Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkes ehandelsbarometer Q1-2015"

Transkript

1 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

2 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Barometeret gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Det gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Virkes ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi etc. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres netthandel. Resultatene fra Virkes ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvis, samt at det lages årsrapporter. TNS Gallup er leverandør av data, som de samler inn via GallupPanelet. Mer om barometeret og tidligere rapporter finner du på: 2

3 Virkes ehandelsbarometer Q Forord Ser vi tilbake på 2014, var veksten i netthandelen med varer rekordstor med en tilvekst på hele 16,8 prosent mot en vekst i detaljhandelen som helhet på 3,4 prosent.* Etter en god julehandel på nett - ser netthandelen med varer ut til å fortsette inn i det nye året. ehandelsbarometeret viser en vekst på litt under 2 prosent for varer sammenlignet med samme periode i Kanskje preget av fjorårets fine sommervær har norske forbrukere derimot ikke kjøpt like mye ferie- og fritidsreiser som på samme tid i fjor, der vi ser en samlet nedgang i netthandelen med tjenester på 16 prosent i 1. kvartal Aldri har vi som forbrukere stått overfor flere valgmuligheter enn nå. Tilbudene vi kan velge mellom blir stadig flere både på nett og i fysisk butikk. Vi kan ved få klikk søke oss fram til de beste prisene og lese om andres erfaringer. Og vi ser at stadig flere av oss velger å kjøpe varer fra utenlandske nettbutikker. Er den lojale kunden død? Vi ser her nærmere på hvordan norske butikker kan møte konkurransen fra globale nettbutikker, og om bruk av beacons i fysisk butikk kan være en vei å gå for å gjøre kunden mer lojal. Johanne Kjuus, fagsjef handel 3 *Kilde: SSB (2015). Omsetning i varehandelen. Tabell: For mer info, kontakt : eller

4 Status Q1 Totalt Vi netthandlet for 17,3 mrd. kroner i 1. kvartal 2015 I løpet av 1. kvartal 2015 (jan- mars) netthandlet norske forbrukere for totalt 17,3 mrd. kroner via 13 millioner nettkjøp. Tjenester sto i 1. kvartal for 56 prosent av nettomsetningen og 30 prosent av kjøpene. De fleste kjøp på nettet er varer, og i 1. kvartal 2015 var denne andelen på 63 prosent. I 4. kvartal 2014 var den på 70 prosent som følge av julehandelen trakk opp vareandelen i perioden. 100% 90% 80% 70% 60% 17,3 mrd. kr 13 mill. kjøp 5% 6% 30% 56% Uspesifisert 50% Tjenester Varer 40% 30% 64% 20% 39% 10% 0% Omsetning Antall kjøp 4

5 Milliarder Millioner Status Q1- Totalt Liten vekst i varekjøp, nedgang i tjenestekjøp Totalt gikk netthandelen ned med 1,7 mrd. kroner fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015, dvs. en nedgang på om lag 8,7 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst færre kjøp av ferie- fritidsreiser. Ser vi kun på varer, var det en positiv vekst i netthandelen i samme periode. Netthandel med tjenester spesielt, er konjunkturutsatt, og det er sannsynlig at netthandelen derfor merker innstrammingen hos husholdningene raskere enn detaljhandelen generelt. I tider med svakere økonomisk vekst ser vi samtidig at forbruker blir mer prisbevisste, noe som kan tale for økt netthandel, spesielt med varer. 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 20,1 16,3 16,1 17, ,8 12,7 16,5 13,3 16,9 15,8 17, ,0 4 7,0 2 5,0 Q32013 Q42013 Q12014 Q22014 Q32014 Q42014 Q Omsetning Antall kjøp 5

6 6

7 Status netthandel - Varer 7

8 Mrd. kr. Status Q1 - Varer Utvikling i netthandelen: sesongmessige variasjoner Netthandelen med varer utgjorde 6,78 mrd. kroner i 1. kvartal, der det ble gjennomført 8,3 millioner varekjøp på nett. Totalt sett har netthandelen med varer økt med 110 mill. kroner siste året omlag 1,7 prosent. Julehandelen er klart den beste sesongen for netthandelen med varer, og vi ser at det er klare sesongmessige forskjeller i både hvor mye varer og hva slags varer vi handler på nett. Netthandelen med varer ser ut til å være ganske lik i 1. og 3. kvartal høyere enn i 2. kvartal og lavere enn i 4. kvartal ,32 7,78 6,84 6,67 6,71 6,78 5,76 Q32013 Q42013 Q12014 Q22014 Q32014 Q42014 Q

9 Status Q1 - Varer Ulik vekst i bransjene Fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 var det størst vekst innen kategorien briller/kontaktlinser med en økning på 202 prosent. Også barneutstyr, telefoni, mat og drikke og hus/hjem hadde god vekst i samme periode. Større varegrupper, som elektronikk og sport/fritid, hadde imidlertid en negativt utvikling på nett i perioden. Briller, kontaktlinser Barneutstyr, leker, brettspill Mobil og telefoni Mat, drikke Hus, hjem, hage Aviser, tidsskrifter, bøker Klær, sko og accessories Personlig pleie, helse etc Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Sport, fritid, hobby Musikk, film, dataspill Programvare, apper ol Foto og video

10 Status Q1 - Varer Tradisjonelle bransjer dominerer på nett Av netthandelen med varer på 6,78 mrd. kroner i 1. kvartal utgjør kjøp av data, hjemmeelektronikk og hvitevarer 26 prosent av omsetningen (1,76 mrd. kr) mens kategorien klær, sko og accessories står for 21 prosent (1,46 mrd. kr). 30% 25% 20% 21% 26% Det er store forskjeller mellom hvor stor andelen av de ulike bransjene som er på nett. Mat- og drikkevarer er fortsatt en liten kategori på nett, med 208 mill. kroner og ca kjøp i 1. kvartal. Dette utgjør ca. 2-3 prosent både av antall kjøp og omsetning av varer på nett. Av hele matvareomsetningen anslås det at matvarehandel på nett utgjør rundt 1 prosent. Samtidig ser vi en god vekst innen denne kategorien, med 39 prosent økning fra 1. kvartal Innen elektronikk ligger nå om lag 25 prosent av den samlede omsetningen nå på nett med 1,7 mrd. kroner og 1,1 mill. kjøp i 1. kvartal. Hus, hjem, hage er den tredje største kategorien målt i omsetning med en verdi på om lag 980 mill. kroner. Dette er også en kategori som er i vekst, med en økning på 26 prosent fra 1. kvartal % 10% 5% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 9% 14% 10

11 Status Q1 - Varer Varer stor variasjon i antall kjøp og kjøpssum Gjennomsnittlig beløp i kroner Gjennomsnittskjøpet hva gjelder varer var på 810 kroner i 1. kvartal. Vi ser at det i noen kategorier gjøres veldig mange kjøp men der verdien per kjøp er lav. Dette gjelder for eksempel for programvare/apper og musikk m.m. Hus, hjem, hage Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Mobil og telefoni Briller, kontaktlinser o.l Sport, fritid, hobby Hus, hjem og hage er en kategori som preges av få kjøp men høy omsetning, med et snitt på i underkant av kroner per kjøp. Dette er høyere enn tidligere. Fra norske nettbutikker er 33 prosent av kjøpene på under 350 kroner, mens den tilsvarende andelen er på knappe 65 prosent fra utenlandske nettbutikker. Klær, sko, accessories Mat, drikke Barneutstyr, leker, brettspill Foto og video Personlig pleie, helse etc Aviser, tidsskrifter, bøker Programvare, apper o.l Musikk, film, dataspill Kr 11

12 Status Q1 - Varer Vi gjør fortsatt hovedparten av kjøpene våre via pc/mac Til nå har mobilbetaling i butikk og mellom privatpersoner liten utbredelse i Norge. Mange mener imidlertid at 2015 er året norske forbrukere vil ta mobiltelefonen i bruk når vi skal betale, og det finnes en rekke små og store tilbydere av slike løsninger. Ifølge ehandelsbarometeret, ser det foreløpig ut til at vi fortsatt gjør største delen av kjøpene våre via pc/mac selv om det her er store forskjeller mellom varekategoriene. Om lag 4 prosent av omsetningen og 8 prosent av kjøpene på nett gjøres fra mobiltelefonen i 1. kvartal Mobilen er i størst grad i bruk når vi kjøper apper, spiller og tipper, kjøper musikk/film, mat/drikke eller billetter til arrangement (målt i andel av antall kjøp). Andel av omsetning Andel av antall kjøp 100% 90% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 100% 90% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 80% 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 87% 87% 87% 85% 86% 84% 10% 10% 9% 10% 10% 11% 11% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 4% Vet ikke Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobil 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% 81% 80% 80% 79% 79% 77% 14% 13% 12% 14% 13% 13% 14% 7% 5% 7% 6% 6% 7% 8% 12

13 Kroner Status Q1 - Varer Kvinner og menn kjøper ikke det samme på nett Samlet sett, ser vi at det er et relativt likt handelsmønster hva gjelder kjønn på nett som i fysisk butikk. Kvinner står for omlag 70 prosent av netthandelen med klær, sko og accessories og innenfor personlig pleie, helse etc, mens menn står for 60 prosent av omsetningen innen for sport, fritid og hobby. Menn står også for størstedelen av netthandelen med data, elektronikk og hvitevarer Kvinner Menn Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Hus, hjem, hage Klær, sko, accessories Sport, fritid, hobby 13

14 Status Q1 - Varer 100% 6% 5% Utenlandske nettbutikker tar innpå 90% 80% 20% 28% 67 prosent av alle varekjøp på nettet og 74 prosent av omsetningen på nett skjer i norske nettbutikker. Vi bruker også mer penger per kjøp i norske nettbutikker. 70% 60% Det gjøres spesielt mange «små» kjøp i utenlandske nettbutikker 43 prosent av kjøpene under 350 kroner er fra utenlandske nettbutikker. 50% 40% 30% 20% 74% 67% Vet ikke Utenlandsk Norsk Unge menn er mest aktive på utenlandske nettbutikker; Nærmere 56 prosent av kjøpene til menn i alderen år ble gjort i utenlandske nettbutikker i 1. kvartal. Mange utenlandske nettbutikker har både nettsider og kundeservice på norsk, og de konkurrerer med nettbutikker som opererer i Norge. 10% 0% Omsetning Antall kjøp 14

15 Status Q1 Varer og tjenester Handel fra norske vs. utenlandske nettbutikker Musikk, film og programvare/apper kjøper vi oftest i utenlandske nettbutikker, med henholdsvis 48 og 65 prosent av kjøpene. Vi begynner også å bli vant til å kjøpe barneutstyr og leker på nett fra utlandet, der 39 prosent av kjøpene i denne kategorien kommer fra utenlandske nettbutikker. De fleste andre typer varer kjøper vi først og fremst i norske nettbutikker. I kategorien data, elektronikk og hvitevarer blir 68 prosent av kjøpene gjort i norske nettbutikker og hele 85 prosent av omsetningen går til norske nettbutikker. Klær og sko er viktige netthandelsvarer, og her går over 20 prosent av omsetningen til utenlandske butikker. Mill. kjøp Antall kjøp Omsetning Mrd. kr 1,5 7,1 25,0 67,9 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 85,1 12,02,9 1,7 0,6 1,411,8 86,8 Arrangementer/opplevelser 80,1 17,0 3,0 0,6 0,8 2,6 29,7 67,7 Personlig pleie, helse etc 78,3 19,7 2,1 0,3 2,0 7,0 30,2 62,8 Klær, sko, accessories 70,5 21,1 8,5 1,5 2,5 7,4 20,7 71,9 Ferie-/fritidsreiser 68,3 22,7 9,0 8,9 13,0 4,9 27,9 67,1 Totalt 74,1 19,5 6,4 17,

16 16

17 Status netthandel - Tjenester 17

18 Mrd. kroner Status Q1 - Tjenester Omfanget av tjenester går ned 14 Omsetning av tjenester Vi kjøpte tjenester for 9,75 mrd. kroner i 1. kvartal 2015, en nedgang på 15,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal Det er en reduksjon i alle tjenestekategorier bortsett fra pengespill og tipping som har en svak vekst. I kroner er det er først og fremst omsetningen av ferie og fritidsreiser som er redusert. Antall tjenestekjøp gikk ned med tilsvarende prosent ,9 8,5 11,5 10,2 9,0 7,8 9,7 Om vi skiller ut handel vi gjør for å dekke våre basisbehov, er shopping i direkte konkurranse med andre "luksusgoder". Vi har de siste årene sett en vridning i forbruket, hvor en stadig større del av forbruksutgiftene våre går til tjenester. Siden kjøp av tjenester på nett er typisk konjunkturutsatte tjenester, som kjøp av opplevelser og ferie- og fritidsreiser, er den svake utviklingen i 1. kvartal 2015 muligens et tegn på at forbrukeren nå velger å være litt mer forsiktig Q32013 Q42013 Q12014 Q22014 Q32014 Q42014 Q

19 Status Q1 - Tjenester Reiser dominerer tjenestekjøpene 90 prosent av alle tjenestekjøp på nett er ferie- og fritidsreiser, der flybilletter og hotellbestillinger er de dominerende underkategoriene i denne hovedgruppen. Omsetningen av ferie- og fritidsreiser har gått ned med 1,6 mrd. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2014, en nedgang på 16 prosent. En gjennomsnittsreise kjøpt på nett kostet i snitt kroner i 1. kvartal Både kvinner og menn bruker mest penger på ferie- og fritidsreiser på nett. I 1. kvartal kjøpte menn i gjennomsnitt noe dyrere reiser enn kvinner, med snittkjøp på kr mot kr for kvinner. Gjennomsnittlig beløp i kroner Ferie-/fritidsreiser Arrangementer/opplevelser/kurs 910 Mat og drikke 340 Personlig pleie, helse etc Den nest største hovedkategorien er arrangementer, opplevelser og kurs. Vi netthandlet blant annet billetter til konsert, teater og kino i Norge for 578 millioner i 1. kvartal 2015, en nedgang på 8 prosent fra i. kvartal Pengespill og tipping er også en stor kategori; 280 mill. kroner gikk over nett. 85 prosent av dette er til norske aktører, med andre ord Norsk Tipping og Rikstoto. Pengespill og tipping Mobil og telefoni Musikk, film, dataspill

20 20

21 Tema: Lojalitet 21

22 Er den lojale kunden død? Aldri har vi som forbrukere stått ovenfor flere valgmuligheter enn nå. Tilbudene vi kan velge mellom blir stadig flere både på nett og i fysisk butikk. Det er ikke tilfeldig at lommeboka til en typisk nordmann er på randen av sammenbrudd takket være kortstokken av bonuskort på bensin eller mat, medlemskort hos bokhandel eller sportsbutikk, eller kredittkort utstedt hos møbelvarehus. De siste årene har mange av de samme butikkene også invadert mobiltelefonen med app'er som sammen med gode tilbud gir oss oppskrifter på middagsmat, eller kommer med gode tips om hvordan vi kan leve sunnere. Nordmenn elsker muligheten til å spare penger, og er villig til å veksle det mot å gi fra oss verdifull informasjon om hvordan og hva vi handler. Til tross for at vi i stor grad lar oss friste inn i medlemsklubber eller lignende, har slike lojalitetsprogrammer varierende suksess. Vi takker ja til medlemskort, men ofte ender lojaliteten opp i roteskuffen i gangen. I takt med at forbrukeren blir stadig mer kritisk og mektig stiller også stadig flere spørsmål ved nytten og verdien. De fleste lojalitetsprogrammer er åpne for alle. De tar ikke hensyn til at kunden skal føle seg spesiell og verdsatt. I liten grad tar de i sin kommunikasjon med kunden nok hensyn til at ingen kunde er lik. De klarer ikke i stor nok grad segmentere og tilpasse kommunikasjonen hver enkelt kunde. Datagrunnlaget for å sortere og tilpasse tilbudene og kommunikasjonen har de ofte allerede. Big Data er ikke noe nytt. Butikken vet hvilke varer du pleier å kjøpe og når du pleier å handle. De vet hvor gammel du er, om du handler for en familie med barn og hvor mye du pleier å handle for. Lojalitet handler om å skape et bånd mellom kunde og butikk, og måles gjerne ved å se på hvor ofte kunden kommer tilbake til den samme butikken. For å skape lojalitet til dagens flyktige forbruker må kunden føle seg spesiell. Kunden må få de riktige tilbudene til rett tid, og kunden må føle seg verdsatt av butikken. Å sende ut et tilbud på nye alpinski til en som akkurat har kjøpt nye er selvfølgelig skivebom, men å sende ut et spesialtilpasset og personlig tilbud på ny hjelm til den samme kunden kan dra kunden tilbake til butikken. De flinkeste kjøpmennene er de som gjennom sin tilpassede kommunikasjon klarer å engasjere kunden emosjonelt. De evner å snakke til deg som enkeltindivid, men samtidig lykkes de med å plassere deg i en eksklusiv gruppe. Lojalitet går begge veier. For at kundene skal forbli lojale mot butikken, må butikken og kjøpmannen alltid levere til forventning. Et feilsteg kan være nok til at lojaliteten til kunden er svekket for alltid. En dårlig opplevelse kan være nok, og det er alltid vanskeligere å få en ny kunde enn å beholde en du allerede har. Kanskje bør det også i større grad prege måten dagens kjøpmann kommuniserer på? Jeg tror det kan være mye å hente på å få eksisterende kunder til å bli enda bedre kunder, enn og hele tiden jage nye. Johanne Kjuus, Fagsjef handel 22

23 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?* Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker er betydelig økende. Nøkkelen for norske butikker som vil ta opp kampen med de utenlandske kjempene, er dyp innsikt i kjøps- og lojalitetsprosesser i egen kategori og på tvers av kategorier. Ved å bygge effektive butikker og utnytte de fordelene som det gir å være norsk, vil det være mulig å konkurrere med utenlandske nettbutikker. Hvor stor trussel utgjør internasjonale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker er betydelig. Nordmenn legger igjen over en milliard kroner i utenlandske nettbutikker for elektriske produkter, tilsvarende 9 prosent av nettomsetningen i denne kategorien. Innen klær/sko går over 2 milliarder til utenlandske nettbutikker, eller 27 prosent av total nettomsetning i kategorien. Andelen av antall kjøp som går til utenlandske nettbutikker, er høyere enn andelen av omsetningen. Flere forhold kan forklare dette. Det er sannsynlig at trygghetssøken ved kjøp av kostbare produkter vrir kjøp av slike produkter mot norske butikker. Det kan nok imidlertid tenkes at økt erfaring med kjøp i utenlandske nettbutikker over tid kan komme til å redusere dette behovet for trygghet. Momsgrensen medfører også større omsetning i utenlandske nettbutikker for de lavest prisede produktene. En annen interessant observasjon, er at vi også ser at lojaliteten blant norske kunder er større til utenlandske butikker enn til innenlandske. Det kan være mange mulige forklaringer på dette fenomenet, f. eks. dyktighet, prisopplevelse og vareutvalg. Det er helt sikkert også flere. Når vi ser at nordmenn også er mer lojale til utenlandske enn til norske butikker, er det grunn til å frykte at denne handelslekkasjen kan bli enda større i framtida. Det vil si, hvis ikke norske butikker blir flinkere til å bite fra seg. Hva skal til for å stå mot de utenlandske nettbutikkene? For å hindre ytterligere salgslekkasje er det viktig at norske retail-aktører tenker nøye gjennom hvordan konkurransen fra internasjonale nettsteder skal møtes. Det er nødvendig å forstå hvilke fordeler internasjonale nettsteder har og oppfattes å ha. Og det er helt kritisk å utvikle salgsstrategier som tar utgangspunkt i lokale fordeler. Internasjonale aktører er opptatt av å utligne ulempene ved avstand samt dyrke egne fortrinn og det er fire klare områder norsk retail bør tilegne seg mer kunnskap om og videreutvikle konsepter på. Dette bygger på artikkel skrevet av Eivind Sandvold Olsen, forretningsutvikler, Geir Alstad, rådgiver og Svein Roar Hult, markedsdirektør i TNS Gallup. Artikkelen i sin helhet finner du på 23

24 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? 1. Kombinere fysisk og digital butikk Her vil det potensielt ligge mange fordeler. Tiden det tar fra man har bestemt seg for kjøp på nettet, til man har produktet i hånden bør f.eks. kunne reduseres i forhold til et kjøp fra utlandet. Om man kjøper noe på nettet, bør det kunne hentes kortest mulig unna i en fysisk butikk dersom det er ønskelig. Andre fordeler kan være at produkter på forhånd kan pakkes inn på ønsket måte uten å måtte gjøre det selv eller måtte vente på dette. Det bør også tenkes nøye gjennom hvordan rollen til en nettside skal være i forhold til en fysisk butikk. For hver enkelt bransje vil det være nødvendig å ha dybdekunnskap om kjøpsprosessen. 2. Spesialisering og kjennskap til norske forbrukere For mange, og særlig innen nisjebransjer, ligger det et potensial i å utnytte og videreutvikle rollen som spesialisten. Her spiller både oppfatningen og den faktiske rådgivningsfunksjonen en viktig rolle. Nisjeaktører må være enda mer overlegne på ekspertise. I tillegg vil den fysiske butikken fremdeles ha monopol på å være der det skjer. Der det er behov for grundigere veiledning eller det finnes underholdningsaspekter ved salget, må dette trolig bygges inn langt sterkere grad enn det vi ser i fysiske butikker i dag. For enkelte bransjer bør det også vurderes om det i seg selv kan gi et konkurransefortrinn å flagge at en er norsk. 3. Kundeklubber/lojalitetsprogrammer Utfordringen ved å oppnå lojale kunder vil neppe bli mindre i fremtiden. Det blir lettere å sammenligne priser og konkurransen fra helt nye aktører dukker plutselig opp gjennom nye digitale muligheter. Å kunne gi skreddersydd informasjon til den enkelte kunde og kunne tilby fordelsprogrammer som føles viktige for den enkelte vil være nødvendig i tiden fremover. Hva som er effektive programmer vil trolig være sterkt avhengig av bransje, men felles for alle er at de bør tilpasses spesifikke kundebehov og utligne andres oppfattede fordeler (f.eks. på pris) og fokusere på mersalg. 4. Utnytte små og store data Utenlandske nettbutikker besitter mye kunnskap som de bruker til å selge mer. Trolig er det nødvendig å tette hvert fall deler av dette kunnskapsgapet. Dette kan dels gjøres gjennom utvikling av bedre CRM-systemer og ikke minst evnen til å bruke dem, studier av hva de beste i bransjen gjør, men også gjennom økt forståelse av hvordan kjøpsprosessen foregår i vårt digitaliserte samfunn og hvordan kunnskap om dette kan brukes til å skape mer slagkraftige butikkløsninger. 24

25 Kan bruk av beacons bidra til økt lojalitet? Hva er beacons? Beacons, eller såkalte nettvarder, er små batteridrevne radiosendere de minste på størrelse med et kronestykke som plasseres ut i omgivelsene for å varsle brukerens smarttelefon når hun er i nærheten av noe av interesse. Teknologien er basert på bluetooth, og fungerer med Apple, Android og Windows Phone. Hvis brukeren har en app fra den som har plassert ut beaconet det være seg et varehus, et museum eller en idrettsarena kan beaconet vekke appen til live og utløse en handling basert på dets unike ID. I en butikk kan det for eksempel være å gi kunden tips om aktuelle tilbud i avdelingen hun kommer inn i, råd om varene hun er i nærheten av, eller hjelp til å navigere frem til hvor en gitt vare befinner seg. En retningsløs vandring mellom hyllene kan bli til målrettet handel. Infuture og beacons Varehandelen er en av sektorene der bruk av beacons har begynt å skyte fart om enn ikke i Norge ennå. Eksempler på aktører som har tatt i bruk beacons er konfeksjonskjeden Macy s i USA og shoppinggaten Regent Street i London. Teknologien er imidlertid såpass fersk at mye fortsatt er åpent for utforskning. Mulige bruksscenarier for beacons er derfor ett av temaene infuture fokuserer på i det 3-årige forskningsprosjektet MOVON, som vi kjører sammen med Coop Norge Handel. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og involverer forskningsmiljø innen tjenesteinnovasjon fra NHH og Universitetet i Karlstad. Hovedorganisasjonen Virke er også en av partnerne i prosjektet. 25

26 Kan bruk av beacons bidra til økt lojalitet? Et vennlig hint, eller en pest og en plage? Med beacons kan brukerens fysiske plassering utløse en kontekstbasert digital dialog, og med det bygge en ny bro mellom fysisk og digital kundedialog. Beacons kan derigjennom bidra til både gode kundeopplevelser og klingende mynt i kassen, hvis de benyttes riktig. Løsningene er så ferske at det til nå er gjort få uavhengige studier av effekter, men de studier som er gjort viser lovende resultater. En studie gjort av inmarket på bruk i varehandel viste at kunder som mottok varslinger var 19 ganger mer tilbøyelig til å se nærmere på en vare enn kontrollgruppen. De var også 6,4 ganger mer tilbøyelig til å beholde handelsaktørens app på sin mobiltelefon. Tilsvarende viste en pilot gjennomført av McDonalds en salgsøkning på 7,5-8 prosent for de varene som inngikk i kampanjen. For handelsaktører gir dette et potensial for både økte inntekter i form av flere og/eller større kjøp og for reduserte kostnader gjennom å gjøre relevant rådgivning tilgjengelig digitalt. Sammenlignet med andre kanaler som benyttes til å kommunisere tilbud som e-post, pop-up-annonser, SMS og reklamebilag har beacons egenskaper som reduserer faren for at varslinger skal oppfattes som «spam». Brukeren selv styrer hvem hun skal installere apper og motta varsler fra. Vil hun skjerme seg fra varslinger kan hun skru av bluetooth eller velge telefonens flymodus. Sender en aktør for mange irrelevante varsel kan hun skru av varsling for den aktuelle appen eller ganske enkelt avinstallere den og aldri motta et varsel igjen. At varselet bare kommer når mottakeren er i fysisk nærhet av aktøren øker også sannsynligheten for at varselet oppleves som et vennlig hint, og ikke en forstyrrelse. Undersøkelser viser også at kunder gjerne er klare for dialog via mobilen når de er i butikken. infutures egne undersøkelser blant norske forbrukere viser eksempelvis at blant byggevarekunder gjør allerede 7 av 10 av kunder under 40 år produktsøk på mobilen mens de er i varehuset, enten alltid eller foran viktige/store innkjøp. 26

27 Beacons hva ønsker forbruker? Beacons foreløpig lite kjent «juryen er ennå ute» Når vi spør forbruker gjennom ehandelsbarometeret ser vi at bruk av beacons foreløpig er lite utbredt der kun fire prosent har opplevd å motta varslinger med tilbud eller tips om produktvalg basert på hvor de befinner seg i butikken. Samtidig ser vi at forbruker både er positive til å motta tilbud i butikk (44 %) og til å motta råd om valg eller bruk av et produkt (31 %). MOVONs undersøkelser blant kunder i varehus viser til sammenligning en enda høyere andel positive: 55 % til tilbud og 51 % til råd. Det tilser at det her er et uutnyttet potensiale i forhold til å knytte kontakt med kunden i fysisk butikk. Av respondentene, er det de unge (18-29 år) som er mest positive til å motta tilbud: 56 % svarer de helt sikkert eller sannsynligvis vil lese om det kommer et tilbud. 1 av 3 er positive til å motta varslinger med tips til valg eller bruk av produkt. Undersøkelsen viser også at 1 av 4 har installert en eller flere apper fra butikkjeder på sin smarttelefon. Kvinner i større grad enn menn. Forbrukers innstilling til å motta varslinger i butikk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 32% 23% Varsling med tilbud 31% 36% 33% Varsling med råd Positiv Nøytral/har ikke smarttlf./ikke svart Negativ 27

28 Virke Handel Johanne Kjuus, Fagsjef handel Linda Hauge, seniorrådgiver 28

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

VIRKE ehandels- RAPPORT 2015

VIRKE ehandels- RAPPORT 2015 VIRKE ehandels- RAPPORT 2015 VIRKE ehandelsrapport 2015 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsrapport 2015 Som hovedorganisasjonen for norsk handel, har Virke i snart to år fulgt med på norske forbrukeres netthandelsvaner

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Millennials Retailrapport. En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016

Millennials Retailrapport. En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016 Millennials Retailrapport En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016 Visma Retail Detaljhandelens helhetsleverandør Vårt totalkonsept for butikkdata støtter og forbedrer alle viktige

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Agenda Kortvaner Om undersøkelsen Markedsandeler Ulike betalingsmetoder - ulike oppfatninger Sammenlikning av resultater i Norden: Foretrukne

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Få en bedre førjulstid!

Få en bedre førjulstid! Få en bedre førjulstid! Gjør julehandelen på nettet og få varene levert hjem på kvelden. Nå til prøvepris kr 70,- Tilbudet gjelder nettbutikkene i denne brosjyren t.o.m 11. desember 2011. Gjør julehandelen

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 DESKTOP Backfill* 9 Run of Network 14 3-dagers dekning 18 (180 000 NOK) Premiumpakke 22 24-timers dekning (minimum 4 M visninger) 22 (88 000 NOK) Herrepakke 25 Skreddersydd

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Verkstedveien 2 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 00; 911 95 758 Marius.Risan@nielsen.com: Tlf 22

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

emo butikk [maksimer ditt salgpotensiale]

emo butikk [maksimer ditt salgpotensiale] emo butikk m d s [maksimer ditt salgpotensiale] % [ Om å utnytte mulighetene! ] Salget av rekvisita, og da særlig printertilbehør har økt betraktelig. Veksten i markedet gir deg som forhandler helt nye

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758 Servicehandelsrapporten 2013 Rapporten

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT

BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT Bring Research Forbrukerundersøkelser flere ganger pr år Utføres i Norge, Sverige og Danmark Minst 1000 personer pr land over 18 år Samarbeid med

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Interesse for nye tjenester og ny teknologi Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen... 3 Folk er åpne for å ta i bruk

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit Konjunkturseminar februar 2017 Lars E Haartveit Forbrukertilliten holder seg Forbrukertilliten holder seg oppe Også når vi ser på tallene for egen økonomi Merknad: Juli 2007 2010 er her satt til gjennomsnittet

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn Kalkulasjon Beregne hva vi må

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

1. Preferanser. 2. Tillit

1. Preferanser. 2. Tillit - 1 - - 2 - Modellen vår er lagt opp etter en konsumentside-studie som tar mål av seg å måle komperative tilfredshetsforskjeller i e-handel og fysiske utsalg, i en søken etter å finne de variabler som

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer