NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale Lyngflot INNHOLD 1 Innledning Anleggsfasen Vegnett i planområder Trafikksituasjon på FV Trafikksituasjon i avkjørsler Trafikksikkerhet i anleggsfasen Fjellhaller i drift Nyskapt trafikk som følge av drift Trafikksikkerhet i driftsfasen Vedlegg: Trafikkdata i anleggsfasen Asplan Viak AS - Industritunet, Dyrmyrg Kongsberg - Tlf Faks asplanviak.no

2 1 INNLEDNING Det er planlagt å bygge to store fjellhaller for datalagring på Dale og Mæl i Rjukan. En del av massene skal deponeres lokalt, mens resten skal fraktes til Lyngflot. I forbindelse med bygging og drift av fjellhallene har vi sett nærmere på trafikken som genereres. Vi har spesielt sett på konsekvenser for FV 37, avkjørslene til området og trafikksikkerhet i området. Det er helt klart anleggsfasen som genererer mest nyskapt trafikk. Lengden på anleggsfasen avhenger av driftsopplegg ved masseuttak. Vi har her sett nærmere på to alternativer med 16 timers drift per døgn og 13 timers drift per dag. Planområdet Dale ligger like ved FV 37 nordøst for Rjukan sentrum. Planområdet Mæl ligger ved FV 37 øst for krysset FV 37 x FV 364. Massedeponiet Lyngflot ligger ved FV 37 øst for Mæl. 2 ANLEGGSFASEN 2.1 Vegnett i planområder Planområdet er delt opp i tre delområder. Alle planområdene ligger langs FV 37 øst for Rjukan sentrum. FV 37 er en smal fylkesvei med grei standard. Det er relativt lav trafikk på vegen, og ingen avviklingsproblemer. Det er ikke gang/sykkelvei langs FV 37, så fotgjengere må gå langs vegen. Det er boligfelt på nordsiden av FV 37 ved Dale, og spredt bebyggelse langs fylkesvegen mellom Dale og Mæl. Det er et boligfelt ved Mæl. På strekningen Mæl Lyngflot ligger det noen få boliger. Trafikknotat

3 NOTAT Planområde Dale Figur 1 Utkast til avgrensing av planområde Dale og planlagt trase for utkjøring av løsmasser. Bruflotbroa i sørvest og Gauståbroa i nordøst. Figur 1 viser planlagt trase for intern trafikkavvikling og bortkjøring av løsmasser til deponi. Massene som skal til Gaustatippen kjøres langs ny anleggsvei på sørsiden av Måna (tegnet rød). Tomme lastebiler kjører ut på FV 37 og tilbake til anlegget (over bro på Dale). Massene som skal til Lyngflot kjøres over Bruflot-broa sørvest, ut på FV 37 til Lyngflot, tomme lastebiler kjører samme vei tilbake. Det er planlagt ny bro sørvest i planområdet. Denne vil ikke bli bygget til bruk i anleggsfasen. Figur 2 viser avkjørsel til FV 37 fra Bruflotbroa og Figur 3 viser avkjørsel til FV 37 fra Gauståbroa. Ved eventuell døgnkontinuerlig drift på Dale, benytter alle biler avkjørselen ved Bruflot om natten ( ). Trafikknotat

4 NOTAT Figur 2 Avkjørsel fra FV 37 ved Bruflot i planområde Dale. Plassering av ny bro er skissert Figur 3 Avkjørsel fra FV 37 ved Gauståbroa Planområde Mæl Figur 4 Utkast til avgrensing av planområde Mæl og planlagt trase for utkjøring av løsmasser. Figur 4 viser planlagt trase for utkjøring av løsmasser og område for massedeponi internt. Eksisterende veg fra anleggsområde til FV 37 er planlagt benyttet. Figur 4 viser avkjørsel til FV 37. Trafikknotat

5 Figur 5 Avkjørsel til FV 37 i planområde Mæl Lyngflot Figur 6 Lyngflot ligger ved FV 37 vest for Mæl. Figur 6 viser beliggenheten til Lyngflot. Lyngflot ligger langs FV 37, langt fra nærmeste bebyggelse. Figur 7 viser avkjørselen til massedeponi-området. Eksisterende avkjørsel benyttes. Trafikknotat

6 Figur 7 Avkjørsel fra FV 37 til massedeponi Lyngflot Trafikknotat

7 2.2 Trafikksituasjon på FV 37 Trafikktall for FV 37 er hentet fra NVDB og fremskrevet til år Det er sannsynlig at anleggsfasen er i full gang Figurene under viser beregnet ÅDT og tungtrafikkandel på FV 37 for strekningen Dale Lyngflot. FV 37 FV % % Dale % Mæl 3000 ÅDT Lyngflot 12 % Tungtrafikkandel Trafikk 2012 uten anleggstrafikk Figur 8 Oversikt over ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 uten anleggstrafikk Figur 8 viser situasjonen i 2012 uten anleggstrafikk. ÅDT på FV 37 ved Dale er ca 3000, med 9 % tungtrafikkandel. ÅDT på FV 37 ved Lyngflot er ca 1050 med 13 % tungtrafikkandel. FV % FV 37 FV % % % Dale Mæl FV % 3080 ÅDT Lyngflot 11 % Tungtrafikkandel Trafikk timers drift, trafikk uke etter oppstart Figur 9 Oversikt over ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 13 timers drift Figur 9 viser ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 13 timers drift i døgnet, 6 arbeidsdager i uka. Trafikken er også her beregnet ut fra oppstart av anleggsperioden på Dale og Mæl samtidig. Ved 13 timers drift er anleggsperioden på Dale beregnet til 88 uker, mens anleggsperioden på Mæl er beregnet til 35 uker. Ved planlagt massedeponering er belastningen på FV 37 størst i uke etter oppstart. Da kjøres massene fra både Dale og Mæl til Lyngflot. Trafikknotat

8 På FV 37 ved Dale øker ÅDT fra 3000 til ca 3100 ved full drift. Tungtrafikkandelen øker fra 9 % til 11 %. Beregnet ÅDT på strekningen Mæl - Lyngflot øker fra 1050 til 1340 ved full drift, mens tungtrafikkandelen øker fra 13 % til 29 %. FV 37 FV % % % Dale Mæl FV % 3100 ÅDT Lyngflot 12 % Tungtrafikkandel Trafikk timers drift, trafikk uke etter oppstart Figur 10 Oversikt over ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 16 timers drift. Figur 10 viser ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 16 timers drift i døgnet, 6 arbeidsdager i uka. Situasjonen er et worst-case -scenario med tanke på trafikkmengden på FV 37, dvs oppstart av anleggsperioden på Dale og Mæl samtidig. Ved 16 timers drift er anleggsperioden på Dale beregnet til 71 uker, mens anleggsperioden på Mæl er beregnet til 28 uker. Ved planlagt massedeponering er belastningen på FV 37 størst i uke etter oppstart. Da kjøres massene fra både Dale og Mæl til Lyngflot. På FV 37 ved Dale øker ÅDT fra 3000 til 3100 ved full drift. Tungtrafikkandelen øker fra 9 % til 12 %. Beregnet ÅDT på strekningen Mæl - Lyngflot øker fra 1050 til 1410 ved full drift, mens tungtrafikkandelen øker fra 13 % til 32 %. Dette skyldes at trafikken er relativ lav på strekningen, mens trafikkveksten nesten utelukkende består av tunge kjøretøy. Trafikknotat

9 FV 37 FV % % % Dale Mæl FV % 3140 ÅDT Lyngflot 13 % Tungtrafikkandel Trafikk timers drift, trafikk uke etter oppstart Figur 11 Oversikt over ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 24 timers drift. Figur 11 viser ÅDT og tungtrafikkandel i 2012 med anleggstrafikk med 24 timers drift i døgnet 6 arbeidsdager i uka. Ved døgnkontinuerlig drift er anleggsperioden på Dale beregnet til 45 uker, mens anleggsperioden på Mæl er beregnet til 17 uker. Trafikkmengden vist på figuren er i uke 10 til 17 etter oppstart, som er perioden med mest trafikk på FV 37. Da kjøres masser både fra Dale og Mæl til Lyngflot. Det er naturlig nok størst økning i både trafikkmengde og tungtrafikkandel på strekningen Mæl- Lyngflot. På FV 37 ved Dale øker ÅDT fra 3000 til ca 3140 ved full drift på begge anleggene. Tungtrafikkandelen øker fra 9 % til 13 %. Beregnet ÅDT på strekningen Mæl- Lyngflot øker fra 1050 til 1610 ved full drift, mens tungtrafikkandelen øker fra 13 % til 40 %. Trafikknotat

10 2.3 Trafikksituasjon i avkjørsler Avkjørsler til FV 37 i planområdet Dale Det er planlagt å benytte to avkjørsler til FV 37 fra Dale. Eksisterende bro og avkjørsel til FV 37 ved Bruflot skal benyttes som den er, mens i sørvest planlegges det ny bro over Måna. Ved massedeponering på Gaustatippen kjører lastebilene på anleggsveg sør for Måna, og deretter ut på FV 37 etter tømming og tilbake på FV 37 og over broa tilbake til anleggsområdet. Ved massedeponering på Lyngflot benyttes bare avkjørselen på Bruflot. Figur 12 Avkjørsel ved Bruflot fra FV 37 i retning mot Rjukan Figur 13 Avkjøring ved Bruflot fra FV 37 i retning fra Rjukan Figur 12 og Figur 13 viser avkjørselen ved Bruflot slik den er i dag. Dersom denne skal benyttes til anleggstrafikk, må siktforholdene i avkjørselen forbedres. Figur 14 Avkjørsel Gauståbroa fra FV 37 i retning mot Rjukan Figur 15 Avkjøring Gauståbroa fra FV 37 i retning fra Rjukan Figur 14 og Figur 15 viser avkjørselen ved Gauståbroa. Jernbanesporet til Rjukanbanen ligger parallelt med FV 37, og må krysses fra adkomstveien fra Dale. Rjukanbanen er ikke i kommersiell drift (nedlagt i 1991), men banen er i kjørbar stand. Trafikknotat

11 2.3.2 Avkjørsel fra fjellhaller på Mæl Avkjørsel til FV 37 fra Mæl ligger på en oversiktlig strekning. Det er ingen sikthindringer i avkjørselen. Figur 16 Avkjørsel til Mæl fra FV 37, sett fra øst i retning mot Rjukan Figur 17 Avkjørsel til Mæl fra FV 37 sett fra vest i retning fra Rjukan Figur 16 og Figur 17 viser avkjørselen fra Mæl. Avkjørselen ligger på en oversiktlig strekning, med god sikt fra avkjørselen Avkjørsel fra massedeponi på Lyngflot Avkjørsel til FV 37 på Lyngflot benyttes som den er i dag. Avkjørselen ligger for seg selv langs FV37, og er en oversiktlig avkjørsel. Figur 18 Avkjørsel til Lyngflot fra FV 37 sett fra sørøst i retning mot Rjukan Figur 19 Avkjørsel til Lyngflot fra FV 37 sett fra nordvest i retning fra Rjukan Figur 18 og Figur 19 viser avkjørselen til massedeponiet på Lyngflot. Avkjørselen ligger for seg selv langs FV 37 og er en oversiktlig avkjørsel. Trafikknotat

12 2.4 Trafikksikkerhet i anleggsfasen Trafikksikkerhet for fotgjengere/syklister/skolebarn Planområde Dale Eksisterende bro Busslommer Figur 20 Planområde Dale avkjørsel sørvest, fotgjengersoner Dersom eksisterende bro sørvest i området skal benyttes som avkjørsel fra fjellhall i Dale, berører ikke anleggstrafikken fotgjengere/syklister fra boligfeltet på nordsiden av FV 37 ved Dale. Skoleveg: Boligfeltet som ligger på nordvestsiden av FV 37 på Dale har busslommer på begge sider av fylkesveien. Avstand fra boligfeltet til barne- og ungdomskole er over 4 km, så skolebarn her har rett på skoleskyss. Det er en etablert gangveg (gruslagt) fra boligfeltet ned til busslommen på nordøstsiden av fylkesveien. Trafikknotat

13 Gang/sykkelveg: Det er sammenhengende gang/sykkelvei fra Bakhusveien til Rjukan sentrum på nordsiden av FV 37. Denne går stedvis sammen med adkomstveier. Øst for Bakhusveien må fotgjengere/syklister benytte FV 37. Anleggsvei Boliger Figur 21 Anleggsvei sørøst for Måna og boliger langs anleggsvei. Anleggsveien som er planlagt på sørøstsiden av Måna benyttes ved transport av masser til Gaustatippen. Det er planlagt at de tomme bilene kjører FV 37 tilbake til anleggsområdet, det gjør at tungtrafikken på anleggsveien blir enveiskjørt. Vegen kan derfor benyttes av fotgjengere/syklister som vanlig uten å sette inn ekstra sikringstiltak for myke trafikanter. Trafikknotat

14 Planområde Mæl Det er få konflikter mellom myke trafikanter og anleggstrafikken fra masseuttaket på Mæl. Det er ingen boliger langs anleggsveien. Boligfeltet øst for anleggsområdet har bussholdeplasser på FV 37 i tilknytning til avkjørsel til fylkesvegen. Det går en lokalvei (Rollagveien) fra Mæl til Miland. Barneskole for kretsen er lokalisert på Miland. Anleggstrafikken krysser Rollagveien mellom masseuttak og deponiområde. Område for kryssing er oversiktlig på en rettstrekning. Det anses derfor ikke som nødvendig å sette inn ekstra sikringstiltak for myke trafikanter. Figur 22 Konfliktområde myke trafikanter og anleggstrafikk på Mæl Lyngflot Det er ingen boliger i området rundt planområde Lyngflot. Det er derfor ingen konflikter mellom myke trafikanter og anleggstrafikk Trafikksikkerhet i avkjørsler Krysningspunkt for anleggstrafikk Alle avkjørslene fra anleggsområdene må kontrolleres og eventuelt utbedres før oppstart av anleggsperioden. Utforming og siktkrav i avkjørslene må oppfylle kravene ihht HB 017. Trafikknotat

15 3 FJELLHALLER I DRIFT 3.1 Nyskapt trafikk som følge av drift Det anslås ca 30 ansatte som daglig er på jobb i fjellhallene i begge fjellhallene. I tillegg til dette anslås det i snitt totalt to trailerlass per dag til fjellhallene. Fjellhallen på Dale har mest aktivitet, så 2/3 av de ansatte er lokalisert der. Det utgjør 20 ansatte på Dale og 10 ansatte på Mæl. Turproduksjonsdata fra Håndbok 146 gir en biltrafikk på 2,5 bilturer per ansatt per døgn for industri. I tillegg kommer to trailerlass per dag. Det gir en trafikkvekst på 52 biler i døgnet for avkjørselen til Dale og 27 bilturer per døgn for avkjørselen på Mæl. 3.2 Trafikksikkerhet i driftsfasen Det er en relativ lav trafikkvekst som følge av drift av fjellhallene både på Dale og Mæl. Den påkrevde utbedring av anleggsveger og avkjørsler til FV 37 gir en god og trygg avvikling også for driftsperioden. Trafikknotat

16 VEDLEGG Trafikkdata fjellhaller Dale Alt 1: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 13 arbeidstimer: Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger Fra fjellhallen på Dale: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 8 uker med 2 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 32 uker med 3 billass/arbeidstime, til sammen 7280 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 48 uker med 8,3 billass/arbeidstime, til sammen lass Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til Lyngflot Fase 4: 6 av ukene kjøres massene til Lyngflot, resten av tiden til Gaustatippen Massene som skal til Gaustatippen kjøres langs anleggsvei på sørsiden av Måna. Tomme lastebiler kjører ut på FV 37 tilbake til anlegget Trafikkdata fjellhaller Dale Alternativ 2: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 16 arbeidstimer Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger Fra fjellhallen på Dale: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 7 uker med 2 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 25 uker med 3 billass/arbeidstime, til sammen 7280 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 39 uker med 8,3 billass/arbeidstime, til sammen lass Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til Lyngflot Fase 4: 4,5 av ukene kjøres massene til Lyngflot, resten av tiden, dvs 34,5 uker til Gaustatippen Trafikknotat

17 Massene som skal til Gaustatippen kjøres langs anleggsvei på sørsiden av Måna. Tomme lastebiler kjører ut på FV 37 og tilbake til anlegget (over ny bro ved Dale) Massene som skal til Lyngflot kjøres på ny bro over Måna, ut på FV 37 til Lyngflot. Tomme lastebiler samme vei tilbake. Trafikkdata fjellhaller Dale Alternativ 3: Forutsatt 6,0 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , (dagtid) samt fra (nattid) 24 arbeidstimer Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger, ca 18 m 3 pr lass Fra fjellhallen på Dale: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter 4 uker Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 4 uker med 2,3 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 16 uker med 3,2 billass/arbeidstime, til sammen 7280 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 25 uker med 8,7 billass/arbeidstime, til sammen lass Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til Lyngflot Fase 4: 1,5 av ukene kjøres massene til Lyngflot, resten av tiden, dvs 23,5 uker til Gaustatippen Drift dagtid (kl ): Massene som skal til Gaustatippen kjøres langs kommunal veg og ny anleggsvei på sørsiden av Måna. Tomme lastebiler kjører ut på FV 37 og tilbake til anlegget på eksisterende bro og atkomstvei Drift nattetid (kl ): Massene som skal til Gaustatippen kjøres ut på FV 37 i eksisterende kryss og følger FV 37 til eksisterende atkomstvei og bro til Gaustatippen. Tomme lastebiler kjører tilbake i samme trase. Drift dag og natt til Lyngflot: Massene som skal til Lyngflot kjøres langs eksisterende atkomstvei på sørsiden av Måna og ut på FV 37 til Lyngflot. Tomme lastebiler samme vei tilbake. Trafikknotat

18 Trafikkdata fjellhaller Mæl Alt 1: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 13 arbeidstimer Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger, ca 18 m 3 /lass Fra fjellhallen på Mæl: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 13 arbeidstimer: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 8 uker med 2 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 6,5 uker med 3 billass/arbeidstime, til sammen 1456 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 20 uker med 8,3 billass/arbeidstime, til sammen lass Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til oppfylling innenfor planområdet på Mæl (til etterbruk som landbruksareal) Fase 4: 3,5 av ukene kjøres massene til oppfyllingsområdet på Mæl 16,5 av ukene kjøres massene til Lyngflot Massene som skal til oppfylling innenfor planområdet på Mæl kjøres på anleggsvei langs kanalen. Tomme lastebiler kjører tilbake samme vei. Massene som skal til oppfylling på Lyngflot kjøres også på anleggsvei langs kanalen og ut på FV, sørøstover mot Lyngflot og tilbake samme vei. Trafikkdata fjellhaller Mæl Alt 2: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 16 arbeidstimer: Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger, ca 18 m 3 /lass Fra fjellhallen på Mæl: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 7 uker med 2 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 5 uker med 3 billass/arbeidstime, til sammen 1456 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 16 uker med 8,3 billass/arbeidstime, til sammen lass Trafikknotat

19 Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til oppfylling innenfor planområdet på Mæl (til etterbruk som landbruksareal) Fase 4: 3 av ukene kjøres massene til oppfyllingsområdet på Mæl 13 av ukene kjøres massene til Lyngflot Massene som skal til oppfylling innenfor planområdet på Mæl kjøres på anleggsvei langs kanalen. Tomme lastebiler kjører tilbake samme vei. Massene som skal til oppfylling på Lyngflot kjøres også på anleggsvei langs kanalen og ut på FV, sørøstover mot Lyngflot og tilbake samme vei. Trafikkdata fjellhaller Rjukan Alt 3: Forutsatt 6 arbeidsdager pr uke og arbeidstid fra , 24 arbeidstimer: Steinmassene fraktes ut av lastebil med tilhenger, ca 18 m 3 /lass Fra fjellhallen på Mæl: Fase 1: Etablere forskjæring før tunneldrift starter Fase 2: Atkomsttunnel inn til fjellhaller: 4 uker med 2,3 billass/arbeidstime, til sammen 1300 lass Fase 3: Oppstart fjellhaller / takskive: 3 uker med 3,2 billass/arbeidstime, til sammen 1456 lass Fase 4: Full produksjon i fjellhaller: 10 uker med 8,7 billass/arbeidstime, til sammen lass Fase 2 og 3: Alle massene kjøres til oppfylling innenfor planområdet på Mæl (til etterbruk som landbruksareal) Fase 4: 2 av ukene kjøres massene til oppfyllingsområdet på Mæl 8 av ukene kjøres massene til Lyngflot Massene som skal til oppfylling innenfor planområdet på Mæl kjøres på anleggsvei langs kanalen. Tomme lastebiler kjører tilbake samme vei. Massene som skal til oppfylling på Lyngflot kjøres også på anleggsvei langs kanalen og ut på FV, sørøstover mot Lyngflot og tilbake samme vei. Trafikknotat

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10 Oppdragsgiver: Helga Raa mfl., Svein Raa, Bergen Tomteselskap Oppdrag: 531332 Reguleringsplan for Raa/Grønstølen Del: Planforslag til 2. gangs behandling Dato: 2014-02-14 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll:

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS. Utgave: 01 Dato: 2011-01-19

Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS. Utgave: 01 Dato: 2011-01-19 Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Utgave: 01 Dato: 2011-01-19 Planprogram Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 2 FORORD Asplan Viak er engasjert av for å utarbeide reguleringsplan for to

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLHALLER Tinn kommune i Telemark Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningslovens 12-7 og 11-8. Bestemmelsene er sammen

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING FORELØPIG TILLEGGSNOTAT NR 02 ANLEGGSTRAFIKK 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/16 FORORD Forsvarsbygg oversendte

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen

Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen Det vises til reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett - Linnes, vedtatt 17.06.2014. I planbestemmelsene 2-1 pkt. b-6 stilles

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE MAS- SETAK LØLAND OG NEDRE ESPEDAL

RAPPORT TRAFIKKANALYSE MAS- SETAK LØLAND OG NEDRE ESPEDAL Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato 2017/04 RAPPORT TRAFIKKANALYSE MAS- SETAK LØLAND OG NEDRE ESPEDAL RAPPORT TRAFIKKANALYSE MASSETAK LØLAND OG NEDRE ESPEDAL Revisjon 1 Dato 2017/04/04 Utført

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering...

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering... Oppdragsgiver: Skjøndals Eiendom AS Oppdrag: 532755 Reguleringsplan for Damsgårdsveien 119 og 121 Dato: 2013-04-03 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: TRAFIKKNOTAT INNHOLD 1 Innledning...1 2 DAGENS

Detaljer

Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Rammeavtale Nesodden,Ellingstadåsen områdeplan Dato:

Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Rammeavtale Nesodden,Ellingstadåsen områdeplan Dato: Oppdragsgiver: - Fakturamottak Oppdrag: 603492-02 Rammeavtale Nesodden,Ellingstadåsen områdeplan Dato: 04.10.2016 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Geir Are Guddal NOTAT VEG OG TRAFIKK

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN.

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN. Til: Hurum Kommune Oppdragsgiver: Ki Eiendom AS Oppdrag: 610548 Klokkarstua. Omregulering av deler av Nedre Ugstad og regulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg i retning Verket. Del: Bestilling

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer