Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret"

Transkript

1 E-barometer Q Status netthandel i Norge Q2 2013

2 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak til at norske forbrukere handler varer på nettet fremfor i tradisjonelle butikker. Forbrukerne stiller stadig høyere krav, i takt med at netthandel blir en del av norske forbrukeres handlemønster. Nettbutikkene skal være oversiktlige og informative, det skal føles trygt å handle og varene skal mottas på en måte som oppleves bekvem for forbruker. Dette kvartalet har vi sett på hvordan e-handelsforbrukere skal motiveres for å besøke og handle fra en nettbutikk, og hva e-handelsforetakene på sin side vurderer som sine viktigste fokus- og utviklingsområder. Nettbrett og smarttelefoner har tatt stormskritt i retning e-handelen, og vi har kartlagt mobile plattformers betydning hos både forbrukere og foretak. Neste e-barometer lanseres i månedsskiftet oktober/november og vil gi indikasjoner på julehandelen på nett, og ta opp forhold som må være tilstede for at norske forbrukere skal føle seg trygge med å e-handle. Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe Om e-barometeret Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med InFact i juli Et riksrepresentativt utvalg bestående av 1000 personer mellom 18 og 79 år, hvorav kun de som har handlet varer på internett i løpet av andre kvartal 2013 er intervjuet videre 1, har besvart spørsmål rundt sine e-handelsvaner, forventninger og preferanser. 100 foretak som selger varer over internett er videre intervjuet rundt sine erfaringer, forventninger og tilbud. Undersøkelsen er avgrenset til å omfatte handel av fysiske varer på nett, og følgelig er kjøp av reiser, tjenester, nedlastning av film og musikk etc. holdt utenfor. 1 Dette endrer basen noe fra Q1-målingen, hvor alle som noen gang hadde handlet varer på internett ble intervjuet videre.

3 Norsk e-handel i andre kvartal Forbrukeradferd på nett Mobilhandel i anmarsj 1 av 3 nordmenn i alderen år har handlet varer på nettet i løpet av årets andre kvartal 2. Nærmere 50 prosent regner med å handle varer på nettet det kommende kvartalet. Blant e-handelsforetakene registreres det en nedgang i Q2 i forhold til samme periode i fjor, mens tilnærmet halvparten forventer en økning neste kvartal sammenlignet med fjoråret. De store varegruppene på nett - hjemmeelektronikk og klær og sko - holder stand som de mest populære, samtidig som forskjellene innbyrdes blir noe større, og nye kategorier vokser frem. Norske nettforbrukere søker aktivt for å finne frem til nettbutikker de ønsker å handle fra, og erfaringer de gjør seg danner grunnlag for fremtidige kjøp. Over halvparten av siste kvartals e-handlere opplyser at tidligere erfaringer med en nettbutikk er den største inspirasjonen til å handle nettopp der. Handletips fra venner og bekjente inspirerer også mange kjøp, men gode handleopplevelser i nettbutikk fordrer gode og informative nettsider. Les mer på s. 7 Nordmenn ligger langt fremme i e-handelen, det samme gjelder mobilhandel. Nærmere halvparten av netthandelsforbrukerne i an dre kvartal har noen gang benyttet sin mobiltelefon og / eller sitt nettbrett når de har handlet varer på nettet. E-handelsforetakene følger etter og mange har allerede tilpasset sine nettbutikker for mobilhandel og forventer økt salg gjennom mobile plattformer fremover. Les mer på s. 13 Les mer på s. 4 2 Grunnet endring i utvalg i forhold til Q1, da målingen kun ble gjort blant forbrukere som noen gang hadde handlet varer på Internett, er dette tallet noe lavere enn i perioden januar-mars. 3

4 Norsk e-handel i andre kvartal Hver tredje nordmann handlet varer på nettet i løpet av Q Over 35 prosent av alle norske konsumenter mellom 18 og 79 år handlet varer på nettet i løpet av årets andre kvartal. Dette er en svak reduksjon fra første kvartal i år, da nærmere 40 prosent av norske forbrukere i aldersgruppen handlet varer på nettet. Fremdeles finner vi flest netthandlere i aldersgruppen år, hvor 50 prosent har netthandlet varer i perioden april - juni i år. Den laveste andelen finner vi blant forbrukere mellom 65 og 79 år, hvor kun 11 prosent har handlet det siste kvartalet. Fordelingen mellom norske menn og kvinner er jevn, med henholdsvis 39 og 32 prosent handlende i Q år år år år Base: forbrukere mellom 18 og 79 år 4 av 10 e-handelsforetak økte salget i første kvartal I overkant av 40 prosent av norske netthandelsforetak har økt sitt internettsalg i Q sammenlignet med samme kvartal i fjor. Nesten like mange (35 prosent) opplever at salget er på samme nivå som samme periode i 2012, mens tilnærmet 20 prosent opplever en reduksjon i salget. Dette er en nedgang fra årets første kvartal, da dobbelt så mange foretak opplevde en stor økning sammenlignet med samme periode året før Stor økning Økning Uendret Nedgang Stor nedgang Vet ikke 4

5 5 av 10 norske forbrukere vil fortsette e-handlingen i neste kvartal Nærmere 50 prosent av alle norske forbrukere mellom 18 og 79 år regner med å handle varer på nettet neste kvartal. Blant menn er andelen 50 prosent, mens den blant kvinner er i overkant av 40 prosent. Blant andelen som handlet i løpet av andre kvartal sier nærmere 80 prosent at de kommer til å netthandle også i årets tredje kvartal Ja Nei Som tidligere ser vi at en mindre, hyppig handlende gruppe, tilsynelatende står for en stor del av den norske e-handelen. 39 Vet ikke Base: forbrukere mellom 18 og 79 år E-handelsforetakene forventer økning fra fjoråret E-handelsforetakene er optimistiske også 45 % i forhold til tredje kvartal. Over 45 prosent forventer økning de kommende tre månedene sammenlignet med samme periode i Andelen som forventer en stor økning i salget i forhold til fjoråret synker imidlertid fra forrige kvartal, og er nå 11 prosent. Kun 6 prosent forventer nedgang i høstsalget på nett i forhold til samme periode i fjor % 25 % % 11 5 % Stor økning Økning Uendret Nedgang Stor nedgang Vet ikke 5

6 Klær og sko topper norsk netthandel i Q2 45 % 4 Q1 Q2 35 % 25 % % % Hjemmeelektronikk Klær eller sko Bøker, filmer eller cder Sport og fritid Kosmetikk, hud-/hårpleie Møbler eller interiør Annet eller husker ikke Base: forbrukere mellom 18 og 79 år som handlet varer på nettet i løpet av hhv. Q1 og Q Sammenlignet med forrige kvartal (januar-mars) viser tall for perioden april til juni at andel forbrukere som netthandler hjemmeelektronikk synker noe (fra 29 til 22 prosent). Det er fremdeles menn som dominerer denne kategorien; 32 prosent av menn mot 9 prosent kvinner har handlet hjemmeelektronikk det siste kvartalet. Klær og sko holder seg stabilt i forhold til årets første kvartal; 1 av 4 e-forbrukere har kjøpt varer i denne kategorien. Kosmetikk, hud- og hårpleie er en voksende kategori innen den norske netthandelen. 9 prosent oppgir å ha handlet slike produkter i løpet av årets andre kvartal, blant kvinner er andelen 15 prosent. Inntil 500 kroner kroner kroner 33 Mer enn 3000 kroner 18 Vet ikke 3 5 % 15 % 2 25 % 35 % Base; forbrukere som har handlet varer på nettet i løpet av Q2 Hver tredje netthandlende forbruker i Q2 handlet for mellom 1000 og 3000 kroner. 6

7 Forbrukeradferd på nett Med en befolkningsandel med internettilgang på nærmere 95 prosent er norske forbrukere bevandret på nettet, og aktive i sin søken etter relevante nettbutikker. Nærmere halvparten av e-handelskunder i andre kvartal benyttet seg av egne søk, eksempelvis i Google, for å finne frem til riktig vare i riktig butikk. Når man har funnet frem til nettbutikker man har gode erfaringer med å handle fra, er dette det mest utslagsgivende for ytterligere e-handel. Nærmere 60 prosent av forbrukere som har handlet varer på nettet i løpet av andre kvartal oppgir videre at det er tidligere erfaring med nettbutikken som er den viktigste inspirasjonskilden til nye besøk og kjøp. 1 av 4 oppgir at tips fra venner eller bekjente er en stor eller svært stor inspirasjonskilde til å besøke eller handle fra en nettbutikk. Det er også tydelig at e-handelskundene har en rekke ønsker til nettbutikkene når kjøp skal gjennomføres; at produktinformasjon og totalpris fremkommer tydelig er de mest avgjørende faktorene ved handel i en nettbutikk. E-handelsforetakene har god oversikt over hvordan deres nettbutikker bør være tilrettelagt for gode handleopplevelser, og fokuserer på trygghet og tilstrekkelig informasjon om produkter og totalkostnader.... at produktinformasjon og totalpris fremkommer tydelig er de mest avgjørende faktorene ved handel i en nettbutikk. 7

8 Erfaring med nettbutikken er viktigste trigger for nye kjøp Tips fra venner eller bekjente 25 Tidligere erfaring med nettbutikken 57 Egne søk (via f.eks. Google) 45 Annonse på nett 20 Nyhetsbrev via e-post 20 Nyhetsbrev via sms 8 Sosiale medier eller blogger 12 Reklame i posten 16 Annonser i trykte medier eller på TV Base: forbrukere som har handlet varer på nett i løpet av Q Grafen viser andel som anser kilde som stor eller svært stor inspirasjon til å handle Når det gjelder inspirasjon til å handle i en nettbutikk er det erfaring med det aktuelle nettstedet som er den mest utslagsgivende faktoren; 57 prosent av forbrukere som netthandlet varer i løpet av andre kvartal oppgir at tidligere erfaring med butikken er en stor eller svært stor kilde til inspirasjon til å besøke eller handle fra en nettbutikk. Norske forbrukere søker videre aktivt, for eksempel gjennom google, for å finne frem til relevante nettbutikker; 45 prosent oppgir egne søk som en stor eller svært stor inspirasjonskilde. Tips fra venner og bekjente følger med 25 prosent, mens nyhetsbrev via sms er den kilden som i minst grad anses som en inspirasjonskilde til netthandel. 8

9 Viktigst er tydelig produktinformasjon og totalpris i en nettbutikk det er lett å finne frem i At totalprisen fremgår tydelig God og tydelig produktinformasjon At det er lett å finne frem i nettbutikken God og tydelig informasjon om leverandør At prisen er den laveste At selskapet eller varemerket er kjent Rask leveranse At det ikke av varene kreves registrering eller medlemsskap Fri frakt Base: forbrukere som har handlet varer på nett i løpet av Q Grafen viser andel som anser faktor som avgjørende eller helt avgjørende for å handle fra nettbutikk 79 prosent av norske netthandelskunder anser det som avgjørende at totalprisen på varene de vil kjøpe fremkommer tydelig ved shopping i en nettbutikk. God og tydelig informasjon om produktene er det aller flest anser som avgjørende, samtidig som det skal være lett å finne frem i nettbutikken (77 prosent). At handel i nettbutikken ikke krever registrering eller medlemskap er den faktoren som i minst grad er avgjørende. Her er det imidlertid forskjeller mellom aldersgrupper; de yngste netthandelskundene er langt mindre kritiske til registrering enn de noe eldre. At nettbutikken tilbyr den laveste prisen er derimot viktigst for forbrukere i aldersgruppen år, hvor 65 prosent oppgir at dette er helt eller delvis avgjørende. Raske leveranser og fri frakt er ikke blant de viktigste faktorene for norske netthandelskunder, som ofte mottar varene raskere enn de forventer 3. 3 Tollpost Globe, E-barometer Q1 9

10 E-handelsforetak anser sosiale medier som kostnadseffektiv markedsføring Søkeordsannonsering Søkeordsoptimalisering Sosiale medier Nyhetsbrev/ tilbud via e-post Nyhetsbrev/ tilbud via sms Annonsering på nett PR Egen blogg Gjennom kjente bloggere Katalog/ avis i postkasse Kun 12 prosent av netthandlende forbrukere i Q2 oppgir at sosiale medier eller blogger er en stor eller svært stor inspirasjonskilde til å handle på nett. Blant e-handelsforetakene er sosiale medier imidlertid den mest vanlige markedsføringskanalen; hele 60 prosent av e-handelsforetakene oppgir at de benytter sosiale medier i sin markedsføring av nettbutikk og sortiment. 18 prosent har sin egen blogg mens 16 prosent markedsfører sin nettbutikk og sitt sortiment gjennom andre, profilerte bloggere. Det er kostnadseffektiv markedsføring Våre kunder forventer at vi er tilstede For å styrke varemerket Blant e-handelsforetakene som driver markedsføring gjennom sosiale medier oppgir nærmere 1 av 4 at hovedgrunnen til dette er at de anser bruk av sosiale medier som kostnadseffektiv markedsføring. 14 prosent oppgir at hovedgrunnen er at sosiale medier blir en stadig viktigere kanal for å nå sine kunder. For å trekke kunder direkte til nettbutikken 11 Det er stadig viktigere for å nå våre kunder 14 Annet eller vet ikke 25 5 % 15 % 2 25 % 35 % 4 45 % 10

11 1 av 3 e-handelsforetak planlegger kundetilpasninger av sin nettbutikk ,9 3 3 Endre design/ utforming Gjøre det enklere å navigere Forenkle betaling Endre sortiment Tilpasse siden for mobilhandel Linke til sosiale medier Forbedre kundesenterfunksjon Legge til flere språk Bedre visualisering Utvikle en av produktene spesifikk app Legge til blogg (egen eller andres) Annet 35 prosent av de norske e-handelsforetakene planlegger større endringer av sin nettbutikk slik den presenteres på deres nettsider det kommende året. Aktørene er opptatte av å tilgjengeliggjøre sine nettbutikker gjennom enkle og oversiktlige brukergrensesnitt; av foretakene som planlegger endringer er det i hovedsak design og utforming av nettbutikken som står på planen. Å gjøre nettbutikken lettere å navigere i følger etter med 37 prosent. Av utbedringer ut over disse oppgir e-handelsforetakene i hovedsak tiltak som skal berike og forenkle nettkundenes handleopplevelse i form av oversiktlige sider, gode produktbeskrivelser samt smidige betalingsløsninger. Av foretakene som planlegger endringer er det i hovedsak design og utforming av nettbutikken som står på planen. 11

12 E-handelsforetakene har god kontroll på de viktigste motivasjonsfaktorene for handel i nettbutikk At totalpris fremgår tydelig God og tydelig produktinformasjon At det er lett å finne frem i nettbutikken God og tydelig selskapsinformasjon At prisen er den laveste At selskapet / varemerket er kjent Rask leveranse At kunde ikke må registrere seg / bli medlem Fri frakt På spørsmål om hva foretakene selv mener er deres kunders viktigste motivasjonsfaktorer for å besøke og handle fra deres nettsider, er svarene i stor grad de samme som fra forbrukerne selv. At det er enkelt å navigere i nettbutikken, tilstrekkelig produktinformasjon og tydeliggjøring av hva totalprisen blir anses som svært viktige parametere for at forbrukere skal ønske å netthandle i en gitt butikk. Som også e-barometeret for første kvartal viste, er det viktig for e-handelsforetakene å tilby raske leveranser, som ofte overgår e-handelsforbrukernes forventninger til leveringstid. Enkelhet og trygghet anses som viktigst for fullføring av kjøp fra nettbutikk At kunden føler det trygt å handle fra siden 39 At betalingene går lett og smidig 29 At det er enkelt å handle 46 At vi kan tilby rask leveranse av varene 24 At vår pris er konkurransedyktig 29 At vi har et bredt vareutvalg 14 At vi er tydelige på hva totalkostnaden blir 23 At vi er tydelige på returmuligheter 19 At vi tilbyr fri frakt 6 5 % 15 % 2 25 % 35 % 4 45 % 5 Når det gjelder å tilrettelegge for fullføring av kjøp i nettbutikk, anses enkelhet og trygghet som det aller viktigste fra e-handelsforetakenes side. Nærmere halvparten angir at det er enkelt å handle som viktig for å øke konverteringsraten, altså øke andelen gjennomførte kjøp. 12

13 Mobilhandel i anmarsj Nordmenn ligger langt fremme når det gjelder netthandel fra mobile plattformer. Sammenlignet med øvrige nordiske land har Norge den klart høyeste andelen som har handlet varer på nettet via sin mobiltelefon eller sitt nettbrett 4. I målingene gjort for E-barometeret Q2 har vi stilt spørsmål til forbrukere som har handlet varer i løpet av de siste tre månedene, som relativt sett kan antas å handle hyppig. Andelene som har prøvd mobile plattformer i sin e-handel er høye, og høyest blant e-handelsforbrukere mellom 18 og 29 år, og det er først og fremst hjemmeelektronikk etterfulgt av klær og sko som netthandles via mobiltelefon og nettbrett. Den mest fremtredende årsaken til ikke å ha netthandlet via mobiltelefon er at skjermen oppleves for liten. 13 prosent av de som ikke har prøvd dette, oppgir videre at hovedårsaken er at nettbutikkene ikke er tilstrekkelig tilpasset mobilhandel. E-handelsforetakene forventer at mobilhandel vil gjøre sitt inntog i e-handelen E-handelsforetakene forventer at mobilhandel vil gjøre sitt inntog i e-handelen, og stå for en stadig større andel av salget. Nærmere 30 prosent har allerede tilpasset sin nettbutikk for mobilhandel. Blant foretakene som planlegger endringer av sin nettbutikk skal 14 prosent utbedre mobiltilpasning. Majoriteten planlegger imidlertid endringer i design og forenkling av navigasjon på siden. 4 PostNord, E-handelen i Norden

14 1 av 3 har netthandlet med mobil eller nettbrett 5 45 % 4 35 % 25 % 2 15 % 5 % 30 Ja, begge deler 7 Ja, mobiltelefon 9 Ja, nettbrett 46 Nei 7 Husker ikke 30 prosent av forbrukere som handlet varer på nettet i løpet av årets andre kvartal har erfaring med å netthandle varer både via mobiltelefon og nettbrett. Totalt 46 prosent oppgir at de noen gang har benyttet mobile plattformer, mobiltelefon og / eller nettbrett når de har netthandlet varer. Base: forbrukere som har handlet varer på nettet i løpet av Q2 Yngre netthandlere er langt fremme i handel fra mobile plattformer Andelen som har handlet via mobile plattformer er klart høyest blant de yngste netthandlerne; i aldersgruppen 18 til 29 år har over 60 prosent noen gang handlet via enten sin mobiltelefon eller sitt nettbrett. I aldersgruppen 65 til 79 år har kun 20 prosent prøvd dette. Blant gruppen som har prøvd netthandel fra mobile plattformer er det hjemmeelektronikk som topper listen som den mest populære kategorien med 28 prosent, etterfulgt av klær og sko med 23 prosent. Også her er det i hovedsak menn som står for handelen av hjemmeelektronikk (40 prosent), mens kvinner står for mobil- og nettbretthandel av klær og sko (39 prosent) år år år år Ja, begge deler Ja, mobiltelefon Ja, nettbrett Nei Husker ikke Base: forbrukere som har handlet varer på nettet i løpet av Q2 14

15 1 av 3 synes mobilskjermen er for liten for netthandel Liten skjerm Lav hastighet For dårlig sikkerhet Nettbutikkene fungerer dårlig på mobil Begrensninger i abonnement Av de som ikke har benyttet mobiltelefon i sin e-handel oppgir over 30 prosent at det skyldes at skjermen blir for liten, mens 13 prosent mener at hovedgrunnen til at de ikke har benyttet mobiltelefon for å netthandle varer er at nettbutikkene er dårlig tilpasset mobilhandel. Vet ikke hvordan 11 Annet eller vet ikke 24 5 % 15 % 2 25 % 35 % Base: forbrukere som har handlet varer på nett i Q2 2013, men aldri via mobiltelefon 2 av 3 e-handelsforetak forventer at mobilhandel vil øke nettsalget Øke andel salg (kjøp) gjennom mobiltelefon 7 1 Som inspirasjonskilde for deretter å handle varer gjennom pc Som mulighet til å sammenligne når kunden er i fysiske butikker 26 Annet eller vet ikke På spørsmålet om hvordan de først og fremst forventer at e-handel vil spille en rolle i mobilhandel utvikling de nærmeste tre årene svarer 66 prosent av e-handelsforetakene at netthandel via mobiltelefon vil øke i omfang. Kun 7 prosent ser mobiltelefonen som en kilde til inspirasjon på vei til en pc hvor nettkjøpet vil foretas. E-handelsforetakene mobiliserer for mobilhandel Nærmere 30 prosent av e-handelsforetakene har allerede tilpasset sin nettbutikk for mobilhandel, mens ytterligere 14 prosent planlegger å gjøre dette i løpet av det nærmeste året, for å følge en klar trend hos norske nettforbrukere; mobilhandelen følger i e-handelens fotspor. Vi har mobiltilpasset vår nettbutikk Vi planlegger mobiltilpasning av nettbutikken det nærmeste året Vi planlegger ingen tiltak mht mobiltilpasning Vet ikke 15

16 Tollpost Globe AS 3. Industrivei Oslo Tlf: Kontakt Kristin Anfindsen Markedsanalytiker Tlf: E-post: Bjørn Thorvaldsen Kommunikasjonsrådgiver Tlf: E-post:

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014 E-baroeter Status netthandel i Norge Q2 2014 Forord Den nordiske netthandelen i andre kvartal 2014 er estiert til ca 30 illiarder norske kroner, hvorav forbrukere angir at ca 8,5 illiarder kroner koer

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

DIBS e-handelsindeks desember 2008

DIBS e-handelsindeks desember 2008 DIBS e-handelsindeks desember 2008 1 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen 1 Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen I år vil 85 % av forbrukerne foreta en del av julehandelen på internett 1. De velger e-handel på grunn

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

E-handel har blitt handel

E-handel har blitt handel E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 1 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Få en bedre førjulstid!

Få en bedre førjulstid! Få en bedre førjulstid! Gjør julehandelen på nettet og få varene levert hjem på kvelden. Nå til prøvepris kr 70,- Tilbudet gjelder nettbutikkene i denne brosjyren t.o.m 11. desember 2011. Gjør julehandelen

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Workshop: Hvordan lage Gode Websider. Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no

Workshop: Hvordan lage Gode Websider. Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no Workshop: Hvordan lage Gode Websider Workshopholder: Linda Maria Sneve Tlf: 97 53 15 11 mail: linda@sjarm.no www.sjarm.no Etter endt workshop: Skal du ha en ferdig case som du kan bruke som guide når du

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Christian Thu Digital produktsjef Aftenposten Torsdag 21.11.13

Christian Thu Digital produktsjef Aftenposten Torsdag 21.11.13 Christian Thu Digital produktsjef Aftenposten Torsdag 21.11.13 1 «DEN VOKSNE FORBRUKERS MEDIEVANER 2013 OG ANNONSENS ROLLE I DEN DIGITALE VERDEN» Hvordan ser verden egentlig ut? 3 TRE MYTER SOM VI SKAL

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris LOKAL SHOPPING Store annonser til liten pris HAMMERFEST SHOPPING - VI TILBYR STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER I LOKAL TILBUDSKATALOG! - Helsidesannonse kun kr 2917,- med årsavtale, se prisoversikten vår.

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Consumer Commerce Barometer

Consumer Commerce Barometer Consumer Commerce Barometer Verktøyet Consumer Commerce Barometer (CCB) som tilgjengeliggjør statistikk fra IAB Europe i samarbeid med Google er en verdifull kilde til statistikk rundt adferd og ehandel.

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen?

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Twitter og Instagram: #efrokost 01/01/2013 1 5 tips for å gire opp nettbutikken til jul ved Kristian Sveholm Enklere Liv og Dingsy Guro Forseth

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer