Andel av butikkomsetningen i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andel av butikkomsetningen i 2012"

Transkript

1 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for butikkhandelen. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var i Her tar vi også spesielt for oss sommerhandelen i 2012 og hvor stor vi tror den blir i inneværende år. Deretter ser vi på utviklingen i de største bransjene før vi ser nærmere på utviklingen i de enkelte fylkene. Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Noen definisjoner: Med detaljhandel menes detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Butikkhandel er detaljhandel eksklusiv detaljhandel utenom fast utsalgssted. Sommerhandel er handelen i juli og august 360 MILLIARDER I BUTIKKOMSETNING Omsetningen i butikkhandelen endte i 2012 på 360 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 3,3 prosent mer enn i Butikkene på Østlandet tok hånd om 49,3 prosent av denne omsetningen, mens butikkene på Vestlandet sto for 26,5 prosent. Butikkene i Nord-Norge og Trøndelag sto for henholdsvis 9,4 og 9 prosent av landets samlede butikkomsetning, mens butikkene på Sørlandet sto for 5,7 prosent. Andel av butikkomsetningen i 2012 Trøndelag 9 % Nord-Norge 9 % Vestlandet 27 % Østlandet 49 % Sørlandet 6 % Kilde: Statistisk sentralbyrå STØRST VEKST PÅ VESTLANDET Mens butikkhandelen på landsbasis økte omsetningen med 3,3 prosent i fjor, økte butikkene på Vestlandet omsetningen med 3,9 prosent. I Trøndelag økte butikkene omsetningen med 3,4 prosent, 1

2 Rogaland Hordaland Akershus Vestfold Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Oslo Nord-Trøndelag Buskerud Nordland Oppland Vest-Agder Hedmark Telemark Østfold Troms Finnmark Aust-Agder NORGE Vestlandet Trøndelag Østlandet Nord-Norge Sørlandet Prosent mens omsetningsveksten i butikkene på Østlandet var 0,1 prosentpoeng lavere enn butikkhandelen på landsbasis. Butikkhandelen i Nord-Norge økte i fjor omsetningen med 2,8 prosent, mens veksten i butikkhandelen på Sørlandet bare var på 2,1 prosent i ROGALAND PÅ VEKSTTOPPEN På veksttoppen i 2012 finner vi butikkhandelen i Rogaland og Hordaland der omsetningen gikk opp med henholdsvis 4,1 og 3,8 prosent. Både i Akershus, Vestfold og Møre og Romsdal hadde butikkhandelen en vekst på 3,7 prosent, mens veksten i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag var på henholdsvis 3,6 og 3,5 prosent. I Oslo økte butikkene omsetningen med 3,3 prosent, det samme som omsetningsveksten var på landsbasis. Også i Nord-Trøndelag, Buskerud og Nordland økte omsetningen med vel 3 prosent, mens økningen i Oppland, Vest-Agder, Hedmark, Telemark, Østfold og Troms lå mellom 2,5 og 3 prosent. I Finnmark økte butikkene omsetningen med 2,2 prosent, mens butikkene i Aust-Agder, som var på veksttoppen i 2011 som følge av Ikea-etableringen høsten 2010, bare hadde en vekst på 0,9 prosent i fjor. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Omsetningsendring i butikkhandelen Etter fylke og landsdel. Kilde: Statistisk sentralbyrå HØYEST OMSETNING PER INNBYGGER I TRØNDELAG I 2012 var butikkomsetningen per innbygger på landsbasis kroner, om lag kroner eller 1,9 prosent mer enn i Etter landsdel var butikkomsetningen per innbygger høyest i Trøndelag med kroner ekskl. mva. På Vestlandet var butikkomsetningen per innbygger kroner, mens den var på kroner på Sørlandet når merverdiavgiften ikke medregnes. I Nord-Norge omsatte butikkene for kroner per innbygger og på Østlandet for kroner per innbygger. Høyest omsetning per innbygger var det i fjor i Sør-Trøndelag med kroner per innbygger. Oslo fulgte deretter med kroner per innbygger. Også i Rogaland, Hordaland, Troms, Akershus og Vest-Agder var omsetningen per innbygger høyere enn landsgjennomsnittet på kroner i fjor. Minst butikkomsetning per innbygger i 2012 var det i Østfold og Hedmark med henholdsvis og kroner per innbygger. Grensehandelen forklarer den lave omsetningen per innbygger i disse fylkene, spesielt i Østfold. 2

3 Sør-Trøndelag Oslo Rogaland Hordaland Troms Akershus Vest-Agder Buskerud Møre og Romsdal Telemark Aust-Agder Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Oppland Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark Østfold NORGE Trøndelag Vestlandet Sørlandet Nord-Norge Østlandet Kroner ekskl. mva Omsetning per innbygger Etter fylke og landsdel. Kilde: Statistisk sentralbyrå HØYEST SOMMERHANDEL I AUST-AGDER Sommeren er viktig for butikkhandelen. I enkelte deler av landet er omsetningen i de to sommermånedene juli og august viktigere enn julehandelen. SOMMERHANDEL Omsetning juli-august ) Andel av Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva årsomsetning Andel av årsomsetning Østfold ,4 10 Akershus ,2 18 Oslo ,5 19 Hedmark ,3 11 Oppland ,1 6 Buskerud ,8 15 Vestfold ,9 9 Telemark ,0 7 Aust-Agder ,8 1 Vest-Agder ,4 3 Rogaland ,3 17 Hordaland ,7 16 Sogn og Fjordane ,5 2 Møre og Romsdal ,1 13 Sør-Trøndelag ,1 13 Nord-Trøndelag ,0 7 Nordland ,2 5 Troms ,2 12 Finnmark ,4 3 NORGE ,0 1)inkluderer også salg på bensinstasjoner og internettsalg Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse 3

4 I 2012 omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 72 milliarder kroner ekskl. mva i løpet av juli og august. Omsetningen i de to sommermånedene utgjorde 17 prosent av årsomsetningen i landets detaljhandelsbedrifter. Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet der omsetningen i juli og august sto for 18,9 prosent av årsomsetningen. I fjor omsatte detaljhandelsbedriftene på Sørlandet for 4,7 milliarder kroner ekskl. mva i disse to sommermånedene. Dette er 150 millioner kroner mer enn omsetningen i de to siste månedene i Både i Aust-Agder og Vest-Agder var sommerhandelen større enn julehandelen i fjor. I Nord-Norge utgjorde sommerhandelen 17,9 prosent av årsomsetningen i fjor, mens den i Trøndelag utgjorde 17,4 prosent. På Vestlandet og Østlandet sto omsetningen i juli og august for henholdsvis 16,8 og 16,7 prosent av som ble omsatt totalt i butikkene i disse to landsdelene i Her er sommeren viktigst For butikkhandelen i mange kommuner er handelen i de to sommermånedene helt avgjørende. I 7 kommuner sto omsetningen i juli og august i fjor for mer enn en fjerdedel av omsetningen i I Hvaler i Østfold og i Tjøme i Vestfold utgjorde omsetningen i de to sommermånedene i fjor 30 prosent eller mer av årsomsetningen, mens den i Moskenes i Nordland og Aurland i Sogn og Fjordane utgjorde litt under 30 prosent. SOMMERHANDEL 2012 Sommerhandelens Kommune Fylke andel av årsomsetning Hvaler Østfold 30,3 Tjøme Vestfold 30,0 Moskenes Nordland 29,8 Aurland Sogn og Fjordane 28,9 Namsskogan Nord-Trøndelag 26,8 Lom Oppland 26,1 Kragerø Telemark 25,4 Risør Aust-Agder 24,9 Hamarøy Nordland 24,7 Engerdal Hedmark 25,8 Solund Sogn og Fjordane 24,4 Flakstad Nordland 23,9 Tysnes Hordaland 23,8 Træna Nordland 23,8 Stranda Møre og Romsdal 23,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Sommerhandler for over 90 milliarder kroner i år. Butikkhandelen, bensinstasjonene og internettbedriftene omsatte i juli og august i fjor for 72 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. I forbrukerkroner, dvs. medregnet merverdiavgift, ble 4

5 det i 2012 handlet for omtrent 87,5 milliard kroner. Sommerhandelen i fjor var 2,7 prosent høyere enn i Juli i fjor var litt kaldere enn normalt og betydelig våtere enn normalt. I august var temperaturen litt over normalen, mens nedbøren var litt under normalen for august. På Østlandet var juli den 15. våteste juli siden målingene startet i Også august var våtere enn normalt. Været påvirker handelen, men hvor store utslagene er, er vanskelig å anslå. Noen bransjer rammes kraftig av dårlig vær, mens andre bransjer nyter godt av at noen trøstehandler når det er for kaldt og for vått til å gjøre normale sommersysler. I år anslår Hovedorganisasjonen Virke det vil bli handlet for i overkant av 90 milliarder kroner inkl. mva i butikkene i Norge i juli og august i år. I tillegg vil nordmenn handle for 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i juli og august i år. Mye sommerhandel også i Sverige Nordmenn sommerhandler ikke bare i Norge. Sommeren er også høysesong for butikkene like over grensen. I følge Statistisk sentralbyrå grensehandlet nordmenn for millioner kroner i 3. kvartal i fjor. Omsetningen i juli og august anslås til millioner kroner, noe som betyr at grensehandelen i de to sommermånedene utgjorde 20,3 prosent av samlet grensehandel i fjor. Økningen i grensehandelen fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 var i følge Statistisk sentralbyrå på vel 9 prosent. Selv om det er stor usikkerhet rundt Statistisk sentralbyrås grensehandelstall kan vi slå fast at veksten i grensehandelen i fjor sommer var høyere enn veksten i sommerhandelen i butikkene i Norge og at sommerhandelen er av enda større betydning for de svenske grensehandelsbutikkene enn den er for butikkhandelen i Norge. MAT OG DRIKKE UTGJØR NESTEN HALVPARTEN AV OMSETNINGEN Butikkhandelen med mat og drikke, dvs. butikkhandelen med dagligvarer, kioskvarer og andre nærings- og nytelsesmidler inklusive salg av vin og brennevin sto for 47,5 prosent av butikkomsetningen i Norge i Av de andre bransjene som inngår i denne rapporten var klesbransjen nest størst i fjor med en andel på 8,5 prosent, fulgt av byggevarehusene og møbelhandelen med 6,1 og 4,7 prosent. Apotekene, elektrohandelen og sportsbutikkene sto for henholdsvis 4,4, 4,0 og 3,6 prosent av samlet butikkomsetning på 360 milliarder kroner ekskl. mva. Øvrige bransjer hadde til sammen 21,2 prosent av total butikkhandelen i fjor. 5

6 Elektrohandel 4 % Møbelhandel 5 % Bransjenes andel av butikkomsetningen i 2012 Sportshandel 4 % Apotekene 4 % Byggevarehus 6 % Kleshandel 8 % Øvrig butikkhandel 21 % Dagligvare, kiosk, spesialbutikker nær.- og nyt.miidler 48 % Kilde: Statistisk sentralbyrå BYGGEVAREHUSENE PÅ VEKSTTOPPEN I 2012 Av de største bransjene var det byggevarehusene som hadde størst omsetningsøkning i 2012, med en vekst på 6,7 prosent. Møbelbutikkene økte omsetningen med 4,4 prosent, mens apotekene omsatte for 3,7 prosent mer enn i Dagligvare- og kioskhandelen samt øvrige spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler, herunder vinmonopolutsalgene, økte omsetningen i fjor med 3,6 prosent. Sportsbutikkene og klesbutikkene hadde en vekst på henholdsvis 2,3 og 2,1 prosent, mens elektrobutikkene økte omsetningen med 1,8 prosent fra 2011 til Øvrig butikkhandel hadde i fjor en vekst i omsetningen på 2,4 prosent. 6

7 Prosent 8 Omsetningsendring etter bransje Kilde: Statistisk sentralbyrå BRANSJEUTVIKLING Nedenfor omtales kort utviklingen i de bransjene som er omtalt i denne rapporten. BUTIKKHANDEL MED MAT OG DRIKKE I 2012 omsatte butikker med salg mat og drikke 1 for 171,1 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. Dagligvarebutikkene sto for 85,6 prosent av denne omsetningen. Landets vinmonopolutsalg og taxfreebutikker sto for 7,9 prosent av omsetningen, mens kioskene og 1 Mat og drikke omfatter: Butikkhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.m (dagligvare), Kioskhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.v(kiosker) og Spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler, herunder butikkhandel med vin og brennevin. 7

8 spesialbutikker som frukt og grønnsakbutikker, kjøtt- og kjøttvarebutikker, fiskebutikker, bakerier og konditorier, kaffe- og tebutikker og helsekostbutikker til sammen sto for 6,5 prosent av omsetningen. Vinmonopol og taxfree-butikker 7 % Kiosk 3 % Omsetning av mat og drikke etter butikktype 2012 Andre spesialbutikker (frukt, grønt, fisk, kjøtt, bakevarer, tobakk, helsekost og kaffe og te) 4 % Dagligvare 86 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke økte på landsbasis med 3,6 prosent i Størst økning hadde bransjen i Rogaland med 4,7 prosent. I Sogn og Fjordane økte omsetningen med 4,1 prosent, mens den økte med 4 prosent i Akershus og Hordaland. Klart svakest utvikling i fjor var det i Østfold der omsetningen bare økte med 2,1 prosent. På landsbasis omsatte butikkhandelen med mat og drikke for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Dette er 2,2 prosent mer enn i Høyest omsetning per innbygger hadde butikkene i Nord-Norge med vel kroner per innbygger. På Vestlandet og i Trøndelag ble det omsatt mat og drikke for henholdsvis rundt og kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger var på henholdsvis om lag og kroner per innbygger på Sørlandet og Østlandet. Av fylkene var omsetningen per innbygger i butikkhandelen med mat og drikke minst i Østfold med kroner. Dette er kroner eller 18,6 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. Den lave omsetningen per innbygger i dette fylket skyldes at mange handler mat- og drikkevarer i Sverige. På topp ligger Troms der omsetningen per innbygger i fjor var på kroner, kroner mer enn i Østfold. 8

9 BUTIKKHANDELEN MED MAT OG DRIKKE Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , NORGE , ) 1 er høyest omsetning per innbygger, 19 er minst omsetning per innbygger Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Dagligvarer 85,6 prosent av omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke ble i fjor tatt hånd om av dagligvarebutikkene. Dagligvarehandelen omsatte på landsbasis for 146,6 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 3,8 prosent mer enn i Størst økning hadde dagligvarebutikkene på Vestlandet med 4,4 prosent. I Trøndelag økte dagligvarebutikkene omsetningen med 3,7 prosent og på Østlandet økte de med 3,6 prosent. I Nord-Norge omsatte dagligvarebutikkene for 3,3 prosent mer enn i 2011, mens dagligvarebutikkene på Sørlandet økte omsetningen med 2,9 prosent fra 2011 til Omsetningen per innbygger var i fjor høyest i Nord-Norge med kroner og lavest på Østlandet med kroner. På Sørlandet, i Trøndelag og på Vestlandet var omsetningen per innbygger i dagligvarebutikkene på , og kroner i

10 BUTIKKHANDELEN MED DAGLIGVARER Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Kioskhandel Kioskene merker at flere dagligvarebutikker har utvidet åpningstidene. Konkurransen om kunden har blitt tøffere og antall kiosker er betydelig redusert de siste årene. Dette merkes på omsetningen. Omsetningen har falt de siste årene og 2012 er intet unntak. I 2012 falt omsetningen i kioskene med 2,3 prosent etter 4 prosent nedgang i 2011 og 7,1 prosent i Totalt omsatte kioskene i fjor for millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Utviklingen i fjor varierte kraftig, fra vel 14 prosent nedgang i kioskhandelen i Telemark og Vest-Agder til tilsvarende vekst i Akershus. Kioskomsetningen falt i samtlige fylker med unntak av Akershus. Hele økningen i Akershus skyldes økt handel i Ullensaker kommune, noe som tyder på kraftig vekst i kioskhandelen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kioskhandelen omsatte for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Høyest omsetning per innbygger har kioskhandelen i Oslo med 1953, fulgt av Finnmark og Troms med en omsetning per innbygger på og kroner. Også i Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland omsatte kioskhandelen for mer enn 1000 kroner per innbygger. Minst omsetning per innbygger i fjor hadde kioskhandelen i Telemark. 10

11 KIOSKHANDEL Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold 232-2, Akershus , Oslo , Hedmark 142-3, Oppland 148-5, Buskerud 189-3, Vestfold 186-0, Telemark 92-14, Aust-Agder 99-4, Vest-Agder , Rogaland 402-3, Hordaland 546-2, Sogn og Fjordane 72-3, Møre og Romsdal 213-4, Sør-Trøndelag 328-0, Nord-Trøndelag 115-0, Nordland 254-1, Troms 233-2, Finnmark 121-7, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Andre spesialbutikker I butikkhandelen med andre nærings- og nytelsesmidler, herunder salg av vin og brennevin, ble det i 2012 omsatt for millioner kroner, en økning på 3,8 prosent fra året før. Omsetningen gjennom vinmonopolutsalg og taxfreebutikker på flyplassene og andre spesialbutikker med drikkevarer utgjorde om lag 70 prosent av denne omsetningen, mens bakerier og konditorier sto for vel 7 prosent og helsekostbutikkene for snaue 6 prosent. 11

12 Kjøtt- og kjøttvarebutikker 1 % Annen butikkhande l med drikkevarer 1 % Omsetning i spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler 2012 Kaffe- og tebutikker 1 % Fiskebutikker Helsekostbutikker 2 % 6 % Bakeri og konditorier m.v 11 % Frukt- og grøntbutikker 1 % Taxfreesalg med vin og brennevin 8 % Tobakkbutikker 5 % Vinmonopol 61 % Andre spesialbutikker med næringsog nytelsemidler 3 % Kilde: Statistisk sentralbyrå og Vinmonopolet Størst vekst i 2012 hadde spesialforretningene med nærings- og nytelsesmidler på Sørlandet med 5,4 prosent. Spesialbutikkene i Trøndelag og på Vestlandet økte omsetningen med 4,7 og 4,1 prosent, mens denne type spesialforretninger på Østlandet og i Nord-Norge økte omsetningen med henholdsvis 3,6 og 2,8 prosent fra 2011 til Totalt omsatte butikkene i denne bransjen for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Høyest omsetning per innbygger var det på Østlandet med kroner per innbygger. I Trøndelag og på Vestlandet ble det i denne type butikker omsatt for i overkant av kroner per innbygger, mens det i Nord-Norge og på Sørlandet ble omsatt for litt over og kroner per innbygger i fjor. 12

13 SPESIALBUTIKKER MED NÆRINGS-OG NYTELSESMIDLER 1) Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold 875 2, Akershus , Oslo , Hedmark 473 3, Oppland 566 4, Buskerud 817 0, Vestfold 871 7, Telemark 428 0, Aust-Agder 333 4, Vest-Agder 534 5, Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 260-0, Møre og Romsdal 805 3, Sør-Trøndelag 981 3, Nord-Trøndelag 554 6, Nordland 853 2, Troms 553 2, Finnmark 201 3, NORGE , )Omfatter frukt- og grøntbutikker, kjøttbutikker, fiskebutikkerr, konditorier, vinmonopol og taxfresalg på flyplasser, tobakksbutikker, helsekostbutikker og kaffe- og tebutikker. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER Butikkhandelen med apotekervarer omsatte for vel 16 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 3,7 prosent mer enn i Størst vekst hadde apotekene på Vestlandet og i Trøndelag med 4,6 prosent. Apotekene på Østlandet og i Nord-Norge økte omsetningen med 3,4 og 3,0 prosent i fjor, mens apotekene på Sørlandet omsatte for 2,7 prosent mer enn i Apotekene omsatte i 2011 for kroner per innbygger. På topp ligger apotekene i Nord-Norge med en omsetning på kroner per innbygger. På Østlandet og på Sørlandet omsatte apotekene for henholdsvis og kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger i Trøndelag og på Vestlandet var henholdsvis og kroner i

14 BUTIKKHANDELEN MED APOTEKVARER Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark 821 4, Oppland 644 4, Buskerud 858 1, Vestfold 773 2, Telemark 688 3, Aust-Agder 388 4, Vest-Agder 558 1, Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 303 2, Møre og Romsdal 727 3, Sør-Trøndelag 885 5, Nord-Trøndelag 424 3, Nordland 866 4, Troms 481 0, Finnmark 242 2, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED KLÆR Butikkhandelen med klær omsatte for vel 30,5 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 2,1 prosent mer enn året før. Høyest vekst hadde klesbransjen på Vestlandet og i Trøndelag der klesbutikkene omsatte for 3,5 prosent mer enn i På Østlandet økte klesbutikkene omsetningen med 1,6 prosent i fjor, mens klesbutikkene på Sørlandet og i Nord-Norge bare omsatte for 0,6 og 0,3 prosent mer enn i På landsbasis omsatte kleshandelen for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Høyest omsetning per innbygger i fjor hadde klesbutikkene på Vestlandet med kroner per innbygger. I Trøndelag og på Østlandet ble det omsatt for og kroner per innbygger, mens klesbutikkene på Sørlandet og i Nord-Norge bare omsatte for og kroner per innbygger i fjor. 14

15 BUTIKKHANDELEN MED KLÆR Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark 805-1, Oppland 968 0, Buskerud , Vestfold , Telemark 859-1, Aust-Agder 535-0, Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 524 3, Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag 631-0, Nordland , Troms 888-1, Finnmark 346 2, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDELEN MED SPORTSUTSTYR Sportsbransjen økte omsetningen med 2,3 prosent til millioner kroner eksklusiv mva i Klart størst vekst var det i Nord-Norge der sportsbutikkene økte omsetningen med 7,5 prosent. Hele økningen i denne landsdelen kom i Troms etter at XXL og G-MAX åpnet store sportsvarehus i Tromsø høsten 2011 og høsten På Østlandet og i Trøndelag økte sportsbutikkene omsetningen med 2,9 og 2,8 prosent, mens bransjen hadde en vekst på 1,9 prosent på Sørlandet. På Vestlandet gikk omsetningen i sportsbutikkene ned med 0,5 prosent i fjor. I denne landsdelen falt omsetningen i alle fylker med unntak av Rogaland. På landsbasis omsatte sportsbransjen for kroner (ekskl. mva) per innbygger i Høyest omsetning per innbygger har bransjen i Trøndelag med kroner. På Vestlandet og Østlandet omsatte sportsbutikkene i fjor for og kroner per innbygger, mens de i Nord-Norge og på Sørlandet omsatte for henholdsvis og kroner per innbygger. 15

16 BUTIKKHANDELEN MED SPORTSUTSTYR Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold 511 0, Akershus , Oslo , Hedmark 425-1, Oppland 517-0, Buskerud 708 2, Vestfold 427 4, Telemark 399 6, Aust-Agder 220 2, Vest-Agder 445 1, Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 211-4, Møre og Romsdal 605-0, Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag 403 1, Nordland 481-0, Troms , Finnmark 166-3, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER Butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater omsatte på landsbasis for i overkant av 14,5 milliarder kroner i Dette er 1,8 prosent mer enn i Best utvikling i fjor hadde elektrobutikkene i Trøndelag der omsetningen økte med 2,7 prosent. På Østlandet og Vestlandet gikk omsetningen opp med 1,9 og 1,8 prosent fra 2011 til 2012, mens den i Nord-Norge økte med 1,3 prosent. På Sørlandet omsatte elektrobutikkene bare for 0,2 prosent mer enn i På landsbasis omsatte bransjen for kroner per innbygger. Høyest omsetning per innbygger hadde bransjen i Trøndelag med kroner. Deretter fulgte Vestlandet, Østlandet og Sørlandet med henholdsvis 2 943, og kroner per innbygger, mens elektrobutikkemne i Nord-Norge omsatte for kroner per innbygger i fjor. 16

17 BUTIKKHANDELEN MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSARTIKLER Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold 803 4, Akershus , Oslo , Hedmark 476-0, Oppland 562 0, Buskerud 708 2, Vestfold 619 0, Telemark 472 2, Aust-Agder 260-1, Vest-Agder 565 0, Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 213 3, Møre og Romsdal 850 1, Sør-Trøndelag 988 2, Nord-Trøndelag 383 4, Nordland 529-1, Troms 566 5, Finnmark 172-5, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BUTIKKHANDEL MED MØBLER Møbelbutikkene omsatte for tett oppunder 17 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 4,4 prosent mer enn i Størst vekst i fjor hadde møbelbutikkene på Østlandet og i Trøndelag med henholdsvis 5,3 og 5,1 prosent omsetningsvekst. Møbelbutikkene i Nord-Norge omsatte for 4,3 prosent mer i fjor enn i 2011, mens møbelbutikkene på Vestlandet og Sørlandet økte omsetningen med 3,2 og 2,4 prosent fra 2011 til Møbelhandelen omsatte i fjor for kroner (ekskl. mva) per innbygger. Omsetningen per innbygger varierer fra kroner per innbygger i Trøndelag til kroner per innbygger i Nord- Norge. På Sørlandet, Vestlandet og Østlandet omsatte møbelbutikkene for henholdsvis 3 642, og kroner per innbygger i fjor. 17

18 BUTIKKHANDELEN MED MØBLER Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold 586 4, Akershus , Oslo , Hedmark 309-2, Oppland 399 3, Buskerud 586 5, Vestfold 534 4, Telemark 363 2, Aust-Agder 662-1, Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 214 4, Møre og Romsdal 572 0, Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag 293 1, Nordland 571 1, Troms 377 9, Finnmark 192 3, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BYGGEVAREHUS Byggevarehusene i Norge omsatte i 2011 for snaue 22 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 6,7 prosent mer enn i Klart størst vekst hadde byggevarehusene på Vestlandet som økte omsetningen med 9,7 prosent fra 2011 til Økningen på Vestlandet var høyest i Hordaland med 13,2 prosent. På Østlandet økte byggevarehusene omsetningen med 6,4 prosent, mens omsetningsøkningen i Nord-Norge og i Trøndelag var på henholdsvis 5,5 og 4 prosent i fjor. Minst vekst i fjor hadde byggevarehusene på Sørlandet med 2,9 prosent. Høyest omsetning per innbygger i fjor hadde byggevarehusene i Trøndelag med kroner per innbygger. I Nord-Norge omsatte byggevarehusene for kroner per innbygger og på Vestlandet for kroner per innbygger. Minst omsetning per innbygger hadde i fjor byggevarehusene på Østlandet og Sørlandet med henholdsvis og kroner ekskl. mva. 18

19 BYGGEVAREHUS Omsetning 2012 Endring Omsetning per innbygger 2012 Rangering 1) Mill. kr. ekskl. mva Prosent Kroner ekskl. mva oms. per innb. Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark 871 2, Oppland 655 7, Buskerud , Vestfold 988 8, Telemark 903 3, Aust-Agder 330 4, Vest-Agder 675 2, Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane 570 5, Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms 818 7, Finnmark 523 2, NORGE , Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse 19

20 FYLKESTALL Nedenfor presenteres en del tall som viser hvordan butikkhandelen utviklet seg i de enkelte fylker i ØSTFOLD Butikkhandelen i Østfold økte omsetningen med 2,7 prosent i Mesteparten av økningen kom i første halvår. Kapitalvarebransjene, med byggevarehusene på topp, økte omsetningen mest i fjor. Sportsbransjen hadde en svak økning i fjor etter kraftig vekst i Handelslekkasjen ut av fylket anslås til 2,7 milliarder kroner inkl. mva. Ingen andre steder betyr sommerhandelen så mye som på Hvaler. Butikkhandelen i Østfold omsatte for 17,9 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er 463 millioner eller 2,7 prosent mer enn i Halvparten av omsetningsøkningen i butikkhandelen i Østfold i fjor tok butikkene i Rygge og Fredrikstad hånd om. Kapitalvarebransjene med byggevarehusene i spissen var vekstvinnerne i Østfold i fjor startet bra med en omsetningsøkning på 4,6 prosent. I 2. halvår falt veksttakten til 1 prosent. Med unntak av kioskhandelen var utviklingen svakere i andre halvår i alle bransjene som omtales i denne rapporten. Størst endring i veksttakt fra 1. til 2. halvår var det i kapitalvarebransjene. Første halvår reddet fjoråret Mesteparten av omsetningsøkningen i fjor kom i første halvår. Butikkomsetningen i 1. halvår økte med 368 millioner kroner, mens økningen fra 2. halvår i 2011 til 2. halvår i fjor bare var på 95 millioner kroner ekskl. mva. Det markante trendskiftet kom på høsten i fjor. Husholdningene strammet inn på pengebruken, med det resultat at omsetningen i butikkhandelen i de fire siste månedene i fjor bare økte med 0,4 prosent. De tre kapitalvarebransjene, byggevarehusene, elektrohandelen og møbelhandelen, som til sammen hadde en vekst på 11 prosent i 1. halvår, økte omsetningen bare med 1,4 prosent i 2. halvår. Møbelbransjen gikk fra en vekst på 11,2 prosent i 1. halvår til en nedgang på 0,4 prosent i 2. halvår. Også i sportsbutikkene, klesbutikkene og apotekene gikk det fra vekst i 1. halvår til nedgang i 2. halvår. Halvparten av veksten skjedde i Rygge og Fredrikstad Butikkhandelen i Rygge og Fredrikstad sørget for halvparten av omsetningsøkningen i butikkhandelen i Østfold i I Rygge økte omsetningen med 5,9 prosent eller med 117 millioner kroner til millioner kroner. Mesteparten av økningen skyldes økt omsetning av jernvare, fargevarer, trelast og andre byggevarer, men økt handel på Moss Lufthavn Rygge bidro også til veksten i fjor. I Fredrikstad økte butikkene omsetningen med 2,3 prosent eller med 113 millioner kroner til millioner kroner. Nesten halvparten av veksten sørget dagligvarebutikkene for. I Sarpsborg økte omsetningen i fjor med 1,4 prosent til millioner kroner og i Moss med 1,7 prosent til millioner kroner ekskl. mva. Butikkene i Halden økte omsetningen med 2,2 prosent til millioner kroner. 20

21 Butikkene i Askim og Eidsberg økte omsetningen med 4 og 5,3 prosent til henholdsvis 928 og 838 millioner kroner i fjor. Kapitalvarebransjene på veksttoppen Av de største bransjene var det kapitalvarebransjene som økte omsetningen mest i fjor. Størst økning hadde byggevarehusene med 6,9 prosent etter 12,2 prosent vekst i 1. halvår. Den sterke veksten i byggevarehusene skyldes at omsetningen i byggevarehusene i Eidsberg økte med 68 prosent til 118 millioner kroner. Økningen i byggevarehusenes omsetning i Eidsberg sto for vel halvparten av byggevarehusenes omsetningsvekst i Østfold i fjor. Mesteparten av den øvrige veksten i byggevarehusene sto varehusene i Fredrikstad og Sarpsborg for der omsetningen økte med 6,9 og 5,8 prosent til henholdsvis 421 og 320 millioner kroner. Møbelbutikkene endte opp med en årsvekst på 4,8 prosent etter 11,2 prosent vekst i 1. halvår, mens elektrohandelen stoppet opp på 4 prosent i fjor etter 8,6 prosent økning i 1. halvår. Veksten i møbelbransjen skyldes økt handel i møbelbutikkene i både Halden, Sarpsborg, Moss, Rygge og Fredrikstad. Høyest møbelomsetning i Østfold er det i Fredrikstad der møbelbutikkene i fjor hadde en samlet omsetning på 190 millioner kroner ekskl. mva. Elektrohandelen i Fredrikstad bidro med rundt 30 prosent av veksten i elektrohandelens omsetning i fjor. Elektrobutikkene i Fredrikstad omsatte for 303 millioner kroner i fjor, 3 prosent mer enn i I Sarpsborg omsatte elektrobutikkene for 148 millioner kroner, det samme som i Kamp om sportskundene. I løpet av ett og et halvt år, fra midten av februar 2011 til slutten av august 2012, er det åpnet 3 store sportsvarehus i Østfold. To i Moss og ett i Fredrikstad. På to år, fra 2010 til 2012, har sportsbutikkene i Østfold økt omsetningen fra 450 millioner kroner i 2010 til 511 millioner kroner i fjor, en vekst på 13,6 prosent. Foreløpig er det sportsbutikkene i Moss som har vunnet denne kampen. Sportsbutikkene i Moss har økt omsetningen fra 42 millioner kroner i 2010 til nærmere 112 millioner kroner i fjor, etter at XXL åpnet varehus i februar 2011 og G-MAX åpnet i august i fjor. Sportsbutikkene i Fredrikstad økte omsetningen fra 83 millioner i 2010 til 99 millioner i 2011 etter at G-Max åpnet i mai i I fjor falt omsetningen med om lag 1,5 millioner kroner. I Sarpsborg har omsetningen i sportsbutikkene nærmest holdt seg uendret fra 2010 til 2012, mens omsetningen i Rygge har gått ned fra vel 38 millioner i 2010 til snaue 24 millioner i fjor. Handelslekkasje på 2 ¼ milliard kroner Ingen andre fylker har lavere butikkomsetning per innbygger enn Østfold. En butikkomsetning på kroner per innbygger er 11 prosent mindre enn omsetningen per innbygger på landsbasis. Innen mat og drikke er omsetningen per innbygger i Østfold nesten 19 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. Handelslekkasjen i Østfold anslås til 2 ¼ milliard kroner eller om lag 2,7 milliarder kroner dersom merverdiavgiften medregnes. Til sammenligning handlet nordmenn varer i Svinesund/Strømstad for tett oppunder 6,4 milliarder kroner i fjor i følge Statistisk sentralbyrå. Den lave butikkomsetningen per innbygger skyldes ikke bare lav omsetning av mat- og drikkevarer. Også innen klær, sport og møbler er butikkomsetningen per innbygger lav i Østfold sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette tyder på at butikkene i Østfold ikke bare avgir omsetning til butikker i Sverige, men også til kles-, sport- og møbelbutikker og andre type forretninger i andre fylker, ikke minst i Oslo og Akershus. Mange kjøper nok møbler på Ikea i Oslo eller Asker og av de vel

22 personene som pendler til arbeidsplasser i Oslo og Akershus, så gjør nok en del sine innkjøp i butikker nær arbeidsstedet. Sommerhandelen har størst betydning på Hvaler Sommerhandelen betyr mye for butikkene på Hvaler. I juli og august i 2012 omsatte butikkene på Hvaler for 109 millioner kroner, som er 30,3 prosent av omsetningen i Sommerhandelen på Hvaler betyr mer enn i noen andre kommuner i landet. For butikkene innen mat og drikke sto handelen i de to sommermånedene for hele 36,1 prosent av årsomsetningen i fjor. Også for blomsterbutikkene på Hvaler er sommeren svært viktig. I fjor utgjorde omsetningen i juli og august 31 prosent av årsomsetningen. BUTIKKHANDELEN I ØSTFOLD 2012 Butikkomsetning Prosentvis Butikkomsetning per innbygger Prosentvis Butikkhandel med Mill. kr. ekskl. mva endring (kroner ekskl. mva) endring Mat og drikke , ,8 Klær , ,0 Sportsutstyr 511 0, ,6 Apotekvarer , ,0 Byggevarer , ,3 Møbler 586 4, ,5 Elektroniske husholdningsapparater 803 4, ,7 Øvrig butikkhandel , ,6 Butikkhandel i alt , ,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse AKERSHUS Butikkhandelen i Akershus økte omsetningen med 3,7 prosent i Størst vekst var det i region Lillestrøm. Byggevarehusene, møbelbutikkene og sportsbutikkene økte omsetningen mest i fjor. Butikkhandelen i Akershus (medregnet butikkene på Oslo Lufthavn Gardermoen) omsatte i 2012 for 40,8 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 3,7 prosent mer enn i Størst framgang i region Lillestrøm Butikkene i region Lillestrøm omsatte for 12,1 milliarder kroner i fjor. Dette er4,8 prosent mer enn i Størst vekst i region Lillestrøm var det Sørum, Nittedal, Enebakk og Skedsmo. I Sørum økte butikkene omsetningen med nærmere 10 prosent i fjor, mens veksten i de tre øvrige nevnte kommunene var 6 prosent. I region Ullensaker/Eidsvoll økte butikkomsetningen med 4,2 prosent. I denne regionen var den prosentvise veksten størst i Hurum og Ullensaker der omsetningen økte med vel 9 og nær 5,5 prosent. I Eidsvoll og Nannestad gikk omsetningen i butikkhandelen litt ned sammenlignet med I regionene Bærum/Asker og Follo økte omsetningen i fjor med 22

23 henholdsvis 2,9 og 2,7 prosent. I region Bærum/Asker var veksten i fjor høyest i Asker med 3,5 prosent mot 2,4 prosent i Bærum. I Follo var omsetningsveksten størst for butikkene i Nesodden og Oppegård med vel 9 og omtrent 5,5 prosent. Butikkene i Ski økte omsetningen med om lag 4,5 prosent, mens omsetningsøkningen i Frogn og Vestby var på rundt 4 og 3 prosent. I Ås falt butikkomsetningen med nærmere 6 prosent. Den pågående ombyggingen av Vinterbro Senter forklarer noe av nedgangen her. Byggevare økte mest Byggevarehusene i Akershus økte omsetningen med 8,3 prosent til 1 ¾ milliard kroner ekskl. mva i Mest byggevarer ble det solgt i Skedsmo der byggevarehusene i fjor omsatte for 401 millioner kroner, 12,5 prosent eller om lag 45 millioner kroner mer enn året før. Den høye økningen i fjor skyldes betydelig vekst i 1. halvår som følge av at Maxbo Stormarked åpnet i midten av april i Byggevarehusene i Skedsmo sto for en tredjedel av omsetningsøkningen i byggevarehusene i Akershus i fjor. I Asker økte byggevarehusene omsetningen med nærmere 50 prosent eller med 39 millioner kroner, mens byggevarehusene i Bærum og Vestby omsatte for 18 og 17 millioner mer enn i ,7 prosent vekst for møbel og sport Møbelbransjen i Akershus omsatte i 2012 for millioner kroner. Dette er 5,7 prosent mer enn i Møbelbutikkene i Asker, Bærum og Skedsmo sto for mesteparten av omsetningsøkningen i Akershus i fjor. I Asker økte omsetningen med 72 millioner til millioner kroner. Møbelbutikkene i Asker med Ikea i spissen tok dermed hånd om nærmere 58 prosent av møbelbutikkenes omsetning i Akershus i fjor. I Bærum omsatte møbelbutikkene i fjor for 335 millioner kroner ekskl. mva, 32 millioner kroner mer enn i Møbelbutikkene i Skedsmo økte omsetningen med 30 millioner til 210 millioner kroner. Også i sportsbransjen gikk omsetningen opp med 5,7 prosent i fjor. Totalt omsatte fylkets sportsbutikker for millioner kroner ekskl. mva i fjor, 77 millioner kroner mer enn i Størst prosentvis vekst var det i Skedsmo der omsetningen i sportsbutikkene i fjor gikk opp med 19,5 prosent til 244 millioner kroner. Mesteparten av økningen kom i de to siste månedene i fjor etter at XXL åpnet varehus på Strømmen Stormarked 25. oktober i fjor. Omsetningen i Asker gikk opp med 16,1 prosent til 149 millioner kroner ekskl. mva. Høyest omsetning har sportsbutikkene i Bærum som i fjor omsatte for 456 millioner kroner, 5,3 prosent mer enn i Også i Ski økte sportsbutikkene omsetningen med 5,3 prosent i fjor. Her omsatte sportsbutikkene for 160 millioner kroner ekskl. mva i Pluss fire innen mat og drikke Dagligvarebutikkene i Akershus økte omsetningen med 3,5 prosent til millioner kroner i fjor. Kioskene økte omsetningen 14,7 prosent mens andre spesialbutikker, herunder vinmonopolene, økte omsetningen med 4,6 prosent. Totalt gikk omsetningen innen mat og drikke opp med 4 prosent eller med 691 millioner til millioner kroner ekskl. mva i Mest mat og drikke omsettes det i Bærum, der det i fjor ble omsatt for millioner kroner i kommunens dagligvareforretninger, kiosker og andre spesialbutikker med næringsog nytelsesmidler, en økning på 2,8 prosent fra Omsetningen i Ullensaker økte med 23

24 7,8 prosent til millioner kroner ekskl. mva når omsetningen på Oslo Lufthavn Gardermoen er med. I Skedsmo gikk omsetningen opp med 2,4 prosent til millioner kroner. I Skedsmo økte dagligvarebutikkene omsetningen med 3,5 prosent i fjor, mens kioskene og øvrige spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler hadde nedgang. Omsetningen av mat og drikke i Asker økte med 3,5 prosent til millioner kroner, mens den gikk opp med 1,7 prosent til millioner kroner i Lørenskog. I Ski økte butikkene innen mat og drikke omsetningen med 5 prosent til 918 millioner kroner i fjor. Elektrohandelen flyttet på seg Omsetningen i elektrobutikkene økte med 2,8 prosent til millioner kroner i Høyest omsetning har elektrobutikkene i Lørenskog med 423 millioner kroner ekskl. mva., fulgt av Asker med 289 millioner og Bærum med 175 millioner kroner. I Ski, Skedsmo og Ullensaker omsatte elektrohandelen i fjor for henholdsvis 197, 179 og 175 millioner kroner. Størst prosentvis vekst var det i Skedsmo kommune der elektrobutikkene økte omsetningen med 27 prosent. Om lag halvparten av økningen i Skedsmo i fjor kom etter 25. oktober da Expert Stormarked etablerte seg i Strømmen Storsenter. I Ski økte elektrobutikkene omsetningen med 8,8 prosent og i Lørenskog med 4,2 prosent. Elektrobutikkene i Ullensaker og Asker hadde en økning på henholdsvis 1,1 og 0,5 prosent, mens omsetningen i elektrobutikkene i Bærum falt med 4,2 prosent fra 2011 til Svak vekst i klesbransjen Klesbutikkene i Akershus omsatte i fjor for millioner kroner, 1,6 prosent eller 52 millioner kroner mer enn i Størst prosentvis vekst var det i Asker der klesbutikkenes omsetning økte med 7,7 prosent til 279 millioner kroner. Omtrent halvparten av økningen skyldes at H&M og flere andre klesbutikker åpnet på Holmen Senter før jul I Lørenskog økte klesbutikkene omsetningen med 4 prosent til 342 millioner kroner, mens klesbransjen i Skedsmo omsatte for 601 millioner kroner etter en vekst på 3,4 prosent i fjor. Mesteparten av økningen i fjor kom etter at det ble åpnet mange nye klesbutikker på Strømmen Storsenter i slutten av oktober i fjor. I Ski økte klesbutikkene omsetningen med 2,7 prosent til 376 millionerkroner og i Bærum med 1,6 prosent til 761 millioner kroner. Klesbutikkene i Ullensaker og Ås hadde en nedgang i fjor. Omsetningen i juli og august utgjorde bare 16,2 prosent av årsomsetningen Sommerhandelen betyr mindre for butikkhandelen i Akershus enn den gjør i de fleste andre fylker. Årsaken er selvsagt at mange tar sommerferie utenfor fylket. På fylkesbasis sto omsetningen i juli og august for 16,2 prosent av butikkomsetningen i Det er bare i Oslo at andelen er mindre. For enkelte kommuner i Akershus er sommerhandelen likevel viktig. I Vestby, Hurdal og Frogn utgjorde omsetningen i juli og august henholdsvis 19,3, 18,9 og 18,8 prosent av årsomsetningen i fjor. 24

25 BUTIKKHANDELEN I AKERSHUS 2012 Butikkomsetning Prosentvis Butikkomsetning per innbygger Prosentvis Butikkhandel med Mill. kr. ekskl. mva endring (kroner ekskl. mva) endring Mat og drikke , ,0 Klær , ,3 Sportsutstyr , ,7 Apotekvarer , ,2 Byggevarer , ,2 Møbler , ,7 Elektroniske husholdningsapparater , ,9 Øvrig butikkhandel , ,5 Butikkhandel i alt , ,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse OSLO Butikkene i Oslo økte omsetningen med 3,3 prosent til 46,5 milliarder kroner i Størst vekst i fjor hadde butikkene i bydelene Sagene, Ullern og Nordstrand, mens butikkhandelen i Vestre Aker og Stovner utviklet seg svakt. Av de største bransjene var det byggevarehusene og møbelhandelen som viste best utvikling i fjor. Butikkene i landets hovedstad omsatte i fjor for 46,5 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 3,3 prosent mer enn i Høy befolkningsvekst forklarer mye av framgangen i fjor. Omsetningen per innbygger økte bare med 0,9 prosent. Størst vekst i bydel Sagene Butikkomsetningen i Oslo utviklet seg svært forskjellig i de enkelte bydeler, fra 6,7 prosent vekst i bydel Sagene til 0,4 prosent nedgang i bydel Stovner. I Bydel Sagene sørget økt handel av IKT-utstyr, sportsutstyr, klær og dagligvare/kioskhandel for to tredjedeler av omsetningsveksten på 204 millioner kroner i fjor. Rundt tre fjerdedeler av omsetningsveksten i butikkhandelen i bydel Sagene tok butikkene i Storo Storsenter hånd om. Butikkhandelen i Sagene sto for 6,9 prosent av butikkhandelen i Oslo i fjor. I bydel Ullern økte butikkene omsetningen med 196 millioner kroner eller med 5,8 prosent i fjor. 30 prosent av veksten skyldes økt omsetningen i møbel- og interiørhandelen. Også i spesialbutikkene med nærings- og nytelsesmidler (+16 %) og i jernvare- og byggevarehandelen (+ 10 %) var veksten god i fjor. Disse bransjene bidro med 40 prosent av omsetningsøkningen i butikkhandelen i bydel Ullern. Butikkhandelen i bydel Ullern sto for 7,6 prosent av omsetningen i butikkhandelen i Oslo i fjor. Butikkene i CC Vest sto for om lag 30 prosent av omsetningsveksten i butikkhandelen i bydel Ullern i I bydel Nordstrand bidro butikkene i Lambertseter Senter med tre fjerdedeler av omsetningsveksten på 102 millioner kroner i butikkhandelen i bydelen i fjor. Butikkene i bydel Nordstrand sto for 4,3 prosent av omsetningen i butikkhandelen i Oslo i Økt salg av mat og drikke sto for halvparten av omsetningsøkningen i butikkhandelen i Nordstrand i fjor. 25

26 I bydelene Grorud og Grünerløkka økte butikkhandelen omsetningen med vel 5 prosent i fjor, mens veksten i bydel Bjerke og bydel Nordre Aker lå rundt 4,5 prosent. Svakest utvikling i fjor hadde butikkene i bydel Vestre Aker der omsetningen gikk opp med 0,5 prosent, mens omsetningen i butikkene i bydel Stovner gikk ned med 0,4 prosent. Butikkene i sentrum sto for en sjettedel av omsetningen Butikkene i bydel Sentrum omsatte i fjor for omtrent 7,6 milliarder kroner ekskl. mva og sto med det for nærmere en sjettedel av omsetningen i butikkhandelen i Oslo. Omsetningen i sentrum økte med 2,2 prosent i fjor. Av omsetningsøkningen på 164 millioner kroner i fjor sto klesbutikkene for 79 millioner, møbelbutikkene for 33 millioner, apotekene for 28 millioner og dagligvarebutikkene for snaue 26 millioner kroner. Størst vekst var det i møbelhandelen og apotekene med henholdsvis 24,1 og 11,6 prosent. Dagligvarebutikkene økte omsetningen med 4,1 prosent, mens klesbutikkene omsatte for 3,7 prosent mer enn i Sportsbutikkene i sentrum økte omsetningen med nærmere 12 millioner kroner eller med 3,3 prosent i fjor. Butikkene i bydel Alna og bydel Frogner tok i fjor hånd om henholdsvis 12,8 og 12,4 prosent av omsetningen i butikkhandelen i Oslo i fjor. I bydel Alna bidro møbelbutikkene med omtrent 47 prosent av omsetningsveksten i butikkhandelen i bydelen. Møbelbutikkene i bydel Alna sto for over en tredjedel av butikkomsetningen i bydel Alna og nesten tre fjerdedeler av møbelomsetningen i Oslo i fjor. I bydel Frogner var det var det møbel- og interiørbutikkene som økte omsetningen mest og som sammen med dagligvarebutikkene bidro mest til omsetningsøkningen på 1,7 prosent eller snaue 100 millioner kroner ekskl. mva. i fjor. En milliard i byggevarer Byens byggevarehus økte i fjor omsetningen med 7,9 prosent og passerte med det en milliard kroner ekskl. mva i omsetning. Mest byggevarer omsettes det i bydelene Alna og Ullern, mens omsetningsveksten i fjor var høyest i bydel Bjerke og Nordre Aker der byggevareomsetningen økte med rundt 11 prosent. Møbelbutikkene økte omsetningen med 6,4 prosent. Møbelbutikkene i Alna bydel, som står for 73 prosent av møbelbutikkenes omsetning i Oslo, økte i fjor omsetningen med 5,1 prosent. Etter bydel Alna er det i sentrum samt i bydelene Frogner, Ullern og Østensjø det omsettes mest møbler. Både i Oslo sentrum og i bydel Frogner økte møbelbutikkene omsetningen med vel 24 prosent, mens økningen i bydel Østensjø og bydel Ullern var på henholdsvis 10,8 og 7,6 prosent. Mens det var god vekst i byens byggevarehus og møbelvarehus var det liten bevegelse i omsetningen i byens elektrobutikker der omsetningen bare økte med 1,1 prosent. I bydel Sagene økte elektrobutikkene omsetningen med 4,9 prosent til 215 millioner kroner ekskl. mva, mens elektrovarehusene i bydel Alna økte omsetningen med 3,9 prosent til 527 millioner kroner. I Oslo sentrum omsatte elektrobutikkene for 155 millioner kroner i fjor, 0,2 prosent mer enn i Mat og drikke for over 20 milliarder Dagligvarebutikkene, kioskene samt spesialbutikkene med salg av nærings- og nytelsesmidler, herunder vinmonopolutsalgene, økte til sammen omsetningen med 3,7 prosent til omtrent 20,3 milliarder kroner i fjor. Størst vekst hadde byens dagligvarebutikker som økte omsetningen med 4,2 prosent til 15,9 milliarder kroner i fjor. Spesialbutikkene økte omsetningen med 3,2 prosent til 3,2 milliarder kroner. Av spesialbutikkene sto vinmonopolutsalgene for vel 60 prosent av omsetningen. Kioskene i Oslo omsatte i fjor for 1,2 milliarder kroner. Dette er 3,6 prosent mindre enn i

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011 BUTIKKHANDELEN 2011 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2011. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS Handelen i Oslo 2011 En analyse av omsetning og omsetningsutvikling for forbrukerrettet handel og service. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi

Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi Å jul med din glede Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi Du og jeg står for halvparten av all etterspørsel i fastlands-norge Vi kjøper varer og tjenester for nesten 1 300 mrd

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2016 Lars E Haartveit Det begynner å bli lenge siden dollaren kostet under 6 kr. 2 Butikkene hever utsalgsprisene med et tidsetterslep - veksttoppen er trolig passert. 3 selv om

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2006

HANDELEN I OSLO 2006 HANDELEN I OSLO 2006 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2007 HANDELEN I OSLO 2006 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2006

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012 Norsk handel 212 1 Norsk handel 212 Innledning 3 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning Norsk handel 212 Fenomenet bransjeglidning Hvordan vinne forbrukeren? Hvor bor gullkunden din? Kjenn ditt lokale

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer