Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12."

Transkript

1 Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent II Barnevernskonsulent III Saksbeh Garant i ramme Saksbeh i ramme Saksbeh i ramme Saksbeh i ramme iram iram. iram iram Godkjent 3-årig høgskoleutdanning ( bachleor). Horisontal beløpsgrense område. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning (bachleor). benyttes. Horisontal beløpsgrense kr Kombinasjon av I + II. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Barnevernskonsulent IV Barnevernskonsulent med Saksbeh i ramme Saksbehandler i ramme iram. Relevant utdanning 40 vektall /120 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning (bachleor). Eller godkjenning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleier med spesialkompetanse jfr. FO s godkjenningsordninger. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Stilling med krav om. Horisontal 1

2 Barnevernpedagog Barnevernpedagog Barnevernpedagog I Barnevernpedagog Barnevernpedagog II Barnevernpedagog III Barnevernpedagog IV Klinisk barnevernpedagog Barnevernpedagog med Klinisk barnevernpedagog Barnevernped. Garant iram iram. iram iram iram iram. Godkjent 3-årig høgskoleutdanning ( bachleor). Horisontal beløpsgrense område. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning (bachleor). benyttes. Horisontal beløpsgrense kr Kombinasjon av I + II. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Relevant utdanning 40 vektall /120 studiepoeng utover 3 årig høgskoleutdanning (bachleor). Eller godkjenning som sosionom, barnevernpedagog med spesialkompetanse jfr. FO s godkjenningsordninger. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Klinisk godkjenning. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Stilling med krav om. Horisontal 2

3 Stillingkode Garant Bibliotekar Bibliotekar Bibliotekar I Bibliotekar Bibliotekar II Bibliotekar III Bibliotekar IV Bibliotekar med Bibliotekar iram iram. iram iram iram. 3årig høgskole eller tilsvarende som gir kompetanse for stilling som fagutdannet bibliotekar. Horisontal beløpsgrense kr område. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr kode 9820 Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning. Horisontal Kombinasjon av I + II. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Stilling med krav om. Horisontal 3

4 Garant Boligkonsulent Saksbeh Boligkonsulent I Saksbeh Boligkonsulent II Saksbeh Boligkonsulent III Saksbeh Boligkonsulent IV Saksbeh Boligkonsulent med Saksbehandler iram iram. iram iram iram. Boligkonsulent ved Boligenheten med 3-årig høgskoleutdanning (bachleor).horisontal beløpsgrense kr Boligkonsulent ved Boligenheten med 3-årig høgskoleutdanning og relevant utdanning 10 vektall/30 studiepoeng eller spesiell kompetanse på boligspørsmål. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Boligkonsulent ved Boligenheten med relevant utdanning 20 vektall /60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning. Horisontal Boligkonsulent ved Boligenheten med kombinasjon av I+II. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Boligkonsulent ved Boligenheten med relevant utdanning 40 vektall /120 studiepoeng utover 3årig høgskole. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Stilling med krav om. Horisontal beløpsgrense kr,

5 Garant Ergoterapeut Ergoterapeut Ergoterapeut I Ergoterapeut Spesialergoterapeut II Spesialergoterapeut III Spesialergoterapeut IV Ergoterapeut med spesial.utd spesial.utd spesial.utd Ergoterapeut iram iram. iram iram iram. Godkjent 3årig høgskole (bachleor) som ergoterapeut. Horisontal beløpsgrense kr område. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Relevant utdanning 20 vektall /60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal beløpsgrense kr Kombinasjon av I + II. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Ergoterapeutspesialist eller relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Stilling med krav om Horisontal 5

6 Garant Fysioterapeut Fysioterapeut Fysioterapeut I Fysioterapeut Spesialfysioterapeut II Spesialfysioterapeut III Spesialfysioterapeut IV Fysioterapeut med Spesialfysioterapeut Spesialfysioterapeut Spesialfysioterapeut Fysioterapeut iram iram. iram iram iram. Godkjent 3årig høgskole (bachleor). Horisontal beløpsgrense område. Avlønnes kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning eller 1 års fagspesifikk etterutdanning i NFF systemet tilsvarende 800 timer. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal Kombinasjon av I + II. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover 3 årig høgskoleutdanning eller godkjent spesialist NFF, eller relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3 årig høgskoleutdanning og 1 års fagspesifikk etterutdanning i NFF-systemet tilsvarende 800 timer. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Stilling med krav om. Horisontal 6

7 Førskolelærer Førskolelærer I I Førskolelærer II II Førskolelærer III III Førskolelærer Førskolelærer For begge stillinger spesial.utd For begge stillinger Garant iram iram. iram iram Godkjent 3årig høgskole (bachleor) jf. barnehageloven har et funksjonstillegg,tt-kode 0823 på kr pr. år. Horisontal beløpsgrense kr kode 9820 for begge stillingskodene. Relevant utdanning 10 vektall/30 studiepoeng eller spesiell kompetanse innen et relevant område. Avlønnes kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. jf.bhg.loven har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr Horisontal beløpsgrense kr Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning jf.bhg.loven har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal beløpsgrense kr kode 9820 Kombinasjon av I + II. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. jf.bhg.loven har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal 7

8 Førskolelærer IV IV Spesialpedagog Førskolelærer med krav om med krav om. Spesialpedagog med krav om. For begge stillinger Spesial.utd. Spesialpedagog Førskolelærer.. Spesialpedagog Garant iram iram. Relevant utdanning 40 vektall /120 vektall utover 3 årig høgskoleutdanning. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. jf.bhg.loven har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal 2. avdeling spes.ped./ Spes.ped. 3 Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr Horisontal Stilling med krav om. har et funksjonstillegg, TT-kode 0823 på kr Horisontal beløpsgrense kr kode

9 Garant Miljøterapeut Miljøterapeut Miljøterapeut I Miljøterapeut Miljøterapeut II Miljøterapeut III Miljøterapeut IV Miljøterapeut med iram iram. iram iram iram Miljøterapeut Godkjent 3-årig høgskoleutdanning (bachleor). Horisontal beløpsgrense kr Relevant utdanning 10 vektall/30 studiepoeng eller spesiell kompetanse innen et relevant område. Universitetsutdanning på nivå med can.mag. med vekt på pedagogiske-/helse- /sosialfag. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Relevant Tilleggsutdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover can.mag. ( bachleor) med pedagogisk-/helse/sosialfaglig vekting, adjunkt med fordypning i spes.ped eller sosialfag. Horisontal beløpsgrense kr Kombinasjon av I + II. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Relevant tilleggsutdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover det som er beskrevet for miljøterapeut. Mastergrad/hovedfag i et relevant område. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr kode Stilling med krav om Horisontal beløpsgrense kr kode

10 Garant Sosionom Sosionom Sosionom I Sosionom Sosionom II Sosionom III Sosionom IV Spesialutdanning Klinisk sosionom Klinisk sosionom Sosionom med Sosionom iram iram. iram iram iram iram. Godkjent 3-årig høgskoleutdanning ( bachleor) som sosionom. Horisontal beløpsgrense område. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning (bachleor). benyttes.. Horisontal beløpsgrense kr Kombinasjon av I + II. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Relevant utdanning 40 vektall /120 studiepoeng utover 3 årig høgskole utdanning (bachleor). Eller godkjenning som sosionom, med spesiell kompetanse i sosialt arbeid jfr. FO s godkjenningsordninger For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Klinisk godkjenning. Horisontal beløpsgrense kr Stilling med krav om. Horisontal 10

11 Garant Sykepleier Sykepleier Sykepleier I Sykepleier Spesialsykepleier Psykiatrisk spl. Geriatrisk spl. Helsesøster Sykepleier II Jordmor Spesialsykepleier III Psykiatrisk spl.iii Geriatrisk spl. III Helsesøster III Sykepleier III Spesialsykepleier Helsesøster Jordmor Spesialsykepleier Helsesøster * Kap. 5 Årslønn iram iram iram iram Godkjent 3årig høgskoleutdanning (bachleor). (Offentlig godkjent sykepleier) Horisontal område. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Med som helsesøster, psykiatrisk-, geriatrisk sykepleier eller 20 vektall/60 studiepoeng innen et relevant område utover 3årig høgskoleutdanning, offentlig godkjent sykepleier. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Horisontal beløpsgrense kr *Kap. 5 i Kombinasjon av I + II. benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Jordmor III Jordmor 8209* Kap. 5 *Kap. 5 i 11

12 Garant Årslønn Spesialsykepleier V Psykiatrisk spl.iv Geriatrisk spl.iv Helsesøster IV Sykepleier IV Spesialsykepleier Helsesøster iram Klinisk godkjenning eller et av alternativene i a-b-c: a) To er ut over offentlig godkjenning b) En + relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng utover 3 årig høgskoleutd. c) Relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover 3 årig høgskoleutdanning. benyttes. Avlønnes med kr, over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Jordmor IV Sykepleier med krav om Helsesøster m/krav om master Spesialsykepl.m/ Krav om master Jordmor Sykepleier Helsesøster Spesialsykepleierm astergrad 8209* * Kap *Kap. 5 i Stillinger med krav om. Horisontal Jordmor m/krav om Mastergrad Jordmor 8209* * Kap.5 *Kap. 5 i. 12

13 Garant Vernepleier Vernepleier ramme Vernepleier I Vernepleier Vernepleier II iram iram. iram Godkjent 3årig høgskole (bachleor). Horisontal beløpsgrense kr kode 9820 område. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Relevant utdanning på 20 vektall/60 studiepoeng utover 3årig høgskoleutdanning. benyttes. Horisontal beløpsgrense kr Vernepleier III iram Kombinasjon av I+II. benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal Vernepleier IV Vernepleier med Vernepleier iram. Godkjenning som vernepleier med spesialkompetanse jfr. FO s godkjenningsordninger eller relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng utover 3-årig høgskoleutdanning. For forvaltningskontor kan også alternativ tekst benyttes. Avlønnes med kr over til enhver tid gjeldende beløp i garantn. Horisontal beløpsgrense kr Stilling med krav om Horisontal 13

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr. 01.08.2012

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr. 01.08.2012 tillegg, TT Merknad Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 502 00 0 Aktivitør med 1 årig utdanning eller fagbrev Horisontal beløpsgrense kr.50.000 TT- Aktivitør I Fagarbeider 7517 751703 502 00 Aktivitør II

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Funksjonskode fagstigen. Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende

Funksjonskode fagstigen. Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende Fagstiger for ansatte med akademisk utdanning, samt NITO gjeldene fra 01.06.12 Alternativ Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr dag Lønn pr time Overtid (Trekktab. for månedslønte) 37,5 t/u 36,0 t/u 35,5 t/u 33,6 t/u 1850 1925 t 1950 t Ltr Årslønn Mnd 261 264

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Kompetanse 2013 18. september 2013

Kompetanse 2013 18. september 2013 Kompetanse 18. september Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7 2 Innledning Kravet til

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Gjeldene Lønnspolitisk plan 2008 med innførte endringer i hht HTA pr. 01.05.08. Forslag til Lønnspolitisk plan. Fauske kommune. Pr. 20.08.

Gjeldene Lønnspolitisk plan 2008 med innførte endringer i hht HTA pr. 01.05.08. Forslag til Lønnspolitisk plan. Fauske kommune. Pr. 20.08. Forslag til Lønnspolitisk plan Q Fauske kommune Pr. 20.08.08 1. BAKGRUNN FOR LØNNSPOLITISK PLAN...3 1.1 FAUSKE KOMMUNES VISJON.................................3 1.2 KOMMUNENS OVERORDNETE MÅL :.........................

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Fylkespersonalsamling i Molde 13. juni 2014 Kjersti Myklebust KS Forhandling Tilbakeblikk Forhandlinger om SFS 2213 Oppstart november brudd i januar forhandlingene brakt inn

Detaljer

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver

B-rundskriv nr.: 5-2014. Dokument nr.: 14/01211-1. Arkivkode: 0. Dato: 02.07.2014. Sign.: Karsten K. Langfeldt spesialrådgiver Hovedtariffavtalen kapittel 4 - Lønnstillegg pr. 1.5.2014 Levert av Kommuneforlaget AS B-05/14 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 - det anbefalte forslaget er vedtatt Status Gjeldende Ikrafttredelse 02-07-2014

Detaljer

Retningslinjer for fastsetting av lønn

Retningslinjer for fastsetting av lønn Retningslinjer for fastsetting av lønn Sommervikarer/ekstravakter/helgevakter Virkningstidspunkter: NSF, Fysioterapiforbundet, Ergoterapiforbundet og Utdanningsforbundet 01.05.15 Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav IV Hovedtariffoppgjøret 2014 30. april 2014 kl. 10.00 Dette krav erstatter tidligere krav i sin helhet. Hovedtariffoppgjøret 2014 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD SOGNDAL KOMMUNE Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015 UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD 1 1. INNLEIING... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 DELEGASJON... 3 2. HOVUDMÅL... 3 3. VIRKEMIDDEL...

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer