ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANALYSE AGDERFYLKENE 2013"

Transkript

1 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE Handelsbalanse Netthandel KRISTIANSANDREGIONEN Kristiansand sentrum Sørlandsparken Lillesand Vågsbygd Søgne ARENDALSREGIONEN Arendal sentrum Stoa Grimstad Tvedestrand Risør LISTERREGIONEN Mandal Lyngdal Farsund Flekkefjord Kvinesdal Vedlegg Kommuner-samlet omsetning, dekningsgrad og omsetning pr innbygger-tabell Omsetning pr varegruppe og handelsted Arendalsregionen Omsetning pr varegruppe og handelsted Kristiansandregionen Omsetning pr varegruppe og handelsted Listerregionen Dekningsgrad Endring i dekningsgrad figur...22 Analyse Agderfylkene

2 1 AGDERFYLKENE Det ble omsatt detaljvarer på Agder 1 for til sammen 20,3 2 milliarder kroner i Dette tilsvarer en vekst på 2,2 prosent, noe lavere enn landsgjennomsnittet. Omsetningen i Aust- Agder utgjorde 7,7 milliarder, mens Vest-Agder hadde en detaljvareomsetning på 12,6 milliarder kroner i Den prosentvise veksten i 2012 var for Aust-Agder 1,3 og for Vest- Agder 2,8. Agderfylkene Vekst Nasjonal vekst Detaljhandel totalt ,2 % 3,5 % Dagligvarer ,7 % 1,7 % Klær og sko ,8 % 6,9 % Annen utvalgshandel ,9 % 3,0 % Byggevare ,0 % 5,1 % Interiør ,0 % 2,4 % Møbel og elektro ,4 % 1,8 % Sport- og fritidsutstyr ,4 % 5,5 % Handel via internett ,3 % 3,5 % Tabell 1: Omsetning innen et utvalg av varegrupper. Kilde SSB De fleste varegrupper har hatt en moderat økning det siste året. Unntaket er Annen utvalgshandel (bøker, papir, parfymeri, apotekvarer, foto etc.) og Handel via internett. Handel på internett har økt med over 20 %, og kan forklares med en generell økning i internetthandel, og at flere store nettbutikker er lokalisert på Agder. 1 Agder basert på total omsetning for alle kommuner. 2 SSB inkluderer også omsetningstall for drivstoff til motorvogner og detaljvarehandel med fritidsbåter i sin definisjon av total detaljvarehandel. I varehandelsrapporten er disse varegruppene trukket ut. I Agderfylkene utgjør omsetningen i disse varegruppene 12 milliarder kroner. Analyse Agderfylkene

3 1.1 Handelsbalanse Kommunenes dekningsgrad beskriver kommunens markedsinngrep i form av forholdet mellom kommunens faktiske detaljvareomsetning og beregnet omsetning basert på det potensielle markedet som kommunens innbyggere representerer. Data for arbeidsplasser i forhold til dekningsgrad er ikke beregnet da arbeidsplassdata for 2012 ikke foreligger. Verdier over 100 prosent tilsier at kommunen har et handelsoverskudd. Figur 1:Dekningsgrad for 2012 og endring i dekningsgrad fra 2011 til Størrelsen på sirklene indikerer volum total detaljhandel i kommunen. Kilde Asplan Viak/SSB. Kristiansand hadde et handelsoverskudd på 120 prosent i 2012, og holder seg tilnærmet konstant i 2012 (-0,2 prosent endring). Kommunene rundt Kristiansand har med unntak av Lillesand negativt handelsoverskudd. Dette kan forklares med at Kristiansandsregionen i stor grad har et felles bo og arbeidsmarked, der hovedtyngden av funksjoner er lokalisert i Kristiansand. Handelsoverskuddet for Lillesand skyldes i stor grad at IKEA er lokalisert i kommunen. Arendal hadde et handelsoverskudd på 113 prosent i 2012, en svak nedgang på 1,6 prosent fra Arendal er et regionsenter, og har et felles bo og arbeidsmarked med omlandskommunene. På samme måte som for Kristiansandsregionen, er hovedtyngden av boliger og arbeidsplasser plassert i Arendal. Analyse Agderfylkene

4 Vest i Agder er det Lyngdal som har størst handelsoverskudd med 144 prosent med en fremgang på 3 prosent fra I Setesdal har både Bykle og Evje og Hornes store handelsoverskudd, og det er økende. For Bykle kan dette i stor grad forklares med turiststrømmen fra kysten til fjellet, særlig i vintermånedene. Evje er lokalisert midt i Agder, og er et forholdsvis stort regionsenter i Setesdalen. 1.2 Netthandel Agder Vekst 2012 Nasjonal vekst Internett totalt ,8 % 5,5 % Internett - bredt vareutvalg ,8 % 9,1 % Internett - klær og sko ,0 % 1,5 % Internett - møbler og interiør ,4 % Internett elektro ,0 % 0,0 % Internett - bøker og papir ,0 % Internett - IKT utstyr ,0 % Internett helsekost ,7 % 1,5 % Internett - annet vareutvalg ,3 % 5,5 % Tabell 2:Omsetningstall for foretak med internetthandel i Agder (1000kr) fordelt på varegrupper. Kilde SSB. Netthandel utgjør ca. 4,5 prosent av den totale detaljvareomsetningen på Agder for 2012, og er 3 ganger høyere enn i Rogaland i absolutte tall. Det er altså høy aktivitet innen netthandel, og Agder har 10 prosent av landets totale omsetning. Økningen for internetthandel fortsetter trenden fra de siste årene, og øker totalt med 22 prosent. Økningen kommer innen alle varegrupper som selges på Agder, med unntak av klær og sko som har hatt en svak nedgang. Økningen innen helsekost har vært på hele 60 prosent. Analyse Agderfylkene

5 2 KRISTIANSANDREGIONEN Detaljvarehandelen i Kristiansandregionen økte med 1,8 prosent i 2012, og endte på en samlet omsetning på nær 9,9 milliarder kroner. IKEA er nå godt etablert, og total handel for Lillesand har faktisk gått ned med 1,8 prosent etter to år med stor vekst. Sørlandsparken har god vekst på 3,6 prosent, men på langt nær så høy som den har vært de siste årene. Kristiansand sentrum har igjen svak vekst på 1,3 prosent etter flere år med nedgang. Det samme gjelder for Vågsbygd, som øker med 2,1 prosent i 2012 etter nedgang i Handelskonsentrasjonen av dagligvarer i bydelen Lund taper terreng for 2. år på rad, og hadde en nedgang på 7,5 prosent i Total detaljvarehandel Vekst Kristiansand sentrum ,3 % Lund ,5 % Sørlandsparken ,6 % Vågsbygd ,1 % Vennesla ,9 % Søgne ,6 % Lillesand ,8 % Tabell 3:Omsetning (1000kr) for utvalgte handelsområder. Kilde SSB. Omsetningen av dagligvarer, som er den klart største varegruppen, økte med 2,0 prosent, mens Annen utvalgshandel og Sports og fritidsutstyr gikk svakt tilbake. Størst er veksten innenfor Interiør med 6,0 prosent. Etter flere år med sterk vekst innen sports- og fritidsutstyr, går omsetningen av denne varegruppen nå svakt tilbake. I Kristiansandsregionen er det sterk konkurranse innen sportsog fritidsutstyr, og det er nærliggende å tro at varevolumet er økende selv om omsetningen har gått svakt ned i Kristiansandsregionen Vekst Total detaljhandel ,8 % Dagligvarer ,0 % Klær og sko ,3 % Byggevare ,9 % Annen utvalgshandel ,0 % Interiør ,0 % Møbler og elektro ,0 % Sports- og fritidsutstyr ,4 % Tabell 4: Omsetningstall for Kristiansandsregionen (i 1000 kr.) for utvalgte varegrupper. Tall basert på kommunetall, med unntak av møbler og elektro som baseres på tall for handelsområder. Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

6 2.1 Kristiansand sentrum Detaljvarebransjen i Kristiansand sentrum omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2012, noe som er en oppgang på 1,3 prosent fra året før. Etter å ha tapt omsetning til omkringliggende områder de siste to årene, har Kristiansand sentrum styrket sin omsetning i Handelen er sterkt preget av klær og sko og annen utvalgshandel, og Kristiansand sentrum er fremdeles regionens største handelsområde innenfor disse varegruppene. Med en omsetning av klær og sko på 573 millioner har sentrum over 70 prosent høyere omsetning innenfor denne varegruppen enn Sørlandsparken. Innenfor annen utvalgshandel er omsetningen mer enn dobbelt så stor. Sentrum hadde en svak omsetningsoppgang på 0,4 prosent innenfor klær og sko, mens annen utvalgshandel økte med 2,4 prosent. Omsetningen innen dagligvarer økte med 5,2 %. Varegruppene sport og fritidsutstyr (som også inkluderer leker/spill), møbler og elektro og byggevare, gikk alle markant ned med 5 7 prosent fra året før, og har en nedgang for 3. år på rad. Kristiansand sentrum Vekst Total detaljhandel ,3 % Dagligvarer ,2 % Klær og sko ,4 % Byggevare ,8 % Annen utvalgshandel ,4 % Interiør ,0 % Møbler og elektro ,2 % Sports- og fritidsutstyr ,6 % Tabell 5:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 2.2 Sørlandsparken Etter å ha hatt en årlig vekst på mellom 14 og 22 prosent de siste tre årene, er veksten i detaljhandel for Sørlandsparken nede i 3,6 prosent fra Detaljhandelen i Sørlandsparken har vært på 2,9 milliarder kroner i 2012, og er dermed den klart største handelskonsentrasjonen på Sørlandet. Sørlandsparken Vekst Total detaljhandel ,6 % Dagligvarer ,2 % Klær og sko ,2 % Byggevare ,9 % Annen utvalgshandel ,1 % Interiør ,6 % Møbler og elektro ,1 % Sports- og fritidsutstyr ,5 % Tabell 6:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

7 Området har lenge vært dominert av salg av møbler og elektro, og denne varegruppen har vokst kraftig i forbindelse med etablering av IKEA Sørlandet. Samlet ble veksten innenfor denne varegruppen på 3 prosent i året som gikk. Også sport og fritidsutstyr har hatt en vekst på 3 prosent, og Sørlandsparken dominerer denne varegruppen i Kristiansandsregionen. Nest etter Kristiansand sentrum har Sørlandsparken regionens høyeste omsetning innenfor varegruppen klær og sko. Både Kristiansand sentrum og Sørlandsparken har svak vekst innenfor denne varegruppen. Også innenfor dagligvarehandel har området hatt en betydelig vekst i Veksten innen byggevarer flater ut i forhold til tidligere år, og har en vekst på 4 prosent i Andelen omsatte byggevarer har mer enn doblet seg siden 2008 Sørlandssenteret står for en vesentlig andel av samlet omsetning i Sørlandsparken, og hadde i 2012 en vekst på over 11 prosent. Høsten 2013 åpner det ombygde Sørlandssenteret, og blir da Norges største kjøpesenter med et netto handelsareal på m Lillesand Med en detaljvareomsetning på 474 millioner kroner i 2012, er Lillesand det minste handelsstedet i Kristiansandsregionen. Lillesand sentrum strever med handelskonkurransen fra Sørlandsparken, og området hadde en omsetningsnedgang på over 4 prosent i året som gikk. Halvparten av detaljhandelen består av dagligvarer, og denne varegruppen hadde en vekst på 3,5 prosent. Omsetningen innen byggevarer og annen utvalgshandel økte med ca. 5 prosent i 2012, mens møbler og klær og sko fikk en kraftig nedgang. Lillesand Vekst Total detaljhandel ,4 % Dagligvarer ,5 % Klær og sko ,0 % Byggevare ,1 % Annen utvalgshandel ,6 % Interiør ,6 % Møbler og elektro - - Sports- og fritidsutstyr - - Tabell 7:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 2.4 Vågsbygd Med en omsetning på 893 millioner kroner hadde området en omsetningsoppgang på 2,1 prosent i Den samlede veksten i Vågsbygd har økt med 6,4 prosent siden Alle varegrupper har positiv utvikling i 2012, med unntak av møbler og elektro som har en kraftig nedgang på 23,5 prosent. Omsetning av møbler og elektro har hatt negativ utvikling i Vågsbygd hvert år siden 2008, og fortsetter å tape mot konkurrentene som i hovedsak er lokalisert i Sørlandsparken. Analyse Agderfylkene

8 Kjøpesenteret i Amfi Vågsbygd hadde en positiv utvikling i året som gikk, med en omsetningsvekst på over 3 prosent. Amfi Vågsbygd er det nest største kjøpesenteret i Kristiansandsregionen med en omsetning på nær 400 mill. kroner i Vågsbygd Vekst Total detaljhandel ,1 % Dagligvarer ,0 % Klær og sko ,8 % Byggevare ,3 % Annen utvalgshandel ,0 % Interiør ,6 % Møbler og elektro ,5 % Sports- og fritidsutstyr - - Tabell 8:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 2.5 Søgne Søgne fortsetter den positive veksttrenden fra de tre foregående årene, med vekst innen de fleste varegruppene. Detaljvareomsetningen gikk opp med 2,6 prosent, og endte på 620 millioner kroner. Handelen i Søgne er preget av dagligvarer, som står for over halvparten av varehandelsomsetningen. Denne varegruppen hadde en vekst på 5,1 prosent i Byggevareomsetningen, som også er en viktig varegruppe for handelen i Søgne, gikk ned med 2,4 prosent i året som gikk, og fortsetter dermed nedgangstrenden fra Siden 2008 har byggevare hatt en samlet nedgang på 8,6 prosent i Søgne. Interiør synker med 13,1 prosent etter tre foregående år med kraftig økning i omsetning. Sterkest vekst har området hatt innenfor klær og sko og annen utvalgshandel, som har økt med henholdsvis 7,2 og 7,9 prosent i året som gikk. Søgne Vekst Total detaljhandel ,6 % Dagligvarer ,1 % Klær og sko ,2 % Byggevare ,4 % Annen utvalgshandel ,9 % Interiør ,1 % Møbler og elektro - - Sports- og fritidsutstyr Tabell 9: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

9 3 ARENDALSREGIONEN Kommunene i Arendalsregionen omsatte detaljvarer for 5,9 milliarder kr i 2012, tilsvarende en økning på 1,8 prosent fra året før. Arendal kommune står alene for 58 prosent av detaljvareomsetningen i regionen. Arendal sentrum har tilnærmet samme omsetning som i 2011, mens handelsområdet Stoa har en nedgang på 4,5 prosent. Dette betyr at de andre sentrene i Arendalsregionen i 2012 styrker seg i konkurransen med Arendal. Tvedestrand og Grimstad kan vise til sterkest prosentvis vekst i perioden på 2,8 prosent. Grimstad sentrum snur dermed en nedgangstrend som har vart fra 2008, mens Tvedestrand forsterker den positive veksttrenden byen har hatt de siste årene. Etter to år med nedgang i omsetning, økte omsetningen i Risør med 1,9 prosent. Total detaljvarehandel Vekst Arendal sentrum ,2 % Stoa ,5 % Risør ,9 % Grimstad ,8 % Tvedestrand ,8 % Tabell 10:Omsetning (1000kr) for utvalgte handelsområder. Kilde SSB. Rundt 47 prosent av Arendalsregionens detaljvareomsetning stammer fra dagligvarer. Det siste året har denne varegruppen hatt en omsetningsvekst på hele 6,7 prosent, tilsvarende en økning på rundt 175 millioner kroner. Klær og sko og annen utvalgshandel (bøker, papir, parfymeri, apotekvarer, foto etc.) preger også handelen i Arendalsregionen sterkt. Klær og sko har samme omsetning som i foregående år, mens omsetningen av annen utvalgshandel synker med 7 prosent. Byggevarehandelen hadde også en nedgang på 4,5 prosent det siste året, og endte på en samlet omsetning på 337 millioner kroner. Det er i hovedsak den sterke veksten innen dagligvarer som gjør at Arendalsregionen har en samlet vekst innen detaljhandel på nær 2 prosent. Arendalsregionen Vekst Total detaljhandel ,8 % Dagligvarer ,7 % Klær og sko ,0 % Byggevare ,5 % Annen utvalgshandel ,0 % Interiør ,6 % Møbler og elektro ,1 % Sports- og fritidsutstyr ,8 % Tabell 11: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

10 3.1 Arendal sentrum Med en detaljvareomsetning på over 1,7 milliarder kroner i 2012, beholder Arendal sentrum sin posisjon som det største handelsområdet i regionen. Total omsetning innen detaljhandel øker marginalt med 0,2 prosent i Handelen i Arendal sentrum preges sterkt av dagligvarer, klær og sko og annen utvalgshandel. Dagligvareomsetningen sank med 2,5 prosent i 2012, etter å ha hatt en økning i Også sport og fritidsutstyr fortsetter sin nedgang for 2. året på rad. Øvrige varegrupper har en oppgang i 2012, med byggvare som varegruppen med høyest prosentvis vekst på over 15 prosent. Kjøpesentrene i Arendal sentrum økte med knappe 0,5 prosent i 2012, og har dermed en svakere utvikling enn handelsområdet ellers, og forsterker dermed en forholdsvis svak utvikling fra året før. Dette må sees i sammenheng med utviklingen i 2010, da sentrumskjøpesentrene styrket omsetningen med hele 6 prosent. Arendal sentrum Vekst Total detaljhandel ,2 % Dagligvarer ,5 % Klær og sko ,1 % Byggevare ,4 % Annen utvalgshandel ,9 % Interiør ,4 % Møbler og elektro ,3 % Sports- og fritidsutstyr ,5 % Tabell 12: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 3.2 Stoa Stoa, som er det nest største handelsområdet i Arendalsregionen, hadde en detaljvareomsetning på 940 millioner kroner i Sammenlignet med 2011 er dette en nedgang på 4,5 prosent. Det er en kraftig tilbakegang innenfor annen utvalgshandel og sport- og fritidsutstyr på hhv. 56,4 og 29,2 prosent som fører til denne nedgangen i detaljhandelen på Stoa. I tillegg har varegruppen interiør hatt en svak nedgang på 2,2 prosent i Innenfor de andre varegruppene har området hatt en økning i året som gikk. Omsetningen av dagligvarer mest med 9,5 prosent, mens byggvarer har en økning på nær 15 prosent. Klær og sko har igjen en økning i omsetning i 2012 etter nedgang i Analyse Agderfylkene

11 Stoa Vekst Total detaljhandel ,5 % Dagligvarer ,5 % Klær og sko ,7 % Byggevare ,9 % Annen utvalgshandel ,4 % Interiør ,2 % Møbler og elektro ,2 % Sports- og fritidsutstyr ,3 % Tabell 13:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 3.3 Grimstad Det ble omsatt detaljvarer for til sammen 792 millioner kroner i Grimstad sentrum i Etter 3 år med nedgang i omsetning for detaljhandel totalt, har Grimstad sentrum økt sin omsetning med 2,8 % i Alle varegrupper øker, unntatt klær og sko som fortsetter trenden med synkende omsetning. Både byggevare, Interiør og sports- og fritidsutstyr har god vekst på hhv. 9,4, 7,1 og 8,2 prosent. Grimstad Vekst Total detaljhandel ,8 % Dagligvarer ,8 % Klær og sko ,9 % Byggevare ,4 % Annen utvalgshandel ,4 % Interiør ,1 % Møbler og elektro ,2 % Sports- og fritidsutstyr ,2 % Tabell 14 : Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

12 3.4 Tvedestrand Detaljhandelen i Tvedestrand kom nesten opp mot 449 millioner kroner i Dette tilsvarer en vekst på 2,8 prosent, og fortsetter med tilnærmet samme vekst som i Det er veksten i dagligvarehandelen sammen med veksten i annen utvalgshandel som er den viktigste forklaringsfaktoren for dette. De andre varegruppene vi har statistikk for, viser en nedgang i Disse varegruppene utgjør en relativt liten del av den totale omsetningen i Tvedestrand. Tvedestrand Vekst Total detaljhandel ,8 % Dagligvarer ,5 % Klær og sko ,6 % Byggevare Annen utvalgshandel ,6 % Interiør ,9 % Møbler og elektro - - Sports- og fritidsutstyr ,0 % Tabell 15: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 3.5 Risør Med en detaljvarehandel på 366,5 millioner kr i 2012, er Risør den minste av Arendalsregionens handelsområder. Etter to år med nedgang i detaljvarehandelen, øker veksten igjen i Risør med 1,9 prosent i Det er økning i dagligvarer og byggevarer som står for hoveddelen av økningen, mens varegruppen interiør har størst prosentvis økning på 23,3 %, selv om omsetningsvolumet i denne varegruppen relativt lite i Risør. Varegruppene klær og sko, annen utvalgshandel og møbler og elektro har nedgang i omsetning. Sommerhandelen er viktig for Risør, og i 2012 var sommerhandelen tilbake på nivå med 2010, etter et svakt år i Risør Vekst Total detaljhandel ,9 % Dagligvarer ,3 % Klær og sko ,6 % Byggevare ,2 % Annen utvalgshandel ,5 % Interiør ,3 % Møbler og elektro ,4 % Sports- og fritidsutstyr ,5 % Tabell 16 : Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

13 4 LISTERREGIONEN I Listerregionen ble det omsatt detaljvarer for 2,9 milliarder kroner i 2012, en økning på 2,9 prosent fra året før. Dette er den høyeste prosentvise veksten i Agder. God vekst i Lyngdal og Mandal er hovedårsaken til den positive utviklingen, men også Flekkefjord og Kvinesdal har vekst i Mandal er regionens største handelsområde, og nærmer seg snart en milliard i samlet omsetning. Lyngdal er noe mindre i volum, og fortsetter sin sterke vekst i detaljhandelen for 4. året på rad. I Listerregionen er det bare Farsund som har negativ vekst i 2012, og fortsetter dermed nedgangen fra Total detaljvarehandel Vekst Mandal ,64 % Lyngdal ,44 % Farsund ,07 % Flekkefjord ,07 % Kvinesdal ,55 % Tabell 17:Omsetning (1000kr) for utvalgte handelsområder. Kilde SSB. Dagligvarehandelen er den største varegruppen i Listerregionen, og denne varegruppen står alene for 44 % av omsetningen i Det ble omsatt dagligvarer for i alt 1,3 milliarder kroner på Lister i 2012, tilsvarende en vekst på 2,7 prosent fra året før. Det er bare Sports- og fritidsutstyr og annen utvalgshandel som har en liten nedgang fra De resterende varegruppene økte mellom 2,7 og 9,6 prosent. Høyest vekst hadde byggvare, som dermed fortsetter veksten fra 2011 også i Listerregionen Vekst Total detaljhandel ,9 % Dagligvarer ,7 % Klær, tekstiler ,5 % Jernvarer,fargevarer ,6 % Annen utvalgshandel ,4 % Interiør m.m ,7 % Møbler og elektro ,6 % Sportsutstyr, spill ,4 % Tabell 18: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

14 4.1 Mandal Mandal Vekst Total detaljhandel ,6 % Dagligvarer ,9 % Klær og sko ,7 % Byggevare ,5 % Annen utvalgshandel ,2 % Interiør ,0 % Møbler og elektro ,5 % Sports- og fritidsutstyr ,1 % Tabell 19 : Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Med en detaljvareomsetning på over 982 millioner kroner i 2012, er Mandal det desidert største handelsområdet i Listerregionen. Mandal fortsetter den gode trenden fra 2011 og økte omsetningen ytterligere i 2012 til over 3,6 prosent. For tredje år på rad hadde området en vekst i dagligvareomsetningen, og alt i alt ble det omsatt dagligvarer for 468 millioner kroner i Mandal i året som gikk. Omsetningen av klær og sko hadde en sterk økning på nær 9 prosent. Annen utvalgshandel holder seg på samme nivå som for 2011, og det samme gjelder for. Omsetningen av sports- og fritidsutstyr synker for 2. året på rad, men en nedgang på 1,1 prosent i 2012 er vesentlig mindre enn nedgangen i 2011 som var på nær 12 prosent. Kjøpesenteret Amfi Mandal hadde også i 2012 en svak økning i omsetning på 0, Lyngdal Lyngdal Vekst Total detaljhandel ,4 % Dagligvarer ,4 % Klær og sko ,3 % Byggevare ,0 % Annen utvalgshandel ,4 % Interiør ,5 % Møbler og elektro ,4 % Sports- og fritidsutstyr ,3 % Tabell 20 : Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Lyngdal er også i 2012 handelsstedet med høyest vekst i detaljvarehandelen i Listerregionen. Omsetningen i 2012 endte på 766 millioner kroner, noe som utgjør en vekst på 5,4 prosent fra året før. Kraftig vekst innenfor byggvare og fortsatt god vekst i dagligvarer står for store deler av samlet vekst, men også klær og sko og møbler og elektro har økt i Veksten innen varegruppen Interiør er på over 20 prosent! Analyse Agderfylkene

15 Lyngdal har Listerregionens største omsetning innenfor varegruppen møbler og elektro, med en samlet omsetning på nærmere 108 millioner kroner i Varegruppen hadde en oppgang i 2012 etter flere år med nedgang. Siden 2008 har møbler og elektro hatt en samlet nedgang på 12,4 prosent i Lyngdal. 4.3 Farsund Farsund hadde en detaljvareomsetning på av 367 millioner kroner i Sammenlignet med året før utgjør dette en nedgang på 4,1 prosent. Nedgangstrenden fra 2011 fortsetter dermed også i Omsetningen av dagligvarer, som utgjør 40 prosent av samlet detaljvarehandel i Farsund, gikk ned med hele 6,7 prosent. Omsetningen av klær og sko gikk også kraftig tilbake i 2012, og utgjør etter hvert en svært beskjeden del av samlet omsetning i området. Også annen utvalgshandel går kraftig tilbake i 2012 med en nedgang på 8,7 prosent. Varegruppen byggvare øker i 2012 med nær 5 prosent. Fra 2008 til 2012 har Farsund en nedgang i detaljvarehandelen på 4 prosent, og nedgangen gjelder for alle varegrupper unntatt interiør. Farsund Vekst Total detaljhandel ,1 % Dagligvarer ,7 % Klær og sko ,3 % Byggevare ,8 % Annen utvalgshandel ,7 % Interiør ,7 % Møbler og elektro - - Sports- og fritidsutstyr - - Tabell 21:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 4.4 Flekkefjord Detaljvareomsetningen i Flekkefjord økte med 2,1 prosent i 2012, og endte på en samlet omsetning på 538 millioner kroner. Vekst i dagligvarehandelen og klær og sko er sentrale forklaringsfaktorer for den positive utviklingen. I tillegg øker varegruppene Byggvare, Interiør og møbler og elektro. Flekkefjord har en andelsmessig høy omsetning innenfor varegruppene klær og sko og annen utvalgshandel sammenlignet med de øvrige senterområdene på Lister, og samlet sett har disse varegruppene styrket seg selv om omsetningen av annen utvalgshandel gikk tilbake med 1,5 prosent i året som gikk. Omtrent en tredjedel av handelen i Flekkefjord skjer på Flekkefjord senter. I 2012 steg omsetningen ved Amfi Flekkefjord med ca. 3 prosent. Analyse Agderfylkene

16 Flekkefjord Vekst Total detaljhandel ,1 % Dagligvarer ,5 % Klær og sko ,3 % Byggevare ,3 % Annen utvalgshandel ,5 % Interiør ,7 % Møbler og elektro ,9 % Sports- og fritidsutstyr ,1 % Tabell 22: Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. 4.5 Kvinesdal Totalt hadde Kvinesdal en omsetning i detaljvarehandelen på 293 millioner kroner i 2012, en vekst på 4,5 prosent fra året før. Dette kan forklares med god vekst innen dagligvarer og en kraftig vekst på 21 prosent innen byggevarer. For de andre varegruppene er det små endringer i endret omsetningsbeløp fra 2011 til 2012, selv om den prosentvise endringen til dels blir stor. Både klær og sko og sports- og fritidsutstyr har en tilbakegang i Kvinesdal Vekst Total detaljhandel ,5 % Dagligvarer ,4 % Klær og sko ,7 % Byggevare ,0 % Annen utvalgshandel ,9 % Interiør ,0 % Møbler og elektro ,1 % Sports- og fritidsutstyr ,9 % Tabell 23:Omsetning for utvalgte varegrupper (1000kr). Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

17 5 VEDLEGG 5.1 Kommuner-samlet omsetning, dekningsgrad og omsetning pr innbyggertabell Omsetning detaljhandel Dekningsgrad Endring Endring 2012 Agder ,2 % Aust-Agder ,3 % 97,2 % -0,87 % 0901 Risør ,9 % 83,5 % 1,58 % 0904 Grimstad ,2 % 78,8 % 0,78 % 0906 Arendal ,6 % 113,7 % -1,64 % 0911 Gjerstad ,7 % 95,9 % 7,34 % 0912 Vegårshei ,0 % 39,0 % -6,62 % 0914 Tvedestrand ,8 % 111,0 % 1,00 % 0919 Froland ,1 % 48,5 % 1,77 % 0926 Lillesand ,9 % 138,7 % -4,39 % 0928 Birkenes ,5 % 38,1 % -4,70 % 0929 Åmli ,5 % 62,1 % 2,02 % 0935 Iveland ,4 % 36,0 % 6,53 % 0937 Evje og Hornnes ,3 % 143,9 % 0,45 % 0938 Bygland ,3 % 36,7 % -0,39 % 0940 Valle ,1 % 69,1 % 4,27 % 0941 Bykle ,1 % 132,4 % 5,48 % Vest-Agder ,8 % 101,8 % 0,54 % 1001 Kristiansand ,3 % 120,7 % -0,22 % 1002 Mandal ,5 % 97,0 % 1,87 % 1003 Farsund ,7 % 103,3 % 2,55 % 1004 Flekkefjord ,1 % 89,9 % 0,90 % 1014 Vennesla ,7 % 72,6 % -1,61 % 1017 Songdalen ,5 % 57,5 % -0,51 % 1018 Søgne ,6 % 80,6 % 0,56 % 1021 Marnardal ,9 % 33,4 % 4,51 % 1026 Åseral 0 0 0,0 % 1027 Audnedal ,1 % 1029 Lindesnes ,7 % 53,6 % 5,59 % 1032 Lyngdal ,6 % 143,8 % 2,95 % 1034 Hægebostad ,0 % 1037 Kvinesdal ,2 % 76,9 % 1,93 % 1046 Sirdal ,0 % 72,7 % 3,02 % Tabell 24 :Kilde SSB. Analyse Agderfylkene

18 5.2 Omsetning pr varegruppe og handelsted Arendalsregionen Analyse Agderfylkene

19 5.3 Omsetning pr varegruppe og handelsted Kristiansandregionen Analyse Agderfylkene

20 5.4 Omsetning pr varegruppe og handelsted Listerregionen Analyse Agderfylkene

21 5.5 Dekningsgrad 2012 Analyse Agderfylkene

22 5.6 Endring i dekningsgrad figur Analyse Agderfylkene

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2014

ANALYSE ROGALAND 2014 ANALYSE ROGALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Prosjektrapport nr. 45/2001. Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen

Prosjektrapport nr. 45/2001. Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Prosjektrapport nr. 45/2001 Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Tittel: Forfattere: Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Rapport: Prosjektrapport nr.

Detaljer

Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet

Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet Prosjektrapport nr. 11/2012 Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet Helge Røed og Arild Vangstad Tittel Forfattere Arbeid og levekår i Lister sluttrapport fra prosjektet Helge Røed og Arild

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 TØI-rapport 867/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 59 sider Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst Risør Hvordan har utviklingen vært i Risør? Befolkning, næringsliv, attraktivitet? Hva kjennetegner Risør i dag? Hva skaper vekst? Hva skaper attraktivitet? Hvilke knapper kan en trykke på lokalt for å

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Paal Grini Hovedinnhold Fokus på: -Etablering av kunnskapsgrunnlag -Formidling Fungere som beslutningstøtte underveis i prosessen Mål å skape et best

Detaljer

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Historisk utvikling, 1929 21 i Aust-Agder Kjelde: Jordbruksteljingane, SSB. Driftseiningar over 5 dekar er med. 8 Tal jordbruksbedrifter (bruk) 7 6 6339

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20 Handelsanalyse for Evje sentrum Dato: 21-9-2 Handelsanalyse for Evje sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse for Evje sentrum Utgave/dato: 1/2.9.21 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Statsbudsjettet 2012. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Europa økonomisk krise Statsgjelda veks Svak økonomisk vekst Budsjettinnstrammingar Noreg er godt stilt, men ikkje urørt Påverkar

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Felles formannskap Lyngdal3 Hægebostad 2. februar 2016

Felles formannskap Lyngdal3 Hægebostad 2. februar 2016 Felles formannskap Lyngdal3 Hægebostad 2. februar 2016 Om endringer i inntektssysemet mm. v/ Dag Petter Sødal Bygger på KMD fra høringsmøtet vårt 15/1 KS-beregninger Lene Holtskog til Stortingskommiteen

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Innledning til kommuneplandag

Innledning til kommuneplandag Evje og Hornnes Innledning til kommuneplandag Furuly, 7.9.17 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Fylkeskommunens oppgaver Videregående utdanning Tannhelsetjeneste Næringsutvikling Samferdsel

Detaljer

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Utvikling dei siste ti åra i Aust-Agder Kjelde: Søknad om produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet. Tal jordbruksbedrifter som søkjer produksjonstilskot

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Folkemøte i Lindesnes Vigmostad, 19. Mars 2015. Dag Petter Sødal, Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Folkemøte i Lindesnes Vigmostad, 19. Mars 2015. Dag Petter Sødal, Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lindesnes Vigmostad, 19. Mars 2015 Dag Petter Sødal, Fylkesmannen i Vest-Agder 2 Antall kommuner i landet 800 747 744 700 600 Antall kommuner 500 400 300 392 454 443 454 435

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato:

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Kommunesammenslutninger på Agder Listerrådet Lindesnesregionen Knutepunkt Sørlandet Setesdal regionråd Østre Agder Samhandlingskoordinatorer

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Dag Auby Hagen Ass.fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Fylkesmannens ideelle løsning. Dialogmøte om kommunereformen 2. september Strand hotell Fevik Dag Petter Sødal og Stein A.

Fylkesmannens ideelle løsning. Dialogmøte om kommunereformen 2. september Strand hotell Fevik Dag Petter Sødal og Stein A. Program 09:30 Ankomst - Kaffe/te og rundstykke til de som har reist langt 10:00 Fylkesmannens ideelle løsning: Vårt forslag til ny langsiktig kommunestruktur på Agder ut fra mål og kriterier for reformen.

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Analyse av skatteinngang

Analyse av skatteinngang kartlegging av årsaker til svikt i 2011 og 2012 Kristiansand kommune Prosjektteam: Kjetil Lie/Audun Thorstensen (TF), Gunleik Vøllestad (E&Y) 1 Innhold Hovedfunn Oppsummering Om oppdraget Bakgrunn Mandat

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Likestilling på Agder

Likestilling på Agder Prosjektrapport nr. 1/2012 Likestilling på Agder 2000-2010 May-Linda Magnussen Tittel Likestilling på Agder 2000-2010 Forfattere May-Linda Magnussen Rapport Prosjektrapport nr. 1/2012 ISSN-nummer 0808-5544

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vest-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005. Petter Dybedal TØI rapport 867/2006

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005. Petter Dybedal TØI rapport 867/2006 Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 Petter Dybedal TØI rapport 867/2006 Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 Petter Dybedal ISSN 0808-1190

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer