Delårspresentasjon 4. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 4. kvartal

2 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør 2

3 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 3

4 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 4

5 Hovedtrekk pr. 4. kvartal Resultat God basisdrift resultat før skatt 283 (266) mill. kr. resultatforbedring på 17 mill. kr. Nettorente økt med 19 mill. kr. Avkastning på finansielle investeringer økt med 30 mill. kr. Økte kostnader i siste kvartal delvis engangskostnader Moderate utlånstap Lønnsomhet Stabil egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,5 (10,4) % Foreslått kontantutbytte kr 2,50 per EK-bevis, utdelingsgrad 31,8 % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 13,4 (12,3) % totalkapital 17,2 (16,0) % 5

6 Hovedtrekk pr. 4. kvartal Utlån Redusert 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % Personmarked 3,0 (7,9) % - lavere enn forventet Bedriftsmarked -3,9 (-0,4) % - redusert vekst BM i tråd med bankens målsetting Innskudd Økt 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % god innskuddsdekning 65,9 (62,7) % Personmarked 6,8 (7,8) % Bedriftsmarked 4,0 (31,1) % Ny avtale EVRY gjelder ut 2019, med opsjon ut 2021 Banken har i samarbeid med 3 andre banker reforhandlet avtale med Evry om levering av banktjenester. Avtalen omfatter også deltakelse i Evrys fornyelse av kjernesystemer. 6

7 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 7

8 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av nedgang nibor 0 Engangseffekt 45 Engangseffekt Resultat før skatt 8

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning 201 9,2 % Engangseffekt ,6 % Engangseffekt ,2 % ,4 % 10,5 % Godt resultat hittil i år Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av nedgang nibor EK-avkastning Mål minst 10 % Pr Q4 10,5 (10,4) % Resultat før skatt EK-avkastning 9

10 Nøkkeltall 2% 1% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra % Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 10

11 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra 2013 Driftskostnader Fallende nivå fra 2010 Økning i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra

12 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra 2013 Driftskostnader Fallende nivå fra 2010 Økning i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra 2010 Finansinvesteringer Positiv utvikling i 2014 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. 12

13 Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Tap på utlån og garantier Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil basisdrift Økte kostnader, spesielt siste kvartal Delvis engangskostnader; ett års etterlønn samt pensjon tidligere adm. direktør og gave ansatte Økt arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader ansatte I utvidet resultat inngår økt pensjonsforpliktelse over egenkapitalen 13

14 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK ,79 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,74 % Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Nettorente i kr Nettorente i % Kommentar Nettorenten opprettholdt fra Q1 til Q4 Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten, finansiert med reduksjon innskuddsrente gjennomført Ny renteendring er besluttet, med virkning fra 15. mars. Finansieres også med reduksjon innskuddsrente. Individuelle tilpasninger 14

15 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt ,5 % 57,7 % ,9 % ,5 % 44,6 % Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Kommentar Økt kostnader i kroner, kostnadsprosent opprettholdt i forhold til inntekter. Årsverk redusert fra 177 i 2013 til 168 ved utgangen av Kontanttjenesten i kassene avviklet - Naturlige avganger som ikke er erstattet Ny avtale IT leverandør gir fallende kostnader over avtaleperioden 15

16 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 16

17 Forvaltningskapital FVK-utvikling (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Forvaltningskapital 17

18 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Utlån Q4 20,8 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 120 mill. kr Forvaltningskapital Utlån 18

19 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Utlån Q4 20,8 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 120 mill. kr. Innskudd Q4 13,7 (13,0) mrd. kr. 12 mnd vekst 736 mill. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

20 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar Styrt utlånsvekst 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % PM 67,1 % BM 32,9 % Helgeland 83,8 % Norge 16,1 % PM-andel Mål minst 60 % Per Q4-67,1 (65,6) % Helgeland-andel Per Q4-83,8 (83,2) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 21

22 Utlånsvekst BM og PM 15% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 15% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % hvorav BM -3,9 (-0,4) % og PM 3,0 (7,9) % 22

23 Markedet på Helgeland Markedsandeler hovedbank på Helgeland Markedsandeler boligforsikring på Helgeland 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 56% 54% 52% 49% 49% Helgeland Sparebank 15% 15% 14% 15% 12% 12% Sparebank 1 Nord- Norge 28% 27% 26% 26% 27% 28% DNB % 8% 5% 5% 5% 6% Andre Banker HSB / Frende Terra/Eika Sparebank1 Forsikring DNB Gjensidige IF Tryg Vesta Storebrand Jernbanepersonalets BF Organisasjonstilknyttet Vardia Andre 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 3% 7% 7% 6% 5% 6% 6% 7% 6% 9% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 14% 14% 19% 18% 19% 18% 22% 26% er fortsatt største banken i regionen Markedssituasjon relativt stabil men økt konkurranse i byene HSB er nå størst innenfor alle forsikringsområder på Helgeland 23

24 Boligprisutvikling Prisutviking - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutviking - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Kommentar Prisøkning leiligheter i 2014 på landsbasis ble 8,7%, mens prisene på Helgeland økte med 7,1% i samme periode. Prisøkning solgte eneboliger i 2014 på landsbasis ble 8,2%, mens prisene på Helgeland økte med 1,5% i samme periode (Kilde: Eiendomsverdi). 24

25 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling BM av brutto utlån 4,3 % 3,9 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,9 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 6,5 % 6,3 % Industri 17 % Eiendom 40 % 12,4 % 13,1 % Mat 29 % Tjenester 14 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Utlån til BM utgjør 6,8 (7,2) mrd. kr. Andel BM av totale utlån 32,9 (34,4) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 29 % av utlån BM Garantiforpliktelse valutalån utgjorde per i motverdi MNOK 140 sikret i fast eiendom/innskudd 25

26 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Utflating netto misligholdte og tapsutsatte engasjement ,9 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye. Kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 26

27 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 27

28 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar God innskuddsvekst 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % PM 61,6 % BM 38,4 % Helgeland 91,6 % Norge 7,7 % PM-andel Per Q4-61,6 (61,0) % Helgeland-andel Per Q4-91,6 (92,2) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q4 65,9 (62,7) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 28

29 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % hvorav BM 4,0 (31,1) % og PM 6,8 (7,8) % Større kommunalt innskudd i 2013 Innskuddsvekst både fra bedriftskunder og fra personkunder på nivå med Norge 29

30 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 3,7 % 3,1 % 3,1 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % 3,6 % 2,4 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 6,5 % 6,1 % 5,4 % 5,9 % Industri 19 % Eiendom 8 % 11,6 % 11,0 % Mat 15 % Kommune 29 % Tjenester 24 % Finans 5 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,3 (5,1) mrd. kr. Andel BM 38,4 (39,0) % av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 29 % av BM-innskuddene 30

31 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 31

32 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og vil være en viktig innlånskilde fremover Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 32

33 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 83,8 % (80,7) % Samlet durasjon på 2,6 (2,5) år Planlegger gradvis økning av durasjon i boligkredittselskapet Senior OMF Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt, 30 % av brutto utlån. Per er 20,3 % overført. 33

34 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling Kommentar Samlet LTV 52 (52) % % 10% 15% 20% 21% 25% Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.698) mill. kr. Innskudd 224 (238) mill. kr. Overdekning 29 (23) % Innlån OMF 3,4 mrd kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Resultat etter skatt 48 (50) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 16,7 (15,1)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 34

35 Likviditetsbuffer OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft Likviditetsbufferfordeling i % sektor 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 5% 5% 4% 9% 16% 17% 20% 22% 28% 28% % Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (4,5) mrd. kr. tilsvarende 16,7 (17,4) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbuffere,og tilpasser gradvis bufferne til Basel III/LCR Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,0) år 70 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 90 % er ratet A- eller bedre 35

36 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 36

37 Forslag disponering av resultat Forslag disponering resultat 2014 Kommentar Økt utdelingsgrad 31,8 (25,7) % Kontantutbytte EK-bevis Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Resultat pr EK-bevis Kr 7,90 i morbanken og kr 8,70 i konsernet Styret foreslår utbytte for 2014: Utbyttegrunnlag morbankens resultat 196 mill kr Kontantutbytte kr 2,50 (1,80) per egenkapitalbevis Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital Uendret brøk 75,1 %

38 Kapitaldekning 18% Kapitaldekningsutvikling i % 2,4 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjerne 13,4 (12,3) % Kjerne 14,8 (13,9) % Totalkapital 17,2 (16,0) % 12% 6% 1,4 % 13,4 % Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %) Økt pensjonsforpliktelse er belastet egenkapitalen i 2014 med 44 mill kr Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Nye målkrav revideres iht CRD IV krav, strategiprosess våren 2015 Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner 38

39 HELG de 20 største eierne Morbank Per Ant all %-andel Ant all %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Lamholmen AS ,0 % Pareto AS ,7 % Helgelandskraft AS ,8 % MP Pensjon PK ,5 % AS Atlantis Vest ,8 % UBS AG, London Branc A/C ,3 % Bergen Kommunale pensj ,3 % Citibank ,2 % Sniptind Holding AS ,1 % VPF Nordea Norge ,1 % Verdipapirfondet ,8 % Merrill Lynch Prof ,8 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % Pareto online AS ,7 % Melum Mølle AS ,7 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Mellem Nes invest ,6 % Verdipapirfondet Eik ,2 % Steffen Nervik ,6 % Sum 10 største eiere ,2 % Sum 20 største eiere ,6 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 39

40 HELG kursutvikling og likviditet Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 4. kvartal 2014 Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs omsatt hittil i år 5,7mill. bevis, hvorav 3.0 mill. bevis fra Stiftelsen Kurs HELG per ble kr 55,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 7,80, eller 16,5 % siden forrig årsskifte. 40

41 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 41

42 Prioriteringer og fremtidsutsikter Styrket konkurransekraft Tilpasset boliglånspriser og markedstilpasset innskuddsvilkår i person- og bedriftsmarkedet Forbedret konkurransekraft ovenfor Statens Pensjonskasse Konkrete tiltak for å øke veksten i personmarkedet Dreid fokus fra innskudd til utlån i personlige budsjett og målinger Bevisstgjøring av innhold i «Best på kundeopplevelser» Nye BM ledere med spisset kompetanse og stort nettverk En fremtidsrettet bank Større digital satsning sammen med tre andre sparebanker Avviklet kassetjenester Utvidet tilgjengelighet kundeservice Ny og forbedret nettportal Bank ID på mobil E-signering fullt implementert i løpet av 1. halvår

43 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift Opprettholdelse av nettorenten Nivå provisjonsinntekter forventes videreført Gode resultater i produktselskapene Frende og Brage Utfordringer på kostnadsområdet møtes med en rekke tiltak Reduksjon antall årsverk 9 som en følge av avvikling kontanthåndtering/naturlig avgang Ytterligere reduksjon årsverk vurderes fortløpende Ny vurdering av bankens pensjonsordning Ny avtale med IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot Intern fokus på rasjonell drift og riktig kostnadsbruk Nedskrivninger utlån på nivå med bransjen Balanse Fremtidig vekst på linje med bransjen Lavt rentenivå kan gjøre andre spareformer enn innskudd mer attraktivt og dermed påvirke innskuddsveksten 43

44 Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgelandsregionen Lav oljepris og lav kronekurs positivt for de store eksportbedriftene på Helgeland ( industri og havbruk) flere store investeringer er vedtatt og delvis igangsatt Konjunkturskifte øker tilgjengeligheten til erfarne fagarbeidere og ingeniører Økt fokus på fornybar energi gir muligheter for kombinasjon av regionens ressurser på vannkraft og metallproduksjon Økt satsning på forskning og utvikling av maritime næringer øker verdiskapningen innenfor marin sektor Gode utsikter for bygg- og anleggssektoren i 2015/første del av flere store utbygginger i offentlig regi skoler, alders- og sykehjem, nytt bygg til Brønnøysundregistrene, store investeringer i infrastruktur Kommunereformen blir krevende, men bør gi større og sterkere kommuner og dermed styrket evne til å drive næringsutvikling Ingen tegn til økende ledighet varierende innenfor regionen, statlige virksomheter bidrar til stabilitet Boligprisene forventes å holde seg på et stabilt nivå vesentlig lavere enn de store byene Befolkningsvekst men svakere enn snitt Norge En vedvarende svak oljepris og lave konjunkturer vil på lengre sikt stille krav til omstilling også i vår region 44

45 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST

46 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 46

47 HSB bred kunnskapssatsning Antall underviste elever skoleåret 2013/14 Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010 Ungdomsskole elever Videregående skole 185 elever Forskning 8,4 mill. kr. Høgskoletilbud 5,2 mill. kr. Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken undervist over elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi. Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO. Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet. Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet). Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien. 47

48 Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 48

49 Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 49

50 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Reations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef /

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2014 1 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer