E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014"

Transkript

1 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014

2 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at andelen netthandlende i hvert land holder seg nokså stabil. Norske forbrukere sto for nærmere 8,5 milliarder kroner av den nordiske netthandelen i tredje kvartal, og netthandlet i gjennomsnitt for ca kroner hver. Beløpene er større enn i andre kvartal, og er målt før julehandelens bidrag regnes med. 1 av 3 nordiske forbrukere tror nemlig de kommer til å gjøre unna deler av julehandelen på nett i år, og norske forbrukere er de som i snitt planlegger å bruke mest penger på julegaver - både på nett og totalt sett. Samtidig med at debatten rundt tollfrigrensen på varer fra utlandet raser i norske medier, holder netthandel fra utlandet stand - først og fremst blant norske forbrukere. I motsetning til svenske og danske forbrukere har norske forbrukere i tredje kvartal økt sin utenlandshandel, og anslår at 54 prosent av forsendelsene de mottok i tredje kvartal kom fra utenlandske nettbutikker. Som tidligere oppsummerer vi den nordiske netthandelen i tredje kvartal før vi går nærmere inn på netthandel blant norske forbrukere. Temaet for denne utgaven er julehandel - først og fremst den delen som foregår på nett. God lesning, og god jul-e-handel! Oslo, november 2014 Ole A. Hagen Kommunikasjons- og Markedsdirektør PostNord AS Kort oppsummert Nordisk netthandel i tredje kvartal 2014 Som i foregående kvartaler har Norge også i Q3 den høyeste andelen netthandlende. 72 prosent av norske forbrukere svarer at de har handlet varer på nett i løpet av tredje kvartal, hvilket er en høyere andel enn i Sverige (70 prosent), Danmark (69 prosent) og Finland (62 prosent). Norske forbrukere handlet også for høyere beløp og mottok flere forsendelser i gjennomsnitt enn øvrige nordiske forbrukere. Norsk netthandel i TREDJE kvartal 2014 Nærmere 3 av 4 (72 prosent) norske forbrukere netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 2014, og de yngste forbrukerne var de hyppigste handlerne i høst. Andelen blant forbrukere i alderen år var 85 prosent, mens aldersgruppen år brukte mest penger på netthandel i samme periode. Handel fra nettbrett blir vanligere blant norske forbrukere, men kun 12 prosent netthandlet varer via mobiltelefon i tredje kvartal. Netthandel fra utlandet i tredje kvartal Norske forbrukere handler stadig mye fra nettbutikker utenfor Norge, og spesielt gjelder dette de rimeligere varene. I tredje kvartal anslår norske forbrukere at over halvparten av forsendelsene de har mottatt fra nettbutikker var fra utenlandske. Det er i stor grad de samme produktene som kjøpes fra utenlandske som fra norske nettsteder, og halvparten av de utenlandsnetthandlende vendte seg til amerikanske nettbutikker i tredje kvartal. Om e-barometeret PostNord gjennomfører i samarbeid med TNS Sifo kvartalsvise undersøkelser blant et riksrepresentativt utvalg av norske forbrukere om deres handlevaner på Internett. Det ble i oktober foretatt intervjuer med norske forbrukere. Som tidligere utgaver i 2014 har vi også i tredje kvartal inkludert statistikk fra våre naboland, og presenterer noen hovedtall fra nordisk netthandel i tredje kvartal og ulikheter mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark. Totalt ble i overkant av nordiske forbrukere intervjuet; 1301 respondenter i Sverige, 1479 i Danmark, 1337 i Norge og 1305 i Finland. Det er netthandel av fysiske varer, fra nettbutikk til forbruker, som omhandles i denne rapporten. Kjøp av tjenester eller kjøp i butikk som først er booket på nett, omhandles ikke. Ei heller netthandel mellom foretak, eller mellom privatpersoner. Julehandel på nett Hver tredje norske forbruker kommer til å gjøre unna deler av julehandelen på nett, i gjennomsnitt for kroner. Norske forbrukere vil netthandle julegaver for totalt 2,7 milliarder kroner i år. Hovedårsaken de fleste oppgir er at det er enklere, billigere samt at man unngår butikktrengsel i en travel førjulstid. De julegavene flest planlegger å kjøpe på nett er klær og sko, hjemmeelektronikk og mediaprodukter (som bøker, filmer og cd er). 2 3

3 Nordisk netthandel i tredje kvartal I tredje kvartal beregnes verdien av nordiske forbrukeres netthandel til nærmere 32 milliarder kroner. Av dette angir forbrukerne selv at ca. 8,6 milliarder kroner er netthandel fra det de bedømmer som utenlandske nettsider. Figur 1 De ulike enheter nordisk netthandel foregår fra Base: nordiske forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal 70% Det er fortsatt små variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke enheter man handler fra. De aller fleste nordiske forbrukere foretar sine netthandelskjøp fra laptop (53 prosent), men nettbrett og mobil blir stadig mer vanlig. Spesielt i Sverige har både nettbrett og mobil blitt mer vanlig å netthandle fra enn i de øvrige nordiske landene. Andelen netthandelsforsendelser som leveres fra utlandet varierer mellom landene. Forsendelser fra utlandet er aller mest vanlig i Norge, hvor over halvparten av alle netthandlede forsendelser beregnes å komme fra utlandet. Kartet viser antall forbrukere i hvert land som netthandlet i tredje kvartal Tallene er baserte på forbrukernes estimat av hvor mye de totalt har netthandlet for i perioden, samt hvor mye de vurderer at de har netthandlet fra det de vurderer som utenlandske nettsider i samme periode. E-handelen holdt seg på et stabilt høyt nivå også i tredje kvartal 2014; noe flere forbrukere opplyste at de netthandlet i løpet av tredje kvartal (69 prosent) enn i andre kvartal (68 prosent). I første kvartal var andelen 70 prosent. Mønsteret i Norden følger resultatet i foregående kvartal, igjen finnes den største andelen e-handelsforbrukere mens Finland har den laveste andelen e-handel i Norden. Andel netthandlende i tredje kvartal (andre kvartal i parentes) Sverige: 70% (70%) Danmark: 69% (70%) Finland: 62% (59%) Norge: 72% (71%) Norden: 69% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 38% 53% 23% 17% 2% 33% 52% 10% 6% 31% 59% 21% Sverige Danmark Norge Finland Norden 12% 2% 42% 50% 12% 8% 6% 36% 53% 13% 4% Stasjonær PC Bærbar PC Nettbrett Mobiltelefon Tvilende, vet ikke Figur 2 De mest kjøpte varegrupper blant nordiske forbrukere. Base: nordiske forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal Klær og sko topper igjen listen over hvilke varer som ble kjøpt på nett i tredje kvartal, tett etterfulgt av kategorien bøker/media, som innegholder bøker, filmer og cd er. Hjemmeelektronikk ligger på tredjeplass på nordisk nivå, men var også i tredje kvartal en større kategori blant norske forbrukere enn de øvrige. «I tredje kvartal beregnes verdien av nordiske forbrukeres netthandel til nærmere 32 milliarder kroner» Sverige Danmark Norge Finland Klær/sko 41% 40% 35% 41% Bøker/media 44% 34% 35% 38% Hjemmeelektronikk (inkl. pc) 31% 25% 34% 29% Kosmetikk, hud- och hårpleie 14% 13% 16% 15% Sport og fritidsartikler 12% 12% 16% Kosttilskudd/apotekvarer 12% 4 5

4 «Totalt 38 prosent av norske forbrukere netthandler varer minst en gang i måneden» Fire av ti e-handelsforbrukere i Norden handler fra utenlandske nettbutikker. De norske e-handelsforbrukerne er de som i størst utstrekning oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsider også i tredje kvartal. Svenske e-handelsforbrukere er de som i minst grad gjør det samme, og har vist en nedgang siden første kvartal i år. Danske forbrukere har også i noe mindre grad netthandlet fra utlandet i andre og tredje kvartal enn de oppga i første kvartal, mens utenlandshandelen blant finske forbrukere har variert noe mer. 70% 60% 50% 62% 63% 53% 53% 50% Figur 3 Andel som netthandlet fra utlandet i tredje kvartal. Base: nordiske forbrukere som netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 40% 30% 34% 32% 31% 40% 38%38% 43% 41% 44% 43% Norsk e-handel i tredje kvartal % 0% Sverige Danmark Norge Finland Norden Q Q Q Andelen netthandlere blant norske forbrukere i tredje kvartal holder seg stabilt med 72 prosent som har kjøpt fysiske varer på nett, mot 71 prosent i andre kvartal og 75 prosent i første kvartal Totalt 38 prosent av norske forbrukere netthandler varer minst en gang i måneden, mens 25 prosent sier at de gjør det noen ganger i kvartalet. 9 prosent opplyser at de netthandler sjeldnere enn årlig, og kun 5 prosent av norske forbrukere opplyser i tredje kvartal at de aldri netthandler. Dette er en nedgang fra andre kvartal, hvor 7 prosent oppga at de aldri netthandler. 30% 25% 23% 25% Figur 4 Handlefrekvens på nett blant norske forburkere i tredje kvartal. Base: norske forbrukere som har netthandlet «Fire av ti e-handelsforbrukere i Norden handler fra utenlandske nettbutikker» 15% 10% 5% 0% 2% 13% 14% 8% 9% 5% 1% Hver uke 2-3 ganger pr mnd. Noen ganger pr. mnd Noen ganger i kvartalet Noen ganger i halvåret Noen ganger i året Sjeldnere Aldri Vet ikke 6 7

5 «Statistikkene tyder fremdeles på at store deler av forsendelsene inneholder klær, hjemmeelektronikk og mediaprodukter» Figur 5 Andel som har netthandlet varer i tredje kvartal 2014 (alder). Base: norske forbrukere Som tidligere er det de yngste forbrukerne (18-29 år) som i størst grad oppgir at de netthandlet også i tredje kvartal (85 prosent), etterfulgt av aldersgruppen år (80 prosent), som kun er marginalt endret siden andre kvartal. Blant de eldste netthandlerne har andelen stabilisert seg på 45 prosent etter en nedgang fra 57 til 44 prosent i andre kvartal år 45 % år 64 % år år 85 % Figur 6 Handel fra ulike enheter Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal % Norske forbrukere ligger i tredje kvartal noe bak svenske, og noe foran danske og finske forbrukere når det gjelder netthandel av varer fra mobiltelefon. 12 prosent av norske netthandlende forbrukere oppga i tredje kvartal at de hadde brukt mobil til å netthandle varer i løpet av de sistre tre måneder. Flere benyttet nettbrett (21 prosent), stasjonær pc (31 prosent) og laptop (59 prosent) i sin netthandel. De 72 prosent av norske forbrukere som netthandlet i løpet av årets tredje kvartal anslo i gjennomsnitt at de mottok 3,7 forsendelser av varer kjøpt på nett i perioden. Dette summerer seg til 9,6 millioner forsendelser i form av pakker, brev med varer og større gods til norske forbrukere i perioden juli-september. Som foregående kvartal tyder statistikkene fremdeles på at store deler av forsendelsene inneholder klær; 35 prosent oppgir at de har handlet enten dame-, herre- eller barneklær, eller sko, i andre kvartal. Totalt 34 prosent har handlet hjemmeelektronikk, som TV, video, stereoutstyr eller lignende, mens 35 prosent har kjøpt mediaprodukter som bøker, filmer eller cd er % 21 % 12 % 2 % Stasjonær PC Bærbar PC Nettbrett Mobiltelefon Vet ikke Figur 7 Varegrupper på nett i tredje kvartal Base: forbrukere som har netthandlet i løpet av tredje kvartal Klær og sko 35 % Media (bøker, DVD, CD) Hjemmeelektronikk 35 % 34 % Kosmetikk, hud- og hårpleie 16 % Totalt netthandlet norske forbrukere for nærmere 8,5 mrd. kroner i tredje kvartal, som er på nivå med første kvartal og noe høyere enn i andre kvartal (7,7 mrd. kroner). Gjennomsnittlig handlebeløp var kroner, og også i tredje kvartal høyere blant menn enn kvinner; i snitt handlet menn for kroner mens kvinner handlet for kroner. Totalt sett er det aldersgruppen år som legger igjen mest penger på nett; aldersgruppen som også i størst grad opplyser at de velger å netthandle fordi det er en enkel, bekvem og tidsbesparende løsning. Sports- og fritidsartikler 16 % 5 % 15 % 25 % 3 35 % 8 9

6 «1 av 10 norske forbrukere oppgir at de har prøvd eller sett på en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den i en nettbutikk» «Norske forbrukere holder stand som de mest internasjonale netthandlerne i Norden» Netthandel fra utlandet 1 av 10 (10 prosent) norske forbrukere oppgir at de i løpet av årets tredje kvartal har prøvd eller sett på en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den i en nettbutikk. Tallet er det samme som i andre kvartal og noe høyere enn i første kvartal (8 prosent). Tallet er høyere både i Sverige (16 prosent) og Danmark (11 prosent) i tredje kvartal, mens andelen i Finland er 7 prosent. En betydelig høyere andel norske forbrukere sier imidlertid at besøk i fysisk butikk er viktig når de skal netthandle en vare % 59 % % 57 % 59 % 6 % 41 % 57 % 4 % år år år år Dette kan tyde på at flere enn andelen som konkret svarer ja på spørsmål om de har undersøkt en vare i fysisk butikk for å kjøpe den på nett, faktisk benytter fysiske og digitaler om hverandre. Fremdeles oppgir over halvparten (52 prosent) også i tredje kvartal at de har undersøkt en vare på nett for så å kjøpe den i fysisk butikk. Research i butikk, kjøp på nett Figur 8 Bruk av Internett og fysiske butikker for undersøkelse Research på nett, av varer kjøp i før butikk kjøp. Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 37 % 41 % 37 % Research i butikk, kjøp på nett Research på nett, kjøp i butikk Norske forbrukere holder stand som de mest internasjonale netthandlerne i Norden; 63 prosent av de som oppgir å ha netthandlet i tredje kvartal (72 prosent) svarer at de har handlet varer fra utenlandske nettbutikker, mot 62 prosent i andre kvartal. Med andre ord handlet 45 prosent av alle % 68 % 52 % år år år år nordmenn mellom 18 og 79 år varer fra nettbutikker de anser som utenlandske i tredje kvartal, og over halvparten (54 prosent) av alle forsendelser norske forbrukere mottok i perioden kom fra utenlandske nettbutikker. Figur 9 Netthandel fra utlandet fordelt på alder Base: forbrukere som har netthandlet varer i løpet av tredje kvartal 39 % %

7 Av de totalt 9,6 millioner forsendelser norske forbrukere mottok med varer kjøpt på nett, estimerer de at totalt 5,2 millioner kom fra utenlandske nettbutikker. Av de totalt 8,5 milliarder kroner norske forbrukere estimerte at de brukte på netthandel i tredje kvartal, anslo de at over 2,7 milliarder kroner ble lagt igjen i nettbutikker i land utenfor Norge. Dette betyr at mens 54 prosent av forsendelsene estimeres å komme fra utlandet, er det 32 prosent av total handlesum som legges igjen i uten-landske nettbutikker. Dette tyder på at varer varer kjøpt fra utenlandske nettbutikker er relativt sett rimeligere enn de man velger å kjøpe fra norske nettbutikker. Mens norske forbrukere i snitt brukte kroner på vare-handel på nett i tredje kvartal, anslår de at de av disse brukte kroner i utenlanske butikker. Også andre målinger underbygger dette, og viser at kjøp i størrelsesordenen 200 kroner utgjør rundt halvparten av den totale netthandelsimporten 2. «Norske forbrukere er de som planlegger å bruke mest penger på gaver i år» 6 39 % Figur 10 De landene flest norske forbrukere netthandlet fra i Q3 Base: forbrukere som har netthandlet varer fra utlandet i løpet av tredje kvartal 3 28 % 17 % USA Storbritannia Kina Sverige 13 % 13 % Tyskland Danmark Julehandel på nett Totalt vil nordiske forbrukere handle julegaver for nærmere 60 milliarder svenske kroner, enten gavene kjøpes på nett eller i fysisk butikk. Norske forbrukere er de som planlegger å bruke mest penger på gaver i år; Kun 7 prosent av norske forbrukere (18-79 år) opplyser at de aldri netthandler. Aldersgruppen år er de som i størst grad svarer at de aldri handler varer på nettet. 41 prosent netthandler månedlig, de fleste av disse en eller to ganger i måneden. USA topper i tredje kvartal listen over utenlandske handeldestinasjoner på nett. Overhalvparten av de som nett-handlet fra utlandet i tredje kvartal oppgir at de handlet fra amerikanske nettbutikker, mens 39 prosent handlet fra nettbutikker i Storbritannia. Nett-handel fra Kina har vokst raskt blant norske forbrukere, og 28 prosent svarte i tredje kvartal at de hadde handlet varer også herfra. 2 Menon Business Economics, september 2014 Figur 11 Gjennomsnittlig beløp til julegaver blant nordiske forbrukere Base: alle (Norden) Julegaver totalt Julegaver på nett Sverige NOK (2 881 SEK) NOK (1 663 SEK) Danmark NOK (2 956 DKK) NOK (1 455 DKK) Finland NOK (286 EUR) NOK (160 EUR) Norge NOK NOK «Anslagsvis over 2,7 milliarder kroner ble lagt igjen i nettbutikker i land utenfor Norge» Totalt sier 35 prosent av nordiske forbrukere at de tror de kommer til å kjøpe julegaver på nett i år. Andelen er høyest blant danske forbrukere (40 prosent), tett etterfulgt av svenske (39 prosent). 33 prosent av norske forbrukere opplyser at de vil netthandle julegaver, mens kun 23 prosent av finske forbrukere sier det samme. I sum vil nordiske forbrukere legge igjen 10,7 milliarder kroner i den digitale julehandelen

8 Til sammen 31 prosent av nordiske forbrukere vet ikke om de kommer til å handle noen av årets julegaver på nett, hvilket betyr at estimatet trolig er noe forsiktig i forhold til hva den totale julehandelen på nett vil lande på i år. I takt med at norske forbrukere blir stadig mer komfortable med å netthandle varer, ser også flere muligheten til å gjøre det samme med varer som skal gis bort i julegave. 1 av 3 norske forbrukere tror de kommer til å gjøre unna deler av julehandelen i digitale butikker i år. Dette er imidlertid en lavere andel enn i både Sverige og Danmark, hvor julegaver i større utstrekning handles på nett. Figur 14 Norske forbrukere som henholdsvis skal, ikke skal og ikke vet om de skal kjøpe julegaver på nett Base: alle (Norge) 33 % 33 % Ja Nei Figur 12 Andel nordiske forbrukere som vil handle julegaver på nett i år, per land Base: alle (Norge) 34 % Vet ikke 3 39 % 33 % 28 % 32 % 29 % 33 % 34 % 33 % 23 % 41 % 36 % 35 % 35 % 31 % Størst er andelen i aldersgruppen år (hvor 45 prosent svarer at de kommer til å netthandle julegaver i år) svært tett etterfulgt av forbrukere mellom 18 og 29 år (hvor andelen er 44 prosent). Kun 10 prosent av de spurte i aldersgruppen år svarer at det samme. Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja Nei Vet ikke/kan ikke avgjøre Som tabellen over viser, opplyste norske forbrukere i tredje kvartal at de totalt kommer til å handle julegaver for i overkant av kroner hver i år, hvilket betyr at julehandelen samlet sett vil være på 16,8 milliarder kroner. Blant de som sier at deler av denne julehandelen vil foregå på nett, vil snittbeløpet på den digitale julehandelen være kroner, og totalt 2,7 milliarder kroner. Dette betyr at totalt 16 prosent av den totale julegavehandelen i Norge vil foregå på nett i år. Figur 15 Andel norske forbrukere som planlegger å kjøpe julegaver på nett i år, fordelt på alder Base: alle (Norge) Figur 13 Topp 5 årsaker til å netthandle julegaver fremfor å kjøpe dem i fysiske butikker blant nordiske forbrukere. 44 % 45 % Sverige Danmark Norge Finland Base: tror de kommer til å handle julegaver på nett i år 39 % 33 % 23 % Det er enklere / mer bekvemt 28 % 27 % 29 % 27 % Det er billigere 16 % 23 % 18 % For å slippe trengsel i butikkene /julerush 21 % 13 % 14 % 8 % For å spare tid 13 % 11 % 9 % 9 % Jeg får det produktet jeg vil ha 9 % Det er større tilbud 7 % Den levereres direkte hjem til meg 6 % Varen finnes ikke der jeg bor 3 22 % år år år år 14 15

9 Totalt 34 prosent svarer at de ikke kommer til å handle noen av sine julegaver på nett i år. For majoriteten av disse er hovedårsaken at de ønsker å handle julegavene sine i fysiske butikker (62 prosent), spesielt gjelder dette forbrukere i aldersgruppen år, 17 prosent av de over 65 år opplyser at hovedårsaken er at de ikke handler varer på nett i det hele tatt. 5 prosent svarer at de ikke skal handle julegaver i år, mens 7 prosent ikke stoler på at varene kommer frem innen julaften. Figur 16 Viktigste årsak til at man ikke kommer til å handle julegaver på nett. Base: norske forbrukere som sier at de ikke kommer til å handle julegaver på nett i år Jeg syns det er for vanskelig å returnere varene Jeg skal ikke handle julegaver i år Jeg handler ikke varer på nett Jeg ønsker å handle julegavene mine i fysisk butikk Annet 7 % 5 % 8 % Blant julegavene som skal kjøpes på nett finnes hovedsakelig de samme typer varer norske forbrukere generelt netthandler gjennom året. Blant de som sier at de kommer til å handle gaver også fra nettbutikker i år (33 7 % Vet ikke 2 % 2 % 7 % 62 % Ikke sikkert nok å handle varer på nett Stoler ikke på at varene kommer frem til julaften prosent) opplyser 45 prosent at de kommer til å handle klær eller sko som julegaver, mens 19 prosent sier de vil kjøpe hjemmeelektronikk i gave. Hele 51 prosent kommer til å kjøpe bøker, cd er eller dvd er. De som planlegger å gjøre unna deler av årets julehandel på nett vil i snitt handle 1 av 3 gaver på nett. 19 prosent svarer at de vil netthandle nærmere halvparten av julegavene på nett fremfor i fysisk butikk i år. Det flest peker på som hovedårsak til at de netthandler julegaver er i tråd med årsaken flest oppgir for netthandel «De som planlegger å gjøre unna deler av årets julehandel på nett vil i snitt handle 1 av 3 gaver på nett» Figur 18 Viktigste årsak til at man foretrekker å handle julegaver på nett Base: norske forbrukere som sier at de kommer til å handle julegaver på nett i år generelt; det er enklere eller mer bekvemt enn å gå i fysisk butikk. 29 prosent av de som sier at de vil handle julegaver på nett i år, oppgir at dette er den viktigste årsaken, 31 prosent menn mot 26 prosent kvinner. 18 prosent oppgir lavere pris som viktigste årsak til netthandel av julegaver, mens 14 prosent ønsker å slippe butikktrengsel og julerush. Annet Figur 17 De mest populære varegrupper blant julegavene norske forbrukere vil handle på nett Media (bøker, dvd, cd) Klær eller sko 24 % 35 % Det er lenger til butikken Det er lettere å sammenligne priser 1 % Det leveres direkte 6 % hjem til meg 3 % 4 % Varen finnes ikke der jeg bor 14 % For å slippe trengsel i butikkene / julerush Hjemmelektronikk 19 % Det er større utvalg 7 % 9 % For å spare tid Sports- og fritidsartikler Barneartikler 13 % 18 % Jeg får de produktene jeg vil ha Det er billigere 9 % 18 % 29 % Det er enklere / mer bekvemt Leker 5 % 15 % 25 % 3 35 % 16 17

10 Julehandelen på nett starter tidlig; 7 prosent av årets julegavehandlere på nett opplyser at de hovedsakelig kommer til å netthandle gavene i oktober. Majoriteten sikter imidlertid på siste uken i november (24 prosent), mens 20 prosent tar sikte på å gjøre unna årets nettjulehandel første uken i desember. «Forbrukere ønsker og forventer i stadig større grad å kunne benytte den eller de kanaler som er enklest eller mest bekvemt til enhver tid» Figur 19 Julehandel på nett i ulike perioder frem til jul. Base: norske forbrukere som planlegger å handle julegaver på nett i år 30% 25% 24% 15% 15% 21% 10% 5% 0% 7% 7% 6% 1% 0% 1. oktober november november november desember desember desember desember Vet ikke Vi har tidligere snakket om omnikanal og samspillet mellom fysisk og digital butikk. Forbrukere ønsker og forventer i stadig større grad å kunne benytte den eller de kanaler som er enklest eller mest bekvemt til enhver tid. I tillegg til at 1 av 10 norske forbrukere opplyser at de i løpet av det siste kvartalet har prøvd en vare i en fysisk butikk for deretter å kjøpe den på nett, vet vi at fysisk butikk er en viktig inspirasjonskilde for rundt 4 av 10 når de skal netthandle varer. I tråd med utviklingen av omnikanalhandelen, altså den hvor forbrukere beveger seg på tvers av og benytter ulike kanaler samtidig, forventer norske forbrukere også til en viss grad å kunne forholde seg slik til julegavehandelen. Av de norske forbrukere som planlegger å kjøpe julegaver på nett i år (33 prosent) forventer 69 prosent at julegavene de handler kan byttes i nettbutikken. 33 prosent forventer at de også kan byttes i en fysisk butikk. Kun 13 prosent av de som vil netthandle julegaver kommer imidlertid til å be om at gaven sendes direkte til den som skal motta den. De aller fleste ønsker å motta dem selv, i postkassen eller på et utleveringssted. «7 prosent av årets julegavehandlere på nett opplyser at de hovedsakelig kommer til å netthandle gavene i oktober» 18 19

11 PostNord AS 3. Industrivei 25, 0668 Oslo Tlf: Kontakt Kristin Anfindsen Bjørn Thorvaldsen Utviklingssjef E-commerce Kommunikasjonsrådgiver Tlf Tlf E-post: E-post: 20

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Prosjektnotat nr. 12-2014 Torvald Tangeland Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Finansiering av forbruk og betalingsproblemer SIFO 2014 Prosjektnotat nr.

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2014 SIFO-survey Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas 1 2 FORORD SIFO samler årlig inn store mengde data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen Prosjektnotat nr. 12-2011 Randi Lavik & Per Arne Tufte Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 12 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Viser vei til riktig reise!

Viser vei til riktig reise! Viser vei til riktig reise! Ticket Collection vinteren 2012/2013 Ticket Collection vinteren 2012/2013 Ticket Collection er Norges ledende reiseundersøkelse. Den gjennomføres at Ticket, Nordens største

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 Prosjektnotat nr. 4-2014 Torvald Tangeland Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 4 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer