % Helgeland 91,9 % Norge 8,1 % 12,5 % 6,7 % Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % 6 mnd vekst 5,6 (8,8) % PM-andel Resultat 63,0 (65,4) % Helgeland-andel Resultat 91,9 (91,3) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Resultat 65,9 (59,5) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Andel innskudd under 2 mill. kr. utgjør 8,1 mrd. kr. eller 93 % av PM-innskuddene 34

35 Innskuddsvekst BM og PM 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsvekstutvikling i % BM (12 mnd) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsvekstutvikling i % PM (12 mnd) -5 % % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % hvorav BM 20,4 (9,1) % og PM 8,3 (8,8) % Større kommunalt innskudd i 2013 veksten hittil i år kommer i sin helhet fra personkunder 35

36 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 3,7 % 3,6 % 2,8 % 3,0 % 2,7 % 2,5 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 5,9 % 6,0 % 4,8 % 4,9 % 8,5 % 12,1 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (4,2) mrd. kr. 36

37 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 3,7 % 3,6 % 2,8 % 3,0 % 2,7 % 2,5 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 5,9 % 6,0 % 4,8 % 4,9 % 8,5 % Industri 16 % Eiendom 10 % Mat 13 % 12,1 % Kommune 32 % Tjenester 24 % Finans 5 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (4,2) mrd. kr. Innskudd fra kommuner utgjør 32 % av BM-innskuddene 37

38 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 38

39 Likviditetsbuffer OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft Likviditetsbufferfordeling i % sektor 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 5 % 8 % 11 % 14 % 16 % 20 % 22 % 26 % 31 % 32 % Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,7 (4,5) mrd. kr. tilsvarende 17,7 (17,4) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbufferne, og vil gradvis ytterligere tilpasse bufferne til Basel III Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,15 år 66 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 90,6 % er ratet A- eller bedre 39

40 Finansiering Finansieringsutvikling (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa OMF vil fortsatt være fokusområde Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 40

41 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Økt durasjon på 2,5 (2,3) år og lengre løpetid OMF Senior OMF 41

42 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling i % Kommentar Samlet LTV 52 (52) % % 26 % Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.935) mill. kr. Innskudd 225 (240) mill. kr. Overdekning 33 (26) % % 7 % 21 % 24 % Innlån OMF 3,3 mrd kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Resultat etter skatt 25,7 (23,9) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 17 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 42

43 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 43

44 Kapitaldekning 18 % 12 % 6 % Kapitaldekningsutvikling i % 2,1 % 2,1 % 1,6 % 1,6 % 12,0 % 12,6 % Inkl. 70 % av resultat Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %) Kommentar Kapitaldekning Ren kjerne 12,0 (11,3) % Kjerne 13,6 (12,9) % Totalkapital 15,7 (15,0) % Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen i forhold til nye kapitalkrav Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot 2018 Konservative boliglånsvekter på 35 % (standardmetode) 44

45 HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Verdipapirfondet Eika utbytte ,7 % MP Pensjon PK ,5 % Lamholmen AS ,6 % USB AG, London Branc A/C ,3 % Holberg Norge Verdipapirfond ,2 % Pareto AS ,2 % Sniptind Holding AS ,1 % Citibank, N.A ,5 % Bergen kommunale pensjonskas ,1 % Pareto Online AS ,7 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % VPF Nordea Norge ,4 % Mellem Nes Invest ,6 % AS Atlantis Vest ,4 % Melum Mølle AS ,6 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Steffen Nervik ,6 % Helgelandskraft As ,8 % Andvord AS ,5 % Sum 10 største eiere ,5 % Sum 20 største eiere ,3 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 45

46 HELG kursutvikling og likviditet Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 3. kvartal 2014 Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs 46

47 Tema Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 47

48 Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsomhet og soliditet Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014 Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet Resultat Banken forventer fortsatt god basisdrift Svak reduksjon nettorente pga. avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse Ytterligere markedstilpasning av innskuddsrente BM effekt september 2014 Offisiell rating styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet Breddesalg av forsikring og leasing fortsatt høg prioritet Økt arbeidsgiveravgift utfordrer bankens måloppnåelse på kostnadsområdet - kontanthåndtering over kasse avvikles fra Samlet tap for året på nivå med bransjen misligholdsutviklingen følges nøye og med tett oppfølging Balanse Forventet utlånsvekst er justert ned mot 3-4 % i

49 Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgelandsregionen Helgeland preges av et stabilt og allsidig arbeidsmarked med en kombinasjon av solide eksportbedrifter og større statlige virksomheter De fleste eksportnæringene innenfor metall, bergverk og sjømat har en relativt høg kapasitetsutnyttelse og flere møter også akseptable priser i eksportmarkedene Russisk importstans skaper usikkerhet spesielt for sjømatindustrien Offentlige og private investeringer vil øke som et resultat av nye infrastrukturprosjekt og oljeaktivitet Ledigheten forventes derfor å fortsette på et lavt nivå 49

50 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST

51 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 51

52 Helgeland rik på naturressurser 52

53 Helgeland økende verdiskaping 70 % Nord-Norge Bedriftsrelatert omsetning i % % Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) % 17 % 45 % % Nordland Helgeland Troms/Finnmark 0 Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark Bedriftsrelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedriftsrelatert omsetning skjer i Nordland med 55 %. Helgelands andel er 17 %. Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %. Oljerelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i oljerelatert omsetning skjer på Helgeland med mill. kr. og i Finnmark med mill. kr. Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en vekst av tilsvarende størrelse. 53

54 Helgeland mindre sårbar Helgeland Arbeidsledighetsutvikling Helgeland Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter Helgeland Norge (høyre akse) Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø) Arbeidsledighetsutvikling Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere. Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksportrettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting (Evry Card Services) til store statlige virksomheter (Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.) Boligprisutvikling Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø. Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over. Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er på kr sammenlignet med Tromsø på kr. 54

55 HSB eneste alliansefrie bank 55

56 HSB solid markedsposisjon Helgeland Markedsandel i % PM 2013 Utlånsandel i % BM 2013 HSB 50 % DNB 27 % Andre 9 % SB 1 NN 14 % Industri 21 % Eiendom 36 % Mat 28 % Tjenester 15 % Markedsandel Utlånsandel HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og omlag 60 % i bedriftsmarkedet. Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %. En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst og prioritering av lønnsomhet og soliditet. HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt diversifisert i ulike bransjer. De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bankforbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland. 56

57 HSB digitalsatsning og medarbeidertrivsel Digitalkanalutvikling Offentlig virksomhet Produksjonsbedrifter Service/tjenesteyting * Handelsvirksomhet Trivselindeks 2012 (TNS Gallup) Andre virksomheter 71 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Digitalkanaler Nettbank Mobilbank Snitt ( intervju Skandinavia) 62 * Digitalkanalutvikling HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig endringer i kundeadferden. I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger. Trivselsindeks HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse utarbeidet av TNS Gallup. Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefraværet var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi. 57

58 Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 58

59 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Konstituert direktør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 59

60 Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Konstituert direktør Ranveig Lråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 60

61 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Organisasjonsnummer Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Jan Erik Furunes, administrerende direktør / Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør / Investor Reations Ranveig Kråkstad, konst. direktør finansstyring / Tore Stamnes, finanssjef /

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2017 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.17 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q2 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.06.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. halvår 2017 1 Nøkkeltall 1. halvår i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2017 En drivkraft for vekst på Helgeland 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.17 (konsern) Hanne J. Nordgaard Administrerende direktør Sverre Klausen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 406915 Innsendt dato: 10.08.2016 12:17 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: TOTG Totens Sparebank XOSL,XOAM HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 3. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 3. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 3. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 3. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer