Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten"

Transkript

1 Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

2

3 lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten

4 Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har utarbeidet en oversikt over lønnsplassering for hovedgrupper av stillinger (besatt) for (av) sykepleiere i tariffområdene Spekter-helse, kommunal sektor (KS), Oslo kommune og Staten. Spekter-helse Spesialisthelsetjenesten opererer med et minstelønnssystem. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte grunnstillinger og at det ikke eksisterer noen grense oppad for lønnens størrelse. I Spekter-helse er det avtalt minstelønnsnivåer for grunnstillingene sykepleier og spesialsykepleier/jordmor ved henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene, slik at lønnen og eventuelle tillegg til alle kategorier sykepleierledere skal avtales i det enkelte helseforetak. Partene sentralt har i tariffperioden avtalt å videreføre følgende sikringsbestemmelse knyttet til lønn for ledere. «Ledere med personal- og økonomiansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivå, jf kap. IV Lønn, punkt 1.3 for dem de er satt til å lede». NSF lokalt i det enkelte helseforetak kan ha inngått avtale om minstelønnsplassering for ledere eller bedre sikringsbestemmelser. KS-området (alle kommuner med unntak av Oslo kommune) Tariffområdet KS omfatter nå arbeidstakere som har sitt ansettelsesforhold i kommunene og fylkeskommunene. De aller fleste av våre medlemmer er ansatt i kommunehelsetjenesten.stillingene har sentralt kun fastsatt minimumsavlønninger. Dette innebærer at partene sentralt kun avtaler en garantert minstelønn for enkelte hovedstillinger. Det eksisterer ingen øvre grense for lønnens størrelse.

5 I KS er det fra 1. mai 2011 avtalt nye minstelønnssatser for nedenstående hovedstillinger: St. kode 7174 Sykepleier St. kode 7523 Spesialsykepleier St. kode 6185 Helsesøster Stillingskode 7714 Klinisk spesialist i sykepleie lønnes minimum tilsvarende stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (Spesialsykepleier). Til hver hovedstilling er det knyttet en rekke rapporteringsbenevnelser som er garantert samme minstelønn som hovedstillingen. Eksempler på rapporteringsbenevnelser til 7174 Sykepleier er: Hjemmesykepleier, Bedriftssykepleier, m.fl. Til hver stillingskode kan det også opprettes avansementstillinger, såkalte «romertall I», stillinger. Disse skal lønnes høyere enn grunnstillingen. Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene, men lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 avtales i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en bestemmelse i HTA kap 4B, pkt. 5. som sier at: «Ledere som er tildelt vesentlige lederfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold». Oslo kommune I forbindelse med hovedtariffoppgjøret ble lønnstabellen endret ved at hvert lønnstrinn fikk økt verdi. Lønnstabellen er fortsatt en nettolønnstabell, hvor pensjonspremie og avgift til OU-midler (150 kroner per år) allerede er fratrukket. For å kunne sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 % ved å dividere lønnen i Oslo med 98 og multiplisere med 100. I andre tariffområder gjøres dette først på lønnsslippen. Avtale om stabiliseringstillegg for sykepleierspesifikke stillingskoder gir i tillegg til lønnsramme/lønnstrinnsplasseringen kr , (bydeler og andre) etter 4 års ansiennitet i Oslo kommune og kr , etter 12 års ansiennitet i Oslo kommune. Lederstillinger får kr 7 000, etter 12 års ansiennitet i Oslo kommune. Grunnplasseringer: for stillingskode 58 Sykepleier finner du i lønnsramme Hvis du har fire års lønnsansiennitet, skal du minst

6 ha lønnstrinn 21. Ved å gå inn på lønnstabellen ser du at dette tilsvarer kr per år. Har du fire års ansiennitet i Oslo kommune får du i tillegg kr ,- per år jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Grunnplassering for stillingskodene 59 Spesialutdannet sykepleier, 60 Helsesøster og 61 Jordmor finner du i lønnsramme Hvis du før har 16 års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn 34 som i lønnstabellen tilsvarer kr per år. Husk at spesialsykepleiere i psykiatri og geriatri avlønnes et lønnsrammealternativ høyere enn de øvrige spesialsykepleierne. Har du 12 års ansiennitet i Oslo kommune får du kr ,- per år i tillegg jfr. avtale om stabiliseringstillegg. Ved godkjenning som klinisk spesialist skal sykepleiere i stillingskodene 58 sykepleier, 59 spesialutdannet sykepleier, 60 helsesøster og 61 jordmor minst ha to lønnsrammealternativer mer enn han/hun hadde før godkjenningen. Staten Forhandlingene om lønnsregulering i staten ga som resultat at lønnstabellen ble regulert med kr 7 000,- til og med ltr. 52 og 1,72 prosent fra ltr. 53. Ny detaljert hovedlønnstabell for arbeidstakere i staten, jfr punkt 4.6. Lønnsrammene for noen av stillingene i staten finner en under pkt. 4.0 staten.

7 Innhold 1.0 spekter Helse Lønnsplassering for sykepleier i Spekter Helse Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Helse Lønnsplassering for ledere i Spekter Helse KS-OMRÅDET Lønnsplassering for sykepleier i KS Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad Lønnsplassering for ledere i KS Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) OSLO KOMMUNE Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte sykepleierstillinger i Oslo Kommune...20 Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo kommune STATEN Lønnsplassering for sykepleiere i staten Lønnsplassering for leder stillinger i staten Lønnsplassering for andre stillinger i staten Høgskoler i staten Staten Universiteter Lønnstabell for arbeidstakere i staten...29

8 spekter Helse I overenskomsten mellom Spekter og NSF for tariffperioden 1. Mai April 2012 finnes ikke en tradisjonell lønnstabell, verken i kapittel IV eller som vedlegg. Under tariffområdet KS pkt 2.5 finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet Spekter - Helse. Lønnsplassering for sykepleier i Spekter Helse Sykepleier Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor i Spekter Spesialsykepleier/ Jordmor Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for ledere i Spekter Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. Partene sentralt har avtalt følgende sikringsbestemmelse knyttet til lønn for ledere: «Ledere med personal- og økonomiansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivå, jf kap.iv Lønn, punkt 1.3 for dem de er satt til å lede.» Det står at de aktuelle lederne skal lønnes over dem de er satt til å lede. Hvor mye over er opp til arbeidsgivers vurdering. Arbeidsgiver bør imidlertid drøfte avlønningen med de aktuelle lederne/tillitsvalgte. Minstelønnsnivåene er relatert til NSFs overenskomst, jf. romertall IV pkt NSF vil imidlertid understreke at vi finner det rimelig at også sykepleierledere som har personal- og økonomiansvar for ansatte som er regulert av andre overenskomster hvor minstelønnsnivåene er høyere, avlønnes over dem de er satt til å lede. NSF lokalt i det enkelte helseforetak kan ha inngått avtale om minstelønnsplassering for ledere eller bedre sikringsbestemmelser. 8 lønnsplassering sykepleiere

9 KS-OMRÅDET Lønnsplassering for sykepleier i KS 7174 Sykepleier Sykepleier I, Bedriftssykepleier, Klin.spes. i sykepleie, Fagutviklingssykepleier, Hjemmesykepleier, Hygienesykepleier Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for spesialsykepleier/jordmor/helsesøster i KS 7523 Spesialsykepleier/ 6185 helsesøster. (jordmor *) Spesialsykepleier I, Fagutviklingsykepleier, Geriatrisksykepleier, Onkologisksykepleier, Psykiatrisksykepleier, Helsesøster I * Stillingskoden for Jordmor er fra 1.mai 2004 overført til HTA kap.5 uten sentral minstelønn. De som var tilsatt i St.kode 6209 Jordmor pr kan etter eget ønske fortsatt være i HTA kap.4 og følge minstelønn for 7523 spesialsykepleier. Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for stillinger med krav om mastergrad 7712 Stillinger med krav om mastergrad Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Lønnsplassering for ledere i KS Det er ikke avtalt minstelønnssatser for lederstillingene. Lønn for avdelingssykepleier og andre lederstillinger i HTA kap 4 fastsettes i den enkelte kommune. Det er dog inntatt en sikringsbestemmelse i HTA kap 4 pkt 4.B5 som sikrer at ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. lønnsplassering sykepleiere 9

10 2.5 Lønnsplassering for noen stillinger i skoleverket i KS 7961 Lærer Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Adjunkt Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Adjunkt m tilleggsutd Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Lektor Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Lektor m tilleggsutdanning Minstelønn pr Ans. fra 0 år Ans. fra 4 år Ans. fra 8 år Ans. fra 10 år Ans. fra 16 år Hjelpetabell for beregning av lønn (utdrag) Tariffområdet KS pkt 2.4 finnes eksempel på en hjelpetabell, som kan benyttes også i tariffområdet pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 140,80 133,26 126,15 199,46 265,95 310, ,33 141,37 133,80 126,67 200,27 267,03 311, ,67 141,94 134,34 127,18 201,08 268,11 312, ,00 142,51 134,89 127,69 201,89 269,19 314, ,33 143,09 135,43 128,21 202,70 270,27 315, ,67 143,66 135,97 128,72 203,51 271,35 316, ,00 144,23 136,51 129,23 204,32 272,43 317, ,33 144,80 137,05 129,74 205,14 273,51 319, ,67 145,38 137,59 130,26 205,95 274,59 320,36 10 lønnsplassering sykepleiere

11 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 145,95 138,14 130,77 206,76 275,68 321, ,33 146,52 138,68 131,28 207,57 276,76 322, ,67 147,09 139,22 131,79 208,38 277,84 324, ,00 147,66 139,76 132,31 209,19 278,92 325, ,33 148,24 140,30 132,82 210,00 280,00 326, ,67 148,81 140,85 133,33 210,81 281,08 327, ,00 149,38 141,39 133,85 211,62 282,16 329, ,33 149,95 141,93 134,36 212,43 283,24 330, ,67 150,53 142,47 134,87 213,24 284,32 331, ,00 151,10 143,01 135,38 214,05 285,41 332, ,33 151,67 143,55 135,90 214,86 286,49 334, ,67 152,24 144,10 136,41 215,68 287,57 335, ,00 152,82 144,64 136,92 216,49 288,65 336, ,33 153,39 145,18 137,44 217,30 289,73 338, ,67 153,96 145,72 137,95 218,11 290,81 339, ,00 154,53 146,26 138,46 218,92 291,89 340, ,33 155,11 146,80 138,97 219,73 292,97 341, ,67 155,68 147,35 139,49 220,54 294,05 343, ,00 156,25 147,89 140,00 221,35 295,14 344, ,33 156,82 148,43 140,51 222,16 296,22 345, ,67 157,39 148,97 141,03 222,97 297,30 346, ,00 157,97 149,51 141,54 223,78 298,38 348, ,33 158,54 150,05 142,05 224,59 299,46 349, ,67 159,11 150,60 142,56 225,41 300,54 350, ,00 159,68 151,14 143,08 226,22 301,62 351, ,33 160,26 151,68 143,59 227,03 302,70 353, ,67 160,83 152,22 144,10 227,84 303,78 354, ,00 161,40 152,76 144,62 228,65 304,86 355, ,33 161,97 153,30 145,13 229,46 305,95 356, ,67 162,55 153,85 145,64 230,27 307,03 358, ,00 163,12 154,39 146,15 231,08 308,11 359, ,33 163,69 154,93 146,67 231,89 309,19 360, ,67 164,26 155,47 147,18 232,70 310,27 361, ,00 164,84 156,01 147,69 233,51 311,35 363, ,33 165,41 156,55 148,21 234,32 312,43 364, ,67 165,98 157,10 148,72 235,14 313,51 365, ,00 166,55 157,64 149,23 235,95 314,59 367, ,33 167,12 158,18 149,74 236,76 315,68 368, ,67 167,70 158,72 150,26 237,57 316,76 369, ,00 168,27 159,26 150,77 238,38 317,84 370, ,33 168,84 159,80 151,28 239,19 318,92 372, ,67 169,41 160,35 151,79 240,00 320,00 373, ,00 169,99 160,89 152,31 240,81 321,08 374, ,33 170,56 161,43 152,82 241,62 322,16 375, ,67 171,13 161,97 153,33 242,43 323,24 377,12 lønnsplassering sykepleiere 11

12 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 171,70 162,51 153,85 243,24 324,32 378, ,33 172,28 163,06 154,36 244,05 325,41 379, ,67 172,85 163,60 154,87 244,86 326,49 380, ,00 173,42 164,14 155,38 245,68 327,57 382, ,33 173,99 164,68 155,90 246,49 328,65 383, ,67 174,57 165,22 156,41 247,30 329,73 384, ,00 175,14 165,76 156,92 248,11 330,81 385, ,33 175,71 166,31 157,44 248,92 331,89 387, ,67 176,28 166,85 157,95 249,73 332,97 388, ,00 176,85 167,39 158,46 250,54 334,05 389, ,33 177,43 167,93 158,97 251,35 335,14 390, ,67 178,00 168,47 159,49 252,16 336,22 392, ,00 178,57 169,01 160,00 252,97 337,30 393, ,33 179,14 169,56 160,51 253,78 338,38 394, ,67 179,72 170,10 161,03 254,59 339,46 396, ,00 180,29 170,64 161,54 255,41 340,54 397, ,33 180,86 171,18 162,05 256,22 341,62 398, ,67 181,43 171,72 162,56 257,03 342,70 399, ,00 182,01 172,26 163,08 257,84 343,78 401, ,33 182,58 172,81 163,59 258,65 344,86 402, ,67 183,15 173,35 164,10 259,46 345,95 403, ,00 183,72 173,89 164,62 260,27 347,03 404, ,33 184,29 174,43 165,13 261,08 348,11 406, ,67 184,87 174,97 165,64 261,89 349,19 407, ,00 185,44 175,51 166,15 262,70 350,27 408, ,33 186,01 176,06 166,67 263,51 351,35 409, ,67 186,58 176,60 167,18 264,32 352,43 411, ,00 187,16 177,14 167,69 265,14 353,51 412, ,33 187,73 177,68 168,21 265,95 354,59 413, ,67 188,30 178,22 168,72 266,76 355,68 414, ,00 188,87 178,76 169,23 267,57 356,76 416, ,33 189,45 179,31 169,74 268,38 357,84 417, ,67 190,02 179,85 170,26 269,19 358,92 418, ,00 190,59 180,39 170,77 270,00 360,00 420, ,33 191,16 180,93 171,28 270,81 361,08 421, ,67 191,74 181,47 171,79 271,62 362,16 422, ,00 192,31 182,02 172,31 272,43 363,24 423, ,33 192,88 182,56 172,82 273,24 364,32 425, ,67 193,45 183,10 173,33 274,05 365,41 426, ,00 194,02 183,64 173,85 274,86 366,49 427, ,33 194,60 184,18 174,36 275,68 367,57 428, ,67 195,17 184,72 174,87 276,49 368,65 430, ,00 195,74 185,27 175,38 277,30 369,73 431, ,33 196,31 185,81 175,90 278,11 370,81 432, ,67 196,89 186,35 176,41 278,92 371,89 433,87 12 lønnsplassering sykepleiere

13 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 197,46 186,89 176,92 279,73 372,97 435, ,33 198,03 187,43 177,44 280,54 374,05 436, ,67 198,60 187,97 177,95 281,35 375,14 437, ,00 199,18 188,52 178,46 282,16 376,22 438, ,33 199,75 189,06 178,97 282,97 377,30 440, ,67 200,32 189,60 179,49 283,78 378,38 441, ,00 200,89 190,14 180,00 284,59 379,46 442, ,33 201,47 190,68 180,51 285,41 380,54 443, ,67 202,04 191,22 181,03 286,22 381,62 445, ,00 202,61 191,77 181,54 287,03 382,70 446, ,33 203,18 192,31 182,05 287,84 383,78 447, ,67 203,75 192,85 182,56 288,65 384,86 449, ,00 204,33 193,39 183,08 289,46 385,95 450, ,33 204,90 193,93 183,59 290,27 387,03 451, ,67 205,47 194,47 184,10 291,08 388,11 452, ,00 206,04 195,02 184,62 291,89 389,19 454, ,33 206,62 195,56 185,13 292,70 390,27 455, ,67 207,19 196,10 185,64 293,51 391,35 456, ,00 207,76 196,64 186,15 294,32 392,43 457, ,33 208,33 197,18 186,67 295,14 393,51 459, ,67 208,91 197,72 187,18 295,95 394,59 460, ,00 209,48 198,27 187,69 296,76 395,68 461, ,33 210,05 198,81 188,21 297,57 396,76 462, ,67 210,62 199,35 188,72 298,38 397,84 464, ,00 211,20 199,89 189,23 299,19 398,92 465, ,33 211,77 200,43 189,74 300,00 400,00 466, ,67 212,34 200,98 190,26 300,81 401,08 467, ,00 212,91 201,52 190,77 301,62 402,16 469, ,33 213,48 202,06 191,28 302,43 403,24 470, ,67 214,06 202,60 191,79 303,24 404,32 471, ,00 214,63 203,14 192,31 304,05 405,41 472, ,33 215,20 203,68 192,82 304,86 406,49 474, ,67 215,77 204,23 193,33 305,68 407,57 475, ,00 216,35 204,77 193,85 306,49 408,65 476, ,33 216,92 205,31 194,36 307,30 409,73 478, ,67 217,49 205,85 194,87 308,11 410,81 479, ,00 218,06 206,39 195,38 308,92 411,89 480, ,33 218,64 206,93 195,90 309,73 412,97 481, ,67 219,21 207,48 196,41 310,54 414,05 483, ,00 219,78 208,02 196,92 311,35 415,14 484, ,33 220,35 208,56 197,44 312,16 416,22 485, ,67 220,92 209,10 197,95 312,97 417,30 486, ,00 221,50 209,64 198,46 313,78 418,38 488, ,33 222,07 210,18 198,97 314,59 419,46 489, ,67 222,64 210,73 199,49 315,41 420,54 490,63 lønnsplassering sykepleiere 13

14 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 223,21 211,27 200,00 316,22 421,62 491, ,33 223,79 211,81 200,51 317,03 422,70 493, ,67 224,36 212,35 201,03 317,84 423,78 494, ,00 224,93 212,89 201,54 318,65 424,86 495, ,33 225,50 213,43 202,05 319,46 425,95 496, ,67 226,08 213,98 202,56 320,27 427,03 498, ,00 226,65 214,52 203,08 321,08 428,11 499, ,33 227,22 215,06 203,59 321,89 429,19 500, ,67 227,79 215,60 204,10 322,70 430,27 501, ,00 228,37 216,14 204,62 323,51 431,35 503, ,33 228,94 216,68 205,13 324,32 432,43 504, ,67 229,51 217,23 205,64 325,14 433,51 505, ,00 230,08 217,77 206,15 325,95 434,59 507, ,33 230,65 218,31 206,67 326,76 435,68 508, ,67 231,23 218,85 207,18 327,57 436,76 509, ,00 231,80 219,39 207,69 328,38 437,84 510, ,33 232,37 219,93 208,21 329,19 438,92 512, ,67 232,94 220,48 208,72 330,00 440,00 513, ,00 233,52 221,02 209,23 330,81 441,08 514, ,33 234,09 221,56 209,74 331,62 442,16 515, ,67 234,66 222,10 210,26 332,43 443,24 517, ,00 235,23 222,64 210,77 333,24 444,32 518, ,33 235,81 223,19 211,28 334,05 445,41 519, ,67 236,38 223,73 211,79 334,86 446,49 520, ,00 236,95 224,27 212,31 335,68 447,57 522, ,33 237,52 224,81 212,82 336,49 448,65 523, ,67 238,10 225,35 213,33 337,30 449,73 524, ,00 238,67 225,89 213,85 338,11 450,81 525, ,33 239,24 226,44 214,36 338,92 451,89 527, ,67 239,81 226,98 214,87 339,73 452,97 528, ,00 240,38 227,52 215,38 340,54 454,05 529, ,33 240,96 228,06 215,90 341,35 455,14 530, ,67 241,53 228,60 216,41 342,16 456,22 532, ,00 242,10 229,14 216,92 342,97 457,30 533, ,33 242,67 229,69 217,44 343,78 458,38 534, ,67 243,25 230,23 217,95 344,59 459,46 536, ,00 243,82 230,77 218,46 345,41 460,54 537, ,33 244,39 231,31 218,97 346,22 461,62 538, ,67 244,96 231,85 219,49 347,03 462,70 539, ,00 245,54 232,39 220,00 347,84 463,78 541, ,33 246,11 232,94 220,51 348,65 464,86 542, ,67 246,68 233,48 221,03 349,46 465,95 543, ,00 247,25 234,02 221,54 350,27 467,03 544, ,33 247,83 234,56 222,05 351,08 468,11 546, ,67 248,40 235,10 222,56 351,89 469,19 547,39 14 lønnsplassering sykepleiere

15 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 248,97 235,64 223,08 352,70 470,27 548, ,33 249,54 236,19 223,59 353,51 471,35 549, ,67 250,11 236,73 224,10 354,32 472,43 551, ,00 250,69 237,27 224,62 355,14 473,51 552, ,33 251,26 237,81 225,13 355,95 474,59 553, ,67 251,83 238,35 225,64 356,76 475,68 554, ,00 252,40 238,89 226,15 357,57 476,76 556, ,33 252,98 239,44 226,67 358,38 477,84 557, ,67 253,55 239,98 227,18 359,19 478,92 558, ,00 254,12 240,52 227,69 360,00 480,00 560, ,33 254,69 241,06 228,21 360,81 481,08 561, ,67 255,27 241,60 228,72 361,62 482,16 562, ,00 255,84 242,15 229,23 362,43 483,24 563, ,33 256,41 242,69 229,74 363,24 484,32 565, ,67 256,98 243,23 230,26 364,05 485,41 566, ,00 257,55 243,77 230,77 364,86 486,49 567, ,33 258,13 244,31 231,28 365,68 487,57 568, ,67 258,70 244,85 231,79 366,49 488,65 570, ,00 259,27 245,40 232,31 367,30 489,73 571, ,33 259,84 245,94 232,82 368,11 490,81 572, ,67 260,42 246,48 233,33 368,92 491,89 573, ,00 260,99 247,02 233,85 369,73 492,97 575, ,33 261,56 247,56 234,36 370,54 494,05 576, ,67 262,13 248,10 234,87 371,35 495,14 577, ,00 262,71 248,65 235,38 372,16 496,22 578, ,33 263,28 249,19 235,90 372,97 497,30 580, ,67 263,85 249,73 236,41 373,78 498,38 581, ,00 264,42 250,27 236,92 374,59 499,46 582, ,33 265,00 250,81 237,44 375,41 500,54 583, ,67 265,57 251,35 237,95 376,22 501,62 585, ,00 266,14 251,90 238,46 377,03 502,70 586, ,33 266,71 252,44 238,97 377,84 503,78 587, ,67 267,28 252,98 239,49 378,65 504,86 589, ,00 267,86 253,52 240,00 379,46 505,95 590, ,33 268,43 254,06 240,51 380,27 507,03 591, ,67 269,00 254,60 241,03 381,08 508,11 592, ,00 269,57 255,15 241,54 381,89 509,19 594, ,33 270,15 255,69 242,05 382,70 510,27 595, ,67 270,72 256,23 242,56 383,51 511,35 596, ,00 271,29 256,77 243,08 384,32 512,43 597, ,33 271,86 257,31 243,59 385,14 513,51 599, ,67 272,44 257,85 244,10 385,95 514,59 600, ,00 273,01 258,40 244,62 386,76 515,68 601, ,33 273,58 258,94 245,13 387,57 516,76 602, ,67 274,15 259,48 245,64 388,38 517,84 604,14 lønnsplassering sykepleiere 15

16 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 274,73 260,02 246,15 389,19 518,92 605, ,33 275,30 260,56 246,67 390,00 520,00 606, ,67 275,87 261,11 247,18 390,81 521,08 607, ,00 276,44 261,65 247,69 391,62 522,16 609, ,33 277,01 262,19 248,21 392,43 523,24 610, ,67 277,59 262,73 248,72 393,24 524,32 611, ,00 278,16 263,27 249,23 394,05 525,41 612, ,33 278,73 263,81 249,74 394,86 526,49 614, ,67 279,30 264,36 250,26 395,68 527,57 615, ,00 279,88 264,90 250,77 396,49 528,65 616, ,33 280,45 265,44 251,28 397,30 529,73 618, ,67 281,02 265,98 251,79 398,11 530,81 619, ,00 281,59 266,52 252,31 398,92 531,89 620, ,33 282,17 267,06 252,82 399,73 532,97 621, ,67 282,74 267,61 253,33 400,54 534,05 623, ,00 283,31 268,15 253,85 401,35 535,14 624, ,33 283,88 268,69 254,36 402,16 536,22 625, ,67 284,46 269,23 254,87 402,97 537,30 626, ,00 285,03 269,77 255,38 403,78 538,38 628, ,33 285,60 270,31 255,90 404,59 539,46 629, ,67 286,17 270,86 256,41 405,41 540,54 630, ,00 286,74 271,40 256,92 406,22 541,62 631, ,33 287,32 271,94 257,44 407,03 542,70 633, ,67 287,89 272,48 257,95 407,84 543,78 634, ,00 288,46 273,02 258,46 408,65 544,86 635, ,33 289,03 273,56 258,97 409,46 545,95 636, ,67 289,61 274,11 259,49 410,27 547,03 638, ,00 290,18 274,65 260,00 411,08 548,11 639, ,33 290,75 275,19 260,51 411,89 549,19 640, ,67 291,32 275,73 261,03 412,70 550,27 641, ,00 291,90 276,27 261,54 413,51 551,35 643, ,33 292,47 276,81 262,05 414,32 552,43 644, ,67 293,04 277,36 262,56 415,14 553,51 645, ,00 293,61 277,90 263,08 415,95 554,59 647, ,33 294,18 278,44 263,59 416,76 555,68 648, ,67 294,76 278,98 264,10 417,57 556,76 649, ,00 295,33 279,52 264,62 418,38 557,84 650, ,33 295,90 280,07 265,13 419,19 558,92 652, ,67 296,47 280,61 265,64 420,00 560,00 653, ,00 297,05 281,15 266,15 420,81 561,08 654, ,33 297,62 281,69 266,67 421,62 562,16 655, ,67 298,19 282,23 267,18 422,43 563,24 657, ,00 298,76 282,77 267,69 423,24 564,32 658, ,33 299,34 283,32 268,21 424,05 565,41 659, ,67 299,91 283,86 268,72 424,86 566,49 660,89 16 lønnsplassering sykepleiere

17 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 300,48 284,40 269,23 425,68 567,57 662, ,33 301,05 284,94 269,74 426,49 568,65 663, ,67 301,63 285,48 270,26 427,30 569,73 664, ,00 302,20 286,02 270,77 428,11 570,81 665, ,33 302,77 286,57 271,28 428,92 571,89 667, ,67 303,34 287,11 271,79 429,73 572,97 668, ,00 303,91 287,65 272,31 430,54 574,05 669, ,33 304,49 288,19 272,82 431,35 575,14 670, ,67 305,06 288,73 273,33 432,16 576,22 672, ,00 305,63 289,27 273,85 432,97 577,30 673, ,33 306,20 289,82 274,36 433,78 578,38 674, ,67 306,78 290,36 274,87 434,59 579,46 676, ,00 307,35 290,90 275,38 435,41 580,54 677, ,33 307,92 291,44 275,90 436,22 581,62 678, ,67 308,49 291,98 276,41 437,03 582,70 679, ,00 309,07 292,52 276,92 437,84 583,78 681, ,33 309,64 293,07 277,44 438,65 584,86 682, ,67 310,21 293,61 277,95 439,46 585,95 683, ,00 310,78 294,15 278,46 440,27 587,03 684, ,33 311,36 294,69 278,97 441,08 588,11 686, ,67 311,93 295,23 279,49 441,89 589,19 687, ,00 312,50 295,77 280,00 442,70 590,27 688, ,33 313,07 296,32 280,51 443,51 591,35 689, ,67 313,64 296,86 281,03 444,32 592,43 691, ,00 314,22 297,40 281,54 445,14 593,51 692, ,33 314,79 297,94 282,05 445,95 594,59 693, ,67 315,36 298,48 282,56 446,76 595,68 694, ,00 315,93 299,02 283,08 447,57 596,76 696, ,33 316,51 299,57 283,59 448,38 597,84 697, ,67 317,08 300,11 284,10 449,19 598,92 698, ,00 317,65 300,65 284,62 450,00 600,00 699, ,33 318,22 301,19 285,13 450,81 601,08 701, ,67 318,80 301,73 285,64 451,62 602,16 702, ,00 319,37 302,28 286,15 452,43 603,24 703, ,33 319,94 302,82 286,67 453,24 604,32 705, ,67 320,51 303,36 287,18 454,05 605,41 706, ,00 321,09 303,90 287,69 454,86 606,49 707, ,33 321,66 304,44 288,21 455,68 607,57 708, ,67 322,23 304,98 288,72 456,49 608,65 710, ,00 322,80 305,53 289,23 457,30 609,73 711, ,33 323,37 306,07 289,74 458,11 610,81 712, ,67 323,95 306,61 290,26 458,92 611,89 713, ,00 324,52 307,15 290,77 459,73 612,97 715, ,33 325,09 307,69 291,28 460,54 614,05 716, ,67 325,66 308,23 291,79 461,35 615,14 717,65 lønnsplassering sykepleiere 17

18 2.6 forts. pr. år pr mnd 33.6t/u 35.5t/u Overtidsgodtgjøring 50 % 100 % 133,33 % ,00 326,24 308,78 292,31 462,16 616,22 718, ,33 326,81 309,32 292,82 462,97 617,30 720, ,67 327,38 309,86 293,33 463,78 618,38 721, ,00 327,95 310,40 293,85 464,59 619,46 722, ,33 328,53 310,94 294,36 465,41 620,54 723, ,67 329,10 311,48 294,87 466,22 621,62 725, ,00 329,67 312,03 295,38 467,03 622,70 726, ,33 330,24 312,57 295,90 467,84 623,78 727, ,67 330,82 313,11 296,41 468,65 624,86 729, ,00 331,39 313,65 296,92 469,46 625,95 730, ,33 331,96 314,19 297,44 470,27 627,03 731, ,67 332,53 314,73 297,95 471,08 628,11 732, ,00 333,10 315,28 298,46 471,89 629,19 734, ,33 333,68 315,82 298,97 472,70 630,27 735, ,67 334,25 316,36 299,49 473,51 631,35 736, ,00 334,82 316,90 300,00 474,32 632,43 737, ,33 335,39 317,44 300,51 475,14 633,51 739, ,67 335,97 317,98 301,03 475,95 634,59 740, ,00 336,54 318,53 301,54 476,76 635,68 741, ,33 337,11 319,07 302,05 477,57 636,76 742, ,67 337,68 319,61 302,56 478,38 637,84 744, ,00 338,26 320,15 303,08 479,19 638,92 745, ,33 338,83 320,69 303,59 480,00 640,00 746, ,67 339,40 321,24 304,10 480,81 641,08 747, ,00 339,97 321,78 304,62 481,62 642,16 749, ,33 340,54 322,32 305,13 482,43 643,24 750, ,67 341,12 322,86 305,64 483,24 644,32 751, ,00 341,69 323,40 306,15 484,05 645,41 752, ,33 342,26 323,94 306,67 484,86 646,49 754, ,67 342,83 324,49 307,18 485,68 647,57 755, ,00 343,41 325,03 307,69 486,49 648,65 756,75 18 lønnsplassering sykepleiere

19 OSLO KOMMUNE Gjeldende fra Lønnsplassering for sykepleier i Oslo Kommune Stk. 58 Sykepleier Lønnsramme 26 Ans lønnsplassering sykepleiere 19

20 Stk. 59 Spesialutdannet sykepleier Stk. 60 Helsesøster Stk. 61 Jordmor Lønnsramme 30 Innen geriatri og psykiatri avlønnes 1 lønnsrammealternativ i tillegg. Ans lønnsplassering sykepleiere

21 3.2 Lønnsplassering for ledere og andre direkte plasserte sykepleierstillinger i Oslo Kommune Stk. 136 Assisterende avdelingssykepleier Lønnsramme 28 Ans Lønnsinnplassering for alle stillingskoder Stk. 62 Assisterende oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 63 Avdelingsjordmor Minstelønn lønnsrammealternativ 5403, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 64 Avdelingssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5601, lønnstrinn 31 Topplønn lønnsrammealternativ 5620, lønnstrinn 50 Stk. 65 Avdelingshelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ 5504, lønnstrinn 32 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 lønnsplassering sykepleiere 21

22 Stk. 66 Ledende spesialsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 68 Opplæringssykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5401, lønnstrinn 27 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 70 Overhelsesøster Minstelønn lønnsrammealternativ 5501, lønnstrinn 29 Topplønn lønnsrammealternativ 5520, lønnstrinn 48 Stk. 72 Oversykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5801, lønnstrinn 35 Topplønn lønnsrammealternativ 5820, lønnstrinn 54 Stk. 73 Sykepleierkonsulent Minstelønn lønnsrammealternativ 5401, lønnstrinn 27 Topplønn lønnsrammealternativ 5420, lønnstrinn 46 Stk. 75 Sjefsykepleier Minstelønn lønnsrammealternativ 5901, lønnstrinn 37 Topplønn lønnsrammealternativ 5920, lønnstrinn lønnsplassering sykepleiere

23 Lønnsplassering for undervisningsstillinger i Oslo Kommune Lærer, morsmålslærer Lønnsramme Ans Adjunkt Lønnsramme Ans lønnsplassering sykepleiere 23

24 Adjunkt med opprykk Lønnsramme Ans Lektor Lønnsramme Ans lønnsplassering sykepleiere

25 Lektor med opprykk Lønnsramme Lr A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A Lønnstabell for arbeidstakere i Oslo kommune gjeldende fra Ekskl. OU-fond (150) Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner Ltr Kroner lønnsplassering sykepleiere 25

26 STATEN Gjeldende fra Lønnsplassering for sykepleiere i staten 0807 sykepleier Lønnsramme Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn (45 57) 0810 Spesialutdannet sykepleier Lønnsramme Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn (50 62) 4.2 Lønnsplassering for leder stillinger i staten 0816 AVDELINGSSYKEPLEIER St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling 0816 Avdelingssykepleier Oversykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling 0820 Oversykepleier Fylkessykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling 0822 Fylkessykepleier lønnsplassering sykepleiere

27 4.3 Lønnsplassering for andre stillinger i staten 0790 Bedriftssykepleier St.kode Stillingsbetegnelse Direkte plassert stilling 0790 Bedriftssykepleier HØGSKOLER I STATEN 1007 Høgskolelærer/øvningslærer Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn (52 64) 1008 Høgskolelektor Lønnsramme Lønnsramme Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn (58 70) lønnsplassering sykepleiere 27

28 4.5 Staten Universiteter 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstekolelektor Lønnsansiennitet: nr. alt. Lønnstrinn (64 76) 4.6 Lønnstabell for arbeidstakere i staten gjeldende fra Lønnsramme Lønnstrinn lønn 1 Pr. år lønn OU 2 Pr. mnd. Pensjonsinnskudd 3 Pr. mnd Nettolønn Pr. mnd Overtidsgodtgjørelse 4 50 % 100 % 45% natttidskompensasjon , ,60 174,20 232,30 52, , ,70 176,30 235,00 52, , ,90 178,30 237,70 53, , ,10 180,30 240,40 54, , ,20 182,40 243,10 54, , ,40 184,40 245,80 55, , ,60 186,40 248,50 55, , ,70 188,40 251,20 56, , ,90 190,50 253,90 57, , ,10 192,50 256,60 57, , ,20 194,50 259,40 58, , ,40 196,50 262,10 59, , ,60 198,60 264,80 59, , ,70 200,60 267,50 60, , ,20 202,80 270,40 60, , ,40 205,30 273,70 61, , ,10 208,10 277,40 62, , ,70 210,80 281,10 63, , ,60 213,60 284,90 64, , ,40 216,50 288,60 64, , ,40 219,40 292,50 65, , ,40 222,30 296,40 66, , ,60 225,30 300,40 67, , ,90 228,40 304,50 68, , ,60 231,60 308,90 69, , ,20 234,90 313,20 70, , ,40 237,90 317,20 71,40 28 lønnsplassering sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området

Nytt lønnssystem i KS-området 24.06.2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas bedre Systemet må være

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 1 NSF - ET FORBUND I STERK VEKST 1.1 MEDLEMMER FORDELT ETTER TYPE MEDLEMSSKAP PR 1.1.2004 OG 1.1.2008 Yrkesaktive Studenter Pensjonister Ikke yrkesaktive Totalt 01-01-08

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Lønn for sykepleiere med lederansvar. En veileder

Lønn for sykepleiere med lederansvar. En veileder 1 Lønn for sykepleiere med lederansvar En veileder 2 3 Lønn for sykepleiere med lederansvar En veileder 4 INNHOLD SYKEPLEIELEDERE- HVOR OG HVOR MANGE s. 06 SYKEPLEIELEDERENS ANSVAR- OG ANSVARSOPPGAVER

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Onsdag 20. april 2016 kl. 10.00 1 Unio viser til krav 1 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Krav om endringer i Overenskomsten Del

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresse Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 213 Ensfarget til Pins,brevark og andre

Detaljer

Si din mening om Lønnsoppgjøret!

Si din mening om Lønnsoppgjøret! 1 Si din mening om Lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014 2016 2 Forbundsstyret ønsker tariffkonferansenes anbefaling til følgende spørsmål: Spørsmål til debatt: Hva bør det legges størst vekt på sentrale

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

22 Prosjektmedarbeider A

22 Prosjektmedarbeider A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehagemedarbeider A

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G.

PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. PORSGRUNN KOMMUNE Ajourført pr. 09.09.2015 H.G. LOKALE LØNNSVEDTAK for perioden 01.07.2014 30.04.2016 - lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt garantilønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no)

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere s Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 2013 Ensfarget til Pins,brevark og andre

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

FORHANDLINGSKURS. Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE. Rev. Aug. 2015

FORHANDLINGSKURS. Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE. Rev. Aug. 2015 FORHANDLINGSKURS Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE Rev. Aug. 2015 Målene for kurset Hovedmålet for kurset er at de tillitsvalgte skal bli i stand til å gjennomføre lønnsforhandlinger med best mulig resultat

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del OVERENSKOMST mellom Fimemarkssykehiuiset HF og Norsk Sykepleierforbimdl B-del for perioden lo5.2fl)14-30»4 o 2(Q)16 B-delsovcrenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund for perioden

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/10-2014 Dokument nr.: 14/01211-10 Arkivkode: 0 Dato: 16.12.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

19 Klinisk sosionom A

19 Klinisk sosionom A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehageassistent A 501

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Sentrale lønnsmessige tiltak 2016 Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Plan for økta Presentasjon av Unios krav 1 Presentasjon av resultatet sentrale lønnsmessige tiltak Noen tall Analyse

Detaljer

Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten. Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter vedtatt

Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten. Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter vedtatt B-rundskrivnr.: B/5-2014 Dokumentnr.: 14/01211-1 Arkivkode: 0 Dato: 02.07.2014 Saksbehandler: KSForhandling Til: Kommunen/ fylkeskommunen/ virksomheten Tariffrevisjonenpr. 1.5.2014 det anbefalteforslageter

Detaljer

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C Tariffoppgjøret 21 Lønn i bergensskolen pr 1.8.21, kap 4C Hvilke tillegg ble gitt ved tariffoppgjøret 21? 1.6.21: Generelt tillegg på 1,15 % av den enkeltes grunnlønn (basislønn i Bergen) pr 1.6.21. 1.7.21:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Lønns- og stillingsoversikt

Lønns- og stillingsoversikt og Lønns- stillingsoversikt for Stavanger kommune Gjelder fra 1. mai 2013 2. revisjon pr 01. 12.13 Lønns- og stillingsoversikt Innholdsfortegnelse Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune... 2

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

HUK KONFERANSEN - MUSEUM BÅRD WESTBYE

HUK KONFERANSEN - MUSEUM BÅRD WESTBYE HUK KONFERANSEN - MUSEUM BÅRD WESTBYE Før forhandlingene 2016 spørsmål fra museum Innspill fra flere museum om stillingskoder i virksomhetene Gjeldende regelverk: For SPK - følger bl.a. av aldersgrensene

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 KS TILBUD 27. april 2017 kl. 10.00 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 I Forhandlingsgrunnlag, jf. HTA kapittel 7 Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas

Detaljer

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14 StatistikK 2010 2 INNHOLD 1. Medlemstall 4 1.1 Antall medlemmer etter medlemskapstype.............................. 4 1.2 Vekst i medlemstall 2005-2010................................... 5 1.3 Antall medlemmer

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4.

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4. :. :1 ULLEVÅL universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND OG ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008-30.4.2010 I OMFANG i virkeområde Overenskomstens del 13 gjelder for

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 3 27. april kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 Nedenfor følger en samlet oversikt

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes

Detaljer

Temaer for opplæringen

Temaer for opplæringen Temaer for opplæringen Om tariffsystemet i NHO Tillitsvalgtes rolle i bedriften hva regulerer hovedavtalen? Samarbeid med arbeidsgiver og andre organisasjoner Tariffoppgjøret 2014 om resultatet Lokale

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Tariffnotat KS 1/2016 30. april. Enighet i KS-oppgjøret. Økonomi per 1. mai 2016. Økonomi per 1. august 2017

Tariffnotat KS 1/2016 30. april. Enighet i KS-oppgjøret. Økonomi per 1. mai 2016. Økonomi per 1. august 2017 Enighet i KS-oppgjøret Tariffnotat KS 1/2016 30. april For første gang på svært mange år kom partene i årets hovedoppgjør til enighet gjennom forhandlinger uten bistand fra Riksmekleren. For å få til en

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i HUK-området pr. 1.5.2010 er i havn for seks av sju overenskomster

Hovedtariffoppgjøret i HUK-området pr. 1.5.2010 er i havn for seks av sju overenskomster Tariffnytt HSH/HUK 1/2010 18. juni 2010 Hovedtariffoppgjøret i HUK-området pr. 1.5.2010 er i havn for seks av sju overenskomster Tarifforhandlingene i HUK-området ble gjennomført 16. - 17. juni 2010. Forhandlingene

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

HR/Personalsjefnettverk

HR/Personalsjefnettverk HR/Personalsjefnettverk Kommunenes Hus Juni 2016 Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Forhandlingsløsning! Hvordan klarte vi det? Ramma var avklart Parter som presset på (også i egen delegasjon) i reelle

Detaljer

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. I. Økonomi 1. HTA kapittel 4 - generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L År 2014, den 12. og 13. juni ble det holdt forhandlinger vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 2014 sentrale forhandlinger mell arbeidstakerorganisasjonene og Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2006 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 3. april 2006 - kl 13.00 Innledning Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave nedfelt bl.a. i

Detaljer