Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?"

Transkript

1 Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

2 Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske produkter og klær/sko er betydelig i dag og det er en fare for at den vil øke. Nøkkelen for norske butikker som vil ta opp kampen med de utenlandske kjempene, er dyp innsikt i kjøps- og lojalitetsprosesser i egen kategori og på tvers av kategorier. Ved å bygge effektive butikker og utnytte de fordelene som det gir å være norsk, vil det være mulig å konkurrere med utenlandske nettbutikker. Av Eivind Sandvold Olsen, forretningsutvikler, Geir Alstad, rådgiver og Svein Roar Hult, markedsdirektør i TNS Gallup Ambisjonen bak arbeidet med Virkes ehandelsbarometer er å produsere en statistikk over nordmenns ehandel med et høyt presisjonsnivå. De rapportene som Virke publiserer kvartalsvis, gir ny og viktig innsikt i nordmenns handel i norske og utenlandske nettbutikker og i utviklingen av denne handelen. Det datamaterialet som ligger til grunn for Virkes rapporter, gir også store muligheter for å analysere problemstillinger som er mer spesifikke for en bedrift eller en bransje. I denne artikkelen presenteres en analyse av trusselen fra utenlandske nettbutikker for to bransjer, Elektriske artikler og Klær/sko, og hvordan denne trusselen kan møtes av norske butikker. Side 2 av 8

3 Hvor stor trussel utgjør internasjonale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker er betydelig. Nordmenn legger igjen over en milliard kroner i utenlandske nettbutikker for elektriske produkter. Dette utgjør 9 prosent av nettomsetningen innen kategorien elektriske produkter. I kategorien klær/sko går over 2 milliarder til utenlandske nettbutikker, eller 27 prosent av total nettomsetning i kategorien. And. av oms And. av ant. kjøp Elektriske Klær/sko Figur 1. Andel av nettomsetning og av antall nettkjøp som går til utenlandske nettbutikker Andelen av antall kjøp som går til utenlandske nettbutikker, er høyere enn andelen av omsetningen. Spesielt i kategorien elektriske produkter, er utenlandske kjøp gjennomsnittlig av lavere verdi enn norske. Flere forhold kan forklare dette. Det er sannsynlig at trygghetssøken ved kjøp av kostbare produkter vrir kjøp av slike produkter mot norske butikker. Det kan nok imidlertid tenkes at økt erfaring med kjøp i utenlandske nettbutikker over tid kan komme til å redusere dette behovet for trygghet. Momsgrensen som har vært på 200 kr og er økt til 350 kr fra siste årsskifte, har medført større omsetning i utenlandske nettbutikker for de lavest prisede produktene enn en ville hatt uten denne grensen. Elektriske Klær / sko Innenlandsk Utenlandsk Figur 2. Lojalitet til innenlandske og utenlandske butikker Side 3 av 8

4 Figur 2 uttrykker lojalitet til norske og utenlandske nettbutikker. Vi ble overrasket over at lojaliteten blant norske kunder er større til utenlandske enn til innenlandske. Det kan være mange mulige forklaringer på dette fenomenet, f. eks. dyktighet, prisopplevelse og vareutvalg. Det er helt sikkert også flere. Den viktigste observasjonen her er imidlertid at handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i de to kategoriene som vi har sett på, er betydelig både målt ved omsetning og antall kjøp. Når vi ser at nordmenn også er mer lojale til utenlandske enn til norske butikker, er det grunn til å frykte at denne handelslekkasjen kan bli enda større i framtida. Det vil si, hvis ikke norske butikker blir flinkere til å bite fra seg. Analyse av lojalitet til nettbutikker Analysen er basert på data fra perioden juli 2013 til desember Vi beregner lojalitet per respondent/ kategori på følgende måte: Vi holder de som har gjort færre enn tre handler i den aktuelle kategorien, utenfor analysen. For de som har gjort tre eller flere handler på nett i den aktuelle kategorien i den tidsperioden som vi analyserer, beregner vi hvor stor andel av handlene som er gjort i den mest brukte butikken. Denne andelen angir grad av lojalitet. Vi beregner lojalitet til en butikk som gjennomsnittlig lojalitet til butikken blant de som handler oftest i denne. Vi beregner lojalitet i en kategori som gjennomsnittlig lojalitet til butikkene i kategorien. Side 4 av 8

5 Lojalitet til nettbutikker i ulike bransjer Når vi sammenligner kategoriene Elektriske produkter og Klær/sko med andre kategorier i Virkes ehandelsbarometer, finner vi store forskjeller i lojalitet. Dette kan skyldes en rekke forhold, som nødvendigheten for forbrukerne av å bruke mer enn en butikk innen bransjen, involvering, kompetansebehov, markedets modenhet, brukernes erfaring mm. Å undersøke og forstå hvordan lojalitetsmekanismene fungerer i din bransje, er nødvendig for å bygge en effektiv butikk. Lojalitet i kategorier Briller/kontaktlinser 89 Foto og video 82 Barneutstyr/leker 68 Mobil og telefoni 67 Sport, fritid, hobby 59 Elektriske 55 Klær / sko Figur 3. Lojalitet til nettbutikker i ulike kategorier Eksempelvis er lojaliteten til elektronikkjeder lav ved nettkjøp. Kjøpene i denne kategorien har i snitt ganske høy verdi og produktene er sammenlignbare på tvers av kjeder slik at pris fort betyr mye for valg av kjede. I tillegg er det store kompetanseforskjeller mellom grupper av kjøpere. For slike produkter er det trolig viktig å bygge lojalitet ved å bekjempe sterke barrierer i forlengelsen av produktet, som montering og oppkobling og enkel tilgang til rådgivere med god kommunikasjonsevne. Kjøpsprosessen vil også være ulik, avhengig av kompetanse. Forståelse av hvordan kjøpsprosessen bør tilpasses ulike grupper er viktig for å sikre lojalitet hos den enkelte. Butikker som selger fotoutstyr har på den annen side høy lojalitet ved nettkjøp. Her spiller kombinasjonen av høy opplevd kompetanse og et produkt (bilder) som er sterkt personlig (f.eks. bilder av barna) inn på hvor lett det er å utnytte lojalitetsmekanismer. I tillegg kan det være slik at en kunde kan gå til en fysisk butikk og få mer spesifikk hjelp i butikken, mens nettbutikken kan ta seg av enkle operasjoner som bestilling av bilder. Nettopp et godt samspill mellom kanaler og rolleavklaring pr. kanal vil være viktig for å skape lojale kunder i tiden fremover. Her bør norske butikkonsepter ha en fordel overfor internasjonale nettbutikker nettopp fordi de kan spille flere roller i salgsprosessen. Side 5 av 8

6 Hva skal til for å stå mot de utenlandske nettbutikkene? For å hindre ytterligere salgslekkasje er det viktig at aktørene i hver retail-kategori tenker nøye gjennom hvordan konkurransen fra internasjonale nettsteder skal møtes. Det er nødvendig å forstå hvilke fordeler internasjonale nettsteder har og oppfattes å ha. Og det er helt kritisk å utvikle salgsstrategier som tar utgangspunkt i lokale fordeler. Internasjonale aktører er opptatt av å utligne ulempene ved avstand samt dyrke egne fortrinn. Viktige barrierer for internasjonale nettsider er norske kunders frykt for manglende garantier, manglende mulighet til å gi råd, oppfattet høy pris på frakt, frykt for at produktet ikke kommer frem uskadet, manglende muligheter for å kunne ta og føle på produktet, oppfattet lang leveranstid, manglende muligheter til å se om produktet vil passe i en sammenheng osv. For hver bransje er det derfor viktig å skaffe full oversikt over hvilke barrierer internasjonale aktører har og hvordan disse barrierene kan brukes til å tilby en overlegen norsk salgsløsning. Det er også nødvendig å se nærmere på de områdene hvor globale nettsider har styrker. En styrke ved internasjonale nettsider kan være størrelse. Med størrelse følger ressurser. Kunnskapen om kundene og evnen til å bruke den kan være enorm (jfr. Amazon). De blir derfor eksperter til å lose kundene inn dit de vet de vil få salg og vet mest om hvilke andre produkter kundene kan tenkes å kjøpe i tillegg. Det kjøpes også mye på store samlesider (Amazon, Alibaba etc.) fordi de har så godt som alle varegrupper i sitt sortiment. Dette gjør det enkelt å være forbruker. Kundene kan tenke at de finner alt på ett sted likevel, noe som kan gjøre det unødvendig å sjekke utvalget andre steder. Igjen blir det viktig for norske bransjer å forstå hvordan kunnskap om den norske forbrukeren kan brukes til deres fordel, for selv om internasjonale aktører vet mye om hva vi kjøper og hvordan trigge mersalg, mangler de nok fremdeles tilstrekkelig dybdekunnskap om den norske forbrukerens ønsker og behov i ulike bransjer. Norsk handel må bli eksperter på forbrukerforståelse. Side 6 av 8

7 Generelt og på tvers av bransjer tror vi det er fire viktige områder som norsk handel bør tilegne seg mer kunnskaper om og videreutvikle konsepter på. 1. Hvilke fordeler kan norske aktører ha ved å kombinere fysisk og digital butikk? Her vil det potensielt ligge mange fordeler. Tiden det tar fra man har bestemt seg for kjøp på nettet, til man har produktet i hånden bør f.eks. kunne reduseres i forhold til et kjøp fra utlandet. Om man kjøper noe på nettet, bør det kunne hentes kortest mulig unna i en fysisk butikk dersom det er ønskelig. Andre fordeler kan være at produkter på forhånd kan pakkes inn på ønsket måte uten å måtte gjøre det selv eller måtte vente på dette. Det bør også tenkes nøye gjennom hvordan rollen til en nettside skal være i forhold til en fysisk butikk. For hver enkelt bransje vil det være nødvendig å ha dybdekunnskap om kjøpsprosessen. 2. Hvilke fordeler og lojalitetsmekanismer kan skapes ved å bygge kundeklubber/lojalitetsprogrammer? Utfordringen ved å oppnå lojale kunder vil neppe bli mindre i fremtiden. Det blir lettere å sammenligne priser og konkurransen fra helt nye aktører dukker plutselig opp gjennom nye digitale muligheter. Å kunne gi skreddersydd informasjon til den enkelte kunde og kunne tilby fordelsprogrammer som føles viktige for den enkelte vil være nødvendig i tiden fremover. Hva som er effektive programmer vil trolig være sterkt avhengig av bransje, men felles for alle er at de bør tilpasses spesifikke kundebehov og utligne andres oppfattede fordeler (f.eks. på pris) og fokusere på mersalg. 3. Kan det skapes fordeler ved å være liten eller norsk? Norsk handel vil møte økt konkurranse fra de store, internasjonale, digitale salgsaktørene. For mange, og særlig innenfor nisjehandelen, ligger det et potensial i å utnytte og videreutvikle rollen som spesialisten. Her spiller både oppfatningen (den lokale eksperten mot lagerhallen) og den faktiske rådgivningsfunksjonen en viktig rolle. Nisjeaktører må være enda mer overlegne på ekspertise. I tillegg vil den fysiske butikken fremdeles ha monopol på å være der det skjer. Der det er behov for grundigere veiledning eller det finnes underholdningsaspekter ved salget, må dette trolig bygges inn i langt sterkere grad enn det vi ser i fysiske butikker i dag. For enkelte bransjer bør det også vurderes om det i seg selv kan gi et konkurransefortrinn å flagge at en er norsk. 4. Kan norske butikker bruke mer data og analyse i kampen mot utenlandske nettbutikker? Vi har tidligere vært inne på at utenlandske nettbutikker besitter mye kunnskap som de bruker til å selge mer. Trolig er det nødvendig å tette hvert fall deler av dette kunnskapsgapet. Dette kan dels gjøres gjennom utvikling av bedre CRM-systemer og ikke minst evnen til å bruke dem, studier av hva de beste i bransjen gjør, men også gjennom økt forståelse av hvordan kjøpsprosessen foregår i vårt digitaliserte samfunn og hvordan kunnskap om dette kan brukes til å skape mer slagkraftige butikkløsninger (kombinasjonen av nett og klassisk butikk som under punkt 1). Norske elektronikkbutikker og klær/sko-butikker er truet av utenlandske nettbutikker. De norske butikkene vil kunne møte denne trusselen ved å bygge på fordeler ved å operere ut fra Norge og ved å tilpasse butikkene bedre til nordmenns handlevaner og -ønsker. Vårt hemmelige våpen er å forstå nordmenns kjøps- og lojalitetsprosesser bedre enn utlendingene. Side 7 av 8

8

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer