Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke."

Transkript

1 BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til Her tar vi også spesielt for oss sommerhandelen i 2013 og hvor stor vi tror den blir i inneværende år. Deretter ser vi på utviklingen i de største bransjene før vi ser nærmere på utviklingen i de enkelte fylkene. Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Noen definisjoner: Detaljhandel omfatter i denne rapporten også omsetning på bensinstasjoner. I tidligere rapporter er omsetningen på bensinstasjoner ikke inngått i detaljhandelsomsetningen. Butikkhandel er detaljhandel eksklusiv torghandel og detaljhandel utenom fast utsalgssted. Sommerhandel er handelen i juli og august. Kioskvarer på bensinstasjoner omfatter varegruppene dagligvarer, andre varer inkl. musikk og video samt matservering. 418 MILLIARDER I BUTIKKOMSETNING I 2013 omsatte butikkhandelen i Norge for i vel 418 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 1,8 mer enn i Butikkene på Østlandet sto for nesten halvparten av denne omsetningen, mens butikkene på Vestlandet sto for vel en fjerdedel. Butikkene i Nord- Norge og Trøndelag sto for henholdsvis 9,5 og 9 av landets samlede butikkomsetning, mens butikkene på Sørlandet sto for 5,8. Trøndelag 9,0 % Andel av butikkomsetningen i 2013 Nord-Norge 9,5 % Vestlandet 26,0 % Østlandet 49,6 % Sørlandet 5,8 % Kilde: Statistisk sentralbyrå 1

2 Vestfold Akershus Oppland Nord-Trøndelag Troms Oslo Hedmark Rogaland Østfold Hordaland Møre og Romsdal Buskerud Sør-Trøndelag Nordland Vest-Agder Finnmark Telemark Aust-Agder Sogn og Fjordane NORGE Østlandet Vestlandet Nord-Norge Trøndelag Sørlandet Prosent STØRST VEKST PÅ ØSTLANDET Mens butikkhandelen på landsbasis økte omsetningen med 1,8 i 2013, økte butikkene på Østlandet omsetningen med 2,0. På Vestlandet og i Nord-Norge omsatte butikkhandelen for 1,6 mer enn i 2012, mens veksten fra 2012 til 2013 var på 1,5 i Trøndelag. Butikkene på Sørlandet hadde minst omsetningsøkning i fjor med 1,1. STØRST ØKNING I VESTFOLD Butikkene i Vestfold og Akershus økte omsetningen mest i 2013 med en vekst på henholdsvis 2,7 og 2,5. I Oppland økte butikkene omsetningen med 2,3, mens veksten i Nord-Trøndelag og Troms var 2,1. Butikkhandelen i Oslo og Hedmark økte omsetningen med 1,9. I Rogaland og Østfold var økningen i 2013 på 1,8, det samme som butikkhandelen økte omsetningen med på landsbasis. Butikkene i Hordaland omsatte for 1,7 mer i 2013 enn i 2012, mens butikkene i Møre og Romsdal og Buskerud økte omsetningen med 1,6 fra 2012 til I fire fylker, Sør-Trøndelag, Nordland, Vest-Agder og Finnmark, økte omsetningen i butikkhandelen med 1,3. Omsetningen i Telemark og Aust-Agder gikk opp med 0,7 og 0,6 fra 2012 til 2013, mens butikkene i Sogn og Fjordane omsatte for det samme i 2013 som i Omsetningsendring i butikkhandelen Etter fylke og landsdel. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Statistisk sentralbyrå HØYEST OMSETNING PER INNBYGGER I TRØNDELAG I 2013 var butikkomsetningen per innbygger på landsbasis kroner, 364 kroner eller 0,4 mer enn i Etter landsdel var butikkomsetningen per innbygger høyest i Trøndelag med kroner ekskl. mva. På Sørlandet var butikkomsetningen per innbygger kroner, mens den var på kroner i Nord-Norge når merverdiavgiften ikke medregnes. På Vestlandet omsatte butikker, kiosker og bensinstasjoner for kroner per innbygger og på Østlandet for kroner per innbygger. I 13 fylker var omsetningen per innbygger høyere enn landsgjennomsnittet på kroner ekskl. mva. Høyest omsetning per innbygger var det i fjor i Sør-Trøndelag med kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger var nest høyest i Aust-Agder med

3 Sør-Trøndelag Aust-Agder Akershus Troms Oppland Finnmark Buskerud Telemark Rogaland Hordaland Nordland Vest-Agder Nord-Trøndelag Oslo Møre og Romsdal Vestfold Hedmark Sogn og Fjordane Østfold NORGE Trøndelag Sørlandet Nord-Norge Vestlandet Østlandet Kroner ekskl. mva kroner per innbygger. I Akershus, Troms, Oppland, Finnmark og Buskerud var butikkomsetningen per innbygger i fjor litt i underkant av kroner. I ytterligere seks fylker var omsetningen per innbygger høyere enn landsgjennomsnittet, mens Oslo ligger like under med en omsetning per innbygger på kroner ekskl. mva. Dersom omsetningen til bensinstasjonene holdes utenfor ville butikkhandelen i Oslo hatt nest størst omsetning per innbygger etter Sør-Trøndelag. Også butikkhandelen i Møre og Romsdal omsatte i 2013 for mer enn kroner per innbygger, mens butikkhandelen i Vestfold, Hedmark, Sogn og Fjordane og Østfold omsatte for mindre enn kroner per innbygger i fjor. Minst omsetning per innbygger er det i Østfold med kroner. Grensehandelen forklarer den lave omsetningen per innbygger i dette fylket Omsetning per innbygger Etter fylke og landsdel Kilde: Statistisk sentralbyrå OMSATTE FOR 74 ¼ MILLIARD KRONER I JULI OG AUGUST Sommeren er viktig for butikkhandelen. I enkelte deler av landet er omsetningen i de to sommermånedene juli og august viktigere enn julehandelen. I 2013 omsatte butikkhandelen for omtrent 74 ¼ milliard kroner ekskl. mva i de to sommermånedene juli og august. Dette er nesten 3,2 milliarder kroner ekskl. mva eller 4,4 mer enn omsetningen i de samme to sommermånedene i Med unntak av Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark hadde alle fylker høyere vekst i juliaugust (4. termin) i fjor enn i de øvrige 5. terminene. Den gode veksten i de to sommermånedene skyldes at været var mer gunstig for butikkhandelen i 2013 enn i Særlig på Østlandet og Sørlandet var været i juli i fjor vesentlig bedre enn i juli i De to Agderfylkene hadde den nest tørreste juli siden målingene startet opp i 1900, mens juli i fjor var den 5. tørreste på Østlandet. Detaljomsetningsindeksen viser også at juli sto for en større andel av sommeromsetningen i fjor enn året før, noe som bl.a skyldes varmt og tørt vær i juli. Omsetningsstatistikken viser også at alle de ti fylkene på Sør- og Østlandet hadde høyere vekst i butikkomsetningen i de to sommermånedene enn de ni fylkene i de tre øvrige landsdelene. I syv av fylkene økte butikkomsetningen med 5 eller mer. Høyest vekst var det i Østfold og Oppland med 5,8 og 5,7 vekst. 3

4 Prosent Omsetningsendring fra juli-august 2012 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Sommerhandel utgjorde en femtedel av årsomsetningen til butikkene på Sørlandet Omsetningen i de to sommermånedene utgjorde 17,4 av årsomsetningen i landets detaljhandelsbedrifter. I 2012 var andelen 17. Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet der omsetningen i juli og august sto for hele 19,7 av årsomsetningen. I fjor omsatte detaljhandelsbedriftene på Sørlandet for litt over 5 milliarder kroner ekskl. mva i disse to sommermånedene. Dette er over 340 millioner kroner mer enn omsetningen i de to siste månedene i fjor. I Aust-Agder omsatte detaljhandelsbedriftene for 17 mer i juli-august enn i november-desember i fjor. Også i Vest-Agder, Oppland, Telemark og Sogn og Fjordane var omsetningen høyere i de to sommermånedene enn i de to siste månedene i fjor. I Nord-Norge utgjorde sommerhandelen 18 av årsomsetningen i fjor, mens den i Trøndelag utgjorde 17,7. På Østlandet og Vestlandet sto omsetningen i juli og august for henholdsvis 17,2 og 17,1 av som ble omsatt totalt i butikkene i disse to landsdelene i Sommeren er vesentlig viktigere for detaljhandelsbedriftene i Aust-Agder enn for detaljhandelsbedriftene i Oslo. For bedriftene i Aust-Agder utgjorde detaljomsetningen i juli og august hele 20,7 av årsomsetningen i For detaljhandelsbedriftene i Oslo utgjorde omsetningen i de to sommermånedene 15,9 av årsomsetningen. En forklaring til denne betydelige forskjellen er at en stor del av Oslos befolkning reiser ut av fylket på sommerferie, mens mange sommerturister drar til Sørlandet om sommeren. 4

5 SOMMERHANDEL (juli-august) 2013 FYLKE Omsetning i mill. kroner 1) Andel av årsomsetning Rangering ØSTFOLD ,0 10 AKERSHUS ,6 18 OSLO ,9 19 HEDMARK ,7 11 OPPLAND ,7 4 BUSKERUD ,4 15 VESTFOLD ,4 6 TELEMARK ,7 5 AUST-AGDER ,7 1 VEST-AGDER ,0 2 ROGALAND ,6 17 HORDALAND ,0 16 SOGN OG FJORDANE ,9 3 MØRE OG ROMSDAL ,5 13 SØR-TRØNDELAG ,5 12 NORD-TRØNDELAG ,1 9 NORDLAND ,2 8 TROMS ,5 14 FINNMARK ,3 7 NORGE ,4 1)inkluderer også torghandel og salg utenom fast utsalgssted Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Her er sommeren viktigst For butikkhandelen i mange kommuner er handelen i de to sommermånedene helt avgjørende. I 13 kommuner sto omsetningen i juli og august i fjor for mer enn en fjerdedel av årsomsetningen. I Hvaler i Østfold og i Tjøme i Vestfold utgjorde omsetningen i de to sommermånedene i fjor mer enn 30 av årsomsetningen, mens den i Aurland i Sogn og Fjordane utgjorde litt under 30. 5

6 SOMMERHANDEL (juli-august) 2013 KOMMUNE FYLKE Andel av årsomsetning HVALER ØSTFOLD 32,6 TJØME VESTFOLD 30,1 AURLAND SOGN OG FJORDANE 29,7 MOSKENES NORDLAND 28,5 EIDFJORD HORDALAND 28,0 NAMSSKOGAN NORD-TRØNDELAG 27,2 KRAGERØ TELEMARK 26,9 LOM OPPLAND 26,8 RISØR AUST-AGDER 26,3 AREMARK ØSTFOLD 25,6 ENGERDAL HEDMARK 25,4 TRÆNA NORDLAND 25,4 SKJÅK OPPLAND 25,0 STRANDA MØRE OG ROMSDAL 24,7 NISSEDAL TELEMARK 24,5 TVEDESTRAND AUST-AGDER 24,5 ULLENSVANG HORDALAND 24,1 SOLUND SOGN OG FJORDANE 24,0 KVÆNANGEN TROMS 24,0 VESTRE SLIDRE OPPLAND 23,9 ETNEDAL OPPLAND 23,9 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Sommerhandler for 97 milliarder kroner i år. Butikker, kiosker og bensinstasjonene omsatte i juli og august i 2013 for 73 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. I forbrukerkroner, dvs. medregnet merverdiavgift, ble det i 2013 handlet for 89 milliarder kroner. Sommerhandelen i fjor var som tidligere nevnt 4,4 høyere enn i I år anslår Hovedorganisasjonen Virke det vil bli handlet for 91,5 milliarder kroner inkl. mva i butikker, kiosker og bensinstasjoner i Norge i juli og august i år. I tillegg vil nordmenn handle for vel 3 milliarder kroner fra norske og utenlandske nettbutikker og for 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i juli og august i år. MAT OG DRIKKE UTGJØR NESTEN HALVPARTEN AV OMSETNINGEN Butikkhandelen med mat og drikke, dvs. butikkhandelen med dagligvarer, kioskvarer og andre nærings- og nytelsesmidler inklusive salg av vin og brennevin sto for 42,4 av butikkomsetningen i Norge i Inkluderes også salget av kioskvarer på bensinstasjoner er andelen 44,2. Nest størst omsetningsmessig er bensinstasjonene eller detaljhandel med drivstoff til motorvogner som næringsgruppen heter i statistikken fra Statistisk sentralbyrå med 11,8. Deretter følger kleshandelen med en andel på 7,4, fulgt av byggevarehusene og møbelhandelen med 5,4 og 4,1. Apotekene, 6

7 elektrohandelen og sportsbutikkene sto for henholdsvis 4,0, 3,4 og 3,2 av samlet butikkomsetning på 418 milliarder kroner ekskl. mva. i Øvrige butikkhandel hadde til sammen 18,4 av total butikkomsetning i fjor. Bransjenes andel av butikkomsetningen i 2013 Sportshandel 3,2 % Bensinstasjoner 11,8% Elektrohandel 3,4 % Apotekene 4,0 % Møbelhandel 4,1 % Byggevarehus 5,4 % Dagligvarebutikker, kiosker, spesialbutikker nærings- og nytelsesmidler * 42,4 % Kleshandel 7,4 % Øvrig butikkhandel 18,4 % *Salg av kioskvarer på bensinstasjoner inngår i omsetningen til bensinstasjonene Kilde: Statistisk sentralbyrå APOTEKENE ØKTE OMSETNINGEN MEST I 2013 Av de største bransjene var det apotekene som hadde størst omsetningsøkning i 2013 med en vekst på 3,3. Dagligvarebutikker, kiosker og andre spesialbutikker med næringsog nytelsesmidler hadde en samlet vekst på 3,2, mens byggevarehusene og sportsbutikkene økte omsetningen med 2,6 fra 2012 til Elektrobutikkene økte omsetningen med 1,8, det samme som butikkhandelen totalt økte omsetningen med i fjor. Omsetningen i klesbutikkene økte med 1,2, mens det i møbelhandelen og på bensinstasjonene ble omsatt for 0,5 og 0,9 mindre i 2013 enn i Øvrig butikkhandel hadde i 2013 en vekst i omsetningen på 0,6. 7

8 Omsetningsendring etter bransje ,3 3,2 2,6 2,6 1,8 1,8 1,2 0,6-0,5-0,9 Kilde: Statistisk sentralbyrå BRANSJEUTVIKLING Nedenfor omtales utviklingen i de bransjene som er omtalt i denne rapporten. BUTIKKHANDEL MED MAT OG DRIKKE I 2013 omsatte butikker med salg mat og drikke 1 for 184,8 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. Dagligvarebutikkene sto for 81,7 av denne omsetningen. Landets vinmonopolutsalg og taxfreebutikker sto for 7,6, mens omsetningen i kioskene og salget av kioskvarer på bensinstasjoner utgjorde 6,7. Spesialbutikker som frukt og grønnsakbutikker, kjøtt- og kjøttvarebutikker, fiskebutikker, bakerier og konditorier, kaffe- og tebutikker og helsekostbutikker til sammen sto for 4,0 av omsetningen. 1 Mat og drikke omfatter: Butikkhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.m (dagligvare), kioskhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.v(kiosker), butikkhandelen med vin og brennevin, andre spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler og salg av kioskvarer på bensinstasjoner. 8

9 Vinmonopol og taxfreebutikker 7,6 % Andre spesialbutikker (frukt, grønt, fisk, kjøtt, bakevarer, tobakk, helsekost og kaffe og te) 4,0 % Omsetning av mat og drikke samt andre dagligvarer etter butikktype 2013 Kiosker og kioskvarer på bensinstasjoner 6,7 % Dagligvarebutikker 81,7 % Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke økte på landsbasis med 3,0 i Størst vekst hadde bransjen i Buskerud der omsetningen økte med 3,6. I Akershus økte omsetningen med 3,5 fra 2012 til 2013 og i Oslo og Vest-Agder med 3,4. Minst vekst i fjor var det i Sogn og Fjordane der omsetningen bare økte med 1,1. Butikkhandelen med mat og drikke omsatte på landsbasis for kroner (ekskl. mva) per innbygger i 2013, en økning på 1,7 fra Høyest omsetning per innbygger hadde butikkene i Troms med vel kroner per innbygger. Nest høyest omsetning per innbygger hadde butikkhandelen med mat og drikke i Oppland med kroner per innbygger. Også i Nordland og Finmark omsatte butikkhandelen med mat og drikke for mer enn kroner per innbygger i fjor. I ytterligere ni fylker ligger omsetningen per innbygger over landsgjennomsnittet på snaue kroner. Klart minst omsetning per innbygger hadde butikkhandelen med mat og drikke i Østfold der det bare ble omsatt mat og drikke for snaue kroner per innbygger i fjor. Den lave omsetningen per innbygger i dette fylket skyldes at mange handler mat- og drikkevarer i Sverige. Omsetningen av mat og drikke i Østfold er neste 17 mindre enn omsetningen per innbygger på landsbasis og nesten 25 mindre enn i Troms. 9

10 Fylke BUTIKKHANDEL MED MAT OG DRIKKE Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK , NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Dagligvarer Dagligvarebutikkene sto i 2013 for over 80 av omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke. På landsbasis omsatte de for 152 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift, noe som var 3,3 mer enn i I alle landsdelene økte dagligvarebutikkene omsetningen med mer enn 3 i fjor. Størst økning hadde dagligvarebutikkene på Østlandet og Sørlandet der omsetningen økte med 3,5 fra 2012 til På Østlandet var veksten størst i Buskerud og Oslo, mens Aust-Agder hadde størst omsetningsvekst i dagligvarehandelen på Sørlandet. I Trøndelag økte både dagligvarebutikkene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag omsetningen med 3,4, mens dagligvarebutikkene i Nord-Norge omsatte for 3,3 mer enn i I Nord- Norge var det dagligvarebutikkene i Nordland og Troms som økte omsetningen mest i fjor Minst vekst i 2013 hadde dagligvarehandelen på Vestlandet med 3,1. Den lave veksttakten her skyldes hovedsakelig svak vekst i Sogn og Fjordane. Omsetningen per innbygger var i fjor høyest i Nord-Norge med kroner og lavest på Østlandet med kroner. På Vestlandet og Sørlandet samt i Trøndelag var omsetningen per innbygger i dagligvarebutikkene på henholdsvis , og kroner i

11 Størst vekst i omsetningen per innbygger var det i fjor i Nord-Norge med 2,5. På Sørlandet økte dagligvarebutikkene omsetningen per innbygger med 2,3. På Østlandet og i Trøndelag var økningen per innbygger henholdsvis 2,1 og 2,0, mens dagligvarebutikkene på Vestlandet økte omsetningen per innbygger med 1,5 i fjor. Fylke BUTIKKHANDEL MED DAGLIGVARER Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK , NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Kiosker og kioskhandel på bensinstasjoner Omsetningen i kioskene og bensinstasjonenes salg av kioskvarer, dvs salg av dagligvarer og andre varer inkl. musikk og video samt matservering, gikk i 2013 ned med 1,8. Omsetningen i kioskene gikk ned med 3,1 i fjor, mens salget av kioskvarer på bensinstasjoner er anslått til å være 0,9 mindre i 2013 enn i Omsetningen i kioskene og kiosksalget på bensinstasjonene var i 2013 på millioner kroner ekskl. mva fordelt på millioner i kioskene og millioner på bensinstasjonene. Omsetningen i kioskene og salget av kioskvarer på bensinstasjoner økte bare i landets tre nordligste fylker i fjor. Størst vekst var det i Troms der omsetningen økte med 2,1. I Finnmark økte omsetningen med 1,2 og i Nordland med 0,7. Veksten i 11

12 Troms skyldes økt omsetning i kioskene, mens veksten i de to øvrige fylkene i Nord-Norge skyldes økt omsetning både i kioskene og i salget av kioskvarer på bensinstasjonene. Mens kioskene i Nord-Norge økte omsetning var det nedgang i kioskenes omsetning i de øvrige 16 fylkene. Størst nedgang i kioskhandelen var det i Aust-Agder, Buskerud og Vest-Agder det omsetningen gikk ned med henholdsvis 17,4, 11,9 og 11,1 fra 2012 til I Agderfylkene gikk også omsetningen av kioskvarer på bensinstasjonene ned, mens de i Buskerud omsatte for litt mer enn i I Hordaland økte omsetningen av kioskvarer på bensinstasjonene med 0,4, mens det var nullvekst i Hedmark og Oppland. I de øvrige fylkene gikk kioskvarehandelen på bensinstasjonene ned fra 2012 til Kioskhandelen og kiosksalget på bensinstasjonene utgjorde i fjor kroner (ekskl. mva) per innbygger. Høyest omsetning per innbygger var det i Finnmark med kroner per innbygger. Troms, Oppland og Nordland fulgte deretter med 3 027, og kroner per innbygger. På femteplass fulgte Oslo med kroner per innbygger. Ser vi bare på kioskene ligger Oslo klart på topp med en omsetning på kroner per innbygger. Finnmark og Troms er nærmest Oslo med en omsetning per innbygger på og kroner. Minst omsetning per innbygger i fjor hadde kioskene i Telemark med 519 kroner ekskl. mva. KIOSKER OG KIOSKHANDEL PÅ BENSINSTASJONER Omsetning 2013 Omsetning per innbygger Rangering Fylke Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. omsetning per mva fra 2012 mva) innbygger ØSTFOLD 671-1, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 509-1, OPPLAND 547-1, BUSKERUD 657-3, VESTFOLD 547-0, TELEMARK 399-3, AUST-AGDER 280-7, VEST-AGDER 352-5, ROGALAND 986-2, HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 241-4, MØRE OG ROMSDAL 529-4, SØR- TRØNDELAG 760-1, NORD- TRØNDELAG 349-4, NORDLAND 683 0, TROMS 486 2, FINNMARK 269 1, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse 12

13 Andre spesialbutikker I butikkhandelen med andre nærings- og nytelsesmidler, eksklusive salg av vin og brennevin, ble det i 2013 omsatt for millioner kroner, en økning på 4,7 fra året før. Vel 35 av denne omsetningen sto bakerier og konditorier for, mens helsekostbutikker og tobakksbutikker hver sto for rundt 18. Den høye andelen til tobakksbutikkene skyldes at omsetningen av tobakksvarer på flyplassene inngår i omsetningstallene. Størst vekst av spesialbutikkene i fjor hadde tobakksbutikkene med 9,2. Kjøttforretninger og frukt- /grøntbutikker hadde en vekst på henholdsvis 8,0 og 7,2. Bakeriene og konditoriene økte omsetningen med 4,9, mens omsetningen i helsekostbutikkene gikk ned med 1,4 fra 2012 til Annen butikkhandel med drikkevarer 1,2 % Omsetning i spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler i 2013 Andre spesialbutikker med nærings- og nytelsemidler 10,4 % Frukt- og grøntbutikker 4,6 % Kjøtt- og kjøttvarebutikker 3,7 % Fiskebutikker 6,1 % Tobakkbutikker 17,9 % Kaffe- og tebutikker 2,3 % Bakeri og konditorier m.v 35,6 % Helsekostbutikker 18,2% Kilde: Statistisk sentralbyrå og Vinmonopolet Størst vekst i denne type spesialbutikker var det i Vest-Agder og Telemark der omsetningen økte med 24,6 og 16,3 fra 2012 til Spesialbutikkene i Hordaland økte omsetningen med 8,4 og i Østfold omsatte spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler for 7 mer i 2013 enn i Svakest utvikling i fjor var det i Sogn og 13

14 Fjordane og Trøndelag der omsetningen gikk ned med 18 og 7,1 fra 2012 til Også i Hedmark, Aust-Agder, Nordland og Finnmark gikk omsetningen ned i Totalt omsatte butikkene i denne bransjen for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Høyest omsetning per innbygger var det i Akershus og Oslo der spesialbutikkene omsatte for henholdsvis og kroner ekskl. mva per innbygger. I Sogn og Fjordane og Telemark ble det omsatt for mindre enn 300 kroner per innbygger i spesialbutikkene med nærings- og nytelsesmidler. SPESIALBUTIKKER MED NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER 1) Omsetning 2013 Omsetning per innbygger Rangering Fylke Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. omsetning per mva fra 2012 mva) innbygger ØSTFOLD 373 7, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 61-0, OPPLAND 101 2, BUSKERUD 206 5, VESTFOLD 214 2, TELEMARK 51 16, AUST-AGDER 85-1, VEST-AGDER , ROGALAND 539 6, HORDALAND 682 8, SOGN OG FJORDANE 31-18, MØRE OG ROMSDAL 249 4, SØR- TRØNDELAG 192-7, NORD- TRØNDELAG 183 5, NORDLAND 161-1, TROMS 113 2, FINNMARK 24-2, NORGE , )Omfatter frukt- og grøntbutikker, kjøttbutikker, fiskebutikker, konditorier, tobakksbutikker, helsekostbutikker og kaffe- og tebutikker. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Butikkhandel med vin og brennevin Vinmonopolene og taxfreebutikkene på flyplassene omsatte for 14,1 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 3,7 mer enn i Omsetningen i vinmonopolutsalgene økte med 2,8 fra 2012 til 2013, mens taxfreesalget av øl, vin 14

15 og brennevin på flyplassene økte med vel 10. Taxfreesalget utgjorde i 2013 rundt 12,8 av omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin. VINMONOPOL- OG TAXFREESALG AV VIN OG BRENNEVIN Omsetning 2013 Omsetning per innbygger Rangering Fylke Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. omsetning per mva fra 2012 mva) innbygger ØSTFOLD 563 3, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 420 2, OPPLAND 489 4, BUSKERUD 645 3, VESTFOLD 706 5, TELEMARK 387 1, AUST-AGDER 254 2, VEST-AGDER 383 4, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 228 4, MØRE OG ROMSDAL 581 2, SØR- TRØNDELAG 819 3, NORD- TRØNDELAG 397 4, NORDLAND 695 1, TROMS 457 3, FINNMARK 182 3, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Butikkhandelen med vin og brennevin hadde størst vekst i Rogaland, Vestfold og Akershus i fjor. I disse tre fylkene økte omsetningen med henholdsvis 5,9, 5,6 og 5,3. I alle tre fylkene bidro økt salg på flyplassene til den høye veksttakten. Lavest vekst var det i fjor i Nordland og Telemark med 1,0 og 1,8 vekst. Veksten i Østfold ble reddet av økt omsetning på Moss Lufthavn Rygge. Ser vi bort fra flyplassomsetningen økte omsetningen av vin og brennevin i Østfold med 1,4 i fjor. På landsbasis omsatte vinmonopolutsalgene og taxfreebutikkene for kroner ekskl. mva per innbygger i Vinmonopolutsalgene og taxfreebutikkene i Akershus, Oslo og Vestfold har høyest omsetning per innbygger. BENSINSTASJONER Bensinstasjonene omsatte for 49,4 milliarder kroner ekskl. mva i Salg av drivstoff og smøreoljer utgjør rundt 80 av denne omsetningen, mens salg av kioskvarer står for 15

16 om lag 15. Verkstedstjenester, salg av bilrekvisita, utleie og spill/kommisjon utgjør de resterende fem ene av omsetningen. Fylke SALG PÅ BENSINSTASJONER Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK 956 1, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Omsetningen på bensinstasjonene gikk ned med 0,9 i Omsetningen gikk ned i 13 av landets 19 fylker. Størst nedgang var det i Sogn og Fjordane og i Aust-Agder de omsetningen gikk ned med 3,2 og 3,0 fra 2012 til I Telemark og Rogaland gikk omsetningen ned med 2,8, mens bensinstasjonene i Vest-Agder og Møre og Romsdal omsatte for 2,6 og 2,2 mindre i fjor enn i Også i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms gikk omsetningen på bensinstasjonene noe ned i fjor. I Hedmark og Oppland omsatte bensinstasjonene for det samme i fjor som i 2012, mens bensinstasjonene i Buskerud, Hordaland, Nordland og Finnmark omsatte for litt mer i 2013 enn i Størst vekst i fjor var det i Finnmark med 1,2. Høyest omsetning per innbygger hadde i 2013 bensinstasjonene i Oppland og Hedmark med henholdsvis og kroner. Minst omsetning per innbygger hadde bensinstasjonene i Oslo med kroner. På landsbasis omsatte bensinstasjonene for kroner per innbygger i

17 BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER Butikkhandelen med apotekervarer økte omsetningen med 3,3 til 16,5 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Størst vekst hadde apotekene på Vestlandet og i Trøndelag med 3,9 og 3,8. På Vestlandet var omsetningsøkningen størst i Hordaland og i Trøndelag var veksten størst i Sør-Trøndelag. Fylke BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 832 1, OPPLAND 668 3, BUSKERUD 882 2, VESTFOLD 799 3, TELEMARK 707 2, AUST-AGDER 402 3, VEST-AGDER 575 2, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 309 1, MØRE OG ROMSDAL 750 3, SØR- TRØNDELAG 926 4, NORD- TRØNDELAG 432 1, NORDLAND 876 1, TROMS 509 5, FINNMARK 254 4, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Apotekene på Østlandet og Sørlandet økte omsetningen med 3,1 og 3,0 i fjor, mens apotekene i Nord-Norge omsatte for 2,9 mer enn i På Østlandet var det apotekene i Oppland som økte omsetningen mest fra 2012 til 2013, mens veksten på Sørlandet og i Nord-Norge var størst i Aust-Agder og Troms. På veksttoppen i fjor finner vi aptekene i Troms som økte omsetningen med 5,1. I Finnmark økte omsetningen med 4,8, mens apotekene i Hordaland og Sør-Trøndelag økte omsetningen med 4,7. Minst vekst i fjor hadde apotekene i Nordland med 1,2. Apotekene omsatte i 2013 for kroner per innbygger. På topp ligger apotekene i Nord- Norge med en omsetning på kroner per innbygger. På Østlandet og på Sørlandet 17

18 omsatte apotekene for henholdsvis og kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger i Trøndelag og på Vestlandet var henholdsvis og kroner i BUTIKKHANDEL MED KLÆR Landets klesbutikker omsatte for litt over 31 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i 2013, en økning på 0,8 fra Best utvikling hadde klesbransjen på Østlandet og på Sørlandet der omsetningen økte med henholdsvis 1,3 og 1,1 fra 2012 til På Østlandet var omsetningsutviklingen klart best i Akershus der klesbutikkene økte omsetningen med hele 5,5 i fjor bl.a som følge av styrket tilbud av motebutikker i Strømmen Storsenter høsten 2012 og åpning av Vestby Storsenter i Vestby i mars I Trøndelag økte omsetningen med 0,3 og i Nord-Norge med 0,1, mens klesbutikkene på Vestlandet omsatte for det samme i 2013 som i På veksttoppen i fjor lå klesbutikkene i Akershus og Troms med en vekst på 5,5 og 4,4 samt Sogn og Fjordane der omsetningen i klesbutikkene økte med 2,1 fra 2012 til Svakest utvikling i fjor var det Oppland, Nordland, Finnmark og Hordaland der omsetningen gikk ned med henholdsvis 2,8, 2,5, 2,3 og 2,0 fra året før. På landsbasis omsatte klesbutikkene for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Klesbutikkene på Østlandet hadde i fjor en høyere omsetning per innbygger enn klesbutikkene i de øvrige landsdelene. Omsetningen per innbygger var i fjor på kroner på Østlandet, mens klesbutikkene på Vestlandet omsatte for kroner per innbygger i På Østlandet er omsetningen per innbygger klart høyest i Oslo,mens den på Veslandet er høyest i Rogaland. I Trøndelag omsatte klesbutikkene for kroner per innbygger i 2013, mens klesbutikkene på Sørlandet og i Nord-Norge omsatte for og kroner per innbygger i fjor. Høyest omsetning per innbygger i 2013 hadde klesbutikkene i Oslo, Sør-Trøndelag og Rogaland med henholdsvis 8 902, og kroner per innbygger. Minst omsetning per innbygger hadde Hedmark der klesbutikkene bare omsatte for kroner per innbygger. Dette er om lag en tredjedel mindre enn landsgjennomsnittet. 18

19 Fylke BUTIKKHANDEL MED KLÆR Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 816 0, OPPLAND 948-2, BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK 909 1, AUST-AGDER 539 1, VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 548 2, MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 631-0, NORDLAND , TROMS 961 4, FINNMARK 339-2, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDELEN MED SPORTSUTSTYR Sportsbutikkene omsatte i 2013 for nærmere 13,3 milliarder kroner ekskl. mva, en økning på 2,6 fra Størst omsetningsvekst var det i Trøndelag og på Østlandet der omsetningen økte med henholdsvis 4,3 og 3,7. I Trøndelag kom mesteparten av veksten i Nord-Trøndelag etter at det ble åpnet et større sportsvarehus i Steinkjer i februar På Østlandet bidro kraftig omsetningsvekst i Vestfold etter at det ble åpnet et stort sportsvarehus i Tønsberg i april På Vestlandet økte sportsbutikkene omsetningen med 1,5 i I denne delen av landet var fremgangen i sportsbransjen størst i Møre og Romsdal. Også her er det åpning av større sportsvarehus i slutten av 2012 som bidrar mest til veksten. I Nord-Norge og på Sørlandet gikk omsetningen i sportsbutikkene ned med henholdsvis 0,5 og 0,9 i fjor. Nedgangen i Nord-Norge kom som følge av redusert omsetning i Troms. På landsbasis omsatte sportsbransjen for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Klart høyest omsetning per innbygger har bransjen i Trøndelag med kroner. På 19

20 Østlandet og Vestlandet omsatte sportsbutikkene i 2013 for og kroner per innbygger, mens de i Nord-Norge og på Sørlandet omsatte for henholdsvis og kroner per innbygger. Fylke BUTIKKHANDEL MED SPORTSUTSTYR Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 551 3, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 435 2, OPPLAND 527 2, BUSKERUD 748 3, VESTFOLD , TELEMARK 390-1, AUST-AGDER 219-0, VEST-AGDER 440-1, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 215-5, MØRE OG ROMSDAL 649 6, SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND 492 2, TROMS 458-3, FINNMARK 177 1, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER I butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater økte omsetningen i 2013 med 1,2 til 14,2 milliarder kroner ekskl. mva. Best utvikling i fjor hadde elektrobutikkene på Østlandet og i Trøndelag der omsetningen økte med 2,1 og 1,6. På Østlandet var framgangen størst i Buskerud, Akershus og Hedmark med en vekst litt under 4, mens økningen i Trøndelag skyldes at omsetningen i Nord-Trøndelag økte med 7 i I Nord-Norge og på Vestlandet gikk omsetningen opp med 0,8 og 0,2 fra 2012 til 2013, mens den på Sørlandet gikk ned med 1,2. Størst omsetningsøkning i 2013 hadde elektrobutikkene i Aust-Agder og Nord - Trøndelag med 7,1 og 7,0. Størst tilbakegang var det i Sogn og Fjordane og Vest-Agder med en salgssvikt på 5,2 og 5,1. 20

21 På landsbasis omsatte bransjen for kroner per innbygger. Høyest omsetning per innbygger hadde bransjen i Trøndelag med kroner. Deretter fulgte Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med henholdsvis 2 826, og kroner per innbygger, mens elektrobutikkemne i Nord-Norge omsatte for kroner per innbygger i BUTIKKHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER Fylke Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Rangering Mill. kr.ekskl. mva fra 2012 (kroner ekskl. mva) omsetning per innbygger ØSTFOLD 811 1, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 484 3, OPPLAND 549 0, BUSKERUD 691 3, VESTFOLD 601-3, TELEMARK 470-0, AUST-AGDER 280 7, VEST-AGDER 532-5, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 204-5, MØRE OG ROMSDAL 840-1, SØR- TRØNDELAG 956-0, NORD- TRØNDELAG 410 7, NORDLAND 532 2, TROMS 524-0, FINNMARK 167-0, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED MØBLER Møbelbutikkene omsatte for i overkant av 16,9 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 0,5 mindre enn i Best utvikling i 2013 hadde møbelbutikkene på Vestlandet der omsetningen økte med 1,3 fra 2012 til På Østlandet gikk omsetningen ned med 0,5, mens omsetningen på Sørlandet og i Trøndelag gikk ned med henholdsvis 1,1 og 1,2 fra 2012 til Størst nedgang i fjor hadde møbelbutikkene i Nord-Norge der omsetningen gikk ned med 5,8 fra året før. Størst fylkesvekst hadde møbelhandelen i Buskerud og Østfold med 3,1 og 2,7 vekst, mens nedgangen var størst i Finnmark, Telemark og Nordland med en omsetningsvikt på 6,8, 6,5 og 6,0. 21

22 Møbelhandelen omsatte i 2013 for kroner (ekskl. mva) per innbygger. Omsetningen per innbygger varierer fra kroner per innbygger i Trøndelag til kroner per innbygger i Nord-Norge. På Sørlandet, Vestlandet og Østlandet omsatte møbelbutikkene for henholdsvis 3 571, og kroner per innbygger i fjor. Fylke BUTIKKHANDEL MED MØBLER Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. mva fra 2012 (kroner ekskl. mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 621 2, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 344 1, OPPLAND 365-0, BUSKERUD 610 3, VESTFOLD 519-2, TELEMARK 340-6, AUST-AGDER 634-4, VEST-AGDER 399 4, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 206-3, MØRE OG ROMSDAL 574 0, SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 287-1, NORDLAND 537-6, TROMS 357-4, FINNMARK 179-6, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BYGGEVAREHUS Byggevarehusene økte i 2013 omsetningen med 2,6 til 22,4 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Størst omsetningsøkning fra 2012 til 2013 hadde byggevarehusene på Østlandet og i Nord-Norge med 4,1 og 3,7. På Østlandet var omsetningsveksten i byggevarehusene størst i Oppland, Vestfold og Østfold, mens den I Nord-Norge var høyest i Troms. På Vestlandet økte omsetningen med 2,1 Økningen på Vestlandet var høyest i Hordaland med 3,4. Både på Sørlandet og i Trøndelag opplevde byggevarehusene omsetningssvikt i På Sørlandet gikk omsetningen ned med 0,7 fra 2012 til 2013, mens nedgangen i Trøndelag var på 1,6 22

23 . I Trøndelag er det redusert omsetning i Sør-Trøndelag som har forårsaket nedgangen, mens nedgangen på Sørlandet skyldes redusert omsetning i Aust-Agder. Høyest omsetning per innbygger i fjor hadde byggevarehusene i Trøndelag med kroner per innbygger. I Nord-Norge omsatte byggevarehusene for kroner per innbygger og på Vestlandet for kroner per innbygger. Minst omsetning per innbygger i 2013 hadde byggevarehusene på Østlandet og Sørlandet med henholdsvis og kroner ekskl. mva. På landsbasis omsatte byggevarehusene for kroner per innbygger i fjor, varierende fra kroner per innbygger i Oslo til kroner per innbygger i Nord- Trøndelag. Fylke BYGGEVAREHUS Omsetning Omsetning per 2013 innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2012 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO 997 1, HEDMARK 839-0, OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK 943 4, AUST-AGDER 450-3, VEST-AGDER 676 1, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 475-5, MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS 862 6, FINNMARK 555 2, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse 23

24 FYLKESTALL Nedenfor presenteres en del tall som viser hvordan butikkhandelen utviklet seg i de enkelte fylker i ØSTFOLD Butikkhandelen i Østfold økte omsetningen med 1,8 til 21 milliarder kroner i De seks bykommunene sto for tre fjerdedeler av handelen. Byggevarehusene økte omsetningen mest i fjor, mens bensinstasjonene opplevde nedgang. Butikkene på Hvaler økte omsetningen med over 140 i de to sommermånedene. Etter svak start på 2013 tok omsetningen seg litt opp i 2. halvår slik at omsetningen i butikkhandelen på årsbasis endte med en vekst på 1,8. Butikkhandelen i Østfold omsatte for 21 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 383 millioner kroner mer enn i Økt sommerhandel forklarer mer enn halvparten av veksten i fjor. Bykommunene står for tre fjerdedeler av handelen Butikkene i de seks bykommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Askim og Eidsberg sto i 2013 for 78 av omsetningen i handelen i Østfold. Omsetningen i disse seks kommunene økte i fjor med 1,5. Hele økningen kom i andre halvår. Butikkene i Fredrikstad sto alene for 29 av handelsomsetningen i Østfold, mens butikkene i Sarpsborg, Moss og Handel sto for om lag 18, 12 og 10 av fylkesomsetningen. De to øvrige bykommunene, Askim og Eidsberg, sto for henholdsvis 5,3 og 4,5 av fylkesomsetningen. Størst vekst av bykommunene hadde Askim og Fredrikstad der butikkene økte omsetningen med 5,5 og 2,3. Butikkene i Halden økte omsetningen med 2,0. I Sarpsborg og Eidsberg omsatte butikkene for 0,2 og 0,1 mer enn i 2012, mens butikkene i Moss opplevde en salgsnedgang på 0,2 i fjor. Mens butikkhandelen i de seks bykommunene økte omsetningen med 1,5 i 2013, økte samlet butikkomsetning i de øvrige 12 kommunene i fylket med 3,0 i fjor. Størst vekst i butikkomsetningen i disse tolv kommunene var det i Hobøl med 17,8. Økningen i Hobøl skyldes økt dagligvareomsetning etter at Kiwi åpnet butikk i oktober Omsetningen i Fredrikstad passerte 6 milliarder kroner Med en vekst på 2,3 styrket Fredrikstad sin handelsmessige posisjon i Østfold i fjor. Totalt omsatte byens butikker og bensinstasjoner for millioner kroner. Det er første gang butikkhandelen i Fredrikstad omsetter for mer enn 6 milliarder kroner ekskl. mva. Sammenlignet med 2012 økte butikkene i Fredrikstad omsetningen med 138 millioner kroner. Økt omsetning i dagligvarebutikkene, byggevarehusene, sportsbutikkene og møbelbutikkene bidro mest til økningen i omsetningen i Fredrikstad i fjor. Redusert omsetning på bensinstasjonene trakk veksten mest ned. Størst vekst av bykommunene hadde Askim der økt omsetning på bensinstasjoner, dagligvarebutikker, byggevarehus og klesbutikker bidro mest til at omsetningen økte med 5,3 i Totalt omsatte butikkhandelen i Askim for millioner kroner i fjor. I Halden var det økt omsetning av klær og dagligvarer samt jern-, farge- og byggevarer som 24

25 sørget for at omsetningen i fjor økte med 2 til millioner kroner. I Sarpsborg var det økt omsetning på bensinstasjoner og i byggevarehus og apotek som sørget for at omsetningen i fjor så vidt ble høyere enn i Butikkene i Sarpsborg omsatte i fjor for millioner kroner, syv millioner mer enn i Butikkene i Moss omsatte for millioner kroner mot millioner i I Moss bidro økt omsetningen av dagligvarer og byggevarer mest i positiv retning, men økningen i disse to bransjene var ikke tilstrekkelig til at butikkhandelen i Moss unngikk svak tilbakegang i fjor. I Rygge økte butikkomsetningen med 4,7 eller med 95 millioner kroner til millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Rundt 40 av omsetningsøkningen skyldes økt flyplassomsetning. Byggevarehusene med størst vekst Som i 2012 var det byggevarehusene som også hadde størst vekst i Totalt omsatte fylkets byggevarehus for 1,6 milliarder kroner ekskl. mva i fjor, en økning på 6,2 fra Mest byggevarer omsettes det i Fredrikstad der byggevarehusene økte omsetningen med 13,5 til 494 millioner kroner. Byggevarehusene i Sarpsborg og Rygge økte omsetningen med 3,9 til henholdsvis 320 og 211 millioner kroner. Av de to andre kapitalbransjene var veksten høyest i møbelbransjen med 2,7. Møbelbutikkene i Østfold omsatte for 621 millioner kroner i Økningen kom hovedsaklig i Fredrikstad der kommunens byggevarehus økte omsetningen med 10,8 til 231 millioner kroner. Også i Eidsberg og Rygge økte møbelbutikkene omsetningen, mens omsetningen gikk ned i Askim, Halden, Moss og Sarpsborg. I butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater økte butikkene i Østfold omsetningen med 1,1 til 811 millioner kroner ekskl. mva. I denne bransjen var det butikkene i Moss og Fredrikstad som sto for økningen. Elektrobutikkene i Moss økte omsetningen med 5,2 til 122 millioner kroner, mens de i Fredrikstad økte med 2,3 til 310 millioner kroner. Elektrobutikkene i Sarpsborg omsatte i fjor for 146 millioner kroner, to millioner mindre enn i 2012, mens butikkene i Halden omsatte for 87 millioner, om lag det samme som året før. Fredrikstad sørget for vekst i sportsmarkedet Ved etableringen av nytt stort sportsvarehus i Fredrikstad høsten 2013 ble kampen om sportskundene i Østfold ytterligere skjerpet i Omsetningen økte med 3,3 til 551 millioner kroner. Veksten i fjor kom i Fredrikstad der omsetningen i sportsbutikkene økte med 38 til 135 millioner kroner. Sportsbutikkene i Moss økte omsetningen med snaue 5 til 116 millioner kroner. Mest sportsutstyr i fjor ble det solgt i Sarpsborg der sportsbutikkene omsatte for 173 millioner kroner. I klesbutikkene økte omsetningen i 2013 bare med 0,6. Totalt omsatte fylkets klesbutikker for millioner kroner, åtte millioner mer enn i Veksten i fjor skyldes økt handel i klesbutikkene i Halden, Eidsberg og Askim, da omsetningen i de tre største motebyene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss gikk ned i fjor. Klesbutikkene i disse tre byene sto for 72 av klesbutikkenes totale omsetning i Østfold i fjor. Butikkene i Fredrikstad sto alene for en tredjedel av omsetningen. Mat og drikke for 8,6 milliarder kroner Butikkene innen mat og drikke økte i 2013 omsetningen med 2,6 til 8,6 milliarder kroner ekskl. mva. Av dette sto dagligvarebutikkene for om lag 7 milliarder. Omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin utgjorde 563 millioner kroner. Kioskene i Østfold 25

26 omsatte for 222 millioner kroner i fjor, mens butikkhandelen med baker- og konditorvarer omsatte for 147 millioner kroner ekskl. mva. Dagligvarebutikkene i Østfold økte omsetningen med 2,8. I vinmonopolene og taxfreeutsalgene av vin og brennevin på Moss Lufthavn Rygge økte omsetningen med 3,2, mens konditoriene hadde en vekst på 10,7. Omsetningen i kioskene gikk ned med 4,4 i fjor. Per innbygger ble det i fjor omsatt mat og drikke for snaue kroner. Dette er om lag 17 mindre enn landsgjennomsnittet. Dette betyr en lekkasje ut av fylket på ca 1 ¾ milliard kroner ekskl. mva av mat og drikke og andre dagligvarer. Apotekene økte omsetningen med 2,7 til millioner kroner i fjor. Apotekene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg sto for 73 av apotekomsetningen i Østfold. Apotekene økte omsetningen i alle disse byene. I butikkhandelen med drivstoff gikk omsetningen ned med 0,4. Totalt omsatte fylkets bensinstasjoner for millioner kroner i Nedgangen i fjor skyldes først og fremst redusert omsetning i Fredrikstad. Også i Moss og Eidsberg hadde bensinstasjonene en liten nedgang i omsetningen, mens det var vekst i Halden, Sarpsborg, Rygge og ikke minst Askim der omsetningen i fjor gikk opp med 13,8. Handelen på Hvaler øker med over 140 om sommeren 2013 var en god sommer for butikkhandelen i Østfold. Sammenlignet med juli og august i 2012 økte omsetningen i disse to månedene i fjor med 5,8. I de øvrige åtte månedene var gjennomsnittlig omsetningsvekst 1. Sommerhandelen betyr mye for butikkene på Hvaler. I juli og august i 2013 omsatte butikkene på Hvaler for 120 millioner kroner, som er 32,6 av omsetningen i Omsetningen i disse to sommermånedene (4. termin) var i fjor omtrent 141 høyere enn gjennomsnittsomsetningen i de fem øvrige terminene. Sommerhandelen på Hvaler betyr mer enn i noen andre kommuner i landet. I Aremark og Rømskog ble det i fjor omsatt for henholdsvis 72 og 41 mer i de to sommermånedene enn i de fem øvrige terminene. For hele fylket ligger sommerhandelen ti over gjennomsnittlig terminomsetning resten av året. Butikkhandel med Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva BUTIKKHANDELEN I ØSTFOLD 2013 Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva) Mat og drikke , ,3 Klær , ,7 Sportsutstyr 551 3, ,0 Apotekvarer , ,4 Byggevarer , ,9 Elektriske artikler 811 1, ,2 Møbler 621 2, ,4 Drivstoff til motorvogner , ,7 Øvrige varer , ,6 Butikkhandel i alt , ,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse 26

27 AKERSHUS Butikkene i Akershus omsatte i 2013 for i overkant av 48,1 milliarder kroner ekskl. mva. Dette er 2,5 mer enn året før. Størst vekst i fjor var det i sportsbutikkene og klesbutikkene. Størst framgang var det i fjor for butikkene i region Ullensaker. Butikkhandelen i Akershus (medregnet butikkene på Oslo Lufthavn Gardermoen) omsatte i 2013 for millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er millioner kroner eller 2,5 mer enn i Butikkene i Ullensaker økte omsetningen mest i 2013 Butikkhandelen i region Ullensaker (medregnet Gardermoen) omsatte for 9,16 milliarder kroner ekskl. mva. i fjor. Dette er 4,5 mer enn i Ser vi bort fra omsetningen på flyplassen var økningen på snaue 4. Størst vekst i regionen hadde butikkene i Nannestad med 7. Omsetningen i Ullensaker økte med 5 når butikkene på Gardermoen tas med. Uten dem anslås veksten til 4. I region Lillestrøm økte omsetningen med 3,5 til 14 ¾ milliard kroner. I denne regionen var veksten størst i Rælingen med 7,7 fulgt av Enebakk og Skedsmo med 6,5 og 6,1. Butikkene i Skedsmo omsatte i fjor for i overkant av 6 ¼ milliard kroner. I Lørenskog endte omsetningen på litt over 3,3 milliarder kroner, 0,7 mindre enn i I de to andre regionene, Follo og Bærum/Asker økte omsetningen i fjor med henholdsvis 2,6 og 0,4. I Folloregionen var omsetningsøkningen i butikkhandelen klart størst i Vestby der omsetningen økte med hele 17,1. Åpning av Vestby Storsenter i mars i 2013 bidro sterkt til denne veksten. I Ski hvor butikkene i fjor nesten nådde 3 milliarder i omsetning økte omsetningen bare med 0,6. I Asker og Bærum omsatte butikkene for tett oppunder 14,6 milliarder kroner i fjor. Butikkene i Bærum økte omsetningen med 0,9, mens omsetningen gikk ned med 0,3 i Asker. Salget av sportutstyr og klær økte mest Sportsbutikkene i Akershus økte omsetningen med 6,8 til millioner kroner i Veksten kom i Skedsmo som følge av at det ble åpnet et stort sportsvarehus i Strømmen Storsenter i oktober Sportsbransjen i Skedsmo omsatte for 338 millioner kroner i fjor, en økning på omtrent 45 fra Størst omsetning har sportsbransjen i Bærum der sportsbutikkene omsatte for 459 millioner kroner i fjor, to millioner mer enn i Klesbutikkene i Akershus omsatte i 2013 for millioner kroner, 186 millioner eller 5,5 mer enn i Mesteparten av veksten kom i Skedsmo og Vestby. I Skedsmo økte klesbutikkene omsetningen med 100 millioner til 736 millioner kroner, mens klesbutikkene i Vestby økte omsetningen med 33 eller med 46 millioner til 183 millioner kroner. Også i Ullensaker, Ås og Bærum hadde klesbransjen vekst i fjor. Omsetningen i Ullensaker økte med 9 til 463 millioner kroner, mens den økte med hele 20 til 136 millioner i Ås. I Bærum omsatte klesbutikkene for 755 millioner kroner i fjor mot 744 millioner året før. 27

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011 BUTIKKHANDELEN 2011 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2011. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2016 Lars E Haartveit Det begynner å bli lenge siden dollaren kostet under 6 kr. 2 Butikkene hever utsalgsprisene med et tidsetterslep - veksttoppen er trolig passert. 3 selv om

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi

Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi Å jul med din glede Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi Du og jeg står for halvparten av all etterspørsel i fastlands-norge Vi kjøper varer og tjenester for nesten 1 300 mrd

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS Handelen i Oslo 2011 En analyse av omsetning og omsetningsutvikling for forbrukerrettet handel og service. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012 Norsk handel 212 1 Norsk handel 212 Innledning 3 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning Norsk handel 212 Fenomenet bransjeglidning Hvordan vinne forbrukeren? Hvor bor gullkunden din? Kjenn ditt lokale

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer