1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype Vekst i medlemstall Antall medlemmer etter tariffområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde"

Transkript

1 StatistikK 09

2 2

3 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst Antall medlemmer etter medlemskapstype Vekst i medlemstall Antall medlemmer etter tariffområde 2. Sykepleierstillinger Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (16-66 år) etter næring, 4. kvartal Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (15-85 år) etter arbeidsstyrkestatus, 4. kvartal Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre etter alder og sektor, 4. kvartal Sykepleierstillinger etter tariffområde 2008/ Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre etter avtalt arbeidstid, 4. kvartal 2008, og utvikling Sysselsatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (16-66 år) med utenlandsk statsborgerskap, 4. kvartal Sykefravær (legemeldt) Utvikling i legemeldt sykefravær blant sykepleiere, helsesøstre og jordmødre, 4. kvartal det enkelte år Legemeldt sykefravær blant Unios medlemsgrupper, 4. kvartal Pensjon Pensjonert helse- og sosialpersonell etter pensjonstype, 4. kvartal 2008 (15-85 år) Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i Sykepleieordningen Lønn Spekter Helse, NSFs medlemmer; gjennomsnittslønn pr. 1. november og endring fra året før KS; gjennomsnittslønn pr. 1. desember og endring fra året før Helse Helse ledere Skoleverket Oslo kommune; gjennomsnittslønn pr. 1. desember og endring fra året før Staten; gjennomsnittlig regulativlønn pr. 1. oktober og endring fra året Helse Høyskole og universitet Privatansatte; gjennomsnittslønn etter virksomhet og stilling pr Minsteavlønning Spekter Helse; sentralt fastsatte minstelønnssatser pr. 1. juli 2008 og 1. november KS sentralt fastsatte minstelønnssatser pr. 1. mai Helse Skoleverket Oslo kommune; laveste mulige regulativlønn pr. 1. mai Staten; laveste mulige regulativlønn pr. 1. mai Helse Høyskole og universitet Kjønn og lønn Kvinners lønn som andel av menns lønn, og andel kvinner, etter utdanningsnivå 2008 (heltidsansatte) Lønn etter næring og utdanningsnivå pr. 1. desember Utdanning av sykepleiere ved høgskole og universitet Antall studenter tatt opp til sykepleierstudiet og antall ferdige kandidater Unios medlemsorganisasjoner etter tariffområde pr

4 1 NSF - et forbund i sterk vekst 1.1 Antall medlemmer etter medlemskapstype Yrkesaktive Studenter Pensjonister Ikke yrkesaktive Totalt Antall Andel av total 77,4 % 11,3 % 5,6 % 5,8 % 100,0 % Yrkesaktive Studenter Pensjonister Ikke yrkesaktive Totalt Antall Andel av total 78,2 % 11,0 % 3,9 % 6,9 % 100,0 % Prosentvis fordeling etter medlemstype pr Kilde: NSFs medlemsregister Pensjonister 6 % Ikke yrkesaktive 6 % Studenter 11 % Yrkesaktive 77 % 4

5 1.2 Vekst i medlemstall ,2 % Snitt per år ,4 % 1.3 Antall medlemmer etter tariffområde KS* Spekter - Helse Stat Oslo komm. HSH Øvrig private Totalt** Antall Andel av total 37 % 52 % 2 % 3 % 4 % 2 % 100 % * Inkluderer KS-skole og KS-bedrift ** Selvstendige og yrkesaktive medlemmer uten registrert ansettelsesforhold er ikke med Prosentvis fordeling etter tariffområde pr Kilde: NSFs medlemsregister HSH 4 % Øvrig private 2 % Oslo Kommune 3 % Stat 2 % KS* 37 % Spekter Helse 52 % 5

6 2 Sykepleierstillinger 2.1 Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (16-66 år) etter næring, 4. kvartal 2008 Antall Andel Alle sykepleiere, jordmødre og helsesøstre år: Sysselsatte* av disse: % De sysselsatte jobber i følgende næringer: Antall Andel Helse- og sosialtjenester: % Offentlig administrasjon: % Forskning og utdanning: % Andre: % Antall Gj.snittlig stillingsstr. Avtalte årsverk** innen helse- og sosialtjenester: % *«Sysselsatte» inkluderer midlertidig fravær grunnet sykdom, ferie, lønnet permisjon o.l. ** I «avtalte årsverk» inngår også årsverk i fødselspermisjon og legemeldt sykefravær Sysselsatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre etter næring 4. kvartal 2008 Kilde: SSBs statistikk for helse- og sosialpersonell; tab. 3 og 4; juni 2009 Andre næringer Off. adm, forskning og undervisning Helse- og sosialtjenester

7 7

8 2.2 Antall sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (15-85 år) etter arbeidsstyrkestatus 4. kvartal 2008 Antall totalt Helsesøster og jordmor Sykepleiere Sum I arbeidsstyrken Totalt, i Lønnstakere Selvstendig Arbeidsarbeidsstyrken næringsdrivende ledige Helsesøster og jordmor Sykepleiere Sum Utenfor arbeidsstyrken Totalt, utenfor Attføring og Alders- Kontant- Under Uoppgitt arbeidsstyrken uførepensjon pensjon støtte* utd.** Helsesøster og jordmor Sykepleiere Sum * Inkluderer personer i fødselspermisjon som ikke er sysselsatte ** Under utdanning er basert på opplysninger fra registeret over igangværende utdanning statistikkåret Kilde: SSBs statistikk for helse- og sosialpersonell; tab. 1; juni

9 2.3 Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre etter alder og sektor 4. kvartal 2008 Ant all Andel innenfor hvert aldersspenn i alt < 25 år år år år år år > 65 år Kommune (helse/sosial) ,8 % 10,0 % 27,8 % 28,8 % 22,6 % 6,4 % 1,5 % Spesialisthelsetjenesten ,5 % 11,9 % 27,7 % 27,2 % 23,1 % 5,7 % 0,8 % Alderssammensetning av sykepleiere, helsesøstre og jordmødre ETTER SEKTOR, 4. kvartal 2008 Antall > 65 år år år år år år < 25 år Kommune (helse/sosial) Spesialhelsetjenesten Kilde: Spesialbestilling fra SSB, juni

10 2.4 Sykepleierstillinger etter tariffområde 2008/2009 Spekter (spesialisthelsetjenesten) Personer Årsverk Sykepleier Spesialsykepleier Jordmor Avdelingssykepleier* Leder sykepleierpersonal* * Tall for NSFs medlemmer Kilde: Rapport og beregningsfil fra Spekter, april 2009 KS (primærhelsetjenesten) Personer Årsverk Sykepleier Spesialsykepleier Helsesøster Jordmor Ledere m/ sykepleierutd Kilde: TBSK (Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren) rapport 23. mars 2009 Oslo kommune Årsverk Sykepleier 759 Spesialsykepleier 77 Helsesøster 190 Jordmor 23 Ass avdelingssykepleier 42 Avdelingssykepleier 364 Avdelingshelsesøster 28 Opplæringssykepleier 19 Oversykepleier 32 Sykepleierkonsulent 122 Kilde: Datafil fra Oslo kommune 10

11 2.5 Sykepleiere, helsesøstre og jordmødre etter avtalt arbeidstid 4. kvartal 2008, og utvikling Deltid Antall i alt Heltid Deltid 1-14 t t t t. Kommune (helse/sosial) ,2 % 55,8 % 4,6 % 11,1 % 25,8 % 14,2 % jordmødre ,4 % 68,6 % 5,9 % 28,9 % 21,5 % 12,3 % Sykepleiere ,5 % 55,5 % 4,7 % 10,7 % 26,7 % 13,4 % Helsesøstre ,6 % 56,4 % 3,3 % 11,7 % 17,2 % 24,2 % Spesialisthelsetjenesten ,6 % 51,4 % 3,9 % 9,3 % 26,1 % 12,0 % jordmødre ,5 % 61,5 % 5,2 % 13,5 % 33,7 % 9,2 % Sykepleiere ,1 % 50,9 % 3,9 % 9,1 % 25,8 % 12,2 % Helsesøstre ,8 % 52,2 % 5,4 % 13,0 % 22,9 % 11,0 % Totalt ,8 % 53,2 % 4,2 % 10,1 % 26,0 % 13,0 % Kommune (helse/sosial) År Heltid Deltid ,0 % 54,0 % ,1 % 56,9 % ,6 % 56,4 % ,2 % 56,8 % ,2 % 57,8 % ,4 % 58,6 % ,3 % 57,7 % ,8 % 57,2 % ,2 % 55,8 % Spesialisthelsetjenesten År Heltid Deltid ,0 % 45,0 % ,8 % 46,2 % ,6 % 48,4 % ,4 % 47,6 % ,8 % 48,2 % ,9 % 50,1 % ,2 % 50,8 % ,1 % 51,9 % 2008* 48,6 % 51,4 % * Brudd i tidsserien f.o.m. 2008, da uttrekket under «Spesialisthelsetjenesten» omfatter noen flere stillinger (i 2008 ca. 900). Den største forskjellen er at ansatte ved selve RHF-ene (regionale helseforetak) er inkludert. Kilde: Spesialbestilling fra SSB juni

12 2.6 Sysselsatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre (16-66 år) med utenlandsk statsborgerskap 4. kvartal 2008 Totalt Endring antall siste 5 år Sykepleier, helse-søster, jordmor % Danmark Finland Sverige Tyskland Europa for øvrig Utenfor Europa Antall sykepleiere, helsesøstre og jordmødre Andel av utenlandske 10 % 12 % 32 % 10 % 23 % 13 % Endring siste 5 år -5 % -3 % 36 % 42 % 48 % 34 % Kilde: SSBs statistikk for helse- og sosialpersonell; tab. 8; juni

13 3 Sykefravær (legemeldt) 3.1 Utvikling i legemeldt sykefravær blant sykepleiere, helsesøstre og jordmødre 4. kvartal det enkelte år Spesialisthelsetjenesten** 7,7 % 7,6 % 8,3 % 6,4 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,6 % Kommunehelsetjenesten** 9,8 % 10,0 % 10,5 % 7,8 % 9,2 % 8,8 % 9,0 % 9,0 % Alle sykepleiere** 8,6 % 8,6 % 9,2 % 7,0 % 8,1 % 8,1 % 8,0 % 8,3 % Alle arbeidstakere* 6,7 % 7,1 % 7,4 % 5,5 % 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6,0 % Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. Den relativt markante nedgangen fra antas å delvis skyldes IA-avtalen, som dreier sykefraværet over fra legemeldt til egenmeldt. Kilde: SSBs sykefravæsstatistikk; tab. 1; juni 2009 (*) og spesialbestilling fra NSF til SSB (**) Utvikling i legemeldt sykefravær blant sykepleiere, helsesøstre og jordmødre 4. kvartal det enkelte år Kilde: SSBs sykefravæsstatistikk; tab. 1; juni 2009 (*) og spesialbestilling fra NSF til SSB (**) Alle arbeidstakere* Alle sykepleiere** Kommunehelsetjenesten** Spesialisthelsetjenesten** 13

14 3.2 Legemeldt sykefravær blant Unios medlemsgrupper 4. kvartal 2008 Politi Fysio- Ergo- Syke- Skole- Under- Førs- Prester Forskere Landet tera- tera- pleiere ledere visnings- skole- totalt samlet peuter peuter personal lærere I alt 4,7 % 4,9 % 6,9 % 8,0 % 5,8 % 6,5 % 8,5 % 4,2 % 2,5 % 6,0 % Menn 4,0 % 2,3 % 3,7 % 4,7 % 4,2 % 4,2 % 5,0 % 3,3 % 1,5 % 4,7 % Kvinner 7,1 % 5,6 % 7,2 % 8,4 % 6,6 % 7,6 % 8,8 % 7,1 % 4,2 % 7,5 % Legemeldte sykefraværsdager i prosent av avtalte dagsverk. Kilde: Unio 14

15 4 pensjon 4.1 Pensjonert helse- og sosialpersonell etter pensjonstype 4. kvartal 2008 (15-85 år) Attføring/uføre Alderspensjon alle i Antall Andel av Antall Andel av gruppen alle i alle i gruppen gruppen Hjelpepleiere ,1 % ,0 % Ergoterapeuter ,1 % 169 4,1 % Fysioterapeuter ,9 % 937 7,7 % Helsesøster og jordmor ,5 % ,6 % Sykepleiere ,0 % ,5 % Bioingeniører ,7 % 403 5,5 % Leger uten spesialitet ,7 % 264 2,2 % Leger med spesialitet ,0 % ,8 % Helse- og sosialpersonell i alt ,3 % ,0 % Kilde: SSBs statistikk for helse- og sosialpersonell; tab. 1; juni Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i sykepleierordningen Alderspensjon og AFP 64,1 64,2 63,6 64,1 63,8 63,4 63,4 Uførepensjon 48,7 49,5 48,5 48,1 48,4 48,3 48,2 Totalt 52,8 54,4 55,1 54,9 54,8 54,9 55,3 Kilde: KLP 15

16 5 lønn 5.1 Spekter-Helse, NSFs medlemmer; gjennomsnittslønn pr. 1. november og endring fra året før Kilde: Beregningsfil fra Spekter, april 2009 Grunnlønn Årsverk Grunnlønn Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Sykepleier ,1 % ,1 % ,4 % Spesialsykepleier ,4 % ,7 % ,5 % Jordmor 278 Avdelingssykepleier Leder sykepleierpers. 232 Månedsfortjeneste* Årsverk Mnd.fortj. Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Sykepleier ,1 % ,5 % ,8 % Spesialsykepleier ,2 % ,8 % ,6 % Jordmor 278 Avdelingssykepleier Leder sykepleierpers. 232 * Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) 5.2 KS; gjennomsnittslønn pr. 1. desember og endring fra året før Helse Kilde: PAI; tab. 26 (2001) og tab. 20 ( ), TBSK-rapportene; tab a ( ) Grunnlønn Årsverk Grunnlønn Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Sykepleier ,7 % ,8 % ,8 % Spesialsykepleier ,6 % ,2 % ,7 % Helsesøster ,9 % ,9 % ,6 % Jordmor Månedsfortjeneste** 16 Årsverk Mnd.fortj. Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Sykepleier ,4 % ,0 % ,2 % Spesialsykepleier ,2 % ,3 % ,1 % Helsesøster ,5 % ,9 % ,7 % Jordmor * Feil i statistikken pr er årsaken til at enkelte tall mangler.

17 Økning grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Kroner Prosent ,4 % ,7 % ,5 % ,4 % ,0 % ,4 % ,1 % ,4 % ,9 % ,2 % ,8 % ,6 % ,6 % ,6 % ,1 % Økning mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Kroner Prosent ,5 % ,7 % ,7 % ,9 % ,4 % ,6 % ,7 % ,2 % ,1 % ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % Økning grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Grunnlønn Vekst Kroner Prosent ,9 % * * * ,7 % ,6 % ,4 % ,4 % ,0 % ,4 % ,9 % ,3 % ,5 % ,7 % ,6 % ,0 % ,4 % ,6 % ,5 % Økning mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Kroner Prosent ,7 % * * ,6 % ,2 % ,3 % ,9 % ,9 % ,7 % ,4 % ,4 % ,5 % ,8 % ,6 % 0 0,0 % ,1 % ,2 % ,8 % ,7 % 0 0,0 % ** Månedsfortjeneste er grunnlønn og faste og variable tillegg (men ikke overtid) 17

18 5.2.2 Helse - ledere* Kilde: PAI-fil fra KS (personaladministrativt informasjonssystem) Grunnlønn Kombinerte Gjennom- Helsesøster- Somatisk Rene alders- Hjemmesnitt tjenesten sykehjem aldershjem /sykehjem tjenesten Fagleder i kap Leder i kap Leder i kap Gjennomsnitt *Tall basert på kommunenes innrapportering av utdanningskode (ulike sykepleieutdanninger) og tjenestested Skoleverket Kilde: TBSK-rapporter 2007 og 2008; tab a Årsverk Grunnlønn Vekst Mnd.fortj. Vekst Lærer ,4 % ,4 % Adjunkt ,4 % ,5 % Adjunkt m/till ,7 % ,7 % Lektor ,0 % ,2 % Lektor m/till ,4 % ,4 % 18

19 5.3 Oslo kommune; gjennomsnittslønn pr. 1. desember og endring fra året før Regulativlønn Årsverk Reg.lønn Reg.lønn Vekst Reg.lønn Vekst Sykepleier ,4 % ,2 % Spesialsykepleier ,7 % ,9 % Helsesøster ,0 % ,5 % Jordmor ,7 % ,4 % Ass avdelingssykepleier ,6 % ,6 % Avdelingssykepleier ,4 % ,0 % Avdelingshelsesøster ,7 % ,5 % Opplæringssykepleier ,3 % ,8 % Oversykepleier ,5 % ,5 % Sykepleierkonsulent ,4 % ,8 % Månedsfortjeneste** Årsverk Mnd.fortj. Mnd.fortj. Vekst Mnd.fortj. Vekst Sykepleier ,9 % ,8 % Spesialsykepleier ,8 % ,1 % Helsesøster ,4 % ,2 % Jordmor ,0 % ,4 % Ass avdelingssykepleier ,2 % ,1 % Avdelingssykepleier ,1 % ,0 % Avdelingshelsesøster ,5 % ,6 % Opplæringssykepleier ,5 % ,1 % Oversykepleier ,4 % ,1 % Sykepleierkonsulent ,4 % ,3 % Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 10 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. Kilde: Beregningsfil fra Oslo Kommune 19

20 5.4 Staten; gjennomsnittlig regulativlønn pr. 1. oktober 2008 og endring fra året før Kilde: Datafil fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Helse 2008 årsverk Reg.lønn Sykepleier Spesialsykepleier Avdelingssykepleier Høyskole og universitet 2008 årsverk Reg.lønn Vekst Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor ,8 % Høgskolelærer ,7 % Det er kun tatt med tall for stillinger med mer enn 10 årsverk. I de fleste stillingsgruppene som er inkludert er antall årsverk likevel så lavt at tallene må brukes med et visst forbehold. 20

21 5.5 Privatansatte; gjennomsnittslønn etter virksomhet og stilling pr Kilde: NSFs lønnsundersøkelse blant privatansatte medlemmer Virksomhet Antall årsverk Lønn i undersøkelsen Intern bedriftshelsetjeneste Felles bedriftshelsetjeneste Sykehus, pleiehjem, andre inst Privat legekontor Legemiddelindustrien Utleiebyrå Annet Stilling Antall årsverk Lønn i undersøkelsen Sykepleier Bedriftssykepleier Spesialsykepleier Avdelingssykepleier Leder BHT/HMS Andre stillinger

22 6 Minsteavlønning 6.1 Spekter - Helse; sentralt fastsatte minstelønnssatser pr. 1. juli 2008 og 1. november 2009 Et minstelønnssystem er et lønnssystem hvor tariffavtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kan være for den enkelte stilling/stillingskode/stillingsbetegnelse, eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike avtaler. Pr. 1. juli år 4 år 8 år 10 år Sykepleier Spesialsykepleier/jordmor Pr. 1. november år 4 år 8 år 10 år Sykepleier Spesialsykepleier/jordmor

23 6.2 KS sentralt fastsatte minstelønnssatser pr. 1. mai 2009 Et minstelønnssystem er et lønnssystem hvor tariffavtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kan være for den enkelte stilling/stillingskode/stillingsbetegnelse, eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike avtaler Helse 0 år 4 år 8 år 10 år Uten krav til utdanning Fagarbeider/tilsv. fagarbeider Høgskoleutdanning* Spesialistutdanning** Mastergrad Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer skal ikke ha lavere grunnlønn enn i 100 % stilling. * Bl.a. sykepleier ** Bl.a. spesialsykepleier og helsesøster Jordmor har ikke sentralt fastsatt minstelønnn Det kan fastsettes høyere minstelønnssatser lokalt. Det kan fastsettes minstelønnssatser for andre stillinger lokalt Skoleverket 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt m/ till Lektor Lektor m/ till Det kan fastsettes høyere minstelønnssatser lokalt. Det kan fastsettes minstelønnssatser for andre stillinger lokalt. 23

24 6.3 Oslo kommune; laveste mulige regulativlønn pr. 1. mai 2009 Oslo kommune har et tilnærmet normallønnssystem. Et normallønnssystem er et lønnssystem hvor alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger er fastsatt i tariffavtale etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. Alle stillingskoder er innplassert i lønnsrammer med 20 ulike avlønningsalternativer. Man kan likevel ha ulik lønn i samme stilling med samme ansiennitet, men de ulike alternativene er fastsatt på forhånd. For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må det legges 2 % på lønnen. Det er tilsvarer pensjonstrekket som gjøres først på lønnsslippen i de andre tariffområdene. Sykepleier (lønnsrammer ) Ansiennitet 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år* 6 år 7 år 8 år Lønnstrinn Kroner Ansiennitet 9 år 10 år 12 år** 13 år 14 år 15 år 16 år Lønnstrinn Kroner * Stabiliseringstillegg på kroner ,- kommer i tillegg etter 4 års ansiennitet. ** Stabiliseringstillegget øker til kroner ,- etter 12 års ansiennitet. Spesialsykepleier/helsesøster/jordmor (lønnsrammer ) Ansiennitet 0 år 2 år 4 år* 9 år 10 år 12 år** 15 år 16 år Lønnstrinn Kroner Innen geriatri og psykiatri avlønnes ett lønnsrammealternativ høyere. * Stabiliseringstillegg på kroner ,- kommer i tillegg etter 4 års ansiennitet. ** Stabiliseringstillegget øker til kroner ,- etter 12 års ansiennitet. Assisterende avdelingssykepleier (lønnsrammer ) Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 8 år 12 år 15 år 16 år Lønnstrinn Kroner

25 Noen stillinger uten automatisk ansiennietetsopprykk (direkte innplassert) minste regulativlønn Avdelingssykepleier Sykepleierkonsulent Oversykepleier Avdelingshelsesøster Opplæringssykepleier Staten; laveste mulige regulativlønn pr. 1. mai 2009 Staten har et tilnærmet normallønnssystem. Et normallønnssystem er et lønnssystem hvor alle lønnssatser fra bunn til topp for samtlige stillinger er fastsatt i tariffavtale etter ansiennitet. Et normallønnssystem innholder sentralt fastsatte lønnsrammer, lønnsspenn og sentralt fastsatt lønnstabell. Som i et minstelønnssystem kan man likevel ha ulik lønn i samme stilling med samme ansiennitet, men i de ulike alternativene er fastsatt på forhånd Helse Sykepleier Ansiennitet 0 år 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 10 år Lønnstrinn Regulativlønn Ansiennitet 11 år 14 år 16 år Lønnstrinn Regulativlønn Spesialsykepleier Ansiennitet 0 år 1 år 3 år 5 år 7 år 8 år 9 år Lønnstrinn Regulativlønn Ansiennitet 14 år 16 år 24 år Lønnstrinn Regulativlønn Avdelingssykepleier Minste regulativlønn Høyeste regulativlønn

26 6.4.2 Høyskole og universitet Høyskolelærer Ansiennitet 0 år 1 år 3 år 5 år 7 år 8 år Lønnstrinn Regulativlønn Ansiennitet 9 år 10 år 16 år 20 år 24 år 28 år Lønnstrinn Regulativlønn HøyskolelEKTOR Ansiennitet 0 år 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år Lønnstrinn Regulativlønn Ansiennitet 10 år 12 år 14 år 16 år Lønnstrinn Regulativlønn Førsteamanuensis og førstelektor: Ansiennitet 0 år 1 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år Lønnstrinn Regulativlønn

27 7 kjønn og lønn 7.1 Kvinners lønn som andel av menns lønn, og andel kvinner, etter utdanningsnivå 2008 (heltidsansatte) Kilde: SSB; tabell 05220; juni 2009 Utdanningsnivå Andel av Andel Andel av menns menns lønn kvinner lønn i 1998 Grunnskole 90,7 % 29 % 87,3 % Videregående 84,3 % 30 % 86,2 % T.o.m. 4 års høyere utdanning 79,1 % 49 % 80,2 % Mer enn 4 års høyere utdanning 80,9 % 36 % 83,3 % Kvinners lønn som andel av menns lønn, og andel kvinner, etter utdanningsnivå 2008 (heltidsansatte) Kilde: SSB; tabell 05220; juni % 60% 95% 90% 50% Andel av menns lønn 85% 80% 75% 70% 65% 40% 30% 20% Andel kvinner 60% 55% 10% 50% 0% Grunnskole Videregående T.o.m 4 års Lengre enn 4 års høyrere utd. høyere utd. Andel av menns lønn Andel kvinner 27

28 7.2 Lønn etter næring og utdanningsnivå pr. 1. desember 2008 Kilde: TBU Etter inntektsoppgjørene 2009; vedlegg 2, tabell 2.2 Utdanningsnivå industri i alt Kommune Helseforetak Staten Grunnnskole Videregående Videregående fagutdanning Videregående fagutd. t.o.m 4 år Høgskole/universitet lengre enn 4 år Lønn etter næring og utdanningsnivå pr. 1. desember 2008 Kilde: TBU Etter inntektsoppgjørene 2009; vedlegg 2, tabell Grunnskole Videregående Vg fagutd. Vg fagutd. Høgsk./Univ. tom 4 år > 4 år Industri i alt Kommune Helseforetak Staten 28

29 8 Utdanning av sykepleiere ved høgskole og universitet 8.1 Antall studenter tatt opp til sykepleierstudiet og antall ferdige kandidater Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) (ved Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) på vegne av Kunnskapsdepartementet) menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Opptak Ferdige kandidater menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Opptak Ferdige kandidater

30 9 Unios medlemsorganisasjoner etter tariffområde pr Kilde: Unio Medlemsorganisasjon Stat KS Yrkesaktive medlemmer KS- Oslo Spekter Spekter bedrift komm. Helse trad. Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Politiets Fellesforbund Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Univ.- og høysk.utd. forbund Presteforeningen Det norske Diakonforbund Skatterevisorenes Forening SUM

31 ikke-yrkesaktive HSH Andre SUM Endring Andel av Kvinneyrkesakt. Studenter Andre TOTALT siste år Unios medl. andel ,6 % 52 % 72 % ,2 % 31 % 92 % ,1 % 4 % 36 % ,1 % 6 % 48 % ,4 % 3 % 77 % ,7 % 1 % 92 % ,3 % 1 % 61 % ,3 % 1 % 22 % ,1 % 0 % 53 % ,0 % 0 % 46 % ,5 % 100 % 75 % 31

32 Circus Reklamebyrå Foto: Ann-Elin Wang og Stig Marlon Weston Norsk Sykepleierforbund Tollbugt. 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008

STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 STATISTIKK SYKEPLEIERKONGRESSEN 2008 1 NSF - ET FORBUND I STERK VEKST 1.1 MEDLEMMER FORDELT ETTER TYPE MEDLEMSSKAP PR 1.1.2004 OG 1.1.2008 Yrkesaktive Studenter Pensjonister Ikke yrkesaktive Totalt 01-01-08

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresse Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 213 Ensfarget til Pins,brevark og andre

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere s Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 2013 Ensfarget til Pins,brevark og andre

Detaljer

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14

4.1 Antall studenter som er tatt opp ved sykepleier utdanningen og antall ferdige kandidater... 14 StatistikK 2010 2 INNHOLD 1. Medlemstall 4 1.1 Antall medlemmer etter medlemskapstype.............................. 4 1.2 Vekst i medlemstall 2005-2010................................... 5 1.3 Antall medlemmer

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere. ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Tall og fakta om sykepleiere. ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort ilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser il appliseringer der det kreves ger og brevark. Ensfarget

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

Effekter av pensjonsreformen

Effekter av pensjonsreformen Effekter av pensjonsreformen Møte i Pensjonsforum 15. juni 2012 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Hva vet vi hittil om effekten av pensjonsreformen: Hvor

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

100 200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30 40 åra

100 200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30 40 åra .000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30 40 åra Gunnar Rutle januar februar 2012 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hvor kommer tallene fra? Jeg ser på lønnsutviklinga

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Si din mening om Lønnsoppgjøret!

Si din mening om Lønnsoppgjøret! 1 Si din mening om Lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014 2016 2 Forbundsstyret ønsker tariffkonferansenes anbefaling til følgende spørsmål: Spørsmål til debatt: Hva bør det legges størst vekt på sentrale

Detaljer

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav II Hovedtariffoppgjøret 2016 Onsdag 20. april 2016 kl. 10.00 1 Unio viser til krav 1 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Krav om endringer i Overenskomsten Del

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Tariff 2016 Hordaland 2016

Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff-temaer i 2016 Lønn Pensjon Arbeidstid Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser? s2 Akkumulert årslønnsvekst 2006-2015 (10 år) Kommune Årslønnsvekst i % (månedsfortjeneste)

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området

Nytt lønnssystem i KS-området 24.06.2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas bedre Systemet må være

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Lønns og årsverksutviklingen for hjelpepleiere i helseforetak

Lønns og årsverksutviklingen for hjelpepleiere i helseforetak 1 Lønns og årsverksutviklingen for hjelpepleiere i helseforetak En sammenliknende analyse Eivind Falkum Arbeidsforskningsinstituttet 11.05.12 Introduksjon Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra DELTA.

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) ER SYKEFRAVÆRET FOR HØYT, FOR LAVT, ELLER KANSKJE AKKURAT PASSE?

Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) ER SYKEFRAVÆRET FOR HØYT, FOR LAVT, ELLER KANSKJE AKKURAT PASSE? Ebba Wergeland (www.ebbawergeland.no) ER SYKEFRAVÆRET FOR HØYT, FOR LAVT, ELLER KANSKJE AKKURAT PASSE? Måneder 12 Fraværsprosenten* i a/s Bedrift 18% (2011) til 8 % (2012) 10 8 6 4 2 0 Hans (40) Grete

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2006 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 3. april 2006 - kl 13.00 Innledning Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave nedfelt bl.a. i

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Lønn for sykepleiere med lederansvar. En veileder

Lønn for sykepleiere med lederansvar. En veileder 1 Lønn for sykepleiere med lederansvar En veileder 2 3 Lønn for sykepleiere med lederansvar En veileder 4 INNHOLD SYKEPLEIELEDERE- HVOR OG HVOR MANGE s. 06 SYKEPLEIELEDERENS ANSVAR- OG ANSVARSOPPGAVER

Detaljer

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes AV MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG 4 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for finansieringen

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2010 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

FORHANDLINGSKURS. Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE. Rev. Aug. 2015

FORHANDLINGSKURS. Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE. Rev. Aug. 2015 FORHANDLINGSKURS Oppstart av kurset OSLO KOMMUNE Rev. Aug. 2015 Målene for kurset Hovedmålet for kurset er at de tillitsvalgte skal bli i stand til å gjennomføre lønnsforhandlinger med best mulig resultat

Detaljer