Posten og Brings netthandelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Posten og Brings netthandelrapport"

Transkript

1 Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010

2 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første halvår i 2010, viser at netthandelen stadig blir en viktigere del av næringslivet i Skandinavia. Riktignok kan vi registrere en stagnasjon de siste månedene, på grunn av finanskrisen. Netthandelsrapporten forteller imidlertid at denne stagnasjonen er midlertidig, og at nordmenn, svensker og dansker vil handle mer på nettet de neste 12 månedene. Netthandelsrapporten ble offentligg jort for første gang i fjor høst, og er ment å bli et halvårlig barometer som gir kunnskap om hvordan forbrukerne bruker nettet. At Posten og Bring g jennomfører denne undersøkelsen, er naturlig, ettersom netthandelen blir stadig viktigere for konsernet. Bring transporterer varer for netthandlere i hele Norden. Posten leverer flere og flere netthandelspakker i postkasser over hele Norge. Som en av Nordens største transportører av netthandelsvarer, undersøker vi kontinuerlig konsumentatferd og trender innen nett handelen. Denne gangen har vi spesielt sett på forskjellen på handlemønstrene mellom kvinner og menn, og har kommet til interessante resultater. INNHOLD Spørsmål og svar er inndelt i følgende kategorier: 1. Slik handler menn og kvinner 2. Netthandelsindikatoren 3. Handler på nettet til seg selv 4. Netthandler fra hjemlandet 5. Ønsker pakkene i postkassen En nyhet i denne rapporten er Posten og Brings netthandelsindeks. Dette er en temperaturmåler som beskriver utviklingen i netthandelen i Norge, Sverige og Danmark de kommende 12 månedene. Posten og Bring vil offentligg jøre indeksen to ganger i året. God lesing.

3 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Skandinaviske kunder vil handle mer på nettet SLIK ER UNDERSØKELSEN FORETATT Ca. hvor mange ganger har du handlet fysiske varer privat på Internett i løpet av de siste 12 månedene? 6 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norsk, svensk og dansk befolknings holdninger til, bruk av og tilfredshet med Internett som handelskanal Det er brukt Landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år % 48% % 31% 3 Undersøkelsen er g jennomført i andre kvartal 2010, som webintervju via Opinions paneler i Norge, Sverige og Danmark. Det er foretatt ca. 500 intervju per land Tallene er veid for et landsrepresentativt utvalg med strata på geografi og alder. 1 Ikke handlet 1-4 ganger 5 eller flere ganger Norge Sverige Danmark Selv om finanskrisen har ført til at færre har handlet på nettet de siste 12 månedene, viser Posten og Brings netthandelsbarometer at folk tror de vil handle mer på nettet de neste tolv månedene. Posten og Brings nordiske netthandelsrapport utarbeides i samarbeid med Opinion, og er en temperaturmåler for netthandelen i Norge, Sverige og Danmark. Hovedfunnene i den halvårlige rapporten for våren 2010 er at finans krisen har ført til midlertidig stagnasjon i netthandelen. Men nordmenn, svensker og dansker sier de vil handle mer på nettet, innenfor alle de viktigste varegruppene de kommende 12 månedene. Det er flere menn som har handlet på nettet de siste 12 månedene enn kvinner. 85 prosent av menn har handlet minst en gang på Internett de siste 12 månedene, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 70 prosent. (Side 5) Det er innenfor varegruppene elektronikk/it-utstyr, sport og fritidsutstyr og musikk/film flest tror de vil handle mer på nettet. Menn tror i større grad enn kvinner at de vil handle mer av disse varegruppene på nettet de neste 12 månedene. (Side 6,7 og 8)

4 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Andelen som oppgir at de vil handle mer elektronikk/it-utstyr på nett de neste 12 måneder er på 14 prosentpoeng. Økningen skyldes i stor grad menn, som også står for den største andelen av netthandelen innen denne varegruppen i dag. r tror de vil handle mer hår og hudpleieprodukter på nettet, samt klær og sko. (Side 6,7 og 8) Nedgangskonjunkturene påvirker også netthandelen. I Norge sier 83 prosent at de har brukt nettet for å handle fysiske varer de siste 12 månedene, mot 85 prosent i fjor høst. 34 prosent sa at de hadde handlet fem ganger eller mer, mot 39 prosent i fjor høst. (Side 9) Netthandelskundene er helt klare på at de ønsker pakkene sine levert i postkassen. Bare en av ti sier at det ikke er sannsynlig at de vil benytte seg av en slik tjeneste, dersom postkassen er stor nok (Side 18) Store kjønnsforskjeller Den ferske undersøkelsen viser tydelige forskjeller mellom kjønnene med hensyn til hva som kjøpes på nettet. Mer enn seks av ti netthandlende norske menn, har kjøpt elektronikk, mens bare fire av ti kvinner har g jort det samme. Halvparten av alle kvinner som handler på nettet har kjøpt klær, mens under to av ti menn har g jort dette. Det danske handlemønstret ligner på det norske, mens forskjellene er enda større i Sverige er forskjellen. Også her handler seks av ti menn elektronikk, mens knappe tre av ti kvinner har g jort det samme. For klær er forholdet omtrent motsatt. Norske menn er blitt oppmerksomme på muligheten til å netthandle sport og fritidsutstyr, og undersøkelsen forteller at andelen menn som tror de vil handle mer av denne varegruppen på nettet er 14 prosen tpoeng Vesentlig flere kvinner tror de vil handle mer på nettet enn mindre de neste 12 månedene innen varegruppen klær og sko. Andelen kvinner som tror de vil handle mer av klær og sko er på 11 prosentpoeng. Andelen kvinner som tror de vil handle mer hår og hudpleieprodukter øker med 10 prosentpoeng.

5 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Slik handler menn og kvinner NORGE Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn Dobbelt så mange norske kvinner som menn har ikke handlet på nettet de siste 12 månedene. De kvinnene som handler, bruker imidlertid nettet oftere. 5 eller flere ganger Ikke handlet I Sverige og Danmark er det mindre forskjell mellom kjønnene, og her er det flest menn som handler ofte. Antallet som ikke har handlet på nett de siste 12 måneden, viser en liten økning fra høsten 2009 til våren SVERIGE Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn Blant dem som har handlet, er det i Norge og Danmark flere som har handlet en til fire ganger, og færre som har handlet fem til ni ganger. I Sverige er det nedgang for begge. 5 eller flere ganger Ikke handlet DANMARK Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn eller flere ganger Ikke handlet

6 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Netthandelsindikatoren Figurene under viser forventet vekst eller tilbakegang for ulike varegrupper i Norge, Sverige og Danmark. Tallene er fremkommet g jennom webintervjuer i Norge, Sverige og Danmark. 15% 18% NEDGANG 9% ELEKTRONIKK/IT-UTSTYR NORGE SVERIGE DANMARK 9% VEKST 15% 18% Både nordmenn, svensker og dansker sier de vil handle mer elektronikk og it-utstyr de neste 12 månedene. Spesielt ser økningen ut til å bli stor i Norge og Danmark. Dette varesegmentet ser derfor ut til å styrke seg som det mest populære blant skandinaviske netthandlere, og fortsatt er det menn som er de ivrigste handlerne. 1 NEDGANG 8% SPORT- OG FRITIDSUTSTYR NORGE SVERIGE DANMARK VEKST 8% 1 Er nordmenn mer sporty enn svensker og dansker? Postens og Brings netthandelsbarometer viser iallfall at nordmenn tror de vil handler mer sports-og fritidsutstyr, mens både svensker og dansker tror det vil bli en nedgang det kommende året. En økning som vist her, vil føre sport- og fritidsutstyr opp blant de aller viktigste varene som handles via pc-en i Norge. NEDGANG VEKST Klær og sko blir en stadig mer populær netthandelsvare i alle tre landene, og størst er økningen i Sverige. 1 8% 8% 1 Fortsatt er det kvinner som oftest handler disse varene på nettet, og spesielt i Norge er det en vesentlig forskjell mellom menn og kvinners handlemønster her. KLÆR OG SKO NORGE SVERIGE DANMARK

7 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NEDGANG 9% 9% VEKST Musikk og film har lenge hatt en sterk stilling blant netthandlere, og skandinaviske lyttere og seere tror de vil bruke nettet i enda sterkere grad for å skaffe seg tilgang til dette. 15% 18% MUSIKK/FILM NORGE SVERIGE DANMARK 15% 18% Selv om det er mulig å laste ned musikk og film direkte fra nettet, viser tidligere undersøkelser foretatt av Posten at mange foretrekker å få denne typer varer i sin egen postkasse. NEDGANG 8% VEKST 8% Danske netthandlere tror de vil bruke mye tid på å lese de kommende 12 månedene. De tror iallfall at de i økende grad vil kjøpe bøker via nettet. 1 1 Også i Norge og Sverige ser det ut til å bli en økning, men den er mye mindre enn i Danmark. BØKER NORGE SVERIGE DANMARK NEDGANG 8% VEKST 8% Alt er vel ikke spikret, men verktøy ser ikke til å bli en hit på nettet det neste året. I alle tre landene sier kundene at de vil handle mindre. 1 1 Spesielt er nedgangen merkbar i Sverige. VERKTØY NORGE SVERIGE DANMARK

8 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI % NEDGANG 9% 9% VEKST 15% Mat, drikke og andre dagligvarer er noe skandinaver fortsatt ønsker å kjøpe i fysiske butikker. Segmentet ser ut til å slite både i Norge og Sverige det kommende året, men dansker tror de vil handle litt mer av disse varene på nettet. 18% MAT/DRIKKE DAGLIGVARE NORGE SVERIGE DANMARK 18% NEDGANG 1% 1% VEKST Hår- og hudpleieprodukter vil øke litt både i Norge og i Danmark, mens det er en markant nedgang i Sverige. Dette er produkter som i veldig stor grad handles av kvinner. 5% 5% HÅR- OG HUDPLEIEPRODUKTER NORGE SVERIGE DANMARK NEDGANG 9% 9% VEKST Er skandinaviske netthandlere i ferd med å bli mindre romantiske? De tror iallfall at de vil handle mindre blomster på nettet de neste 12 månedene. 15% 15% Sverige utpeker seg som landet hvor nedgangen ser ut til å bli størst. 18% BLOMSTER NORGE SVERIGE DANMARK 18%

9 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Annet Elektroniske artikler er fortsatt de mest populære netthandelsvarene i Norge, mens bøker og musikk ser ut til å ha blitt mindre interessant. Også i Danmark kjøpes elektronikk mest, mens bøker, musikk og klær og sko holder stand. I Sverige er elektronikk, bøker, musikk og klær og sko like populære varer hos netthandlerne. SVERIGE Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? I undersøkelsen er det bare spurt om handel med fysiske varer Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Til hus og hage Helse Annet DANMARK Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Leker Hobby Annet

10 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Hår & hudpleie 8 23 Klær & sko Verktøy Elektronikk/It-ustyr Det er signifikante forskjeller mellom kjønnene med hensyn til hva som kjøpes på nettet. Mer enn seks av ti netthandlende norske menn, har kjøpt elektronikk, mens bare fire av ti kvinner har g jort det samme SVERIGE Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Hår & hudpleie Klær & sko Halvparten av alle kvinner som handler på nettet har kjøpt klær, mens under to av ti menn har g jort dette. Det danske handlemønstret ligner på det norske. I Sverige er forskjellene enda større. Også her handler seks av ti menn elektronikk, mens knappe tre av ti kvinner har g jort det samme. For klær er forholdet omtrent motsatt. Verktøy 0 9 Elektronikk/It-ustyr DANMARK Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Musikk og film Hår & hudpleie 6 17 Klær & sko Verktøy 4 12 Elektronikk/It-ustyr

11 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Handler på nettet til seg selv NORGE Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Meg selv Ektefelle/samboer/kjærest e Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr Andre 9 % SVERIGE Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Samlet Rundt 70 prosent av alle netthandler er varer til den personen som handler. Dette er noenlunde likt for alle de tre skandinaviske landene. Litt flere kvinner enn menn handler til kjæreste/samboer/ ektefelle, mens litt flere kvinner enn menn handler til barn eller barnebarn. Det er imidlertid mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som handler varer til hele familien i Norge. Også i Danmark handler flest menn til hele familien, mens det i Sverige er flest kvinner som g jør dette. Meg selv Ektefelle/samboer/kjæreste Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr 1 14 % 1 1 Samlet Andre DANMARK Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Meg selv Ektefelle/samboer/kjærest e Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr Andre 4 % Samlet

12 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Netthandler fra hjemlandet NORGE Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Norge Europa (utenom Norge) USA Asia/Australia Annet land/område 1 19 % % % % 74 Q Q Q Q Q Q Q Det er fortsatt slik at mer enn sju av ti netthandler skjer i hjemlandet, men svenskene er mer trofaste mot hjemmemarkedet enn nordmenn og dansker. Ni av ti svenske netthandler ble foretatt i svenske nettbutikker, mens ca. sju av ti nordmenn og dansker handlet i hjemlandet. Andelen netthandler fra resten av Europa fra Norge og Danmark har vist en stigende tendens de siste årene, mens netthandel fra USA er gått tilsvarende ned. /husker ikke SVERIGE Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Sverige Europa (utenom Sverige) USA Asia/Australia Annet land/område /husker ikke

13 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI DANMARK Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Danmark 74 % 8 79 % Europa (utenom Danmark) % USA Asia/Australia Annet land/område /husker ikke NORGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel? Enkelt å finne riktig størrelse Lav pris på varen Enkel ordreinnlegging Mange og gode betalingsalternativer Mange, gode og hurtige leveringsalternativer Lett å navigere i nettbutikken og finne varene jeg leter etter Stort vareutvalg Enkelt å returnere varen Lett å sammenligne varer God oversikt over hva varens totalpris er inkl frakt Sikkerhet Annet % 4 % 1 9 % 14 % % % 39 % Lavere pris er fortsatt den klart viktigste årsaken til at forbrukerne handler på nettet. Halvannen gang så mange kvinner som menn oppgir prisen på varen som viktigste argument i Norge. I Sverige er forholdet motsatt, mens noen flere danske menn enn kvinner legger mest vekt på dette Danmark Sverige Norge

14 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkelt å returnere varen Lav pris på varen God oversikt over totalpris inkl. frakt Norske menn er mest opptatt av varens pris, mens flere kvinner er opptatt av totalprisen inkludert frakt. I Sverige er prisenklart viktigere for kvinner enn for menn Danske kvinner og menn er stort sett like opptatt av pris. SVERIGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkelt å returnere varen Lav pris på varen 24 % 3 God oversikt over totalpris inkl. frakt DANMARK Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkel ordreinnlegging 1 2 Lav pris på varen

15 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn Mest tilrettelagt for kvinner 1 7 Samlet Menn r 70 prosent av de spurte i Norge mente at nett butikkene er like godt tilrettelagt for kvinner som for menn, og de er ingen vesentlige forskjell i oppfatningen om dette mellom kjønnene. Også i Sverige og Danmark var oppfatningen den samme. Ingen forskjell 7 69 % 14 % SVERIGE Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn 9 % Samlet Menn r Mest tilrettelagt for kvinner 1 14 % Ingen forskjell

16 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI DANMARK Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn Samlet Menn r Mest tilrettelagt for kvinner 4 % 1 Ingen forskjell 79 % 79 % 8 9 % 9 % NORGE Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten 2 0,22 0,21 2 0,18 0,26 8 0,87 0,83 85 prosent av de spurte bruker nettet for undersøkelser før netthandel. To av ti sjekker i fysiske butikker, bruker kataloger eller får råd og tips fra venner. Også i Sverige og Danmark er nettet den viktigste informasjonskanalen, men svenskene bruker andre kanaler i litt mindre grad. 2 Råd og tips fra venner 0,18 0,26 0,01 Annet 0, Samlet Menn r

17 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI SVERIGE Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet 64 % 7 8 Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten 19 % % Samlet Menn r Råd og tips fra venner % Annet n = DANMARK Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten % 1 1 Samlet Menn r Råd og tips fra venner % Annet n = % % 10

18 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Ønsker pakkene i postkassen Dersom nettbutikken tilbyr denne tjenesten, hvor sannsynlig er det at du vil benytte deg av tjenesten neste gang du handler på nett? Et stort flertall av kundene ønsker å få levert pakkene i postkassen, dersom den er stor nok % Levering på døren og på nærmesten postkontor eller Post i Butikk er også alternativer kundene setter pris på. 6 55% % 19% 9% Levering i postkasse, hvis plass Levering til nærmeste postkontor Levering på døren mellom kl og Sannsynlig Ikke sannsynlig

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

E-handel har blitt handel

E-handel har blitt handel E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 1 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Bokkjøp & handelskanaler

Bokkjøp & handelskanaler Bokkjøp & handelskanaler JUNI 17 Bokhandel og dagligvare som foretrukne kanaler for bokkjøp % har kjøpt 1 eller flere bøker de siste 1 måneder. Det er en nedgang på prosentpoeng sammenlignet med juni 1.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Summary

DIBS e-handelsindeks. Summary DIBS e-handelsindeks Summary Desember 2007 Bakgrunn DIBS Payment Services er Skandinavias største leverandør av internettbetalingsløsninger. DIBS håndterer daglig mer enn 6500 kunders online transaksjoner

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Netthandel i Norden 2016

Netthandel i Norden 2016 Netthandel i Norden 2016 Innhold Forord: Leveringen en viktig del av handleopplevelsen på nett... 3 Oversikt: Kort om nordisk netthandel...4 Prognose: Med logistikken som konkurransefordel...6 Nordisk

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

DIBS e-handelsindeks desember 2008

DIBS e-handelsindeks desember 2008 DIBS e-handelsindeks desember 2008 1 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til

Detaljer

Rapport utarbeidet av Kantar TNS for Visma Retail

Rapport utarbeidet av Kantar TNS for Visma Retail Rapport utarbeidet av Kantar TNS for Visma Retail Hva er viktig for å skape gode handleopplevelser for digital natives og dermed etablere handlemønstre? 1. Hva kjennetegner «digital natives» 2. Generell

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i %

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 187 000 har profil (78,9%) 3 157 000 er brukere (78,1%) 47% 53% Stabilt antall profiler, veksten er nå i aldersgruppen 60 år og over 77% 83% 76% 92% 95% 87% 93% 7 81% 8 16% 18% 18% 15%

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Geoblokkering Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA

APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA E-post er best når det gjelder å vinne tilbake og konvertere handlevogner på nett / SKANDINAVISK E-HANDELSRAPPORT 2016 Ettersom

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR

NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR Martina Winsell og Kristin Dahl Hoffmann Skandinavisk netthandel 2017 Hva er Bring Research? Kontinuerlige forbrukerundersøkelser blant folk som handler

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Consumer Commerce Barometer

Consumer Commerce Barometer Consumer Commerce Barometer Verktøyet Consumer Commerce Barometer (CCB) som tilgjengeliggjør statistikk fra IAB Europe i samarbeid med Google er en verdifull kilde til statistikk rundt adferd og ehandel.

Detaljer

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Netthandel i Norden Netthandel Halvårsrapport TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Forbrukernes makt har økt Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen.

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Problemstilling Respondentene ble bedt om å angi viktigheten av matomsorg generelt

Detaljer