DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIBS e-handelsindeks. Sammendrag"

Transkript

1 DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008

2 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks desember 2007 var den første samlede undersøkelsen og rapporten om e-handelen i Danmark, Norge og Sverige (Skandinavia). Nå offentliggjøres DIBS e-handelsindeks mai 2008, som bygger på forbrukeres og nettbutikkers e-handel i Danmark, Finland, Norge og Sverige (Norden). DIBS e-handelsindeks mai 2008 er en etterfølger og utvidelse av DIBS e-handelsindeks desember Undersøkelsen er gjennomført våren 2008 som internettintervjuer av analyseinstituttet Zapera. Den omfatter intervjuer med nettforbrukere mellom 15 og 65 år fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt 872 intervjuer med e-butikker i Danmark, Norge og Sverige. Analyseansvarlig fra Zapera har vært Allan Vincentz. 2 Om DIBS DIBS Payment Services er Nordens ledende, uavhengige leverandør av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester for handel via internett. DIBS håndterer daglig mer enn kunders transaksjoner og har kontorer i Stockholm, København, Oslo og Göteborg. DIBS er listet på First North i Stockholm med HQ Bank som Certified Adviser.

3 Kortfattet sammendrag DIBS Payment Services og analyseinstituttet Zapera har i samarbeid foretatt den første samlede analysen av e-handelen i de nordiske landene. Undersøkelsen konkluderer med at langt de fleste nordiske internettbrukerne nå handler på nettet, og at både nettforbrukere og e-butikker har stor tiltro til e- sikkerheten og store forventninger til fremtidens e-handel. Et estimat basert på nettforbrukernes utsagn viser at den samlede e-handelsomsetningen for hele Norden er på ca 143 milliarder norske kroner. Beskrivelse av e-handelen De nordiske landene har et av verdens høyeste nivåer av internettadoptering, og det smitter over på internetthandelen. Undersøkelsen viser at 91 % av de nordiske internettbrukerne mellom 15 og 65 år har handlet på nettet de siste 6 måneder. Den typiske nordiske e-handler er mann, mellom 25 og 54 år gammel, handler helst hos nasjonale e- butikker og er hovedsakelig motivert til å handle på nettet for å spare tid, og for å kunne handle utenfor normale åpningstider. Gjennomsnittlig har danskene de siste 6 måneder handlet for NOK, mens nordmennene har handlet for NOK, svenskene for NOK og finnene for NOK. I gjennomsnitt har de nordiske nettforbrukerne kjøpt for NOK i løpet av de siste 6 måneder. 3 E-handelsomsetningen (forretning til forbruker) estimeres å være 118 milliarder NOK i Skandinavia på årsbasis, og 143 milliarder NOK for Norden. Det er flere fordeler ved å handle over internett, men for forbrukerne er det primært muligheten til å spare tid og benytte e-butikkene utenfor normale åpningstider som er motivasjonen for å handle på nettet. Tidligere var lavere priser den viktigste motivasjonen. Fordeling på bransjer DIBS e-handelsindeks inneholder nå også en oversikt over den nordiske e-handelsomsetningen fordelt på bransje. Varekategorien reiser topper listen med en omsetning på 53,5 milliarder NOK, etterfulgt av elektronikk på 32,4 milliarder NOK og medier og underholdning med 12,3 milliarder NOK. Ser man på andelen av forbrukere som har handlet på nettet i de respektive bransjer, toppes listen av medier og underholdning, som 66 % av nettforbrukerne har kjøpt i de siste 6 måneder. Deretter følger elektronikk og reiser med henholdsvis 53 % og 50 %. De enkelte bransjer appellerer langt ifra like godt til både menn og kvinner. Forskjellen er mest tydelig på varegruppene elektronikk og klær/sko. 69 % av mennene har kjøpt elektronikkprodukter i løpet av de siste 6 måneder, mens det tilsvarende tall for kvinner er 38 %. Klær/sko har det motsatte kjønnsmessige fortegn. Innenfor denne kategorien har 54 % av kvinnene handlet i løpet av de siste 6 måneder, mens kun 25 % av mennene har handlet i denne kategorien i samme tidsrom.

4 Forventninger til fremtiden Det hersker fortsatt en utbredt forventning hos nettforbrukere og e-butikker i Norden om at det vil bli handlet enda mer aktivt på nettet i fremtiden. Nettforbrukere og e-butikker forventer henholdsvis å handle mer online og få et økende nettsalg i løpet av de neste 12 måneder. I alt 85 % av de nordiske e-butikkene forventer at deres internettsalg i løpet av de neste 12 måneder vil øke, og det er særlig de svenske og norske e-butikkene som er optimistiske. Men også nettforbrukerne regner med å bidra til et økende internettsalg: 46 % av de spurte forventer å handle mer online de kommende 12 måneder, enn de har gjort hittil. De sterkeste varekategoriene innen nordisk e-handel forventes også i fremtiden å bli medier og underholdning, elektronikk og reiser. Menn og kvinner forventer fortsatt å fordele seg svært tradisjonelt på de forskjellige varegruppene. Nordiske menn regner derfor primært med å kjøpe f.eks. dataog datarelaterte varer, verktøy, gjør-det-selv-produkter og sportsutstyr, mens damene regner med å kjøpe f.eks. ting til hjemmet, leketøy til barna, klær og skjønnhetsprodukter. Tillit til sikkerheten Undersøkelsen tegner et bilde av at det blant e-butikkene hersker stor tillit til sikkerheten på nettet. I gjennomsnitt svarer 90 % av de skandinaviske e-butikkene at de betrakter internett som en sikker salgskanal. Det er også e-butikkenes inntrykk at nettforbrukerne har fått større tillit til e-handelen. I forhold til 2007 er det en nedgang på 16 % i andelen av e-butikker som mener det er nødvendig med økt tillit til e- handelen blant nettforbrukerne. Kun 0,5-1,2 % av nettforbrukerne i de nordiske landene har opplevd svindel i forbindelse med e-handel i løpet av de siste 6 måneder. 4

5 Innhold Bakgrunn s. 2 Kortfattet sammendrag s Nøkkeltall for den nordiske e-handelen s Øyeblikksbilde av nordisk e-handel s Nettforbrukere og e-butikker tror på økt e-handel s Større tiltro til nettsikkerhet s Muligheter for mer handel med utlandet s Kortbetaling mest populært s Bilag 1: Om undersøkelsen s. 28

6 1. Nøkkeltall for den nordiske e-handelen Antall personer Figur 1.1: Befolkningstall i Norden Befolkningstall årige Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Nordic Statistical Yearbook De nordiske landene har et av verdens høyeste nivåer av internettbruk. Internettilgangen i Danmark 81 % Internettilgangen i Finland 80 % Internettilgangen i Norge 83 % Internettilgangen i Sverige 81 % Den samlede internettadopteringen i Norden er på 81 %. Det svarer til at 13,2 millioner personer mellom 15 og 65 år har tilgang til internett i Norden. Ut fra befolkningstall, internettilgangen og den prosentvise andelen av de som e-handler, har vi i diagrammet nedenfor samlet de absolutte tallene for antallet av nettforbrukere i de nordiske landene Figur 1.2: Antall forbrukere som handler på nettet Finland Danmark Sverige Norge

7 Figurene 1.3a 1.3d viser størrelsen i lokal valuta på nettforbruket fordelt på de fire nordiske landene. Figur 1.3a: Danmark Figur 1.3b: Finland Figur 1.3c: Norge Figur 1.3d: Sverige 7 91 % av de nordiske internettbrukerne har handlet online de siste 6 måneder. De danske internettbrukerne er de mest aktive e-handlerne. 94 % har handlet på nettet i løpet av de siste 6 måneder. De svenske og norske internettbrukerne følger etter med henholdsvis 92 % og 90 %, mens finnene har handlet minst på nettet (89 %) de siste 6 måneder. De årige er de mest aktive e-handlerne. Her har 96 % handlet på nettet de siste 6 måneder. Det er flest menn som har kjøpt for DKK eller mer, nemlig 26 %, mot 17 % av kvinnene. Ut fra dette har vi beregnet hva en gjennomsnittlig nettforbruker har kjøpt for i de siste 6 måneder både gjennomsnittlig for Norden og oppdelt på de enkelte nordiske landene. Figur 1.4: Nettforbruk de siste 6 måneder Størrelse på gjennomsnittlig nettforbruk Danmark Finland Norge Sverige Norden NOK NOK NOK NOK NOK Som det fremgår av tabellen er det danskene som topper listen med et gjennomsnittlig nettforbruk på NOK i løpet av de siste 6 måneder. Nordmennene og svenskene følger like etter, mens finnenes nettforbruk ligger relativt langt under de øvrige nordiske landenes. En gjennomsnittlig danske handler for 28 % mer enn en gjennomsnittlig finne.

8 I figuren nedenfor er de nordiske nettforbrukernes samlede e-handel estimert på bakgrunn av analysens resultater Figur 1.5: Estimat over den nordiske e-handelen Finland Norge Danmark Sverige Norden Milliarder NOK 8 Estimatet over e-handelen i 2008 i de skandinaviske landene viser følgende: E-handelen i Finland 2008 (est.) 25,0 milliarder NOK E-handelen i Norge 2008 (est.) 29,5 milliarder NOK E-handelen i Danmark 2008 (est.) 34,6 milliarder NOK E-handelen i Sverige 2008 (est.) 54,0 milliarder NOK E-handelen i Skandinavia 2008 (est.) 118 milliarder NOK E-handelen i Norden 2008 (est.) 143 milliarder NOK Den samlede nordiske e-handelen på 143 milliarder NOK kan også vises fordelt på bransjer: Figur 1.6: Omsetning fordelt på bransje Reiser Elektronikk Medier og underholdning Klær og sko Hjem Husholdningsprodukter Tjenester Personlig pleie Annet Milliarder NOK Ser man på omsetningen fordelt på bransjer tegner det seg følgende bilde: De bransjer som har omsatt for flest penger er reiselivsbransjen som topper med en omsetning på 53,5 milliarder NOK, elektronikk med 32,4 milliarder NOK, samt medier/underholdning og klær/sko, som har omsatt for henholdsvis 12,3 og 12,2 milliarder NOK.

9 2. Øyeblikksbilde av nordisk e-handel Figur 2.1a 2.1d viser de nordiske nettforbrukernes e-handel fordelt på land og alder. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2.1a: Danske nettforbrukeres e-handel fordelt på beløp og alder (Hvor stort beløp har du brukt til kjøp av varer og tjenester over internett de siste 6 måneder?) årige årige årige årige årige 9 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2.1b: Finske nettforbrukeres e-handel fordelt på beløp og alder (Hvor stort beløp har du brukt til kjøp av varer og tjenester over internett de siste 6 måneder?) årige årige årige årige årige

10 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2.1c: Norske nettforbrukeres e-handel fordelt på beløp og alder (Hvor stort beløp har du brukt på kjøp av varer og tjenester over internett de siste 6 måneder?) årige årige årige årige årige 10 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2.1d: Svenske nettforbrukeres e-handel fordelt på beløp og alder (Hvor stort beløp har du brukt på kjøp av varer og tjenester over internett de siste 6 måneder?) årige årige årige årige årige Generelt er det de årige som handler hyppigst på nettet. Kun 2 % av de årige har ikke e-handlet de siste 6 måneder. Deretter følger de årige. E-handelens storforbrukere finnes i aldersgruppen år, hvor ca. 25 % har handlet for mer enn kr. de siste 6 måneder.

11 De årige er de hyppigste e-handlerne i Finland og Sverige. Denne aldersgruppen handler mest i kategorien mindre enn kr. I Danmark er det også de årige som handler hyppigst, men de årige tangerer de årige. De årige handler hyppigst i kategorien mindre enn kr., mens de årige hyppigst handler i kategoriene I Norge er det de årige som er de hyppigst handlende, og som i Danmark skjer det innenfor kategorien kr.. Figur 2.2: Forbrukernes motiver for å handle online (Hva er de vesentligste årsaker til at du handler på internett? Gjerne flere svar.) Sparer tid/det er lett å handle over internett Uavhengig av åpningstider Lavere priser Lett å sammenligne produkter og priser Har produkter jeg ikke kan få andre steder Større vareutvalg 11 Annen årsak -vennligst beskriv 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Norden 2008 Skandinavia % av nettforbrukerne oppgir at den viktigste årsaken til at de e-handler er sparer tid/det er lett å handle over internett. Deretter følger henholdsvis uavhengighet av åpningstider (62 %), samt lavere priser (60 %). Det har her skjedd en markant utvikling i forhold til DIBS e- handelsindeks fra desember 2007, hvor nettforbrukerne meddelte at det var lavere priser som var den viktigste motivasjonen (66 %). Tidsbesparelsen kom den gang på andreplass med 63 %. Det er store forskjeller på hva menn og kvinner angir som viktigste motivasjonsfaktorer. Eksempelvis setter flere menn enn kvinner pris på at det ofte er større vareutvalg på nettet. 31 % av mennene mener at det større vareutvalget er en vesentlig motivasjonsfaktor. Det tilsvarende tall for kvinner er 25 %. Motsatt forholder det seg med tidsbesparelsen. Her er det overveiende kvinnene som oppgir dette som en motivasjonsfaktor. På tvers av landene er det også interessante forskjeller å spore. Finnene skiller seg markant ut i forhold til å oppgi lavere priser som motivasjonsfaktor. Kun 45 % av finnene mener at det er motiverende. Tilsvarende tall for Danmark, Norge og Sverige er henholdsvis 66 %, 65 % og 65 %. Danmark skiller seg derimot ut som eneste land i forhold til utsagnene større vareutvalg og har produkter som jeg ikke kan få andre steder. Danskene vekter disse utsagnene relativt lavt i forhold til det øvrige Norden. De forskjellige aldersgruppene er også uenige om hva som er viktigste motivasjonsfaktorer for e-handelen. Utsagnet lavere priser viser størst forskjeller. Det er de årige e-handlerne som vekter prisparameteren høyest (76 %), jevnt fallende til de årige (46 %). Alle

12 aldersgrupper er dog enige om at tidsbesparelsen er den viktigste parameteren. Unntaket er de årige som oppgir at lavere priser er den viktigste parameteren. Kikker vi på hva forbrukerne kjøper på nettet, er det store forskjeller på varegruppene som nettforbrukerne foretrekker: Figur 2.3: Forbrukernes foretrukne varer og tjenester online Medier og underholdning Elektronikk Reiser Klær og sko Hjem Personlig pleie Tjenester Husholdningsprodukter Annet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 12 Medier/underholdning er nettforbrukernes foretrukne varekategori. 66 % av nettforbrukerne har kjøpt en vare innenfor denne kategori i de siste 6 måneder. Elektronikk følger etter med 53 % og reiser med 50 %. De enkelte bransjer appellerer langt fra like godt til menn og kvinner. Forskjellen er mest utpreget på varegruppene elektronikk og klær/sko. 69 % av mennene har kjøpt elektronikkprodukter de siste 6 måneder, mens det tilsvarende tall for kvinner er 38 %. Klær/sko har det motsatte kjønnsmessige fortegn. I denne kategorien har 54 % av kvinnene handlet i løpet av de siste 6 måneder, mens kun 25 % av mennene har handlet i denne kategorien i samme tidsrom.

13 Figur 2.4: Menn og kvinners e-kjøp fordelt på bransjer (Fordelt på kategoriene nedenfor, hvor mange penger har du brukt på varer og tjenester de siste 6 måneder?) Medier og underholdning Elektronikk Reiser Klær og sko Hjem Personlig pleie Tjenester Husholdningsprodukter Annet Kvinne Mann 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ser man på forskjellene mellom menn og kvinners e-kjøp fordelt på bransjer innenfor de siste 6 måneder fremgår det at elektronikkprodukter overveiende kjøpes av menn, mens eksempelvis produkter til personlig pleie, samt klær og sko overveiende kjøpes av kvinner. 13

14 3. Nettforbrukere og e-butikker tror på økt e-handel Figur 3.1: Forbrukernes forventning til fremtidig e-handel (Hvordan forventer du at dine kjøp over internett vil utvikle seg i de kommende 12 måneder?) Forventer å kjøpe mye mer enn nå Forventer å kjøpe litt mer enn nå Forventer å kjøpe det samme som nå Forventer å kjøpe litt mindre enn nå Forventer å kjøpe mye mindre enn nå Vet ikke 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % % av de nordiske nettforbrukerne forventer å handle mer online de kommende 12 måneder, av dem forventer 6 % å handle mye mer. 43 % forventer å kjøpe for det samme som nå, mens 5 % forventer å kjøpe mindre enn nå. De fleste kvinner forventer å kjøpe det samme som nå (47 %), mens de fleste menn (50 %) forventer å kjøpe litt mer eller mye mer enn nå. De sterkeste varekategorier innenfor nordisk e-handel forventes i fremtiden å bli elektronikk, reiser og underholdning. Her svarer 75 % av skandinavene at de forventer å kjøpe datavarer (hardware og software) i fremtiden, mens 59 % forventer å kjøpe produkter innenfor kategorien radio/tv/elektronikk. 72 % forventer å kjøpe flyreiser, og 56 % forventer å kjøpe hotellopphold. 52 % forventer dessuten å kjøpe bøker, mens 60 % forventer å kjøpe musikk og film. I DIBS e-handelsindeks desember 2007 lå forventningene til fremtiden på samme høye nivå. Her var det likeledes 46 % av nettforbrukerne som forventet å ville handle mer i de kommende 12 måneder.

15 15 Figur 3.2: Forventninger til fremtidige kjøp fordelt på kjønn Programvare Sportsutstyr Erotikk Alkohol Forretningstjenester PC-/DVD-spill Hvitevarer/husholdningsmaskiner Telekom Apotekvarer/medisin Foreninger Finans/forsikringer Hage/verktøy/gjør-det-selv Data/hardware/software Radio/TV/elektronikk Reisebyrå Transport Media (abonnementer, artikler m.m.) Hotell Musikk & film Fly Arrangementer/billetter Offentlig sektor Behandlinger Sko Blomster Reiser (charter, pakkereiser) Mat/drikke/husholdningsprodukter Møbler Smykker/ur Klær Helse og skjønnhetsprodukter Bøker Øvrige produkter til hjemmet Veldedighet Leketøy 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Mann Kvinne Ikke overraskende er det store forskjeller mellom hvilke varegrupper menn og kvinner forventer å handle på nettet i de kommende 12 måneder. Figur 3.2 viser den prosentvise fordelingen mellom menn og kvinners forventede onlineforbruk fordelt på bransje. IT- og elektronikkvarer synes å være produkter som primært menn shopper. Flere menn enn kvinner forventer nemlig å kjøpe PC-er, datautstyr, dataprogrammer, PC/DVD-spill, samt radio/tv/elektronikkvarer. Også hage/verktøy/gjør-det-selv-produkter og hvitevarer/husholdningsmaskiner er mannsområder. Det samme gjelder alkohol, erotikk, sportsutstyr, apotekvarer/medisin, finans/forsikringer og telekomtjenester. Kvinnene forventer fortrinnsvis å stå for innkjøp av produkter og ting til hjemmet, derfor regner flere kvinner enn menn med å kjøpe mat/drikke/husholdningsprodukter, møbler, øvrige produkter til hjemmet, blomster og bøker. Kvinner shopper også mer leketøy enn menn, samt produkter i kategoriene klær og sko, helse- og skjønnhetsprodukter, samt veldedighet.

16 På det nasjonale plan er det også sprik i de forskjellige produktkategorienes popularitet. Det er primært danskene som forventer å kjøpe data/hardware/software på nettet. Det samme gjelder programvare, PC- og DVD-spill. Betaling til foreninger over nettet er også primært noe danskene benytter seg av. Ut over det er danskene det folkeferd som flest forventer å kjøpe smykker/ur, samt telekomtjenester. Flest nordmenn forventer å kjøpe flyreiser og hotellopphold, musikk og film, sportsutstyr, helse- og skjønnhetsprodukter. Svenskene er det folk som flest forventer å kjøpe radio/tv/elektronikkprodukter, transport, charterreiser, bøker, apotekvarer/medisin og behandlinger over nettet. Finnene er det folkeferd som forventer å kjøpe flest møbler, arrangementsbilletter, klær, sko og veldedighet over nettet. Figur 3.3: E-butikkenes svar på hva som kan øke e-handelen Økt markedsføring av egen nettside som salgskanal Generelt økt tillit til e-handel blant forbrukere Bedre og billigere fraktalternativer Større vareutvalg på egen nettside 16 Flere tilgjengelige betalingsformer på internett Vet ikke Annet - vennligst før opp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Danmark Norge Sverige Skandinavia E-butikkene mener at følgende fire tiltak kan være med til å øke deres nettomsetning: Økt markedsføring av eget nettsted som salgskanal: 71 % Generelt økt tillit til e-handel blant nettforbrukerne: 35 % Billigere og bedre fraktmuligheter: 29 % Større vareutvalg på eget nettsted: 28 % I forhold til 2007 er det en nedgang på 16 % i andelen av e-butikker som mener at det er nødvendig med økt tillit til e-handelen blant nettforbrukerne.

17 Figur 3.4: E-butikkenes forventninger til nettsalget de neste 12 måneder (Hvordan forventer virksomheten at deres salg av varer over internett vil utvikle seg i de kommende 12 måneder?) Vet ikke Forventer litt lavere nivå enn nå Forventer litt høyere nivå enn nå Forventer mye lavere nivå enn nå Forventer samme nivå som nå Forventer mye høyere nivå enn nå Danmark 4 % 12 % 18 % 52 % 23 % Norge 3 0 % 7 % 56 % 34 % Sverige 301 % 6 % 43 % 48 % Skandinavia 301 % 11 % 50 % 35 % I alt 85 % av e-butikkene forventer at deres onlinesalg vil øke i løpet av de neste 12 måneder. 56 % av de norske e-butikkene forventer å selge litt mer de kommende 12 måneder, mens 34 % forventer å selge mye mer. I Sverige forventer 43 % å selge litt mer, mens 48 % forventer å selge mye mer. I Danmark er tallene henholdsvis 52 % og 23 %. 17

18 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 3.5: Motiver for å øke e-handelen (Hva skal til for at du vil foreta en større andel av dine samlede innkjøp over internett? Gjerne flere svar.) Norden Danmark Finland Norge Sverige % av de nordiske nettforbrukerne mener at lavere priser vil få dem til å handle mer på nettet. Deretter følger billigere frakt (56 %). Svenskene er det folkeferd som har mest fokus på flere sikre betalingsformer. 44 % av svenskene svarer at de ville handle mer over nettet hvis sikkerheten ble forbedret. Nordmennene følger etter med 33 %, deretter kommer finnene med 27 % og danskene er de mest tillitsfulle med kun 26 %. I gjennomsnitt etterspør 32 % av de nordiske nettforbrukerne flere sikre betalingsformer. Til sammenligning svarte 39 % av nettforbrukerne i DIBS e-handelsindeks 2007 at de ville handle mer på nettet hvis det fantes mer sikre betalingsformer. Dermed en tilbakegang på 7 %. Bedre mulighet for å returnere kjøpte varer angis av 35 % av nettforbrukerne som et middel til økt nettforbruk. Større vareutvalg angis av 28 %. Lavere priser er høyest prioritert av både kvinner og menn, men det er primært mennene (63 %) frem for kvinnene (59 %) som etterspør lavere priser. For kvinnene er flere sikre betalingsformer viktigere enn for mennene, i det 36 % av kvinnene svarer at flere sikre betalingsformer kunne få dem til å handle mer på nettet, mens det kun gjelder for 29 % av mennene.

19 Figur 3.6: E-butikkenes primære motiver for å bruke internett som salgskanal (Hva er viktigste årsak til at virksomheten bruker internett som salgskanal? ) Effektivt - åpent døgnet rundt Forretningskonseptet er skapt til bruk på internet Gir tilgang til nye kundesegmenter eller markeder Enkelt for kundene Billig salgskanal Mulighet for å presentere varer overskuelig Annet - vennligst angi hva 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 19 I både Danmark, Norge og Sverige angir e-butikkene at de tre viktigste grunnene til at de bruker internett som salgskanal er: Effektivt - åpent døgnet rundt (29 %). 21 % svarer vårt forretningskonsept er utelukkende skapt til bruk på internett. 20 % svarer gir tilgang til nye markeder/kundesegmenter. I sær danskene setter pris på internetthandelens effektivitet, og at det er åpent døgnet rundt, mens de norske e-butikkene fremhever muligheten til å nå nye markeder og kundesegmenter.

20 4. Større tiltro til nettsikkerhet Nettforbrukerne har i økende grad tillit til sikkerheten på internett. Det skjer i takt med at antallet av nettforbrukere som har opplevd svindel i forbindelse med e-handel er fallende. I de nordiske landene har mellom 0,5 % og 1,2 % av nettforbrukerne opplevd svindel i forbindelse med e-handel. 5,00 % Figur 4.1: Prosent antall forbrukere som har opplevd nettsvindel (Har du mistet penger på at noen annen har brukt ditt kort på internett i de siste 6 måneder?) 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Danmark Finland Norge Sverige 20 1,2 % av de norske og svenske nettforbrukerne har opplevd nettsvindel. I Finland er det tilsvarende tall 0,6 %, mens Danmark er landet det har vært færrest tilfeller av nettsvindel (0,5 %).

21 Figur 4.2: Begrunnelser for ikke å handle online (Hvorfor har du ikke handlet på internett de siste 6 måneder? Gjerne flere svar.) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Danmark Finland Norge Sverige 21 Samlet sett har 7 % av de nordiske internettbrukerne ikke handlet på internett i løpet av de siste 6 måneder. Deres begrunnelser for ikke å handle online er svært forskjellig fra land til land. Den primære begrunnelsen er manglende hjelp, rådgivning eller service. Denne begrunnelsen benyttes hyppigst av danskene og minst av svenskene. Deretter følger fordi det er for komplisert og fordi jeg må betale på forskudd. Svenskene har mye fokus på sikkerheten - hele 34 % mener at det ikke er sikkert å betale over internett. For danskene er tallet 25 %, for nordmennene 20 %, mens finnene er de mest tillitsfulle med 18 %. Den gruppen som har størst tillit til at det er sikkert å betale over nettet er de årige. 92 % av dem mener det er sikkert å betale over nettet. I forhold til DIBS e-handelsindeks desember 2007 er det skjedd et fall i antallet nettforbrukere som mener det ikke er sikkert å betale over internett. Således svarte 29 % i 2007 at de ikke mente det var sikkert, mens kun 24 % i 2008 har svart at de mener det ikke er sikkert.

22 Figur 4.3: Anvendelsen av metoder til sikring mot svindel (Hvilke metoder bruker du for å beskytte din virksomhet mot å miste penger på kortsvindel på internett?) 3D Secure (Verified by Visa og MasterCard SecureCode) Manuell kontroll av kundene Anti-fraud system (eget eller hos leverandør) Kontroll av kundenes informasjon mot offisielle opplysninger Danmark Norge Sverige Annet - vennligst angi hva 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 79 % av de norske e-butikkene bruker sikkerhetssystemet 3D Secure for å beskytte seg mot kortbedrageri. Det samme gjelder for 75 % av de svenske e-butikkene. Derimot bruker kun 24 % av de danske e-butikkene 3D Secure, mens 27 % foretar manuell kundekontroll. De danske e-butikkene er bedre til å bruke antisvindelsystemer enn resten av Skandinavia, enten eget eller fra en leverandør % 80 % Figur 4.4: Er e-handel mer sikkert enn vanlig handel? (Synes du at internett er en sikker salgsplattform sammenlignet med en fysisk butikk?) 60 % 40 % 20 % Ja Nej Ved ikke 0 % Danmark Norge Sverige Det er generelt bra tiltro til internett som salgskanal: 92 % av de norske, 83 % av de svenske og 94 % av de danske e-butikkene betrakter internett som en sikker salgskanal sammenlignet med en fysisk butikk. I gjennomsnitt betrakter 90 % av de skandinaviske e-butikkene internett som en sikker salgskanal.

23 5. Muligheter for mer handel med utlandet 70 % Figur 5.1: E-handel på utenlandske nettsteder? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Ja Nei Vet ikke 10 % 0 % Danmark Finland Norge Sverige % av de nordiske e-handlende har handlet på utenlandske hjemmesider i løpet av de siste 6 måneder. 59 % har ikke, mens 3 % svarer vet ikke. Nordmennene er best til å handle på utenlandske sider, slik sett svarer 45 % av nordmennene ja til å ha handlet på en utenlandsk side i løpet av de siste 6 måneder. I Danmark er tallet 41 %, i Finland 35 % og i Sverige 30 %. I forhold til DIBS e-handelsindeks desember 2007 er antallet av nettforbrukere som har svart ja til å ha handlet på utenlandske sider i de siste 6 måneder, gått ned fra 47 % til 38 % - de nordiske nettforbrukerne handler altså i stigende grad mer nasjonalt enn internasjonalt. Det er stadig mest menn som handler på utenlandske sider. 45 % av mennene mot 30 % av kvinnene har handlet på utenlandske sider. De som har handlet på utenlandske sider angir at de viktigste årsaker til å handle på nettet er lavere priser (69 %), har produkter som jeg ikke kan få andre steder (49 %) og større vareutvalg (43 %). De svenske nettforbrukerne som har handlet på utenlandske sider, mener dessuten at det er lettere å sammenligne produkter og priser på nettet (71 %). De som har handlet på utenlandske sider har primært kjøpt reiser (40 %) og elektronikk (31 %).

24 Figur 5.3a: Danske e-butikkers eksportmarkeder (Hvilke geografiske markeder henvender virksomheten seg til når dere selger over internett? ) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 5.3b: Norske e-butikkers eksportmarkeder (Hvilke geografiske markeder henvender virksomheten seg til når dere selger over internett? ) % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

25 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 5.3c: Svenske e-butikkers eksportmarkeder (Hvilke geografiske markeder henvender virksomheten seg til når dere selger over internett? ) 25 E-butikkene i Danmark, Norge og Sverige henvender seg primært til sine respektive nasjonale markeder, deretter hovedsakelig til de øvrige skandinaviske markeder. Dog svarer 24 % av svenske e-butikker at de henvender seg til det finske markedet, mens 20 % henvender seg til en lang rekke europeiske land, samt USA og Asia. Danske e-butikker handler, utover de andre nordiske landene, primært med Tyskland og Storbritannia. Det er de svenske e-butikker som handler mest med utlandet. Deretter følger danskene, mens de norske e-butikkene handler minst med utlandet. Dette var også tilfellet i desember 2007, men de danske og norske e-butikkene har halt inn på de svenske. Som de vesentligste hindringene for å utvide til utlandet oppgir 24 % av de skandinaviske e-butikkene fraktkostnader, mens 16 % oppgir juridiske hindringer som de viktigste årsaker. Ut over det svarer en del svenske virksomheter at manglende finansiering, utbredt konkurranse og store omkostninger ved å etablere seg på et nytt marked, er utslagsgivende. I Danmark har det betydning at mange av virksomhetenes primære produktområder ikke egner seg til eksport. De norske virksomhetene svarer også at språk- og kulturforskjeller, kronekurs, samt generelt høye priser på norske varer, ligger til hindring for å begynne å utvide til andre markeder.

DIBS e-handelsindeks desember 2008

DIBS e-handelsindeks desember 2008 DIBS e-handelsindeks desember 2008 1 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen 1 Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen I år vil 85 % av forbrukerne foreta en del av julehandelen på internett 1. De velger e-handel på grunn

Detaljer

19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver

19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver 19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Dette avsnittet belyser bruken av Internett til private formål i Europa. Landene i EØSområdet rangeres med hensyn til andel Internettbrukere, type oppkopling

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel 2 alternative metoder for opprettelse av eget passord

Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel 2 alternative metoder for opprettelse av eget passord 1 Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel Når du skal handle med kort fra Danske bank i butikker merket med Verified by Visa eller MasterCard SecureCode, må du etter den 23. mars

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

Mobilpenge en ny løsning for betaling med mobilen. knytter bankkonto til mobiltelefoner

Mobilpenge en ny løsning for betaling med mobilen. knytter bankkonto til mobiltelefoner Mobilpenge en ny løsning for betaling med mobilen knytter bankkonto til mobiltelefoner Innhold Forbrukerne og deres atferd (uavhengig undersøkelse) Hva er Mobilpenge? Hvordan er markedet? Markedsføring

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Notat om 200-kronersgrensen

Notat om 200-kronersgrensen Notat om 200-kronersgrensen Ikke noe land i Europa har så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, som Norge. Mens norske politikere vurderer å heve en beløpsgrense som allerede representerer

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

E-handel har blitt handel

E-handel har blitt handel E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 1 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Månedsrapport februar 2014

Månedsrapport februar 2014 Månedsrapport februar 2014 Side 1 av 10 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no februar 2014 Trender og aktuelle problemstillinger Ny Nettside Kontakt Side 2 av 10 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Offentlige tjenester 2015

Offentlige tjenester 2015 EPSI ating Norge om kundetilfredsheten med Offentlige tjenester 2015 Et studiesammendrag EPSI ating www.epsi-rating.com UTDANNINGSLØPET SAMLET SETT Store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer