Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014"

Transkript

1 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

2 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø enn i fjr, slik at vi kan tilby gdt preparerte skiløyper gjennm hele vintersesngen. Preparerte skiløyper gjør skituren bedre uansett m du er msjnist, aktiv utøver, eller rett g slett spenner på deg skiene fr å nyte turen i seg selv. Og så må vi ikke glemme barna sm skal ta sine første skritt på ski, g sm vil ppleve mer mestring g glede i gde spr sm hjelper ustødige ben å hlde styr på skiene Et gdt løypenett med preparerte spr er i tillegg en reell verdiøkning, sm bidrar til å øke prisen på hytter g tmter ne sm kmmer både hytteeiere g grunneiere til gde. Vi er derfr helt avhengig av den støtten hver g en av dere kan bidra med. Vi ppfrdrer alle til å betale fakturaen på 400,- kr/husstand sm sendes dere m krt tid. Beløpet på fakturaen kan økes, g vi blir veldig takknemlige fr alle bidrag. Fr å synliggjøre våre støttespillere, har vi i år fått laget nen fltte buttns sm vi håper dere vil bruke når dere er ute på ski. Hver husstand får t buttns, sm kan hentes på Stugudal Landhandel når dere har betalt. I tillegg kmmer vi til å trykke listen ver alle bidragsytere frtløpende i bladet. Oppdatert infrmasjn g status på vårt løypenett finner dere på g på facebksiden til Stugudal Fjell. Stugudal Fjell takker fr støtten g ønsker alle en fltt vintersesng! Infrmasjn fra styret Løypeavgift 2014/2015 samt frivillig medlemsavgift Stugudal Fjell/Tydal Ski AS er avhengig av støtte fr å kunne prdusere spr i Stugudalen. Frrige sesng var det ca 30% av hyttene sm betalte. I år håper vi på mer snø g supre frhld fr sprkjøring g skiturer. Vi håper at alle sm benytter skisprene støtter løypekjøringen. Faktura kmmer før jul. I år har vi innført bevis fr betalt løypeavgift. Dere vil få utdelt 2 buttns pr. husstand. Hentes på butikken. Alle sm har betalt løypeavgift/frivillig medlemsavgift blir listet pp frløpende i bladene framver. Løypeavgift: 400,- pr hytte/husstand. Det er selvsagt mulig å betale mer. ved å betale inn på knt nr Merk innbetalingen med navn g adresse. Pris pr aksje er satt til kr 2000,- pr. stk. Inntektene vil gå til drift av løypenettet. Takk fr alle bidrag! Fiskeknkurransen i Påska 2015 Isfiskeknkurransen i påska 2014 ble en suksess. Til trss fr surt vær deltk ver 250 ivrige fiskere. Neste års isfiskeknkurranse arrangeres nsdag 1. april. Det er mange åpenbare frdeler med å tilby preparerte skiløyper gjennm vinteren. Det er imidlertid en str utfrdring å finansiere denne strsatsningen. Til trss fr betydelige antall dugnadstimer, samt reklameinntekter, er det likevel ikke midler nk til å hlde tråkkemaskin g snøsctere i gang gjennm vinteren. Mads E. Berg Leder Stugudal Fjell Frivillig medlemsavgift: 200,- Det er frtsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS. Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det Hva er viktig fr deg? I Selbu Sparebank er vi pptatt av det sm er viktig fr deg g dine - på krt g lang sikt. Leder: Kasserer: Mads Einar Berg Tlf mail: Mrten Imbsen tlf mail: Redaktør: Annnser: Redaksjnen: Astrid Sprauten Tlf Ellen Brandtzæg Stugudal håndverk g fritid Tlf mail: Berit Evjen, Astrid Sprauten Er du pptatt av å ha et persnlig frhld til banken, så er Selbu Sparebank riktig fr deg. Kntakt ss! Vi ønsker å bli gdt kjent med deg fr å gi den tryggheten g nærheten du trenger sm kunde i banken. Sekretær: Styremedlem: Berit Evjen Tlf mail: Einar Aas tlf mail: Avisen sendes ut til hytteeiere i Tydal. Neste utgivelse:påsken Materialfrist 6.mars Opplag 2000 Øvrige eksemplar legges ut på Cp Tydal, Service kntret-tydal kmmune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektr, Stugudal landhandel g Væktarstua. Kntnummer Stugudal fjell: Frsidebilde: Geir Hrndalen Trykk/Layut: Selbutrykk Tlf Sammen finner vi løsninger sm passer best fr deg g dine! 2 3

3 REFERAT WORKSHOP IDEDUGNAD Dat: 11. ktber 2014 Tid: 16:00 Sted: Væktarstua SAK 1: Tidlig trase Tjønndalen Delvis ryddet trase. Løype tegnet pp Kstnadsverslag utarbeidet fr rydding Tidlig snø, ligger lenge Erfaring fra frrige sesng viste at en snøfattig vinter er utfrdrende Det ble kjørt spr i Tjønndalen der det var mest snø. Gde tilbakemeldinger Område rundt Væktarstua inkl. lysløype Delvis ryddet Vanskelig å kmme frem i enkelte mråder. Krever maskinelt utstyr Det stilles spørsmål m hvrfr det ikke er jbbet med dette alternativet Det er ønskelig at dette utredes Opprinnelig arbeidsgruppe er ppløst. 200 dugnadstimer er medgått Det er ønskelig at denne planen videreføres Det er viktig at tidligtrase ligger i nærheten av fasiliteter. Htell, butikk ,- er anslått kstnad fr å få utarbeidet traseen. 6 km løype i maskinarbeid Tydal il er eier av lysløype. De er psitive til utarbeidelse av tidligtrase Det ble besluttet å reetablere arbeidsgruppe fr å utarbeide tidligtrase Utarbeide mandat Nils Ott Huseby leder gruppen. Lager frslag til styret Arne Ott Vedvik, Geir Schjølberg SAK 2: Øknmi Ca 20% av hytte-eirene betaler løypekntingent Frslag: innkreve løypeavgift gjennm hyttefreninger Sende ny ppfrdring til hyttefreningene m medlemsskap Savner markedsføring. Eks infrmasjnsplakat på Væktarstua, Butikken Det anbefales å etablere samarbeid med andre, fr eksempel Tydal IL, gjør det enklere å søke m midler. Viktig at søknader kbles pp i mt barn g unge samt helse Ta kntakt med Ole Ingebrigt Dyrhaug sm er leder fr idrettslaget Se på frmulering sm benyttes ved utsending av gir Spille på samvittighet Spnsrer Det finnes firmaer i Trndheim sm ønsker å bidra Følge pp tidligere spnsrer, finne nye Må selges inn Inviter dem g presenter et pplegg Viktig å skape entusiasme SAK 3: Videreutvikling av løypenettet Viktig at det er en plan fr hvr det skal kjøres når g at dette verhldes Kmmuniseres ut på web Skispret.n er alltid ppdatert Viktig med skøyte-løyper Hyttefreninger bidrar gjerne med dugnadsarbeid fr rydding av løyper. Knkret frespørsel m det er mulig med bredere løyper nederst i bakken ved Væktarstua hyttefrening. Må sjekkes med grunneier. Tusen takk fr deltakelse g nyttige innspill til det videre arbeidet med skispr i Stugudal Hytteiere g andre... Vi utfører Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transprt Mbil: Tydal - Telefn:

4 Tidligtrasé i Stugudal Tydal Kirke Lys våken gudstjeneste kl Gudstjeneste kl Stugudal Kapell Høytidsgudstjeneste kl.12 Vi går til kirke JULESTEMNING Knsert i Stugudal Kapell tirsdag 16.desember kl Medvirkende: Jhn Ole Mrken: fele, hardingfele, gitar Knut Hamre: hardingfele Tre Reppe: trørgel Lajla Strli: vkal, fele, hardingfele Inngang kr 200,- Velkmmen! AKTIVITETSKALENDER TYDAL IL SKI SESONGEN 2014/2015 uke dag/dat aktivitet sted hvem tid ansvarlig 51 tir Cp Cup 1 fristil Kløfta alle kl styret 1 man Rmjulsrennet Kløfta fm 8 år kl tir Cp Cup 2 klassisk Køfta alle kl styret tr trening Kløfta alle kl tr Telenrkarusell 1 Kløfta kl styret lør Kvernfjellrennet Øverbygda turrenn kl tr Telenrkarusell 2 Kløfta alle kl styret 5 tr Telenrkarusell 3 premieutdeling Kløfta alle kl styret 6 tir Cp Cup 3 fristil Kløfta alle kl styret tr trening Kløfta alle kl søn Tydalsrennet Kløfta- Græsli alle trimgr.+ski 7 ns Neasprinten Øverbygda kl tr trening Kløfta alle kl tr trening Kløfta alle Vinterferie 9 tr trening Kløfta alle kl ns Græslispurten Kløfta 8 år-sen kl Græsli IL tr trening Kløfta alle kl lør Pilegrimrennet Selbu alle 11 tir Cp Cup 4 klassisk Kløfta alle kl styret lør Rensfjellrennet Støren-Selbu turrenn kl søn Tydalsmesterskapet Røvassbu alle kl styret + Cp 12 tr trening Kløfta alle kl lør ST-Cup Selbu søn Neastafetten Selbu 8 år-sen kl tr trening Kløfta alle kl tr Stugudal Rundt Stugudal alle Påske Sesngavslutning med premieutdeling i løpet av april. Husk at det er ppkjørte spr innver Langdalen. Se skispret.n Etter t års dvale g stillstand ble det på idedugnaden til Stugudal Fjell lørdag 11. ktber besluttet å etablere en ny prsjektgruppe med mandat til å frtsette arbeidet med å etablere en tidligtrasé med utgangspunkt i eksisterende lysløype i Stugudalen. Etablering av tidligtrasé var en av frutsetningene i Stugudals Fjells søknad m støtte til løypemaskin g var et viktig element i kmmunestyrevedtaket i Tydal kmme, juni Målsettingen med en tidlig trasé er å videreføre Stugudalen sm attraktiv ski-destinasjn med muligheter fr en lengre g utvidet ski-sesng, til glede fr fastbende, hytte g campingeiere, reiseliv, grunneiere, næringsliv g Tydal kmmune. Gde skiløyper er ikke lengre kun et ønske, men et krav fra både hs unge de litt eldre skiløperne. Målet med prsjektet er å kunne videreføre den psitive entusiasmen sm ble skapt da Stugudalen i 2013 fikk sin egen løypemaskin. Smmeren/høsten 2012 ble det lagt ned ver 200 dugnadstimer i rydding av den eksisterende lysløypa i Stugudalen med utgangspunkt fra Væktarstua, men frtsatt gjenstår det en betydelig jbb fr å kunne frtsette arbeidet med barmarkspreparering av traséen sm per dags dat er på ca 2km. Tanken er å utvide med ytterligere en trasé nrd fr lysløypa pp mt Rtåflan slik at det samlet vil være ca 6 km spr sm skal kunne prepareres så snart det kmmer snø. Prsjektgruppens mandat vil i første rekke være å få finansiert en barmarkspreparering/rydding med maskinelt utstyr av lysløypa, samt utarbeide en plan fr videre finansiering fr pparbeiding av trasé. I dette arbeidet vil det bli utarbeidet et nytt kstnadsg investeringsbudsjett, hvr det må samarbeides med både Tydal IL (sm frmell eier av lysløypa) g Tydal kmmune sm grunneier i deler av lysløypa, g Lidulf Stugudal (gså grunneier). Prsjektgruppen vil gså vurdere behv fr utskifting av lysene i lysløypa (energiøknmisering) gjennm tilgjengelige støtterdninger, samt utbedre/skifte bra ver Rtåa slik at løypemaskinen kan preparere hele løypa. I tillegg vil det gså være behv fr å kartlegge behv g kstnader knyttet til en ny reguleringsplan fr utvidelse av eksisterende tidligtrasé. Målet med prsjektet er ikke å etablere et anlegg på nivå med Selbuskgen eller tilsvarende anlegg på svensk side av grensa, men sørge fr at Stugudalen ikke sakter akterut i sin utvikling av skispr g ikke minst frtsatt er en attraktiv reiselivsdestinasjn i Trøndelag, til glede fr ss alle. På sikt vil det kanskje være naturlig med et utvidet samarbeid med andre aktører i Tydal kmmune m et mbilt snøprduksjnsanlegg slik at snøprduksjnen kan starte allerede før første snøfall. På sikt må målsettingen gså være å kunne videreføre tilretteleggingen med en ytterligere frbedring av skisprene gså i andre deler av Stugudalen, men på krt sikt er målsettingen å starte en maskinell tilrettelegging g planering av den valgte tidligtrasen så snart snøen smelter våren En av frutsetningene i prsjektet er at aktivitetene knyttet til en tidligtrase ikke finansieres/ belaster Stugudal Fjells eller Tydal Ski AS (Drift av løypenettet) rdinære driftsbudsjett, slik at finansieringsløsninger må søkes gjennm andre kanaler. Prsjektgruppen har allerede mttatt tilsagn m betydelig drahjelp g støtte fra flere ulike støttespillere, men frtsatt er det behv fr ytterligere støtte g hjelp til dette prsjektet. Prsjektgruppen består av følgende medlemmer: Nils Ott Huseby, Arne Ott Vedvik, Geir Schjølberg, Ole Ingebrigt Dyrhaug g Helge Kvithammer. I tillegg vil gruppen ved behv bli supplert med representant fra grunneierne i Stugudalen, samt øvrige ressurspersner sm f.eks. løypekjørere. Nils Ott Huseby, prsjektleder 6 7

5 Hjerteinfarkt hs kvinner Hjerteinfarkt (Infarctus crdis, hjerteattakk, mykardieinfarkt) er en sykdmstilstand sm ppstår når bldfrsyningen til deler av hjertet frstyrres. Den påfølgende ksygenmangel frårsaker skade g mulig død av hjertemuskulatur. Viktige risikfaktrer fr utvikling av hjerteinfarkt er fremskreden alder, røyking, høyt LDL (farlig klesterl) g lav HDL (bra klesterl), diabetes g fedme. Hjerteinfarkt er en svært alvrlig tilstand sm utvikler seg hurtig. Over 90 % verlever et akutt hjerteinfarkt. Blir en innlagt på sykehus, er sjansene gde. J yngre den rammede er, j bedre er prgnsen. En kvinnelig sykepleiers pplevelse av hjerteinfarkt av Lynette Lymann, sykepleier Visste du at kvinner fte ikke får de samme dramatiske symptmene sm menn når de pplever et hjerteinfarkt den plutselige, stikkende smerten i brystet, kaldsvettingen, g det at en griper seg til brystreginen g faller m slik sm vi ser på film. Dette er histrien til en kvinne sm pplevde hjerteinfarkt sm 41-åring Undertegnede fikk hjerteinfarkt rundt kl. 22:30, g det km uten frvarsel, uten et frutgående følelsesmessig traume sm en kunne mistenke fr å ha utløst det. Jeg satt g kste meg, g hadde det gdt g varmt mens den malende katten lå i fanget mitt. Jeg leste en interessant histrie sm en venn hadde sendt meg, g jeg tenkte; Aah! Dette er livet; kselig g varmt, sittende i min myke, behagelige stressless. I neste øyeblikk kjente jeg en slik fæl følelse av magebesvær sm du får når du har det veldig travelt, sluker en bit smørbrød g spyler det ned med en slurk vann. Den hastige biten kjennes sm m du har svelget en glfball i det den synker nedver spiserøret i sakte kin. Det er svært ubehagelig. Du skjønner at du ikke skulle ha slukt maten så raskt g heller tygget den rdentlig, g drukket et glass vann fr å hjelpe på prsessen med å få den ned i magen. Dette var det jeg kjente først. Det eneste prblemet var at jeg ikke hadde tatt en bit av ne sm helst siden rundt kl. 17. Etter at det virket sm m det hadde klinget av eller gitt seg, var den neste følelsen små, klemmende bevegelser sm gikk ppver ryggraden min. (Når jeg tenker tilbake på det i dag, var dette trlig artakramper). De ble raskere etter hvert sm de frtsatte å stige ppver, helt til de var under sternum (brystbenet, der man presser rytmisk under gjenpplivningsfrsøk). Denne prsessen frtsatte videre ppver til halsen g spredte seg utver i begge kjevene. Nå var det slutt på å lure på hva sm var på gang. Vi har alle lest eller hørt m at smerter i kjevene kan være et av signalene på hjerteinfarkt. Jeg sa høyt til meg selv g katten: Kjære Gud, jeg trr jeg får hjertinfarkt! Jeg senket ftstøtten, dumpet katten ned fra fanget g ville ta et skritt framver. I stedet falt jeg m på gulvet. Jeg tenkte at hvis dette er et hjerteinfarkt, burde jeg ikke gå til det andre rmmet hvr telefnen var. Ikke ne annet sted heller På den annen side, hvis jeg ikke fretk meg ne, var det ingen sm visste at jeg trengte hjelp, g m jeg utsatte det, ville jeg ikke være i stand til å kmme meg pp. Jeg trakk meg selv pp etter armlenene på stlen, gikk langsmt til nabrmmet g sl nødnummeret Jeg frtalte at jeg trdde jeg hadde fått hjerteinfarkt på grunn av trykket sm bygget seg pp under brystbenet g sm strålte pp til kjevene mine. Jeg følte meg verken hysterisk eller redd, men ppga kun fakta. Sykepleieren i telefnen sa hun skulle sende en ambulanse umiddelbart g spurte m utgangsdøren var langt unna. Hun ba meg låse den pp g deretter legge meg ned på gulvet der de kunne finne meg når ambulanseflkene km inn. Jeg låste pp døren g la meg på gulvet slik jeg hadde fått beskjed m. Etter dette må jeg ha mistet bevisstheten, fr jeg husker ikke at ambulanseflkene km. Jeg hørte heller ikke at de ringte til akuttmttaket. Jeg var imidlertid våken et krt øyeblikk da vi ankm akuttmttaket g så at radilgen allerede st der i blå perasjnsklær. Han hjalp ambulansepersnalet med å løfte båren ut av ambulansen. Han bøyde seg ver meg g stilte meg nen spørsmål (antakelig ne sånt sm har du tatt nen medisiner?), men jeg klarte ikke å få hjernen min til å tlke det han sa ei heller frmulere ne svar. Deretter svimte jeg av igjen, g våknet ikke før hjertespesialisten g hans team allerede hadde ført den bittelille angigramballngen pp gjennm lyskearterien, gjennm arta (hvedpulsåren) g inn i hjertet hvr de fikk på plass t stenter (åreprteser) ved siden av hverandre fr å hlde den høyre kransarterien åpen. Det høres j ut sm m all tenkingen, pluss det jeg gjrde hjemme, måtte ha tatt minst minutter. Men det tk bare 4-5 minutter fra jeg ringte. St. Jude sykehuset ligger bare minutter unna der jeg br, g hjertespesialisten var allerede klar til å gå til perasjnsrmmet i fullt utstyr, g begynne med å starte hjertet mitt igjen (sm hadde stanset et sted etter ankmsten). Hvrfr har jeg skrevet ned alt dette så detaljert? Frdi jeg vil at alle dere sm er så viktige i livet mitt, skal få vite det jeg lærte: 1. Vær ppmerksm når det inntreffer en endring, dvs. ne annerledes i krppen din. Ikke de vanlige mannflksymptmene, men ufrklarlige ting (sm smertene under brystbenet g pp i kjevene). Det sies at mange flere kvinner enn menn dør av sitt første (g siste) hjerteinfarkt, frdi de ikke visste hva det var. De gjrde den vanlige feilen å tr at det var frdøyelsesbesvær. Dermed tk de ne syrenøytraliserende g gikk til sengs i håp m at de skulle føle seg bedre når de våknet neste mrgen Mine kvinnelige venner; det er ikke sikkert at dine symptmer er akkurat make. Derfr vil jeg råde dere til å ringe nødnummeret uansett hvis ne ubehagelig inntreffer, ne du ikke har pplevd tidligere. Det er bedre å få et falsk alarmbesøk enn å risikere livet mens du gjetter på hva det kan være! 2. Legg merke til at jeg skrev Ring nødnummeret. Hvis du kan, ta en dispril. Tiden er kritisk! Ikke prøv å kjøre selv til akuttmttaket du utgjør nemlig en fare fr andre på veien. La heller ikke din panikkslagne mann kjøre. Han kmmer til å kjøre sm en gal, g nervøst hlde øye med hva sm skjer med deg i stedet fr å se på veien. Ikke ring til fastlegen din han/hun vet ikke hvr du br, g hvis det skjer m natten, når du ham uansett ikke. Inntreffer det på dagtid, kmmer legesekretæren (eller en telefnsvarer) til å si at du skal ringe nødnummeret. Legen din kjører heller ikke rundt med alt utstyret sm trengs fr å bli reddet! Det gjør derimt ambulansen hvedsakelig ksygen sm du trenger så raskt sm mulig. Legen din vil uansett få beskjed senere. 3. Det er ikke lurt å anta at det ikke kan være ne hjerteinfarkt frdi du har nrmale klesterlverdier. Frskning har vist at frhøyet klesterl bare sjelden er årsak til hjerteinfarkt (med mindre klesterlnivået ikke er kjempehøyt g/eller ledsaget av høyt bldtrykk). Hjerteinfarkt frårsakes vanligvis av stress g inflammasjn i krppen ver lengre tid, ne sm dumper alle slags dødelige hrmner inn i systemet g skaper masse slagg der inne. Smerter i kjeven kan vekke deg fra dyp søvn! La ss være frsiktige g være bservante, fr j mer vi vet, j større er sjansen fr at vi kan verleve. (Sitat fra Jhn Steffensens blgg.) Tydal Legekntr. Åpent hver dag fra Telefn Utenm kntrets åpningstider kan en kntakte Værnesreginen legevakt på tlf Ved behv fr øyeblikkelig hjelp ring 113 (I Sverige er nødnummeret 11) JULEFURUA PÅ HÅNDVERKEREN Sm vanlig tentes julefurua på Stugudal Håndverk første lørdag i advent. Cirka et tyvetalls mennesker hadde møtt pp på en nydelig lørdags ettermiddag. Julesnøen glimret med sitt fravær, kanskje gjrde det sitt til at ikke flere hadde kmmet i førjulsstemning enda? Sm vanlig km nissen med kjelken sin. Stugudalsnissen var i slag, sjøl m «kjerringa hadde tatt sparken g stukket på SPA! Ferstår itj kerr SPA e hell e, men kanskji ska e prøv det neste år», km det fra nissen! Lars Lien g jentene stilte sm vanlig pp med vakker julesang! Det skapte julestemning, takk fr ei kselig stund! Både små g stre fikk prøve fanget til nissen! 8 9

6 AKSJER I TYDAL SKI AS Tydal Ski AS ønsker å takke alle aksjekjøpere, g ppfrdrer andre til å kjøpe aksjer. Hva med en julegave? En aksje eller t til deg sjøl eller din kjære kan være tingen fr den sm har alt! Leder i Stugudal Fjell, Mads Einar Berg i ferd med å selge aksjer! AKSJEKJØPERE: Tr Jakb Reitan Stugudal Camping Pål Aunehaugen Aud Kåsen Ole Øwre Sylene Eiendm AS HM-Kmpetansepartner AS Bård Røstad Berit Ulseth Eli Mjøen Sylan Opplevelse AS Rar Maaø Arne Ott Vedvik Øyvind Smukkestad Heidi Irene Overvik Øverli Mads Einar Berg Anne Sfie Hegstad Tydal Utleieservice AS Tm Christensen Hallgeir Berg Greta Aune Nils Ott Huseby Ole Waagan Arve Nrdtvedt Trstein Sjøhltstrand Anne-Brit Skjetne Ole Ingebrigt Dyrhaug Arvid Fines Selbu Fysikalske Institutt g Spa Helge Edvard Eriksen Stig Schei Trude Opsal Jarle Hildrum Jstein Steensnæs Bjøndal Kjell Arne Frs Vigdis Mengen Rune g Marit Ottem Arne Rger g Beate Berg Kari Opsal Odd Håvard Mrset An-Magritt Hegstad Frde Jenssen g Laila Størseth Tydal IL Hvedlaget Hildur Lien Væktarstua Htell AS Helge Kvithammer Frde Andrè Sørensen Haintjønna Hyttelag Kvithuset Hlding AS Kjell Kåsen Berit Kåsen Stugudal Grunneierlag Dina g Edvin Aune Ingjald Græsli Jarle Gullbrekken Unn Kristin Sandnes Andreas Reitan Mrten Imbsen Eldri Høgåsen Rune Ottem Thr Eirik Lbben Jakb Sldal Arve Stkke Trgeir Wiig Gerd Eva Jhnsen Bjørn Sverre Ingstad. Fagtrykk Trndheim AS Wenche Strand Ole Strand Fssan Velfrening v /Svein Lilleler Odd Fredheim Birgit Svingen Kleven Væktarstua Hyttegrend v/eide Arild Lerstad Anne Marit Lerstad Vi utfører alt inn rørlegging! Tlf.: / Gde pplevelser blir bedre med riktig utstyr Tlf / E-pst: Servicebygget i Ås Jeg blir heretter å finne i Tydal utleiebygg i Ås Jeg blir heretter å finne i Tydal utleiebygg i Ås (inngang ved minibanken) Jeg (inngang blir heretter ved minibanken) å finne i Tydal utleiebygg i Ås Jeg kan tilby: Jeg (inngang kan tilby: ved minibanken) Naturmedisinsk Armaterapi Naturmedisinsk Jeg Armaterapi kan tilby: Manuell lymfedrenasje Naturmedisinsk Ftsneterapi Ftsneterapi Armaterapi Ftsneterapi med mer. med mer. med mer. Jeg selger Jeg selger gavekrt gavekrt til alle til anledninger alle anledninger Jeg selger gavekrt til alle anledninger Åpningstider Åpningstider etter behv etter behv Åpningstider etter behv Bestilling Bestilling Bestilling av time av eller av time gavekrt eller gavekrt på på på tlf. tlf. 995 tlf Medlem Medlem av av Medlem av Nrske Naturterapeuters Hvedrganisasjn Nrske Naturterapeuters Hvedrganisasjn Nrske Naturterapeuters Hvedrganisasjn Vi har det du trenger: - Ski - Sykkel - fiske - Tur - Fritid - Sykkelutleie - Salg av sykler - Service på sykler Stikk innm ss på Selbusprten g vi hjelper deg med å finne utstyret sm passer nettpp deg! 10 11

7 Fjellrøye fra Tydal Rakfisk røye: rund flekket vakumpakket g filè m/skinn vakumpakket. Varmrøkt pepperøye. Prduktene selges på: Cp OBS g Mega Nrdland,Trøndelag, Møre g Rmsdal, Hedemark, Rmerike, Akershus, Osl, Buskerud, Vestfld g telemark. Ica Maxi g Supermarked, Jker g Spar Trøndelag g Osl, Cp Tydal, Stugudal Håndverk g fritid, Stugudal Landthandel eller spør i din matvarebutikk. Væktarstua Htell Hjemmeside: I E-pst: I Tlf: Bli venn med ss på facebk. Last ned vår nye applikasjn fr smarttelefn ved å laste inn hjemmesiden på din smarttelefn eller benytte QR-kde på vår prduktetikett. COOP TYDAL Fredag 12. desember 10% kntantrabatt - Klnial - Jernvare - Garn - Aptekvarer - Tipping - Pst i butikk - Fyrverkeriutsalg 3% kjøpeutbytte Åpningstider i jula Lillejulaften 9-18 Julaften 9-12 Rmjula Nyttårsaften 9-13 Velkmmen til COOP-TYDAL Ifølge Helge Kvithammer er 7 leiligheter på htellet slgt, men 2-3 stk til vil sannsynligvis bli slgt før nyttår. Flere har vært på visning, g nen er i tenkebksen. Nå er utbygginga startet, det er allerede støpt såle utenfr kjøkkenet. Her skal det bli lager g skismørebd, g nedgang til bder g skistall. Smørebden vil bli til fri benyttelse fr alle. Balknger vil bli bygd til våren, vi rekker nk ikke det før vinteren kmmer, sier Helge. Ombyggingen av «Alfred» til felles pphldsrm er gså i gang. De første kjøperne vertar nøkkelen 1.januar. Sverre Selb g c. støper platting utenfr kjellernedgangen. Alle leilighetene innehlder rm med bad. Det vil være anledning til å eventuelt sette inn kjøkken dersm man har behv fr g ønsker dette. I 1.etg. vil sameiet lage grvkjøkken med vaskemaskin g ppvaskmaskin til bruk fr alle seksjnseierne. Sameiet leier et felles pphldsrm g skistall fr ppbevaring g preparering av ski. Dette er en langsiktig avtale g ligger inne i fellesutgiftene. Kpi fra salgsppgaven sm er lagt ut på finn.n https://secure.webmegler.n/cgi-win/wngetfile.exe? %2Fk194%2Fakdkument%2Fi %2Fpacfmm) Muligheten fr å skaffe seg leilighet på htellet er frtsatt tilstede! LØP OG KJØP! Htellet vil være stengt fr gjester cirka tre uker fra midten av desember. Ft: Væktarstua Htell 12 13

8 7584 SELBUSTRAND Selbu Fysikalske institutt AS Ønsker alle ei riktig gd jul! Vinduer,skyvedører, balkngdører g dører i standard- g spesialmål Nybygg, rehabilitering g hytter Erfaring siden 1935 TRE - PVC - ALU sprsser g glasslister 2-lags, 3-lags - slstpp g selvrensende glass Vi prduserer i dag ca vinduer pr. år Fr timebestilling: e-pst: Tlf.: Fax: TYDAL UTLEIESERVICE AS Trapper - Stiger Sambatrapper Utstilling av trappemdeller i våre lkaler på Berggårdsmyra i Tydal Besøk ss eller ta kntakt! Telefn: Fax: e-pst: Utleie av minigraver, med eller uten fører. Utleie av vibratrplate. Utleie av strømagregat. PRISER: ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn Helgeleie: kr. 3150,Minidumper (mtrisert selvlastende trillebår) Døgnleie kr. 1500,Vibratrplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn. ALLE PRISER INKL. MVA Utstyret er plassert ved Væktarstua Htell Bestilling: telefn www. tydalutleieservice.n Å N R A H VI. G G Y B L X T T I BL BREDERE G O E R R Ø T S, R E R A ENDA V E G G Y B N E N N I! R Y T UTVALG S T U E T T Y H G O R Ø I R INTE USSKIFT D IN V, G IN S S U P P O, G G Y NYBYGG, PÅB både ELLER NY T T GULV? ufrpliktende tilbud på s fr deg selv, kntakt s Gjør jbben fr enkel rker. byggevarer g håndve fr et INNBYGDA, HERSJØEN, SØRUNGEN, ØVERBYGDA ELLER VENNAFJELLET? Stiller du med farbar vei kjører vi varene akkurat dit du ønsker, samme m det er hus eller hytte. Hele Neadalførets byggevaresenter 14 Tlf E-pst: 15 xlbyggselbu.n

9 ANDREAS WIDERØE HAGEN Andreas Widerøe Hagen (f.1989) på sykkel i Stugudalen er et ikke ukjent bilde. Han er mye på hytta i Stugudalen sammen med mamma Kristin Widerøe g pappa Kjell Mrten Hagen. At han er et strt talent, g utrykker seg på en helt særegen måte på lerret er det kanskje ikke alle sm vet. Det er hevet ver enhver tvil m at han har en spesiell gave g talent fr å utrykke seg gjennm penselen. En vakker høstdag ble jeg invitert på hytta fr å se på Andreas atelier g arbeider. At Andreas kan finne ren g inspirasjn på hytta kan jeg frstå. Ei kjempetrivelig hytte sm pappa Kjell Mrten har bygd sjøl, han er en håndverker sm kan sitt fag! Beliggenheten g utsikten er det heller ikke ne å si på. Inne i den lune hytta var veggene smykket med vakre malerier, Andreas sine, sjølsagt! Da jeg var på besøk var Ole Bjarne Østby i ferd med å frberede det sm skal bli Andreas nye atelier. Freløpig har han sin egen hule ppe i 2.etasje, der et rm er frbehldt hans kunstneriske utfldelse. Kristin frteller at han ikke virket spesielt interessert i tegning eller maling de første 10 årene av sitt liv. Men plutselig en dag fant hun til sin verraskelse flere tegninger under senga hans. Da ble det innkjøpt maling g nødvendig utstyr. Fr cirka 13 år siden fikk han gså begynne på Kunstsklen ved Heimdal Kunstfrening, der var han en dag i uka. Det har betydd mye fr hans utvikling, både kunstnerisk g mentalt. I flere år gikk Kristin rundt med malerier på frskjellige steder g spurte m nen ville stille dem ut. En dag km den anerkjente nrske kunstneren Kjell Erik Killi Olsen g så et maleri sm st i et utstillingsvindu i en fargehandel (samme butikk sm de hadde kjøpt maling til Andreas) g følte han så ne helt genuint g spesielt. Det ble en ny vending. Det endte med debututstilling på Galleri Ismene i Trndheim i 2012 hvr han høstet str anerkjennelse g meget gdt salg. Siden har Andreas hatt flere utstillinger i Trndheimsmrådet, der bildene har blitt slgt nesten før de har kmmet på veggen. Andreas sanser farger på en måte sm mange ikke får med seg. Han ser mange farger der andre ser én. Han har en meget sterk arbeidsmral sm fte varer i timer. Åpning av kunst utstillinga i Kulviksvingen, her sammen med Britt Unni Kjøsnes. Nesten 80 besøkende møtte pp da Neadalen Kunstfrening inviterte til utstillingsåpning i Kulviksvingen i september. «Samtaler i høsten» var tittelen på utstillinga, der både Kjell Erik Killi Olsen g Andreas Widerøe Hagen stilte ut sine arbeider. Kjell Erik Killi Olsens ljekritt g pennetegninger (alt fra 2014) g Andreas Widerøe Hagens akryl på papir g lerret. Red. g Kjell Erik Killi Olsen Andreas Widerøe Hagen har hatt t utstillinger tidligere i Selbu, mens Kjell Erik Killi Olsen stilte ut her fr første gang. Andreas har gså stilt bildene sine på Væktarstua. Begge er dessuten frespurt m å være festivalkunstnere på Kammermusikk festivalen på Rørs i uke 11/2015. Killi Olsen har blitt en slags mentr fr Andreas. Han br fr det meste i Frankrike, g han prmterer fte Andreas sine arbeider i sitt etablerte kunstmiljø. Høsten 2014 har på flere måter vært begivenhetsrik fr Andreas, da han ble pptatt sm medlem i «Nrske billedkunstnere», ne sm er en str anerkjennelse. «Nrske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesserganisasjn. NBK arbeider fr å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, øknmiske g ssiale rettigheter g interesser. NBK har ca medlemmer sm frdeler seg på 20 grunnrganisasjner. NBK er arrangør av Høstutstillingen g fungerer videre sm innstillingsrgan fr statlige g gså andre stipendg støtterdninger. Nrske Billedkunstnere eier g utgir fagbladet Billedkunst.» (Fra hjemmesiden) Utstillinga på Galleri A Minr i mars 2014 var en str suksess, g nå får han muligheten til å få stille ut på hvedgalleriet i Galleri A i Osl i Det blir en spennende mulighet til å etablere seg utenfr Trøndelags grenser. Det er gså planer m en tur utenlands fr å finne inspirasjn g få nye pplevelser i hverdagen. Når Andreas ikke maler, så er han glad i å trene, skigåing g sykling står øverst på lista.. Han har deltatt i Pilegrimsrittet siden starten (brtsett fra i år, da var han syk). I fjr deltk han gså i Birken. En sprek ung mann, g han får gd trening ved å sykle pp de tunge bakkene pp til hytta! Vi gleder ss til å følge Andreas videre, g ønsker ham lykke til på ferden! 16 17

10 Dåpsklær i Trøndelag Utstilling av dåpskjler på Brekka bygdetun i Tydal førte til en viktig masterppgave ved NTNU. Trunn Aarnseth Strdahl, her med sin datter. innen tekstil var derfr nærliggende da jeg etter hvert fikk anledning til å studere kunsthistrie. Da jeg så fikk mulighet til å gå i gang med et prsjekt m dåpsklær i Trøndelag fr Sverresbrg, Trøndelag flkemuseum, var valget lett å ta. Nå, t g et halvt år etter, er nærmere 100 dåpskjler registrert g masterppgaven ferdigskrevet. Det har vært ei krevende, men spennende tid, g det er med glede g takknemlighet jeg nå ser tilbake på denne lærerike prsessen.» Smmeren g høsten 2010 fretk hun registrering av dåpskjlene fra Tydal, med utgangspunkt i dåpskjleutstillinga året før. Hun registrerte gså tilsvarende dåpskjler i Melhus g sammenlignet materialet fra de t kmmunene. Fra dåpskjleutstillinga på Brekka i 2009 Egentlig var det Tra Hilm sm hadde ideen. Hun fikk spørsmål m en gammel dåpskjle g tenkte at kanskje kunne det være flere sm lå rundt m. Og da husflidslaget i Tydal spurte, viste det seg at Tra hadde rett. Til utstillinga på Brekka bygdetun i 2009 hadde de samlet 37 dåpskjler, samt en dåpspse. - Jeg trdde vel egentlig at det skulle være større frskjeller mellm strgårdene i den bynære kmmunen Melhus g fjellkmmunen Tydal nær svenskegrensa. Men det var det faktisk ikke. Verken i materialvalg eller utsmykning, frtalte Trunn Aarnseth Strdahl til et lydhørt g verraskende tallrikt (kvinnedminert) publikum i Tydal museum. Trunn Aarnseth Strdahl har nå skrevet en masterppgave i kunsthistrie m «Dåpsklær i Trøndelag». Masterppgaven består av 3 bind med tittelen «En undersøkelse av estetikk g symblikk». «Tekstiler i alle farger g kvaliteter har alltid fasinert meg g ligger mitt hjerte nært» skriver hun i frrdet til sin masterppgave. «Etter hvert ble jeg utdannet både tegner g frmgivningslærer g har selv undervist både i kunsthistrie, tegning g tekstil i en årrekke. Tanken m å frdype seg Interesserte tilhørere på Tydal Museum. Les mer m Trunn Aarnseth Strdahl på www. studistrdahl.n Telefn: Telefn Driftsentral Regin Midt: E-pst: 19

11 Vi ønsker nye kunder velkmmen. Til Vi din utfører tjeneste! både nyanlegg, utvidelser Ess Sørflakne er en tradisjnsrik, men mderne bensinstasjn beliggende ved riksvei 705, midt i Selbu sentrum. g rehabilitering. Eggen g Hlden Bygg AS Fruten en mderne g innhldsrik bensinstasjn frhandler vi både gressklippere, snøfresere g mtrsager, samt utfører service g reparasjner på disse prduktene. Hytter i bindingsverk g hand- Tydal Elektr er autrisert Hytter brannfrebyggende i bindingsverk Vi har gså et mderne bilverksted, blant annet laft. g med utstyr fr service av klimaanlegg. handlaft. Nybygg Nybygg g tilbygg. g el-kntrllør I tillegg er vi medlemmer på av Viking blig/hytter Redningstjenste, g næringseiendm. g utfører bilhjelp til alle døgnets tider. Ring ss på eller stikk innm å ta en titt på det vi kan tilby. Ta kntakt på tlf Vi hs Ess Sørflakne er til din tjeneste! tilbygg Adr.: 7590 TYDAL Tlf. priv , Adr: 7590 Tydal Mb. Tlf. 951 priv / Mb / Stugudal Fjell- Landsby Hytte/bligfelt i sør-enden av Stuggusjøen. 50 meter fra fv.705. Fantastisk utsikt til Sylan, Skardsfjella g Stuggusjøen. Gangavstand til butikk g spisested. Aktiviteter i nærmrådet: vinter: ppkjørte skispr, isfiskeløype (snøscter) til Nesjøen/ Brkksjøen, turstier, alpinsenter, hestesentre, badestrand, mange fiskevann. Det er tilgang til båt, grillhytte g ladestasjner fr el-kjøretøy. Avstander til andre aktiviteter g pplevelser: Rørs g Funesdalen ca 1 time, Stjørdal ca 1,5 time g Trndheim ca 2 timer. Tmtene får vann, avløp, vei g strøm. Det er regulert til både blig g fritidshus g kan leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m². Byggeklart fra våren Interessert? Ta turen til Stugudal Camping, eller ring fr en hyggelig prat g visning GODKJENT FOR ANSVARSRETT DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET Trenger DU elektriker? Nystartet elektrikerfirma i Tydal Trenger Tydal DU Elektr elektriker? AS Vi Nystartet ønsker nye elektrikerfirma kunder velkmmen. i Tydal Tydal Elektr AS Vi utfører både nyanlegg, utvidelser Vi ønsker g nye rehabilitering. kunder velkmmen. Tydal Vi Elektr utfører både autrisert nyanlegg, brannfrebyggende utvidelser el-kntrllør på blig/hytter g rehabilitering. g næringseiendm. Tydal Elektr Ta kntakt er autrisert på tlf. 908 brannfrebyggende el-kntrllør på blig/hytter g næringseiendm. Ta kntakt på tlf Alt sm skal til fra du har planer m å bygge ny eller rehabilitere din gamle hytte. Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner. Vi har faste snekkerlag g eget lag sm tar grunnarbeidet Vi utfører : Planlegging / tegning Byggesøknader Grunnarbeid, graving g betng Snekkerarbeid Vi lever av frnøyde kunder! Har ledig kapasitet på snekkerarbeid g kan påta ss ppdrag fr rask ppstart. Ta turen til Stugudal Camping eller kntakt Tydal Bygdeservice ! Vi lever av frnøyde kunder! Vi lever av frnøyde kunder! Vi har ledig kapasitet på snekkerppdrag etter jul Arbeidsstkken består av lkale håndverkere sm kjenner frhldene. Vi har samarbeider med installatør g rørlegger g Stugudal Eiendm.

12 Reinbeitemrådene i vårt distrikt Nye eiere på Mheim Camping Kilde: «Samer i Rørstraktene» av Sverre Fjellheim. «Sør-Trøndelag g Hedmark reinbeitemråde er det sørligste av i alt 6 reinbeitedistrikt i Nrge. Området strekker seg fra Meråkerdalføret i nrd til Engerdal i sør, g er inndelt i 5 såkalte reinbeitedistrikter. Fra nrd ligger Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt), Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt) Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) sm ligger på østsida av Femundsjøen. Femund reinbeitedistrikt, sm er felles vinterdistrikt fr Saanti sitje g Gåebrien sitje, ligger nrd g nrdvest fr Femund. Lengst vest finner vi Trllheimen reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktene i Nrge ble pprettet ved Kgl.res. i 1894 med hjemmel i den såkalte «Fælleslappelven» av 1883.» Kjør frsiktig, plutselig er reinen i veibanen! «Reinen er tilpasset fjellmrådene bedre enn ne annet kjøttprduserende dyr. I barmarksperiden beiter den hvedsakelig på gras, urter g lauv sm er rike på prteiner, vitaminer g mineraler. Derfr er det i smmerhalvåret at reinen bygger pp muskulatur, skjelett g fettreserver sm den kan tære på gjennm vinteren. Reinens tilpasning til lav sm basisfr m vinteren er et karakteristisk særtrekk fr dette dyret. Lav består fr det meste av karbhydrater, er fattig på næringsemner, g er derfr i hvedsak et verlevelsesfr.» Ft: A.Sprauten Heidi Kristffersen (i midten) blir daglig leder ved Mheim Camping fra nyttår, her sammen med t av de tre nye eierne, Sverre Selbe (tv) g Askil Selbe Sverre Selbe, Askil Selbe g Jhn Inge Sørensen har kjøpt Mheim Camping i Stugudal g satser nå på å videreutvikle plassen. Fra 1. januar vil det gså være ny daglig leder på plass. Etter at Anne Lundberg signaliserte at hun ville trappe ned campingplassdriften, har det vært litt usikkerhet rundt plassens fremtid, men nå er den slgt g vil bli drevet g utviklet videre. -Vi hørte rykter m at plassen kanskje ville bli lagt ned g tk da kntakt med Anne Lundberg, g ble enige m eierskifte, sier Askil Selbe. Fruten selve campingplassen med en utleiehytte g sanitærbygg, er gså blighuset med i handelen. -Anne hadde lyst til å b på Stugudalen frtsatt, så det ble en del av handelen at vi nå bygger nytt hus til henne på Stuguvllmen, frteller Askil Selbe. Campingplassen har ttalt ca. 45 vgnplasser, men eier gså et tilstøtende mråde sm ikke er pparbeidet sm campingplass ennå. -Vi har planer m å ta i bruk dette mrådet til bbilcamp, det vil være ypperlig med butikk g tømmestasjn rett ver veien, sier Sverre Selbe. I første mgang vil de gjøre seg kjent med beberne g høre hva de ønsker, g trivsel er et nøkkelrd fr både eiere g gjester. Selskapet har gså ansatt Heidi Kristffersen sm daglig leder fr campingplassen. Hun har allerede begynt å sette seg inn i driften, men begynner fr fullt fra årsskiftet. Stre muligheter De nye eierne ser stre muligheter med plassen g mrådet, men vil ikke røpe fremtidsplanene ennå. Stugudal har flere aktører sm satser strt innen reiseliv, g vil frtsatt være et satsingsmråde fr Tydal kmmune. Sverre Selbe mener beliggenheten er ypperlig. -Her går det preparerte skispr gjennm plassen,. Isfiskeløypa starter her, det er butikk rett ver veien, det er badeplass i nærheten, festivalmrådet med flere stre arrangementer ligger i nærheten g vi har Væktarstua like ved, sier han. Nå er det fullt fkus på å få fylt pp plassen med vgner før vinteren. Ellers er det en utleiehytte g flere døgnplasser fr krttidsbesøkende. Nytt selskap Frmelt heter det nye selskapet Mheim Camping AS, g eies av Jhn Inge Sørensen, Askil Selbe g Sverre Selbe med 1/3 hver. Det ble stiftet 1. september. Sørensen er stugudaling g driver med sctersafari, samt salg g service av snøsctere. Askil g Sverre Selbe er begge bsatt i Selbu g driver byggefirmaet Selbe Bygg AS. Målet er først g fremst frtsatt drift, men de nye eierne vil videreutvikle campingplassen. -Nå vil vi først arbeide fr å fylle pp plassen med campingvgner, det er nå 20 ledige helårsplasser, sier Sverre Selbe. (Ingar Lien, Selbyggen 1.nv. 2014) 22 23

13 241 MILJØMERKET TRYKKSAK 811 TYDALSFISK TYDALSFESTIVAL N 2014 Tydalfisk er et kmmersielt landbasert fiskeppdrett sm driver med ppdrett av ferskvannsrøye. Tydalfisk henter stamfisken fra stedegen stamme i Nea-vassdraget, nærmere bestemt fra en fjellsjø sm ligger 740 meter ver havet, sm heter Grønsjøen. Grønsjøen ligger i Tydal Kmmune, Sør Trøndelag. Tydalfisk har hele prduksjnen fra egen stamfisk til prdukter til frbruker i ett g samme hus. På denne måten har Tydalfisk full kvalitetkntrll på prduksjnen, fra stamfisk til ferdigstilte prdukter sm er klare fr knsum. Tydalfisk fkuserer på miljø når vi driver ppdrett. Derfr har vi utviklet et resirkulasjnsanlegg sm gjør ss i stand til å prdusere like mye fisk med bruk av bare 10 % nyvann til en hver tid, sammenlignet med knsvensjnelle gjennmstrømningsanlegg. Det vil si at Tydalfisk bruker vannet 9 ganger før det slippes ut i vassdraget fullt renset. Det er en miljøvennlig prduksjn. Tydalfisk ferdigstiller tre frskjellige prdukter fr markedet: - Fersk røye - Rakfisk av røye - Røkte prdukter av røye Tydalfisk har blitt kåret til «NM-rakfisk i 2008» samt «Trøndersk mat i verdensklasse 2008» med vår varmrøkte peppermarinerte røye Eneste musikkfestival med verskudd? I allefall en av svært få. Tydalsfestival n fikk et verskudd på hele 1,2 milliner krner etter t fantastiske smmerdager i Stugudal i juli. Rekrdverskuddet pløyes i hvedsak tilbake til utvikling av festivalen, men styret dbler grasrtandelen g gir krner tilbake til i verkant av 30 lag i Tydal. Og fr den sm var i tvil det blir Tydalsfestival gså neste smmer. Første artist er til g med bekreftet: 18. juli spiller Hekla Stålstrenga på Stuguvldmen. RØYE : FOR OPPDAGELSESREISENDE I GOD SMAK Sm en del av vår miløprfil, driver Tydalfisk gså ppdrett av ørret til kultiveringsfrmål i vann i nærheten av anlegget vårt. Ørreten er av stedegen stamme g den settes ut av Statkraft Energi as i vann sm er regulert til energiprduksjn. Vi hjelper deg gjerne på På denne måten bidrar vi til at små sm stre sprtfiskere får fltte pplevelser med egenfisket ørret i fltte naturmgivelser! Fkus på gde løsninger, høy kvalitet g leveringsdyktighet har alltid vært viktig fr ss. Vi tar hånd m både stre g små ppdrag. Vi støtter Stugudal Fjell g ønsker alle en gledelig jul Vi har alt du trenger av hvitevarer, lyd g bilde, småelektrisk, belysning, PC, mbil g datasupprt Klart vi kan hjelpe deg! Strøm, data- g elektrinstallasjner, bredbånd, TV, telefni, internett, datamaskiner, web g ASP serverdrift. Fssegrenda Trndheim Telefn Oslveien 16 Tlf

14 FOTO Stugudal øvre Hs An-Magritt Mrset Hegstad g Asbjørn Hegstad på gården Stugudal Øvre, eller Oppgar n sm det kalles, er det str aktivitet fr tiden. Alle sm kjører frbi kan se at det er hektisk byggeaktivitet mellm blighuset g ridehallen. REKLAME WEB PROFIL LOGO Tlf: Ttalleverandør av trykksaker g grafisk prfilering! Neaprten, 7580 Selbu, tlf.: fax: Avdeling Stjørdal: Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal tlf.: Autrisert regnskapskntr -...din øknmiske rådgiver E-pst: Villmarkspanel, laftetømmer g trelast. Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2. Anneks 30 m2 g anneks 12m2, selges klar fr mntering. Tlf: Mail: Tørr bjørkved Selges! Du kan få kjøpt fin fjellbjørk i sekker eller på paller. Fr bestilling ring: Flemming Lunden Tlf Her skal det bli nye staller, g et flisfyringsanlegg i underetasjen sm skal varme pp hele gården. Innvasjn Nrge har vært psitive til søknad m øknmisk støtte. Flis prduserer vi sjøl, frteller Asbjørn, bjørk har vi da nk av i Stugudalen! Det kan brukes flis på pptil 38% fuktighet, så teretisk kan Tørr bjørkved selges! vi felle bjørk m vinteren g stappe flisa rett inn uten tørking. Flissil på 70 m³, det er fullautmatisert, starter g stpper sjøl etter frhåndsinnstilt temperatur. En 2000 liters vanntank blir varmet pp til grader, så sirkulerer vannet rundt i rør på hele eiendmmen. Varmtvann g radiatrer varmes pp. Ren kstnad pr kilwattime sies å være 7 øre! Sjølsagt kmmer bygg g anleggsinvesteringer i tillegg. Flisfyren kmmer i januar/februar, mens stålbygget kmmer i uke 49. Vi håper å få bygget tett Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller granved i sekker eller på paller. Fr bestilling ring: Flemming Lunden før jul, sier Asbjørn. Vi gleder ss til dette, supplerer Telefn: An-Magritt, det er ne med dette å få alt lettvint g enkelt. Det blir islert g gdt g varmt! Det vil bli 16 nye stallbkser, dermed har vi nen bkser fr utleie på helårsbasis i helpensjn. Her blir det gså blant annet hestedusj, kafferm g direkte adkmst til ridehallen. Bksene i stallen er senka 20 cm. Ellers har ekteparet nk å henge fingrene i. Asbjørn med sin lederstilling i vaktmesterseksjnen i Tydal kmmune, g An-Magritt med Stugudal Landhandel i tillegg til de 25 hestene på gården. De har gså nettpp tatt ver hele gården med alt det det innebærer. Dessuten har de sjarmtrllet Ola sm gså både krever g gir masse! NB! Husk 10% rabatt på dagligvarer lille julaften på Stugudal Landhandel! 26 27

15 Fritt Element (Fra Nea Radi) Brynhild Jrid Rtvld har kjøpt pp hele knseptet Fritt-Element fra freningen Grensesprengende Friluftsliv g har vertatt alt det sm har med arrangementet å gjøre. RørsBanken gså fr hytteflket Bjørn Rime fra Trndheim er en av mange hytteeiere i Rørs. Han har hatt hytte her siden Bjørn er daglig leder g eier av Trønderstål, men privat har han alle sine bankfrbindelser i RørsBanken. Brynhild frteller at hun har startet pp et nytt firma sm i hvedsak skal være paraglider frhandler, g arrangør av ulike paraglider arrangement i Trøndelag. Denne smmeren arrangerte Fritt Element» XSylan» sm var første kryssning av sylmassivet med paraglider, da med et samarbeid med Stugudal Handverk. Et arrangement sm endte pp i Åre g med en avsluttende acr knkurranse der. Det er så lettvint g bare kunne gå innm banken når jeg er her. Jeg får persnlig service g snakket med flk g behøver ikke å gjøre alt selv via nettet. Jeg får utført alle tjenester innen bank g frsikring, det er en trygghet, sier Bjørn. Fr Bjørn er banken lett tilgjengelig. Når anledningen byr seg reiser de på hytta allerede nsdag g blir hele helga. Han har mbilt kntr g mulighet til å jbbe fra Rørs. I de stre bankene hvr alt sentraliseres, går mer g mer på data g du treffer snart ikke et menneske når du er innm banklkalene, sukker Bjørn. Servicetjenester g handel Den tidligere Rsenbrgspilleren har gså spilt ftball fr Rørs en gang i tiden. Det var gjennm ftballen jeg ble kjent med Knut Leinan, sier Rime. Knut er Bjørns kntaktpersn i banken, ne Bjørn er veldig frnøyd med. Jeg får persnlig service g løsninger tilpasset meg g mine behv, sier Bjørn sm vurderer å flytte gså Det er ikke bare banktjenester Bjørn g familien benytter seg av på Rørs. Jeg går gså til frisør g tannlege her. Det er lettere å frhlde seg til det på Rørs enn i en større by hvr du må lete etter parkering, gjerne langt fra der du skal være. Det er bare å parkere g gå, det gjør deg friere. Du kan rusle i gata g handle litt i de mange hyggelige butikkene, sier Bjørn sm sammen med familien gså benytter seg av det rike kulturlivet på Rørs. Tidligere handlet mange hytteflk det de trengte i byen før de dr på hytta. I dag legger de handelen til Rørs, hvr de kan få både lkalmat g fredagstac i handlekurven. Trenger du å få ne gjrt på hytta så har Rørs mange dyktige håndverkere å velge i. Den lkale håndverkeren kjenner de lkale frhldene g finner løsningene sm gjør deg frnøyd. Alt er så lett tilgjengelig på Rørs, avslutter Rime. Planen er å få gjennmført et nytt paraglider arrangement i Selbu til neste smmer, med fkus på akrbatikk med paraglider, men gså mer fkus på fjellmrådene i dalføret g mer fjellflyging. Til vinteren jbbes det med å få et arrangement/ treff i Stugudal/sylane der vi inviterer paragliderpilter, kitere g speedridere til å utfrske det eldradet av fjell vi har i Neadalen, sier Brynhild Jrid Rtvld til Nea Radi. Brødvarer i Tydal Cp Tydal Stugudal Handel Stugudal Håndverk & fritid Væktarstua bedriften sin ver til RørsBanken. Pstbks 304, 7361 Rørs T NO F rrsbanken.n Fra

16 Tydal Skisenter Handle lkalt-dagen (Fra Nea Radi) Stugudal Handel var en av de 235 dagligvarebutikkene sm lørdag 1.nvember var med på «Handle lkalt-dagen». I fjr var det 160 butikker sm deltk i en tilsvarende kampanje, med slagrdet «Husk å handle heime». Nå var slagrdet endra, slik at det skullel bli enda tydeligare hva sm er frmålet med kampanjen. Det er gledelig at så mange butikker ville være med på kampanjen. Merkur arbeider fr å sikre flk i distrikta tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk av gd kvalitet. Samtidig er det gså viktig å synliggjøre hvr viktig butikken er fr lkalsamfunnet g å få flk på bygda til å bruke lkalbutikken i enda større grad, sier kampanjeleder Per Kjetil Jørgensen i Merkur. Budskapet i kampanjen er at nærbutikken er en svært viktig ingrediens i et levende lkalsamfunn. Ei bygd med butikk er langt mer attraktiv fr både familier sm vil etablere seg g fr hytteflk, enn ei bygd uten butikk. Det sier Berit Kåsen hs Stugudal Landhandel til Nea Radi. Når du handler lkalt, er du med på å ppretthlde nærbutikken g et levende lkalsamfunn. Vi vil takke kundene fr at de slutter pp m lkalbutikken. Samtidig vil vi utfrdre de sm handler lite lkalt til å tenke ver hva butikken betyr fr bygda, sier Per Kjetil Jørgensen i Merkur. Tydal skisenter vinter/påske 2015 Åpner 3. juledag Frbehld m snøfrhld Inf vil bli lagt ut på g facebk Prblemer med kjøretøyet?...hjelpen er nærmere enn du trr... Ring ss når du trenger hjelp til bilen, traktren eller andre kjøretøy! Km innm fr å se Lynx-nyhetene! Vi leverer Can-am ATV-er g utstyr disse Kran- g taljekntrllør! Klargjøring av din Lynx snøscter før vinteren - eller etter endt sesng! Vi utfører 4-hjulskntrll! Bilverkstedet fr alle bilmerker! Vi sjekker g tar dekkskiftet fr deg! Vi fretar AC-klimaservice Gd bilpleie! Nytt batteri? Nye dekk? Reperasjnene utføres av fagflk sm kan sitt fag! Bil & Landbruk AS Mtrprblemer tar vi ss av! Støtdempere. spissing, bremser Avdelingssjef: Jan Ole Østby E-pst: EU Kjøretøykntrll! Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal Tlf: Fax: Mbil: Vi fretar Åpningstider: ljeskift! man-fre 07:30-15:30 Dlmar mtrsager! Salg g service! 30 31

17 Maxb har blitt XL-Bygg Maxb Selbu skiftet fra 15. ktber kjedetilhørighet, g har nå blitt medlem av XL- Byggkjeden. større, åpnere g mer versiktlig. I tillegg har vi fått inn en del nye varemerker, vi har blant annet utvidet srtimentet på hytteprdukter innen 12-vlt g gass vesentlig, g vi har gså blitt mer prduktrettet mt byggevarer enn hva tilfellet var i Maxb, sier daglig leder, Ole Mrten Balstad, g legger til at en så langt i år kan ntere en msetningsøkning på gdt ver 20 prsent. Klappet & klart Vintermesse Fr tredje år på rad er det duket fr Vintermesse i Tydalshallen. Sm tidligere vil det meste av utstyr til vinteraktiviteter bli å få sett g kjøpt helga 6. g 7. desember. Her kan du få råd g veiledning fra eksperter innenfr isfiske, kite,ski, snøscter, hytteaggregat, ATV, trafikkpplæring, vinterbekledning g mye mer. Sm alltid er det GRATIS inngang. Vi har kisk med nystekte vafler, kaffe g annet gdt. Om vinteren setter inn fr fullt ute er det frtsatt gdt g varmt inne i messehallen. Svømmehallen blir gså åpen begge dagene mellm Trenger du elektriker? MIDT-NORSK VINTERMESSE ISFISKEUTSTYR SNØSCOOTERE ATV NATURFOTO TILHENGERE PULKER VINTERBEKLEDNING ÅPEN SVØMMEHALL KITE NYSTEKTE VAFLER TRAFIKKSKOLE SKI/SKIUTSTYR SNØFRESERE TYDALSHALLEN LØR-SØN 6-7.desember KL GRATIS INNGANG - KIOSKSALG - BRUKTSALG GOD RESPONS: - Vi har fått meget gde tilbakemeldinger fra kundene vedrørende vergangen til XL-Bygg, sier daglig leder i XL-Bygg Selbu, Ole Mrten Balstad, g legger til at msetningen så langt i år har økt med ver 20 prsent. - XL-Bygg er en kjede sm er langt mer tilpasset ss enn hva tilfellet var med Maxb, sier daglig leder, Ole Mrten Balstad, g legger til at hamskiftet gså har blitt psitivt mttatt av kundene. Etter drøye en måned i XL-Byggkjeden begynner nå Selbu Byggvare AS å få ting på plass etter vergangen fra Maxb. Nye varer er kmmet på plass i hyllene, g ikke minst har butikken fått en skikkelig ansiktsløftning. - Vi har gjrt et mye rent fysisk med butikken, ne sm igjen gjør sitt til at lkalene fremstår sm både XL-Byggkjeden er en av byggevarekjedene i Nrge med største vekst de siste årene, g kjeden markedsfører seg sm en kjede der fagkunnskapen skal være gd innen byggevaresegmentet. I tillegg har kjeden flere andre spesielle tiltak sm knytter kunde g byggevaresenter tett sammen, g nå kan du gså bestille både varer g håndverker ved å kntakte XL-Bygg Selbu. - Vi er med i et knsept sm heter Klappet & Klart, g dette knseptet har sm en rød tråd at kunden kan kntakte sin XL-Byggbutikk med frespørsel m å utføre en jbb, hvrpå butikken igjen frmidler ppdraget ut til sin base av håndverkere. Dette gjør sitt til at huseller hytteeieren slipper å ha flere kntaktpunkt en selve butikken, ne sm er både tids- g arbeidsbesparende fr kunden, sier Balstad, g legger til at det er stadig flere sm henvender seg til det lkale byggevaresenteret med frespørsel m håndverkertjenester. - I tillegg frtsetter vi selvsagt vår varetransprt til Tydal g Stugudal hver tirsdag g fredag hele året igjennm, g vi lver å gjøre vårt ytterste fr at alle våre kunder skal være frnøyd både med tanke på service g faglig bistand, avslutter Ole Mrten Balstad, daglig leder i XL-Bygg. hele Neadalførets byggevarekjede. I år vil det bli utstilling av veteransctere, naturft g i kaffekrken viser vi verdenscuprenn fra Lillehammer på strskjerm. Velkmmen til Tydalshallen fr en trivelig kick-ff til vinteren. XL-BYGG: Maxb Selbu har nå blitt XL-Bygg, ne sm vises gdt på utsiden av byggevaresenteret

18 Tydal mtrklubb Pr Rider Stale Eggen, a Snwcrss Champin frm Nrway. At times we als assist ther riders t help with their develpment and prmte the sprt and ur spnsrs. In 2014 we had Natasha Szucsk, Mark Thmsn and Justin Matthews ride with the team. Our gal is t win champinships. Our riders are dedicated and determined t win. We have gne t great extent t prvide them with the equipment, facilities and supprt in rder fr ur riders t be the best they can be. This cmbinatin, has brught the team several champinships and cuntless pdium finishes ver the years. Just last seasn, the team finished with 2 Champinships and 105 pdiums. Ståle er kmmet seg gdt til rette i teamet, ur riders t be the best they can be. This cmbinatin, has brught the team several champinships and cuntless pdium finishes ver the years. Just last seasn, the team sm finished with han 2 Champinships sier. Har and 105 det pdiums. sm plmmen i egget. STÅLE ER KOMMET SEG GODT TIL RETTE I TEAMET, SOM HAN SIER. HAR DET SOM PLOMMEN I EGGET. Tydal MK er en klubb med mange engasjerte medlemmer, i 2015 feirer klubben 30-års Jubileum! Frtsatt er mange av de sm var med i ppstarten aktive i klubben, enten i styret, på dugnad eller sm funksjnærer. Klubben har i sesngen 2014/15 ni aktive utøvere frdelt på snøsctercrss g mtrcrss. Kasper Østby, Mats Kvitland, Vebjørn Hanssen, Marte Lunden, Rbert Lunden, Sverre Balstad Jr., Trgrim Welve, Ståle Østby Eggen g Jnas Østbyhaug. I jubileumsåret skal vi gså arrangere NM, Tydal MK har vært arrangør av NM 4 ganger tidligere, samt at vi har arrangert både Nrdisk Mesterskap g Wrld Cup i snøsctercrss. Et NM er ett str arrangement fr ss, vi regner med ca. 100 kjørere g 1000 publikummere i løpet av helga. Vi har 100 funksjnærer i drift hele helga- på dugnad! Vi kmmer til å ha ett tett samarbeid med Tydals næringsliv g Tydal kmmune i frhld til arrangementet, g håper på str ppslutning rund dette. Snøsctercrss er en fartsfylt g mrsm sprt sm ikke bare trekker mange ungdmmer, men gså familieflk. Dette er en sprt fr alle! Klubbens styre ønsker å berømme dugnadsinnsatsen til mange av Tydals entreprenører, tidligere utøvere g funksjnærer sm stiller pp på dugnad. Enten med traktr, sctere, 4-hjulinger, hammer g spiker, sm flaggvakt på banen eller i kisken, uten Dere hadde vi ikke kunnet arrangert hverken Påskecrss eller NM! Tusen takk! Anne Grete B. Østbyhaug, Leder Tydal MK Hei! Da har Ståle kmmet seg ver dammen til Canada. Til Bailey mtrsprt sm han skal kjøre fr denne vinteren. Skal denne vinteren kjøre den Canadiske serien g deler av den Amerikanske. Han er nå i Duluth g frbereder seg til åpningen av den Amerikanske serien sm starter den 28/11. Teamet ligger i disse dager i Hill City utenfr Duluth. Ståle reiste ver til Canada 4/10, g har siden han km dit frberedt seg til sesngen med trening g gjøre seg kjent med teamet. Ståle var 2 ganger i fjr vinter ver g kjørte fr team Bailey sm da endte med kntrakt. Bailey mtrsprt er et team sm har kjørt i Nrd Amerika i 14 år. De hadde i fjr 105 plasseringer på pallen. Denne sesngen vil teamet bestå av 7 kjørere. Ståle er den eneste kjøreren i den største klassen Pr-Open. Dette er hva Stu sier: Bailey Mtrsprts is gearing up fr the CSRA and ISOC race seasns. The fllwing was put tgether in an effrt t help update yu n ur team. Bailey Mtrsprts is an extreme sprts team that primarily fcuses n the sprt f Snwcrss. The team at Bailey Mtrsprts is cmprised f 5 main riders, each f wh have been racing fr ver 8 years n the CSRA circuit. This cre grup cnsists f; Stuart and Ryan Hunt, Matt and Christian Sarracini and Adam Gdale. New t the team fr 2015 will be Mvh Petter Eggen. tlf: Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk, samt rdinær Taxi SKRIV INN NAVN 34 35

19 JONAS ØSTBYHAUG Ft: Frøydis Hrven Jeg begynte å kjøre fr 11 år siden, g har siden da vunnet NM 2 ganger (2012 pr Stck),(2013 pr Open), 2 plass 1 gang (2010 pr Stck på hjemmebane i Tydal), 3 plass 1 gang (2014 pr Stck. I VM har det blitt 11 plass (2014), 18 plass (2013). I det svenske mesterskapet har jeg 4 plass(pr Open 2014) g 4 plass (pr Stck 2013). Jeg skal nå kjøre en full sesng i usa, g håper å gjøre gdt inntrykk så jeg kan få en bedre avtale neste år. Eller vant jeg årets snøskuterutøver prisen på mtrsprtgallaen 2013, g var nminert til årets frbilde iår, sammen med Pål Anders Ullevålseter g Helge Ruden, der Helge Ruden vant. Mål fr sesngen 2015 er å vinne pr Stck i øst kyst serien sm jeg skal kjøre her i usa, tpp tre på NM, tpp 7 på VM. MARTE LUNDEN, 19 ÅR Kjører SKI-DOO. Hun har kjørt sctercrss i 3 år. Hun har hatt 1 år pphld, men er å finne på start igjen i vinter. Meritter: Vant Påskecrss`n NM beste plassering 4. plass. Har representert Nrge i Nrdisk Mesterskap. Midt-Nrsk Mesterskap 3.plass. Svensk Mesterskap tpp 10 plasseringer. Sctercrss e gørartugt J TORGRIM WELVE Ft: Anna Lian I Tydal MK er det j redusert en hel del på kjørermengden, men vi har j frtsatt nen førere igjen. Vi har j Ståle Eggen sm i år skal kjøre sm prff fr Team Bailey g Ski-D i Canada, g Jnas Østbyhaug sm skal kjøre sm prff fr Team Plaris Suthside i USA. Hjemme her i Nrge så kjører frtsatt Trgrim Welve, (sm kjører Lynx) Rbert Lunden g Marte Lunden sm begge kjører Ski- D. Alle i Tydal MK er medlemmer av det Midtnrske Reginslaget i snøscter crss, der vi jevnlig har treninger på Olympiatppen i Granåsen. Dette blir j litt vanskelig fr Jnas g Ståle, men fr ss andre er det helt tpp at vi kan møtes g trene litt skikkelig sammen med treneren vår Trnd Erntsen. ROBERT LUNDEN, 21 ÅR Kjører SKI-DOO Han har kjørt sctercrss i 11 år. Meritter: Vant Midt-Nrsk Cup 13 år gammel. Vant Påskecrss`n Har representert Nrge i EM 3 ganger med plasseringene 16, 16 g 15. NM har han vært blant tpp 10 i flere år i både Pr Stck g Pr Open klasse. Han har gså deltatt i Svensk Mesterskap. Sctercrss er livet J Tydal turistinfrmasjn, Ås Tydal kmmune, servicekntret 7590 Tydal Telefn: Hjemmeside: E-pst: TYDAL KOMMUNE Åpningstider ved turistinfrmasjnene i Tydal Åpningstid: Mandag fredag kl Salg av fiskekrt, jaktkrt, suvenirer, julekrt g prspektkrt, lkalhistriske bøker g hefter, bygdebøker mm

20 ER DU FORBEREDT?!! Hvis en av dine rammes av plutselig sykdm, eller hjertestans, vet du hva sm skal gjøres fr å redde dine nærmeste inntil mer kvalifisert hjelp kmmer? Vi tilbyr kurs til private g bedrifter i grunnleggende førstehjelp med hvedfkus på hjerte-lunge redning. Vi hlder kurs i Stugudal/Tydal fr bedrifter, hytteflket, fastbende. Kursene hldes på Væktarstua. Ring g melde på din hyttefrening, bedrift eller deg sm privatpersn. J hn Berggård Bygg 7590 Tydal - Tlf: Etablert 1991 Nybygg Tilbygg Ftballfest i Tydal (NEA RADIO) Hans Mrten Løkken Tlf: SALONG KARISMA Dame- g herrefrisering, bijuterie, gaveartikler, vesker, klkker g skjerf. Rehabilitering Tydal Vedprdukter ANS Ved til salgs. Lkalprdusert fjellbjørk leveres tilkjørt i strsekk 1.500L eller pall 1.000L. Ftballgruppa i Tydal IL hadde sin tradisjnsrike årsfest i Spngtun lørdag. Sm vanlig var det pris- g gaveutdelinger til de tre senirlaga (damer, 5. g 6.div herrer) g til ftballgruppas medhjelpere. Fran fra v.: Amalie H. Nygård - Innsatsprisen Damer, Ingrid Elise Kjøsnes - Årets spiller Damer, Slveig Hilm Rønning - Tppscrer Damer. I midten fra v.: Jakim Strrønning - Innsatsprisen Herrer, Vegard Græsli - Tppscrer 6. div. Bakerst fra v.: Mikael Franzèn Rønningen - Årets Kmet Herrer, Simen Dahlseng Østby A-kamper, Stian A. Frem - Årets spiller Herrer, Ørjan Hilm Øverås - Tppscrer 5. div. Årets seriemestere i 5. div. avd. 4 fikk hver sin T-skjrte med «Seriemester 2014 «. Trøyene var spnset av ftballgruppas spnsrer: Cp Tydal, Væktarstua Htell, Selbu Sparebank, Nr-Cntact Sprt g Statkraft. Disse 23 spillere ble seriemester: Trym Græsli, Skrates Berggård Kvell, Jesper Dahlseng Østby, Even Græsli, Geir Brynhildsvll, Andreas Hilm Øverås, Rbert Lunden, Vegard Græsli, Gaute Kirkvld, Thmas Aune, Ove Brynhildsvll, Mikael Franzèn Rønningen, Tr Helge Kvithammer, Vidar Aune, Simen Dahlseng Østby, Stian A. Frem, Jakim Strrønning, Trnd Ola Aas, Ørjan Hilm Øverås, Jn Mikkel Unsgård, Fredrik Hv, Geir Haarstad g Markus Andersen. Ft: Rita Hilm Gjør julegavehandelen hs ss! GOD JUL OG GODT NYTTÅR! Jhn Helge Kåsen Tlf eller Lagerleie Kntakt: Jhn Helge Kåsen tlf

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Markedsføringsmateriell...7

Markedsføringsmateriell...7 Innhld Avtaleparter...2 Om ballbingene...2 Typiske bruksmråder...2 Inntektsmuligheter klubb...2 Pris g antall ballbinger...3 Avtalt hentested...3 Avtalevilkår/signering...3 Vedlegg 1...4 Størrelse baner/pumper

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE

MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE SLIK BYGGER DU HUMLEKASSEN Det finnes flere måter å lage en humlekasse på, g dette er en måte. Til denne kassen har vi brukt kryssfiner sm er 1,5 cm tykk, men du kan gså bruke

Detaljer

spatur TIL tallinn Spatur til Tallinn Standardpakken Pakkepris: Kr. 2.190,- p.p. Pris per voksen når to deler rom.

spatur TIL tallinn Spatur til Tallinn Standardpakken Pakkepris: Kr. 2.190,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. spatur TIL tallinn Spatur til Tallinn Standardpakken Pakkepris: Kr. 2.190,- p.p. Pris per vksen når t deler rm. *Flybilletter er ikke inkludert! *Denne pakken kan brukes på valgfri dat. *Merk at enkelte

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017 Referat fra møtet i Brukerutvalget fr NAV-kntrene i Trndheim 30. nvember 2017 Til stede: Svein Ott Nilsen, Heidi Ingebrg Klkkervld, Jrunn Aune, Bjørn Bratvik (møteleder), Unni Valla Skevik; Sølvi Dahlen,

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter.

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter. Sammen m gde vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dat: 03.02.15 Tema: Behvet fr næringsarealer i Grenland v/ Grenlandskmmunene g Telemark Fylkeskmmune Antall deltagere: ca 80 Infrmasjn

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 Lg Sprtslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 1 INNHOLD: 1. Innledning s. 3 1.1 Hensikten med Sprtslig plan s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.2.1 Idrettsregistreringen 2013-2011 s. 3 1.2.2 Medlemsutvikling

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen Siden HallingExp s medlemmer ikke er rientert m hva vi til enhver tid jbber med, har vi laget en relativt detaljert versikt ver hva vi har hldt på med av prsjekter g aktiviteter i året sm har gått. Vi

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer