Posten og Brings netthandelrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Posten og Brings netthandelrapport"

Transkript

1 Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010

2 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første halvår i 2010, viser at netthandelen stadig blir en viktigere del av næringslivet i Skandinavia. Riktignok kan vi registrere en stagnasjon de siste månedene, på grunn av finanskrisen. Netthandelsrapporten forteller imidlertid at denne stagnasjonen er midlertidig, og at nordmenn, svensker og dansker vil handle mer på nettet de neste 12 månedene. Netthandelsrapporten ble offentligg jort for første gang i fjor høst, og er ment å bli et halvårlig barometer som gir kunnskap om hvordan forbrukerne bruker nettet. At Posten og Bring g jennomfører denne undersøkelsen, er naturlig, ettersom netthandelen blir stadig viktigere for konsernet. Bring transporterer varer for netthandlere i hele Norden. Posten leverer flere og flere netthandelspakker i postkasser over hele Norge. Som en av Nordens største transportører av netthandelsvarer, undersøker vi kontinuerlig konsumentatferd og trender innen nett handelen. Denne gangen har vi spesielt sett på forskjellen på handlemønstrene mellom kvinner og menn, og har kommet til interessante resultater. INNHOLD Spørsmål og svar er inndelt i følgende kategorier: 1. Slik handler menn og kvinner 2. Netthandelsindikatoren 3. Handler på nettet til seg selv 4. Netthandler fra hjemlandet 5. Ønsker pakkene i postkassen En nyhet i denne rapporten er Posten og Brings netthandelsindeks. Dette er en temperaturmåler som beskriver utviklingen i netthandelen i Norge, Sverige og Danmark de kommende 12 månedene. Posten og Bring vil offentligg jøre indeksen to ganger i året. God lesing.

3 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Skandinaviske kunder vil handle mer på nettet SLIK ER UNDERSØKELSEN FORETATT Ca. hvor mange ganger har du handlet fysiske varer privat på Internett i løpet av de siste 12 månedene? 6 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norsk, svensk og dansk befolknings holdninger til, bruk av og tilfredshet med Internett som handelskanal Det er brukt Landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år % 48% % 31% 3 Undersøkelsen er g jennomført i andre kvartal 2010, som webintervju via Opinions paneler i Norge, Sverige og Danmark. Det er foretatt ca. 500 intervju per land Tallene er veid for et landsrepresentativt utvalg med strata på geografi og alder. 1 Ikke handlet 1-4 ganger 5 eller flere ganger Norge Sverige Danmark Selv om finanskrisen har ført til at færre har handlet på nettet de siste 12 månedene, viser Posten og Brings netthandelsbarometer at folk tror de vil handle mer på nettet de neste tolv månedene. Posten og Brings nordiske netthandelsrapport utarbeides i samarbeid med Opinion, og er en temperaturmåler for netthandelen i Norge, Sverige og Danmark. Hovedfunnene i den halvårlige rapporten for våren 2010 er at finans krisen har ført til midlertidig stagnasjon i netthandelen. Men nordmenn, svensker og dansker sier de vil handle mer på nettet, innenfor alle de viktigste varegruppene de kommende 12 månedene. Det er flere menn som har handlet på nettet de siste 12 månedene enn kvinner. 85 prosent av menn har handlet minst en gang på Internett de siste 12 månedene, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 70 prosent. (Side 5) Det er innenfor varegruppene elektronikk/it-utstyr, sport og fritidsutstyr og musikk/film flest tror de vil handle mer på nettet. Menn tror i større grad enn kvinner at de vil handle mer av disse varegruppene på nettet de neste 12 månedene. (Side 6,7 og 8)

4 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Andelen som oppgir at de vil handle mer elektronikk/it-utstyr på nett de neste 12 måneder er på 14 prosentpoeng. Økningen skyldes i stor grad menn, som også står for den største andelen av netthandelen innen denne varegruppen i dag. r tror de vil handle mer hår og hudpleieprodukter på nettet, samt klær og sko. (Side 6,7 og 8) Nedgangskonjunkturene påvirker også netthandelen. I Norge sier 83 prosent at de har brukt nettet for å handle fysiske varer de siste 12 månedene, mot 85 prosent i fjor høst. 34 prosent sa at de hadde handlet fem ganger eller mer, mot 39 prosent i fjor høst. (Side 9) Netthandelskundene er helt klare på at de ønsker pakkene sine levert i postkassen. Bare en av ti sier at det ikke er sannsynlig at de vil benytte seg av en slik tjeneste, dersom postkassen er stor nok (Side 18) Store kjønnsforskjeller Den ferske undersøkelsen viser tydelige forskjeller mellom kjønnene med hensyn til hva som kjøpes på nettet. Mer enn seks av ti netthandlende norske menn, har kjøpt elektronikk, mens bare fire av ti kvinner har g jort det samme. Halvparten av alle kvinner som handler på nettet har kjøpt klær, mens under to av ti menn har g jort dette. Det danske handlemønstret ligner på det norske, mens forskjellene er enda større i Sverige er forskjellen. Også her handler seks av ti menn elektronikk, mens knappe tre av ti kvinner har g jort det samme. For klær er forholdet omtrent motsatt. Norske menn er blitt oppmerksomme på muligheten til å netthandle sport og fritidsutstyr, og undersøkelsen forteller at andelen menn som tror de vil handle mer av denne varegruppen på nettet er 14 prosen tpoeng Vesentlig flere kvinner tror de vil handle mer på nettet enn mindre de neste 12 månedene innen varegruppen klær og sko. Andelen kvinner som tror de vil handle mer av klær og sko er på 11 prosentpoeng. Andelen kvinner som tror de vil handle mer hår og hudpleieprodukter øker med 10 prosentpoeng.

5 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Slik handler menn og kvinner NORGE Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn Dobbelt så mange norske kvinner som menn har ikke handlet på nettet de siste 12 månedene. De kvinnene som handler, bruker imidlertid nettet oftere. 5 eller flere ganger Ikke handlet I Sverige og Danmark er det mindre forskjell mellom kjønnene, og her er det flest menn som handler ofte. Antallet som ikke har handlet på nett de siste 12 måneden, viser en liten økning fra høsten 2009 til våren SVERIGE Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn Blant dem som har handlet, er det i Norge og Danmark flere som har handlet en til fire ganger, og færre som har handlet fem til ni ganger. I Sverige er det nedgang for begge. 5 eller flere ganger Ikke handlet DANMARK Antall handler på Internett siste 12 måneder fordelt på kjønn eller flere ganger Ikke handlet

6 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Netthandelsindikatoren Figurene under viser forventet vekst eller tilbakegang for ulike varegrupper i Norge, Sverige og Danmark. Tallene er fremkommet g jennom webintervjuer i Norge, Sverige og Danmark. 15% 18% NEDGANG 9% ELEKTRONIKK/IT-UTSTYR NORGE SVERIGE DANMARK 9% VEKST 15% 18% Både nordmenn, svensker og dansker sier de vil handle mer elektronikk og it-utstyr de neste 12 månedene. Spesielt ser økningen ut til å bli stor i Norge og Danmark. Dette varesegmentet ser derfor ut til å styrke seg som det mest populære blant skandinaviske netthandlere, og fortsatt er det menn som er de ivrigste handlerne. 1 NEDGANG 8% SPORT- OG FRITIDSUTSTYR NORGE SVERIGE DANMARK VEKST 8% 1 Er nordmenn mer sporty enn svensker og dansker? Postens og Brings netthandelsbarometer viser iallfall at nordmenn tror de vil handler mer sports-og fritidsutstyr, mens både svensker og dansker tror det vil bli en nedgang det kommende året. En økning som vist her, vil føre sport- og fritidsutstyr opp blant de aller viktigste varene som handles via pc-en i Norge. NEDGANG VEKST Klær og sko blir en stadig mer populær netthandelsvare i alle tre landene, og størst er økningen i Sverige. 1 8% 8% 1 Fortsatt er det kvinner som oftest handler disse varene på nettet, og spesielt i Norge er det en vesentlig forskjell mellom menn og kvinners handlemønster her. KLÆR OG SKO NORGE SVERIGE DANMARK

7 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NEDGANG 9% 9% VEKST Musikk og film har lenge hatt en sterk stilling blant netthandlere, og skandinaviske lyttere og seere tror de vil bruke nettet i enda sterkere grad for å skaffe seg tilgang til dette. 15% 18% MUSIKK/FILM NORGE SVERIGE DANMARK 15% 18% Selv om det er mulig å laste ned musikk og film direkte fra nettet, viser tidligere undersøkelser foretatt av Posten at mange foretrekker å få denne typer varer i sin egen postkasse. NEDGANG 8% VEKST 8% Danske netthandlere tror de vil bruke mye tid på å lese de kommende 12 månedene. De tror iallfall at de i økende grad vil kjøpe bøker via nettet. 1 1 Også i Norge og Sverige ser det ut til å bli en økning, men den er mye mindre enn i Danmark. BØKER NORGE SVERIGE DANMARK NEDGANG 8% VEKST 8% Alt er vel ikke spikret, men verktøy ser ikke til å bli en hit på nettet det neste året. I alle tre landene sier kundene at de vil handle mindre. 1 1 Spesielt er nedgangen merkbar i Sverige. VERKTØY NORGE SVERIGE DANMARK

8 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI % NEDGANG 9% 9% VEKST 15% Mat, drikke og andre dagligvarer er noe skandinaver fortsatt ønsker å kjøpe i fysiske butikker. Segmentet ser ut til å slite både i Norge og Sverige det kommende året, men dansker tror de vil handle litt mer av disse varene på nettet. 18% MAT/DRIKKE DAGLIGVARE NORGE SVERIGE DANMARK 18% NEDGANG 1% 1% VEKST Hår- og hudpleieprodukter vil øke litt både i Norge og i Danmark, mens det er en markant nedgang i Sverige. Dette er produkter som i veldig stor grad handles av kvinner. 5% 5% HÅR- OG HUDPLEIEPRODUKTER NORGE SVERIGE DANMARK NEDGANG 9% 9% VEKST Er skandinaviske netthandlere i ferd med å bli mindre romantiske? De tror iallfall at de vil handle mindre blomster på nettet de neste 12 månedene. 15% 15% Sverige utpeker seg som landet hvor nedgangen ser ut til å bli størst. 18% BLOMSTER NORGE SVERIGE DANMARK 18%

9 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Annet Elektroniske artikler er fortsatt de mest populære netthandelsvarene i Norge, mens bøker og musikk ser ut til å ha blitt mindre interessant. Også i Danmark kjøpes elektronikk mest, mens bøker, musikk og klær og sko holder stand. I Sverige er elektronikk, bøker, musikk og klær og sko like populære varer hos netthandlerne. SVERIGE Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? I undersøkelsen er det bare spurt om handel med fysiske varer Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Til hus og hage Helse Annet DANMARK Hvilke fysiske varer har du handlet på Internett i løpet av de siste 12 månedene? Blomster Bøker Elektronikk/It-utstyr Erotiske artikler Klær og sko Mat/drikke dagligvare Musikk/film Sport og Fritidsutstyr Verktøy Hår og hudpleieprodukter Leker Hobby Annet

10 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Hår & hudpleie 8 23 Klær & sko Verktøy Elektronikk/It-ustyr Det er signifikante forskjeller mellom kjønnene med hensyn til hva som kjøpes på nettet. Mer enn seks av ti netthandlende norske menn, har kjøpt elektronikk, mens bare fire av ti kvinner har g jort det samme SVERIGE Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Hår & hudpleie Klær & sko Halvparten av alle kvinner som handler på nettet har kjøpt klær, mens under to av ti menn har g jort dette. Det danske handlemønstret ligner på det norske. I Sverige er forskjellene enda større. Også her handler seks av ti menn elektronikk, mens knappe tre av ti kvinner har g jort det samme. For klær er forholdet omtrent motsatt. Verktøy 0 9 Elektronikk/It-ustyr DANMARK Varer handlet på internett i løpet av de siste 12 mnd fordelt på kjønn Musikk og film Hår & hudpleie 6 17 Klær & sko Verktøy 4 12 Elektronikk/It-ustyr

11 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Handler på nettet til seg selv NORGE Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Meg selv Ektefelle/samboer/kjærest e Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr Andre 9 % SVERIGE Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Samlet Rundt 70 prosent av alle netthandler er varer til den personen som handler. Dette er noenlunde likt for alle de tre skandinaviske landene. Litt flere kvinner enn menn handler til kjæreste/samboer/ ektefelle, mens litt flere kvinner enn menn handler til barn eller barnebarn. Det er imidlertid mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som handler varer til hele familien i Norge. Også i Danmark handler flest menn til hele familien, mens det i Sverige er flest kvinner som g jør dette. Meg selv Ektefelle/samboer/kjæreste Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr 1 14 % 1 1 Samlet Andre DANMARK Hvem handlet du til ved din siste netthandel? Meg selv Ektefelle/samboer/kjærest e Barn/barnebarn Hele familien Kjæledyr Andre 4 % Samlet

12 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Netthandler fra hjemlandet NORGE Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Norge Europa (utenom Norge) USA Asia/Australia Annet land/område 1 19 % % % % 74 Q Q Q Q Q Q Q Det er fortsatt slik at mer enn sju av ti netthandler skjer i hjemlandet, men svenskene er mer trofaste mot hjemmemarkedet enn nordmenn og dansker. Ni av ti svenske netthandler ble foretatt i svenske nettbutikker, mens ca. sju av ti nordmenn og dansker handlet i hjemlandet. Andelen netthandler fra resten av Europa fra Norge og Danmark har vist en stigende tendens de siste årene, mens netthandel fra USA er gått tilsvarende ned. /husker ikke SVERIGE Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Sverige Europa (utenom Sverige) USA Asia/Australia Annet land/område /husker ikke

13 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI DANMARK Sist gang du handlet varer på Internett, var det fra et nettsted fra? Danmark 74 % 8 79 % Europa (utenom Danmark) % USA Asia/Australia Annet land/område /husker ikke NORGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel? Enkelt å finne riktig størrelse Lav pris på varen Enkel ordreinnlegging Mange og gode betalingsalternativer Mange, gode og hurtige leveringsalternativer Lett å navigere i nettbutikken og finne varene jeg leter etter Stort vareutvalg Enkelt å returnere varen Lett å sammenligne varer God oversikt over hva varens totalpris er inkl frakt Sikkerhet Annet % 4 % 1 9 % 14 % % % 39 % Lavere pris er fortsatt den klart viktigste årsaken til at forbrukerne handler på nettet. Halvannen gang så mange kvinner som menn oppgir prisen på varen som viktigste argument i Norge. I Sverige er forholdet motsatt, mens noen flere danske menn enn kvinner legger mest vekt på dette Danmark Sverige Norge

14 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkelt å returnere varen Lav pris på varen God oversikt over totalpris inkl. frakt Norske menn er mest opptatt av varens pris, mens flere kvinner er opptatt av totalprisen inkludert frakt. I Sverige er prisenklart viktigere for kvinner enn for menn Danske kvinner og menn er stort sett like opptatt av pris. SVERIGE Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkelt å returnere varen Lav pris på varen 24 % 3 God oversikt over totalpris inkl. frakt DANMARK Hva var den viktigste grunnen til at du var fornøyd med din siste handel fordelt på kjønn? Enkel ordreinnlegging 1 2 Lav pris på varen

15 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI NORGE Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn Mest tilrettelagt for kvinner 1 7 Samlet Menn r 70 prosent av de spurte i Norge mente at nett butikkene er like godt tilrettelagt for kvinner som for menn, og de er ingen vesentlige forskjell i oppfatningen om dette mellom kjønnene. Også i Sverige og Danmark var oppfatningen den samme. Ingen forskjell 7 69 % 14 % SVERIGE Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn 9 % Samlet Menn r Mest tilrettelagt for kvinner 1 14 % Ingen forskjell

16 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI DANMARK Er netthandelsbutikker etter din mening mest tilrettelagt for menn eller for kvinner? Mest tilrettelagt for menn Samlet Menn r Mest tilrettelagt for kvinner 4 % 1 Ingen forskjell 79 % 79 % 8 9 % 9 % NORGE Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten 2 0,22 0,21 2 0,18 0,26 8 0,87 0,83 85 prosent av de spurte bruker nettet for undersøkelser før netthandel. To av ti sjekker i fysiske butikker, bruker kataloger eller får råd og tips fra venner. Også i Sverige og Danmark er nettet den viktigste informasjonskanalen, men svenskene bruker andre kanaler i litt mindre grad. 2 Råd og tips fra venner 0,18 0,26 0,01 Annet 0, Samlet Menn r

17 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI SVERIGE Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet 64 % 7 8 Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten 19 % % Samlet Menn r Råd og tips fra venner % Annet n = DANMARK Hvordan foretrekker du å orientere deg før du velger de varene du kjøper på Internett? Innhente infomasjon på nettet Orientere meg i fysiske butikker først Orientere meg i kataloger/reklame jeg får i posten % 1 1 Samlet Menn r Råd og tips fra venner % Annet n = % % 10

18 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI Ønsker pakkene i postkassen Dersom nettbutikken tilbyr denne tjenesten, hvor sannsynlig er det at du vil benytte deg av tjenesten neste gang du handler på nett? Et stort flertall av kundene ønsker å få levert pakkene i postkassen, dersom den er stor nok % Levering på døren og på nærmesten postkontor eller Post i Butikk er også alternativer kundene setter pris på. 6 55% % 19% 9% Levering i postkasse, hvis plass Levering til nærmeste postkontor Levering på døren mellom kl og Sannsynlig Ikke sannsynlig

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

E-handel har blitt handel

E-handel har blitt handel E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 1 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Summary

DIBS e-handelsindeks. Summary DIBS e-handelsindeks Summary Desember 2007 Bakgrunn DIBS Payment Services er Skandinavias største leverandør av internettbetalingsløsninger. DIBS håndterer daglig mer enn 6500 kunders online transaksjoner

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

DIBS e-handelsindeks desember 2008

DIBS e-handelsindeks desember 2008 DIBS e-handelsindeks desember 2008 1 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Geoblokkering Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen

Detaljer

Consumer Commerce Barometer

Consumer Commerce Barometer Consumer Commerce Barometer Verktøyet Consumer Commerce Barometer (CCB) som tilgjengeliggjør statistikk fra IAB Europe i samarbeid med Google er en verdifull kilde til statistikk rundt adferd og ehandel.

Detaljer

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i %

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 187 000 har profil (78,9%) 3 157 000 er brukere (78,1%) 47% 53% Stabilt antall profiler, veksten er nå i aldersgruppen 60 år og over 77% 83% 76% 92% 95% 87% 93% 7 81% 8 16% 18% 18% 15%

Detaljer

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Netthandel i Norden Netthandel Halvårsrapport TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Forbrukernes makt har økt Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før.

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før. Møbelimporten i 2010 og 1. kvartal 2011 Møbelimporten på vei opp igjen Møbelimporten er i ferd med å ta seg opp igjen etter finanskrisen. I 2010 økte importen med 3,1 prosent og i 1. kvartal i år gikk

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris LOKAL SHOPPING Store annonser til liten pris HAMMERFEST SHOPPING - VI TILBYR STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER I LOKAL TILBUDSKATALOG! - Helsidesannonse kun kr 2917,- med årsavtale, se prisoversikten vår.

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014 E-baroeter Status netthandel i Norge Q2 2014 Forord Den nordiske netthandelen i andre kvartal 2014 er estiert til ca 30 illiarder norske kroner, hvorav forbrukere angir at ca 8,5 illiarder kroner koer

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer