2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ"

Transkript

1 LANDSANALYSE DETALJHANDEL halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015

2 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen. Basisen for dette arbeidet er tallmateriale fra SSB og en bransjemessig spesialaggregering av tallmaterialet. I 2009 endret Statistisk Sentralbyrå bransjekodene (NACE), slik at definisjonene på de ulike bransjer har blitt endret. Den inndelingen som her er brukt, er nå i samsvar med det som brukes i flere analyser, bl.a Kvaruds Kjøpesenteranalyse og HSH sine bransjeanalyser. Den nye inndelingen er på en måte litt under prøving, for til slutt å ha en enhetlig bransjedefinisjon som benyttes. De bransjer som denne analysen ikke tar med, er type virksomheter som forbrukeren bruker penger på, som Servering, Hudpleie, Reisebyrå etc. 2. MÅLSETNING Målsetningen med denne analysen er å vise Tromsøs utvikling, bransjevis, i detaljhandelen i forhold til fylket, landet totalt, samt de største byene i Norge. Dette skal gjennomføres pr. halvår. 3. METODEBESKRIVELSE Følgende næringskoder er grunnlaget for analysen: Se eget vedlegg. Tall som framkommer i statistikkene er netto omsetning eksklusive merverdiavgift. Termintall framkommer med bakgrunn i bedriftenes innberetning i hht. merverdiavgiftsloven, og er supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallmaterialet er basert på foreliggende statistikker pr denne dato, og vi gjør oppmerksom på at tallgrunnlaget kan senere bli justert i de offisielle statistikker. Erfaringsmessig er dette mindre justeringer som ikke berører trender i så stor grad. 4. ANALYSER ANALYSE 1: REGIONEN Denne tabellen viser utviklingen i Norge, Troms og Tromsø. 2. HALVÅR 2014 Tromsø kommune hadde framgang i total omsetning Detaljhandel også 2. halvår 2014 målt mot samme periode i 2013 (+ 3,1%), og den var sterkere enn framgangen 1. halvår (+2,3%). Tabellen viser at Tromsø kommune hadde svakere utvikling 2. halvår målt i forhold til landsgjennomsnittet og fylket. Omsetningsveksten 2. halvår var for Tromsø + 3,1%. Fylket hadde + 3,4%, mens landet hadde en økning på + 3,3%. Tromsø Kommune står nå for 49,4% av omsetningen i fylket i 2. halvår 2014, mens det er 44,2% av fylkets innbyggere som bor i Tromsø kommune. Gjennomsnittsomsetning pr innbygger pr 2. halvår er i Tromsø NOK , det er godt over lands- og fylkesgjennomsnitt (hhv og ). For Tromsø er det en framgang i forhold til samme periode i fjor på + 1,3%. AKKUMULERT 2

3 Tromsø kommune hadde en vekst i omsetning i 2014 i forhold til 2013 på + 2,7%. Tromsø hadde bedre utvikling i 2. halvår i forhold til 1. halvår, og det samme hadde fylketet, mens landet hadde samme svakere 2. halvår. Tromsø hadde en svakere vekst enn landet, +3,6%, og en sterkere vekst enn fylket, + 2,4%. Tromsø har i 2014 forbedret sin posisjon innen detaljhandelen i forhold til fylket. Tromsø står for 50,0% av fylkets omsetning. Gjennomsnittsalget pr innbygger i Tromsø viser også en framgang. Den er i 2014 på NOK , mens den i 2013 var NOK Det er en framgang på + 0,9%. Befolkningsveksten var til sammenligning +1,8%. Omsetning pr innbygger er fortsatt høyere enn både Fylkes- og landsgjennomsnittet. ANALYSE 2: STORBYENE 2. HALVÅR Denne tabellen viser utviklingen mellom Trondheim, Bergen, Stavanger/Sandnes og Tromsø. Tromsø kommune har den nest svakeste framgangen i 2. halvår 2014 av alle disse byene, bare Trondheim hadde en svakere vekst. Tromsø, Stavanger/Sandnes og Bergen hadde en sterkere vekst 2. halvår enn 1. halvår, mens Trondheim hadde det motsatte. Tromsø har den høyeste befolkningsvekst i perioden. Tromsø har pr 2. halvår en omsetning pr innbygger som er høyere enn Stavanger/Sandnes, men lavere enn de to andre. Trondheim har den høyeste omsetning pr innbygger av alle disse byene. Dette viser at Trondheim er det mest betydningsfulle handlested i sin region dette halvåret, i sammenligning med de andre byene i sin region. Bergen har 6,1% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,4%, Trondheim 4,2% og Tromsø 1,6%. AKKUMULERT Bergen er den byen som klarte størst vekst i 2014, + 3,6%, fulgt av Stavanger/Sandnes med 3,5%, Trondheim med + 2,9% og Tromsø med + 2,7%. Tromsø har nest høyest omsetning pr innbygger i forhold til de andre byene ( ,-). Trondheim har høyest omsetning pr innbygger ( ,-) Bergen er fortsatt den største handelsregionen. Bergen har 6,2% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,4% og Trondheim 4,2% og Tromsø 1,6%. ANALYSE 3: BRANSJER I REGIONEN 2. HALVÅR Tabellene viser utviklingen pr 2. halvår i de ulike bransjer fra Tabellen viser også hvor stor andel av omsetningen som foregår i de ulike deler av regionen. Vi vil her berøre noen av de viktigste hendelsene for Tromsø. Tromsø utvikler seg bedre enn landsgjennomsnittet i tre bransjer; Mat og Drikke og Klær og Sko og Hus og Hjem. Utviklingen er svakere i Spesialbutikker og Annen detaljhandel. Tromsø har en langt svakere vekst i Spesialbutikker enn landet. 3

4 Tromsø har en betydelig større vekst i bransjen Hus og Hjem enn landsgjennomsnittet og i forhold til fylket. Tromsø har denne perioden en svakere framgang for bransjen Annen Detaljhandel som inkluderer Bilbransjen, enn fylket og landet totalt. Tromsø har totalt en lavere vekst enn fylket og landet totalt. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 49,4%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (66,9%) og Spesialbutikker (60,2%) og Hus og Hjem (48,2%) AKKUMULERT Tromsø har hatt en høyere vekst enn fylket, men svakere enn landsgjennomsnittet. Mat og Drikke (+4,0%) har en sterkere vekst enn fylkets. Klær og Sko (+ 0,6%) har en svakere utvikling enn fylket, og på samme nivå som landsgjennomsnittet. Spesialbutikker øker mindre i Tromsø (+0,9%) enn i landet og fylket. Hus og Hjem øker betydelig mer i Tromsø (+ 7,8%) enn i fylket og landet. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 50,0%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (67,1%) og Spesialbutikker (60,3%) og Hus og Hjem (47,9%) ANALYSE 4: BRANSJER I STORBYENE 2. HALVÅR Tabellen viser utviklingen i de ulike bransjer 2. halvår Omsetningsveksten er svakest i Trondheim, fulgt av Tromsø, Bergen og Stavanger/Sandnes, Tromsø har høyest vekst på Klær og Sko og Hus og Hjem. Tromsø har lavest vekst i Spesialbutikker i forhold til de andre byene. Tromsø har betydelig svakere vekst i Annen Detaljhandel som inkluderer bil, enn Bergen og Stavanger/Sandnes. Bare Trondheim har tilbakegang AKKUMULERT Tromsø har lavest vekst dette året med sin vekst på + 2,7%. Bergen har høyest vekst, + 3,6%. Tromsø har den beste utvikling av alle byene i bransjen Hus og Hjem. Tromsø er den by med nest svakest utvikling i bransjene Mat og Drikke og Spesialbutikker. Bare Bergen har svakere utvikling en Tromsø innen Klær og Sko. I Annen detaljhandel (bil og bensin), er Tromsø den byen med svakest økning. 4

5 ANALYSE 5: BRANSJER I STORBYENE, FORDELING Tabellen viser hvordan handelen i disse byene fordeler seg på de ulike bransjer i forhold til Total handel. Tromsø har den største andel av Mat og Drikke, større enn Landsgjennomsnitt og de andre byene. Tromsø har en større andel av Klær og Sko enn landsgjennomsnittet og de andre byene, med unntak av Stavanger/Sandnes. Tromsø har en større andel av Spesialbutikker enn landsgjennomsnittet og de andre byene, med unntak av Bergen. Tromsø har en betydelig lavere del av omsetningen sin fra bransjen Hus og Hjem enn landsgjennomsnitt og de øvrige byene. Tromsø har en mindre del av omsetningen fra Annen Detaljhandel (Bil bl.a.) enn de andre byene, og under landsgjennomsnittet. 5. AVSLUTNING Kommentarrapporten er i denne statistikken kortfattet og tar tak i noen hovedtendenser utifra foreliggende tabellmateriell. Tallene vil ved senere kjøringer bli oppdatert, slik at det er viktig at siste kjøring alltid benyttes. Tall fra denne publiseringen kan offentliggjøres. Oslo, mai 2015 AVANT MANAGEMENT Rolf O. Svendsen sign. 5

6 LANDSANALYSE BRANSJEANALYSE Alternativ aggregering Oversikt over tilhørende bransjer à jour juni 2013 Nace Matvare Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Dagligvarebutikker Butikkhandel med kioskvarer Kiosker Butikkhandel med frukt og grønnsaker Frukt- og grøntbutikker Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Kjøttbutikker Butikkhandel med fisk og skalldyr Fiskebutikker Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer Godtebutikker Butikkhandel med drikkevarer ellers Øl- og mineralvannutsalg Butikkhandel med tobakksvarer Tobakksbutikker Butikkhandel med helsekost Helsekostbutikker Butikkhandel med kaffe og te Kaffe- og tebutikker Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted Vinmonopol Delikatessebutikker Butikkhandel med vin og brennevin Vinmonopol Mat og Drikke Klær Butikkhandel med klær Klesbutikker, motebutikker, pelsbutikker Sko og Reise-effekter Butikkhandel med skotøy Skobutikker Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær Veskebutikker Klær, sko, reiseeffekter Sport og Fritid Butikkhandel med sport Sportsbutikker, golfbutikker, sykkelbutikker, våpenbutikker Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Båtsportbutikker, båtutstyrsbutikker Apotek Butikkhandel med apotekvarer Apotek Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler Bandagister Parfymeri Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler Parfymerier, parfymerisalonger Musikk Butikkhandel med innspillinger av musikk og video Platebutikker Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter Musikkinstrumentbutikker Bok og Papir Butikkhandel med bøker Bokhandlere Butikkhandel med aviser og papirvarer Papirforretninger, kontorutstyrsforretninger Gull,Urmaker,Optikk, Foto Butikkhandel med ur og klokker Urmakere, ur- og smykkebutikker Butikkhandel med fotoutstyr Fotobutikker Butikkhandel med optiske artikler Optikere Butikkhandel med gull- og sølvvarer Gullsmeder, smykkebutikker Blomster Butikkhandel med blomster og planter Blomsterbutikker, hagesentre Annen spesialbutikker 6

7 Butikkhandel med spill og leker Leketøysbutikker Butikkhandel med babyutstyr Barneutstyrsbutikker Butikkhandel ikke nevnt annet sted Hobbybutikker Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr Dyrebutikker Butikkhandel ikke nevnt annet sted Erotikkbutikker Butikkhandel med antikviteter Antikvitetsbutikker, kunsthandel, gallerier Butikkhandel med brukte klær Bruktbutikker - klær Butikkhandel med brukte varer ellers Bruktbutikker- interiør/andre varer Spesialbutikker Møbel og innbo Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Multihandel Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Boligtekstilbutikker, garnbutikker Butikkhandel med belysningsutstyr Lampebutikker Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Kjøkkenutstyrsbutikker, Glassmagasiner Butikkhandel med møbler Møbelbutikker Butikkhandel med gardiner Gardinbutikker Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted Husflidbutikker, Gave- og Interiørbutikker, Kjøkkenbutikker, Hyttebutikker Elektrohandel Butikkhandel med audio-og videoutstyr Radio- og TV-butikker Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater Elektrobutikker Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr Telekiosker Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner Databutikker Byggevarer Butikkhandel med bredt vareutvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Byggevarebutikker Butikkhandel med jernvarer Jernvarebutikker Butikkhandel med fargevarer Fargehandlere, hagemaskinbutikker Butikkhandel med trelast Trelastutsalg Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Flisbutikker, Rørleggerbutikker Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Tapetbutikker Butikkhandel med tepper Teppebutikker Hus og hjem Bil og motorsykkel Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Bilforhandlere Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Bilrekvisitabutikker Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Motorsykkelforhandlere Detaljhandel med andre motorvogner, untatt motorsykler Bilforhandlere lastebiler Bensinstasjoner Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Bensinstasjoner, automatstasjoner Annen handel Postordrehandel Postordre og internettbutikker Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Torghandel- mat og drikke Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer Torghandel- bekledning Torghandel med andre varer Torghandel- andre varer Detaljhandel utenom butikk ellers Øvrige detaljister Annen detaljhandel Kropp og pleie Frisering og annen skjønnhetspleie Frisører, Hudpleiesalonger Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære Solstudioer 7

8 Treningssentre Treningssentre Annen service Reisebyråvirksomhet Reisebyråer, Turoperatører Reparasjon av skotøy og andre lærvarer Flikkbarer,skomakere Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Utleiebutikker Utleie av videofilm, DVD og lignende Videobutikker Vaskeri- og renserivirksomhet Vaskerier og renserier Service og tjenester Servering Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Bakeriutsalg Drift av restauranter og kafèer Restauranter og kafeer Drift av gatekjøkken Gatekjøkken, salatbarer, isbarer, pølseboder Drift av puber Puber Drift av barer ellers Kafe- og tebarer Cateringvirksomhet Cateringbedrifter Servering Andhøy/KDM Trondheim, juni 2013 AVANT MANAGEMENT AS 8

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012 Norsk handel 212 1 Norsk handel 212 Innledning 3 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning Norsk handel 212 Fenomenet bransjeglidning Hvordan vinne forbrukeren? Hvor bor gullkunden din? Kjenn ditt lokale

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg inn igjen etter finanskrisen. Størst framgang er det i Sverige. Husholdningene konsum øker

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Handel og kjøpesenter i Hordaland

Handel og kjøpesenter i Hordaland Handel og kjøpesenter i Hordaland Nr. 7-13 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Handel og kjøpesenter

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Kommunedelplan for Kjørbekk. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Kommunedelplan for Kjørbekk. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommunedelplan for Kjørbekk Planbeskrivelse med konsekvensutredning 29.8.2012 lass den god øtep m e d n e r de e og inklu Innhold Side Planens formål...4 Bakgrunn...4 Overordnede rammebetingelser...5 Nasjonale

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

[ Virkemidler for regional FoU og

[ Virkemidler for regional FoU og [ Virkemidler for regional FoU og innovasjon hvilken betydning har lokalt produsert mat? ] MENON-publikasjon nr. 8 Desember 2008 Av Anne Espelien og Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave: 2 Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave/dato: 2 /

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og byutviklingsanalyse

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006

Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006 Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006 Forord 3 Sammendrag... 4 1 Definisjoner og metode... 17 1.1 Planområdets

Detaljer

Simen Sæterdal og Pia Skare Rønnevik Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008

Simen Sæterdal og Pia Skare Rønnevik Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008 Rapporter 2009/17 Simen Sæterdal og Pia Skare Rønnevik Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad 23.10.2013 Bodø kommune Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer:

Detaljer

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR REGIONAL HANDELSUTVIKLING OG UTVIKLING AV VINTERBRO SOM HANDELS- OG OPPLEVELSESDESTINASJON VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Borgeåsen Senter Reguleringsplanen sist datert. 31.8.07 Rettet i henhold til bystyrets vedtak i sak 3/08, 24.1.2008 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

HANDELSANALYSE OMRÅDEREGULERING TERMINALVEIEN ØST

HANDELSANALYSE OMRÅDEREGULERING TERMINALVEIEN ØST HANDELSANALYSE OMRÅDEREGULERING TERMINALVEIEN ØST 1.1 Utarbeidet: 28.11.2012 Revidert: Adresse: Eliasbakken 7, 8205 Fauske Telefon: 75 40 24 80 Internett: www.skd.no Forord har på oppdrag fra utarbeidet

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer