Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014"

Transkript

1 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK

2 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift i 213. Dette er 8,6 prosent mer enn i 212. Økningen i netthandelssalget var i fjor fire ganger så høy som i butikkhandelen. Omsetningen i distansehandelsbedriftene fortsetter å vokse raskere enn omsetningen i butikkhandelen. Mens butikkhandelen økte omsetningen med 2,2 prosent i 213, økte distansehandelsbedriftene omsetningen med 8,6 prosent i fjor. Totalt omsatte distansehandelsbedriftene for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift eller for 18,4 milliarder dersom merverdiavgiften inkluderes. Med dette tok distansehandelsbedriftene hånd om 3,9 prosent av omsetningen i detaljhandelen unntatt salg av motorvogner, salg på bensinstasjoner, torghandel og homeshopping i 213. Dette viser statistikk fra Distansehandel Norge og Posten Norge. Statistikken er basert på Statistisk sentralbyrås terminvise omsetningsstatistikk for varehandelen samt innhenting av tall fra bedrifter som ikke registreres som postordre/internettbedrifter i Statistisk sentralbyrås statistikk. Statistikken omfatter omsetningstall fra nesten 2 distansehandelsbedrifter. Økningen i fjor kom dels som følge av organisk vekst, dels som følge av åpning av nye distansehandelsbedrifter. Distansehandelsstatistikken viser at distansehandelsbedrifter etablert i årene sto for vel halvparten av omsetningsøkningen i 213: Omsetningen til bedrifter etablert de tre siste årene ble tredoblet fra 212 til 213, mye pga. sterk vekst i antall nye nettbutikker fra 212 til 213, mens også pga. økt gjennomsnittlig omsetning per bedrift. I bedrifter som er etablert i 21 eller tidligere økte omsetningen med 4,3 prosent i fjor. Den beskjedne veksten skyldes at antall bedrifter i denne gruppen gikk ned med om lag 1 fra 212 til 213. Gjennomsnittsbedriften hadde en vekst på om lag 12 prosent. Bedrifter etablert i årene sto for 3 prosent av antall aktive distansehandelsbedrifter i fjor. Deres omsetning utgjorde bare 6,5 prosent av totalomsetningen. 1 Butikkhandel er her detaljhandel i alt (nace 47) eksklusiv detaljhandel med drivstoff til motorvogner (nace 47.3), torghandel (nace 47.8) og detaljhandel utenom utsalgssted (nace 47.9)

3 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Veksten i netthandelen er 4-5 ganger større enn i butikkhandelen Etter svak vekst i 29 som følge av finanskrisen, har distansehandelsbedriftene hatt en klart bedre omsetningsutvikling enn den tradisjonelle butikkhandelen de siste fire og et halvt årene. I 21 økte de omsetningen med 5,6 prosent, mens veksten i butikkhandelen var på 2,4 prosent. I 211 økte den tradisjonelle butikkhandelen omsetningen med 2,9 prosent, mens veksten i distansehandelen var 4,7 prosent. I 212 var veksttakten i distansehandelen 7 prosent mot 3,4 prosent i butikkhandelen. I fjor økte butikkhandelen omsetningen med 2,2 prosent, mens distansehandelssalget steg med 8,6 prosent. I år ligger det an til en vesentlig større omsetningsvekst i distansehandelen enn i butikkhandelen. Ifølge Statistisk sentralbyrås detaljomsetningsindeks har postordrehandelen og handelen via internett økt med 19,8 prosent i årets seks første måneder, mens butikkhandelen bare har hatt en vekst på 3,5 prosent i samme periode Omsetningsendring i distansehandel og butikkhandel 21, 211, 212, 213 og 1. halvår 214 5,6 2,4 4,7 2,9 7 3, halvår 214 Butikkhandel Distansehandel 8,6 2,2 19,8 3,5 Distansehandelsmarkedet 213. Fordeling på bransje. Øvrige bransjer 18,1 % Data, lyd og bilde 3,9 % Hobby 2,6 % Møbel og interiør 4,9 % Bredt vareutvalg 5,5 % Sport og fritid 6,7 % Data-, lyd- og bildeprodukter sto for nærmere en tredjedel av omsetningen Forbrukerne liker å handle data, lyd- og bildeprodukter via nettet. Bedriftene som selger data, lyd- og bildeprodukter sto for 3,9 prosent av omsetningen i distansehandelsmarkedet i 213. Deretter kommer klær, sko og tilbehør med 14,8 prosent, helse- og velværeprodukter med 8,8 prosent og bøker med 7,7 prosent. Bøker 7,7 % Helse og velvære 8,8 % Klær, sko og tilbehør 14,8 %

4 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Temposkifte fra 6. termin 213 Etter en gjennomsnittsvekst på 6,9 prosent per termin i de fem første terminene i 213 skjedde det noe i 6. termin (november-desember) i fjor. Veksttakten doblet seg i 6. termin og har holdt seg på dette nivået i de to første terminene i 214 for så å øke ytterligere i 3. termin. I tillegg til tall basert på Statistisk sentralbyrås detaljomsetningsindeks har Distansehandel Norge hentet inn omsetningstall fra vel 4 netthandelsbedrifter med en samlet omsetning på nærmere 2,2 milliarder kroner eks. mva i 1. halvår i år. Omsetningstallene fra disse bedriftene viser en samlet vekst på 1,7 prosent. Økningen er betydelig mindre enn det detaljomsetningsindeksen til Statistisk sentralbyrå indikerer. Veksttakten ifølge detaljomsetningsindeksen har imidlertid vist seg å ligge noe høyere enn Statistisk sentralbyrås terminstatistikk for varehandel, som er en mer fullstendig statistikk enn detaljomsetningsindeksen. Nettsalget av møbler og interiør steg mest Størst vekst i 213 hadde nettbutikkene innen «møbel og interiør» som økte omsetningen med nesten 25 prosent fra 212 til 213. Økningen skyldes dels organisk vekst, dels at flere bedrifter startet salg av møbel- og interiørvarer via nettet i 212/213. Bl.a åpnet Ikea nettbutikk i 6. termin 212. I næringsgruppen «øvrige bransjer» gikk omsetningen opp med nesten 16 prosent fra 212 til 213. I denne gruppen var det spesielt økt salg av «mat og drikke», utstyr til bil og båt, byggevarer og barneutstyr/leker som bidro til den høye veksttakten i 213. Salget av sport og fritidsartikler økte med 15,3 prosent, mens omsetningen av data, lyd- og bildeprodukter gikk opp med snaue 11 prosent fra 212 til 213. Vel 18 prosent vekst i salget av kosmetikk sørget for at omsetningen innen helse og velvære økte med vel 7 prosent i 213. I de øvrige bransjene var omsetningsutviklingen beskjeden i fjor Omsetningsendring i prosent i ,6 15,7 15,3 1,7 8,5 7,3 1,6 2 -,2-6,7 Hobby Klær, sko og tilbehør Bøker Bredt vareutvalg Helse og velvære Distansehandel i alt Data, lyd og bilde Sport og fritid Øvrige bransjer Møbel og interiør T T T T6-213 T5-213 T4-213 T3-213 T2-213 T1-213 Prosentvis endring fra samme periode året før 2,7 16,4 15,6 14,6 7,6 6, , Basert på terminvis omsetningsstatistikk fra SSB 2 Basert på detaljomsetningsindeksen fra SSB Kilde: Distansehandel Norge/Posten Norge og Statistisk sentralbyrå Rundt en femtedel av bokomsetningen og handelen av data, lyd- og bildeprodukter går via nettet Distansehandelsbedriftene sto for knappe 4 prosent av omsetningen i detaljhandelsmarkedet i 213. Innen enkelte bransjer er deres posisjon betydelig større. Størst betydning har distansehandelsbedriftene i bokmarkedet der de i 213 tok hånd om vel en femtedel av omsetningen. Innen data, lyd og bilde sto distansehandelsbedriftene for 19,5 prosent av salget, mens andelen innen helse og velvære var i overkant av 11 prosent. Innen sport og fritid tok netthandelen hånd om 6,5 prosent av totalomsetningen, mens andelen innen klær, sko og tilbehør utgjorde snaue 5 prosent i fjor Distansehandelens andel av totalmarkedet 213 2,6 19,5 11,3 6,5 4,9 2,6 3,9 Distansehandel i alt Møbel og interiør Klær, sko og tilbehør Sport og fritid Helse og velvære Data, lyd og bilde Bøker

5 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Samlet netthandel av varer anslås til 23,5 milliarder kroner Undersøkelsen her omfatter hovedsakelig norske distansehandelsbedrifters omsetning samt, der det har vært mulig å fremskaffe omsetningstall, tall fra svenske distansehandelsbedrifter med omsetning i Norge. Totalt utgjorde denne distansehandelsomsetningen 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift i 213, eller om lag 18,4 milliarder kroner dersom merverdiavgiften medregnes. Netthandelen fra utlandet øker mer enn netthandelen fra norske bedrifter. Antas det at e-handelen fra utlandet i verdi utgjør om lag en fjerdedel av nordmenns netthandel, ble det i 213 distansehandlet varer for ca. 23,5 milliarder kroner i forbrukerkroner (inklusive mva) eller for 2 ¾ milliard kroner dersom merverdiavgiften ikke medregnes. Kraftig vekst i antall konkurser i halvår Antall åpnede konkurser Kilde: Brønnøysundregistrene Etter at konkurstallet ble halvert i 212, ble det i 213 åpnet konkurs i hele 46 distansehandelsbedrifter. Dette er tre mer enn det var til sammen i 211 og 212. Flest konkurser var det i Oslo der 7 netthandelsbedrifter gikk konkurs. Både i Akershus, Hordaland og Møre og Romsdal ble det åpnet konkurs i fem bedrifter, mens fire nettsteder ble slått konkurs i Vestfold. I Rogaland og Sør-Trøndelag ble det åpnet konkurs i tre bedrifter, mens to netthandelsbutikker gikk konkurs i Østfold, Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane. I seks fylker, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms ble det åpnet konkurs i en bedrift, mens det ikke var noen konkurser i Hedmark og Finnmark i 213. I første halvår i år har 16 distansehandelsbedrifter gått konkurs, 8 færre enn i samme periode i fjor. I vedlegg 1 gis en mer detaljert oversikt med omsetning og antall bedrifter per bransje i 212 og 213.

6 VEDLEGG 2 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Statistikkgrunnlaget Som hovedkilde for kartleggingen er benyttet Statistisk sentralbyrås virksomhetsregister. Ved hjelp av Brønnøysundregistrene, bedriftenes nettsider samt andre informasjonskilder har vi bransjekodet bedriftene. Av de om lag 6 85 bedriftene vi har i registeret er 5 1 bedrifter gitt egen bransjekode, mens 1 75 bedrifter er det ikke funnet informasjon om som gjør det mulig å finne hvilke næringsundergrupper de tilhører. Disse ligger fortsatt i registeret med bransjekode «Uspesifisert + Nace27-kode» samt «Øvrige». Etter at bedriftsregisteret er kodet med egenspesifiserte næringsundergrupper, er registeret oversendt Statistisk sentralbyrå for utkjøring av statistikk. Av de bedriftene vi har i registeret er det bedrifter med omsetning i 213. Dette er 164 bedrifter mer enn i 212. I tillegg til Statistisk sentralbyrås tall omfatter rapporten også omsetningstall fra en del norske bedrifter som ikke er registrert som postordre/internettbedrift, mens som har betydelig internettsalg samt noen svenske bedrifter som har betydelig omsetning til kunder i Norge.

7 SAMARBEID NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE Distansehandelsstatistikk 213 er et samarbeid mellom Distansehandel Norge og Posten Norge AS. Distansehandel Norge er bransjeforeningen for distansehandlerne, som selger via internett eller postordre. Med distansehandel menes alle handelsformer der kjøper og selger ikke møtes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983, og er ansvarlig for sertifiseringsordningen Trygg E-handel i Norge. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet består av merkevarene Posten og Bring. Posten Norge har siden 212 hatt en egen netthandelsdivisjon med ansvar for konsernets tjenester og løsninger for netthandelsvirksomheter.

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2014 Innhold Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2015 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal drive aktiv

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer