Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger"

Transkript

1 Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

2 Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger) Kommunenummer Kommunenavn 0941 Bykle kommune 1046 Sirdal kommune 1129 Forsand kommune 1134 Suldal kommune 1232 Eidfjord kommune 1252 Modalen kommune 1421 Aurland kommune 1547 Aukra kommune 1923 Salangen kommune 2027 Nesseby kommune

3 Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe 16. Tall pr og basert på KS' PAI-register. Kjønn Månedsfortjeneste 2016 Grunnlønn 2016 Endring i månedsfortjenste Endring i grunnlønn Ansatte 2016 Årsverk 2016 Endring i årsverk Kvinner og menn ,7% 2,8% ,2% Kvinner ,6% 2,7% ,3% Menn ,8% 3,0% ,0%

4 Tabell 2a Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Kvinner og menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,3 2,7 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,0 2,3 ARBEIDER , ,8 0,5 ARBEIDSLEDER , ,9 3,2 ARBEIDSTERAPEUT ,5 ASS. REKTOR/AVD. LEDER ,0 ASSISTENT , ,5 3,1 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER , ,2 3,9 BARNEHAGELÆRER , ,9 2,2 BARNEPLEIER ,8 BARNEVERNSPEDAGOG ,8 BIBLIOTEKAR ,4 BRANNKONSTABEL ,2 DISTRIKTSMUSIKER ,0 ERGOTERAPEUT ,9 FAGARB. MED SPESIALUTD ,3 FAGARBEIDER , ,8 2, , ,8 2,8 FAGLEDER , ,1 2,1 FOTTERAPEUT ,2 FYSIOTERAPEUT ,0 FØRSTESEKRETÆR , ,5 4,4 HELSESEKRETÆR ,0 HELSESØSTER ,1 HJELPEPLEIER , ,1 2,7 HJEMMEHJELP ,4 INGENIØR , ,4 3,3 JORDMOR ,9 KOMMUNALSJEF , ,4-8,3 KONSULENT , ,3 3,2 KONTORMEDARBEIDER ,0 LEDER ,0 LEDER KAP , ,3 3,8 LEDER KAP , ,5 3,3 LEDER/VIRKSOMHETSLEDER , ,3 4,0 LEGE , ,2 9,7

5 Tabell 2a Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Kvinner og menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk LEKTOR ,0 Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst LEKTOR M. TILLEGGSUTD , ,2 1,6 LÆRER , ,8 3,6 LÆRER U. GODKJ. UTD , ,3-2,3 MILJØTERAPEUT , ,6 2,1 MILJØVEILEDER/KONSULENT ,8 MUS. & KULTURMEDARBEID ,5 MUS. & KULTURSKOLELÆRER , ,4 0,2 PED./PSYK. RÅDGIVER ,6 PEDAGOGISK LEDER , ,9 2,9 PLEIEMEDARBEIDER , ,7 2,9 PSYKOLOG ,0 RADIOGRAF ,0 REKTOR/LEDER , ,9 2,6 REKTOR/VIRKSOMHETSLEDER , ,4 5,2 RENHOLDER , ,8 3,7 RÅDGIVER , ,5 4,1 SAKSBEHANDLER ,8 SEKRETÆR , ,8 1,7 SERVICEMEDARBEIDER ,7 SOSIALKURATOR ,5 SOSIONOM ,3 SPESIALFYSIOTERAPEUT ,0 SPESIALHJELPEPLEIER , ,5 3,7 SPESIALPEDAGOG ,9 SPESIALSYKEPLEIER , ,3 2,8 SYKEPLEIER , ,8 1,8 TEKNIKER ,0 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS ,8 UTDANNINGSSTILL. M.M , ,0 VAKTMESTER , ,0 3,0 VERNEPLEIER , ,4 1,6 VETERINÆR ,1 ØVERSTE ADM. LEDER ,

6 Tabell 2b Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Kvinner. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,3 2,9 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,9 2,2 ARBEIDER ,1 ARBEIDSLEDER , ,5 2,4 ASS. REKTOR/AVD. LEDER ,0 ASSISTENT , ,9 3,1 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER ,1 BARNEHAGELÆRER , ,9 2,2 BARNEPLEIER ,8 BARNEVERNSPEDAGOG ,8 BIBLIOTEKAR ,4 BRANNKONSTABEL ,0 DISTRIKTSMUSIKER ,0 ERGOTERAPEUT ,9 FAGARB. MED SPESIALUTD ,3 FAGARBEIDER , ,6 2, , ,8 2,9 FAGLEDER , ,0 3,2 FOTTERAPEUT ,2 FYSIOTERAPEUT ,0 FØRSTESEKRETÆR , ,9 3,9 HELSESEKRETÆR ,0 HELSESØSTER ,1 HJELPEPLEIER , ,4 2,9 HJEMMEHJELP ,4 INGENIØR ,7 JORDMOR ,9 KOMMUNALSJEF ,0 KONSULENT , ,6 3,5 KONTORMEDARBEIDER ,0 LEDER ,0 LEDER KAP , ,6 4,2 LEDER KAP , ,3 4,2 LEDER/VIRKSOMHETSLEDER , ,2 5,6 LEGE ,8 LEKTOR ,0

7 Tabell 2b Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Kvinner. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst LEKTOR M. TILLEGGSUTD , ,9 1,8 LÆRER , ,9 3,0 LÆRER U. GODKJ. UTD , ,5-2,5 MILJØTERAPEUT , ,0 3,1 MILJØVEILEDER/KONSULENT ,8 MUS. & KULTURMEDARBEID ,5 MUS. & KULTURSKOLELÆRER ,6 PED./PSYK. RÅDGIVER ,6 PEDAGOGISK LEDER , ,8 2,9 PLEIEMEDARBEIDER , ,0 2,2 PSYKOLOG ,0 RADIOGRAF ,0 REKTOR/LEDER , ,4 2,4 REKTOR/VIRKSOMHETSLEDER ,0 RENHOLDER , ,6 3,4 RÅDGIVER , ,4 4,4 SAKSBEHANDLER ,7 SEKRETÆR , ,2 1,1 SERVICEMEDARBEIDER ,9 SOSIALKURATOR ,5 SOSIONOM ,3 SPESIALFYSIOTERAPEUT ,0 SPESIALHJELPEPLEIER , ,5 3,8 SPESIALPEDAGOG ,9 SPESIALSYKEPLEIER , ,3 2,8 SYKEPLEIER , ,0 1,8 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS ,8 UTDANNINGSSTILL. M.M , ,0 VAKTMESTER ,0 VERNEPLEIER , ,2 1,4 VETERINÆR ,1 ØVERSTE ADM. LEDER ,0

8 Tabell 2c Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,3 1,8 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,2 2,5 ARBEIDER , ,8 0,1 ARBEIDSLEDER , ,5 3,7 ARBEIDSTERAPEUT ,5 ASSISTENT , ,6 3,5 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER ,0 BRANNKONSTABEL ,2 FAGARB. MED SPESIALUTD ,0 FAGARBEIDER , ,6 1,5 FAGLEDER ,0 FYSIOTERAPEUT ,0 FØRSTESEKRETÆR , , ,8 2,3 HJELPEPLEIER , ,9 1,2 INGENIØR , ,8 2,8 KOMMUNALSJEF ,0 KONSULENT , ,3 2,3 LEDER KAP ,4 LEDER KAP , ,1 1,6 LEDER/VIRKSOMHETSLEDER , ,5 1,7 LEGE , ,2 12,6 LEKTOR ,0 LEKTOR M. TILLEGGSUTD ,8 LÆRER ,9 LÆRER U. GODKJ. UTD ,0 MILJØTERAPEUT ,4 MUS. & KULTURMEDARBEID ,0 MUS. & KULTURSKOLELÆRER ,8 PEDAGOGISK LEDER ,0 PLEIEMEDARBEIDER ,0 REKTOR/LEDER ,5 REKTOR/VIRKSOMHETSLEDER ,2 RENHOLDER ,0 RÅDGIVER , ,4 3,7 SAKSBEHANDLER ,1

9 Tabell 2c Ansatte i Gruppe 16. Alle kapitler. Menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk SEKRETÆR ,8 SERVICEMEDARBEIDER ,8 SPESIALHJELPEPLEIER ,7 SPESIALSYKEPLEIER ,0 SYKEPLEIER ,9 TEKNIKER ,0 UTDANNINGSSTILL. M.M , ,0 Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst VAKTMESTER , ,1 3,0 VERNEPLEIER ,8 VETERINÆR ,0 ØVERSTE ADM. LEDER ,0

10 Tabell 3 Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Gruppe 16. Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr , og Justert for Årstall Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Ujustert 92,1 90,8 92,4 92,2 92,3 91,9 Alder 92,6 91,3 92,6 92,3 92,3 91,8 Ansattgruppe 97,9 98,4 97,7 98,8 97,8 98,7 Stillingskode 98,5 98,5 97,3 98,2 100,0 99,2 Utdanning 93,8 94,8 94,6 95,6 94,1 95,1 Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

11 Tabell 4a Gruppe 16. Kapittel og arbeidstakergruppe. Kvinner og menn. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk Alle Alle ,7% 2,8% 1,2% 3 Alle ,0% 4,3% 0,7% Alle i kap ,0% 4,3% 0,7% 4 Alle ,6% 2,6% 1,0% Ledere kap ,6% 3,0% -1,5% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,5% 2,9% -3,8% Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,2% 2,3% 4,0% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,1% 2,0% 2,1% Lærer ,8% 3,6% -2,3% Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere ,8% 3,3% 37,6% Adjunkt ,3% 2,7% -10% Adjunkt med tilleggsutdanning ,0% 2,3% 2,0% Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor med tilleggsutdanning ,2% 1,6% -4,9% Utdanningsstillinger kap Alle ,2% 2,9% 4,1% Ledere ,5% 3,3% 16,3% Andre ,1% 3,5% -0,9% Utdanningsstillinger kap

12 Tabell 4b Gruppe 16. Kapittel og arbeidstakergruppe. Kvinner. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk Alle Alle ,6% 2,7% 0,3% 3 Alle ,8% 4,8% -0,2% Alle i kap ,8% 4,8% -0,2% 4 Alle ,8% 2,8% 0,6% Ledere kap ,3% 3,2% -0,8% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,1% 3,0% -4,2% Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,7% 2,6% 2,0% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,2% 2,2% 2,4% Lærer ,9% 3,0% 1,1% Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere ,4% 3,3% 24,8% Adjunkt ,3% 2,9% -12% Adjunkt med tilleggsutdanning ,9% 2,2% 6,1% Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor med tilleggsutdanning ,9% 1,8% -15% Utdanningsstillinger kap Alle ,3% -0,1% -6,7% Ledere ,3% 4,2% -0,9% Andre ,7% -0,1% -13% Utdanningsstillinger kap

13 Tabell 4c Gruppe 16. Kapittel og arbeidstakergruppe. Menn. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk lle Alle ,8% 3,0% 4,0% 3 Alle ,8% 3,6% 2,0% Alle i kap ,8% 3,6% 2,0% 4 Alle ,8% 1,8% 2,6% Ledere kap ,1% 2,4% -2,9% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,1% 2,6% -2,8% Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,2% 0,6% 13,6% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,0% 0,3% -1,7% Lærer Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere Adjunkt ,3% 1,8% -3,4% Adjunkt med tilleggsutdanning ,2% 2,5% -8,3% Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor med tilleggsutdanning Utdanningsstillinger kap Alle ,8% 5,2% 13,7% Ledere ,1% 1,6% 32,0% Andre ,3% 6,4% 9,7% Utdanningsstillinger kap

14 Tabell 5 Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Gruppe 16 Pr basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger. Andel (i prosent) Sektor Kvinner Menn Kvinner Menn I ALT Sentraladministrasjonen Oppvekst Skoleadministrasjon PP-tjeneste Grunnskole Videregående skole Barnehager Fritidshj/skolefritidsordn Barnehj/andre inst bu Øvrig oppvekst Helse/sosial Administrasjon Alm helsevern Somatiske sykehjem Alders- og sykehjem PU Aldershjem Hjemmehjelp/-sykepleie Sosialhjelp Edruskapsvern Andre virksomheter Kultur Teknisk sektor Ymse Uoppgitt

15 Tabell 6 Ansatte innen forvaltning i Gruppe 16. Etter sektor* Endring i sektor og/eller kommune fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnittstall i prosent for årene 2014 til Sektor Sum Samme kommune Samme kommune og samme sektor Samme kommune, men annen sektor Annen kommune Ikke ansatt i kommunal forvaltning I alt ,69 82,79 3,90 0,00 13,31 Administrasjon ,76 83,56 6,20 0,00 10,24 Undervisning ,02 85,56 2,46 0,00 11,98 Barnehager ,50 81,66 4,84 0,00 13,50 Helse/pleie/omsorg ,43 83,68 1,75 0,00 14,57 Samferdsel og teknikk ,37 80,85 5,52 0,00 13,63 Annet ,40 72,09 14,30 0,00 13,60 *Grupperingen er basert på KOSTRA funksjonskode I denne tabellen er det kun kolonnen 'Ikke ansatt i kommunal forvaltning' som er direkte sammenlignbar med kommunens tabeller' Øvrige kolonner viser tall for kommunegruppen. Bytte av jobb mellom kommuner i samme kommungruppe blir da ikke regnet som turnover.' Kilde: KS' PAI-register.

16 Tabell 7 Ansattgrupper innen forvaltning i Gruppe 16 Endring av ansattgruppe og/eller kommune fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnittstall i prosent for årene 2014 til 2016 Kapittel Ansattgruppe Sum Samme kommune Samme kommune og samme ansattgruppe Samme kommune, men annen ansattgruppe Annen kommune Ikke ansatt i kommunal forvaltning Alle Alle ,02 79,11 6,91 0,00 13,98 3 Alle ,08 43,02 49,06 0,00 7, Alle i kap ,08 43,02 49,06 0,00 7,92 4 Alle ,94 81,00 4,94 0,00 14,06 Ledere kap ,96 83,97 7,00 0,00 9,04 Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,80 73,08 5,71 0,00 21,20 Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,87 85,32 3,55 0,00 11,13 Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,56 80,30 6,26 0,00 13,44 Lærer ,96 75,36 11,59 0,00 13,04 Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning ,35 84,47 3,88 0,00 11,65 Adjunkt ,35 83,51 5,84 0,00 10,65 Adjunkt med tilleggsutdanning ,56 87,97 1,58 0,00 10,44 Stillinger med krav om mastergrad ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Lektor ,00 80,00 0,00 0,00 20,00 Lektor med tilleggsutdanning ,42 79,17 6,25 0,00 14,58 Utdanningsstillinger kap ,27 9,09 18,18 0,00 72,73 5 Alle ,06 78,07 3,99 0,00 17,94 Ledere ,66 84,48 5,17 0,00 10,34 Andre ,33 79,49 3,85 0,00 16,67 Utdanningsstillinger kap ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kilde: KS' PAI-register. I denne tabellen er det kun kolonnen 'Ikke ansatt i kommunal forvaltning' som er direkte sammenlignbar med kommunens tabeller' Øvrige kolonner viser tall for kommunegruppen. Bytte av jobb mellom kommuner i samme kommungruppe blir da ikke regnet som turnover.'

17 Tabell 8: Turnover for ansattgrupper i Gruppe 16. Endring av ansattgruppe fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnitt i prosent for årene 2012 til Kilde: KS' PAI-register. Linje Ansattgruppe Sum [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] *) [01] Ledere i alle kapitler ,0 0,2 1,0 1,9 0, , , ,8 8,6 [02] Stillinger uten særskilt krav om utdanning 100 0,2 74,2 4,1 0, , ,6 [03] Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger 100 0,7 0,9 86,2 1, ,2 0 0, ,1 10,3 [04] Stillinger med krav om høgskoleutdanning 100 2,4 0,4 1,8 80,9 0, ,1 0,2 0,1 0, ,1 13,1 [05] Stillinger med krav om både høgskoleutd. og spesialutd ,4 0,5 0 2,9 80, , ,5 0 13,3 [06] Stillinger med krav om mastergrad [07] Utdanningsstillinger i kapittel 4 og , , ,0 84,8 [08] Lærer som ikke fyller krav til kompetanse ,3 8,8 3, ,9 3,5 3, ,6 [09] Lærer som fyller krav til kompetanse ,7 0, ,4 78,3 8, ,5 [10] Adjunkt 100 1,1 0 0,9 0, ,2 85,3 3, ,8 [11] Adjunkt med tilleggsutdanning 100 1, , , ,1 [12] Lektor ,7 18,2 0 9,1 [13] Lektor med tilleggsutdanning 100 1, , ,7 1,1 10,0 [14] Fagstillinger i kapittel , ,2 15,3 *) Kolonnen ytterst til høyre (som er merket med *) i hodet) angir hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som 1. desember neste år ikke arbeidet i Gruppe 16. Denne kolonnen omfatter således f. eks. ansatte som har sluttet på grunn av bortgang, aldersgrense eller fordi de har begynt i ny jobb utenfor Gruppe 16. Nærmere forklaring av tabellen Tabellen viser hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som hadde skiftet til en annen ansattgruppe 1. desember neste år. Tallene i klammer i linjenes og kolonnenes forspalter viser til de samme ansattgruppene. Tabellen omfatter kun hovedstillinger. Eksempel: Der linje [10] og kolonne [11] krysser hverandre finner man tallet 4,0. Det angir at 4,0 prosent av de som 1. desember det ene året var i gruppen Adjunkt neste år var i gruppen Adjunkt med tilleggsutdannelse. 0,0 betyr mindre enn 0,05.

18 Tabell 9a Heltid- og deltid i Gruppe 16. Kvinner og menn. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 75% Deltid % 44% 56% 55% Heltid % 100% 44% 100% Administrasjon Alle % 75% Deltid % 44% 46% 46% Heltid % 100% 54% 100% Undervisning Alle % 79% Deltid % 47% 53% 60% Heltid % 100% 47% 100% Barnehager Alle % 75% Deltid % 56% 63% 60% Heltid % 100% 37% 100% Helse/pleie/omsorg Alle % 68% Deltid % 47% 70% 54% Heltid % 100% 30% 100% Samferdsel og teknikk Alle % 48% Deltid % 20% 65% 19% Heltid 69 20% 100% 35% 100% Annet Alle % 66% Deltid % 38% 57% 41% Heltid 82 36% 100% 43% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

19 Tabell 9b Heltid- og deltid i Gruppe 16. Kvinner. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 76% Deltid % 48% 61% 60% Heltid % 100% 39% 100% Administrasjon Alle % 74% Deltid 98 56% 46% 52% 49% Heltid 78 44% 100% 48% 100% Undervisning Alle % 78% Deltid % 48% 57% 62% Heltid % 100% 43% 100% Barnehager Alle % 76% Deltid % 58% 63% 62% Heltid % 100% 37% 100% Helse/pleie/omsorg Alle % 67% Deltid % 47% 72% 55% Heltid % 100% 28% 100% Samferdsel og teknikk Alle 49 49% 58% Deltid 35 71% 28% 63% 34% 26 9 Heltid 14 29% 100% 37% 100% Annet Alle % 63% Deltid 89 71% 41% 65% 43% Heltid 36 29% 100% 35% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

20 Tabell 9c Heltid- og deltid i Gruppe 16. Menn. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 74% Deltid % 31% 40% 34% Heltid % 100% 60% 100% Administrasjon Alle % 78% Deltid 51 39% 39% 37% 40% Heltid 80 61% 100% 63% 100% Undervisning Alle % 79% Deltid 97 55% 43% 41% 49% Heltid 80 45% 100% 59% 100% Barnehager Alle 27 52% 56% Deltid 20 74% 35% 64% 31% 16 5 Heltid 7 26% 100% 36% 100% 9 9 Helse/pleie/omsorg Alle % 70% Deltid % 42% 57% 48% Heltid 72 36% 100% 43% 100% Samferdsel og teknikk Alle % 46% Deltid % 19% 65% 17% Heltid 55 19% 100% 35% 100% Annet Alle % 71% Deltid 57 55% 33% 47% 37% Heltid 46 45% 100% 53% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

21 Tabell 10 Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Gruppe 16. Tall pr. 1. desember i det enkelte år Stillingsstørrelse per ansatt Kjønn Årstall ansatte Prosent ansatte Prosent ansatte Prosent 0-24,9% Kvinner og menn 272 9, , ,0 Kvinner 149 6, , ,1 Menn , , , ,9% Kvinner og menn 201 6, , ,0 Kvinner 159 7, , ,2 Menn 42 6,1 45 6,4 44 6, ,9% Kvinner og menn , , ,6 Kvinner , , ,0 Menn 66 9,6 63 8,9 47 6, ,9% Kvinner og menn , , ,1 Kvinner , , ,3 Menn 58 8,4 66 9,3 60 8,5 100% Kvinner og menn , , ,3 Kvinner , , ,4 Menn , , ,0 *) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50-74,9%

22 Tabell 11: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperioden 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Alle sektorer 9,11 1,19 7,92 3,87 5,25 1,11 1,06 2,68 4,26 Administrasjon 6,57 0,83 5,73 2,69 3,88 0,65 0,84 1,88 3,19 Undervisning 8,07 1,04 7,03 3,30 4,77 1,15 0,69 2,01 4,22 Barnehager 11,63 1,78 9,85 4,95 6,68 1,57 1,24 3,29 5,54 Helse/pleie/omsorg 10,83 1,32 9,51 4,70 6,13 1,23 1,45 3,50 4,65 Samferdsel og teknikk 4,29 0,67 3,61 1,54 2,74 0,50 0,46 1,15 2,18 Annet 6,23 0,82 5,41 2,86 3,37 0,70 0,60 1,82 3,11

23 Tabell 12: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Etter aldersgruppe, kjønn og fraværstype. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Aldersgruppe Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Alle Begge 9,11 1,19 7,92 3,87 5,25 1,11 1,06 2,68 4,26 Kvinner 10,18 1,30 8,88 4,33 5,84 1,24 1,16 2,98 4,80 Menn 5,61 0,83 4,78 2,32 3,28 0,71 0,71 1,69 2, år Begge 5,12 1,03 4,10 2,81 2,31 0,91 0,58 2,17 1,46 Kvinner 7,24 1,24 6,01 3,85 3,39 1,06 0,85 3,18 2,14 Menn 0,59 0,59 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0, år Begge 8,57 1,48 7,10 4,14 4,44 1,45 0,96 4,30 1,87 Kvinner 10,08 1,52 8,56 4,68 5,40 1,48 1,09 5,25 2,26 Menn 1,72 1,28 0,44 1,64 0,08 1,28 0,35 0, år Begge 8,83 1,36 7,47 4,18 4,64 1,33 1,06 2,76 3,67 Kvinner 10,34 1,40 8,94 4,73 5,61 1,38 1,22 3,37 4,38 Menn 2,35 1,18 1,17 1,84 0,52 1,13 0,41 0,19 0, år Begge 8,94 1,27 7,67 3,88 5,06 1,15 1,15 2,67 3,97 Kvinner 9,70 1,37 8,32 4,29 5,41 1,29 1,23 2,97 4,20 Menn 6,28 0,90 5,38 2,46 3,82 0,67 0,85 1,60 3, år Begge 8,34 1,12 7,21 3,37 4,97 1,02 0,96 2,04 4,32 Kvinner 8,89 1,25 7,64 3,66 5,23 1,14 1,02 1,90 4,84 Menn 6,54 0,72 5,82 2,42 4,12 0,64 0,78 2,47 2,65 Over 60 år Begge 11,91 0,90 11,01 4,41 7,49 0,89 1,12 3,39 6,51 Kvinner 14,03 1,03 13,00 5,17 8,86 1,08 1,25 3,88 7,82 Menn 6,99 0,57 6,42 2,65 4,34 0,44 0,80 2,25 3,50

24 Tabell 13: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Alle sektorer Begge 9,11 1,19 7,92 3,87 5,25 1,11 1,06 2,68 4,26 Kvinner 10,18 1,30 8,88 4,33 5,84 1,24 1,16 2,98 4,80 Menn 5,61 0,83 4,78 2,32 3,28 0,71 0,71 1,69 2,50 Administrasjon Begge 6,57 0,83 5,73 2,69 3,88 0,65 0,84 1,88 3,19 Kvinner 7,59 0,98 6,61 3,36 4,23 0,76 1,02 2,62 3,20 Menn 5,19 0,64 4,56 1,79 3,41 0,49 0,61 0,90 3,19 Undervisning Begge 8,07 1,04 7,03 3,30 4,77 1,15 0,69 2,01 4,22 Kvinner 8,82 1,09 7,73 3,58 5,23 1,24 0,79 2,10 4,69 Menn 5,57 0,87 4,70 2,36 3,22 0,85 0,37 1,71 2,65 Barnehager Begge 11,63 1,78 9,85 4,95 6,68 1,57 1,24 3,29 5,54 Kvinner 11,59 1,78 9,81 4,91 6,68 1,53 1,18 3,36 5,52 Menn 12,44 1,95 10,50 5,72 6,72 2,28 2,44 1,90 5,82 Helse/pleie/omsorg Begge 10,83 1,32 9,51 4,70 6,13 1,23 1,45 3,50 4,65 Kvinner 11,19 1,35 9,84 4,86 6,33 1,27 1,47 3,49 4,96 Menn 8,23 1,11 7,12 3,56 4,67 0,95 1,31 3,58 2,40 Samferdsel og teknikk Begge 4,29 0,67 3,61 1,54 2,74 0,50 0,46 1,15 2,18 Kvinner 4,69 0,95 3,74 1,61 3,08 0,92 0,10 0,74 2,93 Menn 4,18 0,60 3,58 1,53 2,65 0,40 0,55 1,25 1,99 Annet Begge 6,23 0,82 5,41 2,86 3,37 0,70 0,60 1,82 3,11

25 Tabell 13: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Kvinner 9,27 0,95 8,32 3,99 5,28 0,88 0,71 2,92 4,76 Menn 2,91 0,68 2,22 1,63 1,28 0,51 0,47 0,61 1,31

26 Tabell 14: sprosenter for kvinner og menn Ujustert og justert for stillings- og funksjonsstruktur (andel årsverk innen ulike stillings- og funksjonskoder). Tall for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Samlet Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 10,18 10,36 Menn 5,61 10,47 Differanse 4,57-0,11 Kvinners fravær som andel av menns 1,82 0,99 Andel av differanse forklart av struktur 102% Egenmeldt Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 1,30 1,29 Menn 0,83 1,04 Differanse 0,47 0,25 Kvinners fravær som andel av menns 1,57 1,24 Andel av differanse forklart av struktur 47% Legemeldt Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 8,88 9,07 Menn 4,78 9,43 Differanse 4,10-0,36 Kvinners fravær som andel av menns 1,86 0,96 Andel av differanse forklart av struktur 109% Tabellen framkommer ved å regne ut menns og kvinners sprosenter innenfor hver kombinasjon av stillingskode og funksjonskode. Tallene i kolonnen "Ujustert" framkommer ved å ta et vektet snitt av disse prosentene, der menns årsverk brukes som vekt for menn, og kvinners årsverk brukes som vekt for kvinner. Tallene i kolonnen "Med kommunesektorens stillingsstruktur" framkommer ved å ta et vektet snitt av prosentene, der kommunesektorens årsverk brukes som vekt for både kvinner og menn.

27 Tabell 15: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Stillinger Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Alle sektorer Alle 9,11 1,19 7,92 3,87 5,25 1,11 1,06 2,68 4,26 Deltid 8,87 1,07 7,80 3,80 5,07 1,01 1,02 2,56 4,29 Heltid 9,34 1,30 8,05 3,93 5,41 1,21 1,09 2,79 4,25 Administrasjon Alle 6,57 0,83 5,73 2,69 3,88 0,65 0,84 1,88 3,19 Deltid 7,68 0,86 6,83 3,93 3,75 0,73 1,22 2,70 3,04 Heltid 6,28 0,83 5,45 2,31 3,97 0,62 0,73 1,64 3,29 Undervisning Alle 8,07 1,04 7,03 3,30 4,77 1,15 0,69 2,01 4,22 Deltid 7,81 0,92 6,89 3,02 4,80 0,87 0,74 1,91 4,29 Heltid 8,27 1,13 7,14 3,52 4,75 1,37 0,65 2,09 4,17 Barnehager Alle 11,63 1,78 9,85 4,95 6,68 1,57 1,24 3,29 5,54 Deltid 10,99 1,31 9,68 4,47 6,52 1,25 1,14 2,91 5,69 Heltid 12,22 2,22 10,00 5,39 6,83 1,85 1,33 3,64 5,40 Helse/pleie/omsorg Alle 10,83 1,32 9,51 4,70 6,13 1,23 1,45 3,50 4,65 Deltid 9,27 1,17 8,11 4,17 5,10 1,12 1,17 2,89 4,09 Heltid 13,07 1,54 11,52 5,46 7,61 1,38 1,86 4,39 5,44 Samferdsel og teknikk Alle 4,29 0,67 3,61 1,54 2,74 0,50 0,46 1,15 2,18 Deltid 3,19 0,43 2,76 1,13 2,06 0,32 0,28 0,61 1,99 Heltid 4,77 0,78 4,00 1,73 3,04 0,59 0,54 1,39 2,26 Annet Alle 6,23 0,82 5,41 2,86 3,37 0,70 0,60 1,82 3,11 Deltid 9,49 0,75 8,73 3,71 5,78 0,60 0,73 2,58 5,58 Heltid 4,72 0,85 3,86 2,46 2,25 0,75 0,53 1,47 1,97

28 Tabell 16: Permisjonsfraværsprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 16. Kilde: PAI/KS Lønnet permisjon Ulønnet permisjon Kjønn Lønnet permisjon i alt Sykt barn Svangerskap og omsorg Annen lønnet Annen ulønnet Kvinner og menn 3,03 0,38 1,72 0,93 0,61 Kvinner 3,42 0,42 2,00 1,00 0,67 Menn 1,66 0,26 0,73 0,67 0,38

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene, samt

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12.

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12. Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12 Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Balestrand kommune FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Lønns- og stillingsoversikt

Lønns- og stillingsoversikt og Lønns- stillingsoversikt for Stavanger kommune Gjelder fra 1. mai 2013 2. revisjon pr 01. 12.13 Lønns- og stillingsoversikt Innholdsfortegnelse Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune... 2

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5.

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. Tariffoppgjør 2016 Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. KS spør Bratt start Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon Daglig

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

22 Prosjektmedarbeider A

22 Prosjektmedarbeider A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehagemedarbeider A

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 ENDRINGER I FORHOLD TIL FORRIGE VEILEDNING OM FRAVÆRSSTATISTIKK Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04.06.2015. Det

Detaljer

19 Klinisk sosionom A

19 Klinisk sosionom A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehageassistent A 501

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV? Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV? Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå. 10.01.2014 s2 Regjeringens kortversjon

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2016

Tariffoppgjøret 2016 Tariffoppgjøret 2016 KS er en arbeidsgiverorganisasjon hva betyr det? Partene og forhandlingsordningen 41 organisasjoner i 4 forhandlingssammenslutninger Likelydende tariffavtaler 02.12.2015 Hovedtariffavtalen

Detaljer

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE NY HOVED- OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og FAGFORBUNDET, UTDANNINGSFORBUNDET, DELTA på den annen side for perioden 01.05.2016-30.04.2018

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning Ansatte etter utdanning. Grunnlønn. Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 8 7...... 106 FARMASØYT 18 16 44.358 1.067 965 4,1% 4,1% 114% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.454 3.031 48.489 1.605 546 1,7% 1,7% 125%

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal kvartal 2016

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal kvartal 2016 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 Endringer i forhold til forrige veiledning om fraværsstatistikk Fristen for innlevering av fraværsfiler er 05.12.2016. Det

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Kompetanse 2013 18. september 2013

Kompetanse 2013 18. september 2013 Kompetanse 18. september Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7 2 Innledning Kravet til

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresse Tall og fakta om sykepleiere Statistikk 213 Ensfarget til Pins,brevark og andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 FRAVÆR 2014 1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2014 tas til orientering.

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav III 27. april 2010 kl.10.00 1 HOVEDPRIORITERINGER : Unio krever at KS tar ansvar for et likelønnsløft for kvinnedominerte grupper i offentlig sektor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

Uttak av AFP i kommunal sektor. Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense

Uttak av AFP i kommunal sektor. Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense Uttak av AFP i kommunal sektor Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense Rapport 2016 04 29.09.2016 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Om oppdragene... 5 2 Regelverk for offentlig

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder.

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder. Ark.: 490 Lnr.: 947/09 Arkivsaksnr.: 09/138-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Oversikt over overtidsutbetaling i 2008 planområder.

Detaljer

Høyere akademisk utdanning

Høyere akademisk utdanning Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 10 7..... 106 FARMASØYT 21 18 42.618 1.020 774 115,6 7,2% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.566 3.125 47.682 1.590 608 129,3 4,5% 110 HUMANISTISKE & ESTETISKE FAG 466 386 45.085

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr dag Lønn pr time Overtid (Trekktab. for månedslønte) 37,5 t/u 36,0 t/u 35,5 t/u 33,6 t/u 1850 1925 t 1950 t Ltr Årslønn Mnd 261 264

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Rapport 1: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Offentlig tjenestepensjon En pensjon å forsvare Innhold: 1 Innledning... 3 2 Dagens pensjonsordning i offentlig sektor... 5 3 Dagens folketrygd... 7 4 Ny folketrygd...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2016

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2016 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2016 KS TILBUD NR. 2 26. april 2016 kl. 10.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2016 Det vises til KS tilbud nr. 1, 12. april 2016. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Fylkespersonalsamling i Molde 13. juni 2014 Kjersti Myklebust KS Forhandling Tilbakeblikk Forhandlinger om SFS 2213 Oppstart november brudd i januar forhandlingene brakt inn

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 09:00 10.30 Møteprotokoll Nordreisa administrasjonsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer