Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige"

Transkript

1 Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00

2 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable årsaker til sykemelding resultater for Sverige Akseptabel lengde på sykemelding resultater for Sverige Påstander om langtids sykefravær resultater for Sverige Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Bakgrunnsvariable Sverige side side side side side side side 1 side

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som telefonundersøkelser i de fem nordiske landene; Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. Det er gjennomført 00 intervjuer i hvert land med et tilfeldig utvalg av befolkningen mellom 1 år og år som gjennomsnittlig arbeider minimum åtte timer i uken. Intervjuene er gjennomført i perioden uke uke 00. Opinion AS i Oslo har vært ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen ved seniorkonsulent Thor Erik Johansen og konsulent Anette Heier

4 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige

5 Metodekommentar Først ble alle respondentene spurt spørsmålet Det er akseptabelt å sykemelde seg når man [ ] i forhold til ni potensielle årsaker til sykemelding. Respondentene svarte langs en skala fra 1 til der 1 betyr Aldri akseptabelt og betyr Alltid akseptabelt. For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Noen respondenter svarte her at sykemelding aldri kan godtas selv om de ikke hadde svart Aldri akseptabelt i det først spørsmålet. Disse respondentene ble i etterkant kodet til Aldri akseptabelt. Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt index. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som index.

6 Metodekommentar - svarfordelinger Noen av resultatene presenteres som svarfordelinger på følgende måte: Årsak man kan ha for å sykemelde seg 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Det røde feltet helt til venstre viser andelen som har svart Aldri akseptabelt ( %), mens det mørke grønne feltet helt til høyre viser andelen som har svart Alltid akseptabelt (1 %). Feltene mellom viser resten av svarfordelingen, dvs. de som har svart alternativene.

7 Metodekommentar - index Index er gjennomsnittscoren på det enkelte spørsmålet standardisert på en skala fra 0 til 0. Hvis alle hadde svart aldri akseptabelt på et spørsmål ville index bli 0. Hvis alle hadde svart alltid akseptabelt på et spørsmål ville index blitt 0. Dvs. jo større index, jo mer akseptabelt som årsak for sykemelding. Index er en hensiktsmessig måte å sammenligne resultater på mellom ulike undergrupper og mellom land.

8 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Sverige (1) Svenske arbeidstagere har et nøkternt syn på når det er akseptabelt å sykemelde seg. De årsakene som er mest akseptable er: Hvis man er forkjølet med litt feber Hvis man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Hvis man blir mobbet på arbeidsplassen Svært få synes det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har drukket mye alkohol kvelden før. Få synes også det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har fått for lite søvn eller hvis man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen

9 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Sverige () Når det gjelder det å akseptere Er forkjølet med litt feber som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se noen forskjeller Kvinner aksepterer denne årsaken i større grad enn menn De mellom 0 og år aksepterer denne årsaken i større grad enn de over 0 år De med laveste utdanning aksepterer denne årsaken i mindre grad enn de med høyere utdanning De i offentlig sektor aksepterer denne årsaken i større grad enn de som jobber selvstendig De som jobber mer enn 0 timer aksepterer denne årsaken i mindre grad enn de som jobber under 0 timer Når det gjelder det å akseptere Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se noen forskjeller De i bygg og anlegg aksepterer denne årsaken i større grad enn de som jobber i helse/pleie/omsorg Når det gjelder det å akseptere blir mobbet på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.

10 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Sverige () Når det gjelder det å akseptere har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se noen forskjeller De som er mellom 1 og år aksepterer denne årsaken i større grad enn de som er mellom 0 og år De som jobber i offentlig sektor aksepterer denne årsaken i større grad enn de som jobber selvstendig Når det gjelder det å akseptere føler ubehag pga stress på arbeidet som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se noen forskjeller De som jobber i offentlig sektor aksepterer i større grad denne årsaken enn de som jobber selvstendig Når det gjelder det å akseptere har problemer med å komme seg på jobb på grunn ab kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.

11 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Sverige () Når det gjelder det å akseptere har fått for lite søvn som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere føler seg dårlig etter å ha drukket for mye alkohol kvelden før som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.

12 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man (n = 00) Index Er forkjølet med litt feber 0 1 Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Blir mobbet på arbeidsplassen 1 1 Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd 0 Føler ubehag pga. stress på arbeidet Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport 1 1 Har fått for lite søvn Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen 0 Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

13 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 0 Index 1

14 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 1 1 Index 1

15 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) 0 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index 1

16 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) 1 Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index 1

17 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

18 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 0 1 Index 1

19 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index 1

20 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index 0

21 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index 1

22 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 0 Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 0 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

23 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

24 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index

25 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) 1 0 Utdanningsnivå (n = 1) Index

26 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 1 0 Index

27 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

28 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index

29 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index

30 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 1 0 Index 0

31 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 0 Index 1

32 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) 0 Norrland (n = ) For få respondenter Index

33 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index

34 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 0 Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

35 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) 0 Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

36 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index

37 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 1 1 Index

38 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 1 Index

39 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) 1 1 Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

40 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) 1 Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index 0

41 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

42 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

43 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) 1 Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) 1 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Index

44 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index

45 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Index

46 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

47 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

48 Akseptable årsaker til sykemelding Sverige Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Index

49 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige

50 Metodekommentar - gjennomsnittscore For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Skalaen som ble brukt var: 1 dager Opptil 1 uke Opptil uker Opptil måneder eller mer For lettere å kunne sammenligne resultatene mellom ulike undergrupper og mellom land er det utarbeidet en gjennomsnittscore der 1 dager er kodet med 1, dager Opptil 1 uke er kodet med, dager Opptil uker er kodet med 1 dager Opptil måneder eller mer er kodet til dager Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt gjennomsnittscore. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som gjennomsnittscore. 0

51 Oppsummering akseptabel lengde på sykemelding Sverige Lengst akseptert lengde på sykemelding gir svenske arbeidstagere (de som ikke har svart Aldri akseptabelt ) årsaken Blir mobbet på arbeidsplassen. I gjennomsnitt aksepterer man 1 dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. Hvis man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg er det i gjennomsnitt akseptabelt med 1 dagers sykemelding. Kortest akseptlengde på sykemelding gir svenske arbeidstagere årsaken Har fått for lite søvn. I gjennomsnitt aksepterer man dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. 1

52 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man [ ], hvor lenge kan dette etter din mening godtas? (n = - ) Gjennomsnitt antall dager Blir mobbet på arbeidsplassen 0 1 Har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg Føler ubehag pga. stress på arbeidet 1 Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd 1 0 Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

53 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Menn (n = 01) 1 Kvinner (n = ) år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

54 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = 0) Selvstendig (n = ) 1 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = ) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = 0) Gjennomsnitt antall dager

55 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Leder (n = ) 1 Kontorarbeid (n = ) 1 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) 1 1 Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Gjennomsnitt antall dager

56 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Svealand (n = ) 1 Götaland (n = 0) 1 Norrland (n = 1) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

57 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Menn (n = ) Kvinner (n = 0) år (n = 0) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

58 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 0) ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 0) 0- ansatte i bedriften (n = ) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = 0) Gjennomsnitt antall dager

59 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Leder (n = ) For få respondenter Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Gjennomsnitt antall dager

60 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) 1 Svealand (n = ) Götaland (n = ) 1 Norrland (n = 1) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 0

61 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Menn (n = ) Kvinner (n = ) år (n = ) 0 - år (n = ) år (n = 1) 0 - år (n = 1) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Gjennomsnitt antall dager 1

62 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = 0) Selvstendig (n = 1) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = 0) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 1) 0- ansatte i bedriften (n = ) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) For få respondenter 1 Gjennomsnitt antall dager

63 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Leder (n = 0) For få respondenter Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 0) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

64 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

65 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = ) 1 - år (n = 1) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

66 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 0) 0- ansatte i bedriften (n = 1) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager

67 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = 1) For få respondenter 1 Gjennomsnitt antall dager

68 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 00) Svealand (n = 1) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

69 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 1) Menn (n = 1) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = 0) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

70 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 1) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 1) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 1) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 0

71 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 1) Leder (n = 1) For få respondenter Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 1

72 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = 1) Svealand (n = 1) Götaland (n = 1) Norrland (n = 1) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

73 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Menn (n = 1) Kvinner (n = ) 1 - år (n = ) 0 - år (n = 0) 0 - år (n = 0) 0 - år (n = ) For få respondenter Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

74 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = 1) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 1) 0- ansatte i bedriften (n = ) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

75 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Leder (n = ) For få respondenter Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = 1) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

76 Akseptabel lengde på sykemelding Sverige Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Sverige (n = ) Svealand (n = ) Götaland (n = 1) Norrland (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

77 Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding Sverige 0 0 Gj.snitt antall dager Mobbet på arbeidsplassen Stress Familiemedlemmer med problemer Forhold på arbeidsplassen Samlivsbrudd For lite søvn Index

78 Påstander om langtids sykefravær Sverige

79 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Sverige (1) av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Kvinner synes i større grad at dette er mer akseptabelt enn menn De som jobber innen helse/pleie/omsorg synes i spesielt stor grad at dette er akseptabelt 1 av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. De med lavest utdanning er den utdanningsgruppen som i størst grad synes dette er mer akseptabelt De som jobber innen Ingeniør/IT/telekom synes i spesielt liten grad at dette er akseptabelt

80 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Sverige () av er enige i påstanden Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet for meg De med lavest utdanning er i noe mindre grad enig i dette utsagnet enn de med høyere utdanning 0

81 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Sverige (n = 00) 0 Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) 0 - år (n = ) år (n = ) 0 - år (n = ) 1 1 Utdanningsnivå 1 (n = 0) 0 1 Utdanningsnivå (n = ) 0 Utdanningsnivå (n = ) 0 Utdanningsnivå (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

82 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Sverige (n = 00) 0 Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 0 Jobber - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0 0- ansatte i bedriften (n = 0) ansatte eller flere i bedriften (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

83 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Sverige (n = 00) 0 Leder (n = ) 1 Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) 1 1 Undervisning inkl. barnehage (n = ) 0 Butikk- og salgsarbeid (n = ) 0 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

84 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Sverige (n = 00) 0 Svealand (n = ) Götaland (n = ) 0 Norrland (n = ) For få respondenter Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

85 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Sverige (n = 00) 0 Menn (n = ) 1 Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 0) år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) 1 Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

86 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Sverige (n = 00) 0 Privat sektor (n = 00) 1 Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = ) 0 Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - timer i uken (n = 1) 1 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) 1 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

87 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Sverige (n = 00) 0 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) 1 Butikk- og salgsarbeid (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

88 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Sverige (n = 00) 0 Svealand (n = ) Götaland (n = ) Norrland (n = ) For få respondenter Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

89 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Sverige (n = 00) 1 Menn (n = ) 1 Kvinner (n = 1) år (n = 0) år (n = ) 0 - år (n = ) år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 0) 0 1 Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) 1 1 Utdanningsnivå (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

90 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Sverige (n = 00) 1 Privat sektor (n = 00) Offentlig sektor (n = ) 0 Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 0 1 Jobber - timer i uken (n = 1) 0 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) -1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0- ansatte i bedriften (n = 0) 0 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 0

91 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Sverige (n = 00) 1 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) 0 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 0 Helse, pleie, omsorg (n = 1) 0 Undervisning inkl. barnehage (n = ) 0 1 Butikk- og salgsarbeid (n = ) 0 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

92 Påstander om langtids sykefravær Sverige Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Sverige (n = 00) 1 Svealand (n = ) 1 Götaland (n = ) 1 Norrland (n = ) For få respondenter Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

93 Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

94 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 0 1 Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

95 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

96 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb på grunn av kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 1 Danmark (n = 00) 1 1 Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Liggende stolpediagram

97 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Indeks Norden (n = 000) 1 01 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 01 Island (n = 00) 1 0 Danmark (n = 00) 0 01 Finland (n = 00) 0 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

98 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) 1 1 Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) 1 1 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

99 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

100 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 0 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 0

101 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

102 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

103 Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

104 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) Norge (n = ) 1 0 Sverige (n = ) Island (n = ) 0 0 Danmark (n = ) Finland (n = ) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

105 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) 0 Norge (n = ) 1 Sverige (n = ) 1 0 Island (n = ) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

106 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 0) 1 1 Norge (n = ) 1 1 Sverige (n = ) Island (n = 0) 0 1 Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) 0 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

107 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) 0 0 Norge (n = 1) 1 Sverige (n = ) Island (n = 1) 1 0 Danmark (n = 0) 1 0 Finland (n = 1) 1 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

108 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag på grunn av stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = ) 1 Sverige (n = 0) 1 Island (n = ) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = 0) 1 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

109 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) 1 Norge (n = ) 1 1 Sverige (n = ) 0 1 Island (n = ) 0 Danmark (n = ) Finland (n = 0) 1 1 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

110 Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

111 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Norden (n = 000) Norge (n = 00) 0 Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

112 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) 1 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

113 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 Island (n = 00) Danmark (n = 00) 0 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

114 Bakgrunnsvariable Sverige

115 Bakgrunnsvariable Sverige Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Menn Kvinner 1 - år 0 - år 0 - år 0 - år Utdanningsnivå 1 Utdanningsnivå Utdanningsnivå Utdanningsnivå 1 Annet 1 Utdanningsnivå 1 = Grundskola Utdanningsnivå = Gymnasieutbildning Utdanningsnivå = Högskola/universitet upp till år Utdanningsnivå = Högskola/universitet mer än år

116 Bakgrunnsvariable Sverige Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Privat sektor 0 Offentlig sektor Selvstendig næringsdrivende Ubesvart 1 Jobber - 1 timer i uken Jobber - timer i uken 1 1 Jobber 0 timer eller mer i uken 1- ansatte i bedriften -1 ansatte i bedriften 1- ansatte i bedriften 0- ansatte i bedriften 0 ansatte eller flere i bedriften

117 Bakgrunnsvariable Sverige Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Leder Kontorarbeid, inkl. regnskap, økonomi Megler, konsulent, rådgiver etc. Ingeniør, IT, telekommunikasjon Helse, pleie, omsorg Undervisning, inkl. barnehage Butikk- og salgsarbeid Hotell, kafé, restaurant etc. Andre serviceyrker herunder reiseliv Presse, media, PR Transport Bygg og anlegg Industriarbeid Andre håndverksyrker Jordbruk, skogbruk, fiske Annet

118 Bakgrunnsvariable Sverige Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Svealand 1 Götaland Norrland

119

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden SvennÅge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Bakgrunn Høyt sykefravær i flere av de nordiske landene. Sykefravær på den politiske dagsordenen utredninger

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Utvikling i bruttoledighet etter region. Indeks: Januar 2014=100 Side 2 Prisutvikling på Nordsjøolje. 1987-2016

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 457 3,9 662 14 Delvis ledige 1 810 1,3 44 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 342 0,9-495 -27 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 059 3,3 373 10 Delvis ledige 1 573 1,3 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 016 0,8-26 -2 Kvinner av Helt ledige 1 695 2,9 122 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 863 3,1 148 4 Delvis ledige 1 726 1,4 156 10 Arbeidssøkere på tiltak 775 0,6 79 11 Kvinner av Helt ledige 1 554 2,6 34 2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 976 3,2 57 1 Delvis ledige 1 800 1,4 205 13 Arbeidssøkere på tiltak 729 0,6 94 15 Kvinner av Helt ledige 1 578 2,7-37 -2 Delvis

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland»

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Studenttreff, 21.12.2015 «Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Gustav Svane, NAV Rogaland LEDIGE STILLINGER I ROGALAND NAV registrerer ledige stillinger som blir annonsert i: Media Innmeldt direkte til

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund Petropolen 18.02.2016 Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler Ragnhild Fausa NAV Kristiansund NAV, 19.02.2016 Side 2 Status Nordmøre LEDIGHETSPROSENT FYLKET (SAMLET FOR ALLE YRKER) Ledighetsprosent

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sør-Trøndelag. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sør-Trøndelag. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: "Om statistikken - Sesongjustering"

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Hvor er vi nå og hva gjør vi

Arbeidsmarkedet i Rogaland Hvor er vi nå og hva gjør vi Egil Tengs, NAV Rogaland -. Bryne 10 februar 2016 Arbeidsmarkedet i Rogaland Hvor er vi nå og hva gjør vi Yrkesfrekvens per 01.01.2015 (antall sysselsatte 16 år 74 år, sett i forhold til folkemengden).

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT.

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT. Årsstatistikk CAT 7.30.2 Årsstatistikken til Attføringsbedriften er endret fra og med rapporteringsåret 2009 - altså grunnlaget som skal sendes inn i 2010. Den nye årstatistikken krever en del andre opplysninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer