E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014"

Transkript

1 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014

2 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at andelen netthandlende i hvert land holder seg nokså stabil. Norske forbrukere sto for nærmere 8,5 milliarder kroner av den nordiske netthandelen i tredje kvartal, og netthandlet i gjennomsnitt for ca kroner hver. Beløpene er større enn i andre kvartal, og er målt før julehandelens bidrag regnes med. 1 av 3 nordiske forbrukere tror nemlig de kommer til å gjøre unna deler av julehandelen på nett i år, og norske forbrukere er de som i snitt planlegger å bruke mest penger på julegaver - både på nett og totalt sett. Samtidig med at debatten rundt tollfrigrensen på varer fra utlandet raser i norske medier, holder netthandel fra utlandet stand - først og fremst blant norske forbrukere. I motsetning til svenske og danske forbrukere har norske forbrukere i tredje kvartal økt sin utenlandshandel, og anslår at 54 prosent av forsendelsene de mottok i tredje kvartal kom fra utenlandske nettbutikker. Som tidligere oppsummerer vi den nordiske netthandelen i tredje kvartal før vi går nærmere inn på netthandel blant norske forbrukere. Temaet for denne utgaven er julehandel - først og fremst den delen som foregår på nett. God lesning, og god jul-e-handel! Oslo, november 2014 Ole A. Hagen Kommunikasjons- og Markedsdirektør PostNord AS Kort oppsummert Nordisk netthandel i tredje kvartal 2014 Som i foregående kvartaler har Norge også i Q3 den høyeste andelen netthandlende. 72 prosent av norske forbrukere svarer at de har handlet varer på nett i løpet av tredje kvartal, hvilket er en høyere andel enn i Sverige (70 prosent), Danmark (69 prosent) og Finland (62 prosent). Norske forbrukere handlet også for høyere beløp og mottok flere forsendelser i gjennomsnitt enn øvrige nordiske forbrukere. Norsk netthandel i TREDJE kvartal 2014 Nærmere 3 av 4 (72 prosent) norske forbrukere netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 2014, og de yngste forbrukerne var de hyppigste handlerne i høst. Andelen blant forbrukere i alderen år var 85 prosent, mens aldersgruppen år brukte mest penger på netthandel i samme periode. Handel fra nettbrett blir vanligere blant norske forbrukere, men kun 12 prosent netthandlet varer via mobiltelefon i tredje kvartal. Netthandel fra utlandet i tredje kvartal Norske forbrukere handler stadig mye fra nettbutikker utenfor Norge, og spesielt gjelder dette de rimeligere varene. I tredje kvartal anslår norske forbrukere at over halvparten av forsendelsene de har mottatt fra nettbutikker var fra utenlandske. Det er i stor grad de samme produktene som kjøpes fra utenlandske som fra norske nettsteder, og halvparten av de utenlandsnetthandlende vendte seg til amerikanske nettbutikker i tredje kvartal. Om e-barometeret PostNord gjennomfører i samarbeid med TNS Sifo kvartalsvise undersøkelser blant et riksrepresentativt utvalg av norske forbrukere om deres handlevaner på Internett. Det ble i oktober foretatt intervjuer med norske forbrukere. Som tidligere utgaver i 2014 har vi også i tredje kvartal inkludert statistikk fra våre naboland, og presenterer noen hovedtall fra nordisk netthandel i tredje kvartal og ulikheter mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark. Totalt ble i overkant av nordiske forbrukere intervjuet; 1301 respondenter i Sverige, 1479 i Danmark, 1337 i Norge og 1305 i Finland. Det er netthandel av fysiske varer, fra nettbutikk til forbruker, som omhandles i denne rapporten. Kjøp av tjenester eller kjøp i butikk som først er booket på nett, omhandles ikke. Ei heller netthandel mellom foretak, eller mellom privatpersoner. Julehandel på nett Hver tredje norske forbruker kommer til å gjøre unna deler av julehandelen på nett, i gjennomsnitt for kroner. Norske forbrukere vil netthandle julegaver for totalt 2,7 milliarder kroner i år. Hovedårsaken de fleste oppgir er at det er enklere, billigere samt at man unngår butikktrengsel i en travel førjulstid. De julegavene flest planlegger å kjøpe på nett er klær og sko, hjemmeelektronikk og mediaprodukter (som bøker, filmer og cd er). 2 3

3 Nordisk netthandel i tredje kvartal I tredje kvartal beregnes verdien av nordiske forbrukeres netthandel til nærmere 32 milliarder kroner. Av dette angir forbrukerne selv at ca. 8,6 milliarder kroner er netthandel fra det de bedømmer som utenlandske nettsider. Figur 1 De ulike enheter nordisk netthandel foregår fra Base: nordiske forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal 70% Det er fortsatt små variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke enheter man handler fra. De aller fleste nordiske forbrukere foretar sine netthandelskjøp fra laptop (53 prosent), men nettbrett og mobil blir stadig mer vanlig. Spesielt i Sverige har både nettbrett og mobil blitt mer vanlig å netthandle fra enn i de øvrige nordiske landene. Andelen netthandelsforsendelser som leveres fra utlandet varierer mellom landene. Forsendelser fra utlandet er aller mest vanlig i Norge, hvor over halvparten av alle netthandlede forsendelser beregnes å komme fra utlandet. Kartet viser antall forbrukere i hvert land som netthandlet i tredje kvartal Tallene er baserte på forbrukernes estimat av hvor mye de totalt har netthandlet for i perioden, samt hvor mye de vurderer at de har netthandlet fra det de vurderer som utenlandske nettsider i samme periode. E-handelen holdt seg på et stabilt høyt nivå også i tredje kvartal 2014; noe flere forbrukere opplyste at de netthandlet i løpet av tredje kvartal (69 prosent) enn i andre kvartal (68 prosent). I første kvartal var andelen 70 prosent. Mønsteret i Norden følger resultatet i foregående kvartal, igjen finnes den største andelen e-handelsforbrukere mens Finland har den laveste andelen e-handel i Norden. Andel netthandlende i tredje kvartal (andre kvartal i parentes) Sverige: 70% (70%) Danmark: 69% (70%) Finland: 62% (59%) Norge: 72% (71%) Norden: 69% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 38% 53% 23% 17% 2% 33% 52% 10% 6% 31% 59% 21% Sverige Danmark Norge Finland Norden 12% 2% 42% 50% 12% 8% 6% 36% 53% 13% 4% Stasjonær PC Bærbar PC Nettbrett Mobiltelefon Tvilende, vet ikke Figur 2 De mest kjøpte varegrupper blant nordiske forbrukere. Base: nordiske forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal Klær og sko topper igjen listen over hvilke varer som ble kjøpt på nett i tredje kvartal, tett etterfulgt av kategorien bøker/media, som innegholder bøker, filmer og cd er. Hjemmeelektronikk ligger på tredjeplass på nordisk nivå, men var også i tredje kvartal en større kategori blant norske forbrukere enn de øvrige. «I tredje kvartal beregnes verdien av nordiske forbrukeres netthandel til nærmere 32 milliarder kroner» Sverige Danmark Norge Finland Klær/sko 41% 40% 35% 41% Bøker/media 44% 34% 35% 38% Hjemmeelektronikk (inkl. pc) 31% 25% 34% 29% Kosmetikk, hud- och hårpleie 14% 13% 16% 15% Sport og fritidsartikler 12% 12% 16% Kosttilskudd/apotekvarer 12% 4 5

4 «Totalt 38 prosent av norske forbrukere netthandler varer minst en gang i måneden» Fire av ti e-handelsforbrukere i Norden handler fra utenlandske nettbutikker. De norske e-handelsforbrukerne er de som i størst utstrekning oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsider også i tredje kvartal. Svenske e-handelsforbrukere er de som i minst grad gjør det samme, og har vist en nedgang siden første kvartal i år. Danske forbrukere har også i noe mindre grad netthandlet fra utlandet i andre og tredje kvartal enn de oppga i første kvartal, mens utenlandshandelen blant finske forbrukere har variert noe mer. 70% 60% 50% 62% 63% 53% 53% 50% Figur 3 Andel som netthandlet fra utlandet i tredje kvartal. Base: nordiske forbrukere som netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 40% 30% 34% 32% 31% 40% 38%38% 43% 41% 44% 43% Norsk e-handel i tredje kvartal % 0% Sverige Danmark Norge Finland Norden Q Q Q Andelen netthandlere blant norske forbrukere i tredje kvartal holder seg stabilt med 72 prosent som har kjøpt fysiske varer på nett, mot 71 prosent i andre kvartal og 75 prosent i første kvartal Totalt 38 prosent av norske forbrukere netthandler varer minst en gang i måneden, mens 25 prosent sier at de gjør det noen ganger i kvartalet. 9 prosent opplyser at de netthandler sjeldnere enn årlig, og kun 5 prosent av norske forbrukere opplyser i tredje kvartal at de aldri netthandler. Dette er en nedgang fra andre kvartal, hvor 7 prosent oppga at de aldri netthandler. 30% 25% 23% 25% Figur 4 Handlefrekvens på nett blant norske forburkere i tredje kvartal. Base: norske forbrukere som har netthandlet «Fire av ti e-handelsforbrukere i Norden handler fra utenlandske nettbutikker» 15% 10% 5% 0% 2% 13% 14% 8% 9% 5% 1% Hver uke 2-3 ganger pr mnd. Noen ganger pr. mnd Noen ganger i kvartalet Noen ganger i halvåret Noen ganger i året Sjeldnere Aldri Vet ikke 6 7

5 «Statistikkene tyder fremdeles på at store deler av forsendelsene inneholder klær, hjemmeelektronikk og mediaprodukter» Figur 5 Andel som har netthandlet varer i tredje kvartal 2014 (alder). Base: norske forbrukere Som tidligere er det de yngste forbrukerne (18-29 år) som i størst grad oppgir at de netthandlet også i tredje kvartal (85 prosent), etterfulgt av aldersgruppen år (80 prosent), som kun er marginalt endret siden andre kvartal. Blant de eldste netthandlerne har andelen stabilisert seg på 45 prosent etter en nedgang fra 57 til 44 prosent i andre kvartal år 45 % år 64 % år år 85 % Figur 6 Handel fra ulike enheter Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal % Norske forbrukere ligger i tredje kvartal noe bak svenske, og noe foran danske og finske forbrukere når det gjelder netthandel av varer fra mobiltelefon. 12 prosent av norske netthandlende forbrukere oppga i tredje kvartal at de hadde brukt mobil til å netthandle varer i løpet av de sistre tre måneder. Flere benyttet nettbrett (21 prosent), stasjonær pc (31 prosent) og laptop (59 prosent) i sin netthandel. De 72 prosent av norske forbrukere som netthandlet i løpet av årets tredje kvartal anslo i gjennomsnitt at de mottok 3,7 forsendelser av varer kjøpt på nett i perioden. Dette summerer seg til 9,6 millioner forsendelser i form av pakker, brev med varer og større gods til norske forbrukere i perioden juli-september. Som foregående kvartal tyder statistikkene fremdeles på at store deler av forsendelsene inneholder klær; 35 prosent oppgir at de har handlet enten dame-, herre- eller barneklær, eller sko, i andre kvartal. Totalt 34 prosent har handlet hjemmeelektronikk, som TV, video, stereoutstyr eller lignende, mens 35 prosent har kjøpt mediaprodukter som bøker, filmer eller cd er % 21 % 12 % 2 % Stasjonær PC Bærbar PC Nettbrett Mobiltelefon Vet ikke Figur 7 Varegrupper på nett i tredje kvartal Base: forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal Klær og sko 35 % Media (bøker, DVD, CD) Hjemmeelektronikk 35 % 34 % Kosmetikk, hud- og hårpleie 16 % Totalt netthandlet norske forbrukere for nærmere 8,5 mrd. kroner i tredje kvartal, som er på nivå med første kvartal og noe høyere enn i andre kvartal (7,7 mrd. kroner). Gjennomsnittlig handlebeløp var kroner, og også i tredje kvartal høyere blant menn enn kvinner; i snitt handlet menn for kroner mens kvinner handlet for kroner. Totalt sett er det aldersgruppen år som legger igjen mest penger på nett; aldersgruppen som også i størst grad opplyser at de velger å netthandle fordi det er en enkel, bekvem og tidsbesparende løsning. Sports- og fritidsartikler 16 % 5 % 15 % 25 % 3 35 % 8 9

6 «1 av 10 norske forbrukere oppgir at de har prøvd eller sett på en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den i en nettbutikk» «Norske forbrukere holder stand som de mest internasjonale netthandlerne i Norden» Netthandel fra utlandet 1 av 10 (10 prosent) norske forbrukere oppgir at de i løpet av årets tredje kvartal har prøvd eller sett på en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den i en nettbutikk. Tallet er det samme som i andre kvartal og noe høyere enn i første kvartal (8 prosent). Tallet er høyere både i Sverige (16 prosent) og Danmark (11 prosent) i tredje kvartal, mens andelen i Finland er 7 prosent. En betydelig høyere andel norske forbrukere sier imidlertid at besøk i fysisk butikk er viktig når de skal netthandle en vare % 59 % % 57 % 59 % 6 % 41 % 57 % 4 % år år år år Dette kan tyde på at flere enn andelen som konkret svarer ja på spørsmål om de har undersøkt en vare i fysisk butikk for å kjøpe den på nett, faktisk benytter fysiske og digitaler om hverandre. Fremdeles oppgir over halvparten (52 prosent) også i tredje kvartal at de har undersøkt en vare på nett for så å kjøpe den i fysisk butikk. Research i butikk, kjøp på nett Figur 8 Bruk av Internett og fysiske butikker for undersøkelse Research på nett, av varer kjøp i før butikk kjøp. Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 37 % 41 % 37 % Research i butikk, kjøp på nett Research på nett, kjøp i butikk Norske forbrukere holder stand som de mest internasjonale netthandlerne i Norden; 63 prosent av de som oppgir å ha netthandlet i tredje kvartal (72 prosent) svarer at de har handlet varer fra utenlandske nettbutikker, mot 62 prosent i andre kvartal. Med andre ord handlet 45 prosent av alle % 68 % 52 % år år år år nordmenn mellom 18 og 79 år varer fra nettbutikker de anser som utenlandske i tredje kvartal, og over halvparten (54 prosent) av alle forsendelser norske forbrukere mottok i perioden kom fra utenlandske nettbutikker. Figur 9 Netthandel fra utlandet fordelt på alder Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 39 % %

7 Av de totalt 9,6 millioner forsendelser norske forbrukere mottok med varer kjøpt på nett, estimerer de at totalt 5,2 millioner kom fra utenlandske nettbutikker. Av de totalt 8,5 milliarder kroner norske forbrukere estimerte at de brukte på netthandel i tredje kvartal, anslo de at over 2,7 milliarder kroner ble lagt igjen i nettbutikker i land utenfor Norge. Dette betyr at mens 54 prosent av forsendelsene estimeres å komme fra utlandet, er det 32 prosent av total handlesum som legges igjen i uten-landske nettbutikker. Dette tyder på at varer varer kjøpt fra utenlandske nettbutikker er relativt sett rimeligere enn de man velger å kjøpe fra norske nettbutikker. Mens norske forbrukere i snitt brukte kroner på vare-handel på nett i tredje kvartal, anslår de at de av disse brukte kroner i utenlanske butikker. Også andre målinger underbygger dette, og viser at kjøp i størrelsesordenen 200 kroner utgjør rundt halvparten av den totale netthandelsimporten 2. «Norske forbrukere er de som planlegger å bruke mest penger på gaver i år» 6 39 % Figur 10 De landene flest norske forbrukere netthandlet fra i Q3 Base: forbrukere som har netthandlet varer fra utlandet i løpet av tredje kvartal 3 28 % 17 % USA Storbritannia Kina Sverige 13 % 13 % Tyskland Danmark Julehandel på nett Totalt vil nordiske forbrukere handle julegaver for nærmere 60 milliarder svenske kroner, enten gavene kjøpes på nett eller i fysisk butikk. Norske forbrukere er de som planlegger å bruke mest penger på gaver i år; Kun 7 prosent av norske forbrukere (18-79 år) opplyser at de aldri netthandler. Aldersgruppen år er de som i størst grad svarer at de aldri handler varer på nettet. 41 prosent netthandler månedlig, de fleste av disse en eller to ganger i måneden. USA topper i tredje kvartal listen over utenlandske handeldestinasjoner på nett. Overhalvparten av de som nett-handlet fra utlandet i tredje kvartal oppgir at de handlet fra amerikanske nettbutikker, mens 39 prosent handlet fra nettbutikker i Storbritannia. Nett-handel fra Kina har vokst raskt blant norske forbrukere, og 28 prosent svarte i tredje kvartal at de hadde handlet varer også herfra. 2 Menon Business Economics, september 2014 Figur 11 Gjennomsnittlig beløp til julegaver blant nordiske forbrukere Base: alle (Norden) Julegaver totalt Julegaver på nett Sverige NOK (2 881 SEK) NOK (1 663 SEK) Danmark NOK (2 956 DKK) NOK (1 455 DKK) Finland NOK (286 EUR) NOK (160 EUR) Norge NOK NOK «Anslagsvis over 2,7 milliarder kroner ble lagt igjen i nettbutikker i land utenfor Norge» Totalt sier 35 prosent av nordiske forbrukere at de tror de kommer til å kjøpe julegaver på nett i år. Andelen er høyest blant danske forbrukere (40 prosent), tett etterfulgt av svenske (39 prosent). 33 prosent av norske forbrukere opplyser at de vil netthandle julegaver, mens kun 23 prosent av finske forbrukere sier det samme. I sum vil nordiske forbrukere legge igjen 10,7 milliarder kroner i den digitale julehandelen

8 Til sammen 31 prosent av nordiske forbrukere vet ikke om de kommer til å handle noen av årets julegaver på nett, hvilket betyr at estimatet trolig er noe forsiktig i forhold til hva den totale julehandelen på nett vil lande på i år. I takt med at norske forbrukere blir stadig mer komfortable med å netthandle varer, ser også flere muligheten til å gjøre det samme med varer som skal gis bort i julegave. 1 av 3 norske forbrukere tror de kommer til å gjøre unna deler av julehandelen i digitale butikker i år. Dette er imidlertid en lavere andel enn i både Sverige og Danmark, hvor julegaver i større utstrekning handles på nett. Figur 14 Norske forbrukere som henholdsvis skal, ikke skal og ikke vet om de skal kjøpe julegaver på nett Base: alle (Norge) 33 % 33 % Ja Nei Figur 12 Andel nordiske forbrukere som vil handle julegaver på nett i år, per land Base: alle (Norge) 34 % Vet ikke 3 39 % 33 % 28 % 32 % 29 % 33 % 34 % 33 % 23 % 41 % 36 % 35 % 35 % 31 % Størst er andelen i aldersgruppen år (hvor 45 prosent svarer at de kommer til å netthandle julegaver i år) svært tett etterfulgt av forbrukere mellom 18 og 29 år (hvor andelen er 44 prosent). Kun 10 prosent av de spurte i aldersgruppen år svarer at det samme. Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja Nei Vet ikke/kan ikke avgjøre Som tabellen over viser, opplyste norske forbrukere i tredje kvartal at de totalt kommer til å handle julegaver for i overkant av kroner hver i år, hvilket betyr at julehandelen samlet sett vil være på 16,8 milliarder kroner. Blant de som sier at deler av denne julehandelen vil foregå på nett, vil snittbeløpet på den digitale julehandelen være kroner, og totalt 2,7 milliarder kroner. Dette betyr at totalt 16 prosent av den totale julegavehandelen i Norge vil foregå på nett i år. Figur 15 Andel norske forbrukere som planlegger å kjøpe julegaver på nett i år, fordelt på alder Base: alle (Norge) Figur 13 Topp 5 årsaker til å netthandle julegaver fremfor å kjøpe dem i fysiske butikker blant nordiske forbrukere. 44 % 45 % Sverige Danmark Norge Finland Base: tror de kommer til å handle julegaver på nett i år 39 % 33 % 23 % Det er enklere / mer bekvemt 28 % 27 % 29 % 27 % Det er billigere 16 % 23 % 18 % For å slippe trengsel i butikkene /julerush 21 % 13 % 14 % 8 % For å spare tid 13 % 11 % 9 % 9 % Jeg får det produktet jeg vil ha 9 % Det er større tilbud 7 % Den levereres direkte hjem til meg 6 % Varen finnes ikke der jeg bor 3 22 % år år år år 14 15

9 Totalt 34 prosent svarer at de ikke kommer til å handle noen av sine julegaver på nett i år. For majoriteten av disse er hovedårsaken at de ønsker å handle julegavene sine i fysiske butikker (62 prosent), spesielt gjelder dette forbrukere i aldersgruppen år, 17 prosent av de over 65 år opplyser at hovedårsaken er at de ikke handler varer på nett i det hele tatt. 5 prosent svarer at de ikke skal handle julegaver i år, mens 7 prosent ikke stoler på at varene kommer frem innen julaften. Figur 16 Viktigste årsak til at man ikke kommer til å handle julegaver på nett. Base: norske forbrukere som sier at de ikke kommer til å handle julegaver på nett i år Jeg syns det er for vanskelig å returnere varene Jeg skal ikke handle julegaver i år Jeg handler ikke varer på nett Jeg ønsker å handle julegavene mine i fysisk butikk Annet 7 % 5 % 8 % Blant julegavene som skal kjøpes på nett finnes hovedsakelig de samme typer varer norske forbrukere generelt netthandler gjennom året. Blant de som sier at de kommer til å handle gaver også fra nettbutikker i år (33 7 % Vet ikke 2 % 2 % 7 % 62 % Ikke sikkert nok å handle varer på nett Stoler ikke på at varene kommer frem til julaften prosent) opplyser 45 prosent at de kommer til å handle klær eller sko som julegaver, mens 19 prosent sier de vil kjøpe hjemmeelektronikk i gave. Hele 51 prosent kommer til å kjøpe bøker, cd er eller dvd er. De som planlegger å gjøre unna deler av årets julehandel på nett vil i snitt handle 1 av 3 gaver på nett. 19 prosent svarer at de vil netthandle nærmere halvparten av julegavene på nett fremfor i fysisk butikk i år. Det flest peker på som hovedårsak til at de netthandler julegaver er i tråd med årsaken flest oppgir for netthandel «De som planlegger å gjøre unna deler av årets julehandel på nett vil i snitt handle 1 av 3 gaver på nett» Figur 18 Viktigste årsak til at man foretrekker å handle julegaver på nett Base: norske forbrukere som sier at de kommer til å handle julegaver på nett i år generelt; det er enklere eller mer bekvemt enn å gå i fysisk butikk. 29 prosent av de som sier at de vil handle julegaver på nett i år, oppgir at dette er den viktigste årsaken, 31 prosent menn mot 26 prosent kvinner. 18 prosent oppgir lavere pris som viktigste årsak til netthandel av julegaver, mens 14 prosent ønsker å slippe butikktrengsel og julerush. Annet Figur 17 De mest populære varegrupper blant julegavene norske forbrukere vil handle på nett Media (bøker, dvd, cd) Klær eller sko 24 % 35 % Det er lenger til butikken Det er lettere å sammenligne priser 1 % Det leveres direkte 6 % hjem til meg 3 % 4 % Varen finnes ikke der jeg bor 14 % For å slippe trengsel i butikkene / julerush Hjemmelektronikk 19 % Det er større utvalg 7 % 9 % For å spare tid Sports- og fritidsartikler Barneartikler 13 % 18 % Jeg får de produktene jeg vil ha Det er billigere 9 % 18 % 29 % Det er enklere / mer bekvemt Leker 5 % 15 % 25 % 3 35 % 16 17

10 Julehandelen på nett starter tidlig; 7 prosent av årets julegavehandlere på nett opplyser at de hovedsakelig kommer til å netthandle gavene i oktober. Majoriteten sikter imidlertid på siste uken i november (24 prosent), mens 20 prosent tar sikte på å gjøre unna årets nettjulehandel første uken i desember. «Forbrukere ønsker og forventer i stadig større grad å kunne benytte den eller de kanaler som er enklest eller mest bekvemt til enhver tid» Figur 19 Julehandel på nett i ulike perioder frem til jul. Base: norske forbrukere som planlegger å handle julegaver på nett i år 30% 25% 24% 15% 15% 21% 10% 5% 0% 7% 7% 6% 1% 0% 1. oktober november november november desember desember desember desember Vet ikke Vi har tidligere snakket om omnikanal og samspillet mellom fysisk og digital butikk. Forbrukere ønsker og forventer i stadig større grad å kunne benytte den eller de kanaler som er enklest eller mest bekvemt til enhver tid. I tillegg til at 1 av 10 norske forbrukere opplyser at de i løpet av det siste kvartalet har prøvd en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den på nett, vet vi at fysisk butikk er en viktig inspirasjonskilde for rundt 4 av 10 når de skal netthandle varer. I tråd med utviklingen av omnikanalhandelen, altså den hvor forbrukere beveger seg på tvers av og benytter ulike kanaler samtidig, forventer norske forbrukere også til en viss grad å kunne forholde seg slik til julegavehandelen. Av de norske forbrukere som planlegger å kjøpe julegaver på nett i år (33 prosent) forventer 69 prosent at julegavene de handler kan byttes i nettbutikken. 33 prosent forventer at de også kan byttes i en fysisk butikk. Kun 13 prosent av de som vil netthandle julegaver kommer imidlertid til å be om at gaven sendes direkte til den som skal motta den. De aller fleste ønsker å motta dem selv, i postkassen eller på et utleveringssted. «7 prosent av årets julegavehandlere på nett opplyser at de hovedsakelig kommer til å netthandle gavene i oktober» 18 19

11 PostNord AS 3. Industrivei 25, 0668 Oslo Tlf: Kontakt Kristin Anfindsen Bjørn Thorvaldsen Utviklingssjef E-commerce Kommunikasjonsrådgiver Tlf Tlf E-post: E-post: 20

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014 E-baroeter Status netthandel i Norge Q2 2014 Forord Den nordiske netthandelen i andre kvartal 2014 er estiert til ca 30 illiarder norske kroner, hvorav forbrukere angir at ca 8,5 illiarder kroner koer

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Netthandel i Norden 2016

Netthandel i Norden 2016 Netthandel i Norden 2016 Innhold Forord: Leveringen en viktig del av handleopplevelsen på nett... 3 Oversikt: Kort om nordisk netthandel...4 Prognose: Med logistikken som konkurransefordel...6 Nordisk

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Netthandel i Norden Netthandel Halvårsrapport TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Forbrukernes makt har økt Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

DIBS e-handelsindeks desember 2008

DIBS e-handelsindeks desember 2008 DIBS e-handelsindeks desember 2008 1 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Netthandel i Norden Halvårsrapport Tema: Forbrukerdrevet logistikk

Netthandel i Norden Halvårsrapport Tema: Forbrukerdrevet logistikk Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017 Tema: Forbrukerdrevet logistikk Krav om valgfrihet når det gjelder levering, øker PostNord utgir rapporten Netthandel i Norden på årsbasis. For andre gang forteller

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Notat om 200-kronersgrensen

Notat om 200-kronersgrensen Notat om 200-kronersgrensen Ikke noe land i Europa har så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, som Norge. Mens norske politikere vurderer å heve en beløpsgrense som allerede representerer

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen 1 Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen I år vil 85 % av forbrukerne foreta en del av julehandelen på internett 1. De velger e-handel på grunn

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før.

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før. Møbelimporten i 2010 og 1. kvartal 2011 Møbelimporten på vei opp igjen Møbelimporten er i ferd med å ta seg opp igjen etter finanskrisen. I 2010 økte importen med 3,1 prosent og i 1. kvartal i år gikk

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17 O k t o b e r D e s e m b e r 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE Q4 17 FACEBOOK I NORGE 3 530 000 HAR PROFIL (85,5 %) 3 522 000 ER BRUKERE (85,3 %) 48 % 52 % Drøyt 3,5 millioner

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

E-handel har blitt handel

E-handel har blitt handel E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 1 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR)

Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR) IBA RESEARCH AS Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR) Elektronikkbransjen Oslo, 21.08.2016 FORBRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Consumer Commerce Barometer

Consumer Commerce Barometer Consumer Commerce Barometer Verktøyet Consumer Commerce Barometer (CCB) som tilgjengeliggjør statistikk fra IAB Europe i samarbeid med Google er en verdifull kilde til statistikk rundt adferd og ehandel.

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Summary

DIBS e-handelsindeks. Summary DIBS e-handelsindeks Summary Desember 2007 Bakgrunn DIBS Payment Services er Skandinavias største leverandør av internettbetalingsløsninger. DIBS håndterer daglig mer enn 6500 kunders online transaksjoner

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer