NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013"

Transkript

1 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013

2 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste kjøp gjøres via pc/ mac... 7 Tabellvedlegg

3 Forord Virke ønsker å styrke kunnskapen om forbrukernes e-handel i Norge. Vi har derfor tatt initiativet til Norsk ehandelsbarometer Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til nordmenns netthandelsvaner - med TNS Gallup som leverandør. Hvorfor gjør vi dette? Virke er organisasjonen som kan norsk handel og da er det også viktig for oss å følge med på, og å forstå, utviklingen innen e-handel. Dette er viktig for oss fordi kunnskap og tall om dagens e-handel er vesentlig for aktører innen detaljhandelen når de skal vurdere hvordan de skal forholde seg til de mulighetene og utfordringene digitale kanaler gir. Utfordringen til nå har vært at det som finnes av tall på dette området har vært mangelfullt. Dataene og kunnskapen vi kan tilby gjennom Norsk ehandelsbarometer vil på sikt være et viktig beslutningsgrunnlag når man skal vurdere muligheter og trusler knyttet til e-handel. Her presenteres Norsk ehandelsbarometers første kvartalsrapport, for 3. kvartal Den viser status for norske forbrukeres e-handel i månedene juli, august og september i år. Vi ønsker deg god lesing! Om Norsk ehandelsbarometer Norsk ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Det gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Barometeret gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Norsk ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi og utdanningsnivå. Vi kan også få svar på spørsmål som hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke leveringsmåter de velger, med mer. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres e-handel. Resultatene fra Norsk ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvise rapporter, der rapporten for 4. kvartal lanseres i februar

4 Netthandelens størrelse Ferie- og fritidsreiser driver e-handelen E-handelen målt i Norsk ehandelsbarometer var på om lag 20,3 milliarder kroner i 3. kvartal Ferie- og fritidsreiser er den store driveren for e-handel, og stod for halvparten av netthandelsomsetningen og 19 prosent av antall kjøp i perioden. Reiseliv er en av bransjene hvor digitalisering og netthandel har ført til store endringer: Store deler av salget har blitt vridd over på nett og i mange tilfeller er man også avhengig av å kjøpe på nett for å få tak i tjenestene. Varekategorien data, hjemmeelektronikk og hvitevarer stod for 10 prosent av omsetningen og 8 prosent av antall kjøp i perioden, mens klær, sko og accessories stod for 7 prosent av omsetningen, og hele 12 prosent av antall kjøp. Kategorier hvor varer tidligere var fysiske men nå også har blitt tilgjengelige som digitale produkter, står ikke overraskende for en stor andel av kjøpene. Musikk, film og dataspill stod for hele 10 prosent av antall kjøp men bare 1 prosent av omsetningen. Aviser, tidsskrifter og bøker 8 prosent av kjøpene og 2 prosent av omsetningen. Kategorienes andel av omsetning og antall kjøp Ferie/fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Arrangementer, opplevelser Mobil/telefoni Sport, fritid, hobby Hus, hjem, hage Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Foto, video Pengespill/tipping Mat, drikke Barneutstyr, leker, brettspill Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet 10% 8% 7% 1 8% 5% 10% 0% 6% 7% 1 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av omsetning Andel av antall kjøp 3

5 Varehandel på nett Vi kjøpte varer på nett for 7,9 milliarder kroner i 3. kvartal Dette utgjør 39 prosent av totalbeløpet. Her er det inkludert varegrupper som ikke er definert inn i næringsgruppe 47 'Detaljhandel unntatt med motorvogner' - og varer som tidligere kun fantes i fysisk form, men nå også kan fås i digital form. Ser vi kun på varekategoriene som er inkludert i næringsgruppe 47, detaljhandel unntatt med motorvogner, er netthandelen estimert til 6,4 milliarder kroner i perioden. Elektriske artikler, data, elektronikk og rekvisita samt klær, sko og accessories er de klart største kategoriene og står da for henholdsvis 30 og 22 prosent av omsetningen. Denne inndelingen er nyttig når vi skal beregne netthandelens andel av total detaljhandel. Netthandel med varer Varer inkludert i næringskode 47: detaljhandel Omsetning = 6,4 milliarder kroner Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Mobil, utstyr til mobil Sport, fritid, hobby Hus, hjem, hage Bøker, inkludert e-bøker Personlig pleie, helse etc* Foto og video Musikk, film, dataspill - fysiske produkter Mat, drikke Barneutstyr, leker, brettspill 8% 6% 5% 2 30% 0% 10% 20% 30% 40% *inkluderer kosmetikk, hud- og hårprodukter, helsekost og kosttilskudd, medisiner, erotiske artikler. Vi bruker mest penger på pakkereiser utenlands Målt i netthandelsomsetning er de klart største underkategoriene pakkereiser utenlands, etterfulgt av fly utenlands, hotell og annen overnatting utenlands, fly i Norge - og klær. Disse fem kategoriene hadde en netthandelsomsetning på ca. 9,5 milliarder kroner, som tilsvarer 47 prosent av total netthandelsomsetning i perioden. Vi kjøper klær oftest Klær er den underkategorien som det er gjort flest antall kjøp av på nett, etterfulgt av bøker i papirformat, fly utenlands, kosmetikk, hud- og hårprodukter og fly i Norge. Totalt sett stod disse kategoriene for ca. 4 millioner kjøp i perioden, som tilsvarer ca. 25 prosent av antall kjøp. 4

6 Menn vs kvinner Menn handler mer enn kvinner Mens menn i gjennomsnitt brukte kroner og handlet 4,7 ganger på nett i 3. kvartal 2013, brukte kvinner i gjennomsnitt kroner og netthandlet 4,3 ganger. Menn brukte altså både mer penger på netthandel enn kvinner, og handlet oftere. Menn i alderen år var den gruppen som handlet flest ganger på nett i perioden med i gjennomsnitt 6,5 kjøp hver, mens de som brukte flest penger på netthandel var kvinner i alderen De brukte i gjennomsnitt kroner hver. Ikke overraskende handlet personer over 60 år færrest ganger på nett i perioden. Imidlertid var gjennomsnittlig beløp per kjøp høyest i denne aldersgruppen for både menn og kvinner og aller høyest for menn på 60 +, som i gjennomsnitt brukte kroner per kjøp. Gjennomsnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner år 6,5 5, år 4,5 5, år 4,7 4, ,9 2, Totalt 4,7 4,

7 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker Vi handler gjerne i utenlandske nettbutikker Norsk ehandelsbarometer viser at vi ikke er fremmed for å handle fra utenlandske nettbutikker. I 3. kvartal 2013 oppgir forbrukerne at omtrent 75 prosent av beløpet de bruker på nett blir brukt i norske nettbutikker, mens i underkant av 20 prosent blir brukt i utenlandske nettbutikker. For de resterende 6 prosent er det oppgitt vet ikke/ ubesvart. Denne fordelingen varierer imidlertid en del mellom de ulike kategoriene. Mens nesten 90 prosent av netthandelsomsetningen i kategorien foto og video går til norske nettbutikker, legges kun ca. 40 prosent av netthandelsomsetningen i kategorien musikk, film, dataspill (både fysiske og elektroniske produkter) igjen i Norge. I kategorien ferie/ fritidsreiser, den klart største kategorien målt både i omsetning og antall kjøp, går ca.15 prosent av netthandelsomsetningen på 10,2 milliarder kroner til utenlandske nettbutikker. Hva gjelder data, hjemmeelektronikk, hvitevarer går ca.11 prosent av netthandelsomsetningen på 1,9 milliarder kroner til utlandet, mens ca. 29 prosent av netthandelsomsetningen på 1,4 milliarder kroner innen klær, sko og accessories går til utenlandske nettbutikker. Norsk vs utenlandsk netthandel Pengespill/tipping 9 Foto, video 8 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 88% 1 Barneutstyr, leker, brettspill 85% 1 Mat, drikke 8 16% Mobil/telefoni 8 18% Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78% 2 Arrangementer, opplevelser 77% 18% Ferie/fritidsreiser 76% 15% Sport, fritid, hobby 7 25% Klær, sko, accessories 6 2 Personlig pleie, helse 6 35% Hus, hjem, hage 6 3 7% Programvare, apper o.l. (ikke spill) % Musikk, film, dataspill 4 5 8% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Vi handler ofte men for små beløp fra utlandet ebay, etterfulgt av Apple, er de to nettbutikkene vi gjorde flest kjøp fra i 3. kvartal 2013, og de stod for henholdsvis 6 og 5 prosent av antall kjøp i perioden. Amazon er også høyt oppe, og ser vi kun på netthandelsbutikkene som driver med varehandel er Amazon nummer fire på listen over nettbutikker vi gjorde flest kjøp i, med to prosent av antall kjøp. Kjøpene vi gjør der er imidlertid relativt små i verdi. ebay 6

8 stod for omlag 2 prosent av netthandelsomsetningen i perioden, mens Apple og Amazon for omlag en prosent hver. Medianverdien for kjøp i 3. kvartal 2013 var hos Amazon på ca. 150 kroner, hos ebay ca. 110 kroner, og hos Apple 35 kroner, og ligger således under 200- kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utenlandske nettbutikker. 1 De fleste kjøp gjøres via pc/ mac Fire prosent av omsetningen via mobiltelefon Selv om store deler av befolkningen nå har internettilgang via smarttelefon og/eller nettbrett 2 foregår fremdeles størsteparten av netthandelen via pc og mac. Hele 86 prosent av beløpet vi brukte på netthandel i perioden ble brukt på kjøp gjennomført på nettopp en pc/ mac. Ni prosent av netthandelsomsetningen skjedde via kjøp på nettbrett, mens andelen av omsetningen som foregikk via mobiltelefon var på i underkant av 4 prosent. Andel av omsetningen brukt via pc/mac, nettbrett og mobiltelefon 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% Pc/mac Nettbrett Mobiltelefon Ubesvart Selv om man fortsatt i liten grad kjøper varer ved bruk av mobil, er smarttelefoner og sosiale medier med på å endre våre handlemønstre og atferd, og blir et stadig viktigere element i kjøpsprosessen. 1 Median er den midterste verdien etter at all tallmateriale er blitt sortert i stigende rekkefølge. Fordelen ved å bruke median i forhold til middelverdi er at median er stabil overfor ekstreme observasjoner, som kan gi stort utslag på gjennomsnitt. Gjennomsnittsverdien på kjøpene i de respektive butikkene er: Amazon: ca. 340 kroner, Apple: ca. 230 kroner, ebay: ca. 330 kroner. 2 TNS Gallup, Interbuss, 2. kvartal 2013: 80 prosent av befolkningen 15 år og eldre oppgir å ha en smarttelefon og 47 prosent oppgir at de har nettbrett. 7

9 Tabellvedlegg Omsetning alle kategorier Tall i hele tusen Kategori Antall kjøp (1000) 3. kvartal 2013 Omsetning (1000) Ferie/fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Arrangementer, opplevelser Mobil/ telefoni Sport, fritid, hobby Hus, hjem, hage Aviser, tidsskrift, bøker o.l Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Foto, video Pengespill/ tipping Mat, drikke Barneutstyr, leker, brettspill Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet Andel av omsetning og antall kjøp Kategori Andel av antall kjøp Andel av omsetning Ferie/fritidsreiser 19 % 50 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 10 % Klær, sko, accessories 12 % 7 % Bil, båt, MC (inkl. deler) 1 % 7 % Arrangementer, opplevelser 4 % 3 % Mobil/telefoni 3 % 3 % Sport, fritid, hobby 4 % 3 % Hus, hjem, hage 4 % 2 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 8 % 2 % Personlig pleie, helse 5 % 2 % Musikk, film, dataspill 10 % 1 % Foto, video 2 % 1 % Pengespill/tipping 4 % 1 % Mat, drikke 2 % 1 % Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 1 % Briller/kontaktlinser 1 % 0 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 3 % 0 % Annet 7 % 6 % 8

10 Netthandel med varer inkludert i næringsgruppe 47 'Detaljhandel unntatt med motorvogner' Kategorier Omsetning Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 30 % Klær, sko, accessories 22 % Mobil, utstyr til mobil 9 % Sport, fritid, hobby 9 % Hus, hjem, hage 8 % Bøker, inkludert e-bøker 6 % Personlig pleie, helse etc* 5 % Foto og video 4 % Musikk, film, dataspill - fysiske produkter 3 % Mat, drikke 2 % Barneutstyr, leker, brettspill 2 % Forbrukernes handel fra norske og utenlandske nettbutikker Kategori Norsk Utenlandsk Vet ikke/ ubesvart Pengespill/tipping 91 % 9 % 1 % Foto, video 89 % 9 % 3 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 88 % 11 % 1 % Barneutstyr, leker, brettspill 85 % 13 % 1 % Mat, drikke 83 % 16 % 1 % Mobil/telefoni 81 % 18 % 1 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78 % 21 % 2 % Arrangementer, opplevelser 77 % 18 % 4 % Ferie/fritidsreiser 76 % 15 % 9 % Sport, fritid, hobby 71 % 25 % 4 % Klær, sko, accessories 69 % 29 % 3 % Personlig pleie, helse 62 % 35 % 3 % Hus, hjem, hage 61 % 32 % 7 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 42 % 49 % 10 % Musikk, film, dataspill 41 % 51 % 8 % 9

11 2 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS NORSK E-HANDEL INNHOLD 4 6 7 8 9 10 11

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 Prosjektnotat nr. 2-2014 Dag Slettemeås Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 2 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q2 2014 E-baroeter Status netthandel i Norge Q2 2014 Forord Den nordiske netthandelen i andre kvartal 2014 er estiert til ca 30 illiarder norske kroner, hvorav forbrukere angir at ca 8,5 illiarder kroner koer

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020?

En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020? En bransje i endring hva preger konkurransebilde frem mot 2020? Virke er faghandelens talerør og arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk faghandel. Kunnskap og fakta gir grunnlag

Detaljer