Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. kvartal

2 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 3

4 Hovedtrekk 1. kvartal Resultat God basisdrift resultat før skatt 66 (51) mill. kr. Nettorente økt med 18 mill. kr. Nettoprovisjon økt med 2 mill. kr. Driftskostnader økt med 3 mill. kr. Utlånstap økt med 5 mill. kr. Avkastning finansinvesteringer økt med 3 mill. kr. Lønnsomhet Styrket egenkapitalavkastning 9,9 (8,4) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 12,2 (11,4) % totalkapital 15,9 (13,1) % Finansiering God og langsiktig finansiering offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet 4

5 Hovedtrekk 1. kvartal Utlån Redusert 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav Personmarked 6,1 (11,7) % Bedriftsmarked -1,6 (4,7) % Innskudd Økt 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % innskuddsdekning 63,1 (57,0) % pga. nye spareprodukt og vunnet kommuneanbud Personmarked 6,3 (9,4) % Bedriftsmarked 29,7 (5,5) % Offisiell rating fra Mooody s Baa2 OMF-program Helgeland Boligkreditt Aaa 5

6 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 6

7 Helgeland rik på naturressurser 7

8 Helgeland økende verdiskaping 70 % Nord-Norge Bedriftsrelatert omsetning i % % Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) % 17 % 45 % % Nordland Helgeland Troms/Finnmark 0 Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark Bedriftsrelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedriftsrelatert omsetning skjer i Nordland med 55 %. Helgelands andel er 17 %. Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %. Oljerelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i oljerelatert omsetning skjer på Helgeland med mill. kr. og i Finnmark med mill. kr. Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en vekst av tilsvarende størrelse. 8

9 Helgeland mindre sårbar Helgeland Arbeidsledighetsutvikling Helgeland Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter Helgeland Norge (høyre akse) Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø) Arbeidsledighetsutvikling Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere. Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksportrettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting (Evry Card Services) til store statlige virksomheter (Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.) Boligprisutvikling Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø. Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over. Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er på kr sammenlignet med Tromsø på kr. 9

10 HSB eneste alliansefrie bank 10

11 HSB solid markedsposisjon Helgeland Markedsandel i % PM 2013 Utlånsandel i % BM 2013 HSB 50 % DNB 27 % Andre 9 % SB 1 NN 14 % Industri 21 % Eiendom 36 % Mat 28 % Tjenester 15 % Markedsandel Utlånsandel HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og omlag 60 % i bedriftsmarkedet. Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %. En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst og prioritering av lønnsomhet og soliditet. HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt diversifisert i ulike bransjer. De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bankforbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland. 11

12 HSB digitalsatsning og medarbeidertrivsel Digitalkanalutvikling Offentlig virksomhet Produksjonsbedrifter Service/tjenesteyting * Handelsvirksomhet Trivselindeks 2012 (TNS Gallup) Andre virksomheter 71 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Digitalkanaler Nettbank Mobilbank Snitt ( intervju Skandinavia) 62 * Digitalkanalutvikling HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig endringer i kundeadferden. I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger. Trivselsindeks HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse utarbeidet av TNS Gallup. Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefraværet var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi. 12

13 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 13

14 Resultat 300 Resultatutvikling (mill. kr.) 266 Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften Engangseffekt Q1/2014 Resultat f ør skatt Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Usikkerhetsfaktorer fremover Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Økt arbeidsgiveravgift Effekt av offisiell rating 14

15 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i % 177 8,8 % 133 6,5 % 201 9,2 % Engangseffekt ,6 % 172 7,2 % ,4 % 9,9 % Q1/2014 Resultat f ør skatt Egenkapitalavkastningsprosent 66 Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Usikkerhetsfaktorer fremover Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Økt arbeidsgiveravgift Effekt av offisiell rating Egenkapitalavkastning Mål minst 10 % Resultat 9,9 (8,4) % 15

16 Nøkkeltall 3 % 2 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg 1 % 0 % Q1/

17 Nøkkeltall 3 % 2 % 1 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Fallende kostnader fra 2008 Utlånstap Relativt lavt nivå fra 2008 Lave tap under finanskrisen 0 % Q1/

18 Nøkkeltall 3 % 2 % 1 % 0 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv Q1/2014 Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Fallende kostnader fra 2008 Utlånstap Relativt lavt nivå fra 2008 Lave tap under finanskrisen Finansinvesteringer Lavt risikonivå fra 2008 Mindre bidrag til resultatet 18

19 Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Tap på utlån og garantier Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar God og stabil basisdrift fortsatt relativt lave tap Tapsøkningen de to siste kvartalene skyldes ett enkeltengasjement (bioenergi) Verdiøkningen av en mindre aksjepost i NETS inngår i utvidet resultat 19

20 Nettorente 150 Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar Sterk nettorenteøkning fra 2011 til slutten av Utflatingen har sin bakgrunn i Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse 75 1,55 % 1,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 % Priskonkurransen inntraff før den siste rentenedgangen Drevet frem av SPK og KLP 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Nettorente Nettorenteprosent Møtt med individuell pristilpasning DNB/media har bidratt til økt prisbevissthet blant kundene 20

21 Driftskostnader 80 Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Kommentar Kostnadsveksten fra 2012 til 2013 var på beskjedne 2,6 % Relativt flat kostnadsutvikling i løpet av 2013 til ,4 % 44,7 % 41,5 % 42,2 % 44,6 % Kostnadsprosenten noe opp i 2014 pga. reduserte inntekter Kostnadsvekst 2014 Mål maksimalt 3,5 % Resultat 3,8 % 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent Utfordringen framover er økt arbeidsgiveravgift fra Prosjekt igangsatt for å effektivisere driften 21

22 Nøkkeltall Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Drif tskostnader Utlånstap Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK 0,10 % 0,17 % 0,28 % 0,30 % 0,84 % 1,03 % 0,96 % 0,96 % 1,55 % 1,75 % Kommentar Resultat, nettorente, nettoprovisjon og finansinvesteringer styrket Ingen kostnadsvekst og noe større utlånstap Finansinv. 0,05 % 0,09 % Q1/2013 Q1/

23 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 23

24 Forvaltningskapital FVK-utvikling (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement Q1/2014 Forvaltningskapital 24

25 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement Utlån Q1/ ,8 (20,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 661 mill. kr. 3 mnd vekst 49 mill. kr Q1/2014 Forvaltningskapital Utlån 25

26 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement Utlån Q1/ ,8 (20,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 661 mill. kr. 3 mnd vekst 49 mill. kr. Innskudd Q1/ ,1 (11,5) mrd. kr. 12 mnd vekst mill. kr. 3 mnd vekst 111 mill. kr Q1/2014 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 26

27 Balanse Utlån Likviditetsbuf f er Balansetallfordeling i % av FVK 16,0 % 15,6 % 81,2 % 80,5 % Kommentar Sterk innskuddsvekst har redusert behovet for innlån Den uvektede egenkapitalen i balansen er også styrket Innskudd 46,3 % 50,8 % Innlån 38,3 % 44,4 % Egenkapital 7,3 % 7,8 % Q1/2013 Q1/

28 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 28

29 Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % 3 mnd vekst 0,2 (1,3) % 5,8 % 3,3 % Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 29

30 Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) PM 65,5 % BM 34,5 % Helgeland 83,7 % Norge 16,3 % 5,8 % Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % 3 mnd vekst 0,2 (1,3) % PM-andel Mål minst 60 % Resultat 65,5 (63,8) % Regionandel 83,7 (83,3) % 3,3 % Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 30

31 Utlånsvekst BM og PM 20 % Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd) 20 % Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd) 15 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % -5 % Q1/ % Q1/2014 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % hvorav BM -1,6 (4,7) % og PM 6,1 (11,7) % Strengere prioritering og fortsatt avlastning i BM i Q1/2014 samt normal aktivitet i PM 31

32 Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,0 % 1,7 % 6,4 % 6,5 % 12,6 % 12,5 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale kunder Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3) mrd. kr. 32

33 Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,0 % 1,7 % 6,4 % 6,5 % Industri 21 % Eiendom 36 % 12,6 % 12,5 % Mat 29 % Tjenester 14 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale kunder Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3) mrd. kr. Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 29 % av BM-lånene 33

34 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) 1,5 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Q1/2014 Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån fallende siden 2008 Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye samt oppfølging gjennom konkrete tiltak 34

35 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 35

36 Innskudd totalt Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % 3 mnd vekst 0,9 (2,2) % 14,4 % 4,8 % Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 36

37 Innskudd totalt Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd) PM 60,8 % BM 39,2 % Helgeland 91,9 % Norge 8,1 % 14,4 % 4,8 % Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % 3 mnd vekst 0,9 (2,2) % PM-andel Resultat 60,8 (65,5) % Regionandel 91,9 (91,7) % Andel innskudd under 2 mill. utgjør 7,7 mrd. eller 96 % av PM innskudd Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 37

38 Innskudd BM og PM 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsutvikling i % BM (12 mnd) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsutvikling i % PM (12 mnd) -5 % Q1/ % Q1/2014 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % hvorav BM 29,7 (5,5) % og PM 6,3 (9,4) % 38

39 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Fiske og havbruk Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 5,9 % 6,7 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % 3,7 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 8,1 % 11,7 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert innskuddsporte-følje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (3,9) mrd. kr. 39

40 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Fiske og havbruk Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 5,9 % 6,7 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % 3,7 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % Mat 2,8 % 14 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 8,1 % Tjenester 24 % Industri 18 % 11,7 % Eiendom 9 % Fin.foretak 5 % Kommuner 30 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert innskuddsporte-følje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (3,9) mrd. kr. Innskudd fra kommuner utgjør 30 % av BM innskuddene 40

41 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 41

42 Innlån fra kapitalmarkedet Forfallstruktur innlån (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Durasjon innlån er 2,5 (2,3) år Senior CB 42

43 Finansiering Utvikling finansiering (MNOK) Kommentar Innskudd viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap ratet, OMF vil fortsatt være fokusområde Q1/2014 Kundeinnskudd Bytteordning Senior CB Fondsobl. og ansv. Lån 43

44 Helgeland Boligkreditt AS 30,0 % LTV-fordeling per % 20 % 23 % Kommentar Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån (4.740) mill. kr. Innskudd: 234 (274) mill. kr. Overdekning: 23 (16) % Samlet LTV: 53 (53) % 15,0 % 0,0 % 15 % 9 % 9 % Innlån: OMF 3,6 mrd kr (hvorav 0,4 i morbankens eie) Lønnsomhet : Resultat etter skatt 14,0 (10,9) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning: 16,8 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 44

45 Likviditetsbuffere OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Finans, utland Industri Fonds Norge Ansv, Norge Kraft Verdipapirportefølje sektorfordelt 7 % 4 % 3 % 4 % 6 % 3 % 2 % 2 % 0 % 1 % 3 % 1 % 10 % 11 % 16 % 19 % 23 % 26 % 29 % 29 % Kommentar God diversifisering mellom sektorene Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbufferne, og vil gradvis ytterligere tilpasse bufferne til Basel III. 90 % er ratet A- eller bedre. 45

46 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 46

47 Kapitaldekning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Utvikling kapitaldekning 2,2 % 1,6 % 12,2 % Q1/2014 Ren Kjerne % Kjerne % Totalkapital % Måltall ren kjerne 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Kommentar Ren kjerne ble 12,2 (11,4) % Kjerne 13,80 (13,0) % Totalkapital15,92 (13,06) % Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen i forhold til nye kapitalkrav. Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift. Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot Konservative boliglånsvekter på 35 % - standardmetode. 47

48 HELG - de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,0 % Verdipapirfondet Eika utbytte ,4 % USB AG, London Branc A/C ,3 % Sniptind Holding AS ,1 % MP Pensjon PK ,8 % Holberg Norge Verdipapirfond ,9 % Bergen kommunale pensjonskas ,6 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % AS Atlantis Vest ,4 % Mellem Nes Invest ,6 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Ruth S Alsing ,6 % Pareto AS ,2 % Melum Mølle AS ,6 % Citibank, N.A ,1 % Steffen Nervik ,6 % VPF Nordea Norge ,0 % Utbyttekapital AS ,6 % Helgelandskraft As ,8 % Andvord AS ,5 % Sum 10 største eiere ,7 % Sum 20 største eiere ,4 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 48

49 Kursutvikling og likviditet HELG Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 1. kvartal 2014 Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Ytterligere nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 1. kvartal 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs. 49

50 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 50

51 Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsomhet og soliditet Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014 Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet Resultat Banken forventer fortsatt god basisdrift Svak reduksjon nettorente avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse Tiltak rentereduksjon boliglån 0,15-0,25 % og innskudd PM og BM inntil 0,40 % Tiltak offisiell rating styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet Opprettholdelse av nivå på provisjonsinntekter fortsatt trykk på forsikringssalg Økt arbeidsgiveravgift større fokus på effektiv drift og god kostnadskontroll Tap på nivå med bransjeforventningen misligholdsutviklingen følges nøye og med tett oppfølging Salg aksjepost NETS resultateffekt i 2014 på 16,8 mill. kr. Balanse Moderat utlånsvekst nivå på 5-6 % i 2014 fortsatt ledelsesmessig fokus på innskuddsdekning 51

52 Prioriteringer og fremtidsutsikter Digitalsatsning Prioritering av investeringsrammer i retning av digitale kanaler videreføres og heving av kompetansenivå i banken i samme retning Helgelandsregionen Banken forventer fortsatt stabilitet og jevn vekst i regionen først og fremst pga. større infrastrukturinvesteringer på mange milliarder her noen av dem Kraft: Modernisering og utbygging i regi av HelgelandsKraf og Statskraft Olje: Feltutbygging av Aasta Hansteen i regi av Statoil Statsbygg: Utbygging av Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket i regi av staten Veg: Oppgradering av E6 gjennom hele regionen i regi av staten Fly: Bygging av større flyplass utenfor Mo i Rana under utredning etter beskjed fra regjeringen Oppsummert Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland 52

53 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST

54 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 54

55 Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 55

56 Strategiske og finansielle mål Strategiske mål Visjonen til er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Bankens utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Banken skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av Helgeland har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil Et regionalt finanshus og et bredt distribusjonsnett En fremtidsrettet bank og en samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet og hovedkontorfunksjoner Finansielle mål Lønnsomhet: Egenkapitalavkastning på minst 10 % forutsatt normale markedsforhold Soliditet: Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Kostnader: Kostnadsvekst på maksimalt 3,5 % Innskudd: Innskuddsdekning på minst 60 % PM/BM: PM-andel utlån på minst 60 % Utbytte: Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene ( ) vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot % pga. økte kapitalkrav 56

57 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll 57

58 Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 58

59 Et historisk godt resultat i 2013 Resultatutvikling før skatt (mill. kr.) % i resultatforbedring fra 2011! Fusjon 1. april 60 Engangseffekt 44 Engangseffekt 45 3,6 % sykefravær lavest siden 2005!

60 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Organisasjonsnummer Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Jan Erik Furunes, administrerende direktør / Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør / Investor Reations Inger Lise Strøm, direktør finansstyring / Tore Stamnes, finanssjef /

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2014 1 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2017 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.17 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2017 En drivkraft for vekst på Helgeland 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.17 (konsern) Hanne J. Nordgaard Administrerende direktør Sverre Klausen

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017 SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q2 2017 Oslo, 18. august 2017 Om SpareBank 1 Nordvest Etablert i 1835 112 ansatte, 108 årsverk Ca. 30 000 kunder Brutto utlån*: 15,0 mrd Utlån mot personmarked (70

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q2 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.06.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg Kapitalmarkedsdag 26 februar 2013 Resultat Q4-12 Nøkkeltall for konsernet (parantes 2011 tall) Resultat før skatt: 48,8 millioner (36,7) Rentenetto: 84,3 millioner (79,9)

Detaljer

Sparebanken Narvik. Investorseminar

Sparebanken Narvik. Investorseminar Sparebanken Narvik Investorseminar 16.11.2017 Om Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik Selvstendig sparebank i Narvik 3 kontorer Markedsleder i Narvikregionen 47 ansatte Våre kjerneverdier NÆR Vi er forberedt,

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2014 Sparebanken Sør 1. kvartal 2014 Informasjon Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn til Sparebanken

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. halvår 2017 1 Nøkkeltall 1. halvår i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS

Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Resultatpresentasjon 1. halvår 2014 Geir-Egil Bolstad, CFO Kapitalmarkedsdag SB1M, 19. august 2014 Agenda I. Bank 1 Oslo Akershus AS II. Resultater og nøkkeltall 1. halvår 2014

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til forvaltere i Bergen 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern hovedtrekk 2014 Resultat før skatt: 541

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer