Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter"

Transkript

1 Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

2 Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter ) Kommunenummer Kommunenavn 0121 Rømskog kommune 1021 Marnardal kommune 1027 Audnedal kommune 1144 Kvitsøy kommune 1151 Utsira kommune 1413 Hyllestad kommune 1444 Hornindal kommune 1545 Midsund kommune 1622 Agdenes kommune 1718 Leksvik kommune 1748 Fosnes kommune 1816 Vevelstad kommune 1834 Lurøy kommune 1857 Værøy kommune 1928 Torsken kommune

3 Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe 04. Tall pr og basert på KS' PAI-register. Kjønn Månedsfortjeneste 2015 Grunnlønn 2015 Endring i månedsfortjenste Endring i grunnlønn Ansatte 2015 Årsverk 2015 Endring i årsverk Kvinner og menn ,5% 2,0% ,9% Kvinner ,3% 2,0% ,6% Menn ,4% 2,3% ,8%

4 Tabell 2a Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Kvinner og menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,8 1,8 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,0 3,3 ARBEIDER ,8 ARBEIDSLEDER , ,7 1,9 ARBEIDSTERAPEUT ,9 ASSISTENT , ,1 2,2 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER ,9 BARNEHAGELÆRER , ,4 1,0 BARNEPLEIER ,3 BIBLIOTEKAR ,9 BRANNKONSTABEL ,0 ERGOTERAPEUT ,8 FAGARBEIDER , , ,1 1,5 FAGLEDER , ,9 3,4 FYSIOTERAPEUT ,3 FØRSTESEKRETÆR ,8 HELSESEKRETÆR , ,0 2,9 HELSESØSTER ,7 HJELPEPLEIER , ,6 1,8 HJEMMEHJELP ,0 INGENIØR , ,3 2,5 JORDMOR ,1 KONSULENT , ,1 4,6 KONTORMEDARBEIDER ,2 LEDER KAP , ,8 3,3 LEDER KAP. 4B , ,6 1,3 LEDER KAP , ,0-3,0 LEGE , ,9 1,9 LEKTOR ,2 LEKTOR M. TILLEGGSUTD , ,8 4,4 LÆRER , ,5 1,3 LÆRER U. GODKJ. UTD , ,9 1,8 MILJØTERAPEUT , ,0 2,2 MUS. & KULTURMEDARBEID ,2 MUS. & KULTURSKOLELÆRER ,7

5 Tabell 2a Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Kvinner og menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst PEDAGOGISK LEDER , ,3 2,0 PLEIEMEDARBEIDER , ,5 4,5 REKTOR/LEDER , ,6 RENHOLDER , ,1 2,0 RÅDGIVER , ,7 1,7 SAKSBEHANDLER , ,7 3,9 SEKRETÆR , ,8 1,1 SERVICEMEDARBEIDER ,1 SOSIALKURATOR ,0 SOSIONOM ,8 SPESIALHJELPEPLEIER , ,1 5,5 SPESIALPEDAGOG ,4 SPESIALSYKEPLEIER , ,5 0,7 SYKEPLEIER , ,8 2,1 TEKNIKER ,0 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS ,0 UTDANNINGSSTILL. M.M , ,0 VAKTMESTER , ,9 1,0 VERNEPLEIER , ,3 2,0 VETERINÆR ,0 ØVERSTE ADM. LEDER , ,7 2,7

6 Tabell 2b Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Kvinner. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,9 2,0 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,1 3,3 ARBEIDSLEDER ,3 ARBEIDSTERAPEUT ,9 ASSISTENT , ,3 2,2 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER ,0 BARNEHAGELÆRER , ,4 1,0 BARNEPLEIER ,3 BIBLIOTEKAR ,5 BRANNKONSTABEL ,2 ERGOTERAPEUT ,8 FAGARBEIDER , , ,4 1,2 FAGLEDER , ,9 4,6 FYSIOTERAPEUT ,8 FØRSTESEKRETÆR ,8 HELSESEKRETÆR , ,0 2,9 HELSESØSTER ,7 HJELPEPLEIER , ,6 1,8 HJEMMEHJELP ,5 INGENIØR ,3 JORDMOR ,1 KONSULENT , ,3 3,8 KONTORMEDARBEIDER ,2 LEDER KAP , ,5 3,4 LEDER KAP. 4B , ,2 1,7 LEDER KAP , ,7 0,7 LEGE ,2 LEKTOR ,1 LEKTOR M. TILLEGGSUTD ,0 LÆRER , ,7 1,7 LÆRER U. GODKJ. UTD ,1 MILJØTERAPEUT , ,3 3,8 MUS. & KULTURMEDARBEID ,0 MUS. & KULTURSKOLELÆRER ,3 PEDAGOGISK LEDER , ,3 2,0

7 Tabell 2b Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Kvinner. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst PLEIEMEDARBEIDER , ,4 5,7 REKTOR/LEDER , ,0 RENHOLDER , ,0 1,9 RÅDGIVER , ,8 4,8 SAKSBEHANDLER ,9 SEKRETÆR , ,8 1,0 SERVICEMEDARBEIDER ,1 SOSIALKURATOR ,0 SOSIONOM ,2 SPESIALHJELPEPLEIER , ,1 5,5 SPESIALPEDAGOG ,4 SPESIALSYKEPLEIER , ,5 0,7 SYKEPLEIER , ,8 2,1 TEKNIKER ,0 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS ,0 UTDANNINGSSTILL. M.M ,2 VERNEPLEIER , ,8 2,5 ØVERSTE ADM. LEDER ,0

8 Tabell 2c Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst ADJUNKT , ,5 1,7 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD , ,6 3,0 ARBEIDER ,8 ARBEIDSLEDER ,9 ASSISTENT , ,1 2,7 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER ,9 BIBLIOTEKAR ,4 BRANNKONSTABEL ,8 ERGOTERAPEUT ,0 FAGARBEIDER ,9 FAGLEDER ,0 FYSIOTERAPEUT ,5 FØRSTESEKRETÆR ,0 HJELPEPLEIER ,7 HJEMMEHJELP , , ,6 2,9 INGENIØR , ,1 2,5 KONSULENT , ,1 6,2 LEDER KAP , ,9 2,9 LEDER KAP. 4B ,0 LEDER KAP ,4 LEGE ,8 LEKTOR ,2 LEKTOR M. TILLEGGSUTD ,4 LÆRER ,8 LÆRER U. GODKJ. UTD ,6 MILJØTERAPEUT ,2 MUS. & KULTURMEDARBEID ,2 MUS. & KULTURSKOLELÆRER ,3 PEDAGOGISK LEDER ,0 PLEIEMEDARBEIDER ,7 REKTOR/LEDER , ,6 RENHOLDER ,9 RÅDGIVER ,2 SAKSBEHANDLER ,8

9 Tabell 2c Ansatte i Gruppe 04. Alle kapitler. Menn. Ansatte etter stillingskode og -betegnelse, antall, årsverk, gjennomsnittlig grunnlønn og tilleggslønn pr. månedsverk. månedsfortjeneste og grunnlønn fra til Stillingsbetegnelse Kode ansatte årsverk SEKRETÆR ,5 SERVICEMEDARBEIDER ,0 SOSIONOM ,6 SYKEPLEIER ,6 TEKNIKER ,0 UTDANNINGSSTILL. M.M ,0 Gjennomsnittslønn pr månedsverk Grunnlønn Faste og variable tillegg Overtid månedsfortjeneste Grunnlønnsvekst VAKTMESTER , ,9 1,0 VERNEPLEIER ,0 VETERINÆR ,0 ØVERSTE ADM. LEDER ,0

10 Tabell 3 Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Gruppe 04. Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr , og Justert for Årstall Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns Kvinners grunnlønn i prosent av menns Ujustert 91,2 87,8 91,0 87,6 90,0 87,4 Alder 91,7 88,2 91,4 88,0 90,2 87,6 Ansattgruppe 97,9 96,9 97,8 96,9 96,4 95,9 Stillingskode 97,6 97,3 99,1 97,7 96,5 96,1 Utdanning 95,8 95,0 93,8 92,8 92,9 92,9 Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

11 Tabell 4a Gruppe 04. Kapittel og arbeidstakergruppe. Kvinner og menn. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk Alle Alle ,5% 2,0% 1,9% 3.4 Alle ,6% 3,2% -0,4% Øverste administrative leder ,7% 2,7% 0,0% Andre ledere ,7% 3,3% -0,5% 4 Alle ,2% 1,9% 1,9% 4B Alle ,1% 2,0% 2,7% Arbeidsledere/ledere ,1% 2,1% -8,9% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,4% 2,1% 1,4% Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,1% 2,2% 7,4% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,2% 2,3% -1,8% Stillinger med krav om både høgskoleutd. og spesialutd ,5% 1,2% 12,3% Utdanningsstillinger C Alle ,1% 2,3% -1,1% Arbeidsledere/ledere ,1% 2,6% -17% Lærer som ikke fyller krav til kompetanse ,9% 1,8% 13,0% Lærer som fyller krav til kompetanse ,5% 1,3% -1,4% Adjunkt ,8% 1,8% -0,5% Adjunkt med tilleggsutdanning ,0% 3,3% -3,5% Lektor Lektor med tilleggsutdanning ,8% 4,4% 38,1% 5 Alle ,6% 1,6% 6,3% Utdanningsstillinger Ledere ,0% -3,0% -9,0% Andre ,8% 3,5% 12,4%

12 Tabell 4b Gruppe 04. Kapittel og arbeidstakergruppe. Kvinner. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk Alle Alle ,3% 2,0% 2,6% 3.4 Alle ,0% 2,9% -0,8% Øverste administrative leder Andre ledere ,4% 3,4% -0,9% 4 Alle ,2% 2,0% 2,6% 4B Alle ,0% 2,0% 2,8% Arbeidsledere/ledere ,7% 2,4% -7,6% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,1% 2,2% 0,3% Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,9% 2,0% 7,6% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,1% 2,3% -1,4% Stillinger med krav om både høgskoleutd. og spesialutd ,5% 1,2% 12,3% Utdanningsstillinger C Alle ,0% 2,3% 1,8% Arbeidsledere/ledere Lærer som ikke fyller krav til kompetanse Lærer som fyller krav til kompetanse ,7% 1,7% -3,6% Adjunkt ,9% 2,0% 3,7% Adjunkt med tilleggsutdanning ,1% 3,3% -0,3% Lektor Lektor med tilleggsutdanning Alle ,0% 0,7% 10,3% Ledere ,7% 0,7% 11,6% Andre ,2% -1,2% 22,7%

13 Tabell 4c Gruppe 04. Kapittel og arbeidstakergruppe. Menn. Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. månedsverk. Tall pr Endring av lønn og årsverk årsverk Kapittel Arbeidstakergruppe stillinger Månedsfortjeneste Grunnlønn Variabel overtid månedsfortjeneste grunnlønn årsverk Alle Alle ,4% 2,3% -0,8% 3.4 Alle ,3% 3,5% 0,1% Øverste administrative leder Andre ledere ,1% 3,1% 0,1% 4 Alle ,5% 1,6% -1,4% 4B Alle ,8% 2,1% 2,3% Arbeidsledere/ledere ,4% 0,9% -12% Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,7% 1,7% 8,3% Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,5% 3,3% 6,1% Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,8% 1,9% -5,1% 4C Alle ,2% 2,2% -8,2% Arbeidsledere/ledere Lærer som ikke fyller krav til kompetanse Lærer som fyller krav til kompetanse Adjunkt ,5% 1,7% -12% Adjunkt med tilleggsutdanning ,6% 3,0% -12% Lektor Lektor med tilleggsutdanning Alle ,1% 2,6% 2,9% Ledere Andre ,3% 6,7% 6,6% Utdanningsstillinger

14 Tabell 5 Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Gruppe 04 Pr basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger. Andel (i prosent) Sektor Kvinner Menn Kvinner Menn I ALT Sentraladministrasjonen Oppvekst Skoleadministrasjon PP-tjeneste Grunnskole Barnehager Fritidshj/skolefritidsordn Barnehj/andre inst bu Øvrig oppvekst Helse/sosial Administrasjon Alm helsevern Somatiske sykehjem Alders- og sykehjem PU Tannlegetjenesten Aldershjem Hjemmehjelp/-sykepleie Sosialhjelp Edruskapsvern Andre virksomheter Kultur Teknisk sektor Ymse Uoppgitt

15 Tabell 6 Ansatte innen forvaltning i Gruppe 04 Endring i sektor og/eller kommune fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnittstall i prosent for årene 2011 til Sektor Sum Samme kommune Samme kommune og samme sektor Samme kommune, men annen sektor. Etter sektor* Annen kommune Ikke ansatt i kommunal forvaltning I alt ,37 81,72 3, ,63 Administrasjon ,49 82,07 6, ,51 Undervisning ,21 82,77 3, ,79 Barnehager ,73 81,95 3, ,27 Helse/pleie/omsorg ,92 82,19 1, ,08 Samferdsel og teknikk ,83 86,40 2, ,17 Annet ,03 67,71 18, ,97 *Grupperingen er basert på KOSTRA funksjonskode I denne tabellen er det kun kolonnen 'Ikke ansatt i kommunal forvaltning' som er direkte sammenlignbar med kommunens tabeller' Øvrige kolonner viser tall for kommunegruppen. Bytte av jobb mellom kommuner i samme kommungruppe blir da ikke regnet som turnover.' Kilde: KS' PAI-register.

16 Tabell 7 Ansattgrupper innen forvaltning i Gruppe 04 Endring av ansattgruppe og/eller kommune fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnittstall i prosent for årene 2011 til 2015 Kapittel Ansattgruppe Sum Samme kommune Samme kommune og samme ansattgruppe Samme kommune, men annen ansattgruppe Annen kommune Ikke ansatt i kommunal forvaltning Alle Alle ,30 80,94 4, ,70 3 Alle ,33 82,58 5, , Øverste administrative leder ,64 79,54 7, ,36 Andre ledere ,65 83,49 5, ,35 4 Alle ,14 81,06 4, ,86 4B Arbeidsledere/ledere ,08 76,48 11, ,92 Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,81 76,51 4, ,19 Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger ,32 86,74 1, ,68 Stillinger med krav om høgskoleutdanning ,99 78,09 5, ,01 Stillinger med krav om både høgskoleutd. og spesialutd ,95 75,88 7, ,05 Utdanningsstillinger ,08 28,75 8, ,92 4C Arbeidsledere/ledere ,02 71,84 14, ,98 Lærer som ikke fyller krav til kompetanse ,53 46,40 18, ,47 Lærer som fyller krav til kompetanse ,15 77,64 7, ,85 Adjunkt ,91 82,83 5, ,09 Adjunkt med tilleggsutdanning ,25 86,59 1, ,75 Lektor ,60 82,77 11,84 0 5,40 Lektor med tilleggsutdanning ,57 83, ,43 5 Alle ,36 74,89 9, ,64 Ledere ,97 63,70 26, ,03 Utdanningsstillinger Andre ,72 82,24 2, ,28 Kilde: KS' PAI-register. I denne tabellen er det kun kolonnen 'Ikke ansatt i kommunal forvaltning' som er direkte sammenlignbar med kommunens tabeller' Øvrige kolonner viser tall for kommunegruppen. Bytte av jobb mellom kommuner i samme kommungruppe blir da ikke regnet som turnover.'

17 Tabell 8: Turnover for ansattgrupper i Gruppe 04. Endring av ansattgruppe fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnitt i prosent for årene 2011 til Kilde: KS' PAI-register. Linje Ansattgruppe Sum [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] *) [01] Ledere i alle kapitler ,8 0,3 1,1 1,3 0, ,3 0,2 0, ,2 11,7 [02] Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,5 3,5 0, , ,2 [03] Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger 100 0,2 0,4 86,7 1, , ,7 [04] Stillinger med krav om høgskoleutdanning 100 2,0 0,4 1,8 78,6 1, ,1 0,3 0, ,6 [05] Stillinger med krav om både høgskoleutd. og spesialutd ,4 0,7 0 4,1 75, ,3 [06] Stillinger med krav om mastergrad [07] Utdanningsstillinger i kapittel 4 og , , ,7 [08] Lærer som ikke fyller krav til kompetanse ,6 4,8 1, ,2 0 1,9 1, ,6 [09] Lærer som fyller krav til kompetanse 100 1, ,6 76,9 5,2 0 0, ,0 [10] Adjunkt 100 1,0 0 0,1 0, ,7 3, ,9 [11] Adjunkt med tilleggsutdanning 100 1, , ,7 0,2 0,2 0 11,7 [12] Lektor , ,8 9,1 0 6,1 [13] Lektor med tilleggsutdanning ,0 0 17,0 [14] Fagstillinger i kapittel ,7 0 0, ,2 15,3 *) Kolonnen ytterst til høyre (som er merket med *) i hodet) angir hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som 1. desember neste år ikke arbeidet i Gruppe 04. Denne kolonnen omfatter således f. eks. ansatte som har sluttet på grunn av bortgang, aldersgrense eller fordi de har begynt i ny jobb utenfor Gruppe 04. Nærmere forklaring av tabellen Tabellen viser hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som hadde skiftet til en annen ansattgruppe 1. desember neste år. Tallene i klammer i linjenes og kolonnenes forspalter viser til de samme ansattgruppene. Tabellen omfatter kun hovedstillinger. Eksempel: Der linje [10] og kolonne [11] krysser hverandre finner man tallet 4,0. Det angir at 4,0 prosent av de som 1. desember det ene året var i gruppen Adjunkt neste år var i gruppen Adjunkt med tilleggsutdannelse. 0,0 betyr mindre enn 0,05.

18 Tabell 9a Heltid- og deltid i Gruppe 04. Kvinner og menn. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 70% Deltid % 45% 66% 54% Heltid % 100% 34% 100% Administrasjon Alle % 73% Deltid % 43% 49% 45% Heltid % 100% 51% 100% Undervisning Alle % 74% Deltid % 47% 57% 54% Heltid % 100% 43% 100% Barnehager Alle % 72% Deltid % 53% 65% 57% Heltid % 100% 35% 100% Helse/pleie/omsorg Alle % 63% Deltid % 47% 81% 54% Heltid % 100% 19% 100% Samferdsel og teknikk Alle % 28% Deltid % 13% 83% 13% Heltid 30 13% 100% 17% 101% Annet Alle % 58% Deltid % 41% 72% 42% Heltid 36 26% 100% 28% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

19 Tabell 9b Heltid- og deltid i Gruppe 04. Kvinner. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 70% Deltid % 48% 70% 58% Heltid % 100% 30% 100% Administrasjon Alle % 69% Deltid 98 61% 44% 57% 46% Heltid 62 39% 100% 43% 100% Undervisning Alle % 74% Deltid % 49% 60% 57% Heltid % 100% 40% 100% Barnehager Alle % 72% Deltid % 54% 65% 57% Heltid % 100% 35% 100% Helse/pleie/omsorg Alle % 62% Deltid % 48% 83% 54% Heltid % 100% 17% 100% Samferdsel og teknikk Alle 24 30% 33% 22 7 Deltid 21 88% 20% 86% 22% 19 4 Heltid 3 13% 100% 14% 100% 3 3 Annet Alle 79 49% 50% Deltid 68 86% 41% 85% 41% Heltid 11 14% 100% 15% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

20 Tabell 9c Heltid- og deltid i Gruppe 04. Menn. stillinger, ansatte og årsverk. Tall per Kilde: KS' PAI-register Sektor Heltid/ deltid Stillinger stillinger Andel av stillinger i sektoren Gjennomsnittlig størrelse på stilling Ansatte Andel av ansatte i sektoren Stillingsstørrelse per ansatt Ansatte Årsverk Alle Alle % 67% Deltid % 30% 51% 35% Heltid % 100% 49% 100% Administrasjon Alle % 78% Deltid 48 43% 40% 38% 42% Heltid 64 57% 100% 62% 100% Undervisning Alle % 74% Deltid 90 54% 43% 48% 45% Heltid 77 46% 100% 52% 100% Barnehager Alle 22 57% 63% Deltid 17 77% 44% 75% 50% 15 8 Heltid 5 23% 100% 25% 100% 5 5 Helse/pleie/omsorg Alle % 66% Deltid 76 62% 41% 61% 44% Heltid 46 38% 100% 39% 100% Samferdsel og teknikk Alle % 28% Deltid % 12% 83% 12% Heltid 27 13% 100% 17% 101% Annet Alle 59 65% 69% Deltid 34 58% 40% 55% 44% Heltid 25 42% 100% 45% 100% En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

21 Tabell 10 Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Gruppe 04. Tall pr. 1. desember i det enkelte år Stillingsstørrelse per ansatt Kjønn Årstall ansatte Prosent ansatte Prosent ansatte Prosent 0-24,9% Kvinner og menn , , ,7 Kvinner 204 9, , ,1 Menn , , , ,9% Kvinner og menn , , ,6 Kvinner , , ,1 Menn 45 8,6 42 7,8 54 9, ,9% Kvinner og menn , , ,2 Kvinner , , ,8 Menn 64 12, , , ,9% Kvinner og menn , , ,8 Kvinner , , ,3 Menn 41 7,9 48 8,9 44 7,9 100% Kvinner og menn , , ,7 Kvinner , , ,7 Menn , , ,8 *) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50-74,9%

22 Tabell 11: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperioden 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Hele kommunen 8,52 1,05 7,46 3,87 4,64 0,96 0,94 2,44 4,17 Administrasjon 6,06 0,63 5,43 2,67 3,39 0,57 0,62 1,69 3,18 Undervisning 6,87 0,82 6,06 3,01 3,87 0,75 0,60 2,01 3,50 Barnehager 10,04 1,53 8,51 4,26 5,78 1,32 1,11 2,23 5,37 Helse/pleie/omsorg 9,85 1,18 8,67 4,56 5,29 1,12 1,14 2,81 4,79 Samferdsel og teknikk 6,99 0,79 6,20 4,23 2,76 0,51 1,52 3,72 1,24 Annet 6,33 0,70 5,63 3,45 2,89 0,61 0,79 2,92 2,01

23 Tabell 12: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04 fraværstype. Kilde: PAI/KS. Etter aldersgruppe, kjønn og Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Aldersgruppe Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Alle Begge 8,52 1,05 7,46 3,87 4,64 0,96 0,94 2,44 4,17 Kvinner 9,26 1,13 8,13 4,18 5,08 1,04 1,03 2,61 4,58 Menn 5,36 0,71 4,65 2,57 2,78 0,61 0,58 1,71 2, år Begge 4,10 1,63 2,47 3,07 1,03 1,53 0,86 1,09 0,62 Kvinner 4,26 1,68 2,57 3,18 1,07 1,57 0,90 1,13 0, år Begge 10,70 1,43 9,27 4,59 6,11 1,51 0,86 2,85 5,47 Kvinner 12,23 1,47 10,76 4,99 7,24 1,55 0,96 3,27 6,45 Menn 2,17 1,20 0,97 2,36-0,19 1,30 0,32 0, år Begge 7,46 1,10 6,37 3,86 3,61 1,02 0,87 2,19 3,39 Kvinner 7,82 1,07 6,74 3,88 3,94 1,00 0,94 1,94 3,93 Menn 5,94 1,20 4,74 3,77 2,17 1,08 0,58 3,24 1, år Begge 9,08 1,12 7,96 4,22 4,86 1,03 1,05 2,62 4,37 Kvinner 9,69 1,22 8,47 4,51 5,18 1,15 1,09 2,90 4,56 Menn 6,18 0,62 5,56 2,84 3,34 0,51 0,86 1,32 3, år Begge 8,94 0,97 7,97 3,93 5,01 0,86 1,04 2,60 4,45 Kvinner 10,07 1,11 8,97 4,32 5,75 0,97 1,15 2,83 5,13 Menn 4,51 0,44 4,07 2,38 2,13 0,43 0,61 1,67 1,80 Over 60 år Begge 7,55 0,77 6,78 2,88 4,67 0,64 0,66 2,08 4,17 Kvinner 8,06 0,81 7,24 3,35 4,70 0,71 0,81 2,35 4,18 Menn 5,94 0,64 5,30 1,37 4,57 0,42 0,18 1,21 4,13

24 Tabell 13: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Hele kommunen Begge 8,52 1,05 7,46 3,87 4,64 0,96 0,94 2,44 4,17 Kvinner 9,26 1,13 8,13 4,18 5,08 1,04 1,03 2,61 4,58 Menn 5,36 0,71 4,65 2,57 2,78 0,61 0,58 1,71 2,45 Administrasjon Begge 6,06 0,63 5,43 2,67 3,39 0,57 0,62 1,69 3,18 Kvinner 7,17 0,76 6,41 3,09 4,08 0,68 0,70 1,79 4,00 Menn 4,64 0,47 4,17 2,13 2,51 0,42 0,52 1,57 2,14 Undervisning Begge 6,87 0,82 6,06 3,01 3,87 0,75 0,60 2,01 3,50 Kvinner 7,38 0,80 6,58 3,16 4,22 0,77 0,61 2,28 3,72 Menn 5,51 0,85 4,66 2,58 2,93 0,71 0,59 1,30 2,92 Barnehager Begge 10,04 1,53 8,51 4,26 5,78 1,32 1,11 2,23 5,37 Kvinner 10,27 1,49 8,78 4,27 6,00 1,29 1,11 2,29 5,58 Menn 4,06 2,42 1,64 3,93 0,13 2,07 1,29 0,69 Helse/pleie/omsorg Begge 9,85 1,18 8,67 4,56 5,29 1,12 1,14 2,81 4,79 Kvinner 10,21 1,22 9,00 4,75 5,46 1,15 1,18 2,99 4,90 Menn 5,79 0,73 5,06 2,39 3,40 0,78 0,76 0,78 3,47 Samferdsel og teknikk Begge 6,99 0,79 6,20 4,23 2,76 0,51 1,52 3,72 1,24 Kvinner 9,90 1,29 8,61 7,90 2,00 1,02 5,32 3,56 Menn 6,32 0,68 5,64 3,39 2,93 0,39 0,65 3,76 1,52 Annet Begge 6,33 0,70 5,63 3,45 2,89 0,61 0,79 2,92 2,01

25 Tabell 13: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Kjønn Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Kvinner 7,07 0,97 6,10 3,89 3,19 0,87 1,19 2,55 2,46 Menn 5,16 0,28 4,88 2,74 2,41 0,21 0,16 3,50 1,30

26 Tabell 14: sprosenter for kvinner og menn Ujustert og justert for stillings- og funksjonsstruktur (andel årsverk innen ulike stillings- og funksjonskoder). Tall for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Samlet Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 9,26 9,00 Menn 5,36 6,10 Differanse 3,90 2,90 Kvinners fravær som andel av menns 1,73 1,48 Andel av differanse forklart av struktur 26% Egenmeldt Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 1,13 1,08 Menn 0,71 1,33 Differanse 0,42-0,25 Kvinners fravær som andel av menns 1,60 0,81 Andel av differanse forklart av struktur 159% Legemeldt Ujustert Med kommunens stillingsstruktur Kvinner 8,13 7,93 Menn 4,65 4,77 Differanse 3,48 3,15 Kvinners fravær som andel av menns 1,75 1,66 Andel av differanse forklart av struktur 9% Tabellen framkommer ved å regne ut menns og kvinners sprosenter innenfor hver kombinasjon av stillingskode og funksjonskode. Tallene i kolonnen "Ujustert" framkommer ved å ta et vektet snitt av disse prosentene, der menns årsverk brukes som vekt for menn, og kvinners årsverk brukes som vekt for kvinner. Tallene i kolonnen "Med kommunesektorens stillingsstruktur" framkommer ved å ta et vektet snitt av prosentene, der kommunesektorens årsverk brukes som vekt for både kvinner og menn.

27 Tabell 15: sprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Egenog legemeldt I og utenfor arbeidsgiverperioden Etter fraværstilfellenes lengde Sektor Stillinger Samlet Egenmeldt Legemeldt i arbeidsgiverperioden utenfor arbeidsgiverperiode 1-3 dager 4-10 dager dager over 40 dager Hele kommunen Alle 8,52 1,05 7,46 3,87 4,64 0,96 0,94 2,44 4,17 Deltid 8,73 1,10 7,64 4,04 4,69 1,01 1,00 2,56 4,15 Heltid 8,24 0,99 7,25 3,67 4,57 0,89 0,88 2,25 4,23 Administrasjon Alle 6,06 0,63 5,43 2,67 3,39 0,57 0,62 1,69 3,18 Deltid 5,52 0,80 4,72 3,25 2,26 0,64 1,02 1,69 2,16 Heltid 6,19 0,54 5,65 2,38 3,81 0,51 0,42 1,57 3,68 Undervisning Alle 6,87 0,82 6,06 3,01 3,87 0,75 0,60 2,01 3,50 Deltid 6,47 0,77 5,70 3,24 3,24 0,69 0,69 2,36 2,74 Heltid 7,22 0,84 6,38 2,86 4,36 0,79 0,55 1,71 4,16 Barnehager Alle 10,04 1,53 8,51 4,26 5,78 1,32 1,11 2,23 5,37 Deltid 10,19 1,54 8,65 3,96 6,23 1,36 1,08 1,55 6,21 Heltid 9,87 1,51 8,35 4,59 5,28 1,28 1,16 3,01 4,42 Helse/pleie/omsorg Alle 9,85 1,18 8,67 4,56 5,29 1,12 1,14 2,81 4,79 Deltid 9,51 1,16 8,35 4,43 5,08 1,12 1,10 2,83 4,46 Heltid 10,66 1,22 9,45 4,85 5,82 1,10 1,24 2,76 5,56 Samferdsel og teknikk Alle 6,99 0,79 6,20 4,23 2,76 0,51 1,52 3,72 1,24 Deltid 6,20 0,92 5,28 2,63 3,58 0,54 0,58 2,75 2,34 Heltid 7,35 0,73 6,62 4,97 2,38 0,49 1,96 4,17 0,73 Annet Alle 6,33 0,70 5,63 3,45 2,89 0,61 0,79 2,92 2,01 Deltid 9,18 0,81 8,37 4,36 4,82 0,68 0,93 4,30 3,27 Heltid 1,80 0,54 1,26 1,99-0,19 0,51 0,57 0,72

28 Tabell 16: Permisjonsfraværsprosenter for perioden 4. kvartal kvartal Gruppe 04. Kilde: PAI/KS Lønnet permisjon Ulønnet permisjon Kjønn Lønnet permisjon i alt Sykt barn Svangerskap og omsorg Annen lønnet Annen ulønnet Kvinner og menn 2,91 0,35 1,67 0,89 0,24 Kvinner 3,08 0,40 1,86 0,83 0,27 Menn 2,20 0,15 0,89 1,16 0,10

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene, samt

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12.

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12. Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12 Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Balestrand kommune FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV RULLERING

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV RULLERING Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5.

Tariffoppgjør Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. Tariffoppgjør 2016 Disposisjon: 1. Historikk, ståsted 2. Noen viktige størrelser 3. Ikke bare penger 4. Framdrift, prosess 5. KS spør Bratt start Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon Daglig

Detaljer

Lønns- og stillingsoversikt

Lønns- og stillingsoversikt og Lønns- stillingsoversikt for Stavanger kommune Gjelder fra 1. mai 2013 2. revisjon pr 01. 12.13 Lønns- og stillingsoversikt Innholdsfortegnelse Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune... 2

Detaljer

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 PBL OPPDRAGSGIVER: PBL RAPPORT NR: 1020228 RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: Lønnssammenlikning Astrid Nesland DATO: 29.08.2017 1020228 Lønnssammenlikning 2017

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 ENDRINGER I FORHOLD TIL FORRIGE VEILEDNING OM FRAVÆRSSTATISTIKK Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04.06.2015. Det

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Tariffoppgjøret 2016

Tariffoppgjøret 2016 Tariffoppgjøret 2016 KS er en arbeidsgiverorganisasjon hva betyr det? Partene og forhandlingsordningen 41 organisasjoner i 4 forhandlingssammenslutninger Likelydende tariffavtaler 02.12.2015 Hovedtariffavtalen

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring Datoene i eksemplene gjelder for perioden 2016-2017 (01.04.16-31.03.17), men illustrerer prinsipper som enkelt kan overføres til andre perioder. OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE NY HOVED- OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og FAGFORBUNDET, UTDANNINGSFORBUNDET, DELTA på den annen side for perioden 01.05.2016-30.04.2018

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Helse og Velferd. offentlig og privat ansatte

Næringslivets Hovedorganisasjon. Helse og Velferd. offentlig og privat ansatte Næringslivets Hovedorganisasjon Helse og Velferd Fagforbundets sammenlikninger av lønn mellom offentlig og privat ansatte Faktanotat: Sammenlikning av lønn mellom private og offentlige innen helse og velferd.

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal kvartal 2016

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal kvartal 2016 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 Endringer i forhold til forrige veiledning om fraværsstatistikk Fristen for innlevering av fraværsfiler er 05.12.2016. Det

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer