137 Hjelpepleier m/videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32"

Transkript

1 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr I forbindelse med de endringer som er forhandlet frem gis det en kort beskrivelse knyttet til disse endringene og hvordan de er å forstå. Det er gjennomført relativt omfattende endringer der blant annet en rekke stillingskoder har byttet lønnsramme. For en del koder innebærer det en stor endring knyttet til ny grunnplassering. I disse tilfellene er det gjennomgående få eller ingen årsverk på de laveste alternativene i gammel ramme, slik at endringen ikke reelt sett er så stor som det kan fremstilles. Det gjøres oppmerksom på at det er avsatt 2,5 millioner til et teknisk vedlikehold av lønnsrammesystemet. Dette blir gjennomført i uke 37. Dette arbeidet vil medføre ytterligere endringer i lønnsrammesystemet som kommuniseres ut så raskt det er klart. (resultatet er sortert ut i fra lønnsramme) Stk Betegnelse Lr A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16+ 1 ltr. generelt tillegg til alle 4 Assistent Assistent I lønnsramme 3 får alle årsverk ett lønnstrinn opprykk. Ny grunnplassering blir alternativ 302. Endret ansiennitetsopprykk 8 Skolevaktmester Renholdsoperatør ny Hjelpepleier 67 Fagarbeider 81 Aktivitør 111 Kokk 146 Miljøterapeut 236 Omsorgsarbeider 239 Vaktmester 240 Feierleder 247 Feiersvenn 279 Legevaktsjåfør 287 Barne- og ungdomsarbeider 323 Musikk- og kulturskolelærer 3 Flyttes til lr.1805 med krav om min 3 år 137 Hjelpepleier m/videreutdanning I lønnsramme 10 endres lønnsrammen i forhold til ansiennitetsopprykk. Dette innebærer at noen får fra 0 til 4 lønnstrinn opprykk avhengig av hvilken ansiennitet man har. Endret ramme innebærer at topplønn som følge av ansiennitetsopprykk oppnås ved 12 års ansiennitet og ikke 16 som i dag Side 1 av 9

2 32 Sekretær Helsesekretær I lønnsramme 11 løftes alle på alternativ 1 til alternativ 2 (tilsvarende ett lønnstrinn). For øvrige ansatte på alternativ 2 og oppover skjer det ikke lønnsendring. 33 Førstesekretær Fritidsklubbleder Sanger I lønnsramme 13 løftes alle på alternativ 1 til alternativ 2 (tilsvarende ett lønnstrinn). For øvrige ansatte på alternativ 2 og oppover skjer det ikke lønnsendring. Alternativ 9 nytt alternativ Avdelingsleder Hjemmehjelpsleder Inspektør 253 Ledende hjelpepleier I lønnsramme 14 løftes alle årsverk fra alternativ 1-8 til alternativ 9. Årsverk på disse alternativene får ny lønn tilsvarende alternativ 9. Fra alternativ 9 og høyere skjer det ingen lønnsendring. Alternativ 7 nytt alternativ 1 53 Driftstekniker Driftsleder Driftsassistent 241 Feiermester 257 Leder dagsenter 245 Brannmester Ingeniør II Brannmester dagtid I lønnsramme 17 løftes alle årsverk fra alternativ 1-6 til alternativ 7. Årsverk på disse alternativene får ny lønn tilsvarende alternativ 7. Fra alternativ 7 og høyere skjer det ingen lønnsendring. Side 2 av 9

3 78 Fysioterapeut Ergoterapeut Tannpleier 290 Barnevernfullmektig 301 Veileder 331 Styrmann 87 Miljøterapeut Vernepleier Sosionom Bibliotekar 165 Oppsynsleder Førskolelærer På lønnsramme 18 gis alle årsverk ett lønnstrinn opprykk. Ny grunnplassering økes tilsvarende. Alternativ 5 nytt alternativ Sosionom I Seksjonsleder Styrer 125 Assisterende styrer 140 Avdelingsleder 143 Konsulent 151 Fysioterapeut 178 Arbeidsleder 206 Kontorleder 211 Grafiker 215 Koordinator 252 Driftsleder 346 Overbrannmester dagtid På lønnsramme 20 flyttes alle årsverk fra alternativ 1-4 til alternativ 5. Årsverk på disse alternativene får ny lønn tilsvarende alternativ 5. Fra alternativ 5 og høyere skjer det ingen lønnsendring Side 3 av 9

4 1 ltr generelt til alle Alternativ 6 nytt alternativ Barnevernkonsulent Sosialkonsulent Barnevernpedagog På lønnsramme 22 gis alle årsverk minst ett lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-5 flyttes til alternativ 6. Alternativ 6 flyttes til alternativ 7 osv. Alternativ 9 nytt alternativ Klinisk ernæringsfysiolog Teknisk konservator Fagpedagog Miljøterapeut I Førskolelærer I På lønnsramme 23 gis alle årsverk minst ett lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-8 flyttes til alternativ 9. Alternativ 9 flyttes til alternativ 10 osv. Alternativ 6 nytt alternativ Pedagogisk leder Pedagogisk leder - stedfortreder På lønnsramme 24 gis alle årsverk ett lønnstrinn opprykk. Alternativ 8 nytt alternativ 1 58 Sykepleier På lønnsramme 26 gis alle årsverk ett lønnstrinn opprykk. Side 4 av 9

5 Alternativ 5 nytt alternativ Assisterende avdelingssykepleier Distriktstannpleier Miljøterapeut oppsøkende virksomhet På lønnsramme 28 gis alle minst ett lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-4 flyttes til alternativ 5. Årsverk på alternativ 5 flyttes til alternativ 6 osv. Alternativ 7 nytt alternativ 1 59 Spesialutdannet sykepleier Helsesøster Jordmor Årsverk på alternativ 6 flyttes til alternativ 7. Fra alternativ 7 og høyere skjer det ingen lønnsendring 2 ltr generelt tillegg til alle Alternativ 3 nytt alternativ Musikk- og kulturskolelærer Musikk- og kulturskolelærer 1b Musikk- og kulturskolelærer 1a På lønnsramme 31 gis alle årsverk 2 lønnstrinn opprykk 3 ltr generelt tillegg til alle Alternativ 4 nytt alternativ Pedagogisk/psykologisk rådgiver På lønnsramme 32 gis alle årsverk 3 lønnstrinn opprykk Side 5 av 9

6 2 ltr generelt tillegg til alle Alternativ 10 nytt alternativ 1 97 Psykolog I Spesialpsykolog Sykehusprest På lønnsramme 33 gis alle minst 2 lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-8 flyttes til alternativ 10. Årsverk på alternativ 9 flyttes til alternativ 11 osv. 2 ltr generelt tillegg til alle Alternativ 10 nytt alternativ 1 96 Psykolog II Antikvar På lønnsramme 34 gis alle årsverk minst 2 lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-8 flyttes til alternativ 10. Årsverk på alternativ 9 flyttes til alternativ 11 osv. 1 ltr. generelt tillegg til alle Alternativ 13 nytt alternativ Tannlege II På lønnsramme 35 gis alle årsverk ett lønnstrinn opprykk Alternativ 5 nytt alternativ 1 92 Lege Årsverk på alternativ 1-4 flyttes til alternativ 5. Fra alternativ 5 og høyere skjer det ingen lønnsendring 2 ltr. generelt tillegg til alle Ny minsteinnplassering 254 Bioingeniør II Stk 254 gis 2 lønnstrinn opprykk til alle. Koden flyttes til ny ramme med 5 alt. reduksjon 16 Ergoterapeut I Stk 16 gis minst 1 lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 5 i gammel ramme gis som følge av endringen 2 lønnstrinn opprykk Side 6 av 9

7 . Koden flyttes til ny ramme med 5 alt. reduksjon 152 Fysioterapeut I Stk 152 gis 1 lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme Koden flyttes til ny ramme med 4 alt. reduksjon 294 Styrer Stk 294 flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 1-4 (ltr 32-35) i gammel ramme får lønnsopprykk til ltr 36 som følge av endret ramme. For øvrige skjer det ingen endring Koden flyttes til ny ramme med 6 alt. reduksjon 64 Avdelingssykepleier Stk 64 flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 4-6 (ltr 37-39) i gammel ramme får lønnsopprykk til ltr. 40 som følge av endret ramme. For øvrige skjer det ingen endring Kode flyttes til ny ramme med 8 alt. reduksjon 348 Brann-og feierinspektør Stk 348 flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 2-8 (ltr 37-43) i gammel ramme får lønnsopprykk til ltr. 44 som følge av endret ramme. For øvrige skjer det ingen endring Koden flyttes til ny ramme med 4 alt. reduksjon 72 Oversykepleier Stk 72 flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 1-4 (ltr 40-43) i gammel ramme får lønnsopprykk til ltr. 44 om følge av endret ramme. For øvrige skjer det ingen endring 1ltr generelt tillegg til alle Koden flyttes til ny ramme med 3 alt. reduksjon 335 Psykolog I/Spesialpsykolog Stk 335 gis minst ett lønnstrinn opprykk til alle og flyttes til ny ramme. Årsverk på de laveste alterativene i gammel ramme gis opptil 4 lønnstrinn (ltr 46 til 50) Koden flyttes til ny ramme 45 Overingeniør Stk 45 gis ett lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme Side 7 av 9

8 1ltr generelt tillegg til alle Koden flyttes til ny ramme med 5 alt. reduksjon 386 Lege I Stk 386 gis minst ett lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme. Årsverk på de laveste alternativene i gammel ramme gis opptil 3 lønnstrinn opprykk (ltr 51-54) Koden flyttes til ny ramme med 1 alt. reduksjon 44 Overingeniør Stk 44 gis minst ett lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 1 i gammel ramme gis 2 lønnstrinn opprykk (ltr ) Koden flyttes til ny ramme med 1 alt. reduksjon 296 Overarkitekt Stk 296 gis minst ett lønnstrinn opprykk og flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 1 i gammel ramme gis 2 lønnstrinn opprykk (ltr ) Koden flyttes til ny ramme med 6 alt. reduksjon 393 Avdelingssjef Stk 393 flyttes til ny ramme. Årsverk på alternativ 1-6 i gammel ramme (ltr 50-55) får lønnsopprykk til ltr. 56 som følge av endringen. For øvrige er det ingen endring Koden flyttes til ny ramme med 7 alt. reduksjon 277 Klinikksjef Stk 277 gis minst ett lønnstrinn opprykk. Årsverk på alternativ 1-8 i gammel ramme (ltr 52-59) får ytterligere økning som følge av endringen. For øvrige er det ingen endring 2 ltr generelt tillegg til alle 314 Overlege Stk 314 gis to lønnstrinn opprykk. Alternativ 3 blir ny grunnplassering Side 8 av 9

9 960 Morsmålslærer Lærer Adjunkt For disse stillingskodene flyttes alle årsverk i alternativ 1 til alternativ 2. For øvrige skjer det ingen lønnsendring Alternativ 3 nytt alternativ Adjunkt m/opprykk På stk 963 flyttes alle årsverk i alternativ 1 og 2 til alternativ 3. For øvrige skjer det ingen lønnsendring 965 Lektor Lektor m/opprykk For disse stillingskodene flyttes alle årsverk i alternativ 1 til alternativ 2. For øvrige skjer det ingen lønnsendring Endrede merknader 320 Musikk- og kulturskolelærer 1a Min 6 års høyere utdanning med hovedvekt på relevant musikk- og kulturskolefag og tilfredstillende pedagogisk utdanning. 321 Musikk- og kulturskolelærer 1b Min 5 års høyere utdanning med hovedvekt på relevant musikk- og kulturskolefag og tilfredstillende pedagogisk utdanning. 322 Musikk- og kulturskolelærer 2 Min 4 års høyere utdanning med hovedvekt på relevant musikk- og kulturskolefag og tilfredstillende pedagogisk utdanning. 323 Musikk- og kulturskolelærer 3 Min 3 års høyere utdanning med hovedvekt på relevant musikk- og kulturskolefag og tilfredstillende pedagogisk utdanning. Side 9 av 9

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

TARIFFREVISJONEN 2012 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR 4

TARIFFREVISJONEN 2012 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR 4 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2012 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR 4 30.04.2012 KL 15.00 201103484-138 Oslo kommunes krav/tilbud nr 4 30.04.2012 kl 15.00 1. Økonomi Det er avgjørende

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT SIRDAL KOMMUNE PR. 0.0.200 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonens formål/hovedoppgaver Sentraladministrasjonen har først og fremst som formål å være støtte funksjon for

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede. Andreea Ioana Alecu

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede. Andreea Ioana Alecu Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede Andreea Ioana Alecu CC BY SA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Rapport 2014 nr 11 ISSN 1892-9648 ISBN 978-82-93208-69-3 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Rapport. fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet. Partene i KA-området. 24. april 2012

Rapport. fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet. Partene i KA-området. 24. april 2012 Rapport fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet 24. april 2012 Partene i KA-området Mandat og sammensetning Ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 ble det etter forhandlinger/iht. Riksmeklingsmannens

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer