Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter"

Transkript

1 Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen, stillingskoder oppført i Energiavtale I og II, stillingskoder for Bedriftsavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, samt noen andre koder som kan brukes i PAI-registeret. Det er de offisielle stillingsbetegnelsene i Hovedtariffavtalen er disse kalt hovedbenevnelser som finnes i dette rundskrivet, men den enkelte oppgavegiver kan bruke andre rapporteringsbetegnelser, se Hovedtariffavtalen. Disse lokale betegnelsene skal være med i data til PAIregisteret. Bruk ikke egne forkortelser av rapporteringsbenevnelsene i Hovedtariffavtalen. Forkort betegnelsene minst mulig. Dette er nærmere beskrevet i Del 1 og Del 2. Enkelte stillingsbetegnelser i dette rundskrivet kan være forkortet fordi det kun er et visst antall posisjoner til rådighet. I et par tilfeller er merknadsfeltet benyttet for å få frem fullstendig stillingsbetegnelse som i Hovedtariffavtalen. Se for eksempel stillingskode Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3a HTA Kap.4 Stillingsbetegnelse Del 3b HTA Kap.4 Stillingskode Del 3c HTA Kap.5 Stillingsbetegnelse Del 3d HTA Kap.5 Stillingskode Del 3e HTA Kap.3.4 Stillingsbetegnelse Del 3f HTA Andre gyldige koder Stillingsbetegnelse Del 3g HTA Andre gyldige koder Stillingskode Del 3h HTA Alle kapitler Stillingsbetegnelse Del 3i HTA Alle kapitler Stillingskode Del 3j Energiavtale I Stillingsbetegnelse Del 3k Energiavtale I Stillingskode Del 3l Energiavtale II Stillingsbetegnelse Del 3m Energiavtale II Stillingskode Del 3n Bedriftsavtalen Stillingsbetegnelse Del 3o Bedriftsavtalen Stillingskode

2 Del 3 Del 3f og 3g inneholder andre koder som kan brukes i PAI-registeret for folkevalgte og andre som ikke er omfattet av Hovedtariffavtalen, for eksempel ekstrasysselsatte. Stillingskode for lønnede tillitsvalgte er også tatt med her, selv om dette er en stillingskode som lønnsmessig er regulert i Hovedtariffavtalen. Ved bruk av stillingskode 8711 og 7711 må rapporteringsbenevnelse brukes. For lærlinger skal stillingskode 7666 brukes i stedet for Se del 3f og 3g. Det må ikke benyttes andre stillingskoder enn de som finnes i dette rundskrivet. Bruk av andre koder vil føre til at ansatte blir forkastet. Dette vil f.eks. gjelde koder som 6000 og Det er ikke opprettet nye stillingskoder for 2014.

3 Del 3a STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 4 SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE (HOVEDBENEVNELSE) Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD ADJUNKT ADJUNKT M. TILLEGGSUTD AMBULANSESJÅFØR ARBEIDER ARBEIDSLEDER ARBEIDSTERAPEUT ASSISTENT AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER BARNEPLEIER BARNEVERNSPEDAGOG BIBLIOTEKAR BRANNKONSTABEL DISTRIKTSMUSIKER 7495 Med utdanning utover høgskole ERGOTERAPEUT FAGARB. MED SPESIALUTD FAGARBEIDER 6986 Med særaldersgrense FAGARBEIDER FAGLEDER FOTTERAPEUT FYSIOTERAPEUT BARNEHAGELÆRER FØRSTESEKRETÆR HELSESEKRETÆR HELSESØSTER HJELPEPLEIER HJEMMEHJELP KLIN. BARNEVERNPEDAGOG KLINISK SOSIONOM KLINISK SPES. SYKEPLEIE KLINISK VERNEPLEIER KONSULENT KONTORMEDARBEIDER KONTROLLØR/INSPEKTØR KOSTØKONOM LEDER KAP. 4B LEKTOR LEKTOR M. TILLEGGSUTD

4 Del 3a STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 4 SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE (HOVEDBENEVNELSE) Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD LÆRER LÆRER U. GODKJ. UTD som ikke fyller krav til kompetanse LÆRLING MASKINIST MILJØTERAPEUT MILJØVEILEDER/KONSULENT 6684 Miljøveileder i stilling med krav MUS. & KULTURMEDARBEID MUS. & KULTURSKOLELÆRER 6814 Med høgskole PED./PSYK. RÅDGIVER PEDAGOGISK LEDER PLEIEMEDARBEIDER REKTOR/LEDER RENHOLDER SAKSBEHANDLER SEKRETÆR SERVICEMEDARBEIDER SJÅFØR SOSIALKURATOR SOSIONOM SPESIALFYSIOTERAPEUT SPESIALHJELPEPLEIER SPESIALPEDAGOG SPESIALSYKEPLEIER STILL. M/KRAV MASTERGR SYKEPLEIER TANNHELSESEKRETÆR TANNPLEIER TEKNIKER TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 7710 UTDANNINGSSTILL. M.M VAKTMESTER VERNEPLEIER

5 Del 3b STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 4 SORTERT ETTER STILLINGKODE Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE MERKNAD 6014 ARBEIDER HELSESØSTER HJEMMEHJELP KONTROLLØR/INSPEKTØR MASKINIST VERNEPLEIER BARNEVERNSPEDAGOG ERGOTERAPEUT VAKTMESTER KONSULENT ASSISTENT PLEIEMEDARBEIDER ARBEIDSTERAPEUT MILJØTERAPEUT MILJØVEILEDER/KONSULENT Miljøveileder i stilling med krav 6709 BARNEHAGELÆRER MUS. & KULTURSKOLELÆRER Med høgskole 6816 MUS. & KULTURMEDARBEID SEKRETÆR SJÅFØR FOTTERAPEUT SERVICEMEDARBEIDER FAGARBEIDER Med særaldersgrense 7003 ARBEIDSLEDER BARNEPLEIER BIBLIOTEKAR FYSIOTERAPEUT HJELPEPLEIER TANNHELSESEKRETÆR SOSIALKURATOR SYKEPLEIER TANNPLEIER TEKNIKER -

6 Del 3b STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 4 SORTERT ETTER STILLINGKODE Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE MERKNAD 7196 KONTORMEDARBEIDER 7199 HELSESEKRETÆR RENHOLDER BRANNKONSTABEL PED./PSYK. RÅDGIVER AMBULANSESJÅFØR LEDER KAP. 4B FAGLEDER DISTRIKTSMUSIKER Med utdanning utover høgskole 7517 FAGARBEIDER FØRSTESEKRETÆR SPESIALPEDAGOG SPESIALSYKEPLEIER SAKSBEHANDLER SOSIONOM KLIN. BARNEVERNPEDAGOG SPESIALFYSIOTERAPEUT KLINISK SOSIONOM PEDAGOGISK LEDER LÆRLING SPESIALHJELPEPLEIER TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M STILL. M/KRAV MASTERGR KLINISK VERNEPLEIER KLINISK SPES. SYKEPLEIE KOSTØKONOM FAGARB. MED SPESIALUTD REKTOR/LEDER AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER LÆRER U. GODKJ. UTD. som ikke fyller krav til kompetanse 7961 LÆRER ADJUNKT ADJUNKT M. TILLEGGSUTD LEKTOR LEKTOR M. TILLEGGSUTD.

7 Del 3c STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 5 SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE (HOVEDBENEVNELSE) Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD ADVOKAT 8001 ARKITEKT 8535 INGENIØR 8084 JORDMOR 8209 KONSERVATOR 8103 LEDER KAP LEGE 8527 MASKINIST 8293 Personlig ordning, se HTA PREST 8392 PSYKOLOG 8470 RADIOGRAF 8564 RÅDGIVER 8530 SPESIALBIBLIOTEKAR 8112 TANNLEGE 8301 UTDANNINGSSTILL. M.M VETERINÆR 8533

8 Del 3d STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 5 SORTERT ETTER STILLINGSKODE Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE MERKNAD 8001 ADVOKAT 8084 INGENIØR 8103 KONSERVATOR 8112 SPESIALBIBLIOTEKAR 8209 JORDMOR 8293 MASKINIST Personlig ordning, se HTA 8301 TANNLEGE 8392 PREST 8451 LEDER KAP PSYKOLOG 8527 LEGE 8530 RÅDGIVER 8533 VETERINÆR 8535 ARKITEKT 8564 RADIOGRAF 8711 UTDANNINGSSTILL. M.M.

9 Del 3e STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL 3.4 SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE (HOVEDBENEVNELSE) Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD ØVERSTE ADM. LEDER 9450 Se rapporteringsbenevnelser i HTA STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALENS KAPITTEL For disse gjøres det slik: Første siffer i stillingskoden byttes ut med 9, f.eks. blir 7951 til 9951.

10 Del 3f KODER/BETEGNELSER FOR ANDRE SOM SKAL TAS MED I OPPGAVER TIL PAI-REGISTERET SORTERT ETTER BETEGNELSE STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD AVTALELEGE 7706 Med basistilskudd i fastlegeordning EKSTRA SYSSELSATTE 8888 Tiltak etter tilskudd FOLKEVALGT FYLKESORDFØRER HOVEDSTEVNEVITNE HOVEDVERNEOMBUD OMSORGSPERSON ORDFØRER PRAKTIKANT STEVNEVITNE STØTTEKONTAKT TILLITSVALGT (LØNNET) 9582 Lønn regulert i HTA UNGE ARBEIDSTAKERE 6600 Alder inntil 18 år VARAORDFØRER

11 Del 3g KODER/BETEGNELSER FOR ANDRE SOM SKAL TAS MED I OPPGAVER TIL PAI-REGISTERET SORTERT ETTER KODE STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD 6337 PRAKTIKANT STEVNEVITNE ORDFØRER FYLKESORDFØRER UNGE ARBEIDSTAKERE Alder inntil 18 år 6861 HOVEDSTEVNEVITNE STØTTEKONTAKT HOVEDVERNEOMBUD FOLKEVALGT VARAORDFØRER OMSORGSPERSON AVTALELEGE Med basistilskudd i fastlegeordning 8888 EKSTRA SYSSELSATTE Tiltak etter tilskudd 9582 TILLITSVALGT (LØNNET) Lønn regulert i HTA

12 Del 3h ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE (HOVEDBENEVNELSE) Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILLINGS- STILL. KAP BETEGNELSE KODE HTA MERKNAD ADJUNKT C - ADJUNKT M. TILLEGGSUTD C - ADVOKAT AMBULANSESJÅFØR B - ARBEIDER B - ARBEIDSLEDER B - ARBEIDSTERAPEUT B - ARKITEKT ASSISTENT B - AVD.LED/U.INSP/FAGLE 9954 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER C - BARNEPLEIER B - BARNEVERNSPEDAGOG B - BIBLIOTEKAR B - BRANNKONSTABEL B - DISTRIKTSMUSIKER B Med utdanning utover høgskole ERGOTERAPEUT B - FAGARB. MED SPESIALUTD B FAGARBEIDER B Med særsldersgr. FAGARBEIDER B - FAGLEDER B - FOTTERAPEUT B - FYSIOTERAPEUT B - BARNEHAGELÆRER B - FØRSTESEKRETÆR B - HELSESEKRETÆR B - HELSESØSTER B - HJELPEPLEIER B - HJEMMEHJELP B - INGENIØR JORDMOR KLIN. BARNEVERNPEDAGOG B - KLINISK SOSIONOM B - KLINISK SPES. SYKEPLEIE B - KLINISK VERNEPLEIER B - KONSERVATOR KONSULENT B -

13 Del 3h ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN STILLINGS- STILL. KAP BETEGNELSE KODE HTA MERKNAD KONTROLLØR/INSPEKTØR B - KOSTØKONOM B - LEDER KAP. 4B B - LEDER KAP LEGE LEKTOR C - LEKTOR M. TILLEGGSUTD C - LÆRER C LÆRER U. GODKJ. UTD C som ikke fyller krav til kompeta LÆRLING MASKINIST B - MASKINIST Personlig ordning, se HTA MILJØTERAPEUT B - MILJØVEILEDER/KONSULENT B Miljøveileder i still. Med krav MUS. & KULTURMEDARBEID B MUS. & KULTURSKOLELÆRER B Med høgskole PED./PSYK. RÅDGIVER B - PEDAGOGISK LEDER B - PLEIEMEDARBEIDER B - PREST PSYKOLOG RADIOGRAF REKTOR/LEDER C - RENHOLDER B - RÅDGIVER SAKSBEHANDLER B - SEKRETÆR B - SERVICEMEDARBEIDER B - SJÅFØR B - SOSIALKURATOR B - SOSIONOM B - SPESIALBIBLIOTEKAR SPESIALFYSIOTERAPEUT B - SPESIALHJELPEPLEIER B - SPESIALPEDAGOG B - SPESIALSYKEPLEIER B - STILL. M/KRAV MASTERGR B SYKEPLEIER B -

14 Del 3h ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN STILLINGS- STILL. KAP BETEGNELSE KODE HTA MERKNAD TANNHELSESEKRETÆR B - TANNLEGE TANNPLEIER B - TEKNIKER B - TVERRFAGL. SPES.UTD. HS B UTDANNINGSSTILL. M.M B UTDANNINGSSTILL. M.M VAKTMESTER B - VERNEPLEIER B - VETERINÆR ØVERSTE ADM. LEDER Se rapporteringsbenevnelser i HTA

15 Del 3i ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN SORTERT ETTER STILLINGKODE Lokale stillingsbenevnelser kan brukes STILL. STILLINGS- KAP KODE BETEGNELSE HTA MERKNAD 6014 ARBEIDER 4.B HELSESØSTER 4.B HJEMMEHJELP 4.B KONTROLLØR/INSPEKTØR 4.B MASKINIST 4.B VERNEPLEIER 4.B BARNEVERNSPEDAGOG 4.B ERGOTERAPEUT 4.B VAKTMESTER 4.B KONSULENT 4.B ASSISTENT 4.B PLEIEMEDARBEIDER 4.B ARBEIDSTERAPEUT 4.B MILJØTERAPEUT 4.B MILJØVEILEDER/KONSULENT 4.B Miljøveileder i still. med krav 6709 BARNEHAGELÆRER 4.B MUS. & KULTURSKOLELÆRER 4.B Med høgskole 6816 MUS. & KULTURMEDARBEID. 4.B 6863 SEKRETÆR 4.B SJÅFØR 4.B FOTTERAPEUT 4.B SERVICEMEDARBEIDER 4.B FAGARBEIDER 4.B Med særaldersgr ARBEIDSLEDER 4.B BARNEPLEIER 4.B BIBLIOTEKAR 4.B FYSIOTERAPEUT 4.B HJELPEPLEIER 4.B TANNHELSESEKRETÆR 4.B SOSIALKURATOR 4.B SYKEPLEIER 4.B TANNPLEIER 4.B TEKNIKER 4.B HELSESEKRETÆR 4.B RENHOLDER 4.B -

16 Del 3i ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN STILL. STILLINGS- KAP KODE BETEGNELSE HTA MERKNAD 7237 BRANNKONSTABEL 4.B PED./PSYK. RÅDGIVER 4.B AMBULANSESJÅFØR 4.B LEDER KAP. 4B 4.B FAGLEDER 4.B DISTRIKTSMUSIKER 4.B Med utdanning utover høgskole 7517 FAGARBEIDER 4.B FØRSTESEKRETÆR 4.B SPESIALPEDAGOG 4.B 7523 SPESIALSYKEPLEIER 4.B SAKSBEHANDLER 4.B SOSIONOM 4.B KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 4.B SPESIALFYSIOTERAPEUT 4.B KLINISK SOSIONOM 4.B PEDAGOGISK LEDER 4.B LÆRLING SPESIALHJELPEPLEIER 4.B TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 4.B 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M. 4.B 7712 STILL. M/KRAV MASTERGR. 4.B 7713 KLINISK VERNEPLEIER 4.B KLINISK SPES. SYKEPLEIE 4.B KOSTØKONOM 4.B FAGARB. MED SPESIALUTD. 4.B 7951 REKTOR/LEDER 4.C AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER 4.C LÆRER U. GODKJ. UTD. 4.C som ikke fyller krav til komp LÆRER 4.C ADJUNKT 4.C ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 4.C LEKTOR 4.C LEKTOR M. TILLEGGSUTD. 4.C ADVOKAT INGENIØR KONSERVATOR SPESIALBIBLIOTEKAR JORDMOR MASKINIST 5 Personlig ordning se HTA 8301 TANNLEGE PREST 5

17 Del 3i ALLE STILLINGSKODER/-BETEGNELSER FOR ANSATTE SOM OMFATTES AV HOVEDTARIFFAVTALEN STILL. STILLINGS- KAP KODE BETEGNELSE HTA MERKNAD 8451 LEDER KAP PSYKOLOG LEGE RÅDGIVER VETERINÆR ARKITEKT RADIOGRAF UTDANNINGSSTILL. M.M ØVERSTE ADM. LEDER 3.4 Se rapporteringsbenevnelser i HTA 9451 LEDER KAP Avledet av REKTOR/LEDER Skole 9954 AVD.LED/U.INSP/FAGLE

18 Del 3j STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - EVERK SOM FØLGER ENERGIAVTALE I SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE STILLINGS- STILL. BETEGNELSE KODE MERKNAD ARBEIDER ARBEIDSLEDER AVDELINGSLEDER/LED.SEKR DIREKTØR ELEKTROMASKINIST ENERGIINGENIØR ENERGIMONTØR FAGARBEIDER FAGSJEF HOVEDTILLITSVALGT INST.INSPEKTØR - DLE KONSULENT KONTROLLØR LÆRLING MASKINMESTER MERKANTILMEDARBEIDER SEKRETÆR SERVICEMEDARBEIDER TEKNIKER UNGE ARBEIDSTAKERE 4020 Alder år VERNELEDER/HMS-LEDER

19 Del 3k STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - EVERK SOM FØLGER ENERGIAVTALE I SORTERT ETTER STILLINGSKODE STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE MERKNAD 4001 ARBEIDER ARBEIDSLEDER AVDELINGSLEDER/LED.SEKR DIREKTØR ELEKTROMASKINIST ENERGIINGENIØR ENERGIMONTØR FAGARBEIDER FAGSJEF HOVEDTILLITSVALGT INST.INSPEKTØR - DLE KONTROLLØR KONSULENT MERKANTILMEDARBEIDER LÆRLING MASKINMESTER SEKRETÆR SERVICEMEDARBEIDER TEKNIKER UNGE ARBEIDSTAKERE Alder år 4021 VERNELEDER/HMS-LEDER -

20 Del 3l STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - EVERK SOM FØLGER ENERGIAVTALE II SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE STILLINGS- BETEGNELSE STILL. KODE AVDELINGSLEDER 4033 DIREKTØR 4034 ENERGIINGENIØR 4036 FAGSJEF 4039 HOVEDTILLITSVALGT 4030 INST.INSPEKTØR - DLE 4031 KONSULENT 4037 KONTROLLØR 4032 TEKNIKER 4038 VERNELEDER/HMS-LEDER 4035

21 Del 3m STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - EVERK SOM FØLGER ENERGIAVTALE II SORTERT ETTER STILLINGSKODE STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE 4030 HOVEDTILLITSVALGT 4031 INST.INSPEKTØR - DLE 4032 KONTROLLØR 4033 AVDELINGSLEDER 4034 DIREKTØR 4035 VERNELEDER/HMS-LEDER 4036 ENERGIINGENIØR 4037 KONSULENT 4038 TEKNIKER 4039 FAGSJEF

22 Del 3n STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - KONKURRANSEUTSATTE VIRKSOMHETER SOM FØLGER BEDRIFTSAVTALEN tidligere(sgs 1701) SORTERT ETTER STILLINGSBETEGNELSE STILLINGS- BETEGNELSE STILL. KODE ADMINISTR. DIREKTØR 4351 ARBEIDSLEDER 4301 AVDELINGSLEDER 4302 FAGARBEIDER 4303 FAGARBEIDER 4304 INGENIØR 4352 KONSULENT 4305 KONTORMEDARBEIDER 4306 LEDER 4353 LÆRLING 4307 MASKINIST 4308 REVISOR 4309 RÅDGIVER 4354 SEKRETÆR 4310 SEVICEMEDARBEIDER 4311 TEKNIKER 4312 UNGE ARBEIDSTAKERE 4313

23 Del 3n STILLINGSKODER/-BETEGNELSER - KONKURRANSEUTSATTE VIRKSOMHETER SOM FØLGER BEDRIFTSAVTALEN tidligere(sgs 1701) SORTERT ETTER STILLINGSKODE STILL. STILLINGS- KODE BETEGNELSE 4301 ARBEIDSLEDER 4302 AVDELINGSLEDER 4303 FAGARBEIDER 4304 FAGARBEIDER 4305 KONSULENT 4306 KONTORMEDARBEIDER 4307 LÆRLING 4308 MASKINIST 4309 REVISOR 4310 SEKRETÆR 4311 SEVICEMEDARBEIDER 4312 TEKNIKER 4313 UNGE ARBEIDSTAKERE 4351 ADMINISTR. DIREKTØR 4352 INGENIØR 4353 LEDER 4354 RÅDGIVER

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne

Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne Saksnr: 11/2353 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 5 Dato for uttalelse: 21. 08. 2012 Kvinnelig konsulent i kommunen sammenligner sin

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035 Rapporter Reports 14/212 Kristian Roksvaag og Inger Texmon Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 235 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 212 Rapporter 14/212 Kristian Roksvaag

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER 1 BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER Presentasjon av data fra en spørreundersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, sosionomer

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Utarbeidet av Musikernes fellesorganisasjon-

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer